| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I AFSØLA u/SØLLAND ETTER 1814

 


 

 

Anders Gundersen f. 1821 og Inger Marie Eriksdatter f. 1834 sin familie.

 

 

 

Anders Gundersen,[1] født 03.12.1821 i Afsøla u/Sølland Siljan TE.,[2] døpt 06.01.1822 i Siljan kirke TE.,2 konfirmert 16.10.1836 i Siljan kirke TE.,[3] død 03.06.1904 i Søntvedt Siljan TE.,[4] gravlagt 09.06.1904 i Siljan kirkegård TE.

Han var sønn av Gunder Aslaksen og Ingeborg Andersdatter på Afsøla u/Sølland.

 

De døpte barn bosatt på Afsøla u/Sølland til 1860.

 

De kom så til Bestul i Gjerpen og bodde der i over 20 år. Se gamlegjerpen.no

 

Anders flyttet tilbake til Siljan med kone og 10 barn i 1882.

 

I tellingen i 1891 nevnes Anders og familien på Søntvedt Søndre. I 1900 bodde han og kona hos sin sønn Anders på Søntvedt Søndre.

 

Anders døde der i 1904.

 

 

Gift 04.09.1853 i Siljan kirke TE., med Inger Marie Eriksdatter, født 22.01.1834 i Venstøp Gjerpen TE. (datter av Erik Ingebretsen og Karen Kirstine Knutsdatter), døpt 02.03.1834 i Gjerpen kirke TE.,[5] død 21.12.1903 i Søntvedt Siljan TE., gravlagt 29.12.1903 i Siljan kirkegård TE.4

 

Inger Marie:

Hun kom fra Rød Øvre u/Sølland.

 

Inger Marie døde på Søntvedt i 1903.

 

 

 

I.    Ingeborg Andersdatter,1 født 07.05.1854 på Afsøla u/Sølland Siljan TE.,[6] døpt 05.06.1854 i Siljan kirke TE.,6 død 16.01.1896 på Setret Luksefjell Gjerpen TE.[7]

      

       Hun giftet seg i Gjerpen i 1880. De ble bosatt på Setret Luksefjell.

 

      

       Gift 29.03.1880 i Gjerpen kirke TE., med Anders Halvorsen, født 16.01.1855 i Setret Luksefjell Gjerpen TE., (sønn av Anders Halvorsen og Gunhild Sigurdsdatter), død 14.04.1893 i Setret Luksefjell Gjerpen TE.

      

 

 

II.   Aslak Andersen,1 født 29.02.1856 i Afsøla u/Sølland Siljan TE.,[8] døpt 06.04.1856 i Siljan kirke TE.,8 død 23.12.1933.[9]

            

       Ifølge gamlegjerpen.no så bodde de i Sørkedalen i Vestre Aker i mange år. Aslak var der skogbestyrer for Løvenskiold i Aker/ Bærum-skogene.

 

       Han er i 1900 og 1910 skogbetjent på Solberg skogbetjentgård i Akershus. Han skrev seg da som Aslak A Bestul.

      

       1900 - Aker - Solberg Skogbetjentgård under Gnr. 15

       Navn - Alder/født - Fødested - Familiestilling - Sivilstand - Yrke - Bostatus

       Aslak A. Bestul 1856 Slemdal Brb hf g Skogbetjent b

       Kristiane Joseffa Bestul 1859 Eker Bu hm g Hustru b

       Anna Marie Bestul 1885 Bærum Ak d ug Datter b

       Olga Hildora Bestul 1889 Bærum Ak d ug Datter b

       Paul Asbjørn Bestul 1891 Bærum Ak s ug Søn b

       Aagot Bestul 1894 Aker herred* d ug Datter b

       Sigrid Bestul 1897 Aker herred* d ug Datter b

       Einar Adolf Bestul 27.07.1900 Aker herred* s ug Søn b.

 

      

       Gift 24.06.1883 i Gjerpen TE.,9,[10] med Christiane Josefa Gulliksen, født 28.09.1859 på Stablom i Eiker,9 (datter av Peder Gulliksen og Anne Barbro Hansdatter), død 02.10.1914 på Sørkedalen i Vestre Aker.9

      

       Christiane:

       Hun kom fra Setre i Luksefjeld der hennes far var skogvokter.

      

 

 

III. Karen Kristine Andersdatter,1 født 20.04.1858 i Afsøla u/Sølland Siljan TE.,[11] døpt 16.05.1858 i Siljan kirke TE.,10 død 02.04.1924 i Rød u/Sølland Siljan TE.,[12] gravlagt 10.04.1924 i Siljan kirkegård TE.

 

      

       Gift 29.12.1882 i Siljan kirke TE.,[13] med Isak Ingebretsen,[14] født 22.03.1856 i Rød u/Sølland Siljan TE.,8 (sønn av Ingebret Eriksen og Karen Isaksdatter), døpt 12.05.1856 i Siljan kirke TE.,8 konfirmert 07.04.1872 i Siljan kirke TE.[15]

      

       Se Rød Øvre u/Sølland

 

      

 

IV. Gunhild Marie Andersdatter,1 født 14.03.1860 i Afsøla u/Sølland Siljan TE.,[16] døpt 05.04.1860 i Siljan kirke TE.,16 død 23.04.1894 på Glenna Gjerpen TE.9

      

      

       Gift 23.03.1888 i Siljan kirke TE.,[17] med Daniel Pedersen,[18] født 13.05.1859 i Teigen Gjerpen TE.,[19] (sønn av Peder Johannesen og Dorte Gundersdatter), døpt 13.06.1859 i Luksefjell kapell Sandsvær BU., død 28.04.1944 i Siljan TE.[20]

      

       Se Gurholt/Kjølnes Søndre Bnr.4

 

 

 

V.   Gunder Andersen,[21] født 13.04.1862 i Bestul Gjerpen TE.,[22] døpt 27.06.1862.

      

       Han giftet seg i Siljan i 1890.

 

       Han reiste med sin kone til Amerika i 1890.

 

      

       Gift 01.09.1890 i Siljan kirke TE.,[23] med Ingeborg Marie Jacobsdatter,[24] født 14.04.1870 i Hogstad Siljan TE.,[25] (datter av Jacob Nilsen og Gunhild Marie Olsdatter), døpt 15.05.1870 i Siljan kirke TE.,24 konfirmert 04.10.1885 i Siljan kirke TE.[26]

      

       Ingeborg:

       Hun kom fra Hogstad nedre.

 

 

      

VI. Anne Andersdatter,1 født 29.10.1864 i Bestul Gjerpen TE.,[27] døpt 26.12.1864 i Gjerpen, død 12.11.1909 i Frogner Gjerpen TE.7

      

       Hun giftet seg i Gjerpen i 1893.

 

       Ved vielsen hadde hun oppholdssted Søntvedt. 

      

 

       Gift 24.06.1893 i Gjerpen kirke TE.,[28] med Nils Jacobsen,[29] født 04.09.1860 i Sølland Siljan TE.,[30] (sønn av Jacob Nilsen og Maren Larsdatter), døpt 14.10.1860 i Siljan kirke TE.,29 konfirmert 10.10.1875 i Siljan kirke TE.,[31] død 15.04.1936 i Frogner Gjerpen TE.7

      

       Nils:

       De flyttet til Frogner i Gjerpen i 1893. Der bodde også hans søster.

      

       Se gamlegjerpen.no

 

 

      

VII. Elise Andersdatter, født 04.11.1866 i Bestul Gjerpen TE.,[32] døpt 26.12.1866, død 31.10.1919 i Hogstad Siljan TE.,[33] gravlagt 08.11.1919 i Siljan kirkegård TE.

 

      

       Gift 09.06.1891 i Siljan kirke TE.,[34] med Peder Jacobsen,[35] født 08.03.1866 i Hogstad Siljan TE.,[36] (sønn av Jacob Nilsen og Gunhild Marie Olsdatter), døpt 29.04.1866 i Siljan kirke TE.,35 konfirmert 09.10.1881 i Siljan kirke TE.,[37] død 29.05.1914 i Hogstad Siljan TE.,[38] gravlagt 05.06.1914 i Siljan kirkegård TE.

      

       Se Hogstad Nedre

      

 

 

VIII. Inger Dortea Andersdatter,1 født 24.04.1869 i Bestul Gjerpen TE.,[39] døpt 13.06.1869 i Gjerpen kirke TE.,38 konfirmert 12.10.1884 i Siljan kirke TE.[40]

      

        Hun kom til Siljan med foreldrene i 1882 og ble konfirmert der i 1884.

 

        Ifølge en diskusjon på "Vi som driver slektsforsking":

 

        Det er nok hun som var stuepike hos sorenskriver Lund på Store Mæla i tellingen i 1891. Hun står der som Dorthea Andersen f. 1869, men feilaktig som født i Siljan.

 Det er nok hun som ble skrevet som Dorthea Gundersen i tellingen i Skien i 1900. Hun står der som født i Siljan i 1870, men det må være henne. Hun var enepike hos Jacob Andreas Hansen og frue.

 Hun nevnes som Dorthea Gundersen i tellingen i Skien i 1910. Hun driver med kjolesøm, og har to som hun er tante til boende hos seg midlertidig, Petra Bestul, brordatter, og Inga Isaksen, søsterdatter. Fødselsdatoen stemmer, men det står født i 1870. Her står det født i Gjerpen.

      

 

 

IX. Kristian Andersen,1 født 03.10.1870 i Bestul Gjerpen TE.,[41] døpt 26.12.1870 i Gjerpen kirke TE.,40 konfirmert 04.10.1885 i Siljan kirke TE.[42]

      

       Han kom til Siljan i 1882. Han meldte flytting fra Siljan til Gjerpen i 1892.

      

 

 

X.   Anders Andersen,1 født 26.01.1873 i Bestul Gjerpen TE.,[43] døpt 16.03.1873 i Gjerpen kirke TE.,42 konfirmert 14.08.1887 i Siljan kirke TE.,[44] død 12.03.1949 i Søntvedt Siljan TE.19

      

 

       Gift 28.12.1897 i Siljan kirke TE.,[45] med Anne Marie Aslaksdatter,1 født 17.01.1875 i Søntvedt Siljan TE.,[46] (datter av Aslak Gulliksen og Marte Andrine Olsdatter), døpt 07.03.1875 i Siljan kirke TE.,45 konfirmert 06.10.1889 i Siljan kirke TE.,[47] død 24.03.1961 i Søntvedt Siljan TE.19

      

       Se Søntvedt Søndre

 

 

 

XI. Marie Andersdatter,1 født 03.04.1875 i Bestul Gjerpen TE.,[48] døpt 17.05.1875 i Gjerpen kirke TE.,47 død 11.03.1884 i Søntvedt Siljan TE.,[49] gravlagt 17.03.1884 i Siljan kirkegård TE.48

      

       Hun kom til Siljan med foreldrene i 1882.

      

 

 

 

XII. Ole Andersen,20 født 17.03.1877 i Bestul Gjerpen TE.,[50] døpt 10.06.1877 i Gjerpen kirke TE.,49 konfirmert 04.10.1891 i Siljan kirke TE.,[51] død 16.04.1901 i Søntvedt Siljan TE.,[52] gravlagt 24.04.1901 i Siljan kirkegård TE.

      

       Ole kom til Siljan med foreldrene i 1882. Han reiste til Amerika i 1898. Han har kommet tilbake, for i 1900 var han syk og bosatt hos sin bror Anders Andersen på Søntvedt Søndre. Ole døde der i 1901.

      

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 525.

[2]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 68.

[3]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 150.

[4]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 185.

[5]  Gjerpen ministerialbok 1829-1834. side 80.

[6]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 52.

[7]  Gamle Gjerpen.

[8]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 56.

[9]  Gamle Gjerpen.

[10]  Gjerpen ministerialbok 1872-1885. side 266.

[11]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 59.

[12]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 140.

[13]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 185.

[14]  Siljan bygdebok. side 541.

[15]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 93.

[16]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 62.

[17]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 189.

[18]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 237.

[19]  Gjerpen ministerialbok 1857-1871. side 13.

[20]  Siljan kirkegård.

[21]  Siljan bygdebok. side 364 og 525.

[22]  Gjerpen ministerialbok 1857-1871. side 26.

[23]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 191.

[24]  Siljan bygdebok. side 364 og 585.

[25]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 15.

[26]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 146.

[27]  Gjerpen ministerialbok 1857-1871. side 119.

[28]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 193.

[29]  Siljan bygdebok. side 531.

[30]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 63.

[31]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 98.

[32]  Gjerpen ministerialbok 1857-1871. side 129.

[33]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 136.

[34]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 192.

[35]  Siljan bygdebok. side 584-585.

[36]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 77.

[37]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 137.

[38]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 129.

[39]  Gjerpen ministerialbok 1857-1871. side 138.

[40]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 144.

[41]  Gjerpen ministerialbok 1857-1871. side 64.

[42]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 145.

[43]  Gjerpen ministerialbok 1872-1885. side 4.

[44]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 148.

[45]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 196.

[46]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 22.

[47]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 154.

[48]  Gjerpen ministerialbok 1872-1885. side 88.

[49]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 247.

[50]  Gjerpen ministerialbok 1872-1885. side 19.

[51]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 157.

[52]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 183.

[53]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 189.

[54]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 237.

[55]  Gjerpen ministerialbok 1857-1871. side 13.

[56]  Siljan kirkegård.