| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I AUSTAD ETTER 1814

 


 

 

 

Erik Hansen f. 1839 og Ingeborg Olsdatter f. 1834 sin familie.

 

 

 

Erik Hansen,[1] født 23.10.1839 i Oklungen Eidanger TE., døpt 26.12.1839 i Eidanger TE.,[2] død 17.11.1908 i Austad Siljan TE.,[3],[4] gravlagt 25.11.1908 i Siljan kirkegård TE.

Han var sønn av Hans Eriksen og Gunild Johannesdatter på Oklungen i Eidanger.

 

Erik giftet seg i Siljan i 1859.

 

Han kom fra Oklungen og fikk bygsel fra Treschow på den gårdparten av Oklungen som hans far hadde bygslet.

 

Eidanger 1865 - Oklungen

Navn - Alder/født - Fødested - Familiestilling - Sivilstand - Yrke - Bostatus

Erik Hansen 27 Eidanger Hufader g Gaardbruger og Leilending

Ingebjørg Olsdatter 30 Slemdal hans Kone g

Ole Eriksen 6 Eidanger deres Søn ug

Hans E. Eriksen 3 Eidanger deres Søn ug

Gunder K. Eriksen 1 Eidanger deres Søn ug

Hans Eriksen 71 Eidanger Eriks Fader g Føderaasmand

Gunhild Johnsdatter 70 Eidanger Hansis Kone g Føderaaskone

Marie K. Hansdatter 42 Eidanger ug tjener hos Faderen

Johan T. Hansen 23 Eidanger ug tjener hos Faderen

Ole Andersen 25 Kvelle ug Tjenestekarl

 

De flyttet til Siljan med 5 barn i 1878.

 

Hans kone, Ingeborg Olsdatters bror, Lars Olsen, solgte gården Austad - løpnummer 555a til Treschow i 1873. I 1875 kjøpte deres bror, Jacob Olsen, gården tilbake på odel. Jacob Olsen solgte den igjen i 1881 til søsteren Ingeborg Olsdatter og hennes mann:

Odelskjøte på Austad - løpnummer 555a - senere Bnr.9 fra F W Treschow (y/oversakfører Bacher) til Jacob Olsen Austad for 1900 spd. Datert og tinglyst 20.09.1875

Skjøte på Austad - løpnummer 555a - senere Bnr.9 fra Jacob Olsen Austad til Erik Hansen Aaklungen for kr. 4000. Datert 25.06.1881, tinglyst 01.07.1881

 

I 1893 skilte de ut en anpart av Austad/Gorningøen Bnr.20:

Skylldeling avholdt på Austad Bnr.9 den 27.04.1893, hvorved utskilt en anpart av Austad Bnr.20. Tinglyst 03.06.1893

 

Erik ble enkemann i 1893.

 

I 1900 bodde han på Austad som enkemann sammen med sin sønn Nils. Hans søster Johanne Hansdatter var da bosatt hos dem.

 

Siljan 1900 - Austad Gnr.29 Bnr.9

Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb. Tru.

Erik Hans. Austad m e b hf Gaardbruger S 1839 Eidanger Brb n s

Nils Eriks. Austad m ug b s Gaardsarbeide S 1869 Eidanger Brb n s

Johanne Hansd. Austad k ug b tj Husgjerning og kreaturstel 1843 Eidanger Brb n s

 

Matrikkelen 1905

Austad Gnr.29

Bnr.9 - Austad - eier/bruker Erik Hansen

 

Erik døde på Austad i 1908.

 

I 1909 skilte arvingene ut Austad/Skog Bnr.21:

Skylldeling avholdt på Austad Bnr.9 den 18.09.1909, hvorved utskilt Austad Bnr.21. Tinglyst 17.11.1909

 

I 1910 solgte arvingene etter Erik og Ingeborg gården Austad Bnr.9 til deres sønn Nils.

Skjøte på Austad Bnr.9 fra Erik Hansen Austad og hustrus amtlige og myndige arvinger ifølge attest til Nils J Eriksen Austad for kr. 14 375. Datert 18.06.1910, tinglyst 25.06.1910.

 

 

Gift 07.10.1859 i Siljan kirke TE.,[5] med Ingeborg Olsdatter,1 født 13.02.1834 i Austad Siljan TE.,[6] (datter av Ole Larsen og Berte Jacobsdatter), døpt 02.03.1834 i Siljan kirke TE.,6 konfirmert 01.10.1848 i Siljan kirke TE.,[7] død 18.04.1893 i Austad Siljan TE.,[8],4 gravlagt 26.04.1893 i Siljan kirkegård TE.8

 

Ingeborg:

Hun kom fra Austad. Ingeborg døde der i 1893.

 

 

 

I.    Ole Eriksen,1 født 02.11.1860 i Oklungen Eidanger TE., døpt 30.12.1860 i Eidanger kirke TE.,[9] død 01.02.1956 i Espedalen Gjerpen TE.[10]

      

       Han kom til Siljan med sine foreldre i 1878. Han flyttet til Skien i 1889 og giftet seg der samme året.

 

       De ble bosatt Espedalen i Gjerpen.

 

      

       Gift 03.11.1889 i Skien kirke TE.,10 med Ingeborg Andrine Svendsdatter,[11] født 12.06.1866 i Tudal Siljan TE.,[12] (datter av Svend Jensen og Gunhild Marie Gulliksdatter), døpt 15.07.1866 i Siljan kirke TE.,12 konfirmert 09.10.1881 i Siljan kirke TE.,[13] død 11.08.1902 i Espedalen Gjerpen TE.10

      

       Ingeborg:

       Hun flyttet med sine foreldre til Skien i 1889. 

 

       Se gamlegjerpen.no (Espedalen 1)

      

      

      

 

II.   Hans Edvard Eriksen,[14] født 23.08.1863 i Oklungen Eidanger TE.,[15] døpt 11.10.1863 i Eidanger kirke TE.,15 konfirmert 06.10.1878 i Siljan kirke TE.[16]

      

       Han giftet seg i 1884 og flyttet fra Siljan til Skien i 1885. Hans første kone døde før 1900, for da giftet han seg på nytt i Bamble.

 

       Han og hans 2. kone var bosatt på Rogn i Bamble i 1900.

      

       Bamble 1900 - Rogn

       Navn - Alder/født - Fødested - Familiestilling - Sivilstand - Yrke - Bostatus

       Hans Edvard Eriks. Augestad 1863 Eidanger Brb hf g Hustømmermand b

       Anna Kristine Augestad 1875 Bamble herred* hm g Husgjerning b

       Astrid Hansd. Augestad 1890 Skien Brb d ug Folkeskoleelev b

       Anton Hans. Augestad 03.06.1900 Stathelle Brb s ug b

       Ole Anders. 1836? Kobbervik Sta fl? e Sjømand mt

       Hjalmar Jakobs. 1883 Bamble herred* fl ug Tømmermands lærling b.

 

       Familien nevnes i Vaterlandsgate 33 Langesund i 1910 tellingen:
Hans Austad011863-08-26SlemdalbhfgHandelsmand (Fedevarerforretning)
Anna Kristine Austad011875-04-09BamlebhmgHustru
Hjalmar Austad011886-09-24SkienbsugBetjent i Fedevarerforretning
Esther Austad011903-05-20Bamleb-ug-
Ingevard Austad011906-09-01Langesundb-ug-
Ruth Austad011909-04-06Langesundb-ug-
Hanna Halvorsen011879-05-05LangesundbtjugTjenestepike
Marit Johanne Tande011895-03-29BamlebtjugTjenestepike
Olav Thorsen011893-09-28BamlebtjugVisergut

 

       Familienskrev seg somAustad.

 

 

       (1) Gift 05.09.1884 i Siljan kirke TE.,[17] med Anne Lovise Jacobsdatter,[18] født 28.01.1865 i Rød Siljan TE.,[19] (datter av Jacob Olsen og Anne Helvig Ingebretsdatter), døpt 19.03.1865 i Siljan kirke TE.,19 konfirmert 10.10.1880 i Siljan kirke TE.,[20] død før 1900.

      

       Anne:

       Hun kom fra Rød i Siljan.

      

 

       (2) Gift 26.07.1900 i Bamble kirke TE.,[21] med Anne Kristine Andersen, født 09.04.1875 i Krabberød Bamble TE. (datter av Ole Andersen).

      

 

       Hans Edvard Eriksen og Anne Lovise Jacobsdatter sine barn:

 

 

        A.    Anna Edvarda Hansdatter, (datter av Hans Edvard Eriksen og Anne Lovise Jacobsdatter) født 12.11.1884 i Rød Siljan TE.,[22] døpt 28.12.1884 i Siljan kirke TE., død 05.01.1887 i Rød Siljan TE.,[23] gravlagt 12.01.1887 i Siljan kirkegård TE.23

              

               Hun flyttet til Skien med sine foreldre i 1885.

              

 

 

        B.    Hjalmar Hansen, (sønn av Hans Edvard Eriksen og Anne Lovise Jacobsdatter) født 28.09.1886 i Skien TE.,[24] døpt 05.12.1886 i Skien kirke TE.,24 konfirmert 29.09.1901 i Siljan kirke TE.[25]

              

               I 1900 var han tjenestegutt på Tudal.

              

 

 

        C.    Astrid Hansdatter Austad, (datter av Hans Edvard Eriksen og Anne Lovise Jacobsdatter) født 23.09.1890 i Hyni Gjerpen TE.,10 død 11.08.1981 i Hyni Gjerpen TE.10

              

 

               Gift[26] med Eivind Vale, født 09.09.1891 i Valebø Holla TE.,10 (sønn av Peder Johnsen Vale og Sina Eivindsdatter Lunde), død 20.09.1978 i Hyni Gjerpen TE.26

              

               Eivind:

               Han overtok gården etter foreldrene på Hyni.

              

               Se gamlegjerpen.no (Hyni 4 og 8 - Hyni søndre og nordre).

 

 

       Hans Edvard Eriksen og Anne Kristine Andersen sine barn:

 

 

        D.    Ester Austad, (datter av Hans Edvard Eriksen og Anne Kristine Andersen) født 20.05.1903 i Bamble TE.[27]

 

 

 

        E.    Ingevard Austad, (datter av Hans Edvard Eriksen og Anne Kristine Andersen) født 01.09.1906 i Langesund TE.27

 

 

 

        F.    Ruth Austad, (datter av Hans Edvard Eriksen og Anne Kristine Andersen) født 06.04.1909 i Langesund TE.27

 

 

 

 

III. Gunder Kristian Eriksen,[28] født 28.04.1865 i Oklungen Eidanger TE.,[29] døpt 11.06.1865 i Eidanger kirke TE.,23 død 30.09.1957 i Kiste Siljan TE., konfirmert 10.10.1880 i Siljan kirke TE.[30]

      

      

       Gift 06.10.1893 i Siljan kirke TE.,[31] med Marte Marie Arnesdatter,[32] født 09.06.1872 i Kiste Siljan TE.,[33] (datter av Arne Pedersen og Lina Andrea Olsdatter), døpt 18.08.1872 i Siljan kirke TE.,27 konfirmert 14.08.1887 i Siljan kirke TE.,[34] død 26.04.1961 i Kiste Siljan TE.4

      

       Se Eklund Bnr.24 u/Kiste Søndre

      

 

 

IV. Nils Jacob Eriksen,1 født 02.11.1869 i Oklungen Eidanger TE.,4,[35] døpt 26.12.1869 i Eidanger kirke TE.,29 død 21.09.1961 i Siljan TE.,4 konfirmert 12.10.1884 i Siljan kirke TE.[36]

      

       Han kom til Siljan med sine foreldre i 1878. Han var ordfører i Siljan i en periode (1931-1933)

 

       Han flyttet til Skien i 1901.

 

       I 1910 solgte arvingene etter hans foreldre gården Austad Bnr.9 til Nils.

       Skjøte på Austad Bnr.9 fra Erik Hansen Austad og hustrus amtlige og myndige arvinger ifølge attest til Nils J Eriksen Austad for kr. 14 375. Datert 18.06.1910, tinglyst 25.06.1910.

 

       I 1910 ser vi at hans tante, fars søster Johanne Hansdatter, var bosatt hos ham som husbestyrer. Hun døde på Austad i 1922.

 

       Siljan 1910 - Austad Gnr.29 Bnr.9

       Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

       Nils Eriksen m ug b tj Gaardbruker (selveier) 04.11.1869 Eidanger n s

       Johanne Hansen k ug b husbesyrer Kreatur og husstel 26.03.1843 Eidanger n s

       Inger Nilsen k ug b tj Kreatur og husstel 08.01.1875 Slemdal n s

       Inga Kristiane Kristensen k ug b uegte barn, d 18.01.1905 Slemdal

 

       Nils skilte i 1911 ut Austad/Kistefossene Bnr.22:

Skylldeling avholdt på Austad Bnr.9 den 10.06.1911, hvorved utskilt Austad Bnr.22. Tinglyst 12.07.1911

 

I 1933 kjøpte han tre eiendommer på tvangsauksjon. (Han solgte dem fort videre.):

 

       Nils E Austad stod som kjøper av Omslandsmyrene Bnr.33 u/Høiseth på tvangsauksjon i 1933:

       Auksjonsskjøte til Nils E Austad på Omslandsmyrene Bnr.33 og fl. b. for kr.15 500. Tinglyst 25.05.1933

      

       Nils E Austad solgte i 1933 Omslandsmyrene Bnr.33 til Kristian Bøe:

       Skjøte fra Nils E Austad til Kristian Bøe på Omslandsmyrene Bnr.33 m.m. for kr. 12 000. Tinglyst 11.09.1933

      

       Nils Austad kjøpte i 1933 Sørbø Bnr.7 på auksjon og solgte den videre til Peder P Nordbø:

       Auksjonskjøte paa Sørbø Bnr.7 med flere bruk til Nils Austad for kr. 15 500. Datert 18.05.1933, tingl. 26.05.1933

       Skjøte paa Sørbø Bnr.7 fra Nils Austad til Peder P Nordbø for kr. 8000, Datert 19.07.1933

      

       Nils Austad kjøpte i 1933 Øverbø/Fosheim Bnr.26 på auksjon:

       Auksjonsskjøte på Øverbø/Fosheim Bnr.26 med flere bruk til Nils Austad for kr. 15 000. Datert 18.05.1933, tinglyst 26.05.1933

      

       Øverbø/Fosheim Bnr.26 ble etter noen måneder solgt fra Nils til Kristian Bøe:

       Skjøte på Øverbø/Fosheim Bnr.26 med flere bruk fra Nils Austad til Kristian Bøe for kr. 12 000. Datert 16.08.1933, tinglyst 11.09.1933.

 

       I Norske gårdsbruk 1955 nevnes Otto Stangeland som forpakter på Austad Bnr.9.

 

       I 1957 forpaktet han bort Austad Bnr.9 til Torgeir Sjernen:

Forpakningskontrakt på Austad Bnr.9 fra Nils Austad til Torgeir Sjernen, untagen frukthagen, for 3 år fra 20.11.1947 å regne osv.

 

       Nils døde i Siljan i 1961.

 

 

 

V.   Lars Johan Eriksen,1 født 05.01.1873 i Oklungen Eidanger TE.,[37] døpt 02.03.1873 i Eidanger kirke TE.,31 konfirmert 14.08.1887 i Siljan kirke TE.[38]

      

       Han kom til Siljan med sine foreldre i 1878. Han flyttet fra Siljan i 1892.

 

       Han og hans bror var bosatt hos denne familien i Skien i 1900.

 

     Skien 1900 - Lundegaden

       Peder Anders. 1821 Skien kjøpstad* hf g pensionist b

       Oline Anders. 1824 Skien kjøpstad* hm g Husmor b

       Inga Anders. 1862 Skien kjøpstad* d ug telefonistinde b

       Lars Austad 1873 Eidanger Brb fl ug Bestyrer af Telemarkens telefonselskab b

             B. Marthinius Austad 1875 Eidanger Brb fl ug telefonformand

 

       Han var i 1910 gift og fortsatt bosatt i Skien.

 

       Skien 1910 - Grændsegate 145

       Lars Austad 05.01.1873 Eidanger hf g Telefonbestyrer f

       Gudrun Austad 27.11.1886 Porsgrund hm g hm b

       Ingborg Austad 05.04.1907 Skien d ug b

       Caspara Larsen 29.08.1893 Bamle tj ug tjener b

      

 

       Han giftet seg med Gudrun Kristiane Carlsdatter, født 27.11.1886 i Porsgrunn TE. (datter av Carl Severin Larsen og Andrea Pauline Lund), døpt 15.03.1887 i Østre Porsgrunn kirke TE.[39]

 

 

 

VI. Bernard Martinius Eriksen, født 03.04.1875 i Oklungen Eidanger TE.,[40] døpt 23.05.1875 i Eidanger kirke TE.,33 konfirmert 05.10.1890 i Siljan kirke TE.,[41] død 24.10.1910 i Austad Siljan TE.,[42],4 gravlagt 29.10.1910 i Siljan kirkegård TE.

      

       Ved konfirmasjonen er det oppgitt feil dåpsdato i forhold til hva som står i kirkeboken ved dåpen. Han kom til Siljan i 1878.

      

       Han og hans bror var bosatt ho denne familien i Skien i 1900.

 

     Skien 1900 - Lundegaden

       Peder Anders. 1821 Skien kjøpstad* hf g pensionist b

       Oline Anders. 1824 Skien kjøpstad* hm g Husmor b

       Inga Anders. 1862 Skien kjøpstad* d ug telefonistinde b

       Lars Austad 1873 Eidanger Brb fl ug Bestyrer af Telemarkens telefonselskab b

      B. Marthinius Austad 1875 Eidanger Brb fl ug telefonformand

 

      Han døde på Austad i Siljan i 1910. Han nevnes da som ugift gårdmannssønn.

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 170.

[2]  Eidanger Eidanger ministerialbok 1831-1858. side 36.

[3]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 187.

[4]  Siljan kirkegård.

[5]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 230.

[6]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 7.

[7]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 165.

[8]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 256.

[9]  Eidanger ministerialbok 1859-1874. side 17.

[10]  Gamle Gjerpen.

[11]  Siljan bygdebok. side 279.

[12]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 78.

[13]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 138.

[14]  Siljan bygdebok. side 170 og 232.

[15]  Eidanger ministerialbok 1859-1874. side 39.

[16]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 131.

[17]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 186.

[18]  Siljan bygdebok. side 232.

[19]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 74.

[20]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 135.

[21]  Bamble Bamble ministerialbok 1888-1900. side 305.

[22]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 49.

[23]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 250.

[24]  Skien ministerialbok 1878-1890. side 82.

[25]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 110.

[26]  Gamle Gjerpen.

[27]  1910 tellingen.

[28]  Siljan bygdebok. side 90 og 170.

[29]  Eidanger ministerialbok 1859-1874. side 56.

[30]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 134.

[31]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 193.

[32]  Siljan bygdebok. side 88 og 90.

[33]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 18.

[34]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 150.

[35]  Eidanger ministerialbok 1859-1874. side 90.

[36]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 143.

[37]  Eidanger ministerialbok 1859-1874. side 112.

[38]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 149.

[39]  Porsgrunn ministerialbok 1878-1895. side 84.

[40]  Eidanger ministerialbok 1875-1878. side 4.

[41]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 155.

[42]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 124.