| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK |      


 

 

Manntallsruller for Brevik 1770

 

Det er en rubrikk til med noe mer opplysninger i orginalen. Slikt som at de var matroser, hvilke båt de var ute med og lignende. Jeg har tatt med enkelte ting fra denne rubrikken

 

1.

Jacob Jørgensen, 60 aar, født paa Wigsiden, 2 sønner

Jørgen Jacobsen, 26 aar, født i Brevig

Tosten Jacobsen 16 aar, født i Brevig

 

2.

Peder Olsen, 25 aar, født i Brevig, 1 sønn

Ole Pedersen, 1 aar

 

3.

Christopher Larsen, 41 aar, født i Arendal, 2 sønner, er Snedcher og borge

Lars Christian Christophersen, 11 aar, født i Brevig

Jon Christen Christophersen, 9 aar, født i Brevik

 

4.

Lars Nilsen, 39 aar, født i Porsgrunn, 3 sønner, har været paa Frediksværn 6 aar

Nils Fredrich Larsen, 11 aar, født i Fredriksværn

Johan Peter Larsen, 6 aar, født i Fredriksværn

Frand Lodrich Larsen, 2 aar, født i Brevik

 

5.

Jens Jørgen Bruun, 43 aar, født i Brevik

 

6.

Jørgen Olsen Biønnes, 37 aar, født i Eidanger, 2 sønner

Hans Christian Jørgensen, 9 aar, født i Brevik

Søren Jørgensen, 7 aar, født i Brevik

 

7.

Jacob Olsen Holt, 34 aar, født i Eidanger, 1 sønn

Ole Jacobsen, 5 aar, født i Eidanger

 

8.

Mogens Oxum, 37 aar, født i Qvæl sogn, 2 sønner

Lars Mogensen, 7 aar, i Eidanger paa Oxum

Hans Mogensen, 5 aar, i Eidanger paa Oxum

 

9.

Anders Biønnes enke, 2 sønner

Jacob Andersen, 11 aar, født i Brevik

Hans Abraham Andersen, 9 aar, født i Brevik

 

10.

Ole Larsen, 41 aar, født paa gr. Holte i Næshe, 1 søn

Halvor Olsen, 6 aar, født i Eidanger paa Ørestved

 

11.

Jacob Dam, 38 aar, født i Scheen, 1 sønn, er skomager og borger

Simon Jacobsen, 11 aar, født i Brevik

 

12.

Ole Tolisen, 29 aar. født i Brevik, 1 sønn

Toli Olsen, 5 aar, født i Brevik

 

13.

Lucas Andersen, 51 aar, født i Solum, 1 sønn

Lucas Lucasen, 9 aar, født i Porsgrunn

 

14.

Hans Sandersen, 41 aar, født paa Neshet

 

15.

Anders Sørensen Hobæk, 50 aar, født paa Neshet, 1 sønn, er skomager

Amund Andersen, 4 aar, født i Brevik

 

16.

Ole Nilsen Trunjemmer, 60 aar, født i Biørnes sogn, 1 søn, er sejlmager

Hans Peter Olsen, 25 aar, født i Brevik

 

17.

Ole Hansen Holm, 39 aar, født i Holmestrand, 1 sønn, 3 stie sønner, 2 lære drenger

Hans Olsen, 4 aar, fødr i Brevik

Stie sønn Jan Christiansen Bugge, 17 aar, født i Scheen

Magnus Christiansen Bugge, 14 aar, fødr i Scheen

Frans Christensen Bugge, 12 aar, født i Scheen

Harald Jacobsen, 19 aar, født i Sandefjord, er i lære

Poul Jensen, 22 aar, Føresdal, er i lære

 

18.

Ole Ingebretsen Lind, 26 aar, født på Kongsberg

Rasmus Jonsen, 28 aar, født paa Røraas sogn, er sejlmager

 

19.

Hans Jacobsen Birchøen, 40 aar, født i Eidanger

 

20.

Lars Jensen Forbech, 59 aar, født i Scheen, 3 sønner

Jens Larsen, 17 aar, født i Porsgrunn

Gunder Larsen, 14 aar, født i Porsgrunn

Hans Jacob Larsen, 12 aar, født i Porsgrunn

Jacob Fulesang, 28 aar, i Mos, styrmand

Ole Erichsen, 27 aar, i Brevik, styrmand

 

21.

Jens Bentsens enke, 1 sønn

Jens Jensen, 10 aar, født i Brevik

 

22.

Anders Madsen, 22 aar, født i Brevik, 1 sønn, 1 opfostringsdreng

Mads Andersen, 1 aar, født i Brevik

Giert Nielsen, 11 aar, født i Brevik

 

23.

Rejer Nielsens enke, 3 sønner

Jørgen Rejersen, 17 aar, født i Brevik

Niels Rejersen, 14 aar, født i Brevik

Christen Rejersen, 12 aar, født i Brevik

Taral Olsen, 26 aar, født i Arendal, 1 søn

Ole Ifver Taraldsenf, 5 uger gammel, født i Brevik

 

24.

Berent Jensen, 44 aar, født i Brevik, 1 sønn

Amund Peter Berentsen, født i Brevik

 

25.

Hans Paulsen, 31 aar, født i Brevik

 

26.

Jacob Haraldsen, 43 aar, født i Brevik, 1 oppfostringsdreng, er styrmand

Jens Giertsen, 18 aar, født i Brevik

Anders Giertsen, 21 aar, født i Brevik

 

27.

Christen Nielsen, 47 aar, født i Jylland

 

28.

Ingebret Larsen Skougstad, 48 aar, født i Bamble, 1 sønn

Erich Ingebretsen, 18 aar, født i Brevik

 

29.

Hans Larsen Wisendahl, 34 aar, født i Brevik, 1 sønn, 1 oppfostringsdreng

Søn Anders Hansen, 9 aar, født i Brevik

Jacob Johannesen Lang, 16 aar, født i Langesund

 

30.

Lars Gundersen Fæset, 62 aar, født i Bamble, 1 sønn

Joen Larsen, 19 aar, født i Brevik

 

31.

Jacob Jensen, 57 aar, født i Brevik, 2 sønner

Even Jacobsen, 21 aar, født i Brevik

Jens Jacobsen, 12 aar, født i Brevik

 

32.

Ole Erichsen, 32 aar, født i Brevik, 1 sønn, 1 stiesøn

Stiesønn Niels Larsen, 12 aar, født i Brevik

Lars Olsen, 5 aar, født i Brevik

 

33.

Amund Knudsen, 64 aar, født i Brevik, 1 sønn

Jacob Amundsen 24 aar, født i Brevik

 

34.

Simon Eggertsen, 50 aar, født i Eidanger, 1 sønn

Lars Simonsen, 23 aar, født i Brevik

 

35.

Halvor Giertsen, 25 aar, født i Brevik

Ole Giertsen, 8 aar, født i Brevik

 

36.

Hans Michelsen, 57 aar, født i Eidanger, 57 aar. 1 sønn

Jacob Hansen, 7 aar, født i Brevik

 

37.

Michel Torsen, 53 aar, født i Brevik, 2 sønner

Hans Michelsen, 13 aar, født i Brevik

Isach Michelsen, 10 aar, født i Brevik

 

38.

Søren Eegs enke, 3 sønner

Amund Sørensen 24 aar, født i Brevik

Lars Sørensen, 17 aar, født i Brevik

Jacob Sørensen, 13 aar, født i Brevik

 

39

Jørgen Pedersen, 44 aar, født i Brevik

 

40.

Erich Larsen Fesæt, 37 aar, født i Bamble

 

41.

Niels Olsen, 41 aar, født i Porsgrunn, 3 sønner

Ole Nielsen 10 aar, født i Brevik

Jacob Nielsen 7 aar, født i Brevik

Isach Nielsen, 3 aar, født i Brevik

 

42.

Enken Sara Rødkier, 2 sønner

Niels Hansen, 11 aar, født i Brevik

Lars Hansen, 9 aar, født i Brevik

 

43.

Halvor Pedersen, 49 aar, født i Brevik

 

44.

Michel Svennunngsen, 58 aar, født i Bamble, 2 sønner

Svend Michelsen, 12 aar, født i Brevik

Johannes Michelsen, 17 aar, født i Brevik

 

45.

Hans Holst, 34 aar, født i Bergen

 

46.

Erich Andersen, 48 aar, født i Brevik, 1 sønn, styrmand

Johannes Erichsen, 11 aar, født i Brevik

Johannes Andersen, 43 aar, født i Brevik

 

47.

Peder Pedersen, 35 aar, født i Brevik

 

48.

Jacob Albretsen, 38 aar, født ved Taranger, 1 sønn

Albret Jacobsen, 8 aar, født i Brevik

 

49.

Johannes Larsen, 43 aar, født i Brevik, 1 sønn, styrmand

Lars Johannesen, 5 aar, født i Brevik

 

50.

Ole Olsen, 26 aar, født i Brevik, 1 stie sønn

Jens Jørgen Pedersen, 7 aar, født i Brevik

 

51.

Ole Olsens enke, 1 sønn

Christoffer Holm, 12 aar, født i Brevik

 

52.

Isach Christensens enke, 2 sønner

Christen Isachsen, 24 aar, født i Brevik, er i København

Hans Isachsen, 20 aar, født i Brevik

 

53.

Jacob Pedersen, 50 aar, født i Brevik, 1 oppfostringsdreng

Gulbrand Andersen, 12 aar, født i Porsgrunn

 

54.

Søren Hendrichsen, 56 aar, født i Bamble

 

55.

Jacob Sørensen, 25 aar, født i Brevik, 2 sønner

Anders Jacobsen, 5 aar, født i Brevik

Søren Jacobsen, 3 aar, født i Brevik

 

56.

Peder Nielsen, 31 aar, født i Brevik

 

57.

Abraham Christophersens enke, 4 sønner

Christopher Abrahamsen, 24 aar, født i Brevik, er i København

Johannes Abrahamsen, 18 aar, født i Brevik

Ole Abrahamsen, 10 aar, født i Brevik

Joen Abrahamsen, 8 aar, født i Brevik

 

58.

Michel Giertsen, 33 aar, født i Brevik, 3 sønner

Gabriel Daniel Michelsen, 9 aar, født i Brevik

Giert Michelsen, 4 aar, født i Brevik

Hans Michelsen, 2 aar, født i Brevik

 

59.

Lars Olsen, 30 aar, født i Brevik, 1 stiesønn

Hans Christian Hansen Kaas, 13 aar, født i Brevik

 

60.

Ole Andersen Mørch, 41 aar, født i Brevik, 2 sønner

Lars Olsen, 12 aar, født i Brevik

Anders Olsen, 5 aar, født i Brevik

 

61.

Zacharias Andersen, 40 aar, født i Brevik, 3 stie sønner, 2 sønner

Stiesønn Hendrich Hendrichsen, 14 aar, født i Porsgrunn

Ole Christensen, 11 aar, født i Brevik

Hans Christensen, 9 aar, født i Brevik

Søn Christen Zachariasen, 7 aar, født i Brevik

Abraham Zachariasen, 4 aar, født i Brevik

 

62.

Søren Torchildsen, 35 aar, født i Danmarch, 2 sønner

Evert Sørensen, 5 aar, født i Christiania

Torchild Sørensen, 3 aar, født i Christiania

 

63.

Anders Zachariasen, 65 aar, født i Bamble, 1 søn

Kell Andersen, 14 aar, født i Brevik

 

64.

Niels Olsen, 32 aar, født i Scheen, 1 sønn

 

65.

Stoe Hansens enke, 2 sønner

Gutorm Olsen, 20 aar, født i Brevik

Ole Stoesen, 12 aar, født i Brevik, er i lære hos Bent Skomager

 

66.

Isach Pedersen, 41 aar, født i Brevik, 1 søn

Peder Isachsen, 24 aar, født i Brevik

 

67.

Knud Sivertsen, 41 aar, født i grevskabet ved Laurvig, 1 oppfostringsdreng, muuremæster

Hans Pedersen, 12 aar, født i Brevik

 

68.

Enken Kirstine Rodtkier, 2 sønner

Lars Nielsen, 30 aar, født i Brevik

Jacob Nielsen, 25 aar, født i Brevik

 

69.

Claus Larsen, 31 aar, født i Brevik, styrmand

 

70.

Jacob Pedersen Sætre, 37 aar, født i Brevik, 2 sønner

Abraham Jacobsen, 14 aar, født i Brevik

Jacob Jacobsen, 4 aar, født i Brevik

 

71.

Lars Hansens enke, 2 sønner

Lars Larsen, 37 aar, født i Brevik, er i England

Abraham Larsen, 26 aar, født i Brevik, ligesaa i England

 

72.

Jacob Jacobsen, 31 aar, født i Brevik

 

73.

Lars Hansen, 33 aar, født paa Hejestad, 1 sønn

Sto Larsen, 4 aar født i Brevik

 

74.

Lars Pedersen, 38 aar, 4 sønner

Peder Larsen, 12 aar, født i Brevik

Jacob Larsen, 8 aar, født i Brevik

Lars Larsen, 5 aar, født i Brevik

Hans Larsen, 3 aar, født i Brevik

 

75.

Hans Pedersen, 27 aar, født i Brevik

 

76.

Marcus Pedersen, 33 aar, født paa Skjelsvig,

Søren Marchusen, 4 aar, født i Brevik

 

77.

Mads Haraldsen, 29 aar, født i Bamble

 

78.

Jacob Paruqvemagers enke, 1 fostersønn

Mads Jensen, 20 aar, født i Brevik

 

79.

Nils Hansen Smeds enke, 1 sønn

Nils Nilsen, 13 aar, født i Brevik

 

80.

Hans Halvorsen, 24 aar, født i Brevik, 1 sønn

Peder Hansen, 3 aar, født i Brevik

 

81.

Jacob Joensen, 24 aar, født paa Ørevig, 1 sønn

Joen Jacobsen, 1 aar, født i Brevik

 

82.

Niels Christensen, 42 aar, født ved Herre i Bamble, 1 sønn,

Christen Nielsen, 8 aar, født i Brevik

 

83.

Lars Gundersen, 24 aar, født i Brevik

 

84.

Svend Hansen, 40 aar, født paa Wigsiden, 1 stie sønn, 1 sønn

Thor Hansen, 18 aar, født i Brevik

Hans Svendsen, 8 aar, født i Brevik

 

85.

Lars Kittilsen, 28 aar, født i Telemarken, 2 sønner

Lars Larsen, 3 aar, født i Brevik

Anders Larsen, 1 aar, født i Brevik

 

86.

Hr. Lars Larsens barn

Christen Larsen, 23 aar, født i Brevik, styrmand

Lars Larsen, 18 aar, født i Brevik

Rasmus Larsen, 10 aar, født i Brevik

Peter Larsen, 8 aar, født i Brevik

 

87.

Anders Erichsen, 36 aar, 3 stie sønner, skipper

Ole Jensen, 21 aar, født i Brevik

Morten Jensen, 17 aar, født i Brevik

Anders Jensen, 7 aar, født i Brevik

 

88.

Christoffer Manall,

Søn Jacob Manall, 28 aar, født i Brevik, styrmand

Christoffer Manall, 25 aar, født i Brevik

Johan Manall, 9 aar, født i Brevik

Gaven, Manall, 6 aar, født i Brevik

 

89.

Ole Knudsens enke, 1 sønn

Ole Olsen, 7 aar, født i Brevik

 

90.

Lorens Halvorsen, 24 aar, født i Brevik

 

91.

Christoffer Isachsen, 24 aar, født i Brevik

Lars Christoffersen, 1 aar, født i Brevik

 

92.

Ole Christensen, 31 aar, født på Ulefos, 2 stie sønner, 2 sønner

Anders Jaensen, 13 aar, født i Brevik

Mads Jaensen, 11 aar, født i Brevik

Jan Olsen, 7 aar, født i Brevik

Christen Olsen, 4 aar, født i Brevik

 

93.

Isak Hansen, 48 aar, født i Eidanger, 2 sønner

Niels Isachsen, 16 aar, født i Brevik

Hans Isachsen, 13 aar, født i Brevik

Gunder Gundersen, 21 aar, født i Porsgrunn, er i Holland

 

94.

Lars Dam, 66 aar, 2 sønner, er ringer i kirchen

Jens Larsen, 12 aar, født i Brevik

Niels Larsen, 6 aar, født i Brevik

 

95.

Prostine Koch, 1 sønn

Kall Nielsen Koch, 20 aar

 

96.

Jens Justsen, 35 aar, født i Brevik

Just Jensen, 5 aar, født i Brevik

 

97.

Jacob Pedersen Stulen, 28 aar, født i Brevik, 2 sønner

Jacob Jacobsen, 7 aar, født i Brevik

Peder Jacobsen, 7 aar, født i Brevik

 

98.

Abraham Jonsen, 44 aar, født i Bamble

 

99.

Jens Schougstads enche, 1 sønn

Betel Jensen, 9 aar, født i Brevik

 

100.

Jørgen Fredrich Schiøt, 44 aar, født i Brevik, 4 sønner

Rasmus Jørgensen, 18 aar, født i Brevik, er i Holland

Jens Schiøt, 10 aar, født i Brevik

Fredrich Schiøt, 7 aar, født i Brevik

Søren Schiøt, 5 aar, født i Brevik

 

101.

Isach Larsen, 47 aar, født i Brevik, 1 sønn

Peder Isachsen, 10 aar, født i Brevik

 

102.

Hans Jacobsen, 44 aar, født paa Næsett, 2 sønner

Søren Hansen, 10 aar, født i Brevik

Abraham Hansen, 6 aar, født i Brevik

 

103.

Christen And. Wringstad, 39 aar, født i Jyland, 2 sønner

Anders Christensen, 10 aar, født i Brevik

Niels Christensen, 6 aar, født i Brevik

 

104.

Niels Jensen Sand, 39 aar, født i Jyland, 3 sønner

Jens Christoffer Nielsen, 11 aar, født i Brevik

Hans Nielsen, 8 aar, født i Brevik

Lars Peter Nielsen, 7 aar, født i Brevik

 

105.

Peder Jonsen, 49 aar, født i Hollen sogn, 1 stie sønn

Anders Jonsen, 7 aar, født i Brevik

 

106.

Søren Kiønøens enke, 2 sønner

Ole Sørensen, 15 aar, født i Brevik

Evert Sørensen, 7 aar, født i Brevik

 

107.

Ole Jørgensen Folestad, 56 aar. født ved Scheen, 1 sønn

Giernumius Olsen, 12 aar født i Brevik

 

108.

Even Strømtangen, 39 aar, født i Drangedahl, 1 fostersønn

 

109.

Christen Pedersen, 28 aar, født ved Arendahl

 

110.

Isach Svendsens enke, 1 søn

Joen Isachsen, 5 aar, født i Brevik

 

111.

Peter Larsen, 29 aar, født i Brevik

 

112.

Christen Tollevsen, 50 aar, født i Mælum sogn, 4 sønner

Tollev Christensen, 30 aar, født i Mælum sogn

Lars Christensen, 27 aar, født i Mælum sogn

Christen Christensen, 24 ssr, født i Mælum sogn

Anders Christensen, 20 aar, født i Mælum sogn

 

113.

Anders Jensen, 21 aar, født i Telamarken, 1 stie sønn

Lars Augustinusen, 10 aar, født i Brevik

 

114.

Hans Olsen Land, født på Kongsberg

Helenus Jørgen Hansen, 1 aar, født i Brevik

 

115.

Anders Erichsen i Myren, 31 aar, født i Solum, 1 sønn

Erich Andersen, 1/3 aar, født i Brevik

 

116.

Amund Jørgensen Myren, 44 aar, født i Brevik

Jørgen Amundsen, 16 aar, født i Brevik

 

117.

Anders Gundersen, 57 aar, født ved Herre, 1 sønn

Gunder Andersen, 14 aar, født ved Herre

 

118.

Peder Gundersen, 54 aar, født ved Herre, 1 sønn

Hendrich Pedersen, 13 aar, født i Bamble

 

119.

Jacob Olsen, 32 aar, født i Brevik, 2 stie sønner, er i København

Anders Gulichsen, 17 aar, født i Brevik, lever paa gaarden Kiørholt i Eidanger

Berent Gulichsen, 10 aar, født i Brevik, ligesaa paa gaarden KIørholt

 

120.

Lars Andersens enke, 1 sønn, 1 oppfostrings

Anders Larsen, 20 aar, født i Brevik

Hans Jacobsen, 10 aar, født i Brevik

 

121.

Erich Andersen Grøtsund, 50 aar, født i Solum

Anders Erichsen, 16 aar, født i Brevik

Lorens Erichsen, 5 aar, født i Brevik

Giert Erichsen, 2 aar, født i Brevik

 

122.

Ole Larsen, 36 aar, født i Eidanger, 1 søn

Lars Olsen, 10 aar, født i Brevik

 

123.

Isach Sørensen, 38 aar, født i Brevik, 4 sønner

Anders Isachsen, 10 aar, født i Brevik

Søren Isachsen, 8 aar, født i Brevik

Hans Isachsen, 5 aar, født i Brevik

Erich Andreas Isachsen, ½ aar, født i Brevik

 

124.

Christen Sørensen Berg, 40 aar, født i Brevik, 1 søn, styrmand

Fredrich Christensen, 6 aar, født i Brevik

 

125.

Anders Jensen Døvig, 44 aar, født i Eidanger, 1 søn, 1 oppfostringsdreng

Gulbrand Andersen, 12 aar. født i Brevik

Jens Olsen, 2 aar, født i Brevik

Jacob Jensen Døvig, 24 aar

 

126.

Hans Olsen Røe, 40 aar, født i Eidanger, paa Nøchlegrd.

 

127.

Ole Olsen Gudsfred, 42 aar, født i Eidanger, 3 sønner

Ole Olsen, 13 aar, født i Brevik

Niels Olsen, 10 aar, født i Brevik

Christen Olsen, 2 aar, født i Brevik

 

128.

Lars Gundersen, 44 aar, født i Eidanger, 2 sønner

Jens Larsen, 11 aar, født i Brevik

Jacob Larsen, 8 aar. født i Brevik

 

129.

Ole Andersen, 40 aar, født i Brevik, 1 sønn, er reserve lods

Anders Olsen, 14 aar, født i Brevik

 

130.

Ole Knudsen, 46 aar, født paa Neset, 1 sønn

Knud Olsen, 20 aar, født i Brevik

 

131.

Abraham Knudsen, 40 aar, født i Eidanger, 2 sønner

Iver Abrahamsen, 10 aar, på Flotten i Eidanger

Knud Abrahamsen, 8 aar, født paa Flotten i Eidanger

 

132.

Christen Olsen, 40 aar, født i Brevik, 3 sønner,

Ole Christensen, 14 aar, født i Brevik

Anders Christensen, 12 aar, født i Brevik

Lars Christensen, 6 aar, født i Brevik

 

133.

Anders Torbiørnsens enke, 1 sønn

Torjer Andersen, 12 aar, født i Tønsberg

 

134.

Rolf Torsen, 40 aar, født paa Wallen i Eidanger, 1 sønn

Christen Rolfsen, 8 aar, født i Brevik

Isach Torsen, 36 aar, født i Brevik

Jacob Olsen, 34 aar, født i Brevik, er i København

Hans Abrahamsen, 12 aar, født i Brevik, er paa Lønnabachen

 

135.

Lars Eggertsen, 44 aar, født i Eidanger

Jacob Larsen, 12 aar, født i Brevik

 

136.

Hendrich Hansen, 30 aar, født i Eidanger, 1 søn

Hans Hendrichsen, 2 aar, født i Brevik

 

137.

Isach Larsen, 52 aar, født i Grevskapet, 1 sønn, tømmermand

Knud Isachsen, 18 aar, født pa Dallen ved Brevik

 

138.

Jacob Sørensen Lerstang, 50 aar, født paa Lerstang i Eidanger, 1 sønn

Søren Jacobsen, 3 aar, født i Brevik

 

139.

Anders Nielsen, 42 aar, født paa Ødegaarden i Eidanger, 1 oppfostringsdreng

Claus Olsen, 10 aar, født i Kragerø

 

140.

Ole Rasmusen, 28 aar, født i Eidanger

 

141.

Joen Olsen, 42 aar, 1 sønn

Giert Joensen, 6 aar, født i Brevik

 

142.

Tyge Tollevsen, 30 aar, født i Mælum sogn, 1 sønn

Abraham Tygesen, 6 aar, født i Brevik

 

143.

Tollev Christensen, 32 aar, født i Eidanger, 1 sønn

Christen Tollevsen, 2 aar, født i Brevik

 

144.

Ole Anfindsen, 46 aar, født på Wigsiden, 46 aar, 2 sønner

Isach Olsen. 6 aar, født i Brevik

Jacob Olsen, 2 aar, født i Brevik

 

145.

Søren Jonsens enke, 1 sønn

Lars Sørensen, 18 aar, født i Brevik

 

146.

Anders Larsen Waller, 50 aar, født i Eidanger, 2 sønner

Lars Andersen, 23 aar, født i Brevik

Ingebret Andersen, 10 aar, paa Waller i Eidanger,

 

147.

Hans Larsen, 44 aar, født i Killebygden, 2 sønner

Erich Hansen, 28 aar, født i Mælum sogn

Kittil Hansen, 16 aar, født i Mælum sogn

 

148.

Lars Larsen, 40 aar, født i Brevik, 1 sønn

Hans Larsen, 6 aar, født i Brevik

 

149.

Peder Rasmusen, 64 aar, født i Bamble, 4 sønner

Bent Pedersen, 22 aar, født i Brevik

Giert Pedersem, født i Brevik

Peder Pedersem, født i Brevik

Isach Pedersen, 12 aar, født i Brevik