| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BYGDEBØKER |      


 

Slektshistorien for Brevik før 1814

Av Jørn Olsen 2014

 

(I Brevik ble det før 1815 døpt 3064 personer, det ble gravlagt 3015 personer og det ble utført 758 vielser.)

 

Diverse fra tingboka (kjøp/salg) ang. personer i Brevik

Manntallsrullene for Brevik 1770

 

Hele Brevik før 1814:  Navnregister   Overføringstabell

(Ps. Dette registeret er for å finne ut hvilke tidsbolk personen er nevnt i. Personer kan være nevnt i flere tidsbolker)

Ps. Sidetallet en finner her gjelder bare for den overnevnte overføringstabellen for hele Brevik før 1814. 

NB! Det kan være noe unøyaktigheter i navnregisterne, så ta høyde for det.

NB! Dette navnregister har jeg ikke greid å følge opp. Nye personer som har kommet til er ikke med her. Men jeg lar det stå. De som nevnes er jo der.

 

Jeg tar her utganspunkt i folketellingene/manntallene og presenterer de familiene som bodde i Brevik før 1814

(Ps. Det finnes navnregister, med en overførinstabell til familienummer, for alle tidsbolkene. Overføringstabellen kommer i bunnen, etter navnregisteret.) 

 

Brevik før 1701  (Navnregister)

 

Brevik 1701  (Navnregister)

 

Brevik 1701-1725  (Navnregister)

 

Brevik 1725  (Navnregister)

 

Brevik 1725-1762 (Navnregister)

 

Brevik 1762 (Navnregister)

 

Brevik 1762-1782 (Navnregister)

 

Brevik 1782 (Navnregister)

 

Brevik 1782-1801  (Navnregister)

 

Brevik 1801 (Navnregister)

 

Brevik etter 1801 (Navnregister)