| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I KISTE SØNDRE

 


 

 

 

Gulbrand Olsen f. 1724 og Åste Larsdatter f. 1728 sin familie.

 

 

Gulbrand Olsen, født 1724 på Tudal i Siljan,[1] døpt 19.03.1724 i Siljan kirke,1 død 1786 på Kiste i Siljan,[2] gravlagt 28.05.1786 på Siljan kirkegård.2

Han var sønn av Ole Larsen og Gunhild Gulbrandsdatter fra Tudal.

 

Hans foreldre bodde først på Tudal, men kom senere til Kiste Søndre.

 

Gulbrand kom fra Kiste da han giftet seg i 1746.

 

Trol. 9/10-1746 i Slemdal. Copul. 27/12-1746.

Soldat Guldbrand Olsøn Kiste og Aaste Larsd. Sortedal.

Caut: Svend Nielsøn Ouestad og Jens Michelsøn Kiste.

Officer Seddel fra Grev Jarlsberg.

 

Gulbrand ble bruker på en av brukerpartene på Kiste Søndre.

 

Kiste Søndre 1762:

Gaardsnavn: Kiste syndre

Eier: Propriatair gods til græv Laurvig

Mand og hustru: Anders Kiste og kone, Gulbrand Kiste og kone

Børn over 12 aar: Gunild Gulbrandsdatter

Drenger over 12 aar: Hendrik Aalvesen, Hans Jensen,

Gulbrand Halvorsen,

Piiger over 12 aar: Lisbeth Larsdatter, Mari Halvorsdatter

Andre husboende: Joen Andersen og kone

 

Han avstod bygselen på 1/4 part av Kiste Søndre i 1775 til sin svigersønn Johannes Jonsen.

 

Han ble nevnt på Kiste Søndre i 1782:

Kiiste Søndre med Holt øde, Gård, Gulbrand Olsen

 

Gulbrand døde på Kiste i 1786.

 

Gravlagt som "Gulbran Ols. Kiste 67 aar".

 

 

Gift 27.12.1746 i Siljan kirke,[3] med Åste Larsdatter, født 1728 på Sortedal i Siljan,1 (datter av Lars Nilsen og Sissel Andersdatter), døpt 12.09.1728 i Siljan kirke,1 død 1802 på Kiste i Siljan,[4] gravlagt 31.01.1802 på Siljan kirkegård.4

 

Åste:

Hun kom fra Sortedal.

 

Åste var bosatt hos datteren Åste i 1801 på Søndre Kiste som "Aaste Larsdtr., Konens moder, 73 år".

 

Det ble skrevet feil i kirkeboken, for det var nok Åste Larsdatter som døde på Kiste i 1802 og ble gravlagt som "Marte Larsd. Kiste 75 aar". Finner ingen andre som passer og her er etternavn, sted og alder riktig.

 

 

 

 

I.    Gunild Guldbrandsdatter, født 1749 på Kiste i Siljan,[5] døpt 16.02.1749 i Siljan kirke,5 konfirmert 27.05.1769 i Siljan kirke,[6] død 1783 på Kiste i Siljan,[7] gravlagt 04.05.1783 på Siljan kirkegård.7

      

       Guldbrand Kiste og Aaste Larsdatters datter Gunild                                        

       Faddere: baaren af Kari Kiste, Giøran Knudsdatter, mandfaddere: Arne Gonsholt, Peder Olsen Kiste.

      

       Konfirmert som "Gunil Gulbrandsdatter Kiste 19".

      

      

 

II.   Anders Gulbrandsen, født 1750 på Kiste i Siljan,[8] døpt 07.05.1750 i Siljan kirke,8 død 1753 på Kiste i Siljan,[9] gravlagt 16.09.1753 på Siljan kirkegård.9

      

       Guldbrand Kiste og Aaste Larsdatters søn Anders                                            

       Faddere: baaren af Anders Kistes kone Gunild Larsdatter, Birthe Jensdatter Kiste, mandfaddere: Anders Kiste, Peder Olsen Moholt.

      

       Gravlagt som "Gulbrand Kistes barn Anders 3 aar".

      

 

 

III. Sissel Gulbrandsdatter, født 1751 på Kiste i Siljan,[10] døpt 19.12.1751 i Siljan kirke,10 konfirmert 08.07.1770 i Siljan kirke.6

      

       Gulbrand Kistes barn navnl. Zidsel                                                        

       Faddere: baaren af Anders Kistes kone, Karen Larsdatter, mandfaddere: Anders Kiste, Anders Olsen ibid.

      

       Konfirmert som "Zidsel Gulbrandsdatter Kiste 16".

 

       De døpte et barn bosatt på Kiste Søndre i 1778 før de flyttet. Datteren Anne fra 1779 døde på Kiste i 1785.

      

      

       Gift 19.10.1777 i Siljan kirke,3 med Peder Jonsen, født ca 1754 på Svartangen i Hedrum,[11] (sønn av Jon Pedersen og Anne Anundsdatter), død 1783 på Neset i Siljan,7 gravlagt 23.02.1783 i Siljan kirkegård.7

      

       Se Neset

 

 

 

IV. Marthe Gulbrandsdatter, født 1753 på Kiste i Siljan,[12] døpt 02.10.1753 i Siljan kirke,12 konfirmert 18.08.1771 i Siljan kirke,6 død 25.01.1828 på Kiste i Siljan, gravlagt 03.02.1828 på Siljan kirkegård.[13]

      

       Gulbrand Kistes barn navnl. Marthe                                           

       Faddere: baaren af Anders Kistes kone, Ingebor Larsdatter, mandfaddere: Anders Kiste, Anders Olsen.

      

       Konfirmert i 1771 som "Marte Gulbrandsdatter Kiste 16".

 

      

       Gift 16.07.1775 i Siljan kirke,6 med Johannes Jonsen, født 1749 i Skilbred i Siljan,[14] (sønn av Jon Bjørnsen og Karen Johannsdatter), døpt 29.06.1749 i Siljan kirke,14 konfirmert 21.02.1768 i Siljan kirke,6 død 1813 på Kiste i Siljan,[15] gravlagt 12.09.1813 på Siljan kirkegård.15

      

       Se Kiste Søndre denne gården

 

 

 

V.   Lars Gulbrandsen, født 1755 på Kiste i Siljan,[16] døpt 07.09.1755 i Siljan kirke,16 konfirmert 16.10.1774 i Siljan kirke,[17] død 19.12.1834 i Siljan,[18] gravlagt 01.01.1835 i Siljan.18

      

       Gulbrand Kistes barn navnl. Lars                                                           

       Faddere: baaren af Anders Kistes kone, Ingeborg Larsdatter, mandfaddere: Anders Kiste, Simen Kiste.

      

       Konfirmert i 1774 som "Lars Gulbrandsen Kiste 18".

      

            

       (1) Gift 27.12.1778 i Siljan kirke,3 med Mari Jonsdatter, født 1760 på Torsholt i Siljan,[19] (datter av Jon Kittelsen og Inger Nilsdatter), konfirmert 27.10.1776 i Siljan kirke,6 død 1791 på Kiste i Siljan,[20] gravlagt 01.05.1791 på Siljan kirkegård.20

      

      

       (2) Gift 08.07.1792 i Siljan kirke,3 med Gunhild Aslesdatter, født 1758 på Gurholt i Siljan,[21] (datter av Asle Bjørnsen og Kirstine Kittelsdatter), døpt 21.05.1758 i Siljan kirke,[22] konfirmert 27.10.1766 i Siljan kirke,[23] død 1802 på Kiste i Siljan,4 gravlagt 14.03.1802 på Siljan kirkegård.4

      

      

       (3) Gift 13.11.1802 i Hedrum, med Elen Nilsdatter, født 1767,[24] (datter av Nils Evensen og Mette Tolvsdatter), død 16.12.1837 på Teiet u/Kiste Søndre i Siljan, gravlagt 01.01.1838 på Siljan kirkegård.[25]

      

       Se Teie u/Kiste Søndre

 

 

 

      

VI. Jacob Gulbrandsen, født 1757 på Kiste i Siljan,[26] døpt 27.11.1757 i Hvarnes kirke i Hedrum,26,[27] konfirmert 16.05.1779 i Siljan kirke,23 død 28.05.1827 på Kilemyr i Siljan, gravlagt 10.06.1827 på Siljan kirkegård.[28]

      

       blev anmældt Gulbrand Kistes barn som forhenn var døbt ved Varnæs og kaldt Jacob           

       Faddere: baaren af Anders Kistes kone, Per Kistes kone, mandfaddere: Simen Kiste, Jens Kiste.

      

       Konfirmert i 1779 som "Jacob Gulbrandsen Kiste 20".

      

      

       Gift 13.08.1780 i Siljan kirke, med Karen Aslesdatter, født 1751 på Gurholt i Siljan,21 (datter av Asle Bjørnsen og Kirstine Kittelsdatter), døpt 04.04.1751 i Siljan kirke,[29] konfirmert 27.05.1769 i Siljan kirke.6

      

       Se Killemyr u/Søndre Kiste

 

 

      

VII. Ole Gulbrandsen, født 1759 på Kiste i Siljan,[30] døpt 16.12.1759 i Siljan kirke,30 død 1760 på Kiste i Siljan,[31] gravlagt 27.01.1760 på Siljan kirkegård.31

      

       Gulbrand Kistes barn navnl. Ole                                                 

       Faddere: baaren af Anders Kistes kone, Ingeborg Larsdatter Moholt, mandfaddere: Anders og Simen Kiste.

      

       Gravlagt som "Gulbrand Kistes b. Ole 6 uger".

      

 

 

VIII. Anders Gulbrandsen, født 1761 på Kiste i Siljan,19 død 1761 på Kiste i Siljan,31 gravlagt 15.03.1761 på Siljan kirkegård.31

      

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 1. mars1761 finnes blant introduserte kvinner "Gulbrand Kistes kone " etter å ha fått et barn.

      

       Gravlagt som "Gulbrand Kistes b. Anders 6 uger"

      

 

 

IX. Nils Gulbrandsen, født 1762 på Kiste i Siljan,19 død 1762 på Kiste i Siljan,31 gravlagt 20.05.1762 på Siljan kirkegård.31

      

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 28. februar 1762 finnes blant introduserte kvinner "Gulbrand Kistes kone" etter å ha fått et barn.

      

       Gravlagt som "Gulbrand Kistes søn Niels 13 uger".

      

 

 

X.   Anders Gulbrandsen, født 1763 på Kiste i Siljan,[32] død 1763 på Kiste i Siljan,31 gravlagt 15.05.1763 på Siljan kirkegård.31

      

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 15. mai 1763 finnes blant introduserte kvinner "Gulbrand Kistes kone" etter å ha fått et barn.

      

       Gravlagt som "Gulbrand Kistes b. Anders 8 uger".

      

 

 

XI. Anders Gulbrandsen, født 1765 på Kiste i Siljan,[33] døpt 27.10.1765 i Siljan kirke,33 død 1765 på Kiste i Siljan,[34] gravlagt 22.12.1765 på Siljan kirkegård.34

      

       Gulbrand Olsen Kiste og k. Aaste Larsdtr. Anders

       Faddere. 1. Karen Larsdtr. Moholt 2. Anne Sørensdtr. ibid 3. Søren Jonsen ibid 4. Carl Nilsen Moholt-hammeren 5. Nils Andersen ibid.

      

       Gravlagt som "Gulbrand Kistes Db. Anders 7 uger".

      

      

 

XII. Anne Gulbrandsdatter, født 1767 på Kiste i Siljan,[35] døpt 04.01.1767 i Siljan kirke,35 konfirmert 01.06.1783 i Siljan kirke.[36]

      

       Gulbrand Olsen Kiste og k. Aaste Larsdtr. Anne

       Faddere: 1. Karen Larsdtr. Moholt 2. Ingebor Larsdtr. Gonsholt 3. Søren Jonsen Moholt 4. Nils Larsen og 5. Søren Larsen Gonsholt.

      

       Konfirmert i 1783 som "Anne Gulbransdatter Kiste S. 17".

 

       De døpte et barn bosatt på Kiste i 1789.

      

      

       Gift 15.03.1789 i Siljan kirke,3 med Nils Paulsen, født 1761 på Prestejordet u/Gonsholt Søndre i Siljan,[37],19 (sønn av Paul Olsen og Gunhild Nilsdatter), konfirmert 09.11.1777 i Siljan kirke,23 død 21.11.1831 på Bråten u/Halvarp i Eidanger, gravlagt 27.11.1831 på Eidanger kirkegård.[38]

      

       Se Lanner i Eidanger

 

 

 

XIII. Ole Gulbrandsen, født 1770 på Kiste i Siljan,[39] døpt 17.04.1770 i Siljan kirke,39 konfirmert 22.05.1786 i Siljan kirke.[40]

      

        Gulbrand Olsen kiste og k. Aaste Larsdtr. - Ole

        Faddere: Gunil Larsdtr. ibid 2. Karen Larsdtr. ibid 3. Jan Olsen ibid 4. Halvor Sørensen ibid 5. Søren Jonsen Moholt.

      

        Konfirmert i 1786 som "Ole Gulbransen Kiste 16".

      

      

 

 

 

 

 [1]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 178.

[3]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[4]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 186.

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 137.

[6]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift gjort av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 177.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 147.

[9]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 155.

[11]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 906.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 172.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 156.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 140.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 197.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 179.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 50.

[18]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok nr. 1 (1827-1847), skannet av digitalarkiver, side 127.

[19]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 180.

[21]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 242.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 189.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 51.

[24]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 832.

[25]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr 08 1831-1858, skannet av digitalarkivet, side 265.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 187.

[27]  Hedrum, døpte 1751-1777, registrert av Kristian Hunskaar på Hedrum Genelogiske sider.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 155.

[29]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 152.

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 195.

[31]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen.

[32]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 240.

[33]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 5.

[34]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 170.

[35]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 7.

[36]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 52.

[37]  Skifte etter faren.

[38]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr 08 1831-1858, skannet av digitalarkivet, side 256.

[39]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 13.

[40]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.