| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SORTEDAL

 


 

 

 

Lars Nilsen f. ca 1699 sin familie. Han fikk et uekte barn med Anne Knudsdatter f. omkring 1700, giftet seg 1. gang med Sissel Andersdatter f. ca 1707 og 2. gang med Maren Jacobsen f. ca 1709.

 

 

 

Lars Nilsen, født ca 1699,[1] død 1774 på Gonsholt i Siljan,1 gravlagt 18.12.1774 på Siljan kirkegård.[2]

Han var sønn av Nils Svendsen og Åse Olsdatter på Sortedal.

 

Lars kom fra Sortedal og overtok der som bruker etter sin far.

 

Lars ble utlagt som far til et uekte barn i 1728.

 

Han giftet seg 1. gang i 1728.

 

Trol. 6/6-1728 i Slemdahl. Copul. 27/6-1728.

Laers Nielssøn Suurdallen (Sortedal) med Sidselle Andersd.

Seddel fra Oberste Tieylling.

Caut: Jon Svendssøn Ovestad og Lers Asbiørnssøn Præstejordet.

 

Lars giftet seg 2. gang i 1739.

 

Trol. 16/8-1739 i Slemdal. Copul. 27/9-1739.

Lars Nielsøn Surdahlen, Enkemand, med pigen Maren Jacobsd.

Caut. Jens Sørbøe og Michel Øverbøe

 

I 1723 eide hans far hele gården. Ved skifte etter hans far i 1731 eide boet 3 skinn i Sortedal. Det var halve gården. Ifølge gravskapets arkiv solgte Lars Nilsen i 1747 hele gården (6 skinn) til grev Danneskiold i Larvik for 80 rd. (skjøte datert 11.01.1747). Familien flytter etter dette til Søndre Gonsholt.

 

Lars Nilsen fikk bygsel på Gonsholt Søndre (1 hud 9 skinn) i 1748. Niri Halvorsen hadde vært bruker før han ifølge bygselseddelen. (Bygselseddel datert 04.10.1748)

 

Gonsholt Søndre 1762:

Gaardsnavn: Gonsholt syndre

(Del 1)

Eier: Propriatair gods til græv Laurvig

Mand og hustru: Lars Gonsholt og kone

Børn over 12 aar: Niels, Søren, Jacob Larssønner,

Kari og Ingri Larsdatter

 

Lars døde på Gonsholt i 1774.

 

Gravlagt som" Lars Nils. Gonsholt 75 aar".

 

Gonsholt i Slemdal 13.2.1775 Sk.pr. 9, Fol. 447a

Lars Nielsen død, g. Maren Jacobsdtr.

Barn: 1. Niels 39 år. 2. Søren 34 år. 3. Jacob død. a) Chlarine 8 år. 4. Aaste (g. Gulbrand

Kiiste). 5. Karen (g. Søren Moeholt). 6. Ingeborg (g. Peder Kløverød). 7. Ingerie (g. Bent

Gonsholt.

(PS. Slik er barna nevnt foran i skifte. Lenger bak i skifte er også Karen den yngre nevnt. Det var dermed to søsken Karen som levde opp. JO)

Brt: 3-1-22. Net: 2-1-22

 

 

Forhold til Anne Knudsdatter, født omkring 1700.[3]

 

Anne:

Dette var nok hennes skriftemål, men det passer ikke med navnet på barnefaren? Hun kan ha endret dette før dåpen. Det kan også ha blitt skrevet feil et sted? 

 

8. feb 1728, Sil:

Aabenbare: Anne Knudtsdatter udlagt till barnefader Peder Laersen Suurdallen soldat.

 

Hun kom fra Kiste da hun fikk et uekte barn med Lars Nilsen i 1728.

 

 

(2) Gift 27.06.1728 i Siljan kirke,[4] med1 Sissel Andersdatter, født ca 1707,[5] død 1739 på Sortedal i Siljan,[6] gravlagt 19.05.1739 på Siljan kirkegård.6

 

Sissel:

Hun døde på Sortedal i 1739.

 

Hun gravlegges som " Lars Surdalens kone Sidsel Andersdatter 32 aar".

 

 

(3) Gift 27.09.1739 i Siljan kirke,4 med Maren Jacobsdatter, født ca 1709 i Lardal,1 (datter av Jacob Amundsen og Maren Solvesdatter), død 1782 på Gonsholt i Siljan,1 gravlagt 01.09.1782 på Eidanger kirkegård.[7]

 

Maren:

Hennes far var husmann på Siltvet u/Bergan i Lardal fra ca. 1711 til 1756. Hennes bror, Helge Jacobsen fra Lardal, var fadder for deres barn i 1750.

 

Maren døde på Gonsholt i 1782.

 

Gravlagt som "Maren Jacobsd. Gonsholt 75 aar".

 

 

 

I.    Åste Larsdatter, (datter av Lars Nilsen og Anne Knudsdatter) født 1728 på Kiste i Siljan,[8] døpt 06.06.1728 i Siljan kirke.8

      

       Eet u-ægte barn ved nafn Aaste, moderen Anne Knudsdatter Kiiste, faderen udlagt Laers Nielsen Suurdallen                                        

       Faddere: baaren af Gunnof Nielsdatter Kiiste, Maren Errichsdatter Daapen, mandfaddere: Gunder Hansen Næsset, Anders Olsen Kiiste.

      

 

 

II.   Åste Larsdatter, (datter av Lars Nilsen og Sissel Andersdatter) født 1728 på Sortedal i Siljan,8 døpt 12.09.1728 i Siljan kirke,8 død 1802 på Kiste i Siljan,[9] gravlagt 31.01.1802 på Siljan kirkegård.9

      

       Laers Nielsen Suurdallen og Sidselle Andersdatters første ægte barn - Aaste

       Faddere: baaren af Anne Arnisdatter Ovestad, Marthe Jørgensdatter Tufdall, mandfaddere: Kiell Svendsen Ovestad, Povel Olsen Kiiste.

      

      

       Gift 27.12.1746 i Siljan kirke,4 med Gulbrand Olsen, født 1724 på Tudal i Siljan,8 (sønn av Ole Larsen og Gunhild Gulbrandsdatter), døpt 19.03.1724 i Siljan kirke,8 død 1786 på Kiste i Siljan,[10] gravlagt 28.05.1786 på Siljan kirkegård.10

      

       Se Kiste Søndre

 

 

      

III. Anne Larsdatter, (datter av Lars Nilsen og Sissel Andersdatter) født 1730 på Sortedal i Siljan,8 døpt 12.02.1730 i Siljan,8 død 1730 på Sortedal i Siljan,[11] gravlagt 02.04.1730 på Siljan kirkegård.11

      

       Laers Nielsen Suurdallens og Sidsselle Andersdatters ægte barn, hiemmedøbt - Anne

       Faddere: baaren af Anne Arnisdatter Ovestad, Berthe Olsdatter Kiiste, mandfaddere: Kiell Svendsen Ovestad, Povell Olsen Kiiste.

      

       Gravlagt som "Laers Nielsøn Suurdallens lille datter Anne Laersdatter 6 uger".

      

      

 

IV. Karen Larsdatter, (datter av Lars Nilsen og Sissel Andersdatter) født 1731 på Sortedal i Siljan,8 døpt 12.02.1731 i Siljan kirke,8 død 1813 på Moholt Verk i Siljan,[12] gravlagt 19.12.1813 på Siljan kirkegård.12

      

       Laers Nielsen Suurdallen og Sidsselle Andersdatter - Karen

       Faddere: baaren af Gunnill Pedersdatter Røe, Marj Rasmusdatter Kløfverøe, Giørran Olsdatter Røe, mandfaddere: Jacob Pedersen Præstegaarden, Niels Simensen Moeholt.

      

      

       (1) Gift 28.10.1753 i Siljan kirke,4,[13] med Søren Jonsen, født 1715 på Moholt i Siljan,[14] (sønn av Jon Pedersen og Marthe Sørensdatter), døpt 23.04.1715 i Kvelde kirke,[15] død 1777 på Moholt i Siljan,14 gravlagt 19.10.1777 på Siljan kirke.[16]

      

        Se Moholt

 

      

       (2) Gift 01.07.1781 i Siljan kirke,4 med Halvor Nilsen, født 1754 på Moholt Verk i Siljan,[17] (sønn av Nils Andersen og Karen Halvorsdatter), døpt 08.09.1754 i Siljan kirke,17 konfirmert 03.10.1773 i Siljan kirke,[18] død 1813 på Moholt Verk i Siljan,12 gravlagt 19.12.1813 på Siljan kirkegård.12

      

      

      

V.   Ingeborg Larsdatter, (datter av Lars Nilsen og Sissel Andersdatter) født 1732 i Sortedal i Siljan,8 døpt 07.09.1732 i Siljan kirke,8 død 1734 i Sortedal i Siljan,6 gravlagt 15.04.1734 på Siljan kirkegård.6

      

       Laers Nielsen Surdallen og Sissel Andersdatter - Ingeborg

       Faddere: baaren af Gunnil Pedersdatter Røe, Giørrand Olsdatter Røe, Rangnil Olsdatter, mandfaddere: Povel Olsen Søndre Kiste, Anders Olsen Søndre Kiste.

      

       Gravlagt som "Lars Nielsøn Saurdalen og Sidsel Andersdatters liden datter Ingeborg Larsdatter 1 aar 6 maaneder".

      

 

 

VI. Ingeborg Larsdatter, (datter av Lars Nilsen og Sissel Andersdatter) født 1735 på Sortedal i Siljan, døpt 08.05.1735 i Siljan kirke,[19] konfirmert 25.02.1752 i Siljan kirke,[20] død 20.02.1815 på Kløva u/Kløverød i Siljan, gravlagt 05.03.1815 på Siljan kirkegård.[21]

      

       Lars Nielsen Suurdalen og Sidsel Andersdatters datter Ingeborg

       Faddere: baaren af Gunnild Pedersdatter Røe, Ingeborg Olsdatter Røe, mandfaddere: Joen Svendsen Ouestad, Anders Thomasen Ouestad.

      

       Konfirmeres som "Ingeborg Larsdatter Gonsholt 17 aar".

      

      

       (1) Gift 21.08.1768 i Siljan kirke,4,1 med Peder Olsen, født 1733 på Kløverød i Siljan,[22] (sønn av Ole Jacobsen og Maren Rasmusdatter), døpt 15.02.1733 i hjemmet,22 konfirmert 07.09.1755 i Siljan kirke,[23] død 1779 på Kløverød i Siljan,[24] gravlagt 07.11.1779 på Siljan kirkegård.24

      

      

       (2) Gift 17.09.1780 i Siljan kirke,4 med Hans Evensen, født ca 1746,5 død 1784 på Kløva u/Kløverød i Siljan,10 gravlagt 01.01.1785 på Siljan kirkegård.10

      

      

       (3) Gift 08.10.1786 i Siljan kirke,4 med Ole Johannesen, født ca 1758,[25] død 23.08.1845 på Kløva u/Kløverød i Siljan, gravlagt 31.08.1845 på Siljan kirkegård.[26]

      

       Se Kløva u/Kløverød

 

 

      

VII. Nils Larsen, (sønn av Lars Nilsen og Sissel Andersdatter) født 1736 på Sortedal i Siljan,[27],[28] døpt 27.12.1736 i Siljan kirke,28 konfirmert 29.08.1756 i Siljan kirke,[29] død 1788 i Larvik i Vestfold, gravlagt 13.12.1788 i Larvik i Vestfold.[30]

      

       Lars Surdalens ægte søn Nom. Niels

       Faddere: baaren af Gunild Pedersdatter, Johanne Olsdatter Gurholt, mandfaddere: Povel Olsen Kiste, Svend Nielsen Surdalen.

      

       Konfirmert som "Niels Larsen Gonsholt 20 aar".

      

      

       Forlovet 11.09.1763 i Siljan,4 gift 1763,4 med[31] Maren Knudsdatter, født 1740 på Gonsholt i Siljan,31 (datter av Knud Halvorsen og Helje Gulliksdatter), døpt 03.04.1740 i Siljan kirke,[32] konfirmert 29.08.1756 i Siljan kirke,29 død 1788 i Larvik i Vestfold, gravlagt 24.12.1788 i Larvik i Vestfold.[33]

      

       Se Hagen u/Gurholt

 

 

      

VIII. Søren Larsen, (sønn av Lars Nilsen og Maren Jacobsdatter) født 1740 på Sortedal i Siljan,[34] døpt 22.05.1740 i Siljan kirke,34 død 1789 på Gonsholt i Siljan,1 gravlagt 15.03.1789 på Siljan kirkegård.[35]

      

       Lars Surdalen og Maren Jacobsdatters søn Søfren         

       Faddere: baaren af Jon Ougestads kone, Marte Torgrimsdatter, mandfaddere: Svend Ougestad, Arne Nielsen Surdalen.

      

      

       Gift 11.07.1779 i Siljan kirke,4 med Gunild Henrichsdatter , født 1752 på Roligheten u/Sneltvedt i Gjerpen, (datter av Henrich Toresen og Barbara Eriksdatter ), døpt 03.05.1752 i Gjerpen, død 1809 på Moene u/Moholt i Siljan, gravlagt 12.03.1809 på Siljan kirkegård.

      

       Se Gonsholt Søndre

 

 

 

IX. Jacob Larsen, (sønn av Lars Nilsen og Maren Jacobsdatter) født 1742 på Sortedal i Siljan,27 døpt 24.06.1742 i Siljan kirke,[38] død 1772 i Brevik, gravlagt 29.03.1772 på Brevik kirke.[39]

      

       Lars Suurdalen og Mari Jacobsdatters søn Jacob

       Faddere: baaren af Knudt Gonsholtis koene Helge Gulichsdatter, Giøran Olsdatter Guurholt, mandfaddere: Svend Ouhvestad, Arne Nielsen Suurdalen.

      

       Kiste Nordre 1762:

       Drenger over 12 aar: Jacob Larsen

      

      

       Gift 26.07.1766 i Siljan kirke,4,1 med Anne Sørensdatter, født 1746 på Moholt i Siljan,[40] (datter av Søren Jonsen og Klara Jørgensdatter), døpt 23.01.1746 i Siljan kirke,40 død 1812 på Skautvedt u/Naphaug i Siljan,[41] gravlagt 28.06.1812 på Siljan kirkegård.41

      

       Se Brevik 1762 -1782

 

 

 

X.   Karen Larsdatter, (datter av Lars Nilsen og Maren Jacobsdatter) født 1744 på Sortedal i Siljan,27 døpt 12.07.1744 i Siljan kirke,[42] død 1801 på Gurholt i Siljan,9 gravlagt 15.03.1801 på Siljan kirkegård.9

      

       Lars Sortedal og Maren Jacobsdatters datter Karen                                                       

       Faddere: baaren af Svend Ouestads kone Taran Henrichsdatter, Christen Præstegaardens kone Siri Nielsdatter, mandfaddere: Svend Ouestad, Niri Olsen ibid.

      

      

       Gift 29.09.1768 i Siljan kirke,4 med Ole Andersen, født ca 1743,25 død 27.02.1815 på Gurholt i Siljan, gravlagt 05.03.1815 på Siljan kirkegård.21

      

       Se Ødegården u/Gurholt

 

 

 

      

XI. Inger Larsdatter, (datter av Lars Nilsen og Maren Jacobsdatter) født 1746 på Sortedal i Siljan, døpt 04.09.1746 i Siljan kirke,[43] konfirmert 21.10.1764 i Siljan kirke,[44] død 1813 på Gonsholt i Siljan,41 gravlagt 07.02.1813 på Siljan kirkegård.41

      

       Lars Sortedahl og Maren Jacobsdatters datter Ingeborg                                    

       Faddere: baaren av Anders Kistes kone Gunild Larsdatter, Kirsten Andersdatter Moholt, mandfaddere: Svend Ouestad, Guldbrand Olsen Kiste.

      

       Hun ble døpt Ingeborg, men nevnes siden som Inger.

      

       Konfirmert som "Inger Laersdatter Gonsholt 18".

      

      

       Gift 12.06.1768 i Siljan kirke,4 med1 Bent Jonsen, født 1743 på Skilbred i Siljan,[45] (sønn av Jon Bjørnsen og Karen Johannsdatter), døpt 26.05.1743 i Siljan kirke,[46] død 1813 på Gonsholt i Siljan,1,41 gravlagt 11.04.1813 på Siljan kirkegård.41

      

       Se Gonsholt Søndre

 

 

      

XII. Ole Larsen, (sønn av Lars Nilsen og Maren Jacobsdatter) født 1748 på Sortedal i Siljan,27 døpt 03.11.1748 i Siljan kirke.[47]

      

       Laers Sortedal og Maren Jacobsdatters søn Ole                                                 

       Faddere: baaren af Arne Gonsholtes kone Helje Gulichsdatter, Giøran Knudsdatter ibid, mandfaddere: Guldbrand Kiste, Anders Olsen Kiste.

      

       Han nevnes ikke i skifte etter sin far i 1775.

 

 

 

XIII. Jon Larsen, (sønn av Lars Nilsen og Maren Jacobsdatter) født 1750 på Gonsholt i Siljan,[48] døpt 19.04.1750 i Siljan kirke.48

      

       Lars Gonsholt og Maren Jacobsdatters søn Joen                                                

       Faddere: baaren af Arne Gonsholtes kone Helje Gulichsdatter, Amborg Knudsdatter, mandfaddere: Arne Gonsholt, Helge Jacobsen fra Laurdal.

      

       Han nevnes ikke i skifte etter sin far i 1775.

      

 

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 211.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 173.

[3]  Stipulert, Stipulert.

[4]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Alder ved død.

[6]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 177.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 186.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 178.

[11]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 197.

[13]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 12, 211.

[14]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 12.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, HF-197, side 9.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 174.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 175.

[18]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift gjort av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 25.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 157.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 145.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 2.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 179.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 175.

[25]  1801 tellingen.

[26]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 279.

[27]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 109.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 35.

[29]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 183.

[30]  Kirkebok for Larvik Klokkerbok Klokkerbok nr. I 1 (1785-1807), skannet av digitalarkivet, side 196.

[31]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 209.

[32]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 59.

[33]  Kirkebok for Larvik Klokkerbok Klokkerbok nr. I 1 (1785-1807), skannet av digitalarkivet, side 197.

[34]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 60.

[35]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 179.

[36]  Skifte etter moren.

[37]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 193.

[38]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 76.

[39]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 137.

[40]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 113.

[41]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 196.

[42]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 102.

[43]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 118.

[44]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 48.

[45]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 489.

[46]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 82.

[47]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 135.

[48]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 146.