| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I ØVERBØ-FOSHEIM Bnr.26 ETTER 1814 I

 


 

 

 

Laurits Hansen f. 1881 og Maren Petrea Arnesdatter f. 1883 sin familie.

 

 

 

Laurits Hansen, født 24.10.1881 i Omsland Kjose VE.,[1] døpt 20.11.1881 i Kjose Brunlanes VE., konfirmert 12.04.1896 i Larvik VE.1

Han var sønn av Hans Larsen og Maren Andrea Larsdatter på Omsland i Kjose.

 

Laurits giftet seg i Gjerpen i 1910. Han nevnes som kjøpmann/landhandler. De nevnes på Øverbø/Fosheim Bnr.26 i 1910.

 

Siljan 1910 - Øverbø - Fosheim Bnr.26

Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

Laurits Omsland m g b hf Kjøbmand 24.10.1881 Brunlanesn s

Maren Petrea Omsland k g b hm Huslige sysler 27.07.1883 Slemdal n s

Jørgen Bentsen m ug b tj Hjælper til i forretningen 16.03.1893 Tvedestrannd s

 

Øverbø/Fosheim Bnr.26 ble i 1913 solgt fra Knut Arnesen Kiste til Laurits Hansen Omsland:

Skjøte på Øverbø/Fosheim Bnr.26 fra Knut A Kiste til L Omsland for kr. 6000. Datert 18.02.1913, tinglyst 12.03.1913.

 

De døpte barn bosatt på Øverbø/Fossheim.

 

Petter Olsen Øverbø solgte i 1916 Sørbø Bnr.7 til Laurits Hansen Omsland:

Skjøte paa Sørbø Bnr.7 fra Petter Olsen Øverbø til Laurits H Omsland for kr. 7000. Datert 26.09.1916, tingl. 15.11.1916

 

Lauritz Hansen Omsland kjøpte i 1919 Øverbø/Havnerett i Øverbø seterskog Bnr.37:

Skjøte på Øverbø/Havnerett i Øverbø seterskog Bnr.37 samt Øverbø Bnr.36 fra Nils Olsen Sandbrekkene til Lauritz Hansen Omsland for kr. 5500. Datert 30.12.1918, tinglyst 11.01.1919.

 

Lauritz Hansen Omsland kjøpte i 1919 Øverbø/Skamyrstykke (parsell skog) Bnr.36 og solgte den i 1921 til Edvard Nielsen Sandbrekkene:

Skjøte på Øverbø/Skamyrstykke (parsell skog) Bnr.36 fra Lauritz Hansen Omsland til Edvard Nielsen Sandbrekkene for kr. 5000. Datert 24.09.1921, tinglyst 12.10.1921.

 

Olav Nilsen Høiseth solgte i 1920 Høiseth/Omslandsmyrene Bnr.33 i Siljan til Laurits Hansen Omsland:

Skjøte på Omslandsmyrene Bnr.33 fra Olaf N Høiset til Laurits H Omsland for kr. 3000. Tinglyst 28.02.1920

 

Treschow skilte i 1928 ut Gurholt/Aasmyren Gnr.23 Bnr.26 solgte den året etter til landhandler Lauritz Omsland:
Skyldelingsforretning avholdt på Gurholt/Gurholtaasen Bnr.11 den 09.10.1928, hvorved til landhandler L Omsland er utskilt Gurholt/Aasmyren Bnr.26. Tinglyst 09.11.1928
Skjøte på Gurholt/Aasmyren Bnr.26 fra Treschow til L H Omsland for kr. 1240, med div. forbehold for vasdraget, tømmer og tømmerlegger for selger. Datert 25.04.1929, tinglyst 31.05.1929

 

Sørbø Bnr.3, Øverbø/Rønningensmyra Bnr.10 og Øverbø/Rydningerne Bnr.21 ble i 1930 solgt på auksjon til Laurits Hansen Omsland:

Auksjonskjøte til Lauritz H Omsland på Sørbø Bnr.3 og flere bruk for kr. 6600. Datert 04.12.1930, tingl. 05.12.1930

Auksjonskjøte på Øverbø/Rønningensmyra Bnr.10 med flere bruk til L H Omsland for kr. 6600. Datert 04.12.1930, tinglyst 05.12.1930

Auksjonskjøte på Øverbø/Rydningerne Bnr.21 med flere bruk til L H Omsland for kr. 6600. Datert 04.12.1930, tinglyst 05.12.1930

 

Laurits Hansen Omsland forpaktet i 1931 bort Sørbø Bnr.3, Øverbø/Rydningerne Bnr.21, Øverbø/Fosheim Bnr.26 og Høiseth/Omslandsmyrene Bnr.33 til sin sønn Hans Omsland:

Kontrakt, hvori Lauritz H Omsland bortforpakter til sønnen Hans Omsland eiendommen Sørbø Bnr.3 og flere bruk mot årlig leie kr 240. osv. Datert 10.04.1931, Tingl. 05.06.1931

 

Sørbø Bnr.3, Sørbø Bnr.7, Øverbø/Rønningensmyra Bnr.10, Øverbø/Rydningerne Bnr.21, Øverbø/Fosheim Bnr.26 og Høiseth/Omslandsmyrene Bnr.33 ble solgt på auksjon i 1933.

 

I 1950 eide han Øverbø/Havnerett i Øverbø seterskog Gnr.19 Bnr.37 og Gurholt/Åsmyren Gnr.23 Bnr.19.

 

Matrikkelutkast 1950

Øverbø Gnr.19           

Bnr.37 - Havnerett i Øverbø seterskog - 0 mark 05 øre - Lauritz H. Omsland     

Gurholt Gnr.23 
Bnr.26 - Åsmyren - 0 mark 10 øre - L. H. Omsland

 

Laurits døde før 1959.

 

Gift 12.05.1910 i Gjerpen kirke TE.,[2],[3] med Maren Petrea Arnesdatter,[4] født 27.07.1883 i Kiste Siljan TE.,[5] (datter av Arne Pedersen og Lina Andrea Olsdatter), døpt 09.09.1883 i Siljan kirke TE.,5 konfirmert 02.10.1898 i Siljan kirke TE.[6]

 

Maren:

Hun kom fra Kiste.

 

Hun solgte i 1959 Gurholt/Aasmyren Gnr.23 Bnr.26 til sønnen Hans Omsland.
Skjøte på Gurholt/Aasmyren Bnr.26 fra enken Petra Omsland f.27.07.1888 til sønnen Hans Omsland f. 28.09.1912 for kr. 1000. Datert 27.12.1959

 

 

 

 

I.    Hans Omsland,[7] født 28.09.1912 i Fossheim u/Øverbø Siljan TE.,[8] døpt 17.11.1912 i Siljan kirke TE., død 27.05.1992 i Fossheim u/Øverbø Siljan TE.[9]

      

       Se Øverbø/Fossheim Bnr.26 denne gården

      

 

 

II.   Anna Andrea Omsland,7 født 10.06.1914 i Fossheim u/Øverbø Siljan TE.,[10] døpt 26.07.1914 i Siljan kirke TE., død 12.10.1991 i Siljan TE.9

      

 

       Gift 1947, med Olav Rød,[11] født 22.10.1910 i Nistua Rød Siljan TE.,[12] (sønn av Hans Martin Larsen og Inga Mathilde Nilsdatter), døpt 26.02.1911 i Siljan kirke TE., død 22.01.1997 i Siljan TE.9

      

       Se Øverbø/Klovskogrønningen Bnr.29

 

 

 

III. Marie Omsland,7 født 11.03.1916 i Fossheim u/Øverbø Siljan TE.,[13] døpt 09.04.1916 i Siljan kirke TE., død 30.07.1989 i Svarstad Lardal VE., gravlagt 04.08.1989 i Svarstad kirkegård VE.[14]

      

       Hennes mann hadde vært gift før og var skilt da han ble gift med Marie.

 

 

       Hun giftet seg med Gudmund Gonsholt, født 01.02.1914 i Gonsholt Siljan TE.,[15] (sønn av Anton Martinius Gulliksen og Ingeborg Solberg), døpt 15.03.1914 i Siljan kirke TE.,15 død 24.10.1992 i Svarstad Lardal VE., gravlagt 03.11.1992 i Svarstad kirkegård VE.14

      

 

 

IV. Agnes Lovise Omsland,7 født 15.03.1918 i Fossheim u/Øverbø Siljan TE.,[16] døpt 19.05.1918 i Siljan kirke TE.

 

 

 

 

 



[1]  Larvik ministerialbok 1884-1902. side 125.

[2]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 164.

[3]  Presteattester i Siljan 1900-1970. side 98.

[4]  Siljan bygdebok. side 88.

[5]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 45.

[6]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 106.

[7]  Siljan bygdebok. side 345.

[8]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 11.

[9]  Siljan kirkegård.

[10]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 18.

[11]  Siljan bygdebok. side 232.

[12]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 8.

[13]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 23.

[14]  Gravminner i Norge.

[15]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 16.

[16]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 30.