| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK etter 1801 |      


 

Navnregister for Brevik etter 1801

 

NB! Når en har funnet sidetallet til den du vil sjekke, så går du til overføringstabellen under, for å se hvilke familie personen nevnes i.

 

 

Navn og sidetall:

 

                                                      

 


Abrahamsdatter

Karen Bolette (1756-1809)................................................................................................... 48

Abrahamsen

Mads (ca  1782-1805)......................................................................................................... 157

Ole (f. omk 1765)................................................................................................................ 144

Solve (f. omk 1780)............................................................................................................ 146

Tor (f. 1781).......................................................................................................................... 98

Amundsen

Jens (ca  1777-1804)........................................................................................................... 138

Andersdatter

Anne (f. omk 1780)............................................................................................................. 137

Anne Margrethe (f. 1803)................................................................................................... 126

Helvig (f. 1745)........................................................................................................... 5; 10; 38

Ingeborg Carine (1806-1810)................................................................................................ 48

Karen (ca  1680-1763)........................................................................................................ 147

Karen Bolette (f. 1814)......................................................................................................... 48

Maren Berthea (f. 1797)........................................................................................................ 47

Sara....................................................................................................................................... 94

Susanne (ca  1783-1809)..................................................................................................... 106

Andersen

Hans (ca  1763-1840)............................................................................................................ 59

Hans (f. 1769)..................................................................................................................... 8; 9

Hans (f. 1809)..................................................................................................................... 107

Hans Joseph (f. 1806)......................................................................................................... 126

Isach (ca  1798-1810).......................................................................................................... 160

Jørgen Petter (f. 1811)........................................................................................................ 116

Knud (f. 1785).................................................................................................................... 104

Lars (f. 1779)........................................................................................................................ 65

Lars (f. 1787)........................................................................................................................ 21

Lars (f. ca  1781)................................................................................................................. 100

Nils (ca  1768-1810)............................................................................................................ 160

Ole (1749-1823).................................................................................................................... 31

Peder (f. 1776)........................................................................................................................ 1

Rasmus (f. 1813)................................................................................................................. 126

Tor (f. 1812)........................................................................................................................ 107

Andreasdatter

Ingeborg Marie (f. 1811)..................................................................................................... 120

Johanne Maria (f. 1776)........................................................................................................ 12

Andreasen

Jacob (f. omk 1775).............................................................................................................. 91

Rasmus (ca  1769-1814)...................................................................................................... 162

Anundsdatter

Anne (f. 1775)..................................................................................................................... 100

Anundsen

Peder (f. 1778)...................................................................................................................... 82

Arnoldsdatter

Ingeborg (1751-1798)......................................................................................................... 107

Karen (f. 1770)...................................................................................................................... 74

Arnoldsen

Truls (1739-1793).............................................................................................................. 1; 65

Arvesdatter

Anne Margrethe (f. 1786)................................................................................................... 113

Maren.................................................................................................................................. 112

Asbjørnsdatter

Tone (f. omk 1780)............................................................................................................. 136

Aslachsen

Aslach (f. omk 1775).......................................................................................................... 136

Aslaug (1804-1804)............................................................................................................ 136

Barthelomeus

Pauline (ca  1785-1811)...................................................................................................... 161

Berg

Ole Olsen (ca  1759-1809).................................................................................................. 158

Bjørnsdatter

Margrethe (ca  1771-1809).................................................................................................. 143

Blehr

Albert Thomasen (1805-1865).............................................................................................. 41

Albreth (1734-1800)............................................................................................................. 40

Albreth Bentsdatter (f. 1802)............................................................................................... 36

Albreth Pedersen (1806-1872).............................................................................................. 53

August Mathias Bentsen (1811-1811).................................................................................. 37

Bent Albrethsen (1770-1828)............................................................................................... 35

Bodil Catharina (f. 1809)...................................................................................................... 42

Boel Cathrine Bentsdatter (f. 1805)..................................................................................... 36

Caroline Marianne Bentsdatter (f. 1813).............................................................................. 37

Fredrich Christian (1806-1806)............................................................................................. 41

Fredrich Christian (f. 1807).................................................................................................. 41

Fredrich Christian Bentsen (1804-1807)............................................................................... 36

Fredrikke Christiane Bentsdatter (1808-1811)..................................................................... 36

Henrich Bjørn (f. 1808)......................................................................................................... 42

Jacob Nicolai Pedersen (f. 1807).......................................................................................... 53

Jens (1811-1811)................................................................................................................... 42

Karl Julius (1810-1814)......................................................................................................... 42

Ludvig Bentsen (f. 1809)...................................................................................................... 36

Margarethe Maria Pedersdatter (f. 1810).............................................................................. 53

Margrethe Maria Pedersdatter (1805-1807).......................................................................... 53

Peder Smith Albrethsen (f. 1781)......................................................................................... 52

Thomas Albrethsen (1776-1812)........................................................................................... 40

Blom

Rasmus Hansen (ca  1752-1785)........................................................................................... 48

Boe

Anne Kirstine Christensdatter (1750-1803)........................................................................ 126

Boss

Hanna Thyrholm (f. omk 1785)............................................................................................ 24

Brandt

Helle Christine (f. omk 1785)............................................................................................. 153

Bruun

Mette (ca  1750-1810)......................................................................................................... 160

Bugge

Fransisca Georgine (f. ca  1783)........................................................................................... 84

Nils Christian (f. 1748)......................................................................................................... 84

Bundt

Agnethe Larine Olsdatter (f. 1776)...................................................................................... 55

Christensdatter

Anne Margrethe (f. 1781)................................................................................................... 122

Anne Maria (1816-1892)....................................................................................................... 20

Cathrine (ca  1739-1809).................................................................................................... 109

Christine (1814-1887)........................................................................................................... 41

Dorthea (f. 1783).................................................................................................................. 44

Gunild................................................................................................................................... 71

Karen (1759-1794).............................................................................................................. 132

Marie (f. 1784)................................................................................................................ 59; 60

Pernille (1776-1841).............................................................................................................. 34

Pernille (f. 1776)................................................................................................................... 34

Pernille (f. ca 1779)......................................................................................................... 31; 32

Severine Catharine (f. 1811)............................................................................................... 121

Christensen

Anders (f. 1781).................................................................................................................... 48

Anund (ca  1735-1805)....................................................................................................... 100

Christen (f. 1746).................................................................................................................. 34

Christen (f. 1769).................................................................................................................. 29

Christen (f. 1798).................................................................................................................. 30

Christen (f. omk 1785)........................................................................................................ 121

Johannes (f. 1783)................................................................................................................. 15

Johannes (f. 1805)................................................................................................................. 30

Lars (ca  1751-1825)..................................................................................................... 62; 124

Lars (f. 1801)........................................................................................................................ 30

Narve (f. omk 1780).............................................................................................................. 92

Ole (1755-1788)...................................................................................................................... 7

Christiansen

Anders (ca  1739-1809)...................................................................................................... 159

Christen (f. 1811)................................................................................................................ 117

Peter (ca  1791-1809).......................................................................................................... 159

Christopher

NN (f. omk 1750)............................................................................................................... 110

Christophersdatter

Dorthe Sibylla (f. ca  1761)................................................................................................... 47

Marthe (f. ca  1787)............................................................................................................ 110

Christophersen

Gunder (1805-1805)............................................................................................................. 50

Chrystie

Boje (1753-1816).................................................................................................................. 24

David (1808-1836)................................................................................................................ 24

Karen (1751-1836)................................................................................................................ 23

Clementsdatter

Karen (f. 1810).................................................................................................................... 112

Corneliusdatter

Margrethe Sørine (f. 1812).................................................................................................... 45

Corneliussen

Christen (1810-1888)............................................................................................................ 44

Dahl

Halvor Falk Jørgensen (f. 1778)............................................................................................ 24

Peter Severin (1811-1873).................................................................................................... 24

Danielsdatter

Anne Christense (1776-1805)............................................................................................... 50

Marthe................................................................................................................................... 82

Eliassen

Daniel (f. ca  1725)............................................................................................................... 50

Engebrethsdatter

Marie (ca  1759-1805)......................................................................................................... 134

Engebretsen

Lars (f. omk 1775)................................................................................................................ 78

Erichsen

Christen (1732-1794).......................................................................................................... 122

Hanna Bolette (1814-1883).................................................................................................. 24

Karen Simonine Dorothea (f. 1812)...................................................................................... 24

Knud..................................................................................................................................... 82

Lars (f. 1783)........................................................................................................................ 23

Nils (f. 1781)......................................................................................................................... 12

Peder (f. omk 1770).............................................................................................................. 73

Eriksdatter

Berte (f. 1737)..................................................................................................................... 100

Evensen

Christen (1806-1806)............................................................................................................ 57

Herman (1802-1802)............................................................................................................. 56

Herman (f. 1803)................................................................................................................... 57

Ole (1805-1806).................................................................................................................... 57

Falch

Gustav Johansen (f. omk 1780)............................................................................................ 97

Finbosdatter

Anne (1741-1783)............................................................................................................. 1; 65

Fransdatter

Anne Marie Andrea (f. 1806)............................................................................................... 30

Frantzdatter

Pernille (ca  1725-1805)...................................................................................................... 157

Friderichsen

Michael Stub (f. omk 1770)............................................................................................ 40; 41

Gjersten

Ole (ca  1684-1752)............................................................................................................ 147

Gjertsdatter

Ingeborg.............................................................................................................................. 118

Gulbrandsdatter

Anniken Marie (f. omk 1770)............................................................................................... 73

Gulliksdatter

Tora (1776-1852).................................................................................................................. 86

Gundersen

Christopher (f. omk 1775)..................................................................................................... 50

Sivert (ca  1720-1815)........................................................................................................... 89

Gunlaksen

Kittil (ca  1780-1809).......................................................................................................... 159

Gunnersen

Torger (ca  1788-1808)........................................................................................................ 158

Gustavsen

Knud Jacob (f. 1808)............................................................................................................ 97

Guttormsdatter

Karen (1737-1806)................................................................................................................ 29

Guttormsen

Jacob (1784-før 1807)........................................................................................................... 38

Jacob (f. 1784)...................................................................................................................... 38

Ole (f. omk 1785).................................................................................................................. 34

Hals

Berthe Marie Erlandsdatter (f. omk 1780)............................................................................ 97

Halvorsdatter

Andrea (1809-1809)............................................................................................................ 137

Anne (f. ca  1746)........................................................................................................... 17; 19

Berthe Marie (f. omk 1780)................................................................................................ 156

Gunild (f. 1813).................................................................................................................... 18

Helvig (1804-1810)................................................................................................................. 6

Inger Christine (f. ca  1777)................................................................................................ 115

Maren (f. omk 1775)........................................................................................................... 152

Åse (f. 1810)......................................................................................................................... 18

Halvorsen

Amund (f. omk 1790)......................................................................................................... 148

Anders (1811-1813).............................................................................................................. 18

Halvor (f. 1775)...................................................................................................................... 5

Halvor (f. 1802)...................................................................................................................... 6

Hans Jørgen (f. 1808)............................................................................................................ 18

Jon......................................................................................................................................... 46

Kittil (f. 1808)......................................................................................................................... 6

Søren (f. 1773)........................................................................................................................ 3

Hansdatter

Aaste (f. 1779).................................................................................................................... 118

Anne (f. 1808)....................................................................................................................... 81

Anne (f. omk 1780)............................................................................................................. 117

Anne (f. omk 1785)..................................................................................................... 130; 150

Anne Karine (f. 1812)........................................................................................................... 33

Anne Marie (1826-1917)..................................................................................................... 125

Anne Marine (f. 1808).......................................................................................................... 11

Ellen Karine (f. 1817)............................................................................................................. 8

Else (1785-1856)................................................................................................................... 20

Hanna Dorthea (f. 1831)..................................................................................................... 125

Ingeborg Kirstine (f. 1813)................................................................................................. 127

Ingeborg Marie (f. 1810)....................................................................................................... 33

Inger Margrethe (f. 1742)..................................................................................................... 25

Jacobine (f. 1811).................................................................................................................. 11

Karen (f. 1808)...................................................................................................................... 33

Karen (f. omk 1780)............................................................................................................ 155

Marthe Maria (f. 1803).......................................................................................................... 80

Marthe Marie (f. 1783).......................................................................................................... 80

Oline (1804-1810)................................................................................................................. 81

Oline (f. 1812)....................................................................................................................... 81

Hansen

Anders (f. omk 1780).......................................................................................................... 107

Anders Winter (f. omk 1775).............................................................................................. 126

Christen (1777-1847)............................................................................................................ 20

Cornelius (1782-1872).......................................................................................................... 44

Elias (f. 1814)...................................................................................................................... 130

Hans (f. 1819)....................................................................................................................... 11

Hans (f. omk 1785)............................................................................................................. 130

Hans Mathias (f. 1823)....................................................................................................... 125

Jens (f. 1806)......................................................................................................................... 32

Johannes (f. 1771)................................................................................................................. 71

Kittil (f. 1816)....................................................................................................................... 11

Lars (1733-1789)................................................................................................................... 29

Lars (1821-1824)................................................................................................................. 125

Lars (f. 1806).......................................................................................................................... 9

Nicolai Christian (f. 1815).................................................................................................. 125

Nils (1807-1807)................................................................................................................... 81

NN (1810-1810).................................................................................................................. 124

Ole (1828-1836).................................................................................................................. 125

Ole (f. omk 1770)................................................................................................................ 145

Paul (f. 1777)...................................................................................................................... 115

Peder (f. omk 1780)............................................................................................................ 154

Rasmus (f. omk 1780)......................................................................................................... 155

Søren (f. 1813)...................................................................................................................... 11

Tønnes (f. 1813).................................................................................................................. 124

Hechmann

Fredrich Ludvig Christian (f. 1751)...................................................................................... 35

Helgesdatter

Anne (ca  1751-1809)......................................................................................................... 141

Hermansen

Even (ca  1778-1807)............................................................................................................ 55

Hichmann

Laurine Jensine (f. 1786)....................................................................................................... 40

Maren Dorthea Hedevig (f. 1781)........................................................................................ 35

Hoff

Jon (f. omk 1760)................................................................................................................ 140

Holm

Birthe Knudsdatter (f. 1781).................................................................................................. 3

Knud Olsen (omk 1750-før 1789).......................................................................................... 3

Holt

Søren (ca  1765-1811)......................................................................................................... 160

Hubner

Paul (ca  1769-1809)........................................................................................................... 158

Hvistendal

Christen Larsen (f. 1744)...................................................................................................... 60

Ingebretsen

Arve (1761-1830)................................................................................................................ 113

Isachsdatter

Anne (ca  1752-1809)........................................................................................................... 27

Isacha (f. 1782)..................................................................................................................... 21

Jacobsdatter

Anne Kirstine (f. omk 1780)............................................................................................... 102

Anne Lisbeth (f. 1757)............................................................................................................ 3

Jacobine (1752-1792)............................................................................................................ 31

Johanne Marie (f. 1812)...................................................................................................... 150

Marthe (f. 1810).................................................................................................................... 69

Åse Marie (f. 1803)............................................................................................................... 38

Jacobsen

Anders (f. omk 1780).......................................................................................................... 115

Andreas (f. 1806).................................................................................................................. 91

Frans Andreas (1761-1836).................................................................................................. 30

Isach (1748-1781)................................................................................................................. 21

Jacob (1808-1809)................................................................................................................. 68

Nils (f. 1778)......................................................................................................................... 27

Sivert (f. omk 1780)............................................................................................................ 110

Åsold (1747-1801)................................................................................................................ 25

Jansdatter

Elen (f. ca  1756)................................................................................................................... 15

NN (f. omk 1755)............................................................................................................... 110

Jensdatter

Anne Maria (ca 1780-1812).................................................................................................. 59

Else Maria Andrea (f. 1814)............................................................................................... 129

Helvig (f. 1737)..................................................................................................................... 50

Karen (f. 1787)...................................................................................................................... 27

Marie (1756-1802)................................................................................................................ 60

Marte Marie (f. omk 1750).................................................................................................. 122

Jensen

Gunder (f. 1803)................................................................................................................... 90

Hans (f. 1775)....................................................................................................................... 31

Jens (f. omk 1785)............................................................................................................... 129

Ole (f. 1800).......................................................................................................................... 89

Ole Marhias (f. 1812).......................................................................................................... 129

Peder (f. 1806)...................................................................................................................... 90

Johannesdatter

Anne Lisbeth (ca  1753-1813)............................................................................................ 161

Birthe Maria (f. 1810)......................................................................................................... 113

Karen (f. 1808).................................................................................................................... 113

Karen Gurine (1812-1812).................................................................................................... 72

Johannesen

Christen (ca  1807-1809)....................................................................................................... 15

Christen (f. 1810).................................................................................................................. 15

Hans...................................................................................................................................... 71

Hans (f. 1814)....................................................................................................................... 72

Michael (f. 1813)................................................................................................................... 16

NN (1811-1811).................................................................................................................... 72

Ole Andreas (f. 1813)......................................................................................................... 114

Petter Johannes (1809-1810)................................................................................................. 71

Torkel (f. 1810)..................................................................................................................... 16

Johansdatter

Johanne Frederikke (f. 1808)................................................................................................ 96

Johansen

Christian (f. omk 1780)....................................................................................................... 117

Jonsdatter

Anne Marie (f. 1774)............................................................................................................ 46

Else (f. ca  1735)................................................................................................................... 89

Jonsen

Jon (f. omk 1775)................................................................................................................ 152

Torkel (ca  1751-1813).......................................................................................................... 15

Jørgensdatter

Inger Maria (f. 1808)............................................................................................................. 63

Karen (f. omk 1785)............................................................................................................ 121

Kari (ca  1721-1803)............................................................................................................. 61

Maren (f. 1813)..................................................................................................................... 64

Jørgensen

Kirsten (f. 1813).................................................................................................................... 64

Ole (f. 1810).......................................................................................................................... 63

Kittilsdatter

Annechen (f. 1746)............................................................................................................. 115

Gunhild (f. 1777)............................................................................................................ 10; 38

Ingeborg (f. 1775)................................................................................................................... 5

Karen (f. 1779)...................................................................................................................... 11

Kjeldsen

Andreas (f. omk 1785)........................................................................................................ 120

Knudsdatter

Anne (f. 1808)..................................................................................................................... 105

Anne Marie (f. 1768)............................................................................................................ 82

Guri..................................................................................................................................... 104

Ingeborg (1745-1790)........................................................................................................... 34

Lisbeth (f. omk 1720)........................................................................................................... 74

Maren Dorthea (1809-1809)............................................................................................... 142

Martha (ca  1760-1809)....................................................................................................... 140

Knudsen

Jon (f. omk 1750)................................................................................................................ 141

Lars (1761-1845)................................................................................................................. 132

Lars (f. 1805)...................................................................................................................... 105

Konradsen

Lars (f. ca  1796)................................................................................................................... 70

Krøgen

Jan Jacob (f. omk 1785)...................................................................................................... 151

Larsdatter

Anne (1772-1857)............................................................................................................... 8; 9

Cathrine (ca  1763-1813).................................................................................................... 144

Dorthe (f. 1786).................................................................................................................. 124

Dorthea Maria (1803-1803).................................................................................................. 78

Else Marie (ca  1764-1814)................................................................................................. 162

Else Marie (f. 1812).............................................................................................................. 79

Ingeborg (f. ca  1771)................................................................................................... 76; 104

Inger (f. 1781)....................................................................................................................... 94

Inger Marthea (f. 1812)......................................................................................................... 19

Karen Laurine (1810-1810)..................................................................................................... 8

Karen Maria (f. 1813)............................................................................................................. 8

Kirsten (f. 1791).................................................................................................................. 132

Kirstine (ca  1730-1813)..................................................................................................... 161

Kristine (f. 1780)................................................................................................................... 62

Maren Dorthea (f. 1806)....................................................................................................... 78

Maren Johanne (f. 1813)..................................................................................................... 119

Mari (ca  1754-1814)........................................................................................................... 162

Marianne (f. 1811)................................................................................................................ 66

Marthe Kirstine (f. omk 1775).............................................................................................. 91

Nils Peter (f. 1808)................................................................................................................ 66

NN (1809-1809)...................................................................................................................... 8

Olava (f. 1809)...................................................................................................................... 79

Sara Catherine (1774-1807).................................................................................................. 29

Larsen

Abraham (f. 1812)............................................................................................................... 161

Anders (1805-1805)............................................................................................................ 101

Anders (f. 1802).................................................................................................................... 65

Anders (f. 1812).................................................................................................................... 21

Anund (f. 1806).................................................................................................................. 101

Bartholomeus (f. 1811)......................................................................................................... 66

Engebreth (f. 1804)............................................................................................................... 78

Hans (ca  1789-1809).......................................................................................................... 160

Hans (f. 1807)..................................................................................................................... 118

Hans Peter (f. 1814).............................................................................................................. 20

Jacob (1808-1810)............................................................................................................... 101

Jacob (ca  1781-1841)......................................................................................................... 150

Jacob (f. 1810).................................................................................................................... 101

Jacob (f. 1811).................................................................................................................... 119

Jacob (f. ca  1756)................................................................................................................. 53

Jacob Christian (1813-1814)................................................................................................. 22

Jacobea Olava (f. 1785).................................................................................................. 52; 53

Lars (f. 1763).......................................................................................................................... 7

Lars (f. 1778)...................................................................................................................... 118

Lars (f. 1811).......................................................................................................................... 8

Lasse (ca  1747-1812)........................................................................................................... 87

Mikkel (f. 1816).................................................................................................................... 20

Ole (f. omk 1775)............................................................................................................ 86; 87

Peder (1781-1814)................................................................................................................ 94

Peder (ca  1736-1809)......................................................................................................... 160

Peder (f. 1785).................................................................................................................... 122

Søren (f. omk 1775)............................................................................................................ 106

Tor (f. omk 1780)................................................................................................................ 156

Truls Christian (f. 1805)........................................................................................................ 66

Lassesen

Lars (f. 1791).................................................................................................................. 86; 87

Lybert

Annichen Mathea (ca  1759-1813)........................................................................................ 35

Magnusdatter

Maren (f. omk 1790)........................................................................................................... 133

Maren (omk 1750-ca  1812).................................................................................................... 84

Mayer

Bernhard Ditlev Staffeld (f. 1813)..................................................................................... 128

Jacob Cornelius (f. omk 1780)............................................................................................ 128

Mikkelsen

Lars (f. 1787)........................................................................................................................ 19

Mortensdatter

Johanne (f. 1781)................................................................................................................ 112

Narvesdatter

Karen Marie (1806-1807)...................................................................................................... 92

Narvesen

Peter (ca  1803-1807)............................................................................................................ 92

Neumann

Anne Marie......................................................................................................................... 111

Nilsdatter

Anne (ca  1748-1808)......................................................................................................... 158

Anne Kirstine (f. 1755)......................................................................................................... 44

Anne Kirstine (f. 1813)......................................................................................................... 27

Birthe (ca  1759-1850)........................................................................................................ 113

Dorthe Maria (f. 1804).......................................................................................................... 13

Ingeborg (f. omk 1780)....................................................................................................... 146

Kirsten (f. omk 1780)............................................................................................................ 68

Marthe (ca  1738-1808)....................................................................................................... 158

Netten Nicoline (f. 1825)...................................................................................................... 11

Nilsen

Anders (f. omk 1750).......................................................................................................... 134

Andreas (1808-1809)............................................................................................................ 13

Andreas (f. 1813).................................................................................................................. 14

Erich (f. 1806)....................................................................................................................... 13

Halvor (f. 1777).................................................................................................................... 17

Hans (f. 1766)....................................................................................................................... 80

Jacob (f. 1811)...................................................................................................................... 27

Lars (f. 1810)........................................................................................................................ 13

Ole (f. omk 1790)................................................................................................................ 133

Rasmus (1735-1795)........................................................................................................... 126

Nimb

Anne Karine (1787-1865)................................................................................................... 111

Hans.................................................................................................................................... 111

NN

Aanon (ca  1775-1809)....................................................................................................... 159

Anne Kirstine (ca  1809-1814)............................................................................................ 162

Christen (1802-1802).......................................................................................................... 135

Hans (ca  1767-1807).......................................................................................................... 157

Kirsten Pernille (ca  1810-1813)......................................................................................... 162

Maria

Birthe (ca  1804-1809)..................................................................................................... 143

Nicoline

Fredrikke (f. omk 1780).................................................................................................. 128

Ole (ca  1797-1809)............................................................................................................ 143

Olsdatter

Agate (1777-1809)................................................................................................................ 31

Alethe Marie (f. omk 1790)................................................................................................ 148

Anne (1811-1811)................................................................................................................. 57

Anne Margrethe (f. omk 1785)........................................................................................... 127

Anne Oline (f. omk 1770)................................................................................................... 135

Anthonette (f. omk 1790)................................................................................................... 131

Birthe Marie (f. omk 1785)................................................................................................. 129

Elisabeth (f. 1812)............................................................................................................... 103

Ingeborg Marine (f. 1782)....................................................................................................... 7

Inger (1729-1804)............................................................................................................... 147

Inger Dorthe (1808-1809)................................................................................................... 102

Kirstine.................................................................................................................................. 46

Maria (f. omk 1750).............................................................................................................. 21

Marie (ca  1756-1807)......................................................................................................... 157

Marie (ca  1761-1839)................................................................................................... 62; 124

Marie (f. 1810).................................................................................................................... 103

Marinette (f. omk 1785)...................................................................................................... 120

Marthe (ca  1784-1809)....................................................................................................... 158

Oline (f. 1806)....................................................................................................................... 87

Olsen

Andreas (f. 1812).................................................................................................................. 58

Arnold (f. omk 1720)............................................................................................................ 74

Hans (ca  1801-1810).......................................................................................................... 145

Hans (f. omk 1785)............................................................................................................. 127

Hans Carl Lauritz (f. 1814)................................................................................................. 132

Jens (f. ca  1755)................................................................................................................... 27

Jens (f. ca  1772)................................................................................................................... 89

Jens Christopher (f. omk 1745-ca 1809)............................................................................. 139

Johannes (f. omk 1780)....................................................................................................... 113

Jørgen (f. 1786)..................................................................................................................... 62

Kittil (f. omk 1740)..................................................................................................... 5; 10; 38

Knud (f. omk 1780)............................................................................................................ 142

Lars Christian (f. 1813)......................................................................................................... 34

Morten................................................................................................................................. 112

Nils (1814-1814)................................................................................................................. 133

Olaus (f. 1814).................................................................................................................... 131

Ole (ca  1753-1811)............................................................................................................ 160

Ole (f. omk 1790)................................................................................................................ 131

Paulsdatter

Inger Pauline (1798-1798).................................................................................................. 115

Paulsen

Hans (1739-ca  1779).......................................................................................................... 115

Pedersdatter

Anne Kirstine (f. 1810)........................................................................................................... 2

Anne Maria (ca  1747-1809)............................................................................................... 139

Elisabeth (f. omk 1780)......................................................................................................... 92

Inger Rosine (f. 1813)............................................................................................................. 2

Johanna Mathea (f. 1783)..................................................................................................... 71

Johanne................................................................................................................................. 12

Karen (f. 1808)...................................................................................................................... 83

Karen Kirstine (f. 1807)........................................................................................................ 95

Maren (f. omk 1780)................................................................................................... 142; 154

Maren Susanne (f. 1803)......................................................................................................... 1

Pedersen

Anders (1808-1809)................................................................................................................ 2

Anund (1804-1804).............................................................................................................. 83

Anund (f. 1805)...................................................................................................................... 2

Clement (f. 1787)................................................................................................................ 112

Erich (1800-1801)................................................................................................................. 73

Hans (f. 1805)..................................................................................................................... 154

Inger (f. omk 1780)............................................................................................................... 96

Jacob (1806-1807)................................................................................................................. 83

Johan Frederich (f. omk 1780).............................................................................................. 96

Lars (1811-1812)................................................................................................................. 122

Lars (f. 1813)...................................................................................................................... 123

Michel (f. omk 1785).......................................................................................................... 153

Ole (f. 1801).......................................................................................................................... 74

Tellef (ca  1745-1807)................................................................................................... 75; 105

Torger (ca  1735-1810).................................................................................................... 17; 19

Åsold (f. 1769)...................................................................................................................... 46

Petersen

Lars (ca  1810-1813)........................................................................................................... 161

Pettersdatter

Elisabeth (f. ca  1778)........................................................................................................... 88

Rasmusdatter

Anna Rosine (f. 1785)........................................................................................................... 48

Anne Carine (f. 1778)......................................................................................................... 126

Margrethe (ca  1755-1814).................................................................................................. 162

Rasmussen

Torkild (1749-1795)............................................................................................................ 107

Reiersen

Anders (ca  1780-1809)...................................................................................................... 159

Riis

Ole (f. omk 1790)................................................................................................................ 132

Rynning

Engelke Maria (1810-1812)................................................................................................ 111

Fredrich Benjamin Kraft (1774-1836)................................................................................ 111

Schieberg

Karen Kirstine (f. omk 1775)................................................................................................ 78

Schoug

Andreas Rasmussen (f. ca  1735).......................................................................................... 12

Schults

Anne Cathrine (f. ca  1785)................................................................................................ 149

NN (f. omk 1760)............................................................................................................... 149

Schwartz

Henrich (ca  1763-1807)..................................................................................................... 157

Simensdatter

Anne (1776-1859)............................................................................................................... 125

Sindresdatter

Maren (f. omk 1785)........................................................................................................... 151

Sivertsdatter

Maria (f. 1769)...................................................................................................................... 89

Severine Maria (f. 1810)..................................................................................................... 110

Sivertsen

Jacob (1780-1814)................................................................................................................. 68

Skanke

Christian Richard (1773-1808)............................................................................................. 84

Edvard Christian (f. 1806).................................................................................................... 85

Henrich Severin Christiansen (f. 1804)................................................................................. 85

Rasmus Nicolay (1805-1807)................................................................................................ 85

Solvesen

Abraham (ca  1808-1809)................................................................................................... 146

Stenersen

Maren Wilhelmine Ludivica Katinka (f. omk 1810)............................................................. 53

Peder (f. ca  1768)................................................................................................................. 74

Stensen

Tor (1732-1786).................................................................................................................. 147

Stochfledt

NN (f. omk 1760)............................................................................................................... 149

Stochfleth

Margrethe Maria (1749-før 1801)......................................................................................... 53

Svendsdatter

Julianne (ca  1775-1813)................................................................................................. 59; 60

Syversen

Edvard (f. 1806)................................................................................................................... 88

Søeborg

Else Marie (ca  1749-1809)................................................................................................. 160

Sørensdatter

Anne Kirstine (f. 1811)........................................................................................................... 4

Bodil Cathrina (1743-1801).................................................................................................. 40

Gjørel (f. 1744)....................................................................................................................... 7

Ingeborg Gurine (f. 1806)....................................................................................................... 3

Johanne Fredericha (f. 1807).................................................................................................. 4

Sørensen

Anders................................................................................................................................. 104

Christen (1749-1787)............................................................................................................ 44

Hans (ca  1756-1815)............................................................................................................ 80

Hans (f. 1779)....................................................................................................................... 10

Lars Andreas (1809-1809).................................................................................................. 106

Nils (1781-1839)................................................................................................................... 11

Tellef Simon (1815-1883)................................................................................................... 125

Taraldsen

Torgrim (ca  1789-1813)....................................................................................................... 67

Tellefsdatter

Anne Dorthea (1796-1797)................................................................................................... 76

Anne Dorthea (1798-1802)................................................................................................... 77

Anne Dorthea (f. 1803)......................................................................................................... 77

Kari (f. 1786)........................................................................................................................ 76

Tellefsen

Knud (f. ca  1784)................................................................................................. 75; 104; 105

Peder (f. 1789)...................................................................................................................... 76

Peder (f. 1791)...................................................................................................................... 76

Tellef (f. 1793)...................................................................................................................... 76

Tellevsdatter

Anne (ca  1759-1805)................................................................................................... 75; 105

Thorsdatter

Maria (ca  1774-1843)........................................................................................................... 30

Thorsen

Anders (f. ca  1751).............................................................................................................. 47

Thronsen

Folker (ca  1774-1809)........................................................................................................ 159

Tilgreen

Ole (f. omk 1785)............................................................................................................ 55; 56

Tollefsen

Søren (1772-1856).............................................................................................................. 125

Tyge (1807-1810).................................................................................................................. 26

Tyge (f. 1813)....................................................................................................................... 26

Åsold (f. 1805)...................................................................................................................... 26

Torbjørnsdatter

Kirsten (ca  1760-1809)........................................................................................................ 87

Torbjørnsen

Hans.................................................................................................................................... 118

Torgersdatter

Else Marie (f. 1785).............................................................................................................. 19

Gunild (f. 1781).................................................................................................................... 17

Maren (ca  1751-1814)........................................................................................................ 163

Marthe (1756-1834).............................................................................................................. 80

Torgesen

Syver (f. omk 1775).............................................................................................................. 88

Torsten (f. omk 1775)........................................................................................................... 93

Torkelsdatter

Maren Maria (f. 1783)........................................................................................................... 15

Torkildsdatter

Karen (f. 1780).................................................................................................................... 107

Siri (f. omk 1775).................................................................................................................. 93

Torkilsen

Ole (f. 1783)........................................................................................................................ 102

Torsdatter

Ellen (f. omk 1780)............................................................................................................... 98

Else (f. 1808)......................................................................................................................... 98

Karen Marie (f. 1811)........................................................................................................... 98

Torsen

Abraham (f. 1813)................................................................................................................. 99

Lars....................................................................................................................................... 94

Lars (f. 1807)...................................................................................................................... 156

Torstensen

Ole (f. 1807).......................................................................................................................... 93

Trane

Anders (ca  1739-1809)...................................................................................................... 159

Tronsen

Halvor (f. omk 1780).......................................................................................................... 137

Trulsdatter

Anne Helens (f. 1777)............................................................................................................. 1

Marthe (f. 1774).................................................................................................................... 65

Tygesen

Tollef (f. 1770)...................................................................................................................... 25

Tønder

Peter (ca  1764-1804).......................................................................................................... 157

Tønnesen

Hans (f. 1786)..................................................................................................................... 124

Winter

Claus (f. omk 1780)............................................................................................................ 149

Wulf

Anne Johanne (ca  1728-1812)........................................................................................... 161

Zachariasdatter

Dorothea (1774-1808)........................................................................................................... 24

Zachariasen

Boel Jørgine (1788-1858)...................................................................................................... 23

Simon (1734-1791)............................................................................................................... 23

Ørn

Kirsten (ca  1734-1814)...................................................................................................... 162

Åsoldsdatter

Anne Margrethe (f. 1774)..................................................................................................... 25

Marthe Kirstine (f. 1803)...................................................................................................... 47

Åsoldsen

Anders (f. 1807).................................................................................................................... 47

Anund (f. 1801).................................................................................................................... 47

John Petter (f. 1798)............................................................................................................. 46


 

 

 

Overføringstabell:

Her ser en hvilke side(r) som angir hvilke familie.

Fam. 1 – side 1-2

Fam. 2 – side 3-4

Fam. 3 – side 5-6

Fam. 4 – side 7-9

Fam. 5 – side 10-11

Fam. 6 – side 12-14

Fam. 7 – side 15-16

Fam. 8 – side 17-18

Fam. 9 – side 19-20

Fam. 10 - side 21-22

Fam. 11 - side 23-24

Fam. 12 - side 25-26

Fam. 13 - side 27-28

Fam. 14 - side 29-30

Fam. 15 - side 31-33

Fam. 16 - side 34

Fam. 17 - side 35-37

Fam. 18 - side 38-39

Fam. 19 - side 40-42

Fam. 20 - side 43-44

Fam. 21 - side 45-46

Fam. 22 – side 47-48

Fam. 23 - side 49-50

Fam. 24 - side 51-53

Fam. 25 - side 54-57

Fam. 26 - side 58-59

Fam. 27 - side 60

Fam. 28 - side 61-63

Fam. 29 - side 64-65

Fam. 30 - side 66

Fam. 31 - side 67-68

Fam. 32 - side 69

Fam. 33 - side 70-71

Fam. 34 - side 72

Fam. 35 - side 73

Fam. 36 - side 74-76

Fam. 37 - side 77-78

Fam. 38 - side 79-80

Fam. 39 - side 81-82

Fam. 40 – side 83-84

Fam. 41 - side 85-86

Fam. 42 - side 87

Fam. 43 - side 88-89

Fam. 44 - side 90

Fam. 45 - side 91

Fam. 46 - side 92

Fam. 47 - side 93-94

Fam. 48 - side 95

Fam. 49 - side 96

Fam. 50 - side 97-98

Fam. 51 - side 99-100

Fam. 52 - side 101-102

Fam. 53 - side 103-104

Fam. 54- side 105

Fam. 55 - side 106-107

Fam. 56 - side 108

Fam. 57 - side 109

Fam. 58 - side 110

Fam. 59 - side 111

Fam. 60 - side 112-113

Fam. 61 - side 114-115

Fam. 62 - side 116

Fam. 63 - side 117-118

Fam. 64 - side 119

Fam. 65 - side 120

Fam. 66 - side 121-122

Fam. 67 - side 123-124

Fam. 68 - side 125

Fam. 69 - side 126

Fam. 70 - side 127

Fam. 71 - side 128

Fam. 72 - side 129

Fam. 73 - side 130

Fam. 74 - side 131

Fam. 75 - side 132

Fam. 76 - side 133

Fam. 77 - side 134

Fam. 78 - side 135

Fam. 79 - side 136

Fam. 80 - side 137

Fam. 81 - side 138

Fam. 82 - side 139

Fam. 83 - side 140

Fam. 84 - side 141

Fam. 85 - side 142

Fam. 86 - side 143

Fam. 87 - side 144

Fam. 88 - side 145

Fam. 89 - side 146

Fam. 90 - side 147

Fam. 91 - side 148

Fam. 92 - side 149

Fam. 93 - side 150

Fam. 94 - side 151

Fam. 95 - side 152

Fam. 96 - side 153

Fam. 97 - side 154

Fam. 98 - side 155

Gravlagte 1801-1815 – side 156-162