| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I KISTE SØNDRE ETTER 1814 


 

 

Manntall Kiste Søndre

 

 

 

 

 

Matrikkelen 1838

Kiste søndre matrikkelnr.185 (gammelt matrikkelnummer 138)

 

Løpenummer 559 – Kiste søndre – skyld 2 huder - oppsittere Jens Arnesen og Solve Olsen   

Løpenummer 560 – Kiste søndre – skyld 2 huder – oppsittere Anders Johannesen og Niels Andersen   

 

 

 

1865

 

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Løpenr. Heimehørande

0052 002 yttre Kiste (søndre) 559a 6

Merknad: (S/L: 272/12)

Eigar: Gaardbr og Leilænding Ambrosius Olsen Utsæd: hv1/8 by3/8 ha4 po5 , kreaturhald: he1 ku5 få13 sv1

Nr. Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

001 Ambrosius Olsen m g Husfader Gaardbr og Leilænding 34 (alder) Hedrum Prgj.

002 Anne P. Jensdatter k g hans Kone 27 (alder) Slemdal Prgj.

003 Pernille Jacobsdatter k e hendes Moder Føderaadskone 57 (alder) Slemdal Prgj.

004 Jacob A. Ambrosiussen m ug deres Søn 6 (alder) Slemdal Prgj.

005 Ingeborg M. Jensdatter k ug Tjenestepige 23 (alder) Slemdal Prgj.

006 Mathias Andersen m ug Tjenestekarl 20 (alder) Laurvig

 

 

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Løpenr. Heimehørande

0053 002 yttre Kiste (søndre) 559b 7

Merknad: (S/L: 272/18)

Eigar: Gaardbr og Leilænding Jens Olsen Utsæd: hv1/4 by1/2 ha4 po4 , kreaturhald: he2 ku5 få6 sv1

Nr. Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

001 Jens Olsen m g Husfader Gaardbr og Leilænding 39 (alder) Slemdal Prgj.

002 Ingeborg Gulleksdatter k g hans Kone 38 (alder) Slemdal Prgj.

003 Solve O. Jensen m ug deres Søn 4 (alder) Slemdal Prgj.

004 Gunelia Jensdatter k ug deres Datter 1 (alder) Slemdal Prgj.

005 Ingeborg K. Jacobsdatter k ug Tjenestepige 23 (alder) Slemdal Prgj. Merknad: E: Feil kjønn oppgitt i kjelda.

006 Solve Olsen m g hans Føderaadsmand 64 (alder) Slemdal Prgj.

007 Kirsti Jensdatter k g hans Kone 65 (alder) Slemdal Prgj.

 

 

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Løpenr. Heimehørande

0054 002 yttre Daapen (øvre) 9

Merknad: (S/L: 272/25)

Eigar: Husmand med Jord John Nielsen Utsæd: hv1/8 ru1/8 by1/4 ha2 po4 , kreaturhald: he1 ku3 få6

Nr. Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

001 John Nielsen m g Husfader Husmand med Jord 51 (alder) Slemdal Prgj.

002 Anne H. Hansdatter k g hans Kone 53 (alder) Slemdal Prgj.

003 Marie Johnsdatter k ug deres Datter 25 (alder) Slemdal Prgj.

004 Anders Johnsen m ug deres Søn 14 (alder) Slemdal Prgj.

005 Vethle Johnsen m ug deres Søn 12 (alder) Slemdal Prgj.

006 Niels Johnsen m e hans Fader Føderaadsmand 78 (alder) Slemdal Prgj.

007 Sigri Johnsdatter k g deres Datter 22 (alder) Slemdal Prgj.

008 Ole A. Andreasen m g hendes Mand Daglønner, Jernværksarbeider 22 (alder) Sverige

009 Andrea Olsdatter k ug deres Datter 1 (alder) Slemdal Prgj.

 

 

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Løpenr. Heimehørande

0055 002 yttre Daapen (nedre) 8

Merknad: (S/L: 275/1)

Eigar: Husmand med Jord Ole Andersen Utsæd: hv1/8 ru1/8 by3/8 ha2 1/2 po5 , kreaturhald: he1 ku4 få6 sv1

Nr. Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

001 Ole Andersen m g Husfader Husmand med Jord 44 (alder) Slemdal Prgj.

002 Maren P. Olsdatter k g hans Kone 34 (alder) Slemdal Prgj.

003 Ole N. Svendsen m ug hendes Søn 8 (alder) Slemdal Prgj.

004 Anne H. Svendsdatter k ug hendes Datter 6 (alder) Slemdal Prgj.

005 Arne Olsen m ug deres Søn 1 (alder) Slemdal Prgj.

006 Anund Andersen m ug Tjenestekarl 68 (alder) Gjerpen Prgj.

007 Karen K. Johnsdatter k e deres Føderaadskone 73 (alder) Hedrum Prgj.

008 Amalia Andreasdatter k ug Tjenestepige 18 (alder) Sverige

 

 

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Løpenr. Heimehørande

0056 002 yttre Killemyr 6

Merknad: (S/L: 275/9)

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Løpenr. Heimehørande

Eigar: Husmand med Jord John Jacobsen Utsæd: hv1/16 by3/16 ha3/8 po3 , kreaturhald: ku1 få3

Nr. Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

001 John Jacobsen m g Husfader Husmand med Jord 83 (alder) Slemdal Prgj.

002 Ingeborg Olsdatter k g hans Kone 75 (alder) Gjerpen Prgj.

003 Knud Johnsen m ug deres Søn 44 (alder) Slemdal Prgj. Sjukdom: Døvstum

004 Lars Johnsen m ug deres Søn Skomager 37 (alder) Slemdal Prgj. Sjukdom: Døvstum

005 Lars Larsen m ug deres Sønnesøn 12 (alder) Slemdal Prgj.

006 Inger M. Jacobsdatter k ug Tjenestepige 17 (alder) Slemdal Prgj.

 

 

 

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Løpenr. Heimehørande

0057 002 yttre Teiet 4

Merknad: (S/L: 275/15)

Eigar: Husmand med Jord Alebret Hermandsen Utsæd: hv1/8 by1/8 ha1/4 po1 1/2 , kreaturhald: ku2 få2 sv1

Nr. Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

001 Alebret Hermandsen m g Husfader Husmand med Jord 58 (alder) Tunsberg

002 Anne P. Olsdatter k g hans Kone 51 (alder) Laurvig

003 Anders M. Alebretsen m ug deres Søn 17 (alder) Slemdal Prgj.

004 Pernille Alebretsdatter k ug deres Datter 12 (alder) Slemdal Prgj.

 

 

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Løpenr. Heimehørande

0058 002 yttre Kiste (søndre) 560 8

Merknad: (S/L: 275/19)

Eigar: Gaardbruger, Leilænding og Regnskabsfører Arne Pedersen Utsæd: hv3/8 ru1/16 by3/4 ha6 po7 , kreaturhald: he3 ku9 få14 sv1

Nr. Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

001 Arne Pedersen m g Husfader Gaardbruger, Leilænding og Regnskabsfører 42 (alder) Slemdal Prgj.

002 Berthe Olsdatter k g hans Kone 62 (alder) Slemdal Prgj.

003 Ingeborg K. Nielsdatter k ug hendes Datter 23 (alder) Slemdal Prgj.

004 Berthe M. Nielsdatter k ug hendes Datter 21 (alder) Slemdal Prgj.

005 Niels O. Olsen m ug deres Pleiesøn 7 (alder) Hedrum Prgj.

006 Daniel Olsen m ug Tjenestekarl 21 (alder) Slemdal Prgj.

007 Hans J. Jacobsen m ug Tjenestekarl 18 (alder) Slemdal Prgj.

008 Ingeborg Arvesdatter k ug Tjenestepige 19 (alder) Slemdal Prgj.

 

 

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Løpenr. Heimehørande

0059 002 yttre Teiet 8

Merknad: (S/L: 275/27)

Eigar: Husmand med Jord Hans Alebretsen Utsæd: hv1/16 by1/4 ha1 1/2 po2 1/2 , kreaturhald: ku2 få5

Nr. Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

001 Hans Alebretsen m g Husfader Husmand med Jord 30 (alder) Slemdal Prgj.

002 Aaste M. Sørensdatter k g hans Kone 44 (alder) Slemdal Prgj.

003 Ole Johnsen m ug hendes Søn 14 (alder) Slemdal Prgj.

004 Josine G. Hansdatter k ug deres Datter 4 (alder) Slemdal Prgj.

005 Ole Nielsen m e deres Føderaadsmand 72 (alder) Slemdal Prgj.

006 Paul Nielsen m ug hans Broder Bødker 70 (alder) Slemdal Prgj. Sjukdom: Døvstum

007 Anne H. Olsdatter k ug hans Datter bestyrer Faderens Husholdning 34 (alder) Slemdal Prgj.

008 Maren Olsdatter k ug hendes Datter 7 (alder) Slemdal Prgj.

 

 

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Løpenr. Heimehørande

0060 002 yttre Holt 8

Merknad: (S/L: 276/2)

Eigar: Husmand med Jord Ole Knudsen Utsæd: hv1/16 by1/8 ha2 po2 , kreaturhald: ku4 få4

Nr. Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

001 Ole Knudsen m g Husfader Husmand med Jord 50 (alder) Slemdal Prgj.

002 Sibille Nielsdatter k g hans Kone 45 (alder) Slemdal Prgj.

003 Maren K. Olsdatter k ug hans Datter 15 (alder) Slemdal Prgj.

004 Pernille Olsdatter k ug deres Datter 7 (alder) Slemdal Prgj.

005 Niels J. Olsen m ug deres Søn 5 (alder) Slemdal Prgj.

006 Ole Ch. Olsen m ug deres Søn 3 (alder) Slemdal Prgj.

007 Edevard Olsen m ug deres Søn 1 (alder) Slemdal Prgj.

008 Gunder Olsen m ug deres Søn 1 (alder) Slemdal Prgj.

 

 

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Løpenr. Heimehørande

0061 002 yttre Sikane 5

Merknad: (S/L: 276/10)

Eigar: Husmand med Jord Johannes Nielsen Utsæd: hv1/8 by1/4 ha3 1/2 po2 1/2 , kreaturhald: ku4 få5

Nr. Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

001 Johannes Nielsen m g Husfader Husmand med Jord 42 (alder) Slemdal Prgj.

002 Anne H. Simonsdatter k g hans Kone 32 (alder) Slemdal Prgj.

003 Elen K. Johannesdatter k ug deres Datter 6 (alder) Slemdal Prgj.

004 Sina K. Johannesdatter k ug deres Datter 3 (alder) Slemdal Prgj.

005 Inger T. Olsdatter k ug bortsat Fattigbarn 16 (alder) Gjerpen Prgj.

 

 

 

 

 

 

1875

 

 

 

Kiste - skov – løpenummer 559a

 

Kiste skov ubeboet

 

 

Daapan – løpenummer 559b, 560b

 

Arne Kristoffersen f. 1824 – husfader – leilending, skovarbeider

Oline Jacobsdatter f. 1826 på Varnes i Hedrum – kone

Kristian f. 1853 – sønn – hjelper faderen

Gunnhild M f. 1849 – datter – hjelper faderen

Anne K f. 1857 – datter – hjelper faderen

Elen f. 1863 – datter

 

 

Daapan – løpenummer 559c, 560c

 

John Nielsen f. 1815 – husfader – leilending

Karen Arnesdatter f. 1826 – kone

Lovise Nielsdatter f. 1836 i Svarstad – tjenestepige

Gullik Olsen f. 1872 i Svarstad – hendes sønn

 

 

Holterønningen – løpenummer 559d, 560d

 

Svend Jacobsen f. 1837 – husfader- leilending, skovarbeider

Ingeborg M Jensdatter f. 1844 – kone

Jacob Svendsen f. 1867 – sønn

Jens Svendsen f. 1870 – sønn

Hella P f. 1872 – datter

Maren S f. 1873 – datter

Anne K f. 1875 – datter

 

 

Sigrønningen – løpenummer 559e, 560e

 

Ole Nielsen f. 1836 – husfader- leilending, skovarbeider

Anne S Mikkelsdatter f. 1840 i Qvelle i Hedrum – kone

Niels f. 1868 i Laurvig – sønn

Martin f. 1872 i Laurvig – sønn

Gina M Iversdatter f. 1864 i Laurvig – tjenestepige

 

 

Teiet – løpenummer 559f, 560f

 

Lars Halvorsen f. 1828 i Laurdal – husfader- leilending, skovarbeider

Berte Larsdatter f. 1827 i Qvelle i Hedrum – kone

Hans f. 1864 i Laurdal – sønn

Sofie f. 1861 – datter

Elise M f. 1867 i Laurvid – datter

 

Ole Nielsen f. 1794 – husfader – enkemann – føderaadsmann

Anne H Olsdatter f. 1840 – hans datter – hjelper faderen

 

 

Kiste – løpenummer 559g

 

Solve Olsen f. 1802 – husfader- enkemann – leilending

Jens Olsen f. 1827 – husfader – enkemann – inderst, jordbruger

Olaf Jensen f. 1862 – hans sønn

Gunelia Jensdatter f. 1865 – datter

Kirstine Jensdatter f. 1868 – datter

Maren Nielsdatter f. 1834 – tjenestepige

 

 

Killemyr – løpenummer 559h, 560h

 

Ingeborg Olsdatter f. 1789 i Gjerpen – husmoder - enke – leilending, delevis fattigunderstøttet

Knud Johnsen f. 1821 – hendes sønn – skov og fløtningsarbeider – døvstum

Lars Johnsen f. 1823 – hendes sønn – skov og fløtningsarbeider – døvstum

Marie Pedersdatter f. 1836 i San…? – tjenestepige

 

 

Teie - jordbrug – løpenummer 559i, 560i

 

Teie jordbrug ubeboet

 

 

Kiste – løpenummer 559k

 

Ambrosius Olsen f. 1832 i Qvelle i Hedrum – husfader- enkemann – leilending

Regine Olsdatter f. 1838 – kone

Anton f. 1860 – sønn

Petrea f. 1866 – datter

Karoline f. 1874 – datter

Kirstine Kristoffersdatter f. 1859 i Laurvig – tjenestepige

 

 

Kiste - skov – løpenummer 560a

 

Kiste skov ubeboet

 

 

Kiste – løpenummer 560b

 

Arne Pedersen f. 1829 – husfader – leilending, bygselsmann

Andrea Olsdatter f. 1848 i Qvelle i Hedrum – kone

Peder f. 1874 – sønn

Marie f. 1872 – datter

Lars Larsen f. 1854 – tjenestegutt

Ole Berntsen f. 1855 i Laurvig – tjenestegutt

Jacob Olsen f. 1862 – tjenestegutt

Marie Jacobsdatter f. 1850 – tjenestepige

Maren Olsdatter f. 1860 – tjenestepige

Marie Olsdatter f. 1860 - tjenestepige

 

 

 

 

 

 

1900

 

 

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Bnr. Tilstades Heimehørande

0001 004 Kiste søndre (nordre) 31 16 4 5

Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja

Nr. Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb.Tru.

001 Anders Jenss. Kiste m g f hf Leilænding og arb.s form. ved skovdrift

002 Grete Johns. k g b hm Gaardmandskone 1849 Kjose JL n s

003 Anne Jenss. k ug b d Tilsyn ved jagthus og telefon 1878 Kjose JL n s

004 Anton Jenss. m ug b s Søn 1887 Kjose JL n s

005 Georg Jenss. m ug b s Søn 1891 Kjose JL n s

 

 

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Bnr. Tilstades Heimehørande

0002 004 Teiget 31 12 6 6

Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei

Nr. Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb.Tru.

001 Ole Martin Mathies. m g b hf Leilænding og arbeider ved skovdrift 1861 Hedrum JL n s

002 Lovise Mathies. k g b hm Gaardmandskone 1863 Kodal JL n s

003 Erling Mathies. m ug b s Søn 1889 Larvik n s

004 Fridtjof Mathies. m ug b s Søn 1891 Brunlanæs JL n s

005 Lilly Mathies. k ug b d Datter 1897 Brunlanæs JL n s

006 Harald Mathies. m ug b s Søn 15.06.1899 Slemdal n s

 

 

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Bnr. Tilstades Heimehørande

0003 004 Holterønningen 31 19 10 10

Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei

Nr. Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb.Tru.

001 Peder Larss. Holt m g b hf Leilænding og arbeider ved skovdrift 1850 Slemdal herred* n s

002 Janette Larss. k g b hm Gaardmandskone 1857 Holden Brb n s

003 Lars Peders. m ug b s Arbeider ved tømring og skovdrift 1877 Slemdal herred* n s

004 Petter Peders. m ug b s Arbeider ved skovdrift 1884 Slemdal herred* n s

005 Nils Peders. m ug b s Søn 1886 Slemdal herred* n s

006 Arne Peders. m ug b s Søn 1888 Slemdal herred* n s

007 Hans Hjalmar Peders. m ug b s Søn 1891 Slemdal herred* n s

008 Nina Bertea Pedersd. k ug b d Datter 1893 Slemdal herred* n s

009 Eivind Peders. m ug b s Søn 1897 Slemdal herred* n s

010 Tone Sofie Pedersd. k ug b d Datter 16.03.1900 Slemdal herred* n s

 

 

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Bnr. Tilstades Heimehørande

0004 004 Sigene 31 20 8 8

Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja

Nr. Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb.Tru.

001 Johannes Gustavs. m g b hf Leilænding og arbeider ved skovdrift 1857 Sverige n s

002 Inger Marie Mikals. k g b hm Gaardmandskone 1861 Varnæs JL n s

003 Karl Johanness. m ug b s Arbeider ved skovdrift 1884 Styrvoll JL n s

004 Ole Kristian Johanness. m ug b s Arbeider ved skovdrift 1885 Styrvoll JL n s

005 Nikoline Johannesd. k ug b d Datter 1887 Styrvoll JL n s

006 Inga Johannesd. k ug b d Datter 1889 Styrvoll JL n s

007 Anna Johannesd. k ug b d Datter 1894 t Slemdal n s

008 Johan Johanness. m ug b s Søn 17.01.1899 Slemdal herred* n s

 

 

 

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Bnr. Tilstades Heimehørande

0005 004 Kilmyr 31 13 7 7

Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei

Nr. Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb.Tru.

001 Johannes Peders. Kilmyr m g b hf Leilænding og arbeider ved skovdrift 1859 Grue Hed n s

002 Ingeborg Thorstensd. k g b hm Gaardmandskone 1871 Slemdal herred* n s

003 Klara Marie Johannesd. k ug b d Datter 1891 Slemdal herred* n s

004 Petra Johannesd. k ug b d Datter 1893 Slemdal herred* n s

005 Thora Johannesd. k ug b d Datter 1895 Slemdal herred* n s

006 Dagny Johannesd. k ug b d Datter 1897 Slemdal herred* n s

007 Johannes Johanness. m ug b s Søn 02.06.1899 Gjerpen Brb n s

 

 

 

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Bnr. Tilstades Heimehørande

0006 004 Kiste 31 21 8 8

Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja

Nr. Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb.Tru.

001 Arne Peders. Kiste m g b hf Gaardbruger S 1824 Slemdal herred* n s

002 Andrea Olsd. k g b hm Gaardmandskone 1847 Kvelde JL n s

003 Peder Arnes. m ug b s Arbeider ved gaardsbrug og skovdrift 1874 Slemdal herred* n s

004 Ole Arnes. m ug b s Arbeider ved gaardsbrug og skovdrift 1876 Slemdal herred* n s

005 Anne Arnesd. k ug b d Sypige; husgjerning, kreaturstel 1878 Slemdal herred* n s

006 Petrea Arnesd. k ug b d Husgjerning, gaardsbrug, kreaturstil 1883 Slemdal herred* n s

007 Inga Karoline Arnesd. k ug b d Datter 1885 Slemdal herred* n s

008 Arne Arnes. m ug b s Søn 1888 Slemdal herred* n s

 

 

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Bnr. Tilstades Heimehørande

0007 004 Kiste 31 18 7 6

Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja

Nr. Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb.Tru.

001 Anders Ols. Kiste m g b hf Sersjant og gaardbruger 1860 Slemdal herred* n s

002 Maren Fredriksd. k g b hm Gaardmandskone 1851 Styrvoll JL n s

003 Ole Anderss. m ug b s Søn 1891 Styrvoll JL n s

004 Anne Andersd. k ug b d Datter 1893 Styrvoll JL n s

005 Anne Syvertsd. k ug b fl Pleiedatter 1890 Styrvoll JL n s

006 Anne Mortensd. k e b fl Føderaadskone 1812 Styrvoll JL n s

007 Syvert Syverts. m ug mt el Arbeider ved skovdrift 1883 Styrvoll JL n s Sannsynleg opphaldstad: Lardal

 

 

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Bnr. Tilstades Heimehørande

0008 004 Eklund 31 24 4 4

Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei

Nr. Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb.Tru.

001 Kristian Eriks. m g b hf Gaardbruger S, arb delvis ved skovdrift 1865 Eidanger Brb n s

002 Berte Marie Arnesd. k g b hf!! Gaardmandskone 1872 Slemdal herred* n s

003 Ernst Kristians. m ug b s Søn 1894 Slemdal herred* n s

004 Albert Kristians. m ug b s Søn 1896 Slemdal herred* n s

 

 

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Bnr. Tilstades Heimehørande

0009 004 Kiste 31 17 10 10

Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja

Nr. Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb.Tru.

001 Syvert Anton Jens. Kiste m g b hf Leilænding og arbeider ved skovdrift 1852 Svarstad JL n s

002 Inger Johanne Syversd. k g b hm Gaardmandskone 1857 Varnæs n s

003 Sigvart Syverts. m ug b s Arbeider ved gaardsbrug og skovdrift 1878 Varnæs n s

004 Katinka Syvertsd. k ug b d Husgjerning og kreaturstel 1882 Kvelle n s

005 Susanne Syvertsd. k ug b d Datter 1887 Svarstad n s

006 Hanna Syvertsd. k ug b d Datter 1889 Svarstad n s

007 Johan Anton Syverts. m ug b s Søn 1891 Svarstad n s

008 Anna Syvertsd. k ug b d Datter 1893 Slemdal herred* n s

009 Severin Syverts. m ug b s Søn 1895 Slemdal herred* n s

010 Abelth Syverts. m ug b s Søn 13.07.1898 Slemdal herred* n s

 

 

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Bnr. Tilstades Heimehørande

0004 005 Daapan 31 2 5 5

Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei

Nr. Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb.Tru.

001 Hans Anders. m g b hf leilending under Treschov Arb i Gord og Skovdrift 1877 Slemdal herred* n s

002 Hella Svens. k g b hm Husjerning og Kreaturstel 1872 Slemdal herred* n s

003 Agnes Hans. k ug b d Datter 1898 Slemdal herred* n s

004 Ingga Hans. k ug b d Datter 16.09.1899 Slemdal herred* n s

005 Olilee Guleks. k ug b d i Husjerningen 1888 Slemdal herred* n s

 

 

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Bnr. Tilstades Heimehørande

0005 005 Daapan 31 3 7 7

Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei

Nr. Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb.Tru.

001 Gulek Ols. m g b hf Gorbruger leilending Skovdrift Hustømring (for Treschov) 1854 Slemdal herred* n s

002 Martine Kresoffersd. k g b hm Hus og Kreatursetel 1862 Slemdal herred* n s

003 Gustav Guleks. m ug b s Jetergudt 1890 Slemdal herred* n s

004 Johan Guleks. m ug b s Søn 1892 Slemdal herred* n s

005 Lauves Guleks. m ug b s Søn 1894 Slemdal herred* n s

006 Gunda Guleksd. k ug b d Datter 1896 Slemdal herred* n s

007 Edevart Guleks. m ug b s Søn 1898 Slemdal herred* n s

 

 

 

 

Matrikkelen 1905

Kiste Søndre Gnr.31

 

Bnr.2 – Daapan – eier/bruker F M Treschow

Bnr.3 – Daapan – eier/bruker F M Treschow

Bnr.12 – Tajet – eier/bruker F M Treschow

Bnr.13 – Killemyr – eier/bruker F M Treschow

Bnr.15 – Kiste søndre (skog) – eier/bruker F M Treschow

Bnr.16 – Kiste søndre og nordre – eier/bruker F M Treschow

Bnr.17 – Kiste søndre og nordre – eier/bruker F M Treschow

Bnr.18 – Kiste søndre (indmark) – eier/bruker Andere M Olsen

Bnr.19 – Holterydningen – eier/bruker F M Treschow

Bnr.20 – Sigene – eier/bruker F M Treschow

Bnr.21 – Kiste søndre og nordre (indmark) – eier/bruker Arne Pedersen

Bnr.24 – Eklund– eier/bruker Kristian Eriksen 

 

 

 

 

1910

 

 

Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Heimehørande

0022 004 Austad Tajet 31 12 88 8

Nr. Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

001 Ole Mathisen m g b hf Tømmermærker & leiledning 28.03.1860 Hedrum n s

002 Louise Jakobsen k g b hm Leiledningskone 06.05.1863 Kodal n s

003 Fridtjof Olsen m ug b s Skovarbeider og fløtningsarb. 12.07.1891 Larvik n s

004 Harald Olsen m ug b s Barn 14.06.1899 Slemdal n s

005 Oscar Olsen m ug b s Barn 10.11.1901 Slemdal n s

006 Einar Olsen m ug b s Barn 06.07.1903 Slemdal n

007 Lilli Olsen k ug b d husstel 23.02.1897 Slemdal n s

008 Aagot Olsen k ug b d Barn 24.03.1907 Slemdal n

 

 

Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Heimehørande

0023 004 Austad Killemyr 31 13 77 6

Nr. Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

001 Knut Eriksen m g b hf Leiledning og skovarbeider 13.06.1870 Drangedal n s

002 Torbjørg Eriksen k g b hm Leiledningskone (husstel) 08.05.1865 Lunde n s

003 Gunnar Knutsen m ug b s hjemværende søn 24.12.1896 Hollen n s

004 Erik Knutsen m ug b s mindreaarig søn 05.10.1899 Solum n s

005 Anne Knutsen k ug b d mindreaarig datter 18.05.1902 Solum n s

006 Thora Kaspara Knutsen k ug b d mindreaarig datter 05.06.1908 Slemdal n s

007 Anne Knutsen k e mt b Føderaadskone 30.11.1840 Lunde Telemark n s Sedvanleg bustad: Dalene, Lunde Telemarken

 

 

Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Heimehørande

0024 004 Austad Kiste søndre og nordre 31 16 22 4

Nr. Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

001 Berenhart Antonsen m g f hf Leiledning & skogarbeider 08.03.1865 Hedrum n s Sannsynleg opphaldstad: Svarttangen Hedrum

002 Berte Larsen k g b hm Leiledningskone 18.04.1863 Hedrum n s

003 Anton Bernhartsen m ug f s Skovarbeider 30.07.1895 Hedrum n s Sannsynleg opphaldstad: Svarttangen Hedrum

004 Hulda Bernhartsen k ug b d Barn 11.08.1897 Hedrum n s

 

 

Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Heimehørande

0025 004 Austad Kiste søndre og nordre 31 17 66 6

Nr. Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

001 Anton Jensen m g b hf Gaardb. leiledning, Tømmerkjører 11.04.1852 Lardal n s

002 Inger Johanne Syversen k g b hm Gaardb.kone (husstel) 16.02.1857 Hedrum n s

003 Sevrin Antonsen m ug b s Gaards og skovarbeider 04.10.1895 Slemdal n s

004 Albert Antonsen m ug b s Barn 27.06.1898 Slemdal n s

005 Susana Antonsen k ug b d Kreatur & husstel 14.02.1887 Slemdal n s

006 Anna Antonsen k ug b d Kreatur & husstel 27.07.1893 Slemdal n s

 

 

Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Heimehørande

0026 004 Austad Kiste søndre 31 18 55 4

Nr. Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

001 Anders Martin Olsen m g b hf Gaardb. (selveier) & sersjant 04.01.1860 Slemdal n s

002 Maren Anderine Fredriksen k g b hm Gaardb.kone 17.05.1851 Lardal n s

003 Ole Andersen m ug b s Gaards og skovarbeider 28.10.1891 Lardal n s

004 Anne Andersen k ug b d Husgjerning og kreaturstel 10.10.1893 Lardal n s

005 Nils Olsen m g mt el Tømmermand 09.02.1863 Slemdal n s Sedvanleg bustad: Strømdalsskoven Gjerpen

 

 

Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Heimehørande

0027 004 Austad Holterydningen 31 19 77 7

Nr. Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

001 Peder Larsen m g b hf Leiledning & skovarbeider 27.03.1850 Slemdal n s

002 Jannette Jansen k g b hm Leiledningskone, Husstel 26.03.1858 Hollen Telemarken n s

003 Hans Pedersen m ug b s Skov & gaardsarbeide 05.02.1891 Slemdal n s

004 Eivind Pedersen m ug b s Barn 05.08.1897 Slemdal n s

005 Thone Pedersen k ug b d Barn 16.03.1900 Slemdal n s

006 Judit Pedersen k ug b d Barn 11.03.1906 Slemdal n s

007 Tideman Pedersen m ug f s Skovarbeider 04.02.1895 Slemdal n s Sannsynleg opphaldstad: Grorud, Slemdal Tellingsk. no 1

008 Ruth Pettersdatter k ug mt b, sd Barn 03.12.1908 Slemdal n s Sedvanleg bustad: Ris Gjerpen

 

 

 

Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Heimehørande

0028 004 Austad Sigene 31 20 44 6

Nr. Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

001 Johannes Gustavson m g f hf Leiledning & skovarbeider 17.10.1857 Arvika Sverige n s Sannsynleg opphaldstad: Svarttangen Hedrum

002 Marie Mikalsen k g b hm Leiledningskone (hustel) 08.03.1860 Hedrum n s

003 Ole Johannesen m ug f s Skov og jordarb. No.amerikaner 27.04.1884 Lardal Sannsynleg opphaldstad: Hallingsdalen Hedrum

Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1906 Flytta attende til Noreg: 07.11.1910

Bustad i Noreg før utflytting: Slemdal Siste bustad i Amerika: Voyming F. S. Amerika Stilling i Amerika: Jernbanarbeide

Merknad: Merknad: fra Norge E: vaaren 1906

004 Johan Johannesen m ug b s Mindreaarig 17.01.1898 Slemdal n s

005 Edevardt Johannesen m ug b s Mindreaarig 14.01.1900 Slemdal n s

006 Nikoline Johannesen k ug b d Hus og kreaturstel 09.04.1888 Lardal n s

 

 

 

Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Heimehørande

0029 004 Austad Kiste søndre 31 21 55 5

Nr. Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

001 Andrea Olsen k e b hm Gaardm.enke (husstel) 14.11.1847 Hedrum n s

002 Ole Arnesen m ug b s Gaardsbestyrer 20.01.1876 Slemdal n s

003 Arne Arnesen m ug b s Gaards og skovarbeider 20.02.1888 Slemdal n s

004 Inga Arnesen k ug b d Kreatur og husstel 21.08.1885 Slemdal n s

005 Ole Iversen m e b fl Forhv. gaardb. og Julemaker

 

 

Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Heimehørande

0030 004 Austad Eklund 31 24 77 5

Nr. Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

001 Kristian Eriksen m g b hf Gaardb. (selveier) & postbud 28.04.1865 Eidanger n s

002 Berte Marie Arnesen k g b hm Gaardmandskone (hustel) 09.06.1872 Slemdal n s

003 Erents Kristiansen m ug b s Gaards og skovarbeide 13.03.1894 Slemdal n s

004 Albert Kristiansen m ug b s Gaards og skovarbeide 17.07.1896 Slemdal n s

005 Inga Alvilde Kristiansen k ug b d Barn 28.12.1902 Slemdal n s

006 Ole Johannesen Næs m g mt Gaarb. selveier & tømmermand 13.07.1879 Larvik n s Sedvanleg bustad: Næs, Hedrum

007 Hjalmar Kristiansen m g mt Tømmermand 07.10.1887 Hedrum n s Sedvanleg bustad: Meløstrand Hedrum

 

 

Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Heimehørande

0002 005 Moholt Daapan 31 2 55 5

Nr. Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

001 Hans Andersen m g b hf Leilending skogsarb. 10.10.1877 Larvik n s

002 Nella Svendsen k g b hm Husarbide 05.10.1872 Slemdal n s

003 Agnes Hansen k ug b d Barn 15.02.1898 Slemdal n s

004 Inga Hansen k ug b d Barn 16.09.1899 Slemdal n s

005 Gudrun Hansen k ug b d Barn 24.03.1906 Slemdal n s

 

 

 

Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Heimehørande

0003 005 Moholt Daapan 31 3 77 7

Nr. Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

001 Gulik Olsen m g b hf Leilending skogsarb. 27.05.1852 Slemdal n s

002 Martine Kristensen k g b hm Husarbide 22.11.1862 Varnes n s

003 Gustav Guliksen m ug b s Skogsarb. 01.12.1890 Slemdal n s

004 Johan Guliksen m ug b s Skogsarb. 13.06.1893 Slemdal n s

005 Lauerits Guliksen m ug b s Syk 10.06.1894 Slemdal n s

006 Edvard Gulliksen m ug b s Barn 01.12.1898 Slemdal n s

007 Gunda Gulliksen k ug b d Til gjelp ved huset 27.10.1896 Slemdal n s

 

 

 

 

 

Matrikkelutkast 1950

Kiste Søndre Gnr.31

 

Bnr.2 – Dåpan - 0 mark 11 øre - F. M. Treschow

Bnr.3 – Dåpan - 0 mark 87 øre - F. M. Treschow 

Bnr.12 – Tajet - 0 mark 90 øre - F. M. Treschow 

Bnr.13 – Killemyr - 0 mark 05 øre - F. M. Treschow

Bnr.15 - Kiste søndre, skog - 19 mark 27 øre - F. M. Treschow 

Bnr.16 - Kiste søndre og nordre - 1 mark 42 øre - F. M. Treschow

Bnr.17 - Kiste søndre og nordre - 3 mark 97 øre - F. M. Treschow

Bnr.18 - Kiste søndre (innmark) - 2 mark 07 øre - Hans O. Kiste 

Bnr.19 – Holterydningen - 1 mark 10 øre - F. M. Treschow 

Bnr.20 – Sigene - 1 mark 46 øre - F. M. Treschow 

Bnr.21 - Kiste søndre og nordre (innmark) - 2 mark 95 øre - Ole Arnesen og Arne Arnesen 

Bnr.24 – Eklund - 2 mark 07 øre - Ernst Kiste 

Bnr.25 - Kiste kraftstasjon - 0 mark 91 øre - Vestfold kraftsselskap

Bnr.26 - Kiste kraftstasjon - 0 mark 01 øre - Vestfold kraftsselsk. 

Bnr.27 – Kistefossene - 0 mark 50 øre - Vestfold kraftsselsk. 

Bnr.28 – Sagtomten - 0 mark 04 øre - F. M. Treschow 

Bnr.29 - Kiste Landhandel - 0 mark 04 øre - Kiste Landhandel 

Bnr.30 - Ekkedal - 0 mark 05 øre - Harald Nilsen 

Bnr.31 - Daapan nedre - 1 mark 30 øre - Agnes Sofie Hansen Daapan

Bnr.32 – Daapan - 0 mark 10 øre - Agnes Sofie Hansen Daapan 

Bnr.33 – Sollid - 0 mark 03 øre - Arnt Ludvigsen

Bnr.34 – Furulund - 0 mark 03 øre - Ragnvald Holt 

Bnr.35 – Fjeldbo - 0 mark 04 øre - Ragnar Pettersen 

Bnr.36 – Trahaug - 0 mark 03 øre - Bernhard Kiste 

Bnr.37 – Eik - 0 mark 03 øre - Hans Jakobsen

Bnr.38 - Killemyr, Aasheim - 0 mark 02 øre - Paul Holt