| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1801 |      


 

Navnregister for Brevik 1801

NB! Når en har funnet sidetallet til den du vil sjekke, så går du til overføringstabellen under, for å se hvilke familie personen nevnes i.

 

Navn og sidetall:

 

Aarup

Jens (ca  1727-1802)............................................................................................................. 62

Maren Margrethe Jensdatter (f. 1766)............................................................................ 61; 62

Abrahamsdatter

Helvig (1734-1808)............................................................................................................. 346

Ingeborg Karine (f. 1795)................................................................................................... 358

Karen Bolette (1756-1809)................................................................................................. 456

Abrahamsen

Anders (1773-1812).................................................................................................... 354; 355

Christen (f. 1792)................................................................................................................ 468

Hans (1757-1802)................................................................................................................. 66

Hans (f. 1795)..................................................................................................................... 468

Isach.................................................................................................................................... 521

John....................................................................................................................................... 12

Kittil (1799-1810)............................................................................................................... 468

Paul (f. 1793)...................................................................................................................... 358

Tyge (f. 1799)..................................................................................................................... 358

Adolphsdatter

Anne Sine (1805-1805)....................................................................................................... 538

Helias (1789-1792).............................................................................................................. 536

Johanna (f. 1802)................................................................................................................ 537

Johanne (f. 1796)................................................................................................................ 537

Adolphsen

Andreas (f. 1787)................................................................................................................ 536

Fredric (1798-1798)............................................................................................................ 537

Johannes (1791-1791)......................................................................................................... 536

Johannes (1792-1793)......................................................................................................... 536

Johannes (ca  1800-1801).................................................................................................... 537

Adolpsdatter

Ingeborg Marie (f. 1799)..................................................................................................... 537

Adophsdatter

Ingeborg Marie (1794-før 1801)......................................................................................... 536

Albrethsdatter

Anne (f. 1795)..................................................................................................................... 365

Gurine (1800-1802)............................................................................................................. 365

Albrethsen

Hans Andreas (f. 1788)....................................................................................................... 364

Jacob (1786-1795)............................................................................................................... 364

Jacob (ca  1732-ca  1775).................................................................................................... 363

Torsten (f. 1790)................................................................................................................. 364

Alexandersen

Hans (ca  1728-1774).......................................................................................................... 158

Amundsdatter

Maren Sophie (f. ca  1796).......................................................................................... 371; 372

Maria (1727-1789).............................................................................................................. 510

Maria (1799-1804).............................................................................................................. 135

Martha (1748-1787)............................................................................................................ 213

Martha (1802-1805)............................................................................................................ 136

Amundsen

Anders (f. 1793).................................................................................................................. 135

Hans (1725-1763)............................................................................................................... 493

Johannes (f. 1796)............................................................................................................... 135

Nils (1726-1788)................................................................................................................. 125

Thomas Martinius (1806-1809)........................................................................................... 136

Andersdatter

Abigal (1726-1789)............................................................................................................. 322

Anna Susanna (1799-1800)................................................................................................. 356

Anne Susanne (f. 1805)...................................................................................................... 356

Barbara (f. ca  1759)................................................................................................... 462; 463

Birte Maria (1791-1791)..................................................................................................... 426

Birthe (1755-1800)................................................................................................................ 79

Birthe (f. 1802)................................................................................................................... 427

Birthe Cathrine (f. 1812)..................................................................................................... 242

Catrine (f. 1793).................................................................................................................. 189

Christense (1767-1789)............................................................................................... 381; 382

Christine (1801-1801)......................................................................................................... 242

Gunild Margrethe (f. 1778)................................................................................................. 351

Gunild Margrethe (f. omk 1780)......................................................................................... 350

Ingebor (ca  1731-1794)........................................................................................................ 78

Ingeborg Christine (f. 1795)............................................................................................... 355

Ingeborg Kirstine (f. 1802)................................................................................................. 356

Ingeborg Margrethe (1796-1796)........................................................................................ 241

Ingeborg Margrethe (f. 1799)............................................................................................. 242

Inger (1720-1794)....................................................................................................... 103; 430

Julianne Marie (1803-1808)................................................................................................ 165

Karen (1761-1809).............................................................................................................. 510

Karen Marie (f. 1794)......................................................................................................... 164

Maren Berthea (f. 1797)...................................................................................................... 426

Maren Susanna (f. 1799)..................................................................................................... 165

Mari (f. ca  1728)................................................................................................................ 367

Marthe (1733-1792)............................................................................................................ 308

Marthe Maria (f. 1800).......................................................................................................... 79

Sophia Helvig (1797-1798)................................................................................................. 183

Andersen

Amund (f. 1765)................................................................................................................. 134

Anders (1788-1788)............................................................................................................ 164

Anders (f. 1771).................................................................................................................. 182

Anders (f. 1801).................................................................................................................. 183

Auen (f. 1793)..................................................................................................................... 241

Christen (f. 1807)................................................................................................................ 242

Christopher (f. 1792)........................................................................................................... 426

Erich (f. omk 1760)............................................................................................................. 391

Erik (1747-1807)................................................................................................................. 207

Gulbrand (1752-1801)........................................................................................................ 157

Gunder (f. 1755)................................................................................................................. 142

Guttorm (1724-1781).......................................................................................................... 116

Halvor (ca  1739-1789)............................................................................................... 296; 494

Hans (f. ca  1761)................................................................................................................ 254

Hans (f. omk 1775)............................................................................................................... 53

Hans Abraham (1759-1813)................................................................................................ 509

Isach (f. 1777)..................................................................................................................... 271

Jacob (1758-1811)....................................................................................................... 199; 462

Jacob (f. 1777).................................................................................................................... 270

Jens (1718-1764)................................................................................................................... 56

Jon (1732-før 1801)............................................................................................................ 450

Jon (1790-1797).................................................................................................................. 189

Jon (ca  1713-1763)............................................................................................................. 188

Jørgen (1749-1789)............................................................................................................. 185

Jørgen (f. 1796)................................................................................................................... 190

Lars (1797-1798)................................................................................................................. 355

Lars (ca  1768-1809)........................................................................................................... 408

Lars (f. 1787)...................................................................................................................... 426

Lars (f. 1802)...................................................................................................................... 242

Lars (f. 1808)...................................................................................................................... 356

Ole (1729-1788).................................................................................................................. 308

Rasmus (f. omk 1750)......................................................................................................... 206

Søren (f. 1792).................................................................................................................... 216

Thor (f. 1806)...................................................................................................................... 427

Andreasdatter

Anne Mallene........................................................................................................................ 12

Birthe Marie (f. 1814)......................................................................................................... 101

Elen (f. 1765)...................................................................................................................... 406

Gustava (f. 1810)................................................................................................................ 101

Margrethe (f. 1804)............................................................................................................. 100

Maria (f. 1761).................................................................................................... 111; 112; 372

Andreasen

Ageus (f. 1805)................................................................................................................... 100

Andreas (1800-1802).......................................................................................................... 100

Fredrich Gustav (1807-1809).............................................................................................. 101

Halvor (f. 1767).................................................................................................................. 106

Johan (1766-1848)...................................................................................................... 249; 300

Anne (omk 1730-1769).......................................................................................................... 447

Anundsdatter

Anne (f. 1769)..................................................................................................................... 412

Anundsen

Bent (f. omk 1775).............................................................................................................. 464

Hans (f. 1769)..................................................................................................................... 282

Arnesdatter

Anne Marie (1715-1785)..................................................................................................... 400

Arnesen

Peder (1732-1808).............................................................................................................. 283

Arnoldsen

Truls (1739-1793)................................................................................................................ 139

Arvesdatter

Margit (ca  1729-1781)....................................................................................................... 408

Aslachsdatter

Karen (1787-1788).............................................................................................................. 172

Karen Johanne (1789-1789)................................................................................................ 172

Bang

Helvig.................................................................................................................................. 497

Barclay

Christen Carlsen (1757-1810)................................................................................. 15; 66; 293

Emerense (f. ca  1782).......................................................................................................... 18

Herman Peter (f. ca  1781).................................................................................................... 18

Severin Gotfried (f. 1799).............................................................................................. 19; 66

Barcley

Claus Berthel (1784-1859)............................................................................................ 18; 293

Barnholt

Karen Marcusdatter (1729-1778)........................................................................................ 164

Bentsdatter

Maren Carine (1806-1810).................................................................................................. 464

Sara (1733-1810)......................................................................................................... 499; 504

Bentsen

Jacob (1738-1809)............................................................................................................... 512

Jens (1726-1763)................................................................................................................... 53

Berntsen

Søren (f. omk 1720).............................................................................................................. 64

Bjørnskow

Marthe Mathea (1799-1832)................................................................................................. 50

Blehr

Albert Thomasen (1805-1865)............................................................................................ 303

Albreth (1734-1800)............................................................................................................. 36

Peder Smith Albrethsen (f. 1781)......................................................................................... 36

Thomas Albrethsen (1776-1812)......................................................................................... 303

Blom

Rasmus Hansen (ca  1752-1785)......................................................................................... 456

Boldæus

Marthe Christine (ca  1718-1790)......................................................................................... 31

Borse

Birgithe Laurine (f. 1798)..................................................................................................... 27

Bolette Frederica (1785-1787).............................................................................................. 24

Bolette Fredericha (f. 1788).................................................................................................. 24

Charlotta Amalia (1792-1877).............................................................................................. 25

Halvardus Severin (1799-1801)............................................................................................ 27

Joacim (1752-1823)............................................................................................................... 22

Laurits Winfeldt (f. 1789)..................................................................................................... 25

Maria Margeretha (1786-1787)............................................................................................. 24

Maria Margrethe (f. 1790)..................................................................................................... 25

NN (1794-1794).................................................................................................................... 26

Severina Frederica (1793-1793)............................................................................................ 26

Severine Fredrica (f. 1795)................................................................................................... 26

Boss

Hanna Thyrholm (f. omk 1785).......................................................................................... 517

Bruun

Jørgen (f. omk 1780)............................................................................................................. 25

Brynildsdatter

Anna (ca  1718-1796)......................................................................................................... 116

Budde

Christian Nissen Christophersen (f. 1798).......................................................................... 253

Christopher (1725-1795)..................................................................................................... 251

Christopher (f. 1767)........................................................................................................... 251

Christopher Christophersen (f. 1793).................................................................................. 253

Johan Henrich Resch Christophersen (1791-1793)............................................................. 252

Michael Døderlein (f. 1796)................................................................................................ 253

Bøckmann

Johanne (f. omk 1720).......................................................................................................... 16

Bøhme

Severina Gotfred (1751-1789)................................................................................ 15; 16; 293

Ulrik Fredrik (f. omk 1720).................................................................................................. 16

Carlheim

Alexander Leopold (ca  1734-1778)................................................................................... 334

Alexander Leopoldus Fransen (f. 1799)............................................................................. 309

Elisabeth Margrethe Fransdatter (f. 1797).......................................................................... 309

Ellen Kirstine Frantsdatter (1807-1809)............................................................................. 310

Else Marie Frantsdatter (f. 1801)........................................................................................ 309

Frans Andreas (f. 1773).............................................................................................. 307; 334

Knud Frantsen (f. 1810)..................................................................................................... 310

Margrethe Elisabeth Frantsdatter (1803-1809)................................................................... 309

Carlsdatter

Grethe Maria (1806-1809).................................................................................................. 195

Carlsen

Hans (f. 1798)..................................................................................................................... 195

Jonas (f. 1794)..................................................................................................................... 195

Ole (f. 1802)........................................................................................................................ 195

Christensdatter

Anne (f. 1770)............................................................................................................. 191; 454

Anne Magrethe (1730-1799)............................................................................................... 420

Birthe (f. 1739)................................................................................................................... 241

Christense (f. 1793)............................................................................................................. 128

Christine (1768-1809)......................................................................................................... 441

Christine (1814-1887)......................................................................................................... 303

Dorthea (f. 1783)................................................................................................................ 323

Ellen Maria (f. ca  1763)..................................................................................... 113; 371; 372

Ingeborg (1800-1800)......................................................................................................... 456

Inger Maria (1781-1844)..................................................................................... 249; 300; 302

Inger Marie (f. 1814)........................................................................................................... 303

Kirsten (1798-1800)............................................................................................................ 328

Kirstine (f. 1741)................................................................................................................. 327

Mari (ca  1757-1798)........................................................................................................... 121

Marie (f. 1784)...................................................................................................................... 53

Marthe Christene (1806-1807)............................................................................................ 457

Mette Maria (f. 1813).................................................................................................. 113; 373

Nicoline (ca  1781-1790)..................................................................................................... 203

Pernille (1776-1841)............................................................................................................ 454

Petrolnelle (f. ca  1775)....................................................................................................... 277

Åse Marie (1739-1783)....................................................................................................... 382

Christensen

Abraham (f. 1762)............................................................................................................... 467

Anders (f. 1781).................................................................................................................. 455

Christen (1774-1775).......................................................................................................... 454

Christen (1779-1789).......................................................................................................... 455

Christen (1798-1799).......................................................................................................... 456

Christen (f. 1746)........................................................................................................ 191; 452

Christian Fredrich (f. 1796)................................................................................................ 328

Christopher (1784-1785)..................................................................................................... 324

Ingeborg (1805-1805)......................................................................................................... 457

Isach (f. 1794)..................................................................................................................... 521

Jens (1785-1802)................................................................................................................. 203

Jens (f. 1792)......................................................................................................................... 54

Jens (f. omk 1760)............................................................................................................... 180

Jon (f. 1770)........................................................................................................................ 378

Knud (f. 1772).................................................................................................................... 454

Lars (1744-ca  1806)........................................................................................................... 206

Lars (1784-1791)................................................................................................................. 456

Lars (1787-1787)................................................................................................................... 54

Lars (ca  1751-1825)................................................................................................... 434; 534

Lars (f. 1753)...................................................................................................................... 121

Lars (f. 1764).............................................................................................................. 381; 421

Nils (1728-1788)......................................................................................................... 142; 220

Nils (ca  1717-1780).................................................................................................... 196; 438

Nils (f. 1779)....................................................................................................................... 323

Nils (f. 1790)....................................................................................................................... 521

NN (1787-1787).................................................................................................................. 220

NN (1788-1788).................................................................................................................... 54

NN (1802-1802).................................................................................................................. 457

Ole (f. 1739)................................................................................................................ 226; 322

Ole (f. 1789)........................................................................................................................ 128

Rasmus (f. ca  1773)............................................................................................................. 68

Simon (f. 1790)................................................................................................................... 128

Søren Nilsen (1781-1785)................................................................................................... 323

Tollef (1741-1803).............................................................................................................. 236

Zacharias (f. 1797).............................................................................................................. 129

Christiansdatter

Christiane (f. ca  1748)................................................................................................ 532; 533

Dorthea Regina (f. ca  1774)............................................................................................... 327

Else Margrethe (ca  1744-før 1806).................................................... 308; 333; 336; 337; 402

Maren (f. 1792)................................................................................................................... 387

Christiansen

Lars (f. 1790)...................................................................................................................... 387

Marthe Marie (f. 1787)........................................................................................................ 387

Christophersdatter

Dorthe Sibylla (f. ca  1761)................................................................................................. 425

Gjertrud Kirstine (f. 1798).................................................................................................. 192

Ingeborg Christine (1800-1800).......................................................................................... 192

Kirsten (1747-1794).................................................................................................... 102; 103

Margrethe (f. 1774)..................................................................................................... 360; 361

Christophersen

Christen (f. 1806)................................................................................................................ 328

Ole (f. ca  1741).................................................................................................................... 71

Tor....................................................................................................................................... 107

Chrystie

Boje (1753-1816).................................................................................................................... 8

David (1808-1836)................................................................................................................ 12

Hans (1804-1879)................................................................................................................. 11

Inger (f. 1772)..................................................................................................................... 313

Jørgen (1729-1783)............................................................................................................. 313

Karen (1751-1836).................................................................................................... 10; 11; 57

Lars Schwint (1806-1807).................................................................................................... 12

Simon Zachariassen (1805-1857).......................................................................................... 12

Clausdatter

Else Marie (f. ca  1778)....................................................................................................... 306

Otelia Catharina (f. 1813)............................................................................................. 19; 294

Coch

Lars Hansen (1760-1841).................................................................................................... 493

Corneliusdatter

Dorthe Marie Elisabeth (1802-1802).................................................................................. 505

Larine Marie (1803-1803)................................................................................................... 505

Corneliusen

Cornelius (1805-1805)........................................................................................................ 505

Lars (f. 1779)...................................................................................................................... 504

Lars (f. 1797)...................................................................................................................... 504

NN (1800-1800).................................................................................................................. 504

Corneliussen

Else Sophie (f. 1780)........................................................................................................... 504

Cortzvaldsen

Simon.................................................................................................................................. 153

Cudrio

Marine Hermine (1767-1801).................................................................................... 15; 17; 66

Peter Frantzen (1725-1782).................................................................................................. 17

Dahl

Anne Christine Conradsdatter (1805-1807)....................................................................... 524

Conrad Fredrich Olsen (f. 1768)......................................................................................... 523

Halvor Falk Jørgensen (f. 1778).......................................................................................... 517

Johan Fredrich Conradsen (f. 1803)................................................................................... 524

Johanne Conradsdatter (f. 1811)........................................................................................ 525

Julianne Maria Rasmusdatter (1768-1807)................................................................. 163; 164

Jørgen Andersen (f. ca  1740)............................................................................................. 516

Karen Serine Conradsdatter (f. 1807)................................................................................. 525

Lars Conradsen (f. 1796).................................................................................................... 524

Ole Conradsen (f. 1801)..................................................................................................... 524

Peter Severin (1811-1873).................................................................................................. 518

Rasmus (f. ca  1730)........................................................................................................... 164

Danielsen

Jørgen (1735-ca  1781)........................................................................................................ 506

Debes

Cornelius Larsen (1756-1805)............................................................................................. 503

Drengsdatter

Maria (ca  1730-1790)......................................................................................................... 149

Eggertsen

Lars (1729-1785)................................................................................................................. 386

Eilertsdatter

Anne (1780-1781)............................................................................................................... 340

Anne (f. 1786)..................................................................................................................... 341

Maren (f. 1791)................................................................................................................... 342

Eilertsen

Hans (f. 1778)..................................................................................................................... 339

Isach (1794-1799)............................................................................................................... 342

Nils (1781-1783)................................................................................................................. 340

Nils (f. 1783)....................................................................................................................... 340

NN (1789-1789).................................................................................................................. 341

Elevsdatter

Marie (1746-1807).............................................................................................................. 246

Ellevsdatter

Barbara Lucilia (1798-1799)............................................................................................... 156

Elisabeth Sophie (f. 1770)................................................................................................... 155

Inger (f. 1775)..................................................................................................................... 156

Marthe (1773-1843).................................................................................................... 155; 160

Ellevsen

Daniel (1768-1769)............................................................................................................. 154

Ellingsen

Lars (f. 1727)...................................................................................................................... 125

Tor (f. 1707)........................................................................................................................ 444

Engebrethsdatter

Rachel (1792-1795)............................................................................................................. 471

Engebrethsen

Andreas (f. 1799)................................................................................................................ 471

Jørgen (f. 1797)................................................................................................................... 471

Ole Jørgen (f. 1793)............................................................................................................ 471

Engebretsdatter

Anne Marie (1758-1810)..................................................................................................... 388

Engebretsen

Erich (1752-ca  1810).......................................................................................................... 495

Engebrictson

Tønnes (ca  1751-1808)....................................................................................................... 532

Erichsdatter

Anne Helene (1783-1839)................................................................................................... 495

Maria (ca  1752-1809)......................................................................................................... 218

Mette Marie (1794-1794).................................................................................................... 392

Erichsen

Anders (1793-1793)............................................................................................................ 347

Anders (f. 1738).................................................................................................................. 382

Erland.................................................................................................................................... 99

Even (f. ca  1748)................................................................................................................ 318

Hanna Bolette (1814-1883)................................................................................................ 518

Hans (1803-1807)............................................................................................................... 348

Isach (1795-1795)............................................................................................................... 347

Isach (1806-1810)............................................................................................................... 348

Jacob (f. omk 1770)............................................................................................................ 492

Johannes (1759-1809)......................................................................................................... 477

Karen Simonine Dorothea (f. 1812)...................................................................................... 12

Lars (f. 1783)................................................................................................................ 12; 518

Nils (f. 1781)....................................................................................................................... 177

Ole (ca  1716-1800)............................................................................................................ 176

Petter (f. omk 1750)............................................................................................................ 168

Søren (f. 1797).................................................................................................................... 348

Tyge (f. 1800)..................................................................................................................... 348

Eriksen

Hans (f. 1792)..................................................................................................................... 207

Ole (1735-1801).................................................................................................................. 378

Tollef (1728-1804).............................................................................................................. 163

Erlandsdatter

Berthe Kirstine (1779-1804)........................................................................................... 98; 99

Evensdatter

Maren (ca  1717-1793)................................................................................................ 414; 509

Evensen

Nils (1722-1785)................................................................................................................... 38

Torger (ca  1763-1832)........................................................................................................ 155

Fagerholm

Andreas Johannesen (ca  1729-1817)................................................................................. 112

Falch

Lars Michelsen (1797-1797)............................................................................................... 104

Otto Finne Astrup (ca  1745-1809)..................................................................................... 102

Finbosdatter

Anne (1741-1783)............................................................................................................... 139

Findmark

Jørgen Amundsen (1716-1754)........................................................................................... 270

Forbech

Hans Jacob (f. 1756)............................................................................................................. 61

Fostrup

John Paulsen (f. ca  1770)................................................................................................... 267

Fransen

Andreas (f. 1790)................................................................................................................ 308

Franstrøm

Ole Jensen (f. omk 1785).................................................................................................... 265

Frantsdatter

Ingeborg (f. ca  1757)................................................................................................. 145; 146

Frantzdatter

Marte Carine (f. 1792)........................................................................................................ 492

Færenstrøm

Jonas (ca  1720-1793)................................................................................................. 194; 229

Giertsdatter

Sissel (f. ca  1771)....................................................................................................... 395; 396

Gjertsdatter

Anne Margrete (1803-1808)............................................................................................... 459

Karen (f. 1806).................................................................................................................... 460

Karen Maria (1799-1801).................................................................................................... 459

Maren (1796-1799)............................................................................................................. 149

Gjertsen

Christen (f. omk 1790)........................................................................................................ 302

Jacob (f. 1801).................................................................................................................... 459

Michel (1798-1800)............................................................................................................. 150

Michel (ca  1726-1786)....................................................................................................... 149

Grubbe

Engel Cathrine (1740-1809).................................................................................................. 17

Herman Hermansen (ca  1697-1782).................................................................................. 291

Herman Nicolai (f. 1790).................................................................................................... 292

Ole Hermandsen (1736-1813)............................................................................................. 291

Ole Hermandsen (ca  1746-1813)......................................................................................... 19

Sophie Marine (1792-1854).......................................................................................... 19; 293

Gudbrands

Peder Knudsen (f. 1750)....................................................................................................... 31

Gulbrandsdatter

Anne (1793-1793)............................................................................................................... 159

Karen Marie (1787-1787).................................................................................................... 158

Maria Karine (f. 1790)........................................................................................................ 158

Marthe (1727-1801).............................................................................................................. 79

NN (1788-1788).................................................................................................................. 158

Gulbrandsen

Anders (f. 1796).................................................................................................................. 159

Hans (1799-1801)............................................................................................................... 159

Paul (1721-1794)................................................................................................................. 357

Guldbrandsdatter

Marthe (1727-1805)............................................................................................................ 512

Gulliksen

Lars..................................................................................................................................... 329

Gundersdatter

Anne (f. 1790)..................................................................................................................... 139

Anne Sophie (f. 1800)......................................................................................................... 140

Astrid (1771-1805)..................................................................................................... 422; 423

Karen (ca  1737-1809)........................................................................................................ 339

Marie (1726-1804).............................................................................................................. 334

Gundersen

Anders (ca  1712-1790)...................................................................................................... 142

Aslach (f. 1752).................................................................................................................. 171

Gunder (1749-1809)................................................................................................... 137; 355

Gunder (ca  1745-1809)...................................................................................................... 137

Gunder (f. 1787)................................................................................................. 139; 354; 355

Henrich (f. 1792)................................................................................................................. 139

Isach (1789-1854)............................................................................................................... 495

Jacob (f. 1717).................................................................................................................... 418

Lars (f. ca  1721)................................................................................................................. 311

Michel (f. omk 1710).......................................................................................................... 401

Nils (1789-1790)................................................................................................................. 143

Ole (1775-1860).................................................................................................................. 190

Ole (f. ca  1784).................................................................................................................. 546

Peder (ca  1714-1793)......................................................................................................... 138

Peder (f. 1797).................................................................................................................... 139

Guttormsdatter

Ingeborg (f. 1762)............................................................................................................... 116

Johanne (f. 1780)................................................................................................................ 323

Karen (1737-1806).............................................................................................. 236; 301; 523

Guttormsen

Ole (f. omk 1785)................................................................................................................ 455

Gøøs

Gustava Adolphia (ca  1750-1788)............................................................................. 100; 258

Haagensdatter

Maren Margrethe (1798-1799)............................................................................................ 488

Marie (f. 1788).................................................................................................................... 488

Ragnhild (f. ca  1779)......................................................................................................... 486

Haagensen

Anders (f. ca  1781)............................................................................................................ 487

Hans Petter (1781-1786)..................................................................................................... 488

Petter (f. 1792).................................................................................................................... 488

Torger (f. ca  1767)............................................................................................................. 506

Halvorsdatter

Agathe (f. ca  1765).................................................................................................... 432; 433

Anne (1738-1801)............................................................................................................... 351

Anne Christine (f. 1808)..................................................................................................... 413

Anne Helvig (1768-1844)........................................................................................... 493; 494

Anne Helvig (f. 1768)......................................................................................................... 296

Anne Karine (f. omk 1790)................................................................................................. 200

Elene Dorthea (1789-1802)................................................................................................. 373

Else Marie (f. 1804)............................................................................................................ 413

Helene (1807-1808)............................................................................................................ 375

Helvig (ca  1739-1808)......................................................................................................... 99

Johanne (f. 1799)................................................................................................................ 237

Johanne Marie (f. 1812)...................................................................................................... 109

Karen (1771-1851).............................................................................................................. 190

Karen (1794-1796).............................................................................................................. 108

Maren (1801-1801)............................................................................................................. 108

Maren (f. ca  1731).............................................................................................................. 406

Marthe Marie (f. 1813)........................................................................................................ 413

Mette Kirstine (1798-1802)................................................................................................ 374

Susanne (ca  1759-1789)....................................................................................................... 39

Åste (1741-1801)................................................................................................................ 468

Halvorsen

Anders (f. 1813).................................................................................................................. 238

Andreas (1797-1797).......................................................................................................... 108

Andreas (f. 1802)................................................................................................................ 109

Christen (f. 1787)........................................................................................................ 113; 372

Cornelius (1803-1809)........................................................................................................ 374

Guttorm (f. 1807)................................................................................................................ 238

Halvor (1807-1817)............................................................................................................. 109

Halvor (f. 1801).................................................................................................................. 237

Hans (1744-1773)....................................................................................................... 263; 288

Hans (f. 1791)..................................................................................................................... 373

Hans (f. 1809)..................................................................................................................... 238

Jacob (1795-1795)............................................................................................................... 374

Jacob (ca  1800-1802)......................................................................................................... 374

Jens (ca  1714-1791)................................................................................................... 211; 542

Jens (ca  1748-1833)............................................................................................................. 37

Lars (f. 1804)...................................................................................................................... 237

Lorents (1743-1808)................................................................................................... 223; 233

Nils (1798-1808)................................................................................................................. 108

Ole (1805-1805).................................................................................................................. 109

Ole (f. 1793)........................................................................................................................ 373

Peder................................................................................................................................... 392

Tollef (f. 1805).................................................................................................................... 237

Tor (f. 1806)........................................................................................................................ 109

Hansdatter

Anna Maria (1799-1801)..................................................................................................... 330

Anne (1760-1809)....................................................................................................... 229; 230

Anne (ca  1729-1803)......................................................................................................... 450

Anne (f. 1790)..................................................................................................................... 288

Anne Birthea (1795-1795).................................................................................................. 283

Anne Carine (1801-1866)................................................................................................... 284

Anne Marie (ca  1750-1810)....................................................................................... 202; 203

Anniken Margrethe (1788-1789)........................................................................................ 212

Anniken Margrethe (f. 1791).............................................................................................. 214

Antonette (1803-1864)....................................................................................................... 404

Berthe (1794-1794)............................................................................................................. 288

Berthe (1807-1809)............................................................................................................. 285

Berthe Christine (f. 1795)................................................................................................... 288

Cathrine (1736-1789).......................................................................................................... 463

Christense (f. 1757)............................................................................................................. 196

Ellen Johanne (f. 1813)....................................................................................................... 255

Gjertrud (1735-1797).................................................................................................. 369; 454

Gunhild Kirstine (1786-1787)............................................................................................. 439

Guri (ca  1708-1759)............................................................................................................. 76

Ingeborg (f. 1763)............................................................................................................... 194

Inger (1797-1797)............................................................................................................... 131

Inger (f. 1768)............................................................................................................. 287; 288

Inger Carine (1798-1798).................................................................................................... 289

Inger Carine (1805-1805).................................................................................................... 289

Inger Kirstine (1799-1814)................................................................................................. 131

Johanne (ca  1760-1800)..................................................................................................... 486

Karen (1802-1805).............................................................................................................. 289

Karen (f. 1793).................................................................................................................... 510

Karen Helene (1800-1800).................................................................................................. 340

Karen Jørgine (f. 1811)....................................................................................................... 314

Karen Maria (1764-1814)............................................................................................ 157; 158

Karen Marie (f. 1810)......................................................................................................... 331

Karen Sørine (f. 1801)........................................................................................................ 254

Kari (f. ca  1753)......................................................................................................... 338; 339

Maren (ca  1711-1789)................................................................................................ 227; 343

Maren (f. ca  1760)................................................................................................................ 83

Maren Cathtine (f. omk 1730)............................................................................................ 149

Maria Elisabeth (omk 1755-før 1797)................................................................................. 504

NN (f. 1793)....................................................................................................................... 288

Ragne Johanne (f. 1804)..................................................................................................... 314

Sissel (1759-1792)............................................................................................................... 229

Hansen

Anders (f. 1795).................................................................................................................. 510

Anders (f. 1804).................................................................................................................. 254

Anders (f. ca  1761)............................................................................................................ 215

Anders (f. omk 1765)............................................................................................................ 78

Anund (1738-1776)............................................................................................................ 282

Anund (f. 1795).................................................................................................................. 284

Cornelius (1782-1872)........................................................................................................ 324

Cornelius (1797-1808)........................................................................................................ 284

Halvor (f. 1808).................................................................................................................. 290

Hans (1805-1808)............................................................................................................... 132

Hans (1807-1807)............................................................................................................... 331

Hans (f. 1788)..................................................................................................................... 199

Hans (f. 1799)..................................................................................................................... 289

Hans (f. ca  1775).................................................................................................................. 96

Ingebret (1736-1784).......................................................................................................... 408

Jacob (f. 1763).................................................................................................................... 417

Jacob (f. 1772).............................................................................................................. 92; 350

Jacob (f. 1790).................................................................................................................... 149

Jacob (f. 1805).................................................................................................................... 330

Jens (ca  1698-1758)................................................................................................... 389; 392

Jens (f. 1790)....................................................................................................................... 213

Jens (f. 1810)....................................................................................................................... 255

Johannes (1729-1777)......................................................................................................... 430

Jon (f. ca  1764).................................................................................................................. 376

Jørgen (1754-før 1801)....................................................................................................... 218

Jørgen (1792-1793)............................................................................................................. 439

Lars (1732-1802)......................................................................................................... 499; 504

Lars (1733-1789)......................................................................................... 236; 245; 301; 523

Lars (1789-1825)................................................................................................................... 66

Lars (f. 1803)...................................................................................................................... 330

Michel (1798-1798)............................................................................................................. 131

Michel (1804-1804)............................................................................................................. 132

Nils (f. 1789)....................................................................................................................... 439

Nils (f. 1804)....................................................................................................................... 285

Ole (1763-1800).................................................................................................................. 118

Ole (f. 1795)........................................................................................................................ 440

Ole (f. 1805)........................................................................................................................ 255

Ole (f. 1811)........................................................................................................................ 290

Paul (f. 1801)...................................................................................................................... 330

Peder (1800-1800).............................................................................................................. 284

Peder (f. 1766).................................................................................................................... 263

Peder (f. 1795).................................................................................................................... 131

Peder (f. 1812).................................................................................................................... 285

Rasmus (f. ca  1767)................................................................................................... 211; 212

Svend (ca  1741-1808)................................................................................................ 198; 199

Søren (1755-ca  1795)........................................................................................................... 83

Tellef (f. ca  1761)....................................................................................................... 179; 180

Tron (f. 1712)...................................................................................................................... 152

Hartvigsen

Jacob (1726-1776)................................................................................................................. 65

Heiberg

Gunhilde............................................................................................................................... 50

Helgesdatter

Siri (ca  1763-1821)............................................................................................................. 535

Henriksdatter

Anne (ca  1728-1775)......................................................................................................... 444

Maria Catharine (ca  1708-1782)........................................................................................ 318

Hertzog

Marie Margrethe Nicolaisdatter.................................................................................... 24; 280

Hesselberg

Daniel Pettersen (1779-1782)............................................................................................. 168

Kirsten Sørensdatter (1725-1787)....................................................................................... 112

Maren Cathrine (1724-1764)....................................................................................... 167; 302

Hichman

Laurine Jensine (f. omk 1780)............................................................................................. 303

Hichmann

Malene (1740-1801).............................................................................................................. 10

Malene (ca  1741-1801).......................................................................................................... 8

Thobias (f. omk 1700)........................................................................................................... 10

Hoffgaard

Maren Christensdatter (f. omk 1715).................................................................................... 10

Hoffmann

Charlotte Amalie (f. 1747).................................................................................................. 1; 2

Malene Zachariasdatter (f. omk 1720).................................................................................. 64

Holch

Margrethe (1743-1818)....................................................................................................... 251

Holm

Hans Olsen (f. 1765)........................................................................................................... 313

Jens Pedersen (ca  1761-1809)............................................................................................ 278

Holst

Karen Sophie (f. ca  1769).............................................................................................. 47; 48

Karen Tommasdatter (1724-1801)........................................................................................ 47

Hvistendal

Christen Larsen (f. 1744)...................................................................................................... 52

Lars Larsen (1710-1766)....................................................................................................... 52

Hyll

Anne Cathrine (1726-1796).................................................................................................. 65

Høeg

Anders Jensen (1763-1846).................................................................................................. 56

Anne Elise Andersdatter (f. 1801)........................................................................................ 57

Ingeborg Margrethe Andersdatter (f. 1805)......................................................................... 58

Jens Andreas Andersen (f. 1803).......................................................................................... 58

NN Andersen (1798-1798)................................................................................................... 57

Peder Eilertsen (f. 1759)............................................................................................. 111; 372

Peder Eilertsen (f. ca  1761)................................................................................................ 111

Simon Karenius Andersen (f. 1810)..................................................................................... 58

Simon Zachariasen (1808-1808)........................................................................................... 58

Ingebretsdatter

Ingeborg (f. 1766)............................................................................................................... 408

Ingebrightsdatter

Margrethe (f. 1785)............................................................................................................. 213

Isachsdatter

Dorte (f. 1776).................................................................................................................... 122

Elisabeth (f. ca  1777)........................................................................................................... 55

Else (1735-1783)................................................................................................................. 412

Inger (ca  1722-1787).......................................................................................................... 185

Isacha (f. 1782)................................................................................................................... 426

Isacha (f. ca  1781).............................................................................................................. 545

Maren Christine (f. 1757)............................................................................................ 520; 521

Maren Susanna (f. ca  1775)................................................................................................. 34

Mette................................................................................................................................... 521

Isachsen

Christopher (1745-1805)..................................................................................................... 361

Erich Andreas (f. 1769)...................................................................................................... 346

Lars (1776-1826)......................................................................................................... 156; 160

Michel (1791-1791)............................................................................................................. 344

Michel (f. ca  1796)............................................................................................................. 344

Peder (1757-1806)................................................................................................................ 86

Rasmus (1793-1793)........................................................................................................... 344

Torsten (1737-1789).................................................................................................... 364; 478

Isaksdatter

Sissel (1754-1792)....................................................................................................... 399; 400

Ivarsen

Hans.................................................................................................................................... 404

Iversen

Isach (f. omk 1725)............................................................................................................. 122

Jacobsdatter

Anne (f. 1759)..................................................................................................................... 509

Anne (f. 1788)..................................................................................................................... 207

Anne (f. 1794)..................................................................................................................... 418

Anne Alfine (f. ca  1765).................................................................................................... 220

Anne Dorthea (f. 1768)....................................................................................................... 339

Anne Johanne (f. 1787)....................................................................................................... 463

Anne Maria (f. 1759).................................................................................................. 417; 418

Anniken (ca  1721-1797).................................................................................................... 542

Birthe (1756-1799)...................................................................................................... 152; 154

Cathrine Marie (f. 1791)..................................................................................................... 464

Else Kirstine (f. 1792)......................................................................................................... 207

Helvig (f. 1799)................................................................................................................... 208

Ida Christense (1730-1786)........................................................................................ 128; 135

Ingeborg (f. 1771)............................................................................................................... 101

Inger (1797-1809)............................................................................................................... 208

Karen (1726-1799).............................................................................................................. 199

Karen (1736-1789)...................................................................................................... 107; 166

Karen (f. 1764)............................................................................................................ 511; 512

Karen Kirstine (1753-1811)................................................................................................ 414

Kirsten (f. 1807).................................................................................................................. 353

Maren (1756-1823)......................................................................................................... 63; 65

Maren Elisabeth (1797-1797).............................................................................................. 465

Margrethe (1795-1805)....................................................................................................... 208

Margrethe (f. 1763)............................................................................................................. 491

Maria (f. 1791).................................................................................................................... 231

Marthe (f. 1796).................................................................................................................. 351

Marthe (f. 1802).................................................................................................................. 208

Marthe Marie (f. 1770)................................................................................................ 458; 459

Mette Kirstine (1790-1790)................................................................................................ 207

NN (1796-1796).................................................................................................................. 464

NN (1799-1799).................................................................................................................. 465

Pernille (1763-1797).................................................................................................... 166; 167

Åse Marie (1753-1798)....................................................................................................... 323

Jacobsen

Albreth (f. 1761)................................................................................................................. 363

Anders (1806-1806)............................................................................................................ 353

Anders (f. 1789).................................................................................................................. 464

Christian Laurentius (f. 1813)............................................................................................. 496

Hans (1729-1786)......................................................................................................... 92; 324

Hans (f. 1791)..................................................................................................................... 418

Hans (f. 1798)..................................................................................................................... 352

Isach (1748-1781)............................................................................................... 156; 160; 426

Jacob (1786-1786)....................................................................................................... 199; 463

Jacob (1799-1807)............................................................................................................... 492

Jacob (f. 1762).................................................................................................................... 205

Jens (1756-1814)......................................................................................................... 384; 419

Johannes (1741-1806)......................................................................................................... 246

Jon Jacob (f. 1788).............................................................................................................. 230

Nils (1797-1813)................................................................................................................. 418

NN (1803-1803).................................................................................................................. 465

Peder (f. 1805).................................................................................................................... 209

Rasmus (1808-1809)........................................................................................................... 209

Simen (1758-1801).............................................................................................................. 414

Sivert (1802-1804).............................................................................................................. 352

Sivert (ca  1749-1807)................................................................................................... 90; 351

Sivert (f. 1811).................................................................................................................... 353

Søren (1767-1808)...................................................................................................... 334; 399

Jansdatter

Abigal (1799-1801)............................................................................................................. 228

Elisabeth (f. ca  1782)......................................................................................................... 540

Johanne (f. ca  1779)........................................................................................................... 437

Maren Dorthea (f. ca  1753)............................................................................................ 90; 92

Jansen

Ole (1792-1792).................................................................................................................. 228

Rasmus (1789-1808)........................................................................................................... 227

Rasmus (f. 1788)................................................................................................................. 227

Søren (ca  1703-1765)......................................................................................................... 103

Jensdatter

Anne Margrethe (1787-1790)............................................................................................. 420

Anne Maria (1762).............................................................................................................. 463

Anne Maria (1762-1812)..................................................................................................... 198

Anne Marie (f. ca  1770)..................................................................................................... 182

Anne Stine (ca  1751-1809).................................................................................................. 71

Anne Susanne (f. 1785)........................................................................................................ 38

Christiane Petra (f. ca  1788).............................................................................................. 280

Christine Maria (f. ca  1792)............................................................................................... 280

Jensine Marie (1806-1810).................................................................................................... 32

Jenslarine (1798-1798)........................................................................................................ 487

Karen Christine (f. 1804)...................................................................................................... 32

Maren (1719-1801)............................................................................................................. 517

Maren Cathrine (f. 1787).................................................................................................... 420

Marie (1756-1802).......................................................................................................... 52; 53

Marthe Kirstine (f. 1811).................................................................................................... 213

Sara (f. ca  1761)................................................................................................................. 269

Stine (f. 1759)..................................................................................................................... 211

Jensen

Anders (1727-1793).............................................................................................................. 79

Hans August (f. ca  1795)................................................................................................... 280

Hans Wilhelm (f. ca  1797)................................................................................................. 280

Jacob (ca  1722-1777)................................................................................................. 414; 509

Jacob (f. 1791).................................................................................................................... 420

Mads (f. 1751)............................................................................................ 388; 389; 391; 392

Ole (f. 1794)................................................................................................................ 384; 421

Zacharias (1763-1804)................................................................................................ 541; 542

Johannesdatter

Anne (1768-1813)....................................................................................................... 134; 135

Anne Margrethe (f. 1801)................................................................................................... 479

Birthe (f. 1756)........................................................................................................... 127; 128

Gunhild (f. 1791)................................................................................................................ 478

Guri Kristine (f. 1772)........................................................................................ 245; 246; 304

Karen (1720-1784).............................................................................................................. 103

Margrete (f. 1749)................................................................................................................. 99

Marte Maria (1760-1807)............................................................................................ 429; 430

Johannesen

Erich (f. 1790)..................................................................................................................... 478

Isach (1808-1808)............................................................................................................... 479

Johanne (f. 1797)................................................................................................................ 479

Ole Nikolai (f. 1813)........................................................................................................... 169

Torsten (f. 1793)................................................................................................................. 478

Johansdatter

Johanne Ingerine Marie (1821-1892).......................................................................... 249; 304

Karen Pernille (f. 1795)....................................................................................................... 481

Johansen

Kittil (1794-1794)............................................................................................................... 303

Lars (1797-1847)................................................................................................................. 481

Nils (1793-1793)................................................................................................................. 481

Johnsdatter

Anne Marie (f. omk 1775).................................................................................................. 427

Johnsen

Johanne (1814-1903)............................................................................................................. 12

Jonasen

Carl Fredrik (f. ca  1773).................................................................................................... 194

Jacob (ca  1768-før 1801)................................................................................................... 229

Jonsdatter

Anne (1790-1791)............................................................................................................... 377

Anne (ca  1770-1795)................................................................................................. 282; 283

Anne Margrethe (1792-1793)............................................................................................. 377

Anne Margrethe (f. 1811)................................................................................................... 379

Ellen Dorthea (f. ca  1778).................................................................................................... 99

Ingeborg Kirstine (f. 1806)................................................................................................. 379

Mari (f. 1766)...................................................................................................................... 450

Marthe (ca  1771-1806)............................................................................................... 452; 453

Marthe (f. 1811).................................................................................................................. 341

Åse Marie (f. 1809)............................................................................................................. 379

Jonsen

Anders (1738-1789)............................................................................................................ 351

Anders (f. 1760).................................................................................................................. 188

Christen (f. 1800)................................................................................................................ 379

Christopher (f. 1773)................................................................................................... 191; 454

Gjert (1774-1834)............................................................................................................... 458

Hans (1714-1769)............................................................................................................... 218

Jon (1798-1800).................................................................................................................. 377

Ole (f. 1774)........................................................................................................................ 360

Ole (f. 1802)........................................................................................................................ 379

Svend (f. omk 1785)........................................................................................................... 342

Justesen

Rasmus (ca  1775-1802)...................................................................................................... 257

Justsen

Jens (1732-1781)......................................................................................................... 198; 463

Juul

Barbara (f. ca  1759)........................................................................................................... 526

Jørgensdatter

Anne (1728-1787)............................................................................................................... 138

Anne Cathrine (f. omk 1765)...................................................................................... 480; 481

Anne Christine (f. 1776)..................................................................................................... 517

Inger (1788-1808)............................................................................................................... 187

Karen (1732-1813).............................................................................................................. 188

Karen (1745-1796)...................................................................................................... 296; 494

Karen (ca  1727-1795)........................................................................................................ 177

Karen Kirstine (1783-1785)................................................................................................ 518

Maren (1752-1811)............................................................................................................. 270

Maria (1784-1804).............................................................................................................. 186

Maria (ca  1722-1775)......................................................................................................... 158

Marthe (f. 1723).................................................................................................................. 386

Mette Marie (f. 1776).......................................................................................................... 506

Ragne Johanne (1735-1773)............................................................................................... 313

Jørgensen

Anders (1706-1782)............................................................................................................ 185

Anders (f. 1781).................................................................................................................. 186

Hans (f. 1780)..................................................................................................................... 219

Hans Christian (1760-1817)................................................................................................ 438

Michel (f. 1779).................................................................................................................. 186

NN (1787-1787).................................................................................................................. 187

Ole (f. 1772)........................................................................................................................ 441

Peder (ca  1709-1770)......................................................................................................... 148

Søren (f. 1762).................................................................................................................... 444

Kittilsdatter

Anna Kirstine (1751-1809)......................................................................................... 166; 167

Karen (f. 1779)............................................................................................................ 330; 352

Sara (1758-1810)......................................................................................................... 300; 302

Kittilsen

Lars (ca  1741-1802)..................................................................................................... 78; 240

Nils (ca  1768-1820)............................................................................................................ 498

Kjøstelsen

Jon (f. omk 1730)........................................................................................................ 191; 454

Knudsdatter

Anna (1743-1801)............................................................................................................... 318

Anne Cathrine (f. 1812)........................................................................................................ 81

Anne Karine (f. omk 1785)................................................................................................... 80

Birthe (f. ca  1781).............................................................................................................. 316

Ingeborg (1745-1790)......................................................................................... 191; 452; 453

Kirsten (1770-ca  1867)...................................................................................................... 482

Marthe................................................................................................................................. 153

Knudsen

Christen (1761-1804).............................................................................................................. 4

Johannes (f. 1732)................................................................................................................... 4

Knud (ca  1711-1782)......................................................................................................... 453

Nils (1769-ca  1799).............................................................................................................. 77

Nils (ca  1716-1766).............................................................................................................. 76

Ole (ca  1714-1766)............................................................................................................ 222

Ole (f. 1771).......................................................................................................................... 79

Ole (f. 1773)........................................................................................................................ 395

Krabbe

Niels Christensen................................................................................................................ 499

Krog

Anne Kirstine (f. 1802)....................................................................................................... 529

Fredrich Arents (1769-1845).............................................................................................. 528

Truls Christian (f. 1800)...................................................................................................... 529

Køge

Kittil Hansen (1718-1783).......................................................................................... 167; 302

Langsteen

Martha Kirstine (f. ca  1771)............................................................................................... 307

Nils (ca  1727-1780)............................................................................................ 308; 333; 402

Larsdatter

Andrea (f. 1798)......................................................................................................... 384; 421

Anna (f. 1801)..................................................................................................................... 410

Anna Barbara (f. 1770)......................................................................................................... 78

Anna Margrethe (1798-1798)............................................................................................. 424

Anna Maria (f. 1799).......................................................................................................... 424

Anne (1721-ca  1783)......................................................................................................... 418

Anne (f. 1804)..................................................................................................................... 385

Anne (f. ca  1745)....................................................................................................... 223; 233

Anne Kirstine (1768-1790)......................................................................................... 205; 206

Anne Margrethe (f. 1775)................................................................................................... 329

Anne Marie (f. 1806).......................................................................................................... 162

Antonette (f. 1794)............................................................................................................. 424

Astri (f. ca  1752)................................................................................................................ 311

Barbara (1802-1802)........................................................................................................... 161

Barbara (f. 1803)................................................................................................................. 161

Berte............................................................................................................................ 118; 122

Cathrine (f. ca  1782)............................................................................................................ 40

Dorthe (f. 1786).................................................................................................................. 534

Elisabeth (1789-1842)......................................................................................................... 495

Elisabeth (1797-1881)......................................................................................................... 482

Else Johanne (1743-1778)................................................................................................... 206

Guri..................................................................................................................................... 392

Helge Kirstine (1793-1809)................................................................................................ 409

Ingebor Christine (f. 1790)................................................................................................. 382

Ingeborg (1763-1809)................................................................................................. 498; 499

Ingeborg Kirstine (1789-1812)........................................................................................... 123

Johanne (1769-1792)................................................................................................... 300; 301

Johanne (f. 1791)................................................................................................................ 448

Kari (1744-ca  1787)........................................................................................................... 506

Kirsten (f. 1749).......................................................................................................... 516; 517

Kirsten (f. omk 1760)...................................................................................................... 86; 87

Kirsten Laurine (1798-1801)............................................................................................... 497

Kirsti (1763-1833)............................................................................................................... 284

Kirstine (1724-1752)............................................................................................................. 38

Kirstine (1804-1809)........................................................................................................... 385

Lisbet (1734-1795).............................................................................................................. 142

Live (1721-1783)................................................................................................................ 453

Maren (1766-1832)..................................................................................................... 503; 504

Maren (f. 1730)................................................................................................................... 433

Maren Johanne (1761-1791)....................................................................................... 124; 125

Maren Oline (f. 1803)......................................................................................................... 123

Margrethe (1719-1766)....................................................................................................... 212

Margrethe (1732-1803)....................................................................................................... 459

Margrethe (1751-1810)......................................................................................................... 72

Maria (f. 1762).................................................................................................................... 386

Marta (f. 1794).................................................................................................................... 448

Marthe (f. 1771).................................................................................................................. 523

Marthe Dorthea (1796-1821).............................................................................................. 497

Pernille (f. 1777)................................................................................................................. 236

Pernille (f. ca  1751)............................................................................................................ 490

Ragnhild (f. ca  1737)......................................................................................................... 502

Sara (f. 1785)...................................................................................................................... 495

Åse Helene (ca  1756-1810).................................................................................................. 44

Larsen

Abraham (1748-1833)......................................................................................................... 355

Anders (1715-1765)............................................................................................................ 157

Anders (1797-1882)............................................................................................................ 434

Anders (f. 1768).................................................................................................................. 240

Anders (f. 1796).................................................................................................................. 409

Anders (f. omk 1745).......................................................................................................... 270

Christen (1747-1785).......................................................................................................... 302

Christen (1787-1789).......................................................................................................... 382

Christen (f. 1792)................................................................................................................ 383

Frantz Ludvig (1768-1792)......................................................................................... 491; 492

Gunder (f. 1714)................................................................................................................. 171

Hans (1784-1785)............................................................................................................... 494

Hans (1786-1838)............................................................................................................... 495

Hans (1804-1809)............................................................................................................... 410

Hans (f. 1764)..................................................................................................................... 149

Hans (f. 1766)..................................................................................................................... 329

Hans (f. 1785)..................................................................................................................... 122

Ingebrict (f. 1791)............................................................................................................... 409

Isach (1799-1805)............................................................................................................... 409

Isach (1802-1802)............................................................................................................... 161

Isach (f. ca  1794)............................................................................................................... 500

Isak (ca  1716-1784)........................................................................................................... 400

Jacob (f. ca  1756)................................................................................................................. 35

Jacobea Olava (f. 1785)........................................................................................................ 36

Jens (f. omk 1760)............................................................................................................... 487

Johan Petter (f. 1763).......................................................................................................... 480

Johannes (1727-1794)................................................................................................. 128; 135

Karen Sophie (1784-1802).................................................................................................... 36

Lars (1736-1781)................................................................................................................. 149

Lars (f. 1781)...................................................................................................................... 122

Mathias (1725-1791)........................................................................................................... 433

Nils (1720-1793)................................................................................................................. 212

Ole (1750-1814).................................................................................................................. 406

Ole (1802-1803).................................................................................................................. 424

Ole (ca  1726-1775)............................................................................................................ 468

Ole (f. 1795)........................................................................................................................ 383

Ole (f. ca  1771).................................................................................................................. 210

Peder (f. ca  1812)............................................................................................................... 190

Petter Gierløw (f. 1793)...................................................................................................... 496

Sivert (1798-1798).............................................................................................................. 384

Sivert (f. 1801).................................................................................................................... 384

Stoe (1735-1805)............................................................................................................ 75; 76

Stoe (1766-1839)........................................................................................................ 245; 304

Søren (1788-1790).............................................................................................................. 448

Thomas Martinius (1791-1800)........................................................................................... 496

Valentine Birtha Marie (1775-1852)................................................................................... 528

Lasson

Ulrik Fredrik (f. omk 1730)................................................................................................ 528

Lerche

Jacob (f. omk 1750)...................................................................................................... 17; 274

Sophia Dorthea (f. 1777)................................................................................ 15; 17; 273; 274

Lorentsdatter

Inger Maria (f. 1773)........................................................................................................... 233

Osilla (f. ca  1748)............................................................................................................... 267

Ragne (f. 1768)........................................................................................................... 222; 223

Louisdatter

Mette Pernille (f. 1728)....................................................................................................... 492

Lundholm

Dorothea (f. ca  1733)......................................................................................................... 528

Løche

Just Iversen (ca  1745-1832)............................................................................................... 336

Løkke

Just Sørensen (1796-1885).................................................................................................. 403

Madsdatter

Abigal (1787-1787)............................................................................................................. 389

Anne Serine (1786-1786).................................................................................................... 389

Ingeborg (f. ca  1786)......................................................................................................... 298

Kirsten (ca  1713-1794)...................................................................................................... 322

Madsen

Jan (f. 1789)........................................................................................................................ 390

Jan (f. 1792)........................................................................................................................ 390

Stian (1727-1774)............................................................................................................... 215

Marcusen

Peder (f. 1770).................................................................................................................... 233

Søren (f. 1766).................................................................................................................... 145

Mathiasdatter

Guri (1755-1787)........................................................................................................ 432; 433

Michelsdatter

Cathrine (f. 1753)................................................................................................................ 185

Else (f. 1715)......................................................................................................................... 76

Kirsten (1745-1794).................................................................................................... 399; 401

Michelsen

Gjert (f. 1765)............................................................................................................. 148; 149

Hans (f. 1756)..................................................................................................................... 130

Isach (f. 1759)..................................................................................................................... 343

Monrad

Jochum................................................................................................................................ 497

Jochum (1777-1829)........................................................................................................... 497

Mørch

Auen Augustiniusen (f. ca  1736)....................................................................................... 241

Cathrine Marie Auensdatter (f. 1766)......................................................................... 240; 241

Nicoline

Mor til (f. omk 1755).......................................................................................................... 202

Nielsdatter

Ingeborg (f. 1811)............................................................................................................... 501

Nilsdatter

Anne (1726-1780)............................................................................................................... 283

Anne (1752-1807)............................................................................................................... 207

Anne (1752-1814)............................................................................................................... 438

Anne (1759-1804)............................................................................................................... 142

Anne Barbara (ca  1752-1839)............................................................................ 263; 264; 495

Anne Christine (f. 1786)..................................................................................................... 117

Anne Gurine (1797-1799)..................................................................................................... 78

Anne Gurine (f. 1798)......................................................................................................... 392

Anne Kirstine (f. 1755)....................................................................................................... 321

Anne Kristine (f. 1773)............................................................................................... 334; 402

Anne Kristine (f. ca  1773)................................................................................................. 399

Anne Serine (f. 1807).......................................................................................................... 330

Anne Sophie........................................................................................................................ 495

Boel Marie (f. 1777).................................................................................................... 498; 499

Christiane (1775-1776)....................................................................................................... 335

Christiane (1777-1777)....................................................................................................... 335

Ellen (1761-1814)....................................................................................................... 171; 172

Ellen (f. 1758)............................................................................................................. 124; 125

Hedvig (f. 1803)................................................................................................................. 352

Ingeborg (1795-1797)........................................................................................................... 78

Ingeborg Margrethe (1779-1780)........................................................................................ 335

Inger (1755-1830)................................................................................................................. 66

Inger (f. 1799)..................................................................................................................... 501

Inger Carine (f. 1803)......................................................................................................... 513

Karen (f. 1749)................................................................................................................ 37; 38

Karen (f. omk 1780).................................................................................................... 429; 430

Kirsten (1736-1800)............................................................................................................ 378

Kirsten (f. 1798).................................................................................................................. 513

Kirsten (f. omk 1780)............................................................................................................ 94

Maren (1793-1804)............................................................................................................. 512

Maren (1806-1809)............................................................................................................. 513

Maren Marie (1775-1805)........................................................................................... 106; 107

Margrethe (1744-1830)................................................................................................. 92; 324

Maria (1734-1774).............................................................................................................. 125

Marte (f. 1795).................................................................................................................... 512

Martha Kirstine (f. 1770)............................................................................................ 308; 334

Marthe (f. ca  1722)............................................................................................................ 311

Nilia Margrethe (1781-1781).............................................................................................. 335

Ragnhild (1736-1807)......................................................................................................... 130

Sara (1724-1791)................................................................................................................. 215

Sara Dorthea (1794-1795)................................................................................................... 500

Sara Dorthea (f. 1795)........................................................................................................ 500

Åste (1798-1798)................................................................................................................ 500

Åste (1805-1809)................................................................................................................ 501

Nilsen

Andreas (ca  1720-1771)..................................................................................................... 406

Christen................................................................................................................................. 26

Christen (f. 1755)................................................................................................................ 520

Christen (f. 1764)................................................................................................................ 220

Christian (omk 1760-før 1801)........................................................................................... 386

Christopher (1718-1758)..................................................................................................... 103

Ebbe Stausholm (1793-1845)................................................................................................ 26

Guttorm (f. 1799)................................................................................................................ 117

Hans (1727-1772)............................................................................................................... 230

Hans (1755-1792)....................................................................................................... 211; 212

Jacob (1731-1789)............................................................................................................... 459

Jacob (1801-1810)............................................................................................................... 513

Jacob (f. 1805).................................................................................................................... 101

Johannes (f. 1792)............................................................................................................... 499

Knud (1747-1774).......................................................................................................... 75; 76

Lars (1767-1803)................................................................................................................. 124

Lars (ca  1732-1793)........................................................................................................... 492

Lars (f. 1802)...................................................................................................................... 501

Nils (f. 1768)....................................................................................................................... 333

Ole (1753-1795).................................................................................................................. 196

Ole (1759-1805).................................................................................................................. 166

Ole (ca  1730-1763)............................................................................................................ 369

Ole (f. ca  1733).................................................................................................................. 474

Ole (f. ca  1759).................................................................................................................. 450

Ole (f. omk 1745)................................................................................................................ 327

Peder (1737-1787).............................................................................................................. 130

Peder (1792-1795).............................................................................................................. 117

Peder (1792-1796).............................................................................................................. 512

Simon (f. ca  1770).............................................................................................................. 487

Søren (1711-1783).............................................................................................................. 322

NIlsen

Peder (f. 1814).................................................................................................................... 501

Nissen

Jacob (ca  1762-1797)......................................................................................................... 273

Jacob Jacobsen (f. 1797)..................................................................................................... 274

Sophia Dorthea (f. omk 1750)...................................................................................... 17; 274

NN

Karen Christine (1766-1767).............................................................................................. 453

Nordgaard

Walborg Christensdatter Dahl.............................................................................................. 26

Nybro

Christen Nilsen.................................................................................................................... 496

Nybroe

Jacob (f. ca  1786)............................................................................................................... 496

Olsdatter

Ales (ca  1734-ca  1806)..................................................................................................... 206

Alet....................................................................................................................................... 93

Anna Cathrina (1744-1808).................................................................................................. 75

Anne Dorothea (1812-1815)............................................................................................... 544

Anne Kirstine (f. 1776)....................................................................................................... 378

Birthe (f. 1793)................................................................................................................... 396

Ellen (ca  1759-1801).......................................................................................................... 470

Gunild (1725-1768)............................................................................................................ 438

Gunild (f. 1763).................................................................................................................. 369

Guri (f. 1753)...................................................................................................... 384; 419; 420

Guri Maria (f. 1767)............................................................................................................ 391

Gurine Marie (f. 1809)........................................................................................................ 544

Helvig Georgine (1798-1798)............................................................................................. 442

Ingeborg (f. ca  1769)........................................................................................................... 68

Ingeborg (f. omk 1780)......................................................................................................... 96

Ingeborg Maria (1791-1793)............................................................................................... 119

Ingeborg Maria (1794-1795)............................................................................................... 119

Ingeborg Marie (1796-1797)............................................................................................... 120

Inger (f. 1791)..................................................................................................................... 197

Inger Maria (f. 1797)........................................................................................................... 224

Jensine Andrea (f. 1810)..................................................................................................... 544

Karen (ca  1720-1784)........................................................................................................ 357

Karen (ca  1762-1806)........................................................................................................ 179

Karen (f. 1804).................................................................................................................... 224

Karen Kirstine (f. 1794)...................................................................................................... 170

Karin Oline (f. 1815)........................................................................................................... 190

Kirsten (1793-1793)............................................................................................................ 169

Kirsten Marie (f. 1811)....................................................................................................... 362

Live Larine (f. 1804)........................................................................................................... 397

Magrethe (f. 1772).............................................................................................................. 308

Maren.................................................................................................................................. 499

Maren (f. 1770)........................................................................................................... 467; 468

Maren (f. 1801)................................................................................................................... 224

Maren Marie (f. 1787)......................................................................................................... 197

Maren Sophia (1799-1805)................................................................................................. 396

Margrethe (1732-1803)....................................................................................................... 423

Maria (f. omk 1750).................................................................................................... 156; 426

Maria Cathrine (1751-1809)................................................................................................ 176

Marie (ca  1761-1839)................................................................................................. 434; 534

Marthe (ca  1751-1787)........................................................................................... 90; 91; 351

Ragnild (f. 1799)................................................................................................................. 442

Sissel (1727-1793)............................................................................................................... 154

Sophia Maria (1754-1793).................................................................................................. 302

Olsen

Anders (1726-ca  1762)...................................................................................................... 199

Anders (f. 1795).................................................................................................................. 223

Berthel Ravn (f. 1807)........................................................................................................ 543

Christen (f. 1765)........................................................................................................ 321; 322

Christen (f. 1774)................................................................................................................ 327

Christopher (f. omk 1775)................................................................................................... 328

Giert (f. 1810)..................................................................................................................... 397

Guttorm (1750-1800).......................................................................................................... 323

Haagen (ca  1745-1803)...................................................................................................... 486

Halvor (f. 1807).................................................................................................................. 224

Hans (1732-1789)............................................................................................... 194; 196; 229

Hans (f. omk 1760)............................................................................................................. 199

Hans Jacob (1790-1790)..................................................................................................... 119

Hans Jacob (1798-1802)..................................................................................................... 120

Hans Petter (f. 1802)........................................................................................................... 396

Jacob (1737-1791)............................................................................................................... 339

Jacob (1802-1808)............................................................................................................... 442

Jacob (f. omk 1790)............................................................................................................ 117

Jan (f. 1762)........................................................................................................................ 226

Jens (f. 1813)....................................................................................................................... 397

Jens Christopher (1779-ca  1809).......................................................................................... 71

Johannes (f. 1786)............................................................................................................... 168

Jon (1730-1786).................................................................................................................. 360

Jon (1798-1799).................................................................................................................. 361

Jon (1802-1805).................................................................................................................. 361

Jon (1805-1807).................................................................................................................. 362

Jørgen (1806-1809)............................................................................................................. 442

Knud (f. 1807).................................................................................................................... 224

Lars (1764-før 1801)........................................................................................................... 447

Lars (1768-1803)................................................................................................................. 422

Lars (1800-1800)................................................................................................................. 120

Lars (f. 1791)...................................................................................................................... 223

Lars (f. 1800)...................................................................................................................... 361

Nils (1733-1789)......................................................................................................... 107; 166

Nils (1788-1790)................................................................................................................. 169

Nils (1793-1796)................................................................................................................. 451

Nils (f. 1731)....................................................................................................................... 172

Nils (f. 1765)....................................................................................................................... 101

Nils (f. 1790)....................................................................................................................... 169

NN (1800-1800).................................................................................................................... 80

Ole (1729-1776).................................................................................................................. 420

Ole (1744-1803).................................................................................................................. 177

Ole (f. 1761)........................................................................................................................ 222

Ole (f. 1793)........................................................................................................................ 223

Ole (f. 1797)........................................................................................................................ 396

Ole (f. omk 1780)................................................................................................................ 123

Paul Zacharias (f. 1806)...................................................................................................... 543

Peder..................................................................................................................................... 93

Peder (1769-1807)...................................................................................................... 176; 177

Peder (f. omk 1760)............................................................................................................ 188

Sander (f. omk 1785).......................................................................................................... 383

Simen (f. ca  1773).............................................................................................................. 326

Søren (1781-1788)................................................................................................................ 72

Tellef (f. 1765).................................................................................................................... 429

Ottersdatter

Inger (1725-1784)............................................................................................................... 230

Maria (1731-1778).............................................................................................. 194; 196; 229

Paulsdatter

Kari (f. 1756)...................................................................................................................... 357

Paulsen

Ole (ca  1769-1813).................................................................................................... 541; 543

Paus

Anna Kristine (f. 1733)........................................................................................................... 4

Pedersdatter

Anna Helvig (f. 1798)......................................................................................................... 265

Anne Helvig (f. 1805)......................................................................................................... 266

Anne Kirstine (1787-1788)................................................................................................... 87

Anne Maria (f. 1779)............................................................................................................ 72

Berthe (f. 1737)................................................................................................................... 288

Birthe Kirstine (f. 1793)...................................................................................................... 264

Gunhild Marie (1765-1806)........................................................................................ 263; 264

Gunild Kistine (f. 1793)........................................................................................................ 88

Helvig (1741-1813)............................................................................................................. 264

Johanne Sarine (1806-1807)................................................................................................ 114

Karen (1731-1789).............................................................................................................. 172

Karen Kirstine (f. 1769)...................................................................................................... 130

Karen Kistine (1791-1793)................................................................................................... 87

Karen Marie (f. ca  1756).................................................................................................... 188

Karen Oline (f. 1790).......................................................................................................... 178

Kirsten (f. 1787).......................................................................................................... 112; 372

Maren (1759-1813)............................................................................................. 137; 138; 355

Maren (1791-1809)............................................................................................................. 178

Maren (1801-1802)............................................................................................................. 234

Margrethe (f. 1769)..................................................................................................... 282; 283

Margrethe (f. ca  1726)....................................................................................................... 122

Maria (f. ca  1761)............................................................................................................... 148

Sara (1793-1793)................................................................................................................. 178

Pedersen

Anders (1791-1872)............................................................................................................ 284

Anders (f. 1805).................................................................................................................. 234

Anders (f. ca  1790).............................................................................................................. 87

Andreas Holm (f. 1790)...................................................................................................... 113

Eilert (f. 1785)..................................................................................................................... 112

Halvor (f. 1803).......................................................................................................... 234; 266

Hans (f. 1795)..................................................................................................................... 265

Hans Riegel (1796-1798).................................................................................................... 114

Hans Riegel (f. 1802).......................................................................................................... 114

Jacob (1728-1797)............................................................................................................... 154

Jacob (1735-1794)............................................................................................................... 205

Jacob (f. 1725).................................................................................................................... 167

Jens (f. 1800)....................................................................................................................... 280

Jon (f. ca  1760).................................................................................................................... 42

Jon (f. ca  1783).................................................................................................................. 341

Lars (1808-1809)................................................................................................................. 234

Lars (f. omk 1785).............................................................................................................. 190

Lorents Halvorsen (f. 1812)................................................................................................ 235

Marcus (1743-1793).................................................................................................... 145; 233

Marcus (f. 1799).................................................................................................................. 234

Nils (1771-før 1803)................................................................................................... 391; 392

Nils (f. 1746)....................................................................................................................... 511

Nils (f. ca  1752)................................................................................................................. 116

Peder (1789-1789).............................................................................................................. 189

Peder (1797-1797).............................................................................................................. 265

Peder (ca  1745-1805)........................................................................................................... 72

Peder (f. 1801).................................................................................................................... 265

Peder (f. 1802).................................................................................................................... 114

Rasmus (1757-før 1801)..................................................................................................... 432

Rasmus (f. 1794)................................................................................................................. 113

Søren (f. 1770)...................................................................................................................... 93

Søren Hesselberg (f. 1792).................................................................................................. 113

Åsold (f. omk 1775)............................................................................................................ 427

Petersen

Iver Christian (f. 1809)....................................................................................................... 303

Pettersen

Knud (f. ca  1772)............................................................................................................... 369

Phil

Gidske Sophie (f. omk 1730).............................................................................................. 292

Quinsgaard

Karen Mathilde (1830-1867)................................................................................................ 50

Qvindsgaard

Axel (1796-1885).................................................................................................................. 50

Rasmusdatter

Anna Rosine (f. 1785)......................................................................................................... 456

Anne (1797-1881)............................................................................................................... 434

Anne (f. 1767)............................................................................................................. 205; 206

Anne Kirstine (1798-1799)................................................................................................. 214

Anne Margrethe (f. 1756)................................................................................................... 343

Karen Gurine (1794-1813).................................................................................................. 434

Kirsten (1762-1808).................................................................................................... 226; 227

Rasmusen

Hans (1800-1802)............................................................................................................... 214

NN (1787-1787).................................................................................................................. 433

Peder (f. 1791).................................................................................................................... 433

Rasmus (f. 1802)................................................................................................................... 68

Rasmussen

Peder (1756-1809).............................................................................................................. 284

Ravn

Anne Dorthea Bertelsdatter (1775-1844)........................................................................... 541

Resch

Caroline Sophie Sigismundsdatter (f. ca  1770)......................................................... 251; 252

Sigmund (f. omk 1750)....................................................................................................... 252

Sophia E. (f. ca  1750)........................................................................................................ 252

Rolfsen

Lars (1716-1783)................................................................................................................. 517

Rostrup

Mette Christine................................................................................................................... 496

Ruberg

Lars Christian (f. 1795)......................................................................................................... 44

Mathea Christine (f. 1796).................................................................................................... 45

Mathias (f. ca  1763)............................................................................................................. 44

Rønning

Bergsvend Christian (1719-1781)......................................................................................... 31

Elisabeth Margrethe (f. 1751)............................................................................................... 31

Karen Christine (1757-1802).......................................................................................... 30; 31

Marthe Kirstine (f. 1785)................................................................................................ 30; 31

Samuelsen

Anthonius (f. ca  1761)....................................................................................................... 526

Sandersen

Ole (1814-1814).................................................................................................................. 383

Schaaning

Margrethe Marie Jensdatter (1729-1808).............................................................................. 53

Schaanning

Jens Jensen (f. 1761)............................................................................................................. 30

Schebs

Hans Isachsen (f. 1766)...................................................................................................... 287

Ingeborg Erichsdatter (1738-1784)....................................................................................... 62

Schmidt

Wilhelm Ludvig (f. omk 1775)........................................................................................... 280

Schoubye

Andreas (f. 1789).................................................................................................................. 65

Bent (ca  1755-1828)...................................................................................................... 19; 63

Birthe Maria (1793-1817)..................................................................................................... 66

Severine (f. 1796)............................................................................................................ 19; 66

Søren (1798-1801)................................................................................................................ 67

Ulricha Sophie (f. 1791)........................................................................................................ 65

Schuls

Gunhild Henrichsen (ca  1756-1804).......................................................................... 278; 279

Selling

Adolph Andersen (1757-1824)........................................................................................... 535

Sigurdsdatter

Gunhild............................................................................................................................... 329

Simensdatter

Barbro (1735-1797)............................................................................................. 152; 153; 160

Inger Marie (f. 1788)........................................................................................................... 415

Simensen

NN (1786-1786).................................................................................................................. 415

Simonsdatter

Johanne (f. 1808)................................................................................................................ 487

Kari (f. ca  1731)................................................................................................................. 472

Simonsen

Jørgen (f. 1791)................................................................................................................... 445

Siversdatter

Maria (f. ca  1762)............................................................................................... 381; 382; 421

Sivertsdatter

Anna Maria (1773-1778)....................................................................................................... 92

Edel Margrete (f. ca  1758)................................................................................................. 376

Kirsten (1771-1803).............................................................................................. 92; 350; 351

Malene (1778-1801).............................................................................................................. 93

Marthe Johanne (f. 1792)...................................................................................................... 95

Mette Marie (f. 1776)............................................................................................................ 93

Sivertsen

Jacob (1780-1814)................................................................................................................. 93

Johan (f. ca  1782)................................................................................................................. 94

NN (1789-1789).................................................................................................................... 95

Ole (1783-1801).................................................................................................................... 94

Sivert (f. 1786)...................................................................................................................... 94

Solvesdatter

Magnild (1739-1807).......................................................................................................... 361

Staalesen

Anund (f. 1813).................................................................................................................. 405

Steffensdatter

Maren (1712-1763)............................................................................................................. 401

Stiansdatter

Ingeborg (1753-1813)......................................................................................................... 215

Stochfledt

Isabelle Chatrine (ca  1761-1810)......................................................................... 19; 291; 292

Nils (f. omk 1730)............................................................................................................... 292

Stochfleth

Gerhard................................................................................................................................. 35

Margrethe Maria (f. 1749)..................................................................................................... 35

Stoesdatter

Guri (f. 1776)........................................................................................................................ 80

Johanne Maria (1798-1862)................................................................................................ 247

Karen Gurine (1801-1803).................................................................................................. 247

Karen Gurine (1804-1808).................................................................................................. 248

Karen Gurine (1810-1811).................................................................................................. 248

Karen Gurine (ca  1801-1804)............................................................................................ 247

Stoesen

Ingebright (1734-1789)....................................................................................................... 213

Jacob (1796-1861)............................................................................................................... 247

Johannes (1807-1808)......................................................................................................... 248

Johannes (f. 1814)....................................................................................................... 248; 304

Knud (f. 1779)...................................................................................................................... 80

Lars (1794-1852)................................................................................................................. 246

Lars (ca  1705-1784)............................................................................................................. 76

Lars (f. 1782)........................................................................................................................ 81

Sukkarov

Andreas (ca  1773-1844)............................................................................................... 98; 260

Svanberg

Johanne Erichsdatter (f. ca  1754).............................................................................. 336; 337

Svendsdatter

Alette Marie (f. 1812)......................................................................................................... 342

Sørensdatter

Alet (ca  1758-1798)................................................................................................. 19; 63; 64

Anne Helvig (f. 1786)......................................................................................................... 445

Anne Maria (1792-1792)..................................................................................................... 403

Birthe (1786-1789).............................................................................................................. 146

Bodil Cathrina (1743-1801).................................................................................................. 36

Elisabeth Kirstine (f. 1789)................................................................................................. 445

Ellen Kirstine (1801-1802).................................................................................................. 404

Else Birthe (f. 1796)............................................................................................................ 146

Gunild (f. 1791).................................................................................................................... 84

Kirsten (1723-1789)............................................................................................................ 167

Laurense (f. 1754)....................................................................................................... 102; 103

Maren Kirstine (f. omk 1770)............................................................................................. 254

Mari (f. 1743)...................................................................................................................... 125

Maria (f. ca  1761)............................................................................................................... 447

Ragnhild (1735-1779)......................................................................................................... 441

Sara (f. ca  1786)................................................................................................................. 531

Sissel Marie (1793-1794).................................................................................................... 403

Sørensen

Abraham (1794-1795)........................................................................................................... 85

Anders (ca  1718-1788)...................................................................................................... 510

Anund (1735-1789)............................................................................................................ 412

Christen (1735-1771).......................................................................................................... 441

Christen (1749-1787).................................................................................................. 321; 322

Elias (f. 1805)...................................................................................................................... 405

Hans (1786-1786)................................................................................................................. 84

Hans (f. 1789)....................................................................................................................... 84

Isach (1732-1806)............................................................................................................... 287

Isach (1799-1800)............................................................................................................... 446

Isach (1803-1804)............................................................................................................... 404

Jacob (1722-1776)............................................................................................................... 334

Jacob (f. 1788).................................................................................................................... 402

Jens (f. ca  1781)................................................................................................................... 46

Knud (1792-1792).............................................................................................................. 402

Knud (1807-1807).............................................................................................................. 405

Lars (1758-1810)................................................................................................................. 482

Marcus (f. 1790).................................................................................................................. 146

Nils (1781-1839)......................................................................................................... 330; 352

Nils Christian (f. 1798)....................................................................................................... 404

Ole (ca  1749-1812)............................................................................................................ 296

Søren (ca  1737-1812)......................................................................................................... 447

Søren (f. 1808).................................................................................................................... 405

Thor (f. 1793)...................................................................................................................... 445

Tambs

Morten Fredrich (ca  1749-1803)............................................................................................ 1

Tellefsdatter

Boel Kirstine (f. 1798)........................................................................................................ 431

Inger (f. 1795)..................................................................................................................... 431

Maren (f. 1797)................................................................................................................... 180

Tellefsen

Christopher (1793-1793)..................................................................................................... 431

Jens Christian (f. 1794)....................................................................................................... 180

Ole (1793-1793).................................................................................................................. 430

Ole (f. ca  1771)...................................................................................................................... 6

Thambs

Hans Friderich (f. 1774).......................................................................................................... 2

Themsen

Ane Dorthea Christine (1776-1776)................................................................................... 259

Christian Wilhelm Hansøn (1781-1782)............................................................................. 260

Fredrich Zimmermann (1779-1780).................................................................................... 260

Fredrik Christian (ca  1735-1808)............................................................................... 100; 258

Friderich Anthon (1772-1772)............................................................................................ 259

Friderich Christian Giøs (1775-1775)................................................................................. 259

Friderich Georg (1773-1773).............................................................................................. 259

Friderich Giøs (1777-1778)................................................................................................. 260

NN (1784-1784).................................................................................................................. 261

Rebecca Fredrichsdatter (f. 1783)................................................................................ 98; 100

Rebecca Fridericca (f. 1783)............................................................................................... 260

Stie Pedersøn (1785-1785).................................................................................................. 261

Thiis

Christen Jensen (1756-1791)............................................................................................... 202

Jens Christensen.................................................................................................................. 202

Thomasen

Jon (f. ca  1747).................................................................................................................... 99

Thorsdatter

Ellen.................................................................................................................................... 404

Thorsen

Anders (f. ca  1751)............................................................................................................ 425

Tobiasdatter

Pernille (f. ca  1777).............................................................................................................. 59

Tolfsen

Erich (f. omk 1750)............................................................................................................. 177

Tollefsdatter

Gunild (1739-1769).................................................................................................... 364; 478

Tollefsen

Anders (f. 1762).................................................................................................................. 163

Halvor (f. 1770).................................................................................................................. 236

Tyge (1740-1798)........................................................................................................ 346; 357

Tomasen

Rasmus (1720-1773)................................................................................................... 227; 343

Torbjørnsen

Eilert (f. 1754)..................................................................................................................... 338

Torgersdatter

Kirstine (ca  1760-1800)............................................................................................. 493; 494

Torgersen

Daniel (f. 1799)................................................................................................................... 507

Halvor (f. 1775).................................................................................................................. 412

Hans Jørgen (f. 1796).......................................................................................................... 507

Jørgen (1801-1801)............................................................................................................. 507

Torkild......................................................................................................................... 118; 122

Torkildsdatter

Margrethe (f. 1765)............................................................................................. 118; 121; 122

Torsdatter

Birthe (f. omk 1790)........................................................................................................... 169

Helvig (f. ca  1759)............................................................................................................. 475

Kirstine (1781-1864)........................................................................................................... 107

Kirstine (f. omk 1780)......................................................................................................... 106

Maren (f. 1763)................................................................................................................... 444

Torsen

Michel (1718-1775)............................................................................................................. 185

Peder (1736-1814).............................................................................................................. 264

Torstensdatter

Karen (f. 1765)............................................................................................................ 477; 478

Margrethe (f. 1762)..................................................................................................... 363; 364

Tronsen

Ellev (1740-1808)....................................................................................................... 152; 160

Jon (f. omk 1760)................................................................................................................ 376

Trulsdatter

Ingeborg (1771-1844)................................................................................................. 139; 354

Tygesdatter

Anne (1767-1809)............................................................................................................... 346

Tygesen

Abraham (f. 1764)............................................................................................................... 357

Tævesen

Gunder................................................................................................................................ 495

Tønnesen

Hans (f. 1786)..................................................................................................................... 533

Ingebrecht (f. 1779)............................................................................................................ 533

Jørgen (1789-1801)............................................................................................................. 534

Nicolai (1783-1801)............................................................................................................ 533

Ole (f. 1781)........................................................................................................................ 533

Uldrichsen

Knud (1717-1773).............................................................................................................. 318

Viborg

Andrea Simensdatter (f. 1801)............................................................................................. 49

Andreas Christian Simensen (1800-1800)............................................................................ 49

Bigitta Simensdatter (f. 1794).............................................................................................. 48

Elisabeth Kristine Simensdatter (f. 1808)............................................................................. 49

Jacob Simonsen (1796-1796)................................................................................................ 48

Karen Simensdatter (f. 1798)................................................................................................ 49

Samuel Simensen (f. 1793)................................................................................................... 48

Samuel Thomassen (1716-1770)........................................................................................... 47

Simen Grøter Samuelsen (1758-1847).................................................................................. 47

Simon Simensen (1803-1854)............................................................................................... 49

Thomas Johannes Simensen (1812-1874)............................................................................. 50

Ulrikke Benedikte Simensdatter (f. 1810)............................................................................ 50

Vigeland

Staale Aanesen (f. omk 1770)..................................................................................... 334; 402

Villumsdatter

Susanna (1707-1763).................................................................................................. 389; 392

Vraalsen

Gunder (ca  1748-1789)...................................................................................................... 423

Waldemarsdatter

Marie (f. ca  1777)............................................................................................................... 295

Wenersberg

Elenora (f. ca  1774).............................................................................................................. 29

Wierching

Ludvig Theodor.................................................................................................................... 50

Wiershing

Justine Sabine (1821-1854)................................................................................................... 50

Windfeldt

Birgitte (ca  1763-1834)...................................................................................................... 280

Lars (ca  1730-1790)..................................................................................................... 24; 280

Windt

Engebreth Jørgensen (ca  1759-1800)................................................................................. 470

Winfeldt

Ingeborg (1763-1839)........................................................................................................... 24

Ingeborg Birgitte (1763-1839).............................................................................................. 22

Wølner

Margrethe Elisabeth (ca  1740-1790).................................................................................. 334

Zachariasdatter

Anniken (f. 1799)................................................................................................................ 543

Dorothea (1774-1808)....................................................................................................... 8; 10

Zachariasen

Anne Elisa (1778-1799).................................................................................................. 56; 57

Boel Jørgine (1788-1858).............................................................................................. 12; 518

Cathrine Cudrio (1783-1835).......................................................................................... 56; 57

Christen (f. 1763)................................................................................................................ 127

Halvor (f. 1766).......................................................................................................... 113; 371

Inger Bugge (1773-1848).................................................................................................. 8; 11

Simon (1734-1791)................................................................................................... 10; 11; 57

Østensen

Albreth (f. ca  1780)............................................................................................................ 484

Åsoldsen

John Petter (f. 1798)........................................................................................................... 427


 

 

 

Overføringstabell:

Her ser en hvilke side(r) som angir hvilke familie.

 

Fam. 1a – side 1-3

Fam. 1b – side 4

Fam. 1e – side 6

Fam. 2a – side 8-13

Fam. 3a – side 15-20

Fam. 4a – side 22-27

Fam. 4c – side 29

Fam. 5 – side 30-32

Fam. 6a – side 33

Fam. 6b – side 34

Fam. 7 – side 35-36

Fam. 8a – side 37-38

Fam. 8b – side 39

Fam. 8c – side 40

Fam. 8e– side 42

Fam. 10a - side 44-45

Fam. 10b - side 46

Fam. 11a - side 47-50

Fam. 12a - side 52-54

Fam. 12b - side 55

Fam. 13a - side 56-58

Fam. 13b - side 59

Fam. 15 - side 61-62

Fam. 16a - side 63-67

Fam. 16b - side 68

Fam. 18a - side 71-72

Fam. 23a - side 75-81

Fam. 24 - side 83-85

Fam. 25 - side 86-88

Fam. 27a - side 90-95

Fam. 27b – side 96

Fam. 28b - side 98-101

Fam. 29 - side 102-104

Fam. 33 - side 106-110

Fam. 34 - side 111-114

Fam. 36 - side 116-117

Fam. 37a - side 118-120

Fam. 37b- side 121-123

Fam. 38 - side 124-126

Fam. 39 - side 127-129

Fam. 40 - side 130-132

Fam. 42 - side 134-136

Fam. 43a- side 137-140

Fam. 44 - side 142-143

Fam. 47a - side 145-146

Fam. 48 - side 148-150

Fam. 52 - side 152-156

Fam. 53 - side 157-159

Fam. 54- side 160-162

Fam. 55 - side 163-165

Fam. 56 - side 166-170

Fam. 57a - side 171-173

Fam. 61 - side 176-178

Fam. 62a - side 179-180

Fam. 63 - side 182-183

Fam. 65 - side 185-187

Fam. 66 - side 188-190

Fam. 67 - side 191-192

Fam. 69 - side 194-195

Fam. 70 - side 196-197

Fam. 71 - side 198-200

Fam. 74 - side 202-203

Fam. 77 - side 205-209

Fam. 78 - side 210

Fam. 79 - side 211-214

Fam. 80 - side 215-216

Fam. 82 - side 218-219

Fam. 83 - side 220-221

Fam. 84 - side 222-224

Fam. 86 - side 226-228

Fam. 87 - side 229-231

Fam. 89 - side 233-235

Fam. 90 - side 236-238

Fam. 92 - side 240-242

Fam. 94 - side 245-249

Fam. 96 - side 251-253

Fam. 97 - side 254-255

Fam. 98b - side 257

Fam. 99 - side 258-261

Fam. 101 - side 263-266

Fam. 102a - side 267

Fam. 102c - side 269

Fam. 103a - side 270-271

Fam. 104a - side 273-275

Fam. 105b - side 277

Fam. 106 - side 278-281

Fam. 107 - side 282-286

Fam. 108 - side 287-290

Fam. 109a - side 291-294

Fam. 109b - side 295

Fam. 110a - side 296

Fam. 111b - side 298

Fam. 114 - side 300-303

Fam. 115b - side 306

Fam. 116 - side 307-310

Fam. 117 - side 311

Fam. 120a - side 311-314

Fam. 123a - side 316

Fam. 126 - side 318-319

Fam. 129a - side 321-324

Fam. 129c - side 326

Fam. 130 - side 327-328

Fam. 131 - side 329-331

Fam. 133a - side 333-335

Fam. 133b - side 336-337

Fam. 134 - side 338-342

Fam. 135 - side 343-344

Fam. 137 - side 346-348

Fam. 140 - side 350-353

Fam. 141 - side 354-356

Fam. 142 - side 357-358

Fam. 145 - side 360-362

Fam. 146 - side 363-365

Fam. 148b - side 367

Fam. 149 - side 369

Fam. 151 – side 371-375

Fam. 152 – side 376-377

Fam. 153a – side 378-379

Fam. 154 – side 381-385

Fam. 155 – sideb 386-387

Fam. 156a – side 388-390

Fam. 156b – side 391-393

Fam. 157 – side 394

Fam. 159 – side 395-397

Fam. 161 – side 399-405

Fam. 162 – side 406-407

Fam. 163 – side 408-410

Fam. 167 – side 412-413

Fam. 168 – side 414-415

Fam. 170 – side 417-418

Fam. 171 – side 419-421

Fam. 172 – side 422-424

Fam. 173a – side 425-427

Fam. 175 – side 429-431

Fam. 176 – side 432-435

Fam. 177b – side 437

Fam. 178 – side 438-440

Fam. 179 – side 441-443

Fam. 180 – side 444-446

Fam. 181a – side 447-448

Fam. 182 – side 450-451

Fam. 183 – side 452-457

Fam. 184 – side 458-460

Fam. 186 – side 462-465

Fam. 188 – side 467-468

Fam. 190a – side 470-471

Fam. 190b– side 472

Fam. 192a – side 474

Fam. 192b – side 475

Fam. 194 – side 477-479

Fam. 195 – side 480-482

Fam. 196b – side 484

Fam. 197 – side 486-488

Fam. 198a – side 490

Fam. 199 – side 491-492

Fam. 200 – side 493-496

Fam. 201a – side 498-501

Fam. 201b – side 502

Fam. 202 – side 503-505

Fam. 203a – side 506-507

Fam. 205 – side 509-510

Fam. 206 – side 511-514

Fam. 208a – side 516-518

Fam. 209 – side 520-521

Fam. 212 – side 523-525

Fam. 213 – side 526

Fam. 215a – side 528-529

Fam. 215c – side 531

Fam. 216 – side 532-534

Fam. 217 – side 535-538

Fam. 218c – side 540

Fam. 219a – side 541-544

Fam. 219b – side 545

Fam. 219c – side 546