| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I MOHOLT

 


 

 

 

Jon Pedersen f. ca 1683 og Marthe Sørensdatter f. ca 1685 sin familie.

 

 

 

Jon Pedersen, født ca 1683,[1] død 1742 på Moholt i Siljan,[2] gravlagt 06.01.1742 på Siljan kirkegård.2

Han var sønn av Peder Jacobsen Moholt.

 

Jon giftet seg i 1714.

 

Copul. 22/7-1714 i Slemdals Kirke:

Jon Pedersen Moholt og Martha Søfrensdaatter.

 

Jon overtok i 1719 bygselen på halvparten (1 hud 9 skinn) av den bruksparten som hans far hadde brukt på Moholt. (Bygselseddel datert 04.03.1719) Dette ble Nordre Moholt. Hans bror Anders overok bygselen på den andre halvdelen, Søndre Moholt. De fikk begge bygselskontrakt fra greven den 4. mars 1719.

 

Jon døde på Moholt i 1742.

 

Gravlagt som "Jon Moholt 59 aar".

 

Moholt i Slemdal 27.2.1742 Sk.pr. 4, Fol. 123

Joen Pedersen død e. Marthe Sørensdtr.

Barn: 1. Søren Jonsen myndig. 2. Gunild Jonsdtr. ugift 20 år. 3. Margrethe Jonsdtr. 18 år.

Enkens bror er Anders Bjønnes.

Brt: 99-2-5. Nt: 27-1-9

 

 

Gift 22.07.1714 i Siljan kirke,[3] med[4] Marthe Sørensdatter, født ca 1685,[5] (datter av Søren Olsen og Gunhild Andersdatter), død 1747 på Moholt i Siljan,1 gravlagt 1747 på Siljan kirkegård.1

 

Marthe:

Hun kom fra Bjønnes i Kvelde. Marthe var 24 år under skifte etter faren på Bjønnes i 1709.

 

Hennes bror nevnes i skifte etter hennes mann.

 

Marthe døde på Moholt i 1747.

 

Gravlagt som " i samme uge begraveds: Joen Moholts enke Marthe Søfrensdatter 65 aar".

 

 

 

I.    Søren Jonsen, født 1715 på Moholt i Siljan,4 døpt 23.04.1715 i Kvelde kirke,[6] død 1777 på Moholt i Siljan,4 gravlagt 19.10.1777 på Siljan kirke.[7]

      

       Det er ført i Siljan kirkebok at han er døpt i Kvelle kirke.

       Blef døpt af Slemdals sogn Joen Pedersen Moholt og Martha Søfrensdatter deris ægtebarn N. Søren ved Qvælle kirke Søren

       Faddere: baaren af Kirsten Olsdatter Ejet, assist: Maren Pedersdatter Moholt, mandfaddere: Mogen Olsen ejet.

      

      

       (1) Gift 30.09.1742 i Siljan kirke,3 med4 Klara Jørgensdatter, født ca 1713,4,1 død 1753 på Moholt i Siljan,4,2 gravlagt 25.02.1753 på Siljan kirkegård.2

      

      

       (2) Gift 28.10.1753 i Siljan kirke,3,[8] med Karen Larsdatter, født 1731 på Sortedal i Siljan,[9] (datter av Lars Nilsen og Sissel Andersdatter), døpt 12.02.1731 i Siljan kirke,9 død 1813 på Moholt Verk i Siljan,[10] gravlagt 19.12.1813 på Siljan kirkegård.10

      

       Se Moholt denne gården

 

 

      

II.   Anund Jonsen, født 1717 på Moholt i Siljan,4 døpt 29.10.1717 i Kvelde kirke,[11] død 1741 på Moholt i Siljan,2 gravlagt 05.11.1741 på Siljan kirkegård.2

      

       Det står skrevet i kirkeboken for Siljan, men han er døpt i Kvelle.

       Joen Pedersen Moholt og Marthe Søfrensdatter, ægtebarn, døbt ved Qville kirke den 29. okt og blef kaldet Anund

       Faddere: baaren af Birthe Olsdatter Qville, assist: Aase Torsdatter Biønes, mandfaddere: Mogens Olsen Eje, Michel Ingebrechtsen Qville og Willem Olsen Ragnildrøe.

      

       Han gravlegges som "Anund Jonsøn Moholt 24 aar".

      

 

 

III. NN Jonsen, født 1720,[12] død 1720 på Moholt i Siljan,12 gravlagt 07.01.1720 på Siljan kirkegård.12

      

       Gravlegges som "Jonn Pedersøn Moeholt og Marthe Søfrensdatters dødfødte barn".

      

      

 

IV. Gunhild Jonsdatter, født 1721 på Moholt i Siljan,4 døpt 30.03.1721 i Siljan kirke,[13] død 1758 på Moholt i Siljan,4 gravlagt 18.06.1758 på Siljan kirkegård.2

      

       Joen Pedersen Moeholt og Marthe Søfrensdatter - Gunnille

       Faddere: baaren af Kirsten Olsdatter Eje og Birthe Knudsdatter Huuset, Maren Søfrensdatter, mandfaddere: Axhell Nielsen Naphuug og Anders Pedersen Moeholt.

      

       Hun fikk sitt første uekte barn i 1748:

       Publice absoluti. 20. oktober 1748 i Siljan kirke, side 349: Gunild Joensdatter Moholt for begangen layermaal med en ung dreng Svend Pedersen fra Qveld Sougn, som end da iche hafde været til Confirmation.

      

       Hun fikk sitt andre uekte barn i 1751:

       Publice absoluti. 15. august 1751 i Siljan kirke, side 351: Gunild Joensdatter Moholt for hendes 2. de lejermaal, udlagd til barnefader Anders Rasmusen Fieldet og var hans 2. de lejermaal, men i den tiid barnet er ......?, var han soldat, men da det blev født var han Dimittered.

      

       Hun fikk også et uekte barn i 1755. Finner da ikke noe skriftemål.

 

       Gunhild døde på Moholt i 1758.

      

       Hun gravlegges som "Gunild Joensdatter Moholt 36 aar".

 

      

       Forhold til Sven Pedersen, født ca 1727,1 død 1751 på Kiste i Siljan,2 gravlagt 15.12.1751 på Siljan kirkegård.2

      

       Sven:

       Han fikk et uekte barn med Gunhild Jonsdatter Moholt i 1748. Ifølge kirkeboken var han tjenestegutt på Eidet, het Svend Pedersen og kom fra Kvelde. Han var da en ung dreng som ikke var konfirmert.

      

       Han ble konfirmert i Siljan kirke 4. juli 1751 som "Svend Pedersen Kiste 21 aar".

      

       Han døde på Kiste samme året.

      

       Gravlagt som "Svend Pedersen Kiste 24 aar".

 

      

       Forhold til Anders Rasmussen, født omkring 1720.

      

       Anders:

       Han kom fra Kvelde og var soldat i Larviks kompaniet da han ble far til et uekte barn med Ingeborg Jensdatter f. 1713 fra Døvik i Eidanger. Barnet ble døpt i Siljan kirke i 1748.

      

       Han fikk også et uekte barn i 1751 med Gunhild Jonsdatter Moholt. Han var da også soldat og at dette var hans andre leiermål.

 

 

       Hennes uekte barn:

 

 

        A.    Pernille Svensdatter, (datter av Sven Pedersen og Gunhild Jonsdatter) født 1748 på Moholt i Siljan,4 døpt 04.06.1748 i Siljan kirke,[14] konfirmert 27.05.1769 i Siljan kirke,27 død 1788 på Rønningen u/Tormodsrød i Siljan,[15] gravlagt 08.06.1788 på Siljan kirkegård.41

              

               Gunild Moholtes u-ægte datter /: som hun ved en dreng tienende paa Eye ved naufn Svend hafde auflet :/ Nom. Pernille                                              

               Faddere: baaren af Peder Qvislens kone Rødnou, Mari Rejersdatter Naphug, mandfaddere: Søfren Moholt, Peder Olsen Kiste.

              

               Konfirmert som "Pernille Svensdatter p. Moholt 19".

              

               Hun fikk et uekte barn i 1782 som "Pirnille Svensdtr. Tweten".

              

              

               Forhold til Sigurd Halvorsen, født ca 1760,31 konfirmert 02.07.1780 i Siljan kirke.34

              

               Sigurd:

               Konfirmert i Siljan i 1780 bosatt på Hogstad som "Sigur Halvorsen p. Hochstad 20".

              

               Han ble utlagt som far til et uekte barn i 1782 som "Soldat, Siul Halvorsen Hochstad".

 

              

               (2) Gift 08.10.1786 i Siljan kirke,3 med Nils Gundersen, født 1742 på Tormodsrød i Siljan,[16] (sønn av Gunder Nilsen og Åste Pedersdatter), døpt 30.09.1742 i Siljan kirke,42 død 1800 på Rønningen u/Tormodsrød i Siljan,[17] gravlagt 23.02.1800 på Siljan kirkegård.43

              

               Se Tormodsrød

 

 

               Hennes uekte barn:

 

               1.     Siri Sigurdsdatter, (datter av Sigurd Halvorsen og Pernille Svensdatter) født 1782 på Tveitan i Siljan,[18] døpt 29.12.1782 i Siljan kirke,93 død 1784 i Siljan,47 gravlagt 24.10.1784 på Siljan kirkegård.47

                      

                       Pirnille Svensdtr. Tweten, hendis uægte D. Siri

                       Faddere: 1. Marte Halvorsdtr. Søntved 2. Gunil Andersdtr. Tweten 3. Peder Rollougsen Hochstad 4. Lars Andersen Tweten 5. Jacob Andersen ibid.

                      

                       Barnefader var Soldat, Siul Halvorsen Hochstad.

                      

                       Gravlagt som "Siri Siuelsd. /: Pernille Svensd. uægte B. 2 aar".

 

 

              

        B.    Marthe Andersdatter, (datter av Anders Rasmussen og Gunhild Jonsdatter) født 1751 på Moholt i Siljan,[19] døpt 02.11.1751 i Siljan kirke,44 død 1754 på Moholt i Siljan,2 gravlagt 28.12.1754 på Siljan kirkegård.2

              

               Gravlagt som "Gunild Joensdatter Moholts barn Marthe 4 aar".

              

 

        C.    Marthe NN, (datter av Gunhild Jonsdatter) født 1755 på Moholt i Siljan,[20] døpt 23.03.1755 i Siljan kirke.45

              

               Gunild Joensdatters Moholts uægte barn navnl. Marthe                           

               Faddere: baaren af Per Daapens kone, Lisbeth Michelsdatter Qvisla, mandfaddere: Arve Auestad, Jacob Øvrebøe.

 

 

      

V.   Margrethe Jonsdatter, født ca 1724 på Moholt i Siljan,5 død 1803 på Solli i Eidanger,[21] gravlagt 20.02.1803 på Eidanger kirkegård.14

      

       Hun var 18 år under skifte etter faren i 1742.

      

       Hun var bosatt hos sønnen Jon som er inderst på Kjendalen i 1801 som "Margrethe Jonsdtr., Hans moder, 83 år, Enke efter 2det ægteskab, lægslem".

      

       Gravlagt som "Margrethe Jonsdatter Solie 86 aar".

 

      

       (1) Forlovet 27.09.1750 i Siljan,[22] gift 26.06.1751 i Eidanger kirke,15 med Ole Olsen, født 1725 på Kvisla i Siljan (sønn av Ole Larsen og Ellen Villumsdatter), døpt 08.04.1725 i Kvelde,9 død 1763 på Oksum i Eidanger, gravlagt 19.05.1763 på Eidanger kirkegård.[23]

      

      

       (2) Forlovet 17.09.1767 i Eidanger,15 gift 1767, med Christopher Nilsen, født omkring 1730.1

      

       Se Oksum i Eidanger

      

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[3]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[4]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 12.

[5]  Skifte etter faren.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, HF-197, side 9.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 174.

[8]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 12, 211.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 197.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, HF-197, side 15.

[12]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197, uten sidetall.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 132.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 179.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 78.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 184.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 40.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 155.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 177.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 188.

[22]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[23]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen.