| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I HOLTE ETTER 1814


 

 

Manntall Holte

 

 

 

Matrikkelen 1838

Holte matrikkelnr. 170 (gammelt matrikkelnummer 163 - 147)

 

Løpenummer 521 – Holtet – skyld 6 ¾ pluss 3 skinn - oppsitter Vetle Nielsen

Løpenummer 522a – Holtet – skyld 3 ¾ pluss 3 skinn - oppsitter Niels Hansen

 

 

 

 

1865

 

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Løpenr. Heimehørande

0078 001 øvre Holtet 521a 9

Merknad: (S/L: 251/23)

Eigar: Gaardbgr Selveier Vetle Nielsen Utsæd: hv1/4 by3/4 ha4 po5 , kreaturhald: he2 ku5 få7 sv1

Nr. Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

001 Vetle Nielsen m g Husfader Gaardbgr Selveier 33 (alder) Slemdal Prgj.

002 Ingeborg Ingebretsdatter k g hans Kone 31 (alder) Slemdal Prgj.

003 Niels Vetlesen m ug deres Søn 8 (alder) Slemdal Prgj.

004 Trina Kistine Vetlesdatter k ug deres Datter 6 (alder) Slemdal Prgj.

005 Idda Maria Vetlesdatter k ug deres Datter 4 (alder) Slemdal Prgj.

006 Julia Vetlesdatter k ug deres Datter 3 (alder) Slemdal Prgj.

007 Peder Nielsen m ug hans Broder Tjenestekarl 25 (alder) Slemdal Prgj.

008 Maren Helvig Nielsdatter k ug hans Søster Tjenestepige 21 (alder) Slemdal Prgj.

009 Ingeborg Nielsdatter k ug hans Søster Tjenestepige 19 (alder) Slemdal Prgj.

 

 

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Løpenr. Heimehørande

0079 001 øvre Holtet 521b, 522b2 8

Merknad: (S/L: 251/32) Holtet 521b forenet med Holtet 522b2.

Eigar: Gaardbgr, Selveier Skolelærer og Kirkesanger Niels Rollefsen

Utsæd: hv1/8 by1/4 ha1 1/4 po3 , kreaturhald: ku3 sv1

Nr. Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

001 Niels Rollefsen m g Husfader Gaardbgr, Selveier Skolelærer og Kirkesanger 48 (alder) Slemdal Prgj.

002 Karen Andersdatter k g hans Kone 38 (alder) Gjerpen Prgj.

003 Peder Nielsen m ug deres Søn 12 (alder) Slemdal Prgj.

004 Andrine Gunnillia Nielsdatter k ug deres Datter 10 (alder) Slemdal Prgj.

005 Anders Christian Nielsen m ug deres Søn 7 (alder) Slemdal Prgj.

006 Niels Theodor Nielsen m ug deres Søn 5 (alder) Slemdal Prgj.

007 Malia Rebekka Nielsdatter k ug deres Datter 3 (alder) Slemdal Prgj.

008 Jens Jacob Nielsen m ug deres Søn 1 (alder) Slemdal Prgj.

 

 

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Løpenr. Heimehørande

0080 001 øvre Holtet 522a1 6

Merknad: (S/L: 252/6)

Eigar: Gaardbgr Selveier Niels Hansen Utsæd: hv1/8 by1/2 ha4 po3 , kreaturhald: he3 ku6 få6 sv1

Nr. Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

001 Niels Hansen m g Husfader Gaardbgr Selveier 61 (alder) Slemdal Prgj.

002 Pernille Vetlesdatter k g hans Kone 54 (alder) Slemdal Prgj.

003 Helline Nielsdatter k ug deres Datter hjælper Moderen med Husholdningen 25 (alder) Slemdal Prgj.

004 Hans Nielsen m ug deres Sønner hjælper Faderen med Gaardsbruget 22 (alder) Slemdal Prgj.

005 Niels Nielsen m ug deres Sønner hjælper Faderen med Gaardsbruget 17 (alder) Slemdal Prgj.

006 Ingeborg Talie Hansdatter k ug Tjenestepige, Gjeterske 15 (alder) Gjerpen Prgj.

 

 

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Løpenr. Heimehørande

0081 001 øvre Holtet 522b 0

Merknad: (S/L: 252/12) Et Skovstykke. Ingen Folk Fæ eller Udsæd.

 

 

 

 

1875

 

 

 

Holte – løpenummer 521a

 

Vetle Nielsen f. 1833 – husfader – selveier

Ingeborg Ingebretsen f. 1835 – kone

Nils f. 1858 – sønn

Trine Kirstine f. 1860 – datter

Idda Marie f. 1862 – datter

Julie f. 1863 – datter

Karoline Elise f. 1867 – datter

Karen Olava f. 1870 – datter

Kristian f. 1872 – sønn

Helle Andrine f. 1873 – datter

 

Holtepladsen – løpenummer 521b 522c

 

Maren Andersdatter f. 1827 – husmoder – enke – logerende – dagarbeider, spinning og fattigunderstøttet

Anne Kirstine Hansdatter f. 1858 – hendes datter – krøbling

Maren Sofie Hansdatter f. 1863 – hendes datter – krøbling

Helle Nicoline f. 1866 – hendes datter

(Eier – kirkesanger Nils Rollefsen)

 

 

Holte – løpenummer 522a

 

Pernille Vetlesdatter f. 1812 – husmoder – enke – selveier

Hans Nielsen f. 1844 – hendes sønn – betjenes moderens gårdsbruk, skogsarbeider

Niels Nielsen f. 1849 - hendes sønn – betjenes moderens gårdsbruk, skogsarbeider

Ingeborg Andersdatter f. 1855 i Gjerpen – tjenestepige

 

 

Holtet/et skovstykke – løpenummer 522b

 

ubeboet

 

 

 

 

1900

 

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Bnr. Tilstades Heimehørande

0014 003 Holte (gaard) 16 1 4 6

Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja

Nr. Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb.Tru.

001 Vetle Nils. Holte m g b hf Gaardbruger S 1833 Slemdal herred* n s

002 Ingeborg Ingebrigtsd. k g b hm Gaardmandskone 1835 Slemdal herred* n s

003 Ole Petter Vetles. Holte m ug b s Jord- og Skogarbeide 1879 Slemdal herred* n s

004 Christian Vetles. Holte m ug f s Sømand 1872 Slemdal herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Cardiff

005 Lovise Vetles. Holte k ug f d Hus- og Kreaturstel 1876 Slemdal herred* n s

006 Gunhild Ingebriktsd. k e b Tjener Hus- og Kreaturstel 1837 Slemdal herred* n s

 

 

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Bnr. Tilstades Heimehørande

0015 003 Holte (gaard) 16 4 3 3

Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja

Nr. Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb.Tru.

001 Hans Nils. Holte m g b hf Gaardbruger S 1844 Slemdal herred* n s

002 Gunhild Marie Knudsd. k g b hm Gaardbrugerkone 1838 Slemdal herred* n s

003 Ole Sveinungs. m ug b tj Gjætergut 1890 Gjerpen Brb n s

 

 

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Bnr. Tilstades Heimehørande

0016 003 Holte (gaard) 16 2 7 7

Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja

Nr. Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb.Tru.

001 Teodor Jans. Holte m g b hf Gaardbruger S Jordbrugs- og Skogarbeide 1863 Slemdal herred* n s

002 Nikoline Borges. k g b hm Gaardbrugerkone 1868 Slemdal herred* n s

003 Johannes Teodors. m ug b s Søn 1891 Gjerpen Brb n s

004 Mathilde Teodorsd. k ug b d Datter 1893 Gjerpen Brb n s

005 Borghild Teodorsd. k ug b d Datter 01.03.1900 Slemdal herred* n s

006 Bertinus Nikolais. m ug b Tjener Gjetergut 1889 Slemdal herred* n s

007 Ingeborg Andersd. Lia k e b el Understøttes af Fattigv 1824 Saude Telemarken Brb n s

 

 

 

 

 

 

Matrikkelen 1905

 

Holtet Gnr.16

Bnr.1 – Holtet – eier/bruker Kristian Vetlesen

Bnr.2 – Holtet – eier/bruker Theodor Jansen

Bnr.3 – Holtet – eier/bruker Theodor Jansen

Bnr.4 – Holtet – eier/bruker Hans Nilsen

Bnr.5 – Holtet (skog) – eier/bruker F M Treschow

Bnr.6 – Holtetstykkerne – eier/bruker F M Treschow

Bnr.7 – Heivandsøya – eier/bruker Rachel, Magnus, Sverre, Finn og Anne Gundersen

Bnr.8 – Askaker – eier/bruker H Knudsen Høiset

Bnr.9 – Askaker – eier/bruker H Knudsen Høiset

 

 

 

 

 

1910

 

 

Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Heimehørande

0019 003 Midtbygden Holte 16 1 66 6

Nr. Namn Kj. Siv. Bust. Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

001 Kristian Matisen m g b hf Gaardbruker, selveier 02.10.1881 Slemdal n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1907 Flytta attende til Noreg: 1908

Bustad i Noreg før utflytting: Slemdal Siste bustad i Amerika: Wisconsin Stilling i Amerika: Jord- og skogarbeide

002 Lovise Vetlesen k g b hm Gaardmandskone 26.03.1876 Slemdal n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1907 Flytta attende til Noreg: 1908

Bustad i Noreg før utflytting: Slemdal Siste bustad i Amerika: Wisconsin Stilling i Amerika: Husstel

003 Ragna Kristiansen k ug b d Datter 27.02.1909 Slemdal n s

004 Valborg Kristiansen k ug b d Datter 28.08.1910 Slemdal n s

005 Tora A. Høgelid k ug b tj Hus- og kreaturstel 23.09.1894 Gjerpen n s

006 Ingeborg I. Holte k e b fl Ophold hos gaardens eier. Deltar i Huslige sysler 06.08.1835Slemdal n s

 

 

 

Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Heimehørande

0020 003 Midtbygden Holte 16 2, 3 88 8

Nr. Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

001 Teodor Jansen m g b hf Gaardbruker, selveier 02.12.1863 Slemdal n s

002 Nikoline Jansen k g b hm Gaardmandskone 18.03.1868 Slemdal n s

003 Johannes Teodorsen m ug b s Gaards- og skogarbeide 27.08.1891 Gjerpen n s

004 Matilde Teodorsen k ug b d Hus- og kreaturstel 15.11.1893 Gjerpen n s

005 Borghild Teodorsen k ug b d Datter 01.03.1901 Slemdal n s

006 Peder Teodorsen m ug b s Søn 21.06.1903 Slemdal n s

007 Tomas Teodorsen m ug b s Søn 01.01.1904 Slemdal n s

008 Nils Teodorsen m ug b s Søn 14.10.1908 Slemdal n s

 

 

Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Heimehørande

0021 003 Midtbygden Holte 16 4 33 3

Nr. Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

001 Hans Nilsen m g b hf Gaardbruker, selveier 28.12.1836 Slemdal n s

002 Gunhild Marie Knutsen k g b hm Gaardmandskone 27.03.1838 Slemdal n s

003 Maggi H. Høiset k ug b tj Hus- og kreaturstel 17.05.1896 Skien n s

 

 

 

 

Matrikkelutkast 1950

Holte Gnr.16

 

Bnr.1 – Holte - 2 mark 85 øre - Ingolf Holte       

Bnr.2 – Holte - 0 mark 42 øre - Johannes Teodorsen                                         

Bnr.3 – Holte - 0 mark 33 øre - Johannes Teodorsen                                         

Bnr.4 – Holte - 3 mark 50 øre - Johan Nilsen Høiseth                                       

Bnr.5 - Holte (skog) - 1 mark 55 øre - F. M. Treschow                                     

Bnr.6 – Holtestykkerne - 0 mark 72 øre - F. M. Treschow                                

Bnr.7 – Heivandsøia - 0 mark 02 øre - Rachel, Magnus, Sverre Finn og Anne Gundersen             

Bnr.8 – Askaker - 0 mark 08 øre - Solveig og Kjell Øverbø, Høiseth               

Bnr.9 – Askaker - 0 mark 08 øre - Solveig og Kjell Øverbø, Høiseth               

Bnr.10 – Heivandstykket - 1 mark 17 øre - Nils Kristiansen Holte                   

Bnr.11 – Langemyrstykket - 0 mark 04 øre - Johannes Teodorsen                    

Bnr.12 - Holte, Holtemyr - 0 mark 12 øre - Theodor N. Tveitan                       

Bnr.13 – Stensrud - 0 mark 10 øre - Jakob Stensrud                                         

Bnr.14 – Fredly - 0 mark 05 øre - Siljan Midtbygds indremisjonsforening       

Bnr.15 – Nyhagen - 0 mark 08 øre - Olaf og Sigmund Moe                             

Bnr.16 – Holtemyren - 0 mark 07 øre - Kristian Moholt                                   

Bnr.17 – Fredheim - 0 mark 06 øre - Olaf Hansen Høiseth                               

Bnr.18 – Solvika - 0 mark 02 øre - Nils T. Pladsen                                            

Bnr.19 – Skogheim - 0 mark 04 øre - Union Avdeling nr. 17 av Norsk Industriarbeiderforbund   

Bnr.20 – Westby - 0 mark 05 øre - Aleksi Adolfsen                                         

Bnr.21 – Heistad - 0 mark 05 øre - Nils Hansen Bakkene                                 

Bnr.22 – Myrstad - 0 mark 02 øre - fru Gunvor Teodorsen                               

Bnr.23 – Skogly - 0 mark 02 øre - Nils Johnsen   

Bnr.24 – Skogheim - 0 mark 02 øre - Union, Avdeling nr. 17 av N.I.F.           

Bnr.25 – Solgløtt - 0 mark 01 øre - Hilmar Olsen                                              

Bnr.26 – Solly - 0 mark 01 øre - Eigil Lie            

Bnr.27 – Kveldsfred - 0 mark 03 øre - Abel Kleppe                                         

Bnr.28 – Solheim - 0 mark 02 øre - Halfdan Solheim                                        

Bnr.29 – Stensvold - 0 mark 02 øre - Olav Aasen                                             

Bnr.30 – Fjellstua - 0 mark 04 øre - Arbeidsledergruppen ved Unions bedrifter i Skien