| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I ØDEGÅRDEN u/GURHOLT

 


 

 

 

Ole Andersen f. ca 1743 sin familie. Han giftet seg 1. gang med Karen Larsdatter f. 1744 og 2. gang med Maria Erichsdatter f. 1775.

 

 

 

Ole Andersen, født ca 1743,[1] død 27.02.1815 på Gurholt i Siljan, gravlagt 05.03.1815 på Siljan kirkegård.[2]

 

Ifølge Bakken var han sønn av Anders Olsen Kiste Søndre. Det kan ikke stemme da Anders Olsen Kiste ikke etterlot seg noen barn.

 

Ole kom fra Kiste da han giftet seg 1. gang i 1768.

 

Trol. 30/7-1768. Cop. 29/9-1768.

Ole Andersen Kiste og Kari Larsd. Gonsholt.

Caut: Bent Jonsøn Gonsholt og Gullich Ellews. Serkeland.

 

De døpte et barn bosatt på Kiste i 1769 og på Serkeland i 1772.

 

Ole Andersen fikk festebrev på Ødegården u/Gurholt av grevskapet i 1773. De døpte barn bosatt på Gurholt eje i 1774.

 

Ole giftet seg 2. gang i 1802.

 

Copul. 10/10-1802 i Sillien.

Enkem. Ole Andersen Gurholt og P. Maria Erichsd. Snurren.

Caut: Povel Jacobsen Gurholt og Anund Jacobsen Præstegaarden.

 

Bosatt som husmann på Gurholt i 1801:

Ole Andersen m 1ste ægteskab Mand Husmand med jord 58 (alder)

Karen Larsdatter k 1ste ægteskab Kone 62 (alder)

Marie Olsdatter k Ugift Deres datter 15 (alder)

 

Datteren Maria konfirmeres i 1803 bosatt på Ødegården.

 

Ole døde på Ødegården u/Gurholt i 1815.

 

Gravlagt som "Ole Andersen Gurholt 70 aar, huusmand".

 

 

(1) Gift 29.09.1768 i Siljan kirke,[3] med Karen Larsdatter, født 1744 på Sortedal i Siljan,[4] (datter av Lars Nilsen og Maren Jacobsdatter), døpt 12.07.1744 i Siljan kirke,[5] død 1801 på Ødegården u/Gurholt i Siljan,[6] gravlagt 15.03.1801 på Siljan kirkegård.6

 

Karen:

Hun kom fra Gonsholt.

 

Karen døde på Ødegården u/Gurholt i 1801.

 

Gravlagt som "Karen Larsdatter Gurholt 62 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 596a

Skifte 31. juli 1803 paa pladsen Ødegaarden under gaarden Gurholdt i Slemdahls annex

Kari Larsdatter, død - Enkemand Ole Andersen

Barn:

1. Anders Olsen myndig og bor paa gaarden Gurholdt i Slemdahl

2. Johannes Olsen 20 aar, tiener i Fredrichsværn

3. Mari Olsdatter 30 aar

4. Maria Olsdatter 17 aar

 

 

(2) Gift 10.10.1802 i Siljan kirke,3 med Maria Erichsdatter, født 1775 i Siljan,[7] (datter av Erich Nilsen og Gunild Olsdatter), døpt 28.05.1775 i Siljan kirke,7 konfirmert 14.07.1792 i Siljan kirke,[8] død 04.01.1846 på Ødegården u/Gurholt i Siljan, gravlagt 11.01.1846 på Siljan kirkegård.[9]

 

Maria:

Hennes foreldre nevnes på Snurren u/Prestegården.

 

Maria var bosatt hos Abraham Isachsen på Kløverød i 1801 som "Marie Erichsdtr., Tjenestepige, 25 aar, Ugift".

 

Hun kom fra Snurren da hun giftet seg.

 

Hun døde på Ødegården u/Gurholt i 1846.

 

 

 

 

I.    Anders Olsen, (sønn av Ole Andersen og Karen Larsdatter) født 1769 på Kiste i Siljan,[10] døpt 29.01.1769 i Siljan kirke,10 konfirmert 16.09.1787 i Siljan kirke,[11] død 14.02.1836 på Gonsholt i Siljan, gravlagt 28.02.1836 på Siljan kirkegård.[12]

      

       Ole Andersen Kiste og k. Kari Larsdtr. - Anders

       Faddere: 1. Aaste Larsdtr. Kiste 2. Helvig Jørgensdtr. Gonsholt 3. Gulbrand Olsen Kiste 4. Bent Jonsen Gonsholt 5. Søren Larsen ibid.

      

       Konfirmert i 1787 som "Anders Olsen Gurholt 17".

      

      

       Gift 17.01.1790 i Siljan kirke,3,[13] med Karen Jansdatter, født 1765 på Gurholt i Siljan,[14] (datter av Jan Christensen og Maren Kittelsdatter), døpt 30.06.1765 i Siljan kirke,14 konfirmert 04.07.1784 i Siljan kirke,[15] død 06.02.1837 på Gonsholt i Siljan, gravlagt 05.03.1837 på Siljan kirkegård.[16]

      

       Se Nordre Gonsholt

 

      

 

II.   Mari Olsdatter, (datter av Ole Andersen og Karen Larsdatter) født 1771 på Serkland i Siljan,[17] døpt 23.09.1771 i Siljan kirke,17 konfirmert 16.09.1787 i Siljan kirke.11

      

       Ole Andersen Særkland og k. Karen Lardtr. - Mari

       Faddere: 1. Anne Svensdtr. ibid 2. Inger Larsdtr. Gonsholt 3. Gullic Ellewsen Særkland 4. Bent Jonsen Gonsholt 5. Søren Larsen ibid.

      

       Konfirmert som "Mari Olsdatter Gurholt 15".

      

       Bosatt hos Anders Olsen på Nordre Gonsholt i 1801 som "Maren Olsdtr.,Tjenestefolk, 29 år".

            

      

       Gift 02.01.1803 i Siljan kirke, med Poul Ådnesen, født 1747 på Rød i Siljan,[18] (sønn av Ådne Olsen og Ingeborg Olsdatter), døpt 27.08.1747 i Siljan kirke,18 konfirmert 22.02.1767 i Siljan kirke,[19] d.1826.[20]

      

       Se Prestejordet u/Gonsholt Søndre

 

 

      

III. Johanne Olsdatter, (datter av Ole Andersen og Karen Larsdatter) født 1774 på Gurholt ejet i Siljan,[21] døpt 10.04.1774 i Siljan kirke,21 død 1781 på Gurholt i Siljan,[22] gravlagt 22.07.1781 på Siljan kirkegård.22

      

       Ole Andersen Gurholt-Eje og k. Karen Larsdtr. - Johanne

       Faddere: 1. Inger Larsdtr. Gonsholt 2. Marte Gulbransdtr. ibid 3. Bent Jonsen ibid 4. Søren Larsen ibid 5. Nils Larsen Hagen.

      

       Gravlagt som "Johanne Olsd. Gurholt 7 aar".

      

      

 

IV. Lars Olsen, (sønn av Ole Andersen og Karen Larsdatter) født 1776 på Gurholt i Siljan,[23] døpt 06.10.1776 i Siljan kirke,23 død 1777 på Gurholt i Siljan,[24] gravlagt 12.01.1777 på Siljan kirkegård.24

      

       Ole Andersen Gurholt og k. Karen Larsdtr. - Lars

       Faddere: 1. Inger Larsdtr. Gonsholt 2. Helwig Jørgensdtr. ibid 3. Fin Pedersen Tweten 4. Bent Jonsen Gonsholt 5. Søren Larsen ibid.

      

       Gravlagt som "Lars Ols. Gurholt 12 uger".

      

      

 

V.   Ole Olsen, (sønn av Ole Andersen og Karen Larsdatter) født 1777 på Gurholt i Siljan,[25] døpt 30.11.1777 i Siljan kirke,25 død 1779 på Gurholt ejet i Siljan,[26] gravlagt 21.02.1779 på Siljan kirkegård.26

      

       Ole Andersen Gurholt og k. Karen Larsdtr. - Ole

       Faddere: 1. Pirnille Pedersdtr. ibid 2. Pirnille Olsdtr. ibid 3. Fin Pedersen Tweitten 4. Knud Arnesen Gurholt 5. Søren Larsen Gonsholt.

      

       Gravlagt som "Ole Olson Gurholt eje 1 aar 11 uger".

      

      

      

VI. Maria Olsdatter, (datter av Ole Andersen og Karen Larsdatter) født 1780 på Gurholt i Siljan,[27] døpt 04.05.1780 i Siljan kirke,27 død 1781 på Gurholt i Siljan,22 gravlagt 12.08.1781 på Siljan kirkegård.22

      

       Ole Andersen Gurholt og k. Kari Larsdtr. - Maria

       Faddere: 1. Pirnille Pedersdtr. Gurholt 2. Mari Olsdtr. Øvrebøe 3. Knud Arnesen Gurholt 4. Søren Larsen Engelsta 5. Michel Olsen Øvrebøe.

      

       Gravlagt som "Maria Olsd. Gurholt 1 aar".

      

      

      

VII. Johannes Olsen, (sønn av Ole Andersen og Karen Larsdatter) født 1782 på Gurholt i Siljan,[28] døpt 11.08.1782 i Siljan kirke,28 konfirmert 08.12.1799 i Siljan kirke.[29]

      

       Ole Andersen Gurholt og k. Karen Larsdtr. - Johannes

       Faddere: 1. Pirnille Pedersdtr. ibid 2. Gunil Hendricsdtr. Næs 3. Knud Arnesen Gurholt 4. Søren Larsen Næs 5. Amun Pedersen Twet.

      

       Konfirmert i 1799 som "Johannes Olsen Gonsholt 16".

      

       Han var ikke bosatt hos foreldrene i 1801. Han var bosatt hos Anders Olsen på Nordre Gonsholt i 1801 som "Johannes Olsen,Tjenestefolk, 18 år, Ugift ".

 

            

       Gift 04.08.1811 i Siljan kirke,[30] med Tora Andersdatter, født omkring 1780.[31]

      

       Se Ødegården u/Gurholt denne gården

 

 

 

      

VIII. Maria Olsdatter, (datter av Ole Andersen og Karen Larsdatter) født 1785 på Gurholt i Siljan,[32] døpt 09.10.1785 i Siljan kirke,33 konfirmert 27.03.1803 i Siljan kirke,[33] død 17.10.1858 på Høgset i Siljan, gravlagt 24.10.1858 på Siljan kirkegård.[34]

      

       Ole Andersen Gurholt og k. Karen Larsdtr. - Maria

       Faddere: 1. Pirnille Pedersdtr. ibid 2. Gunil Hendricsdtr. Næs 3. Søren Larsen ibid 4. Bent Jonsen Gonsholt 5. Anun Pedersen Twet.

      

       Konfirmert som "Marie Olsdatter Ødegaarden 16".

      

       Trolig hun som døde som "legdslempige" på Høiseth i 1858.

 

      

 

IX. Karen Olsdatter, (datter av Ole Andersen og Maria Erichsdatter) født 1803 på Gurholt i Siljan,[35] døpt 08.04.1803 i Siljan kirke,35 konfirmert 18.04.1819 i Siljan kirke.[36]

      

       Ole Andersen Gurholt og Maria Erichsdatter - Karen

       Faddere: Maren Olsdtr. Præstejordet, Maren Olsdtr. Gurholt, Paul Aanesen Præstejordet, Jens Olsen Rolighed, Povel Jacobsen Gurholt.

 

       Hun giftet seg i 1828.

      

       Siljan - viet 20/1-1828

       Uk. Ole Nilsen Rødningen, 30. Arbeidsmand.

       Pigen Kari Olsdatter Ødegaarden, 24.

       Forl: Svend Øverbøe og Ingvold Højset.

      

      

       Gift 20.01.1828 i Siljan kirke, med Ole Nilsen, født 1797 på Tormodsrødrønningen i Siljan,[37] (sønn av Nils Gundersen og Inger Fredriksdatter), døpt 09.04.1797 i Siljan kirke,37 konfirmert 20.10.1811 i Siljan kirke.[38]

      

       Se Gurholt/Ødegården Bnr.3 etter 1814

 

 

 

 

X.   Johanne Olsdatter, (datter av Ole Andersen og Maria Erichsdatter) født 1805 på Gurholt i Siljan,[39] døpt 23.05.1805 i Siljan kirke,80 konfirmert 21.01.1821 i Siljan kirke.35

      

       Ole Andersen Gurholt og Maria Erichsdatter - Johanne

       Faddere: Maren Olsdtr. Præstejordet, Elen Povelsdtr. Gurholt, Anders Olsen Gonsholt, Ole Pedersen Hagen, Christen Povelsen Gurholt.

 

       Hun ble mor til et uekte barn bosatt på Øverbø i 1826.

      

       Hun fikk et nytt uekte barn i 1829.

      

       Hun kom fra Ødegården u/Gurholt da hun giftet seg.

 

      

       Forhold til Knud Halvorsen, født 1797 på Søntvedt i Siljan (sønn av Halvor Paulsen og Maria Knudsdatter), døpt 05.02.1797 i Siljan kirke,[40] konfirmert 19.03.1815 i Siljan kirke,[41] død 19.04.1839 på Snurren u/Prestegården i Siljan, gravlagt 12.05.1839 på Siljan kirkegård.[42]

      

      

       Forhold til Rasmus Olsen, født omkring 1800.

      

       Rasmus:

       Han kom fra Røsholt i Lardal.

      

 

       Gift 21.10.1832 i Siljan kirke,[43] med Kittel Olsen, født 1805 under Lille Tveten i Sauherad,[44] (sønn av Ole Olsen og Margit Kittilsdatter), døpt 22.12.1805 i Sauherad kirke.[45]

      

       Kittel:

       Han kom fra Lille Tveten i Saude sogn (Sauherad). Han var 28 år gammel ifølge vielsen.

      

       Ifølge innflyttingslistene kom han til Siljan fra «Sauhde prestegield» 22. august 1832.

      

 

       Barn:

 

      

        A.    Hans Knudsen, (sønn av Knud Halvorsen og Johanne Olsdatter) født 10.03.1826 på Øverbø i Siljan, døpt 02.04.1826 i Siljan kirke.[46]

              

               Tjenestepike Johanne Olsdatter Øverbø og ungkarl Knud Halvorsen Øverbøs uekte sønn Hans

               Faddere: Margrethe Gurholt, Kari Gurholt, Peder Gurholt, Jon Ødegården og Jon Gurholt.

              

 

        B.    Ole Rasmussen, (sønn av Rasmus Olsen og Johanne Olsdatter) født 25.05.1829 på Ødegården u/Gurholt i Siljan, døpt 14.05.1829 i Siljan kirke,[47] død 04.02.1830 på Ødegården u/Gurholt i Siljan, gravlagt 14.02.1830 på Siljan kirkegård.[48]

 

 

        Johanne Olsdatter og Kittil Olsen sine barn:

 

        Se Kleven u/Øverbø etter 1814

      

 

      

XI. Gullik Olsen, (sønn av Ole Andersen og Maria Erichsdatter) født 09.11.1814 på Gurholt i Siljan, døpt 18.12.1814 i Siljan kirke,[49] konfirmert 18.07.1830 i Siljan kirke,[50] død 31.03.1834 på Ødegården u/Gurholt i Siljan, gravlagt 25.04.1834 på Siljan kirkegård.[51]

      

       Han druknet i Torsholtelva.

 

      

 

 

 

 [1]  1801 tellingen.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 145.

[3]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[4]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 109.

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 102.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 186.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 23.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 54.

[9]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 279.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 11.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[12]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 261.

[13]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 220.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 4.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 52.

[16]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 263.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 15.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 125.

[19]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift gjort av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.

[20]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 215.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 20.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 176.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 26.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 174.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 28.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 175.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 35.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 40.

[29]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 56.

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 130.

[31]  Stipulert, Stipulert.

[32]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 44.

[33]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 57.

[34]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 288.

[35]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 101.

[36]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 283.

[37]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 75.

[38]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 59.

[39]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 140.

[40]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 74.

[41]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 280.

[42]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 268.

[43]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 206.

[44]  Alder ved vielsen.

[45]  Kirkebok for Sauherad Ministerialbok nr. I 4 (1767-1814), skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[46]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 77.

[47]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 83.

[48]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 157.

[49]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 48.

[50]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 275.

[51]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 259.