| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I AUSTAD ETTER 1814

 


 

 

Jacob Gregoriusen f. 1885

 

 

 

Jacob Gregoriusen,[1] født 24.01.1885 i Austad Siljan TE.,[2] døpt 22.03.1885 i Siljan kirke TE.,2 konfirmert 01.10.1899 i Siljan kirke TE.,[3] død 23.10.1965 i Siljan TE., gravlagt 30.10.1965 i Siljan TE.[4]

Han var sønn av Gregorius Knudsen og Ingeborg Karine Jacobsdatter på Austad.

 

Han var bosatt med foreldrene i 1910.

 

Jacob kjøpte i 1926 gården Austad Bnr.10 og eiendommen Austad/Skolejordet Bnr.23 av sin far:

Skjøte på Austad Bnr.10 og Austad/Skolejordet Bnr.23 fra Gregorius Knudsen Austad til Jacob G Austad for kr. 20 000, hvorav for løsøre kr. 8000. Datert 22.11.1926, tinglyst 15.12.1926

 

Jacob var ugift og forpaktet, trolig fra rundt 1950, bort gårdene til Hjalmar Nordheim, som senere kjøpte gården.

 

Jacob skilte i 1946 ut eiendommen Austad/Stenstad Bnr.32 og solgte den til Harald Vierød:

Skylldeling avholdt på Austad Bnr.10 den 30.04.1946, hvorved utskilt Austad/Stenstad Bnr.32.

Skjøte på eiendommen Austad/Stenstad Bnr.32 fra Jacob G Austad f. 24.01.1885 til Harald Vierød f. 22.07.1904 for kr. 600. Datert 30.04.1946

 

Han skilte ut tre eiendommer fra Austad/Skolejordet Bnr.23 i 1949:

Skylldelingsforretning avholdt på Austad/Skolejordet Bnr.23 den 11.02.1949, hvorved utskilt eiendommene Austad/Løvstad Bnr.34, Austad/Vindstad Bnr.35, Austad/Stenstad Bnr.36.

 

Jacob skilte i 1952 ut eiendommen Austad/Hygga Bnr.38. Martinius Austad fikk grunnbrev på eiendommen:

Skylldelingsforretning avholdt på Austad Bnr.10 den 17.09.1952, hvorved utskilt eiendommen Austad/Hygga Bnr.38.

Grunnbrev på eiendommen Austad/Hygga Bnr.38 fra Jacob G Austad til Martinius Austad. Datert 16.09.1952

 

Han solgte, som nevnt, gården Austad Bnr.10 og eiendommen Austad/Skolejordet Bnr.23 til Hjalmar Norheim. Dette var i 1954:

Skjøte på Austad Bnr.10 og Austad/Skolejordet Bnr.23 fra Jacob G Austad f. 24.01.1885 til Hjalmar Norheim f. 28.02.1927 for kr. 100 000. Datert 09.01.1954.

  

Jacob døde i 1965.

 

 


[1]  Siljan bygdebok. side 170.

[2]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 50.

[3]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 107.

[4]  Gravminner i Norge.