| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I AUSTAD ETTER 1814

 


 

 

 

Gregorius Knutsen f. 1849 og Ingeborg Karine Jacobsdatter f. 1844 sin familie.

 

 

 

Gregorius Knutsen,[1] født 09.02.1849 i Åmot Gjerpen TE.,[2] døpt 27.05.1849 i Gjerpen kirke TE.,2 konfirmert 10.04.1864 i Siljan kirke TE.,[3] død 1940 i Austad Siljan TE.[4]

Han var sønn av Knut Nilsen og Adamine Gregoriusdatter i Gjerpen.

 

Han far var sønn av Nils Larsen Austad. Gregorius var pleiesønn hos sin fars bror, Jacob Nilsen, på Austad - løpnummer 555b.

 

I 1864 solgte onkelen, Jacob Nilsen, gården Austad - løpnummer 555b til Gregorius:

Skjøte på Austad - løpnummer 555b - senere Bnr.10 fra Jacob Nielsen til Gregorius Knudsen for 900 spd. Datert 12.10.1864, tinglyst 17.10.1864

Skylldeling avholdt på Austad Bnr.10 den 27.04.1893, hvorved utskilt en anpart av Austad Bnr.20. Tinglyst 03.07.1893

 

Han nevnes hos pleiefaren i 1865. (Da var vel egentlig Gregorius eier, ikke Jacob som det står i tellingen.)

 

Siljan 1865 - Auestad (søndre) løpenummer 555b

Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

Jacob Nielsen m g Husfader Gaardbr og Selveier 51 (alder) Slemdal Prgj.

Marthe Andersdatter k g hans Kone 52 (alder) Slemdal Prgj.

Gregorius Knudsen m ug deres Pleiesøn 17 (alder) Gjerpen Prgj.

Maren Jacobsdatter k ug Tjenestepige 25 (alder) Slemdal Prgj.

Gunhild M. Arnesdatter k ug Tjenestepige 17 (alder) Slemdal Prgj.

 

Gregorius giftet seg i 1876 og bodde videre på gården på Austad. Vi ser i 1900 at han også var skogsarbeider.

 

Siljan 1900 - Austad Gnr.29 Bnr.10

Gregorius Knuds. Austad m g b hf Gaardbruger S og skovarbeider 1840 Gjerpen Brb n s

Karine Jakobsd. k g b hm Gaardmandskone 1844 Slemdal herred* n s

Knud Gregoriuss. m ug b s Arbeider ved gaardsbr og skovdrift 1877 Slemdal herred* n s

Hilda Gregoriusd. k ug b d Husgjerning og kreasturstel m m 1879 Slemdal herred* n s

Maren Gregoriusd. k ug b d Husgjerning og kreasturstel m m 1882 Slemdal herred* n s

Jakob Gregoriuss. m ug b s Arbeider ved gaardsb og skovdrift 1885 Slemdal herred* n s

 

Matrikkelen 1905

Austad Gnr.29

Bnr.10 - Austad - eier/bruker Gregorius Knudsen

 

Siljan 1910 - Austad Gnr.29 Bnr.10

Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

Gregorius Knutsen m g b hf Gaardb. (selveier) 09.02.1849 Gjerpen n s

Karine Jakobsen k g b hm Gaardb.kone (husstel) 21.04.1844 Slemdal n s

Knut Gregoriusen m ug b s Jordbruk og skovarbeide 26.01.1876 Slemdal n s

Jakob Gregoriusen m ug b s Jordbruk og skovarbeide 24.01.1885 Slemdal n s

Maren Gregoriusen k ug b d Husgjerning & kreaturstel 05.01.1882 Slemdal n s

 

De skilte i 1911 ut eiendommen Austad/en parsell Bnr.22:

Skylldeling avholdt på Austad Bnr.10 den 10.06.1911, hvorved utskilt Austad/en parsell Bnr.22. Tinglyst 12.07.1911

 

Gregorius makeskiftet i 1911 hans bort hans utskilte eiendom Austad Bnr.22 mot Treschows eiendom Austad/Skolejordet Bnr.23:

Makeskifteskjøte mellom F M Treschow og Gregorius Knudsen Austad hvorved førstnevnte overdrar den sistnevnte Austad/Skolejordet Bnr.23 mot overdragelse av anpart av Austad Bnr.22 osv. Datert 28.07.1911, tinglyst 16.08.1911

 

Gregorius ble enkemann i 1916.

 

I 1926 solgte han gården Austad Bnr.10 og eiendommen Austad/Skolejordet Bnr.23 til sønnen Jacob:

Skjøte på Austad Bnr.10 og Austad Bnr.23 fra Gregorius Knudsen Austad til Jacob G Austad for kr. 20 000, hvorav for løsøre kr. 8000. Datert 22.11.1926, tinglyst 15.12.1926.

 

Gregorius døde i 1940.

 

 

Gift 12.09.1876 i Siljan kirke TE.,[5] med Ingeborg Karine Jacobsdatter,[6] født 30.03.1844 i Kiste N. Siljan TE.,[7] (datter av Jacob Svendsen og Anne Helvig Pedersdatter), døpt 12.05.1844 i Siljan kirke TE.,7 død 08.07.1916 i Austad Siljan TE.,[8],4 gravlagt 14.07.1916 i Siljan kirkegård TE.

 

Ingeborg:

Hun kom fra Kiste.

 

I 1865 var hun nok tjenestejente hos Jens Olsen på søndre Kiste.

 

Hun døde på Austad i 1916.

 

 

 

I.    Knut Gregoriusen,1 født 26.01.1877 i Åmot Gjerpen TE.,[9] døpt 29.03.1877 i Gjerpen kirke TE.,9 konfirmert 02.10.1892 i Siljan kirke TE.,[10] død 1942 i Austad Siljan TE.4

      

       Han kom til Siljan i 1892 og var bosatt med foreldrene i 1910. Han døde i 1942.

      

 

 

II.   Hilda Marie Gregoriusdatter,1 født 02.07.1879 i Austad Siljan TE.,[11] døpt 31.09.1879 i Siljan kirke TE.,11 konfirmert 30.09.1894 i Siljan kirke TE.[12]

      

       Hun ble gift og døpte et barn på Austad i 1906 og et på Bøle i Gjerpen i 1908.

 

       I 1910 nevnes familien, med flere, på Fagerheim i Gjerpen.

 

       Gjerpen 1910 - Fagerheim

       Nils Austad 03.04.1881 Slemdal hf g løsarbeider b

       Hilda Austad 21.07.1879 Slemdal hm g løsarbeiderkone b

       Klara Austad 26.04.1906 Slemdal d ug b

       Gudrun Austad 12.02.1898 Gjerpen d ug b.

 

      

       Hun giftet seg med Nils Pedersen,[13] født 03.04.1881 i Austad Siljan TE.,[14] (sønn av Peder Nilsen og Maren Kirstine Olsdatter), døpt 26.06.1881 i Siljan kirke TE.,14 konfirmert 27.09.1896 i Siljan kirke TE.[15]

      

 

       Barn:

 

        A.    Klara Marie Pedersen, født 26.04.1906 i Austad Siljan TE.,[16] døpt 24.06.1906 i Siljan kirke TE.

 

 

 

        B.    Gudrun Nilsdatter Austad,[17] født 12.02.1908 i Bøle Gjerpen TE.,[18],[19] død 02.01.1994 i Vierød u/Gonsholt TE.,4 døpt 24.05.1908 i Gjerpen kirke TE.19

              

               Hun og mannen døde samme dag.

              

 

               Hun giftet seg med Harald Vierød,[20] født 22.07.1904 i Vierød u/Gonsholt TE.,[21] (sønn av Borger Kristian Hansen og Anne Gurine Jacobsdatter), døpt 30.10.1904 i Siljan kirke TE.,21 konfirmert 06.10.1918 i Siljan kirke TE.,[22] død 02.01.1994 i Vierød u/Gonsholt TE.4

              

              Se Austad/Stenstad Bnr.32

              

 

 

III. Maren Sofie Gregoriusdatter,1 født 05.01.1882 i Austad Siljan TE.,[23] døpt 19.03.1882 i Siljan kirke TE.,25 konfirmert 27.09.1896 i Siljan kirke TE.15

      

       Bosatt med foreldrene i 1910.

      

 

 

IV. Jacob Gregoriusen,1 født 24.01.1885 i Austad Siljan TE.,[24] døpt 22.03.1885 i Siljan kirke TE.,26 konfirmert 01.10.1899 i Siljan kirke TE.,[25] død 1965.

      

       Se Austad denne gården

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 170.

[2]  Gjerpen ministerialbok 1834-1857. side 110.

[3]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 180.

[4]  Siljan kirkegård.

[5]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 143.

[6]  Siljan bygdebok. side 103 og 170.

[7]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 30.

[8]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 131.

[9]  Gjerpen ministerialbok 1872-1885. side 19.

[10]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 130.

[11]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 33.

[12]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 162.

[13]  Siljan bygdebok. side 163.

[14]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 37.

[15]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 103.

[16]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 104.

[17]  Siljan bygdebok. side 94.

[18]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 22.

[19]  Gjerpen ministerialbok 1905-1913. side 40.

[20]  Siljan bygdebok. side 214.

[21]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 101.

[22]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 102.

[23]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 39.

[24]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 50.

[25]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 107.

        Siljan bygdebok. side 216.

         Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 55.