| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK |      


 

 

Overføringstabell for hele Brevik før 1814:

 

Når man har funnet sidetallet i navnregisteret for hele Brevik før 1814, så ser en her hvilke tidsbolk personen er nevnt i. Dette da ut fra sidetallet som bare gjelder denne overføringstabellen.

Når man så har funnet tidsbolken, så går man til navnregisteret for denne og der finner en et nytt sidetall. Dette tar man så med til overføringstabellen for tidsbolken man er i for å finne nummeret på familien personen er nevnt i. Så leter man frem personen der. 

Ps. Personer kan være nevnt i flere tidsbolker. Man kan, som man ser under her, klikke seg til navnregisteret for tidsbolkene herfra.

 

Overføringstabellen:

Før 1701 – side 1 til 95

1701 - side 96-til 244

1701-1725 – side 245 til 399

1725 – side 400 til 685

1725-1762 – side 686 til 944

1762 – side 945 til 2011

1762-1782 – side 2012 til 2205

1782 – side 2206 til 2848

1782-1801- side 2849 til 2931

1801- side 2932 til 3458

Etter 1801 – side 3459 til 3618