| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SKILBRED 

 


 

 

Jon Bjørnsen f. ca 1705 og Karen Johannesdatter f. ca 1707 sin familie.

 

 

 

Jon Bjørnsen, født ca 1705,[1] død 1759 på Skilbred i Siljan,1 gravlagt 16.12.1759 på Siljan kirkegård.[2]

Han var sønn av Bjørn Jonsen og Gunbjørg Aslesdatter Skilbred.

 

Jon giftet seg i 1733.

 

Trol. 22/7-1733 i Slemdal. Copul. 4/10-1733.

Joen Biørnsøn og Kari Johannisd. (Karen)

Caut: Jacob Pedersøn Sillien og Vetlef Pedersøn Høysedt.

 

Han overtok som eier og bruker på Skilbred etter sin far.

 

Gravlagt i 1759 som "Joen Biørnsen Schilbred 54 aar".

 

Det var skifte etter Jon i 1760 på Skilbred. Her finner vi igjen, foruten eierdelen i Skilbred, eierdelen i Brattås (1/4 tønne) som ble nevnt ved skifte etter hans far i 1732.

 

Skjelbrei i Eidanger "Schielbred" 30.9.1760 Sk.pr. 6, Fol. 170

Joen Biørnsen død g. Karen Johannesdtr.

Barn: 1. Ole (myndig). 2. Bendt 17 år. 3. Johannes 10 år. 4. Maria 26 år. 5. Berthe 23 år. 6. Kirsti 21 år. 7. Johanne 19 år. 8. Ingebor 15 år.

Verge for barn: faderbroder Hasle Gurholt, Laugverke for enken: Solve Høiset 

Brt: 173-1-2. Net: 119-3-22. heri medregnet jord: 1. i "Schielbred" 1 Hud med Bøxel o Herlighed for 90 rd. 2. Brataas 1 qvarter m.B. for 20 rd.

 

 

Gift 04.10.1733 i Siljan kirke,[3] med1 Karen Johannsdatter, født ca 1707,[4] (datter av Johannes Olsen og Kirsten Olsdatter), død 1761 på Skilbred i Siljan,[5] gravlagt 26.07.1761 på Siljan kirkegård.5

 

Karen:

Hun kom fra Eidet i Siljan.

 

Hun var fadder for sin bror, Søren, sitt barn i 1732 som Karen Johannesdatter Eidet. Vi ser da at hun bodde på Eidet frem til hun giftet seg i 1733.

Han var også fadder til flere av hennes barn.

 

Gravlagt som "avg. Joen Schilbreds enke, Karen Johannisd. 54 aar".

 

 

 

I.    Maria Jonsdatter, født 1735 på Skilbred i Siljan,[6] døpt 30.01.1735 i Siljan kirke,6 konfirmert 08.09.1754 i Siljan kirke,[7] død 1805 på Dåpan i Siljan,[8] gravlagt 07.04.1805 på Siljan kirkegård.8

      

       Joen Biørnsen Schieldbred og Karen Johannisdatter - Maria

       Faddere: baaren af Aaste Pedersdatter Tormoedsrøe, Aaste Olsdatter Syndtveedt, Anna Jacobsdatter Præstegaarden, mandfaddere: Søeren Johannisen Ej, Asle Biørnsen Schieldbred.

      

       Hun konfirmeres i Siljan i 1754 som "Maria Joensdatter Schilbred 19 aar".

      

      

       Gift 02.02.1772 i Siljan kirkegård,3 med Erik Paulsen, født 1737 på Prestejordet i Siljan (sønn av Paul Olsen og Jøran Torsdatter), døpt 23.01.1737 i Siljan kirke,[9] konfirmert 07.09.1755 i Siljan kirke,[10] død 1813 på Dåpan i Siljan,[11] gravlagt 12.09.1813 på Siljan kirkegård.11

      

       Se Dåpan u/Kiste Søndre

 

 

      

II.   Berte Jonsdatter, født 1736 på Skilbred i Siljan,[12] døpt 18.03.1736 i Siljan kirke,12 død 1813 på Sortedal i Siljan,[13] gravlagt 07.02.1813 på Siljan kirkegård.13

      

       Jon Schildbreds ægte datter Nom. Berte

       Faddere: baaren af Gunder Tormosrøds kone, Peder Tvetens kone, Maria Jacobsdatter Præstegaarden, mandfaddere: Gulich Gurholt, Knud Biørnsen.

      

       Hun ble konfirmert i Siljan i 1754 bosatt på Høgset som "Birthe Joensdatter Højsæt 18 aar".

      

       Bosatt på Høgset i 1762:

       Piiger over 12 aar: Berthe Joensdatter

      

       De døpte barn bosatt på Friborg u/Skilbred i 1769 og 1770.

 

      

       Gift 09.07.1768 i Siljan kirke,3 med Peder Jonsen, født 1734 i Siljan,[14] (sønn av Jon Pedersen Bingholt og Mari Jacobsdatter), døpt 15.06.1734 i Siljan kirke,14 konfirmert 07.09.1755 i Siljan kirke,10 død 1802 på Sortedal i Siljan,[15] gravlagt 14.03.1802 på Siljan kirkegård.15

      

       Se Sortedal

 

 

      

III. Ole Jonsen, født 1737 på Skilbred i Siljan,1 døpt 29.09.1737 i Siljan kirke,[16] konfirmert 21.10.1759 i Siljan kirke,[17] død 1805 på Skilbred i Siljan,[18] gravlagt 01.09.1805 i Siljan kirkegård.18

      

       Jon Biørnsen Schildbred og Karen Johannisdatter - Ole

       Faddere: baaren af Lars Høchsettes kone Ingeborg Gulichsdatter, Marte Vetlesdatter Hochset, mandfaddere: Knud Biørnsen, Gulich Gurholt, Søfren Eyet.

      

       Konfirmert i 1759 som "Ole Joensen Schilbred 21 aar".

 

       Han overtok Skilbred da hans far døde i 1759 mot å forsørge sin mor. Han nevnes som selveier der i 1762.

      

       Skilbred 1762:

       Gaardsnavn: Schilbred

       Eier: Selvejergods

       Mand og hustru: Ole Joensen Schilbred

       Børn over 12 aar: Sydskend Bent, Johannes, Maria, Kisti, Ingebor

      

      

       Gift 11.09.1768 i Siljan kirke,1,3 med Helvig Jacobsdatter, født 1743 på Sølland i Siljan,[19] (datter av Jacob Jensen og Ingeborg Nilsdatter), døpt 26.05.1743 i Siljan kirke,[20] død 1814 på Skilbred i Siljan,11 gravlagt 23.01.1814 på Siljan kirkegård.11

      

       Se Skilbred denne gården

 

 

 

IV. Kirsten Jonsdatter, født 1739 på Skilbred i Siljan,[21] døpt 18.10.1739 i Siljan kirke,21 konfirmert 03.09.1758 i Siljan kirke,[22] død 1803 på Haugen u/Gurholt i Siljan,[23] gravlagt 05.06.1803 på Siljan kirkegård.23

      

       Jon Schildbred og Karen Johannisdatter - Kirsten

       Faddere: baaren af Lars Høchsettes kone Ingeborg Gulichsdatter, Marte Vetlesdatter, mandfaddere: Gulich Gurholt, Knud Biørnsen Schildbred.

      

       Konfirmert i 1758 som "Kisti Joensdatter Schilbred 18 aar". 

      

      

       (1) Gift 27.07.1777 i Siljan kirke,3 med Ole Jonsen, født 1740 i Siljan,[24] (sønn av Jon Pedersen og Mari Jacobsdatter), døpt 20.11.1740 i Siljan kirke,24 konfirmert 21.10.1759 i Eidanger kirke,17 død 1797 på Gurholt i Siljan,[25] gravlagt 09.04.1797 på Siljan kirkegård.25

      

        Se Hagen u/Gurholt

 

      

       (2) Gift 04.03.1798 i Siljan kirke,3 med Nils Olsen, født 1766 på Sortedal i Siljan,[26] (sønn av Ole Torsen og Gjøran Halvorsdatter), døpt 12.10.1766 i Siljan kirke,[27] konfirmert 04.07.1784 i Siljan kirke,[28] død 1802 på Haugen u/Gurholt i Siljan,[29] gravlagt 11.07.1802 på Siljan kirkegård.29

      

       Se Hagen u/Gurholt

 

      

       (3) Gift 02.01.1803 i Siljan kirke,3 med Ole Pedersen, født 1774 på Kløverød i Siljan,[30] (sønn av Peder Olsen og Ingeborg Larsdatter), døpt 20.02.1774 i Siljan kirke,30 konfirmert 02.09.1788 i Siljan kirke,[31] d. 1817 på Hagen u/Gurholt, gravlagt 04.01.1818 på Siljan kirkegård.

      

       Se Hagen u/Gurholt

 

 

      

V.   Johanne Jonsdatter, født 1741 på Skilbred i Siljan,[32] døpt 23.05.1741 i Siljan kirke,32 konfirmert 21.10.1759 i Siljan kirke,17 død 1806 på Gurholt Hagen i Siljan,18 gravlagt 11.07.1806 på Siljan kirkegård.18

      

       Jon Schildbred og Karen Johannisdatter - Johanne

       Faddere: baaren af Lars Høchsettes kone Ingeborg Gulichsdatter, Ingeborg Jonsdatter Schildbred, mandfaddere: Søfren Eyet, Jacob Pedersen Tveten.

      

       Konfirmert i 1759 som "Johanne Joensdatter Schilbred 18 aar".

      

       Eidet 1762:

       Piiger over 12 aar: Johanne Joensdatter

      

      

       (1) Gift 18.04.1784 i Siljan kirke,3 med Colbjørn Knudsen, født ca 1732,4 død 1785 på Gurholt i Siljan,[33] gravlagt 27.02.1785 på Siljan kirkegård.33

      

      

       (2) Gift 05.02.1786 i Siljan kirke,3 med Nils Andersen, født ca 1763,4 død 1786 på Gurholt i Siljan,33 gravlagt 25.02.1786 i Siljan kirke.33

      

      

       (3) Gift 27.08.1786 i Siljan kirke,3 med Ole Jensen, født 1750 på Tudal i Siljan,[34] (sønn av Jens Pedersen og Anne Kittelsdatter), døpt 07.06.1750 i Siljan kirke,[35] konfirmert 21.02.1768 i Siljan kirke,[36] død 1787 på Gurholt Hagen i Siljan,[37] gravlagt 20.05.1787 på Siljan kirkegård.37

      

      

       (4) Forlovet 20.07.1788 i Siljan,3 gift 1788,3 med Lars Siversen, født ca 1761,[38] død før 1811.

 

       Se Haugen u/Gurholt

 

 

      

VI. Bent Jonsen, født 1743 på Skilbred i Siljan,1 døpt 26.05.1743 i Siljan kirke,20 død 1813 på Gonsholt i Siljan,[39],13 gravlagt 11.04.1813 på Siljan kirkegård.13

      

       Joen Schildbred og Kari Johannisdatter - Bent

       Faddere: baaren af Vetle Høysetes kone Margrete Nielsdatter, Marthe Vetlesdatter ibid, mandfaddere: Asle Biørnsen, Søfren Eyet.

      

      

       Gift 12.06.1768 i Siljan kirke,3 med39 Inger Larsdatter, født 1746 på Sortedal i Siljan,(datter av Lars Nilsen og Maren Jacobsdatter),døpt 04.09.1746 i Siljan kirke, konfirmert 21.10.1764 i Siljan kirke,[40] død 1813 på Gonsholt i Siljan,13 gravlagt 07.02.1813 på Siljan kirkegård.13

      

       Se Gonsholt Søndre

 

 

 

VII. Ingeborg Jonsdatter, født 1745 i Skilbred i Siljan,4 døpt 23.05.1745 i Siljan kirke,[41] død 1807 på Berg i Gjerpen, gravlagt 27.04.1807 på Gjerpen kirkegård.[42]

      

       Jon Schieldbred og Karen Johannisdatters datter Ingeborg                                           

       Faddere: baaren af Peder Tvetens kone Mari Nielsdatter, Kirsten Andreasdatter, mandfaddere: Guttorm Rasmussen, Ole Olsen Gurholt.

            

       Hun kom fra Gonsholt i Siljan da hun giftet seg i Gjerpen i 1773.

      

       Trol. 10/8-1772. Cop. 31/1-1773.

       Enkem. Hans Andersen Bergs-ejet af Gierpen Sogn og p. Ingebor Jonsd. Gonsholt.

       Caut.: Arne Nils. og Ole Anders. Gonsholt.

 

       Hun giftet seg 2. gang i Gjerpen i 1775.

 

       Trolovet i Gjerpen 03.07.1775

       uk. Ole Andersen " e. Ingebor Jonsdtr. f. Berg

 

       Hun giftet seg 3. gang i Gjerpen i 1794,

      

       Gjerpen - Viet 2. januar 1794:

       uk. Isaac Olessøn og enken Ingebor Jonsdtr. Berg.

      

       Hun nevnes i skifte etter søsteren Johanne i Siljan i 1806 "søsteren Ingeborg Jonsdatter gift med Jacob Berg". Dette skulle nok vært Isach Berg.

            

       Gravlagt som "Isaac Bergs Kone Ingebor Jonsdtr., meldt at være ved 62 aar".

 

      

       (1) Gift 31.01.1773 i Siljan kirke,[43] med Hans Andersen, født 1732 på Meltveit i Solum (sønn av Anders Hansen og Birthe Pedersdatter), døpt 06.07.1732 i Solum,[44] død 1774 på Berg i Gjerpen, gravlagt 25.01.1774 i Gjerpen.42

      

       Hans:

       Anders Meltvedts barn kaldet Hans.

       Faddere: Ole Smed, Hans Hvalen, Hans Findall, Aase Lien, Ragnild Skiltbred, Maria Skiltbred.

 

        Han var enkemann etter Mariken Isachsdatter f. 1735 d. 1772 da han giftet seg med Ingeborg i 1773.

      

       Gravlagt som "Hans Andersen fra Berg 46 aar".

 

      

       (2) Gift 09.09.1775 i Gjerpen kirke,[45] med Ole Andersen, født 1748 på Solverød i Siljan,[46] (sønn av Anders Nilsen og Anne Jacobsdatter), døpt 26.05.1748 i Siljan kirke,46 konfirmert 21.10.1764 i Siljan kirke,40 død 1790 på Berg i Gjerpen,42 gravlagt 28.10.1790 på Gjerpen kirkegård.42

      

       Ole:

       Bosatt på Berg u/Lagmannsgården (Gjerpen lille) i Gjerpen.

      

       Gravlagt som "Ole Anderssøn Berg 42 aar".

      

       15/3/1791      OLE ANDERSSEN                         Skifte 703

       Berg           Arvinger:                             Pro.k. 11, s. 547b

       u/Laugm.gd.    Enka Ingeborg Jonsdatter og barna:

                      1. Jon Olssen    7 år.

                      2. Kari Olsdtr. 11 "

                      Enkas laugverge ble Henning Halvorssen Berg.

                      Formynder for barna ble Jacob Anderssen i Gjerpen.

       Brt: 41 - 0 -  6

       Net: 27 - 0 - 14

 

      

       (3) Gift 02.01.1794 i Gjerpen,45 med Isak Olsen, født 1767 på Tormodsrød i Siljan,[47] (sønn av Ole Gundersen og Birte Christensdatter), død 22.04.1833 på Berg i Gjerpen,[48] døpt 06.09.1767 i Siljan kirke.[49]

      

       Isak:

       Han bodde på Berg i Gjerpen og døde der i 1833.

 

       Han giftet seg 2. gang med Helge Olsdatter f. 1771 fra Sjøtvet i Solum. Hun døde på Oredalen u/Sneltved i Gjerpen i 1837.

      

       Det var skifte etter dem på Oredalen i Gjerpen i 1837. Hans 2. kone hadde flyttet dit.:

      

       22/3/1837      ISAK OLSSEN BERG eller OHRDALEN       Skifte 1343

       Ohrdalen       og hustru HELGE OLSDATTER             Pro.k. *)

       u/N.Sneltvet   Han d. for 4 år siden, hun 19.3.d.a.

                   I. Mannens arvinger: Hans søsken:

                      1. Ole Olssen Kjølnes i Slemdal, død, etterlatt 2 barn:

                        a. Ole Olssen 29 år.

                        b. Berthe Olsdtr. 26 ", Form: Gunder Nielssen Kjølnes.

                      2. Aaste Olsdtr. g.m. Jon Pederssen Sortedal i Slemdal.

                      3. Pernille Olsdtr. død, var g.m. Peder Knutssen Gurholt

                                                i Slemdal, etterlatt 6 barn:

                        a. Mari Olsdtr. død, var g.m. Jon Bentssen Gonsholt,

                           2 barn: i. Berthe Marie Jonsdtr. g.m. Anders

                                      Halvorssen Engen u/Rosholt i Styrvoll

                                      anneks til Laurdal (Lardal) pr.gj.

                                  ii. Pernille Jonsdtr. 19 år.

                                      Formynder: Jon Bentssen Gonsholt.

                        b. Berthe Olsdtr. g.m. Halvor Olssen Hougen i Slemdal.

                        c. Gunhild Jakobsdtr. død, var g.m. Knut Anderssen

                                                 Gonsholt i Slemdal, 5 barn:

                            i. Jakob Knutssen 6 år.

                           ii. Pernille Knutsdtr. 16 "

                          iii. Karen Knutsdtr. 14 "

                           iv. Anne Kirstine Knutsdtr. 11 "

                            v. Maren Knutsdtr. 3 "

                        d. Pernille Pedersdtr. g.m. Mathias Borgerssen

                                                        Engelstad i Slemdal.

                        e. Karen Pedersdtr. g.m. Peder Nielssen Kløverød

                                                            i Slemdal.

                        f. Helvig Pedersdtr. 29 år.

                           Form. for Helvig og verge for Mathis og Peder ble

                                                       Peder Knutssen Gurholt.

                  II. Konas arvinger: Hennes søsken:

                      1. Hans Olssen, lever i vestre Porsgrunn, ca. 80 år gl.

                                 Svigersønnen Halvor Olssen Nøglegård møtte.

                      2. Anne Olsdtr. g.m. Amund Nielssen Løberg (syk).

       Brt: 1083 - 1 -  5

       Net: 968 - 2 - 23

       Jordegods: a. Oredalen, nytt matr.nr. 404, skyld 2 ort.

                  b. Kjær, nytt matr.nr. 406, skyld 1 ort 1 sk.

                      Begge to solgt på auksjon for h.h.v. 490 og 211 spd.

       *) A: BS 18 s.20. B: BS 21 s.255b. C: BS 23 s.299b.

 

 

      

VIII. Johannes Jonsen, født 1749 i Skilbred i Siljan,[50] døpt 29.06.1749 i Siljan kirke,50 konfirmert 21.02.1768 i Siljan kirke,36 død 1813 på Kiste i Siljan,11 gravlagt 12.09.1813 på Siljan kirkegård.11

      

       Joen Schildbred og Karen Johannesdatters søn Johannes                                              

       Faddere: baaren af Christen Præstegaardens kone Sirie Nielsdatter, Margrete Olsdatter Kløverød, mandfaddere: Jacob Pedersen Iisland, Lars Olsen S. Kiste.

      

       Konfirmert i 1768 som "Johannes Jonsen Schielbred 18".

      

      

       Gift 16.07.1775 i Siljan kirke,36 med Marthe Gulbrandsdatter, født 1753 på Kiste i Siljan,[51] (datter av Gulbrand Olsen og Åste Larsdatter), døpt 02.10.1753 i Siljan kirke,51 konfirmert 18.08.1771 i Siljan kirke,36 død 25.01.1828 på Kiste i Siljan, gravlagt 03.02.1828 på Siljan kirkegård.[52]

      

       Se Kiste Søndre

 

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 489.

[2]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[3]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[4]  Alder ved død.

[5]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 22.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 175.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 189.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 36.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 179.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 197.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 33.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 196.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 14.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 186.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 40.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 194.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 190.

[19]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 587.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 82.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 56.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 190.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 188.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 63.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 182.

[26]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 248.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 7.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 52.

[29]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 187.

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 20.

[31]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[32]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 67.

[33]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 178.

[34]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 278.

[35]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 147.

[36]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift gjort av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.

[37]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 179.

[38]  1801 tellingen.

[39]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 211.

[40]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 48.

[41]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 108.

[42]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[43]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 112.

[44]  Solumslekt, Solumslekt.

[45]  Gjerpen, viede 1681-1814, registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[46]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 131.

[47]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 561.

[48]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[49]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 8.

[50]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 140.

[51]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 172.

[52]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 156.