| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SORTEDAL

 


 

 

 

Nils Svendsen f. ca 1666 sin familie. Han giftet seg 1. gang med Åse Olsdatter f. omkring 1670, 2. gang med Rønnaug Berntsdatter f. ca 1656 og 3. gang med Maren Jonsdatter f. ca 1672.

 

 

 

Nils Svendsen, født ca 1666,[1] 1731 på Sortedal i Siljan, gravlagt 04.03.1731 på Siljan kirkegård.[2]

Han var sønn av Svend Jacobsen på Austad.

 

Nils kom fra Austad. Han nevnes på Sortedal i 1711 med kvinne, 2 barn og ei tjenestepike. I 1707 ble gården brukt av Ole Torsen Solverød, så Nils har kommet til Sortedal etter dette. 

 

Nils har kjøpt gården, for han nevnes som oppsitter og eier av gårdens 6 skinn i matrikkelutkastet 1723. (Da han døde eide boet 3 skinn i Sortedal.)

 

Ifølge skifte etter Nils var han gift 3. ganger.

 

Han giftet seg 3. gang i 1716.

 

Trol. 27/12-1715 i Slemdal. Copul. 5/1-1716.

Niels Swendsen Sunsdahlen (Sortedal) med Maren Joensd.

Caut: Olle Poelsen S. Kiste og Lauridz Asbiønsen Præstejordet.

 

Nils skrev seg som lagrettesmann fra "Surdalen" i 1723.

 

Han nevnes i 1723 på Sortedal:

Sortedal - Oppsittere: Niels - Skyld 6 skind - eier var Niels Svendsen.

 

Nils døde på Sortedal i 1731.

 

Han gravlegges som "Niels Svendsøn Suurdallen 65 aar".

 

Da han døde eide boet 3 skinn i Sortedal, 1 hud 3 skinn i Austad, 2 skinn i Vigen og 1 skinn i Torsrød i Styrvold i Lardal. (Hans far hadde eierdel  i Austad, Viken og i Torsrød i Styrvold.)

 

Surtedalen i Slemdal 14.3.1731 Sk.pr. 3a, Fol. 248a

Niels Svensen død g.1. Aasse Olsd. død, e. Mari Jonsd.

Barn:

1. Lars Nielsen 31 år. (barn av hans første qvinde Aase Olsdatter).

2. Sven Nielsen 14 ½ år. (barn av den igjenlevende qvinde)

3. Arne Nielsen 10 år. (barn av den igjenlevende qvinde)

Enkens bror var Helge Gonsholt.

Tilgode i boet: Helge Gonsholt 12 dr, Niri Gonsholt 10 dr, Ole Torsen Gurholt 3 dr, Ole Tudal 3 dr, Ingebret Island 3 dr og Ole Kiste 2 dr.

Brt: 330-"-". Nt: 293-2-8. Hvori medregnet jordegods: 1. Surtedalen 3 skinn. Takst 30 rd. 2. Austad 1 hud 3 skinn. Takst 100 rd. 3. Vigen 2 skinn. Takst 8-1-8. 4. Torsrød i Styrvold annex 1 skinn. Takst 2 rd.

Enken arvet: 1 1/2 skinn i Sortedal, 7 1/2 skinn i Austad, 1 skinn i Vigen og 1/2 skinn i Torsrød. Sønnen Lars arvet: 1/2 skinn i Sortedal, 2 1/2 skinn i Austad, 1/3 i Vigen og 1/6 skinn i Torsrød. 

Sønnen Sven arvet: 1/2 skinn i Sortedal, 2 1/2 skinn i Austad, 1/3 i Vigen og 1/6 skinn i Torsrød. Sønnen Arne arvet: 1/2 skinn i Sortedal, 2 1/2 skinn i Austad, 1/3 i Vigen og 1/6 skinn i Torsrød. 

 

(1) Gift[3],[4] med Åse Olsdatter, født omkring 1670,[5] død før 1715 på Sortedal i Siljan.

 

Åse:

Hun nevnes i skifte etter sin mann.

 

 

(2) Gift3 med Rønnaug Berntsdatter, født ca 1656,3,1 (datter av Bernt Colbjørnsen), død 1715 på Sortedal i Siljan,3 gravlagt 11.06.1715 på Siljan kirkegård.[6]

 

Rønnaug:

Hun var nok datter av Bernt Colbjørnsen Kløverød.

 

Rønnaug døde på Sortedal i 1715.

 

Hun gravlegges som "Niels Svendsen Suurdahlens qvinde N. Rønnow Berntsdatter 59 aar".

 

 

(3) Gift 05.01.1716 i Siljan kirke,[7],[8] med Maren Jonsdatter, født ca 1672,[9] (datter av Jon Guttormsen og Tore Helgesdatter), død 1759 på Sortedal i Siljan,7 gravlagt 16.12.1759 på Siljan kirkegård.[10]

 

Maren:

Hun kom fra Søndre Gonsholt.

 

Maren døde på Sortedal i 1759.

 

Gravlagt som "Niels Sortedals Enke, Mari Joensdatter 87 aar".

 

 

 

I.    Lars Nilsen, (sønn av Nils Svendsen og Åse Olsdatter) født ca 1699,[11] død 1774 på Gonsholt i Siljan,11 gravlagt 18.12.1774 på Siljan kirkegård.[12]

      

      

       Forhold til Anne Knudsdatter, født omkring 1700.5

      

      

       (2) Gift 27.06.1728 i Siljan kirke,[13] med11 Sissel Andersdatter, født ca 1707,1 død 1739 på Sortedal i Siljan,10 gravlagt 19.05.1739 på Siljan kirkegård.10

      

      

       (3) Gift 27.09.1739 i Siljan kirke,13 med Maren Jacobsdatter, født ca 1709 i Lardal,11 (datter av Jacob Amundsen og Maren Solvesdatter), død 1782 på Gonsholt i Siljan,11 gravlagt 01.09.1782 på Eidanger kirkegård.[14]

      

       Se Sortedal denne gården

 

 

      

II.   Svend Nilsen, (sønn av Nils Svendsen og Maren Jonsdatter) født 1716 på Sortedal i Siljan,[15] døpt 27.12.1716 i Siljan kirke,15 død 1764 på Austad i Siljan,[16] gravlagt 15.07.1764 på Siljan kirkegård.16

      

       Nils Svendsen Suurdahlen og Maren Jonsdatter, hjemmedøbt - Svend

       Faddere: baaren af Karen Svendsdatter S. Kiste, assist: Maren Luridtsdatter Prestejordet, mandfaddere: Joen Svendsen Ouestad, Kield Svendsen Ouestad.

      

      

       Gift 14.09.1738 i Siljan kirke,[17],13 med Taran Henriksdatter, født ca 1710,1 død 1785 på Austad i Siljan,[18] gravlagt 17.04.1785 på Siljan kirkegård.18

      

       Se Austad

 

 

      

III. Arne Nilsen, (sønn av Nils Svendsen og Maren Jonsdatter) født 1720 på Sortedal i Siljan,7,[19] døpt 02.11.1720 i Siljan kirke,19 død 1799 på Gonsholt i Siljan,[20] gravlagt 05.02.1799 på Siljan kirkegård.20

      

       Niels Svendssen Suurdahllen og Maren Jonsdatter - Arne

       Faddere: baaren af Karen Svendsdatter Kiiste, Ellen Olsdatter Gonsholt, mandfaddere: Gutthorm Joensen Gonsholt, Kiell Svendsen Auestad, Nils Simmensen.

      

      

       Gift 09.06.1745 i Siljan kirke,13 med Helje Gulliksdatter, født ca 1705,1 (datter av Gullik Knudsen og Ambor Nilsdatter), død 1785 på Søndre Gonsholt i Siljan,18 gravlagt 27.02.1785 på Siljan kirkegård.18

      

       Se Gonsholt Søndre

      

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[3]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 161.

[4]  Skifte etter han.

[5]  Stipulert, Stipulert.

[6]  Eidanger, gravlagte 1712-1720, Registrert av Jørn Olsen.

[7]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 109.

[8]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[9]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 209.

[10]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[11]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 211.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 173.

[13]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 177.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 12.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 169.

[17]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 162.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 178.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 184.