| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I GONSHOLT SØNDRE

 


 

 

 

Helge Gulliksdatter f. ca 1705 sin familie. Hun giftet seg 1. gang med Knud Halvorsen f. ca 1698 og 2. gang med Arne Nilsen f. 1720.

 

 

 

Helje Gulliksdatter, født ca 1705,[1] død 1785 på Søndre Gonsholt i Siljan,[2] gravlagt 27.02.1785 på Siljan kirkegård.2

Hun var datter av Gullik Knudsen og Ambor Nilsdatter på Engelstad.

 

Hun kom fra Engelstad da hun giftet seg.

 

Trol. 24/8-1727 i Slemdahl. Copul. 5/10-1727.

Knudt Halfvorssøn Guurholt med Hellie Gullichsd. Engelstad.

Caut: Olle Laerssøn Tufdall og Niri Halfvorssøn Guurholt.

 

Hennes mann var eier og bruker på Gonsholt Søndre. De ble bosatt der.

 

Hun brukte søsteren Ingeborg Gullichsdatter Engelstad som fadder i 1735.

 

Hun giftet seg 2. gang i 1745.

 

Trol. 21/3-1745 i Slemdal. Copul. 9/6-1745.

Soldat Arne Nielsøn Sortedal og Enken Helge Gulichsd.

Hafde tilladelses Seddel fra sin Obirste.

Caut: Ole Larsøn S. Kiste og Niels Engelstad.

 

De bodde i 1762 på Gonsholt Søndre som selveiere.

 

Gonsholt Søndre 1762:

Gaardsnavn: Gonsholt syndre

(Del 2)

Eier: Selvejergods

Mand og hustru: Arne Gonsholt og kone

Børn over 12 aar: Halvor Knudsen, Knud Arnesen, Mari Knudsdatter

Piiger over 12 aar: Kisti Halvorsdatter

 

Vi ser ved skifte etter hennes at boet ikke eide jordgods på Gonsholt, men annet jordgods. Dermed må jordgodset på Gonsholt ha blitt overtatt av andre. Den delen, som i 1762 var eid av Helje og hennes nye mann, var nok overdratt til henns sønn fra 1. ekteskap, Halvor Knudsen. Hans sønn igjen, Knud Halvorsen, skal ha solgt den til Greven i 1821.

 

Hun døde på Gonsholt Søndre i 1785.

 

Gravlagt som "Helge Gullicsd. Gonsholt S. 80 aar".

 

Gonsholt - Slemdal u. Gjerpen 14.3.1785 Sk.pr. 11, Fol. 15a

Helje Gulliksdtr. død, g. Arne Nilsen, g.1. Knud Halvorsen.

Barn i 1ste: 1. Halvor Knudsen, myndig og bosatt på gården Meen i Gierpen. 2. Jøran Knudsdatter g.m. Nils Holten af Slemdal. 3. Mari Knudsdatter g.m. Nils Larsen Gonsholt. Barn i 2net: 4. Knud Arnesen, død, 5 barn. a) Peder 11. b) Arne 9 år. c) Jan 3 ½. d) Ingeborg 13 år. e) Helvig Arnesdtr. 6 år.

Formyndere: Halvor Knudsen, Nils Holtan, Aslak Moe i Gjerpen (Han står som "morbroder" til barna etter Knud Arnesen men var ikke bror av hans kone men gift med hennes søster), Enken etter Knud Arnesens nuværende mann Erich Hansen Gurholt.

Gods: Iflg. skifte 14.3.1731 og 25.5.1745: Takst 100 rdl. 6 ½ skind m.b. i Augestad. 7/12 skind m.b. i ødeg. Viigen.

Brutto: 193-1-4. Netto: 179-1-20

 

Arvingene etter Helge Gulliksdatter Gonsholt skjøter 1 3/4 skinn i Austad og Viken i Siljan til broren Peder Knutsen for 23 rd 1 ort 8 skilling. Tinglyst 02.06.1790

 

Ps. Denne Peder Knutsen var nok hennes barnebarn.

 

 

(1) Gift 05.10.1727 i Siljan kirke,[3] med[4] Knud Halvorsen, født ca 1698 i Rollag i Buskerud,4,1 (sønn av Halvor Nirisen), død 1742 på Gonsholt i Siljan,[5] gravlagt 19.08.1742 på Siljan kirkegård.5

 

Knud:

Knud var sønn av Halvor Nirisen på gården Blakstad i Rollag. Se mer under hans bror Niri.

 

Brødrene Knud og Niri Halvorsen kom fra Rollag og kjøpte gården Gonsholt Søndre i Siljan i 1722.

 

Bamble sorenskriveri, Tingbok 7, 1719-1722, side 245:

På tinget 15. juli 1722 tinglyses Guttorm Jonsen Gonsholts kjøpebrev (skjøte), datert 10. januar 1722, til Niri og Knut Halvorssønner fra Rollag sogn på 3 1/2 huder med bygsel over 4 huder i Søndre Gonsholt.

 

Vi finner begge som eiere og brukere på Gonsholt Søndre i 1723. De nevnes da som brukere på hver sin halpart av gården. Med dem kom en helt nye familie til Gonsholt Søndre.

 

Han nevnes på Gonsholt Søndre i 1723:

Gonsholt Søndre - Oppsittere: Næri, Knud - Skyld 4 huder 9 skind - eiere var Niri og Knud Halvorsønner 1 ¾ hud, Slemdahl kirche 6 ½ skind

 

Knud giftet seg i 1727.

 

Knud nevnes som eier av 1 hud og 9 skinn med bygsel over 2 huder i Gonsholt Søndre.

 

Hans bror, Niri Halvorsen, eide den andre halvdelen (1 hud 9 skinn) av Gonsholt Søndre som han solgte til Greven i Larvik i 1746. Vi ser i 1762 at en del var selveid og en del var eid av Greven.

 

Knud døde på Gonsholt Søndre i 1742.

 

Han gravlegges som "Knud Halvorsøn Gonsholt 44 aar".

 

Gonsholt i Slemdal 15.11.1742 Sk.pr. 4, Fol. 269b

Knud Halvorsen død, e. Helge Gundlechsdtr.

Barn: 1. Halvor Knudsen 7 år. 2. Joran Knudsdtr., 14 år. 3. Anbier Knudsdtr. 11 år. 4. Maren Knudsdtr. 2 år.

Laugverge for enken Niri Halvorsen

Barnas morbrødre formyndere: Niels Engelstad og Arve Ouestad.

Jordegods:

"udi arvetomten gaarden Gunsholt i Slemdall er Sterfboet eyende efter et i Skiffte Rætten fremlagde Skiøde, der er udgivet af Guttorm Jonsen og dat: 10de Janv: 1742 samt Tinglyst d: 15 July same aar, 1 Hud og 9 Skind med bøxel over 2 Huder, samt 1/2 parten i gaardens Hu/s/e bygninger, Skoug og Mark med vidre som ansættes for samme Summa det den Salig Mand efter Skiødets udviisende kosted neml. 138 [rd]"

Brt: 210-2-12. Nt: 141-3-1.

 

Ps. I skifte her er årstallet for når gården ble solgt feil. Den ble solgt i 1722, ikke i 1742.

 

 

(2) Gift 09.06.1745 i Siljan kirke,3 med Arne Nilsen, født 1720 på Sortedal i Siljan,[6],[7] (sønn av Nils Svendsen og Maren Jonsdatter), døpt 02.11.1720 i Siljan kirke,7 død 1799 på Gonsholt i Siljan,[8] gravlagt 05.02.1799 på Siljan kirkegård.8

 

Arne:

Han kom fra Sortedal og ble bruker og selveier på en del av Søndre Gonsholt da han giftet seg med enken der.

 

Arne døde på Gonsholt i 1799.

 

Gravlagt som "Arne Nielsen Gonsholt 79 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr.12 (1792-1803) side 398b

Skifte 7. mars 1799 paa gaarden Guurholt i Slemdahl annex

Enkemand Arne Nilsen Gonsholt, død

Barn:

1. Sønnen Knud Arnesen Guurholt, efterlader sig 5 børn, a. Peder Knudsen myndig og boende paa Guurholt, b, Arne Knudsen 22 aar, c. Jan Knudsen 18 aar, d. Ingborg Knudsdatter gift med Jacob Olsen Øverbøe, e. Helvig Knudsdatter 20 aar

Kurator for umyndige barn broderen Peder Knudsen, stefaderen Erich Guurholt.

 

 

 

 

I.    Gjøran Knudsdatter, (datter av Knud Halvorsen og Helje Gulliksdatter) født 1729 på Søndre Gonsholt i Siljan,4,7 døpt 04.03.1729 i Siljan kirke,7 død 1804 på Holte i Siljan,[9] gravlagt 20.10.1804 på Siljan kirkegård.9

      

       Knudt Halfvorsen Søndre Gunsholt og Hellie Gullechsdatters første ægte barn Giørrand

       Faddere: baaren af Anne Andersdatter Ovestad, Hellie Halfvorsdatter Gunsholt, mandfaddere: Monsiur Niels Friis, Mons. Proviantskriver Petter fra Laurvigen.

      

      

       Gift 20.06.1751 i Siljan kirke,3 med Nils Vetlesen, født 1724 på Høgset i Siljan,[10] (sønn av Vetle Pedersen og Margrete Nilsdatter), døpt 01.10.1724 i Siljan kirke,7 død 1795 på Holte i Siljan,10 gravlagt 22.02.1795 på Siljan kirkegård.[11]

      

       Se Holte

 

 

      

II.   Amborg Knudsdatter, (datter av Knud Halvorsen og Helje Gulliksdatter) født 1731 på Gonsholt i Siljan,7 døpt 16.11.1731 i Siljan kirke,7 død 1777 på Åsterød i Gjerpen, gravlagt 23.02.1777 i Gjerpen.[12]

      

       Knudt Halfvorsen Gonsholt og Hellie Gulichsdatter Gonsholt - Ambiør

       Faddere: baaren af Gunnil Pedersdatter Røe, Gunnil Guldbrandsdatter Tufdall, Ingeborg Gullichsdatter Engelstad, mandfaddere: Nirj Halfvorsen Gonsholt, Aanni Olsen Røe.

      

       Hun giftet seg i 1760 til Åsterød i Gjerpen og har stor ettterslekt der ifølge bygdeboken.

      

       Trol. 14/9-1760 i Slemdal.

       Christopher Andersen Aasterød fra Gierpen sogn, enkemand og pigen Amborg ....ndsdatter Gonsholt.

       Caut.: Niels Engelstad og ....nd Auestad.

      

       Gravlagt som "Nils Aasterøes kone 45 1/4 aar".

      

       Bamble Skifteprot. nr. 9, s. 500a. 4/7-1777

       Aasterød - AMBORG KNUTSDATTER                

       Arvinger: Enkem. Niels Johannessen og deres eneste barn Johannes Nielssen 11 år.

        Formynder ble farbroren (skal nok være faren) Niels Johannessen Aasterød.

        Brt: 88 - 2 - 22

        Net: 77 - 0 - 2

 

      

       (1) Forlovet 14.09.1760 i Siljan,3 gift 1760,3 med4 Christopher Andersen, født 1725 i Gjerpen (sønn av Anders Christophersen og Kirsten Levordsdatter), døpt 01.01.1726 i Gjerpen,12 død 1764 på Åsterød i Gjerpen, gravlagt 13.06.1764 i Gjerpen.12

      

       Christopher:

       Anders Christopherssøns søn Christopher

       Faddere: Lars Nygaard, Morten Aasterø, Christopher Rolfssøns qde., Birte Meen.

      

       Han kom fra Åsterød og ble selv bosatt der som leilending.

      

       Han var enkemann etter Anne Pedersdatter f. 1724 som døde på Åsterød i 1760 da han giftet seg med Amborg.

 

       Christopher døde på Åsterød i 1764.

      

       Gravlagt som "Christopher Aasterøe 39 aar".

 

       6/6/1764      CHRISTOPHER ANDERSSEN AASTERØD        Skifte 278

       Aasterød     Arvinger:                             Pro.k. 6b, s. 415b

                      Enka Amborg Knutsdatter

                      og Christopher Aasterøds barn:

                      Etter 1.ekteskap med Anne Pedersdtr.:

                         a. Anders Christopherssen    15 år.

                         b. Karen Christophersdtr.    12 "

                         c. Margrethe Christophersdtr. 8 "

                      Etter 2.ekteskap med Amborg Knutsdtr.:

                         d. Anne Christophersdtr. 1/2 år.

                      Enkas laugverge ble hennes stefar Arne Gunsholt i Siljan.

                      Formynder for Anders ble Gunder Baaserød.

                      ----"---- -"- Karen og Margrethe ble Lars Bakken.

                      ----"---- -"- Anne ble mora selv.

       Brt: 150 - 0 - 20

       Net: 138 - 0 - 22

 

      

       (2) Gift 29.12.1764 i Gjerpen,12 med Nils Johannesen, født 1728 på Åsterød i Gjerpen (sønn av Johannes Børgersen og Ragnhild Gulbrandsdatter), døpt 18.04.1728 i Gjerpen,12 død 1812 på Åsterød i Gjerpen, gravlagt 11.12.1812 på Gjerpen kirkegård.12

      

       Nils:

       Joh: Aasterøes Nils

       Faddere: Morten Aasterø, Mads skomager, Ole Aasterød, Stephens qde Astrj, Maren ...datter.

      

       Han ble leilending på Åsterød.

 

       Nils giftet seg 2. gang i Siljan i 1777 med Anne Gundersdatter f. 1739. Hun var datter av Gunder Nilsen Tormodsrød i Siljan.

      

       Gravlagt som "Nils Aasterøe 85 aar".

 

       Se gamlegjerpen.no

 

 

      

III. Halvor Knudsen, (sønn av Knud Halvorsen og Helje Gulliksdatter) født 1735 på Gonsholt i Siljan,[13] døpt 06.03.1735 i Siljan kirke,[14] konfirmert 25.06.1752 i Siljan kirke,[15] død 1802 på Meen i Gjerpen, gravlagt 06.08.1802 i Gjerpen.[16]

      

       Knudt Halfvorsen Gonsholt og Helge Gullichsdatter - Halvfvor

       Faddere: baaren af Gunnild Pedersdatter Røe, Ingeborg Gullichsdatter Engelstad, mandfaddere: Joen Svendsen Oufvestad, Niri Gonsholt, Knudt Engelstad.

      

       Han konfirmeres i Siljan i 1752 som "Halvor Knudsen Gonsholt 18 aar".

 

      

       (1) Gift 11.10.1764 i Gjerpen kirke,[17] med Marichen Olsdatter, født 1740 i Gjerpen (datter av Ole Isachsen og Maren Pedersdatter), døpt 10.04.1740 i Gjerpen,16 død 1773 på Gonsholt i Siljan,[18] gravlagt 22.02.1773 på Siljan kirkegård.18

      

 

       (2) Gift 08.10.1774 i Gjerpen,16 med Marthe Hansdatter, født 1745 i Gjerpen,[19] (datter av Hans Engebretsen og Anna Maria Nilsdatter Hafsund), døpt 05.05.1745 i Gjerpen kirke,19 død 1803 på Meen i Gjerpen, gravlagt 14.04.1803 i Gjerpen.16

      

       Se Gonsholt Søndre denne gården

 

 

 

IV. Maren Knudsdatter, (datter av Knud Halvorsen og Helje Gulliksdatter) født 1740 på Gonsholt i Siljan,4 døpt 03.04.1740 i Siljan kirke,[20] konfirmert 29.08.1756 i Siljan kirke,[21] død 1788 i Larvik i Vestfold, gravlagt 24.12.1788 i Larvik i Vestfold.[22]

      

       Knud Gonsholt og Helje Gulichsdatter - Maren

       Faddere: baaren af Lars Hochsetes kone Ingeborg Gulichsdatter, Gunild Nielsdatter Engelstad, mandfaddere: Niri Gonsholt, Niels Gulichsen Engelstad.

      

       Konfirmert som "Mari Knudsdatter S. Gonsholt 17 aar".

      

      

       Forlovet 11.09.1763 i Siljan,3 gift 1763,3 med4 Nils Larsen, født 1736 på Sortedal i Siljan,6,[23] (sønn av Lars Nilsen og Sissel Andersdatter), døpt 27.12.1736 i Siljan kirke,23 konfirmert 29.08.1756 i Siljan kirke,21 død 1788 i Larvik i Vestfold, gravlagt 13.12.1788 i Larvik i Vestfold.[24]

      

       Se Hagen u/Gurholt

 

 

      

V.   Knud Arnesen, (sønn av Arne Nilsen og Helje Gulliksdatter) født 1746 på Gonsholt i Siljan,[25] døpt 09.10.1746 i Siljan kirke,25 død 1783 på Gurholt i Siljan,[26] gravlagt 06.04.1783 på Siljan kirkegård.26

      

       Arne Gonsholt og Helge Gulichsdatters søn Knud                                                        

       Faddere: baaren af Niels Engelstads kone Oste Olsdatter, Lisbeth Holgersdatter ibid, mandfaddere: Arve Ouestad, Halvor Holgersen Gonsholt.

      

      

       Gift 24.06.1770 i Siljan kirke,[27],3 med Pernille Pedersdatter, født 1743 på Tveitan i Siljan,[28] (datter av Peder Olsen og Maren Nilsdatter), dåp 26.05.1743 i Siljan kirke,28 død 1807 på Gurholt i Siljan,[29] gravlagt 21.06.1807 på Siljan kirkegård.29

      

       Se Gurholt

      

 

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 178.

[3]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[4]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 209.

[5]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[6]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 109.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 184.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 189.

[10]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 460.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 181.

[12]  gamlegjerpen.no.

[13]  Slektsbok for etterkommerer etter Anne Isaksdatter og Peder Hansen Meen av Per Sverre Øverum (Lånt av Gunlaug Aasetre).

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 23.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 157.

[16]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[17]  Gjerpen, viede 1681-1814, registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 173.

[19]  Informasjon gitt av Gard Strøm.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 59.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 183.

[22]  Kirkebok for Larvik Klokkerbok Klokkerbok nr. I 1 (1785-1807), skannet av digitalarkivet, side 197.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 35.

[24]  Kirkebok for Larvik Klokkerbok Klokkerbok nr. I 1 (1785-1807), skannet av digitalarkivet, side 196.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 119.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 177.

[27]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 243.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 82.

[29]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 191.