| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I GONSHOLT SØNDRE ETTER 1814


 

Manntall Gonsholt Søndre

 

 

 

 

Matrikkelen 1838

Gunsholt Søndre matrikkelnr.182 (gammelt matrikkelnummer 141)

 

Løpenummer 550 – Gonsholt Søndre – skyld 2 huder 1 ¼ skinn - oppsitter John Bentsen 

Løpenummer 551 – Gonsholt Søndre – skyld 2 huder 1 ¼ skinn - oppsitter Ole Olsen og Halvor Knudsen  

Løpenummer 552 – Præstejordet – skyld 6 ½ skinn - oppsitter Enken Kari Olsdatter 

 

 

 

 

1846

 

Gonsholt Søndre

Mtr.No 182 Løbe.No. 550

 

1.

 

Leilending Isak Johnsen 44 aar

Hans kone Kari Andersd. 42 aar

Deres hjemmeværende børn:

Anders 10 aar

Martha 18 aar

 

Tjenere:

Nils Larsen Øen 24 aar

Pernille Knudsd. 24 aar

 

Et barn som opfostres hos sidsnevnte Leilending

Gunnil Knudsdatter 2 aar

 

 

2.

 

H.m. med jord Ole Christoph. Vierud 39 aar

Hans kone Oline Olsdatter 33 aar

Deres hjemmeværende børn:

Gjørgen 14 aar

Berthe Marie 12 aar

Elen Andrine 6 aar

Christopher 3 aar

Oline ½ aar

 

 

3.

 

Husm. med jord Lars Bendts. Øen 56 aar

Hans kone Kari Nielsd. 52 aar

Deres hjemmeværende børn:

Jacob 14 aar

Maren 11 aar

 

 

Udsæden:

1.

5 tønder Havre

½ tønde Bygg

4 tønder Poteter

 

2.

2 tønder Havre

1/8 tønde Bygg

1 ½ tønde Poteter

 

3.

1 tønde Havre

1/16 tønde Bygg

1 tønde Poteter

 

tils:

8 tønder Havre

11/16 tønde Bygg

6 ½ tønde Poteter

 

Kreaturhold:

1.

2 Hester

4 Kuer

1 Geit

1 Kalv

6 Sauer

1 Svin

 

2.

2 Kuer

1 Geit

3 Sauer

 

3.

1 Ku

1 Kalv

2 Sauer

 

tils:

2 Hester

7 Kuer

2 Geiter

2 Kalver

11 Sauer

1 Svin

 

 

Gonsholt Søndre

Mtr.No 182 Løbe.No. 551

 

1.

 

Leilending Halvor Knudsen 35 aar

Hans kone Marthe Jakobsd. 42 aar

Deres hjemmeværende børn:

Knud 12 aar

Jakob 5 aar

Niels 1 aar

Karen 10 aar

Anne 8 aar

 

Tjenere:

Anna Kirstine Knudsdatter 20 aar

 

 

2. 

Leilending Ole Olsen 56 aar

Hans kone Berte Olsdatter 57 aar

Deres hjemmeværende børn:

Marthin 19 aar

Tarran 16 aar

Kari Lægd 61 aar

 

Udsæden:

1.

3 ½ tønde Havre

¼ tønde Bygg

3 tønder Poteter

 

2.

3 ½ tønde Havre

¼ tønde Bygg

2 tønder Poteter

 

tils:

7 tønder Havr

½  tønde Bygg

5 tønder Poteter

 

Kreaturhold:

1.

1 Hest

4 Kuer

1 Kalv

7 Sauer

1 Gris

 

2.

1 Hest

3 Kuer

1 Kalv

4 Sauer

1 Gris

 

tils:

2 Hester

7 Kuer

2 Kalver

11 Sauer 2 Griser

 

 

 

Prestejordet

Mtr.No 182 Løbe.No. 552

 

1.

Mathias Halvorsen 49 aar

Hans kone Gunnil Olsd. 42 aar

Deres hjemmeværende børn:

Thorsten 19 aar

Gullik 1 aar

Helvig 13 aar

Ingebor 5 aar

 

Udsæden:

2 tønder Havre

1/8 tønde Bygg

1 ½ tønde Poteter

 

Kreaturhold:

2 Kuer

2 Geiter

3 Sauer

 

 

2.

Enken Helga Knudsdatter 44 aar

Hendes hjemmeværende børn:

Niels Olsen 11 aar

 

Ingen udsæd.

Ingen kreaturhold.

 

 

 

1865

 

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Løpenr. Heimehørande

0031 002 yttre Gunsholt (søndre) 550 7

Merknad: (S/L: 268/5)

Eigar: Gaardbr og Leilænding Isak Johnsen Utsæd: hv1/8 by1/2 ha5 po5 , kreaturhald: he2 ku6 få8 sv1

Nr. Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

001 Isak Johnsen m g Husfader Gaardbr og Leilænding 64 (alder) Slemdal Prgj.

002 Berthe M. Johnsdatter k g hans Kone 55 (alder) Slemdal Prgj.

003 Ingeborg K. Isaksdatter k ug deres Datter 17 (alder) Slemdal Prgj.

004 Anders Isaksen m g hans Søn, Husfader hjælper Faderen med Gaardsbruget 31 (alder) Slemdal Prgj.

005 Anne H. Sigurdsdatter k g hans Kone 24 (alder) Slemdal Prgj.

006 Karoline M. Andersdatter k ug deres Datter 2 (alder) Slemdal Prgj.

007 Amalia Rasmusdatter k ug Tjenestepige 17 (alder) Slemdal Prgj.

 

 

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Løpenr. Heimehørande

0032 002 yttre Virød 9

Merknad: (S/L: 268/12)

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Løpenr. Heimehørande

Eigar: Husmand med Jord og Skomager Ole Christophersen Utsæd: hv1/8 by1/4 ha2 1/2 po3 , kreaturhald: ku3 få5

Nr. Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

001 Ole Christophersen m g Husfader Husmand med Jord og Skomager 60 (alder) Laurdal Prgj.

002 Oline Ellefsdatter k g hans Kone 55 (alder) Laurdal Prgj.

003 Martin Olsen m ug deres Søn Skomager 19 (alder) Slemdal Prgj.

004 Christopher Olsen m ug deres Søn 15 (alder) Slemdal Prgj.

005 Maren Olsdatter k ug deres Datter 13 (alder) Slemdal Prgj.

006 Olette Olsdatter k ug deres Datter 9 (alder) Slemdal Prgj.

007 Jørgen A. Olsen m g Husfader Husmand uden Jord og Fourer 33 (alder) Laurdal Prgj.

008 Elisabeth Sigurdsdatter k g hans Kone 28 (alder) Slemdal Prgj.

009 Olaf S. Jørgensen m ug deres Søn 6 (alder) Slemdal Prgj.

 

 

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Løpenr. Heimehørande

0033 002 yttre Øen 6

Merknad: (S/L: 268/21)

Eigar: Husmand med Jord Niels Larsen Utsæd: by1/8 ha1 1/4 po5/8 , kreaturhald: ku1 få2

Nr. Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

001 Niels Larsen m g Husfader Husmand med Jord 44 (alder) Slemdal Prgj.

002 Anne K. Alfsdatter k g hans Kone 39 (alder) Slemdal Prgj.

003 Anne K. Nielsdatter k ug deres Datter 7 (alder) Slemdal Prgj.

004 Lars A. Nielsen m ug deres Søn 5 (alder) Slemdal Prgj.

005 Hans J. Nielsen m ug deres Søn 3 (alder) Slemdal Prgj.

006 Lars Bentsen m e hans Fader Føderaadsmand 77 (alder) Slemdal Prgj.

 

 

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Løpenr. Heimehørande

0034 002 yttre Gunsholt (søndre) 551a 8

Merknad: (S/L: 268/27)

Eigar: Gaardbr og Leilænding Martin Ellefsen Utsæd: hv1/4 by3/8 ha2 1/2 po3 , kreaturhald: he1 ku5 få4

Nr. Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

001 Martin Ellefsen m g Husfader Gaardbr og Leilænding 40 (alder) Svarstad Prgj.

002 Karen Olsdatter k g hans Kone 34 (alder) Slemdal Prgj.

003 Even Martinsen m ug deres Søn 9 (alder) Slemdal Prgj.

004 Berthe M. Martinsdatter k ug deres Datter 5 (alder) Slemdal Prgj.

005 Julia Martinsdatter k ug deres Datter 3 (alder) Slemdal Prgj.

006 Ole Olsen m e hans Fader Føderaadsmand 74 (alder) Slemdal Prgj.

007 Anne K. Olsdatter k ug Tjenestepige 17 (alder) Slemdal Prgj.

008 Andreas Hansen m ug bortsat Fattigbarn 11 (alder) Skien

 

 

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Løpenr. Heimehørande

0035 002 yttre Gunsholt (søndre) 551b 7

Merknad: (S/L: 269/4)

Eigar: Gaardbr og Leilænding Halvor Knudsen Utsæd: hv1/4 by1/4 ha3 po4 , kreaturhald: he1 ku5 få6 sv1

Nr. Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

001 Halvor Knudsen m g Husfader Gaardbr og Leilænding 55 (alder) Slemdal Prgj.

002 Marthe Jacobsdatter k g hans Kone 62 (alder) Slemdal Prgj.

003 Jacob Halvorsen m ug deres Søn Skrædder 26 (alder) Slemdal Prgj.

004 Niels Halvorsen m ug deres Søn Smed 22 (alder) Slemdal Prgj.

005 Anne Halvorsdatter k ug deres Datter 29 (alder) Slemdal Prgj.

006 Knud Halvorsen m g deres Søn hjælper Faderen med Gaardsbr 33 (alder) Slemdal Prgj.

007 Anne K. Nielsdatter k g hans Kone 31 (alder) Slemdal Prgj.

 

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Løpenr. Heimehørande

0036 002 yttre Præstgjordet 552 5

Merknad: (S/L: 269/11)

Eigar: Gaardbr og Leilænding Gunhild Olsdatter Utsæd: hv1/8 by1/4 ha1 1/2 po2 , kreaturhald: ku2 få3

Nr. Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

001 Gunhild Olsdatter k e Husmoder Gaardbr og Leilænding 62 (alder) Svarstad Prgj.

002 Ole Mathiasen m ug hendes Søn hjælper med Gaardsbr 19 (alder) Slemdal Prgj.

003 Anne K. Mathiasdatter k ug hendes Datter 33 (alder) Svarstad Prgj.

004 Daarte Christensdatter k ug logerende Spinderske 47 (alder) Slemdal Prgj.

005 Inger K. Christophersdatter k ug hendes Datter 7 (alder) Hedrum Prgj.

 

 

 

 

 

 

1875

 

 

Gonsholt - skov – løpenummer 550a

 

Gonsholt skov ubeboet

 

 

Vierød – løpenummer 550b

 

Ole Kristoffersen f. 1806 i Svarstad – husfader – leilending

Oline Ellefsdatter f. 1812 i Svarstad – kone

Olette f. 1857 – datter – hjelper foreldrene

 

Martin Olsen f. 1847 – husfader – inderst, skomager

Dorthea Larsdatter f. 1849 – kone

Ole f. 1872 – deres sønn

Lars f. 1874 – deres sønn

 

 

Gorningøen – løpenummer 550c

 

Nils Larsen f. 1822 – husfader – leilending og delevis fattigunderstøttet

Anne Alfsdatter f. 1829 – kone

Anton f. 1861 – sønn

Hans f. 1863 – sønn

Nils f. 1869 – sønn

Martin f. 1872 – sønn

Hans Hansen f. 1831 i Brunlanes – tillreisende fante – tøffelmager

Anne Tollefsdatter f. 1835 i Saude– hans kone

Aslau Hansdatter f. 1871 i Saude- datter

 

 

Gonsholt – løpenummer 550d

 

Isach Johnsen f. 1802 – husfader – leilending

Berte M Johnsdatter f. 1811 – kone

Ingeborg K f. 1859 – datter

Andreas Jacobsen f. 1863 – tjenestedreng

 

Anders Isachsen f. 1835 – husfader – inderst – jordbruger

Anne H Sigurdsdatter f. 1842 – hans kone

Hans f. 1871 – sønn

Lina f. 1864 – datter

Ida S f. 1867 – datter

Helle f. 1874 – datter

 

 

Gonsholt - skov – løpenummer 551a

 

Gonsholt skov ubeboet

 

 

Gonsholt – løpenummer 551b

 

Halvor Knudsen f. 1811 – husfader – leilending

Marthe Jacobsdatter f. 1802 – kone

Jacob f. 1840 – sønn – hjelper faderen

Sibille Hansdatter f. 1840 i Qvelle sogn i Hedrum – tjenestepige

 

Nils Halvorsen f. 1844 – husfader – inderst, smed

Karen Olsdatter f. 1854 i Qvelle i Hedrum – hans kone – jordmoder

Susanne M f. 1874 – datter

Anna M f. 1875 - datter

 

 

Gonsholt – løpenummer 551a

 

Jacob Olsen f. 1851 – husfader – leilending

Gunnhild M Hansdatter f. 1850 – kone

Ingeborg M f. 1874 – datter

Hanne K Andersdatter f. 1855 – tjenestepige

 

 

Prestejordet – løpenummer 552

 

Gullik Mathisen f. 1845 – husfader – selveier

Henrikke J Hansdatter f. 1848 – kone – hitkommen annex til …..fjeld?

Gunnild Olsdatter f. 1801 i Laurdal – hans moder – føderaadskone

Ingeborg Mathisdatter f. 1842 – hans søster – hjelper sin broder

Daarte Kristensdatter f. 1822 – losjerende – forskellig arbeid

 

 

 

 

1900

 

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Bnr. Tilstades Heimehørande

0014 004 Gonsholt 28 10 8 8

Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja

Nr. Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb.Tru.

001 Gullik Mathiss. Gonsholt m g b hf Gaardbruger S og arbeider ved skovdrift 1845 Slemdal herred* n s

002 Henrikke Hansd. k g b hm Gaardmandskone 1848 Hitterø L & M n s

003 Anne Gulliksd. k ug b d Sypige 1878 Slemdal herred* n s

004 Georg Gulliks. m ug b s Arbeider ved gaardsbrug og skovdrift 1883 Slemdal herred* n s

005 Marie Gulliksd. k ug b d Husgjerning og kreaturstel 1885 Slemdal herred* n s

006 Hans Gulliks. m ug b s Søn 1887 Slemdal herred* n s

007 Anton Gulliks. m ug b s Søn 1890 Slemdal herred* n s

008 Inga Gulliksd. k ug b d Datter 1890 Slemdal herred* n s

 

 

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Bnr. Tilstades Heimehørande

0015 004 Gonsholt 28 9 13 11

Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja

Nr. Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb.Tru.

001 Ole Ols. Gonsholt m g b hf Gaardbruger S, stenarbeider 1844 Slemdal herred* n s

002 Berte Marie Danielsd. k g b hm Gaardmandskone 1846 Slemdal herred* n s

003 Ole Ols. m ug b s Arbeider ved gaardsbrug og stenarbeide 1881 Slemdal herred* n s

004 Nils Ols. m ug b s Arbeider ved gaardsbrug og stenarbeide 1884 Slemdal herred* n s

005 Olga Olsd. k ug b d Datter 1888 Slemdal herred* n s

006 Anna Nilsd. Siljan k ug b tj Tjenestepige; husgjerning 1879 Melum sogn Brb n s

007 Birgitte Jenss. k ug b fl Antaget til forpleining 1864 Bamle Brb n s Merknad: E: Tilføyd med blyant i Erhverv og Livsstilling: Bidrag af Porsgrunds Fattigv Sjukdom: s

008 Aaste Tollefsd. k ug b fl Antaget til forpleining 1864 Saude, Telemark Brb n s Merknad: E: Tilføyd med blyant i Erhverv og Livsstilling: Gjærpens Fattigv m. Bidrag af Stat & Amt Sjukdom: s

009 Karine Brynhildsd. k ug b fl Antaget til forpleining 1855 Melum Brb n s Merknad: E: Tilføyd med blyant i Erhverv og Livsstilling: Skiens Fattigv m. Bidrag af Stat & Amt Sjukdom: s

010 Anders Kristians. m g b fl Antaget til forpleining 1866 Gjerpen Brb n s Merknad: E: Tilføyd med blyant i Erhverv og Livsstilling: Gjærpens Fattigv m. Bidrag af Stat & Amt Sjukdom: s

011 Jørgen Jenss. m g b fl Antaget til forpleining 1873 Skien Brb n s Merknad: E: Tilføyd med blyant i Erhverv og Livsstilling: Skiens Fattigv m. Bidrag af Stat & Amt Sjukdom: s

012 Oskar Anderss. m ug mt b Stenarbeider 1874 Sverige Statsb.: Sverige Trusamf.: ? Merknad: E: Tilføyd med blått: Bryggerhuset Sedvanleg bustad: Sverige?

013 Frits Karls. m ug mt b Stenarbeider 1884 Sverige Statsb.: Sverige Trusamf.: ? Merknad: E: Tilføyd med blått: Bryggerhuset Sedvanleg bustad: Sverige?

 

 

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Bnr. Tilstades Heimehørande

0016 004 Prestejordet 28 8 3 3

Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja

Nr. Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb.Tru.

001 Peder Mathis. Prestejordet m g b hf Leilænding og arb ved skovdrift 1836 Lardal, Jarlsb. n s

002 Anne Karine Eriksd. k g b hm Gaardmandskone 1849 Slemdal herred* n s

003 Nils Gulbrands. m ug b el Hjemløs reisende smaakræmmer 1860 antagelig omtr Svarstad JL n s Sjukdom: "Aandssløv"

 

 

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Bnr. Tilstades Heimehørande

0017 004 Vierød 28 2 6 6

Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei

Nr. Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb.Tru.

001 Kristian Hanss. Vierød m g b hf Leilænding og skovarbeider 1867 Svarstad JL n s

002 Gurine Hansd. k g b hm Gaardmandskone 1869 Svarstad JL n s

003 Bertha Sofie Kristiansd. k ug b d Datter 1891 Svarstad JL n s

004 Hanna Kristiansd. k ug b d Datter 1894 Slemdal herred* n s

005 Ingeborg Kristiansd. k ug b d Datter 1896 Slemdal herred* n s

006 Amalie Kristiansd. k ug b d Datter 18.12.1898 Slemdal herred* n s

 

 

 

 

Matrikkelen 1905

Gonsholt Søndre Gnr.28

 

Bnr.2 – Vierød – eier/bruker F M Treschow

Bnr.3 – Gorningsøen – eier/bruker F M Treschow

Bnr.7 – Gonsholt Søndre – eier/bruker F M Treschow

Bnr.8 – Prestejordet – eier/bruker F M Treschow

Bnr.9 – Gonsholt Søndre (indmarken) – eier/bruker Ole Olsen Kiste

Bnr.10 – Gonsholt Søndre (indmarken) – eier/bruker Gullik Mathisen

 

 

 

 

1910

 

 

Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Heimehørande

0008 004 Austad Virød 28 2 77 7

Nr. Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

001 Kristian Hansen m g b hf Leiledning & skovarbeider 11.11.1867Lardal n s

002 Gurine Hansen* k g b hm Leiledningskone 13.10.1869 Lardal n s

003 Harald Kristiansen m ug b s Barn 22.09.1904 Slemdal n s

004 Amalie Kristiansen k ug b d Barn 18.12.1898 Slemdal n s

005 Matilde Kristiansen k ug b d Barn 11.03.1901 Slemdal n s

006 Gudrun Kristiansen k ug b d Barn 18.08.1907 Slemdal n s

007 Klara Kristiansen k ug b d Barn 18.06.1910 Slemdal n s

 

 

Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Heimehørande

0009 004 Austad Prestejordet 28 8 66 6

Nr. Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

001 Hans Gulliksen m g b hf Leiledning & skovarbeide 22.02.1887 Slemdal n s

002 Anna Nilsen k g b hm Leiledningskone (husstel) 12.03.1889 Slemdal n s

003 Gunvald Hansen m ug b s Barn 23.05.1908 Slemdal n s

004 Nils Hansen m ug b s Barn 01.09.1910 Slemdal n s

005 Peder Matisen m g b fl Skovarbeider 24.11.1836 Lardal n s

006 Karine Eriksen k g b fl Arbeiderkone 03.05.1847 Slemdal n s

 

 

 

Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde hus Heimehørande

0010 004 Austad Gonsholt søndre 28 9 121 12

Nr. Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

001 Ole Olsen m g b hf Gaarbruker (selveier) 31.10.1881 Slemdal n s

002 Helene Nilsen k g b hm gaarbrukerkone (husstel) 19.03.1884 Slemdal n s

003 Olaf Olsen m ug b s 17.03.1906 Slemdal n s

004 Nils Olsen m ug b s 17.06.1907 Slemdal n s

005 Berte Marie Danielsen k e b føderadskone føderaadskone 17.04.1847 Slemdal n s

006 Jalmar Olsen m ug b tj Gaardsarbeider 22.10.1895 Solum n s Merknad: drengestuen

007 Ida Sofie Sigurdsen k ug b tj Kratur og husstel 29.06.1890 Slemdal n s

008 Thone Halvorsen k e b Til forpleining Til forpleining, Fattigunders. Saude Telemarken Sjukdom: s

009 Bergete Brynulfsen k ug b Til forpleining Til forpleining, Fattigunders. Herre Bamle

010 Aaste Tollevsen Stordal k ug b Til forpleining Til forpleining, Fattigunders. Saude Telemarken Sjukdom: s

011 Marine Halvorsen Rising k ug b Til forpleining Til forpleining, Fattigunders. Gjerpen Sjukdom: s

012 Maren Magdalene Andersen %Halvorsen% k ug b Til forpleining Til forpleining, Fattigunders. Eidanger Merknad: 1845 E: tilført med rød penn Sjukdom: s

 

 

 

Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Heimehørande

0011 004 Austad Gonsholt søndre 28 10 55 5

Nr. Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

001 Gullik Mathisen m g b hf Gaardbruker (selveier) 19.03.1845 Slemdal n s

002 Henderike Hansen k g b hm Gaardb.kone (husstel) 11.01.1848 Hitterø n s

003 Anton Gulliksen m ug b s Gaards og skovarbeider 02.05.1890 Slemdal n s

004 Ingaa Gulliksen k ug b d Kreatur og husstel 02.05.1890 Slemdal n s

005 Sverre Nilsen m ug b tj Visegut 20.05.1897 Skien n s

 

 

 

Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Heimehørande

0012 004 Austad Tufte 28 13 33 2

Nr. Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

001 Haldor Hansen m g b hf gaardb. og skovarbeider 03.01.1880 Slemdal n s

Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1904 Flytta attende til Noreg: 03.08.1909

Bustad i Noreg før utflytting: Slemdal Siste bustad i Amerika: Duluth Minn.

Stilling i Amerika: Sov og jernbanearbeider

002 Matilde Hansen* k g b hm gaardb.kone 01.04.1875 Hedrum n s

003 Anna Hansen k ug mt 06.11.1891Slemdal n s Sedvanleg bustad: Tellingskrets no 5 Vrangehul t. Bustadnr.

 

 

 

 

 

Matrikkelutkast 1950

Gonsholt Søndre Gnr.28

 

 

Bnr.2 – Virød - 0 mark 88 øre - F. M. Treschow

Bnr.3 – Gorningøen - 0 mark 36 øre - F. M. Treschow

Bnr.7 - Gonsholt søndre - 8 mark 61 øre - F. M. Treschow

Bnr.8 – Prestjordet - 0 mark 65 øre - F. M. Treschow 

Bnr.9 - Gonsholt søndre (innmark.) - 2 mark 69 øre - Olaf Gonsholt

Bnr.10 - Gonsholt søndre (innmark.) - 1 mark 55 øre - Anton G. Gonsholt

Bnr.13 - Gonsholt vestre - 0 mark 04 øre - Halvor Hansen Nygård

Bnr.14 – Tufte - 0 mark 21 øre - Haldor Hansen 

Bnr.15 – Vestgård - 1 mark 45 øre - Georg Gulliksen Gonsholt

Bnr.16 - Gonsholt søndre (innmark) Solsta - 0 mark 06 øre - Anton B. Kiste

Bnr.17 – Gorningsdammen - 0 mark 30 øre - Vestfold kraftselskap

Bnr.18 – Perstejordhagen - 0 mark 35 øre - Marie Kiste 

Bnr.19 – Tufte - 0 mark 10 øre - Halvor Hansen Tufte 

Bnr.20 - En parsell - 0 mark 58 øre - Ole J. Øksenholt 

Bnr.21 – Fjellhaug - 0 mark 05 øre - Hjalmar Finsrud

Bnr.22 - Rødset, Bekkedalen - 0 mark 03 øre - Nils Gustavsen 

Bnr.23 – Solbo - 0 mark 03 øre - Halvard Nygård 

Bnr.24 - En parsell - 0 mark 03 øre - Henrik Gonsholt 

Bnr.25 – Aasvang - 0 mark 04 øre - Einar Gustavsen 

Bnr.26 – Dalbu -0 mark 03 øre - Anton Gonsholt