| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK |      


 

 

Navnregister for hele Brevik før 1814

 

NB! Dette navnregister har jeg ikke greid å følge opp. Nye personer som har kommet til er ikke med her. Men jeg lar det stå. De som nevnes er jo der.

 

NB! Dette er et navnregister for hele Brevik før 1814. Dette registeret er da bare for å finne ut av hvilke tidsbolk i Brevik før 1814 personen er innført.

Det sidetallet en finner her tar man så med til overføringstabellen for hele Brevik før 1814. Der finner man ut hvilke tidsbolk i Brevik før 1814 dette sidetallet viser til. 

 

Når man så har funnet tidsbolken, så går man til navnregisteret for denne og der finner en et nytt sidetall. Dette tar man så med til overføringstabellen for tidsbolken 

man er i for å finne nummeret på familien personen er nevnt i. Så leter man frem personen der.

 

Tidsbolkene der da: før 1701, 1701,1701-1725, 1725, 1725-1762, 1762, 1762-1782, 1782, 1801, etter 1801.

 

Ps. Sidetallet en finner her gjelder bare for overføringstabellen for hele Brevik før 1814. Ta høyde for at det kan være unøyaktigheter i årstall. Gi gjerne beskjed til meg.

 

 

Aabye

Maren Pernille Jensdatter (ca  1746-1784)......................................................................... 2014

Aachedatter

Catrine (ca  1685-1762)....................................................................................................... 657

Aachesen

Erich (f. ca  1687)................................................................................................................ 657

Aagaard

Ole Andersen (f. omk 1690)................................................................................................ 349

Aagaardsdatter

Mette Margrethe (f. omk 1680)............................................................................................ 374

Aagesdatter

Maren (f. omk 1760)......................................................................................................... 2903

Aagesen

Jan (f. ca  1618)..................................................................................................................... 26

Aal

Constance Nilsdatter (1747-1777)..................................................................................... 2866

Aalborg

Jacob (ca  1758-1824)....................................................................................................... 1513

Aarup

Christian Jensen (1768-1796)............................................................................................ 2706

Edel Margrethe Jensdatter (f. 1775)................................................................................... 2708

Erich Andreas Jensen (1771-1773).................................................................................... 2707

Erich Jensen (1777-1780).................................................................................................. 2708

Helene Jensdatter (1769-1770).......................................................................................... 2707

Helene Jensdatter (f. 1773)................................................................................................ 2707

Jens (ca  1727-1802)........................................................................... 1622; 2271; 2704; 2989

Maren Margrethe Jensdatter (f. 1766)............................................................ 2271; 2706; 2989

Ole Jensen (1780-1781)..................................................................................................... 2709

Aaselsdatter

Ingeborg (ca  1669-1736)............................................................................ 237; 252; 288; 291

Aasoldsdatter

Maren (ca  1680-1725)...................................................................................... 450; 568; 1206

Mette (ca  1689-1719)......................................................................................................... 389

Abel

Ole (omk 1640-før 1709).................................................................................................... 363

Abrahamdatter

Karen (ca  1678-1748)......................................................................................................... 354

Abrahamsdatter

Anne Marie (1708-1715)..................................................................................................... 600

Helvig (1734-1808)............................................................................. 1974; 2725; 2726; 3263

Ingeborg Karine (f. 1795).................................................................................................. 3275

Ingeborg Kirstine (f. 1814)................................................................................................ 2770

Inger (1752-1757).............................................................................................................. 1254

Inger (1760-1760).............................................................................................................. 1255

Inger Margrethe (f. 1792)................................................................................................... 2529

Karen (1747-1748)............................................................................................................ 1253

Karen (f. 1707).................................................................................................................... 118

Karen Bolette (1756-1809)........................................................ 1303; 2692; 2693; 3369; 3505

Kari (1727-1730)................................................................................................................. 829

Maren Johanne (1782-1783).............................................................................................. 2302

Margrethe (1774-1774)...................................................................................................... 2143

Mari (f. omk 1670)................................................................................................................ 92

Mette Karine (1791-1793)................................................................................................. 2769

Mette Maria (1778-1779)................................................................................................... 2768

NN (1755-1755)................................................................................................................ 1303

Åse Cathrine (1767-1767)................................................................................................. 2078

Abrahamsen

Abraham (1732-1738)......................................................................................................... 830

Anders (1773-1812)...................................................................................... 2041; 2768; 3271

Anders (f. 1709).................................................................................................................. 118

Anders (f. omk 1775)........................................................................................................ 2500

Christen (f. 1762).............................................................................................................. 2901

Christen (f. 1792).............................................................................................................. 3381

Christen (omk 1740-ca  1794)........................................................................................... 1177

Christopher (1745-ca  1776).................................................................. 932; 1253; 2414; 2415

Hans (1754-1755).............................................................................................................. 1254

Hans (1757-1802).................................................................................................... 2656; 2993

Hans (f. 1795)................................................................................................................... 3381

Hans (f. ca  1666)................................................................................................................ 338

Hans (f. ca  1707)................................................................................................................ 399

Isach.................................................................................................................................. 3432

Isach (1777-1781)............................................................................................................. 2523

Isach (1781-1785)............................................................................................................. 2769

Isach (1782-1783)............................................................................................................. 2524

Isach (f. 1787)................................................................................................................... 2769

Johannes (f. 1749)................................................................................................... 1254; 2760

John................................................................................................................................... 2942

Jon (f. 1758)...................................................................................................................... 1255

Kittil (1799-1810).............................................................................................................. 3381

Lars (1775-1777)............................................................................................................... 2768

Mads (ca  1782-1805)........................................................................................................ 3614

Nils (1706-1710)................................................................................................................. 600

NN (1780-1780)................................................................................................................ 2524

Ole (f. 1755)...................................................................................................................... 1255

Ole (f. omk 1765).............................................................................................................. 3601

Paul (f. 1793)..................................................................................................................... 3274

Peder (ca  1705-1707)......................................................................................................... 118

Simon (1775-1783)............................................................................................................ 2523

Solve (f. omk 1780)........................................................................................................... 3603

Tor (f. 1781)...................................................................................................................... 3555

Torger (ca  1722-1764)...................................................................................................... 1293

Tyge (f. 1799).................................................................................................................... 3275

Adamsdatter

Anne Catrine (f. 1707)......................................................................................................... 669

Bertel (f. 1709).................................................................................................................... 669

Catarine (ca  1646-1719)............................................................................................. 277; 316

Adamsdsdatter

Margrethe (f. 1706).............................................................................................................. 669

Adamsen

Ole (f. ca  1635).................................................................................................................... 27

Adchild

Govert (ca  1706-1765)..................................................................................................... 1621

Adeler

Cort Sivertsen (1622-1675).................................................................................................... 95

Nils Sivertsen (1628-1694).................................................................................................... 95

Adolph

Johan (f. omk 1770).......................................................................................................... 2904

Adolphsdatter

Anne Sine (1805-1805)..................................................................................................... 3449

Helias (1789-1792)............................................................................................................ 3448

Johanna (f. 1802).............................................................................................................. 3449

Johanne (f. 1796).............................................................................................................. 3448

Adolphsen

Andreas (f. 1787).............................................................................................................. 3447

Fredric (1798-1798)........................................................................................................... 3448

Johannes (1791-1791)....................................................................................................... 3448

Johannes (1792-1793)....................................................................................................... 3448

Johannes (ca  1800-1801).................................................................................................. 3449

Adolpsdatter

Ingeborg Marie (f. 1799).................................................................................................... 3448

Adophsdatter

Ingeborg Marie (1794-før 1801)........................................................................................ 3448

Adreasdatter

Andrea (1779-1780).......................................................................................................... 2131

Adriansen

Albrecht (1708-1708).......................................................................................................... 647

Lorents (f. omk 1660).......................................................................................................... 305

Agustiniusdatter

Kirsten (f. 1734)................................................................................................................ 1115

Agustiniusen

Tommas (f. 1737).............................................................................................................. 1116

Albrethsdatter

Anne (f. 1795)................................................................................................................... 3281

Gurine (1800-1802)........................................................................................................... 3281

Maria (omk 1720-1751)............................................................................................... 700; 701

Albrethsen

Hans Andreas (f. 1788)..................................................................................................... 3281

Jacob (1786-1795)............................................................................................................. 3281

Jacob (ca  1732-ca  1775).................................................................................................. 3280

Jacob (omk 1730-ca  1775)........................................................................... 1376; 1377; 1457

Torsten (f. 1790)................................................................................................................ 3281

Albretsdatter

Anne Marie (f. omk 1720)................................................................................................. 1371

Album

Anne Marie Pettersdatter (f. 1781)..................................................................................... 1099

Anthonette Pettersdatter (f. 1770)...................................................................................... 1098

Elias Pettersen (1767-1767)............................................................................................... 1098

Elisabeth Pettersdatter (1772-1773)................................................................................... 1098

Elisabeth Pettersdatter (f. 1777)......................................................................................... 1099

Evert Pettersen (f. 1774).................................................................................................... 1099

Petter Bentsen (ca  1729-1791)................................................................................ 1095; 1659

Alet (f. omk 1620).................................................................................................................... 78

Alexandersen

Hans (ca  1728-1774).................................................................................... 1892; 1894; 3080

Alfsdatter

Anne.................................................................................................................................. 2547

Karen (ca  1643-1723)......................................................................................................... 391

Alfsen

Aasold (omk 1675-1721)..................................................................................................... 357

Halvor (ca  1660-1732)............................................................................................. 451; 1403

Zacharias (ca  1663-1714)................................................................................................... 171

Alsing

Christen (omk 1710-før 1750)............................................................................................. 873

Christian (omk 1710-før 1750)............................................................................................ 873

Amborgsund

Nils (f. omk 1740)............................................................................................................. 2100

Amdal

Marthe Bentsdatter (1656-1735).......................................................................................... 273

Amten

Margrete Chatrine (f. omk 1740)....................................................................................... 2110

Amundsdatter

Anna Dorthea (1742-1748)................................................................................................ 1710

Anne (ca  1687-1706).......................................................................................................... 644

Anne (ca  1700-1742).............................................................................................. 1143; 1553

Anne Marie (f. 1732)......................................................................................................... 1846

Beate Cathrine (1765-1810)............................................................................................... 1524

Dorthe (1738-1740)........................................................................................................... 1709

Elen Maria (f. 1756).......................................................................................................... 1078

Else (ca  1721-1725)............................................................................................................ 910

Guri (1730-1731)............................................................................................................... 1708

Helge (1721-1796)............................................................................... 1737; 1844; 1847; 1849

Ingeborg (1742-1748)........................................................................................................ 1775

Inger (1718-1774)................................................................................ 1301; 1302; 1843; 2693

Inger (1728-1770).................................................................................................... 1351; 1352

Inger (1766-1789).............................................................................................................. 1081

Karen (1731-ca  1780)........................................................................... 447; 1774; 2565; 2566

Karen (ca  1681-1716)......................................................................................... 168; 427; 428

Kari (1729-ca  1780)......................................................................................................... 1845

Maren (1720-1781).............................................................................. 1828; 1830; 1937; 2632

Maren (ca  1698-1752)........................................................................................................ 644

Maren (f. omk 1710)........................................................................................................... 874

Maren Sophie (f. ca  1796)............................................................................ 1222; 3288; 3289

Mari (f. 1724).................................................................................................................... 1844

Mari (f. ca  1725)....................................................................................................... 772; 1772

Maria (1727-1789)............................................................................... 1185; 1795; 1796; 3421

Maria (1799-1804)............................................................................................................. 3059

Marte Marie (f. 1785)........................................................................................................ 2883

Martha (1748-1787)........................................................................................................... 3133

Martha (1802-1805)........................................................................................................... 3059

Marthe (1722-1797)......................................................................................... 911; 1706; 1940

Marthe (1729-1763)........................................................................................................... 1773

Mette (ca  1686-1739)................................................................................................. 644; 677

Pernille (1708-1796).......................................................................................................... 1841

Pernille (1760-1763).......................................................................................................... 1080

Tore (1726-ca  1770)......................................................................................................... 1844

Åse Maria (1783-1788)...................................................................................................... 2874

Amundsen

Abraham (ca  1705-ca  1738).............................................................................................. 645

Amund (ca  1671-1744)...................................................................................................... 633

Anders (1707-1779).......................................................................................................... 2766

Anders (f. 1793)................................................................................................................ 3059

Arne (ca  1701-1763)................................................................................................ 645; 1883

Aslach (ca  1663-før 1704).................................................................................................. 395

Gjert (1714-1750)................................................................................................................ 568

Gunder (ca  1703-1763).................................................................................................... 1901

Halvor................................................................................................................................ 2555

Hans.................................................................................................................................. 1812

Hans (1725-1763)............................................................ 1436; 1441; 1474; 2267; 2832; 3406

Helge (f. ca  1689)............................................................................................................... 644

Isach (f. 1725)................................................................................................................... 1772

Isach (f. 1735)................................................................................................................... 1774

Jacob (1737-1738)............................................................................................................. 1775

Jacob (1742-1809)............................................................................... 1709; 2375; 2483; 2665

Jacob (ca  1691-1730)................................................................................................. 628; 644

Jacob (ca  1701-1730)............................................................................................. 1590; 1884

Jacob (f. 1726).................................................................................................................. 1707

Jens (ca  1777-1804)......................................................................................................... 3595

Johannes (f. 1796)............................................................................................................. 3059

Jon (1735-1736)................................................................................................................ 1708

Jon (f. 1724)...................................................................................................................... 1771

Jørgen (1753-1786)........................................................................................................... 1078

Knud (1724-1725)............................................................................................................. 1707

Knud (1729-1729)............................................................................................................. 1707

Michel (f. 1758)................................................................................................................. 1851

Nils (1718-1718)................................................................................................................. 634

Nils (1726-1788)........................................................................................... 2407; 2877; 3049

Nils (1759-1760)............................................................................................................... 1080

Nils (ca  1764-1765).......................................................................................................... 2197

NN (1733-1733)...................................................................................................... 1708; 1884

NN (ca  1730-1730)........................................................................................................... 1774

NN (f. 1763)...................................................................................................................... 1081

Ole (1713-1737)................................................................................................................ 1843

Ole (ca  1687-1763)........................................................................................... 613; 662; 1593

Peder (1710-1743)............................................................................................................. 1842

Tallak (f. omk 1680)............................................................................................................ 344

Thomas Martinius (1806-1809)......................................................................................... 3059

Vetle (ca  1699-1732)........................................................................................ 674; 726; 1894

Anders (f. 1733)..................................................................................................................... 865

Anders (f. omk 1640).............................................................................................. 72; 141; 560

Andersdatter

Abigal (1726-1789)....................................................................... 446; 778; 1037; 1486; 3240

Alet Marie (f. 1801)........................................................................................................... 2905

Anna (1769-1770)............................................................................................................. 2741

Anna (ca  1699-1737)........................................................................................................ 2405

Anna Carine (f. 1798)........................................................................................................ 2905

Anna Maria (f. 1800)......................................................................................................... 2500

Anna Susanna (1799-1800)............................................................................................... 3272

Anne (1704-1766)............................................................................................................. 1136

Anne (1728-1789)..................... 972; 1378; 1494; 1589; 1969; 1970; 2013; 2368; 2369; 2727

Anne (1730-1730)............................................................................................................... 778

Anne (1734-1770)........................................................... 1057; 1059; 1087; 2268; 2275; 2552

Anne (1738-1743)............................................................................................................. 2546

Anne (1795-1795)............................................................................................................. 2286

Anne (1799-1799)............................................................................................................. 2287

Anne (ca  1639-1707).......................................................................................................... 385

Anne (ca  1673-1735).................................................................................................. 302; 303

Anne (ca  1678-1740).............................................. 423; 424; 450; 527; 545; 690; 1456; 1461

Anne (ca  1689-1752).......................................................................................................... 816

Anne (ca  1752-1800)........................................................................................................ 2917

Anne (f. 1783)................................................................................................................... 2217

Anne (f. ca  1711)................................................................................................... 1564; 1566

Anne (f. omk 1680)..................................................................................................... 324; 328

Anne (f. omk 1685)........................................................... 286; 300; 473; 560; 965; 971; 1427

Anne (f. omk 1780)........................................................................................................... 3594

Anne Kirstine (ca  1722-1765).................................................. 1199; 1200; 1262; 1405; 2859

Anne Margrethe (ca  1710-1763)....................................................................................... 1714

Anne Margrethe (f. 1803).................................................................................................. 3583

Anne Maria........................................................................................................ 79; 1711; 1713

Anne Maria (1734-1737)..................................................................................................... 979

Anne Marie (1740-1741)................................................................................................... 2546

Anne Sophie (1705-1763)......................................................................................... 262; 1346

Anne Susanne (f. 1805)..................................................................................................... 3272

Annichen (f. 1724).................................................................... 1084; 1086; 1250; 2044; 2578

Barbara (ca  1668-1732)...................................................................................................... 427

Barbara (f. ca  1759).......................................................................................................... 3375

Berte (f. ca  1665)........................................................................................................ 513; 631

Birte Maria (1791-1791).................................................................................................... 3340

Birthe (1755-1800).................................................................................................. 1952; 3005

Birthe (1777-1780)............................................................................................................ 2742

Birthe (ca  1630-1711)......................................................................................................... 388

Birthe (ca  1720-1756)............................................................................................. 1541; 1600

Birthe (f. 1802).................................................................................................................. 3340

Birthe Cathrine (f. 1812).................................................................................................... 3163

Birthe Christine (f. 1769)................................................................................................... 1119

Boel (1754-1789)................................................................................ 1090; 1250; 2577; 2578

Catrine (f. 1793)................................................................................................................ 3111

Catrine Marie (1773-1774)................................................................................................ 2439

Christense (1767-1789)................................................................................. 1938; 2452; 3297

Christine (1801-1801)........................................................................................................ 3162

Dorthe Marie (1780-1783)................................................................................................. 2454

Elen (1767-1767)............................................................................................................... 2568

Elen (f. 1772).................................................................................................................... 2742

Ellen Marie (f. omk 1670)..................................................................................................... 72

Else (1738-1779)............................................................................................................... 2544

Gjertrud (ca  1647-1727)..................................................................................................... 938

Gjøran (f. 1740)................................................................................................................. 1534

Gunild (1748-1810)........................................................................................................... 2557

Gunild (d. 1727).................................................................................................................. 938

Gunild (f. 1734)................................................................................................................... 491

Gunild (f. omk 1770)............................................................................................... 2765; 2767

Gunild Margrethe (f. 1778)................................................................................................ 3268

Gunild Margrethe (f. omk 1780)........................................................................................ 3267

Hellie................................................................................................................................. 1368

Helvig (1747-1748)........................................................................................................... 1088

Helvig (f. 1745)......................................................................... 2349; 2427; 3463; 3468; 3496

Ingebor (ca  1731-1794)................................................................................ 2442; 2443; 3004

Ingeborg (1727-1792).............................................................................. 978; 982; 1739; 2440

Ingeborg (1748-1755)........................................................................................................ 1140

Ingeborg (1752-1778).................................................................................... 2041; 2765; 2766

Ingeborg (1764-1773)........................................................................................................ 2452

Ingeborg (1773-før 1783).................................................................................................. 2453

Ingeborg (1779-1852)........................................................................................................ 2445

Ingeborg (ca  1677-1740).................................................................................................... 100

Ingeborg (ca  1737-1797).................................................................... 1831; 1935; 1936; 2453

Ingeborg (f. 1722)................................................................................................................ 354

Ingeborg Carine (1806-1810)............................................................................................. 3505

Ingeborg Christine (f. 1795)............................................................................................... 3272

Ingeborg Kirstine (f. 1802)................................................................................................ 3272

Ingeborg Margrethe (1796-1796)....................................................................................... 3162

Ingeborg Margrethe (f. 1799)............................................................................................. 3162

Inger (1712-1712)................................................................................................................ 471

Inger (1720-1794).......................................................................................... 2331; 3028; 3343

Inger (1765-1765).............................................................................................................. 2568

Inger (ca  1749-1776)........................................................................................................ 2862

Inger (f. 1727)..................................................................................................................... 838

Inger Karine (f. 1787)........................................................................................................ 2570

Inger Maria (f. 1791)......................................................................................................... 2286

Johanne............................................................................................................................. 2256

Johanne (ca  1667-1747)............................................................................... 72; 286; 559; 560

Johanne (f. 1722)................................................................................................................ 705

Julianne Marie (1803-1808)............................................................................................... 3087

Karen (1761-1809).................................................................................................. 1796; 3421

Karen (ca  1646-1728)......................................................................................................... 565

Karen (ca  1672-1744)................................................................................................. 633; 634

Karen (ca  1680-1763)....................................................................................................... 3604

Karen (ca  1700-1774)............................................................................................... 436; 1952

Karen (f. 1725).................................................................................................................... 978

Karen (f. omk 1745).................................................................................................. 698; 2262

Karen Bolette (f. 1814)...................................................................................................... 3505

Karen Margrethe (1788-1837)........................................................................................... 2700

Karen Marie (f. 1794)........................................................................................................ 3087

Kari (1725-1725)................................................................................................................. 490

Kirsten (1708-1764)................................................................................ 471; 528; 1388; 1389

Kirsten (ca  1661-1730)............................................................................................... 548; 549

Kirsten (f. 1766)................................................................................................................ 2283

Kirsten (f. omk 1640)............................................................................................ 72; 141; 560

Kirsten (f. omk 1760)........................................................................................................ 2280

Kirsten (f. omk 1780).............................................................................................. 2660; 2662

Kirsti (f. omk 1670)....................................................................................................... 72; 141

Kirsti (f. omk 1760)........................................................................................................... 2893

Maren................................................................................................................................ 2635

Maren (1724-1724).............................................................................................................. 611

Maren (1727-1796)............................................................................................................ 1086

Maren (1730-1759).............................................................................................................. 978

Maren (1747-1748)............................................................................................................ 1535

Maren (ca  1674-1756)...................................................................................................... 1830

Maren (ca  1675-1717)........................................................................................................ 389

Maren (ca  1702-1746).................................... 609; 732; 1606; 1617; 1618; 2266; 2705; 2831

Maren (ca  1727-1762)............................................................................................ 1994; 1995

Maren (ca  1737-1800).................................................................................. 1104; 2778; 2779

Maren (f. ca  1702).............................................................................................................. 560

Maren Berthea (f. 1797).......................................................................................... 3340; 3504

Maren Susanna (f. 1799)................................................................................................... 3087

Margrethe (1748-1813)............................................................................................ 2450; 2452

Margrethe (ca  1650-1713).................................................................................................. 100

Margrethe (ca  1702-1739)...................................................................................... 1438; 1439

Margrethe (f. 1782)............................................................................................................ 2653

Margrethe (f. 1790)............................................................................................................ 2700

Margrethe (f. ca  1638)........................................................................................................ 580

Mari (1729-1729).............................................................................................................. 1263

Mari (f. ca  1728)............................................................................................................... 3284

Maria (1738-1804)..................................................................................................... 979; 1747

Maria (1740-1804)................................................................................................... 2608; 2609

Marie (ca  1712-1773)............................................................................................. 1590; 1884

Marta Carine (f. 1798)....................................................................................................... 2049

Marte (omk 1770-ca  1796)............................................................................................... 2898

Marte Dorthea (f. 1788)..................................................................................................... 2218

Marte Maria (1781-1781)................................................................................................... 2216

Martha (1749-1793)........................................................................................................... 1089

Marthe (1733-1792)........................................................................................................... 3225

Marthe (1762-1763)........................................................................................................... 1797

Marthe (ca  1719-1789)..................................................................................................... 2023

Marthe (f. 1724).................................................................................................................. 579

Marthe (f. 1754).................................................................................................................. 811

Marthe Maria (f. 1800)...................................................................................................... 3005

Pernille (f. 1794)................................................................................................................ 2701

Sara.................................................................................................................................... 3551

Sara (1713-1751)................................................................................................. 263; 723; 724

Sara (ca  1709-1741)............................................................................................... 1087; 1500

Sara (f. 1742)..................................................................................................................... 2546

Sidsel (f. ca  1676)................................................................................................... 1201; 1505

Signe (f. omk 1680)............................................................................................................. 110

Sissel (1757-1757)............................................................................................................. 1895

Sissel (ca  1697-1756)....................................................................................... 674; 726; 1894

Sophia Helvig (1797-1798)................................................................................................ 3104

Susanne (ca  1783-1809)................................................................................................... 3563

Thore (ca  1738-1793)............................................................................................. 2740; 2741

Valborg (ca  1674-1737)...................................................................................................... 183

Åse Marie (f. 1787)........................................................................................................... 2454

Andersen

Abraham (ca  1674-1717).................................................................................................... 118

Amund (f. 1765)............................................................................................ 1185; 1798; 3058

Anders (1750-1802).......................................................................................................... 2215

Anders (1751-1755).......................................................................................................... 1090

Anders (1779-1780).......................................................................................................... 2743

Anders (1788-1788).......................................................................................................... 3087

Anders (1791-1797).......................................................................................................... 2218

Anders (ca  1705-1738)....................................................................................................... 242

Anders (ca  1748-1802)..................................................................................................... 1694

Anders (f. 1771)................................................................................................................ 3104

Anders (f. 1801)................................................................................................................ 3104

Anders (f. omk 1700).............................................................................................. 1086; 2044

Anders (omk 1700-før 1777)............................................................................................. 2141

Anders Christian (1707-1723)............................................................................................. 262

Anun (1773-1785)............................................................................................................. 2284

Anund (f. 1792)................................................................................................................. 2286

Arnold (f. 1750)................................................................................................................ 1535

Aslak (f. omk 1720)............................................................................................................ 892

Auen (f. 1793)................................................................................................................... 3162

Augustinius (1736-1736)................................................................................................... 1533

Augustinius (f. 1738)......................................................................................................... 1534

Brynild (ca  1707-1773)...................................................................................................... 199

Carl (1754-1778)............................................................................................................... 1090

Christen (1790-1790)......................................................................................................... 2285

Christen (ca  1704-1713)..................................................................................................... 470

Christen (ca  1719-1720)..................................................................................................... 390

Christen (f. 1721)................................................................................................................ 471

Christen (f. 1807).............................................................................................................. 3163

Christen (f. ca  1636)............................................................................................................. 29

Christen (f. omk 1710)........................................................................................................ 935

Christopher (1737-1737)................................................................................................... 1533

Christopher (ca  1682-1738)............................................................................ 528; 1394; 1485

Christopher (f. 1792)......................................................................................................... 3340

Claus (1723-1750)............................................................................................. 508; 709; 1546

Claus (f. omk 1700)............................................................................................................. 914

Einar (1731-1736)............................................................................................................... 490

Erich (1720-1720)............................................................................................................. 1342

Erich (1720-1773)............................................................................................................. 1545

Erich (1726-1772)..................................................................................................... 717; 1527

Erich (ca  1717-1773)........................................................................................................ 1342

Erich (f. ca  1635).................................................................................................................. 24

Erich (f. omk 1760)................................................................................................. 2332; 3306

Erik (1747-1807)............................................................................................................... 3129

Erik (f. 1769)..................................................................................................................... 2453

Even (f. 1773)................................................................................................................... 2742

Gulbrand (1752-1801)............................................................................................. 1896; 3080

Gulbrand (1759-1808)................................................................................... 1498; 1954; 2624

Gulich (1780-1780)........................................................................................................... 2699

Gunder (1751-1755).......................................................................................................... 1141

Gunder (f. 1755)............................................................................................ 1141; 2406; 3066

Guttorm (1724-1781)......................................................................................................... 3040

Halvor (ca  1739-1789)....................................................................... 1444; 1473; 3215; 3407

Halvor (f. ca  1722)................................................................................................. 1086; 1417

Hans (1738-1782).............................................................................................................. 2507

Hans (ca  1615-før 1690)................................................................................................ 92; 95

Hans (ca  1763-1840)........................................................................................................ 3516

Hans (ca 1615-før 1690)....................................................................................................... 92

Hans (f. 1753)................................................................................................................... 2548

Hans (f. 1769)................................................................................................................... 3466

Hans (f. 1809)................................................................................................................... 3564

Hans (f. ca  1672)................................................................................................................ 393

Hans (f. ca  1761).............................................................................................................. 3174

Hans (f. omk 1715)............................................................................................................. 840

Hans (f. omk 1775)........................................................................................................... 2981

Hans (omk 1725-ca  1770)................................................................................................ 1845

Hans Abraham (1759-1813).......................................................................... 1743; 1797; 3421

Hans Joseph (f. 1806)........................................................................................................ 3583

Hans Rudoph (f. 1735)...................................................................................................... 1547

Isach (ca  1798-1810)........................................................................................................ 3616

Isach (f. 1777)................................................................................................................... 3191

Isak (d. ca  1763)............................................................................................................... 2767

Iver (ca  1692-1766).......................................................................................................... 1446

Jacob (1717-1718)............................................................................................................... 471

Jacob (1758-1811)......................................................................................... 1523; 3120; 3375

Jacob (1778-1781)............................................................................................................. 2454

Jacob (f. 1745).................................................................................................................. 1535

Jacob (f. 1777).................................................................................................................. 3190

Jacob (f. 1786).................................................................................................................. 2217

Jan (ca  1666-1708)............................................................................................................. 385

Jens (1718-1764)............................................................... 263; 1604; 1605; 2033; 2035; 2984

Jens (1766-1766)............................................................................................................... 1954

Jens (ca  1701-1763)........................................................................................... 436; 536; 543

Jens (f. 1771)..................................................................................................................... 2294

Jens (f. ca  1634)..................................................................................................................... 9

Jeppe (f. omk 1740)............................................................................................................ 818

Johannes (1726-1770)............................................................................................. 1546; 2018

Jon..................................................................................................................................... 2636

Jon (1732-før 1801)................................................................................................ 2046; 3364

Jon (1761-1807)................................................................................................................ 2664

Jon (1790-1797)................................................................................................................ 3111

Jon (1794-1794)................................................................................................................ 2286

Jon (ca  1672-1740)........................................................................................................... 1437

Jon (ca  1690-1740)........................................................................................................... 1373

Jon (ca  1713-1763)............................................................................... 505; 1517; 1518; 3110

Jon (f. ca  1751)................................................................................................................ 2342

Jørgen (1749-1789)....................................................................................... 1664; 2548; 3107

Jørgen (ca  1690-1759)........................................................................................................ 849

Jørgen (ca  1703-1748)........................................................................................................ 706

Jørgen (f. 1796)................................................................................................................. 3111

Jørgen (f. 1812)................................................................................................................. 2439

Jørgen Petter (f. 1811)....................................................................................................... 3572

Knud...................................................................................................................................... 85

Knud (f. 1785)................................................................................................................... 3561

Lars (1720-1763)........................................................................................... 1031; 1288; 2602

Lars (1731-1734)............................................................................................................... 1263

Lars (1740-1741)................................................................................................................. 491

Lars (1797-1798)............................................................................................................... 3272

Lars (1800-1800)............................................................................................................... 2288

Lars (1801-1801)............................................................................................................... 2288

Lars (ca  1768-1809)......................................................................................................... 3322

Lars (f. 1742)..................................................................................................................... 1534

Lars (f. 1779)................................................................................................. 2041; 2285; 3522

Lars (f. 1787)........................................................................................................... 3339; 3479

Lars (f. 1802)..................................................................................................................... 3162

Lars (f. 1808)..................................................................................................................... 3273

Lars (f. ca  1694)................................................................................................................. 608

Lars (f. ca  1781)............................................................................................................... 3557

Lars (f. ca  1789)............................................................................................................... 2678

Lars (f. omk 1710)............................................................................................................... 876

Lars (f. omk 1745)............................................................................................................. 2183

Lars (omk 1640-ca  1699)..................................................................................................... 45

Lauritz (f. ca  1644)............................................................................................................... 15

Lemmech (f. omk 1715)...................................................................................................... 918

Mads (1769-1774)............................................................................................................. 2569

Mads (f. 1783)......................................................................................................... 2569; 2859

Mathias (ca  1706-1739).................................................................................. 262; 1346; 1347

Michel (1751-1787)................................................................................................. 1290; 1326

Michel (f. 1718)......................................................................................................... 496; 1480

Morten (f. 1711).................................................................................................................. 263

Nils (1750-1751)................................................................................................................. 811

Nils (1752-1753)................................................................................................................. 811

Nils (1796-1796)............................................................................................................... 2287

Nils (ca  1768-1810).......................................................................................................... 3616

Nils (f. 1729)..................................................................................................................... 1087

Nils (f. 1747)..................................................................................................................... 1276

Nils (f. 1749)........................................................................................................... 1278; 1406

Nils (f. 1797)..................................................................................................................... 2287

Nils (f. ca  1741)................................................................................................................ 2894

Nils (f. omk 1680)............................................................................................................... 279

NN (1723-1723).................................................................................................................. 611

NN (1724-1724).................................................................................................................. 611

NN (1781-1781)................................................................................................................ 2699

NN (ca  1745-1745)............................................................................................................. 810

NN (ca  1748-1748)............................................................................................................. 923

NN (d. 1749)....................................................................................................................... 924

Ole (1725-1725)................................................................................................................ 1262

Ole (1726-1771).................................................................................. 1262; 1276; 1277; 1406

Ole (1726-1794).............................................................................................. 911; 1706; 1940

Ole (1729-1788)................................................................................................................ 3225

Ole (1749-1823)............................................................................................ 1525; 1693; 3489

Ole (f. omk 1700).......................................................................... 483; 484; 1224; 1683; 2572

Ole (omk 1760-ca 1793).................................................................................................... 2894

Peder (1706-1717)............................................................................................................... 470

Peder (1737-1737)............................................................................................................... 979

Peder (f. 1727)..................................................................................................................... 490

Peder (f. 1776)............................................................................................... 2042; 2284; 3459

Peder (f. ca  1649)....................................................................................................... 167; 450

Peder (f. omk 1730)........................................................................................................... 1101

Pernille (1792-1793).......................................................................................................... 2701

Rasmus (f. 1813)............................................................................................................... 3583

Rasmus (f. omk 1750)............................................................................................. 1062; 3128

Roland (f. ca  1624)............................................................................................................... 11

Simen (ca  1736-1763).................................................................................... 638; 1745; 1746

Simen (f. omk 1720).......................................................................................................... 2169

Simon (1776-1776)............................................................................................................ 2454

Svend (omk 1670-før 1725)...................................................................................... 463; 1368

Søren (f. 1792).................................................................................................................. 3136

Thor (f. 1806).................................................................................................................... 3341

Tollef (1749-1803)............................................................................................................ 1136

Tollef (f. 1803).................................................................................................................. 2501

Tor (1745-1808)................................................................................................................ 2546

Tor (f. 1812)...................................................................................................................... 3564

Vetle.................................................................................................................................. 1685

Vincent (f. 1715)................................................................................................................. 263

Zacharias (1737-1796)......................................................................... 1088; 1183; 1220; 2575

Andrea (f. omk 1785).......................................................................................................... 2872

Andreasdatter

Anne Mallene.................................................................................................................... 2942

Anne Severine (1758-1759)................................................................................................. 973

Anne Severine (1760-1763)................................................................................................. 973

Anne Sophie (f. 1794)....................................................................................................... 2896

Birthe Marie (f. 1814)........................................................................................................ 3025

Catrine (ca  1671-1719)..................................................................... 246; 272; 313; 813; 1155

Elen (f. 1765).......................................................................................................... 1267; 3320

Elen Dorthea (1753-1753)................................................................................................. 1266

Gustava (f. 1810)............................................................................................................... 3025

Ingeborg Marie (f. 1811).................................................................................................... 3577

Inger (1757-1763)................................................................................................................ 972

Inger (1770-1778)................................................................................................................ 975

Johanne Maria (f. 1776).................................................................................................... 3470

Karen (1763-1763)............................................................................................................ 1267

Karen (f. ca  1751)............................................................................................................ 1265

Kirsten (f. 1791).................................................................................................................. 976

Margrethe (f. 1804)............................................................................................................ 3024

Maria (f. 1761)........................................................................................ 934; 973; 3035; 3289

Andreasen

Ageus (f. 1805).................................................................................................................. 3025

Andreas (1800-1802)......................................................................................................... 3024

Bendik (f. 1774).................................................................................................................. 976

Fredrich Gustav (1807-1809)............................................................................................. 3025

Halvor (f. 1767)............................................................................................. 1268; 1332; 3031

Isak (f. 1812)..................................................................................................................... 2015

Jacob (f. omk 1775).......................................................................................................... 3548

Johan (1762-1764).............................................................................................................. 974

Johan (1766-1848)........................................................................ 968; 975; 1246; 3169; 3219

Johan Christian (f. 1780)................................................................................................... 2131

Malene Marie (ca  1792-1798)........................................................................................... 2131

Morten (1753-1753).......................................................................................................... 1266

Nils (1752-1752)............................................................................................................... 1265

Nils (1755-1756)............................................................................................................... 1266

Nils (1763-1801)................................................................................. 1266; 2052; 2053; 2057

NN (1765-1765).................................................................................................................. 974

Rasmus (ca  1769-1814).................................................................................................... 3618

Anfindsdatter

Maren (ca  1655-1739)........................................................................................................ 598

Maren (ca  1723-1809)...................................................................................................... 1515

Anfindsen

Hans (ca  1685-1733).......................................................................................................... 604

NN (f. omk 1700)................................................................................................................ 869

Ole (ca  1716-1786)................................................................................................. 2006; 2641

Anne (ca  1640-1727)............................................................................................................ 586

Anne (ca  1662-1732)............................................................................................................ 476

Anne (f. 1715)........................................................................................................................ 341

Anne (f. omk 1680)............................................................................................................... 300

Anne (omk 1730-1769)................................................................................... 1674; 1767; 3361

Anstensdatter

Aase (ca  1697-1759).......................................................................................................... 943

Antonsdatter

Maren (f. ca  1699).............................................................................................................. 625

Antonysdatter (f. ca  1712)................................................................................................... 453

Anundsdatter

Anne (f. 1769)......................................................................................................... 2556; 3326

Anne (f. 1775)................................................................................................................... 3557

Anne (f. ca  1707)......................................................................................... 1175; 1196; 1986

Kirsten Rosine (ca  1775-1778)......................................................................................... 2145

Anundsen

Anders (1747-1808)...................................................................................... 2041; 2042; 2280

Bent (f. omk 1775)............................................................................................................ 3376

Halvor (f. 1776)................................................................................................................. 2337

Hans (ca  1698-1776).............................................................................................. 1522; 1658

Hans (f. 1769)................................................................................................................... 3202

Ole (1781-1781)................................................................................................................ 2337

Peder (f. 1778)................................................................................................................... 3539

Søren (ca  1710-1777)....................................................................................................... 2378

Anunsdatter

Kari (f. omk 1630)............................................................................................................... 408

Maren (ca  1676-1750)........................................................................................................ 466

Arentsdatter

Anne (f. omk 1680)............................................................................................................. 276

Karen (f. ca  1670)...................................................................................................... 762; 832

Arentsen

Lars (ca  1630-1712)........................................................................................... 167; 450; 524

Arne (f. ca  1667)................................................................................................................... 485

Arnesdatter

Anne (ca  1698-1773).......................................................................................................... 199

Anne (ca  1707-1788)........................................................................................................ 2343

Anne Marie (1715-1785)......................................................................................... 1928; 3315

Barbara (d. 1728)................................................................................................................. 939

Else Marie (1734-1765)..................................................................................................... 1884

Gunild (ca  1700-1752)....................................................................................................... 199

Malene (ca  1702-1764)..................................................................................................... 2196

Maren (f. 1712)................................................................................................................... 200

Martha (f. omk 1700).......................................................................................................... 199

Arnesen

Amund (ca  1646-1730).............................................................................................. 643; 677

Amund (f. 1731)................................................................................................................ 1884

Jon (ca  1763-1815)........................................................................................................... 2876

Kjeld (f. ca  1608)................................................................................................................. 12

Knud (ca  1709-1751)....................................................................................................... 1505

Lars (f. 1707)....................................................................................................................... 200

NN (1737-1737)................................................................................................................ 1884

NN (1738-1738)................................................................................................................ 1885

Ole (f. 1712)...................................................................................................................... 1201

Paul (f. omk 1680)............................................................................................................... 394

Peder (1732-1808)......................................................................................... 2754; 2756; 3203

Peder (f. omk 1700)............................................................................................................. 860

Petter (1742-1748)............................................................................................................. 1885

Arnoldsdatter

Ingeborg (1751-1798)........................................................................................................ 3564

Karen (f. 1770).................................................................................................................. 3531

Mette (1744-1797)............................................................................................................. 2455

Arnoldsen

Anders (f. 1812)................................................................................................................ 2455

Hans (1737-1763).............................................................................................................. 2545

Harald (f. 1811)................................................................................................................. 2455

Peder.................................................................................................................................. 2878

Søren (1717-1768)......................................................................................... 1828; 1937; 2632

Truls (1739-1793).................................................. 2038; 2284; 2285; 2768; 3062; 3459; 3522

Arntsdatter

Margrethe (ca  1650-1718).................................................................................................. 155

Arntsen

Jan (f. omk 1640).................................................................................................................. 47

Arveschoug

Halvor Jobsen (ca  1711-1789)............................................................................................ 991

Jens Kiil (1743-1817).......................................................................................................... 991

Kirstine Jobsen (f. 1718)..................................................................................................... 996

Arvesdatter

Anne Margrethe (f. 1786).................................................................................................. 3570

Maren................................................................................................................................ 3569

Margit (ca  1729-1781)...................................................................................................... 3322

Asbjørnsdatter

Tone (f. omk 1780)........................................................................................................... 3593

Aslachsdatter

Karen (1787-1788)............................................................................................................ 3094

Karen Johanne (1789-1789).............................................................................................. 3094

Maren (f. 1785)................................................................................................................. 2884

Maren Magdalene (f. 1782)............................................................................................... 2884

Wibeche (f. ca  1669).......................................................................................................... 434

Aslachsen

Aslach (f. omk 1775)......................................................................................................... 3593

Aslaug (1804-1804)........................................................................................................... 3593

Aslaksdatter

Karen................................................................................................................................... 756

Stine (ca  1735-1787)................................................................................................ 752; 1115

Aslaksen

Tor (f. 1750)........................................................................................................................ 892

Tyge (ca  1736-1800)........................................................................................................ 1322

Atkie

Anna (ca  1750-1760).......................................................................................................... 944

Auensdatter

Ingeborg (1735-1817)........................................................................................................ 1851

Auensen

Søren (omk 1630-ca  1687)................................................................................................... 89

Augustiniusdatter

Anne (f. omk 1735)........................................................................................................... 1116

Anniken (f. 1757).............................................................................................................. 1117

Augustiniusen

Brynild (1729-1787).................................................................................................. 752; 1115

Lars (f. 1760)..................................................................................................................... 1117

Augustsdatter

Marthe Elisabeth (1770-1800)........................................................................................... 2848

Sophia Marie (f. 1765)....................................................................................................... 2848

Axelsdatter

Bodil (ca  1690-1752).................................................................................... 98; 165; 229; 231

Gunhild (omk 1680-1728)............. 97; 165; 224; 225; 249; 295; 693; 730; 763; 772; 805; 960

Axelsen

Gullich (ca  1729-1762)........................................................................................... 1541; 1600

Jacob (omk 1690-1733)....................................................................................................... 940

Baad

Kirsten Pedersdatter............................................................................................................. 227

Margrete Pedersdatter (omk 1660-ca  1724)........................................................................ 861

Baar

Anne Eilertsdatter (f. 1749)....................................................................................... 932; 2414

Anne Eilertsdatter (f. ca  1747)............................................................ 1253; 1432; 2345; 2347

NN Pedersdatter (f. omk 1690)............................................................................................ 932

Rasmus Eilertsen (ca  1758-1782)....................................................................................... 933

Bachen

Aase i (omk 1700-1739)...................................................................................................... 942

Bagge

Peder............................................................................................................................ 253; 767

Rachel Pedersdatter (ca  1715-1762)................................... 253; 767; 1130; 2059; 2567; 2788

Balling

Alberthea Johanna Christiansdatter (f. 1742)....................................................................... 697

Christian (f. omk 1710)....................................................................................................... 696

Dorothea Christiansen (1741-1742)..................................................................................... 697

Fredericha Dorthea Christiansdatter (1738-1738)................................................................ 696

Herman Christiansen (f. 1739)............................................................................................. 696

Maurits Christiansen (f. 1740)............................................................................................. 697

Peter Christiansen (f. 1745)....................................................................................... 698; 2262

Sara Dorthea Christiansdatter (f. 1747)................................................................................ 698

Severina Christiansdatter (f. 1744)....................................................................................... 698

Baltzersdatter

Johanne (1725-1725)........................................................................................................... 554

Mallene (f. 1725)................................................................................................................. 554

Bang

Helvig................................................................................................................................ 3409

Barchmand

Anne Cathrine (ca  1702-1723)........................................................................................... 391

Barclay

Christen Carlsen (1757-1810)................................................................ 765; 2945; 2993; 3212

Emerense (f. ca  1782)....................................................................................................... 2947

Herman Peter (f. ca  1781)................................................................................................. 2947

Peter Henrich (f. omk 1720)................................................................................................ 765

Severin Gotfried (f. 1799)....................................................................................... 2948; 2993

Barcley

Claus Berthel (1784-1859)....................................................................................... 2947; 3212

barn

far til uekte.......................................................................................................................... 867

Barnholt

Karen Marcusdatter (1729-1778)....................................................................................... 3086

Barth

Jacob Larsen (omk 1700-før 1782)................................................................................... 2153

Barthelomeus

Pauline (ca  1785-1811)..................................................................................................... 3617

Bartmersen

Lars (f. omk 1720)............................................................................................................... 896

Bech

Anne Andreasdatter (f. omk 1760).................................................................................... 2900

Bendiche

Byskriver (omk 1730-før 1781)......................................................................................... 2147

Bentler

Jørgen (f. omk 1765)......................................................................................................... 2923

Bentsdatter

Anne Pernille (1740-1740).................................................................................................. 256

Elen (1717-1774)................................................................................... 253; 1153; 1156; 1791

Isabelle (f. omk 1745)....................................................................................................... 2187

Lisbeth (ca  1701-1741)....................................................................................................... 488

Lovise Cathrine (f. 1721)..................................................................................................... 254

Maren.................................................................................................................................. 717

Maren Carine (1806-1810)................................................................................................ 3376

Margrethe (1719-1783)............................................................................ 254; 609; 1617; 1619

Marie (1709-1752)..................................................... 252; 289; 1159; 1784; 1787; 1802; 2825

Martha (1715-1745)..................................................................................................... 253; 810

Pernille Cathrine (f. 1724)................................................................................................... 254

Pernille Cathrine (f. 1730)................................................................................................... 255

Sara (1733-1810)..................................................................................................... 3410; 3415

Bentsen

Bent Mogensen (f. 1751)................................................................................................... 1781

Gert (1706-1741)....................................................................................... 252; 728; 788; 1859

Hans (1713-1761)................................................................ 253; 767; 1130; 2059; 2567; 2788

Iver (1711-ca  1752)............................................................................ 59; 253; 737; 741; 2493

Jacob (1738-1809)............................................................................................................. 3423

Jacob (f. 1736).................................................................................................................... 255

Jens (1726-1763)........................................................................... 254; 781; 1790; 1799; 2981

Just (ca  1692-1746)................................................................................................ 1096; 1656

Lars (1783-1783)............................................................................................................... 2826

Ludvig Alberth (1722-1744)................................................................................................ 254

Mathias (f. omk 1750)............................................................................................... 933; 2881

Mogens.............................................................................................................................. 1781

Nils (ca  1671-1706)............................................................................................................ 361

NN (1736-1736).................................................................................................................. 255

Petter (1729-1729)............................................................................................................... 255

Petter (f. 1732)..................................................................................................................... 255

Bentzen

Peter (1753-1808)................................................................................................................ 732

Berg

Anne Gorine Elisabeth Guttormsen (f. 1816)..................................................................... 2428

Christian Vilhelm Guttormsen (f. 1838)............................................................................. 2428

Dorthea Ananie Marie Guttormsen (f. 1831)..................................................................... 2428

Ignalius Anton Aasius Guttormsen (f. 1833)...................................................................... 2428

Jacob Guttormsen (f. 1829)............................................................................................... 2428

Johanne Ellenfride Petrine Guttormsen (f. 1835)............................................................... 2428

Johannes (ca  1733-1772).................................................................................................. 2198

Ole Olsen (ca  1759-1809)................................................................................................. 3615

Ose Marie Kirstine Guttormsen (f. omk 1820)................................................................... 2428

Peter Ole Guttormsen (f. 1840).......................................................................................... 2428

Søren Christiansen (1748-1748).......................................................................................... 698

Bergh

Ide Marie............................................................................................................................. 731

Bernhoft

Olava (f. omk 1720)............................................................................................................ 813

Berntsdatter

Anne Marie (1758-1792)................................................................................................... 1850

Birgithe (ca  1638-1718)...................................................................................................... 246

Boel (f. 1764).................................................................................................................... 1853

Ingeborg (1756-1775)........................................................................................................ 1850

Mari (f. omk 1700)............................................................................................ 413; 675; 1249

Berntsen

Amund Petter (1760-1789)................................................................................................ 1852

Jens Jørgen (1766-1766).................................................................................................... 1853

Nils (omk 1740-før 1791).................................................................................................. 2914

Søren (f. omk 1720).......................................................................................................... 2992

Bert

Erik Nilsen (ca  1728-1764)..................................................................................... 1382; 1383

Bertelsdatter

Anne (f. omk 1690)............................................................................................................. 349

Bertelsen

Mogens (f. ca  1626).............................................................................................................. 10

Berthelsen

Nils (ca  1744-1774).......................................................................................................... 2199

Bertolomeusen

Villum (ca  1672-1742)................................................................................... 527; 1730; 1735

Beruldsdatter

Marthe............................................................................................................................... 2876

Bevds

Gotleb (ca  1717-1763)...................................................................................................... 2195

Bianco

Dominica Susanna............................................................................................................. 1808

Bilzing

NN....................................................................................................................................... 933

Bjønningstad

Knud Eriksen....................................................................................................................... 774

Bjørn

Henrich Olsen (1739-1808)............................................................................................... 1808

Ole Hendrichsen................................................................................................................ 1808

Bjørnsdatter

Aleth (f. omk 1650)..................................................................................................... 136; 137

Alis.................................................................................................................................... 2878

Anne (ca  1695-1747)........................................ 527; 978; 983; 1654; 1733; 1734; 1751; 1844

Johanne (f. ca  1751)......................................................................................................... 2137

Kirsten (ca  1693-1720)....................................................................................................... 390

Margrethe (ca  1771-1809)................................................................................................ 3600

Ragnhild (ca  1658-1740)............................................................................................ 423; 597

Bjørnsen

Harald (1735-1785)........................................................................................................... 2455

Kittil (f. omk 1730).............................................................................................................. 926

Torbjørn (omk 1700-1751).................................................................................................. 931

Bjørnskow

Marthe Mathea (1799-1832).............................................................................................. 2977

Blauve

Catharina Jacobsdatter (ca  1683-1741)......................................................................... 79; 317

Blehr

Albert Thomasen (1805-1865)................................................................................. 3221; 3499

Albreth (1734-1800).......................................................... 255; 1805; 2871; 2872; 2964; 3498

Albreth Bentsdatter (f. 1802)............................................................................................. 3493

Albreth Pedersen (1806-1872)........................................................................................... 3510

Anne Erichsdatter (1754-1778).......................................................................................... 1624

Anne Ludvigsdatter (1693-1747)............................................................... 251; 252; 609; 1619

Anne Ludvigsdatter (ca  1693-1747)................................................................................... 781

August Mathias Bentsen (1811-1811)................................................................................ 3494

Bent Albrethsen (1770-1828)........................................................................ 1806; 2871; 3493

Bodil Catharina (f. 1809)................................................................................................... 3499

Boel Cathrine Bentsdatter (f. 1805)................................................................................... 3494

Caroline Marianne Bentsdatter (f. 1813)............................................................................ 3494

Erich Albrethsen (1779-1849)........................................................................................... 1809

Fredrich Christian (1806-1806).......................................................................................... 3499

Fredrich Christian (f. 1807)............................................................................................... 3499

Fredrich Christian Bentsen (1804-1807)............................................................................ 3493

Fredrikke Christiane Bentsdatter (1808-1811)................................................................... 3494

Henrich Bjørn (f. 1808)..................................................................................................... 3499

Jacob Nicolai Pedersen (f. 1807)....................................................................................... 3510

Jens (1811-1811)............................................................................................................... 3500

Jens Albrethsen (1772-1783)............................................................................................. 1807

Karen Albrethsdatter (1773-1827)..................................................................................... 1807

Karl Julius (1810-1814)..................................................................................................... 3499

Ludvig Albertsen (f. omk 1650).......................................................................................... 252

Ludvig Albrethsen (1775-1790)......................................................................................... 1808

Ludvig Bentsen (f. 1809)................................................................................................... 3494

Margarethe Maria Pedersdatter (f. 1810)............................................................................ 3510

Margrethe Maria Pedersdatter (1805-1807)........................................................................ 3509

Peder Smith Albrethsen (f. 1781)................................................................... 1809; 2964; 3509

Søren Albretsen (f. 1771).................................................................................................. 1807

Thomas Albrethsen (1776-1812)......................................................... 1808; 2872; 3221; 3498

Blix

Jonas (ca  1713-1769)....................................................................................... 418; 999; 1001

Bloch

Anne Jørgine (f. 1706)......................................................................................................... 834

Blom

Margrethe............................................................................................................................. 822

Petronelle (ca  1786-1820)................................................................................................... 822

Rasmus Hansen (ca  1752-1785)................................................................... 2692; 3369; 3505

Boe

Aaste Dorthea Christensdatter (1746-1785)....................................................................... 2296

Anne Kirstine Christensdatter (1750-1803)........................................................................ 3583

Christen Carstensen (ca  1711-1772)......................................................................... 757; 2130

Lars Christensen (1742-1818).............................................................................................. 757

Pernille Christensdatter (1757-1801).................................................................................. 2130

Boel (ca  1722-1792).................................................................................................. 1150; 2713

Boesdatter

Anne (omk 1665-1716)..................................................................................................... 1005

Inger (f. ca  1675)................................................................................................................ 669

Boldæus

Marthe Christine (ca  1718-1790)...................................................................................... 2959

Bolling

Cludia Fredriksdatter (ca  1680-1726)............................................................................... 1842

Bomhof

Adam Bertelsen (1667-1744)............................................................................................... 669

Anne (1729-1729)............................................................................................................... 623

Anne Cathrine (1730-1730)................................................................................................. 623

Else (1731-1731)................................................................................................................. 623

Johannes (1726-1730)......................................................................................................... 623

Johannes Sørensen (ca  1686-1756).................................................................................... 622

Mathias Stub (f. 1732)......................................................................................................... 624

Petter (f. ca  1716)............................................................................................................... 622

Bomhoff

Engebreth (ca  1684-1761).................................................................................................. 987

Inger Engebrethsdatter (1715-1750)................................................................... 985; 987; 1880

Bomholf

Halvor (1725-1726)............................................................................................................. 623

Bonde

Anders (f. ca  1604)................................................................................................................. 9

Bonichsen

Henrich (ca  1674-1745).............................................................................................. 287; 473

Bonnevie

Honoratus (f. omk 1685)............................................................................................. 110; 309

Borch

Katrine Pedersdatter (f. omk 1690).............................................................................. 272; 313

Maria Hansdatter (ca  1684-1724)............................................................................. 289; 1788

Borchesdatter

Anne Margrethe (f. omk 1670).......................................................... 483; 510; 590; 711; 1229

Borgarsdatter

Anne Margrethe (f. omk 1670)............................................................................................ 192

Bornholm

Jørgen (f. omk 1660)........................................................................................................... 372

Borse

Barbara (f. 1748)............................................................................................................... 1308

Birgithe Laurine (f. 1798).................................................................................................. 2954

Bolette Frederica (1785-1787)........................................................................................... 2952

Bolette Fredericha (f. 1788)............................................................................................... 2953

Charlotta Amalia (1792-1877)........................................................................................... 2953

Halvardus Severin (1709-1772)................................................................................. 760; 1308

Halvardus Severin (1799-1801)......................................................................................... 2955

Joacim (1752-1823)................................................................................................... 760; 2951

Laurits Winfeldt (f. 1789).................................................................................................. 2953

Maria Margeretha (1786-1787).......................................................................................... 2952

Maria Margrethe (f. 1790).................................................................................................. 2953

NN (1794-1794)................................................................................................................ 2954

Severina Frederica (1793-1793)......................................................................................... 2954

Severine Fredrica (f. 1795)................................................................................................ 2954

Boss

Hanna Thyrholm (f. omk 1785)............................................................................... 3429; 3482

Bovers

Else (f. omk 1705)............................................................................................................... 865

Boyesen

Petter (1721-1791)............................................................................................................... 773

Brand

Ole (f. omk 1660)................................................................................................................ 221

Brandt

Helle Christine (f. omk 1785)............................................................................................ 3610

Brant

Anne Andersdatter (ca  1717-1723)..................................................................................... 579

Thine (f. ca  1693)............................................................................................................... 579

Brinch

Aleth Marcusdatter (ca  1677-1746).................................................................................... 217

Ellen Catharina.................................................................................................................. 1781

Marcus (omk 1640-før 1701)...................................................................................... 217; 664

Marcus Marcusen (f. omk 1675).......................................................................................... 217

Sissel Marcusdatter (ca  1672-1745)............................................................ 217; 638; 664; 719

Brochmann

Elen Gunelle...................................................................................................................... 2885

Brun

Carsten Christensen (omk 1640-ca  1703)........................................................................... 136

Jens Jørgen Christophersen (f. ca  1725)........................................................................... 1683

Marie (ca  1693-1775)......................................................................................................... 987

Nils (ca  1737-1786).......................................................................................................... 2927

Brunildsen

Gunild (ca  1776-1787)..................................................................................................... 2750

Brunjulsdatter

Anne Maria (ca  1697-1741).............................................................................................. 1296

Bruun

Abraham Eliasen (ca  1753-1795)........................................................................... 2296; 2298

Birte Maria Pettersdatter (f. 1795)...................................................................................... 2900

Christine (1737-1808)........................................................................................................ 1582

Christopher Christophersen (ca  1690-1763)........................................................... 1682; 1699

Elias Abrahamsen (f. 1781)............................................................................................... 2301

Jens Jørgen Christophersen (ca  1725-1789)...................................................................... 2571

Jørgen (f. omk 1780)......................................................................................................... 2953

Jørgen Larsen (ca  1708-1758)............................................................................................ 943

Maren Dorthea (f. 1797).................................................................................................... 2903

Mette (ca  1750-1810)....................................................................................................... 3616

Peter (f. omkring-1750)..................................................................................................... 2900

Skredder (f. omk 1760)..................................................................................................... 2903

Brynhildsen

Jacob (f. omk 1720)............................................................................................................ 891

Brynildsdatter

Anna (ca  1718-1796)........................................................................................................ 3040

Anne (f. 1788)................................................................................................................... 2751

Anniken (1755-1781).......................................................................................................... 753

Anniken (ca  1695-1755)................................................................................................... 1114

Lisbeth (1779-1780).......................................................................................................... 2750

Maren (f. 1761)................................................................................................................... 753

Brynildsen

Christen (f. 1781).............................................................................................................. 2750

Gregar (f. ca  1675)............................................................................................................. 514

Guttorm (1783-1790)......................................................................................................... 2751

Ole..................................................................................................................................... 2635

Ole (f. 1754)........................................................................................................................ 753

Peder (f. 1759)..................................................................................................................... 753

Budde

Christian Nissen Christophersen (f. 1798)......................................................................... 3172

Christopher (1725-1795)................................................................................................... 3171

Christopher (f. 1767)......................................................................................................... 3171

Christopher Christophersen (f. 1793)................................................................................. 3172

Johan Henrich Resch Christophersen (1791-1793)............................................................ 3172

Michael Døderlein (f. 1796).............................................................................................. 3172

Bugge

Anne (1751-1809)............................................................................................................. 1870

Anniken Erichsdatter (ca  1733-1766)..................................................................... 1994; 1995

Anniken Pettersdatter (1767-1774).................................................................................... 1998

Christian Nilsen (ca  1725-1762)............................................................................. 1867; 1879

Frans (f. 1755)................................................................................................................... 1871

Fransisca Georgine (f. ca  1783)........................................................................................ 3541

Inger (f. 1757)................................................................................................................... 1871

Inger Nielsdatter (f. omk 1705).......................................................................... 949; 950; 1579

Inger Nilsdatter (f. omk 1705)........................................................................................... 2465

Jan (f. 1752)...................................................................................................................... 1871

Jan Nilsen (f. omk 1735)........................................................................................... 769; 2059

Johan (f. 1749).................................................................................................................. 1870

Johanne Bolette (1762-1763)............................................................................................. 1872

Magnus (f. 1753)............................................................................................................... 1871

Maren (f. 1760)................................................................................................................. 1872

Nils Christian (f. 1748)............................................................................................ 1869; 3541

Bukkøya

Gjertrud (omk 1660-1715)................................................................................................... 388

Bult

Jan Hinderich (ca  1773-1798).......................................................................................... 2930

Bundt

Agnete Larine Olsdatter (1773-1775)................................................................................. 2300

Agnethe Larine Olsdatter (f. 1776).......................................................................... 2300; 3512

Christen Olsen (f. 1775).................................................................................................... 2300

Maren Kirstine Olsdatter (1770-1770)............................................................................... 2299

Maren Kirstine Olsdatter (1771-1771)............................................................................... 2299

Ole Olsen (f. 1779)............................................................................................................ 2301

Ole Pedersen (ca  1729-1779).................................................................................. 2296; 2297

Peder Olsen (f. 1778)......................................................................................................... 2301

Busch

Amund Olsen (f. ca  1707).................................................................................................. 531

Nils Olsen (f. ca  1709)........................................................................................................ 531

Ole (f. ca  1665).................................................................................................................. 531

Sissel Hansdatter (omk 1700-1729)..................................................................................... 851

Tolf Olsen (f. ca  1711)....................................................................................................... 532

Busk

Ole Tollisen (f. omk 1730)................................................................................................ 1745

Bærulfsdatter

Boel Kirstine (f. 1772)....................................................................................................... 2127

Bærulfsen

Ole (1776-1777)................................................................................................................ 2128

Ole (f. 1779)...................................................................................................................... 2128

Bøchman

Arent Hansen (f. 1776)...................................................................................................... 2231

Else Alette Dorothea Arentzdatter (f. omk 1750)............................................. 728; 2229; 2230

Bøckmann

Johanne (f. omk 1720)...................................................................................................... 2946

Bøg

Cicilia (f. omk 1735)......................................................................................................... 2077

Ludvig Abrahamsen (f. 1768)............................................................................................ 2078

Bøhme

Severina Gotfred (1751-1789)....................................................................... 2945; 2946; 3212

Ulrik Fredrik (f. omk 1720)............................................................................................... 2946

Børgersdatter

Catharie (f. omk 1680)........................................................................................................ 378

Børgesdatter

Dorthe (f. omk 1730)......................................................................................................... 2189

Børresdatter

Kari (f. omk 1690)............................................................................................................... 348

Børresen

Peder (f. omk 1690)..................................................................................................... 102; 300

Cappelen

Didrich................................................................................................................................. 294

Susanne Anne Didrichsdatter............................................................................................. 2270

Uldrich Fredrich (f. 1726).................................................................................................... 294

Carlheim

Alexander Leopold (ca  1734-1778).................................................................................. 3252

Alexander Leopoldus Fransen (f. 1799)............................................................................ 3226

Elisabeth Margrethe Fransdatter (f. 1797).......................................................................... 3226

Ellen Kirstine Frantsdatter (1807-1809)............................................................................. 3227

Else Marie Frantsdatter (f. 1801)........................................................................................ 3226

Frans Andreas (f. 1773)........................................................................................... 3225; 3252

Knud Frantsen (f. 1810).................................................................................................... 3227

Margrethe Elisabeth Frantsdatter (1803-1809)................................................................... 3227

Carlsdatter

Grethe Maria (1806-1809)................................................................................................. 3117

Carlsen

Emerentze (f. omk 1720)..................................................................................................... 765

Hans (f. 1798)................................................................................................................... 3117

Iver (ca  1715-1752)................................................................................................ 1382; 1383

Jonas (f. 1794)................................................................................................................... 3116

Marthe (f. 1776)................................................................................................................ 2032

Nils.................................................................................................................................... 2032

Ole (f. 1802)...................................................................................................................... 3117

Tollef (ca  1645-1727)......................................................................................................... 595

Carstensdatter

Anne (f. ca  1685)............................................................................................................... 137

Kirsten (f. omk 1690).......................................................................................................... 137

Carstensen

David (f. omk 1670)............................................................................................................ 137

Hans (f. omk 1670)............................................................................................................. 137

Catarina

Sibilla (ca  1657-1719)................................................................................................ 649; 650

Christen......................................................................................................................... 565; 715

Christen (f. omk 1670)........................................................................................................ 1678

Christensdatter

Ambor (f. 1764)................................................................................................................ 1359

Anna Sophie (1742-1762)................................................................................................. 1715

Anne (1714-1714)............................................................................................................... 304

Anne (1748-1748)............................................................................................................. 1072

Anne (1754-1792)............................................................................................................. 1073

Anne (1773-1775)............................................................................................................. 2084

Anne (1783-1785)............................................................................................................. 2084

Anne (ca  1704-1738).......................................................................................... 527; 688; 689

Anne (f. 1757)................................................................................................................... 1358

Anne (f. 1770)............................................................................................... 1412; 3113; 3367

Anne Catrine (f. 1732)............................................................................................. 2616; 2668

Anne Christine (f. 1726)...................................................................................................... 862

Anne Magrethe (1730-1799).................................................................................... 1979; 3333

Anne Magrethe (ca  1724-1799)........................................................................................ 1743

Anne Margrethe (f. 1781).................................................................................................. 3579

Anne Margrethe (omk 1680-1738)...................................................................................... 327

Anne Maria (1816-1892)................................................................................................... 3478

Anne Marie (1723-1748)................................................................................................... 1714

Barbara (ca  1676-1753).............................................................................................. 343; 344

Berte (f. 1752)................................................................................................................... 1073

Birthe......................................................................................................................... 750; 2518

Birthe (ca  1713-1777)................................................................................... 1922; 1923; 2603

Birthe (f. 1739)........................................................................................................ 2445; 3161

Birthe Marie (1774-1774).................................................................................................. 2149

Bodil (f. 1758)..................................................................................... 1497; 1954; 2624; 2625

Boel (ca  1704-1784)........................................................... 303; 768; 1127; 1128; 1566; 1664

Catarine (omk 1680-1731)......................................................................... 401; 483; 700; 1422

Cathrine (ca  1739-1809)................................................................................................... 3566

Christense (f. 1793)........................................................................................................... 3052

Christine (1768-1809).......................................................................... 1057; 1061; 1499; 3355

Christine (1814-1887).............................................................................................. 3221; 3499

Dorthe (1744-1744)........................................................................................................... 1124

Dorthe (1750-1751)........................................................................................................... 1125

Dorthe (ca  1648-1716)....................................................................................................... 114

Dorthea (f. 1783)..................................................................................................... 3241; 3501

Elisabeth (f. omk 1710)..................................................................................................... 1225

Ellen Maria (f. ca  1763)................................................................................ 1222; 3036; 3288

Else (f. ca  1744)............................................................................................................... 1928

Else (f. omk 1675)............................................................................................................... 343

Else (omk 1710-1745)......................................................................................................... 723

Gunhild (1716-1793)............................................................................................... 1992; 2023

Gunild................................................................................................................................ 3528

Guri (f. ca  1753)........................................................................................... 1028; 2590; 2591

Ingeborg (1737-1737)........................................................................................................ 1123

Ingeborg (1748-1789).............................................................................................. 2038; 2040

Ingeborg (1800-1800)........................................................................................................ 3369

Ingeborg (f. 1721)................................................................................................................ 538

Ingeborg (f. 1779).............................................................................................................. 2390

Ingeborg (f. ca  1764)........................................................................................................ 2083

Ingeborg Marie (1795-1809).............................................................................................. 2901

Inger (1714-1743)........................................................................................ 425; 527; 688; 690

Inger (1759-1759).............................................................................................................. 1358

Inger (f. 1704)..................................................................................................................... 303

Inger Maria (1781-1844)........................................................................ 975; 3169; 3219; 3220

Inger Marie (f. 1768)......................................................................................................... 1360

Inger Marie (f. 1814)......................................................................................................... 3221

Johanna (f. 1738)................................................................................................................ 863

Johanne (ca  1767-1769)................................................................................................... 2083

Johanne (f. 1771).............................................................................................................. 2083

Johanne (f. omk 1685)........................................................................................................ 329

Karen (1757-1757).............................................................................................................. 735

Karen (1759-1794)............................................................................................................ 3589

Karen (ca  1735-1798)....................................................................................................... 2754

Karen (f. 1727).................................................................................................................... 539

Karen (f. 1789).................................................................................................................. 2391

Karen (f. ca  1708).............................................................................................................. 565

Kirsten (1764-1764).......................................................................................................... 1360

Kirsten (1798-1800).......................................................................................................... 3246

Kirsti (1776-1777)............................................................................................................. 1361

Kirstine (ca  1691-1770).................................................................................. 431; 1915; 1916

Kirstine (f. 1741)............................................................................................................... 3245

Laurence (1752-1752)....................................................................................................... 1125

Lisbeth (1709-1771)............................................................ 424; 545; 1456; 1460; 1461; 1589

Mallene (f. 1721)................................................................................................................. 538

Maren (ca  1646-1714)........................................................................................................ 388

Maren (ca  1678-1743)...................................................................................... 470; 528; 1389

Maren (ca  1706-1753)................................................................................................ 565; 715

Maren (f. 1769)................................................................................................................. 2083

Maren (f. omk 1725)................................................................................................. 792; 1657

Margaretha (ca  1675-1746)......................................................................................... 542; 884

Margaretha (f. ca  1675).................................................................................................... 1668

Margrethe (1734-1763)............................................................................................ 1956; 1957

Margrethe (f. 1738).............................................................................................................. 873

Margrethe (f. 1782)............................................................................................................ 2391

Margrethe (f. omk 1725)...................................................................................................... 862

Margrethe (f. omk 1740).................................................................................................... 2597

Mari (ca  1705-1727)........................................................................................................... 938

Mari (ca  1741-1801)............................................................................................... 1964; 1966

Mari (ca  1757-1798)......................................................................................................... 3045

Mari (f. 1743).................................................................................................................... 2390

Marie (f. 1784)........................................................................................................ 2981; 3516

Marte Chatrine (1766-1795).............................................................................................. 1499

Marthe (1754-1754)........................................................................................................... 1125

Marthe (f. ca  1667)............................................................................................... 76; 417; 498

Marthe (f. ca  1689)............................................................................................................. 564

Marthe (f. omk 1690).......................................................................................................... 325

Marthe Christene (1806-1807)........................................................................................... 3370

Marthe Kirstine (f. ca  1679)................................................................................................ 538

Marthe Margrethe (1760-1763).......................................................................................... 1498

Mette Maria (f. 1813)............................................................................................... 3036; 3289

Nicoline (ca  1781-1790)................................................................................................... 3125

NN (ca  1730-1731)............................................................................................................. 863

NN (f. omk 1710).................................................................................................... 1709; 2484

Pernille (1776-1841)................................................................................................ 3368; 3492

Pernille (f. 1776)................................................................................................................ 3492

Pernille (f. ca 1779)................................................................................................. 1525; 3489

Petrolnelle (f. ca  1775)..................................................................................................... 3197

Ragnild (1771-1771).......................................................................................................... 1500

Ragnild (ca  1759-1789).......................................................................................... 2749; 2750

Sara (1715-1783)............................................................................................................... 2378

Sara Dorthe (f. 1728)........................................................................................................... 862

Severine Catharine (f. 1811).............................................................................................. 3578

Sissel (ca  1705-1707)......................................................................................................... 545

Sophia Christine (1740-1740)............................................................................................ 1714

Stine (ca  1692-1756).......................................................................................................... 778

Stinke (ca  1692-1756)........................................................................................................ 446

Åse (f. omk 1635)................................................................................................................. 52

Åse Marie (1739-1783).............................................................. 1123; 1938; 2450; 2451; 3297

Christensen

Abraham (f. 1762)................................................................................................... 2026; 3380

Amund (ca  1679-1719)...................................................................................................... 390

Anders (1718-1718)............................................................................................................ 425

Anders (1749-1782).......................................................................................................... 1073

Anders (1757-1782)................................................................................................ 1937; 2652

Anders (1785-1785).......................................................................................................... 2539

Anders (f. 1775)................................................................................................................ 2084

Anders (f. 1781)............................................................................................ 2694; 3369; 3505

Anders (f. 1786)................................................................................................................ 2539

Anders (f. omk 1680).......................................................................................................... 378

Anund (ca  1735-1805)..................................................................................................... 3557

Auen (ca  1694-1756).......................................................................................................... 943

Christen (1774-1775)......................................................................................................... 3368

Christen (1779-1789)......................................................................................................... 3368

Christen (1798-1799)......................................................................................................... 3369

Christen (f. 1746)............................................................ 1072; 1412; 2694; 3113; 3366; 3492

Christen (f. 1769).................................................................................................... 1246; 3487

Christen (f. 1798).............................................................................................................. 3487

Christen (f. omk 1785)...................................................................................................... 3578

Christian (1729-1730).......................................................................................................... 863

Christian Fredrich (f. 1796)............................................................................................... 3245

Christopher (1784-1785)................................................................................................... 3241

Erich (1759-1759)............................................................................................................... 903

Erich (ca  1699-1768)........................................................................................................ 1123

Erik (f. 1751)..................................................................................................................... 2133

Fredrich Mejer (1763-ca  1803)......................................................................................... 1498

Gunder (ca  1667-1736).................................................................................................... 1678

Guttorm (ca  1663-1712)........................................................................................... 493; 1235

Hans (ca  1696-1750)...................................................................................... 651; 1086; 1414

Hans (f. 1758)..................................................................................................................... 735

Hans (f. omk 1680)............................................................................................................. 396

Hans (f. omk 1760)........................................................................................................... 2889

Hans Jørgen (f. omk 1740)................................................................................................ 2431

Henrich (f. 1752)................................................................................................................. 735

Heronimus (omk 1660-før 1701)......................................................................................... 476

Ingeborg (1805-1805)........................................................................................................ 3370

Isach (1706-1706)............................................................................................................... 303

Isach (1707-1764)......................................................................... 303; 768; 1127; 1566; 1664

Isach (1778-1805)............................................................................................................. 2537

Isach (f. 1794)................................................................................................................... 3433

Jacob (1709-1743)............................................................................................................... 303

Jacob (1716-1757)............................................................................................. 425; 545; 1460

Jacob (1746-1750)............................................................................................................. 1124

Jacob (ca  1695-1712)......................................................................................................... 544

Jacob (f. 1745).................................................................................................................. 1124

Jens (1785-1802)............................................................................................................... 3125

Jens (ca  1644-1707)........................................................................................................... 385

Jens (f. 1708)....................................................................................................................... 328

Jens (f. 1792)..................................................................................................................... 2981

Jens (f. omk 1680)............................................................................................................... 338

Jens (f. omk 1760)............................................................................................................. 3101

Johannes (f. 1720)............................................................................................................... 426

Johannes (f. 1740)............................................................................................................... 864

Johannes (f. 1783)................................................................................................... 2539; 3473

Johannes (f. 1805)............................................................................................................. 3488

Jon (f. 1770)...................................................................................................................... 3294

Jørgen (1708-1709)............................................................................................................. 424

Jørgen (1769-før 1801)...................................................................................................... 1152

Jørgen (ca  1704-1706)........................................................................................................ 544

Jørgen (f. 1708)................................................................................................................... 545

Jørgen (f. omk 1690)............................................................................... 413; 675; 1249; 1721

Knud (f. 1772)................................................................................................................... 3367

Lars (1744-ca  1806)........................................................................... 1062; 1072; 2551; 3127

Lars (1760-1761)............................................................................................................... 1938

Lars (1763-1763)............................................................................................................... 1359

Lars (1774-før 1784)......................................................................................................... 1361

Lars (1784-1791)............................................................................................................... 3369

Lars (1787-1787)............................................................................................................... 2981

Lars (ca  1751-1825)........................................................................... 3348; 3445; 3519; 3581

Lars (f. 1740)..................................................................................................................... 2283

Lars (f. 1753)..................................................................................................................... 3045

Lars (f. 1764)....................................................................................... 1938; 2453; 3297; 3334

Lars (f. 1801)..................................................................................................................... 3488

Lars (f. ca  1722)................................................................................................................. 862

Lauge (f. omk 1660)............................................................................................................ 197

Lorents (1733-1764).................................................................................................. 717; 1034

Lorents (ca  1733-1764).......................................................................................... 1034; 2293

Mads (f. ca  1646)................................................................................................................. 11

Narve (f. omk 1780).......................................................................................................... 3549

Nils (1728-1788)........................................................................................... 2404; 3066; 3141

Nils (ca  1717-1780)...................................................................................... 1678; 3118; 3352

Nils (ca  1738-1788).......................................................................................................... 1208

Nils (f. 1706)....................................................................................................................... 424

Nils (f. 1776)..................................................................................................................... 2390

Nils (f. 1779)........................................................................................................... 2424; 3240

Nils (f. 1790)..................................................................................................................... 3433

NN (1787-1787)................................................................................................................ 3141

NN (1788-1788)................................................................................................................ 2981

NN (1802-1802)................................................................................................................ 3369

Ole (1724-1724).................................................................................................................. 539

Ole (1755-1788)........................................................................ 1298; 1831; 1937; 2631; 3465

Ole (ca  1705-1738)....................................................................................... 1175; 1196; 1986

Ole (ca  1712-1764)............................................................................................................. 603

Ole (ca  1791-1797)........................................................................................................... 2930

Ole (f. 1739)................................................................................ 778; 1038; 2588; 3147; 3240

Ole (f. 1756)........................................................................................................................ 735

Ole (f. 1789)...................................................................................................................... 3052

Ole (f. omk 1725).................................................................................................... 1037; 1486

Peder (1713-1713)............................................................................................................... 425

Peder (1718-1718)............................................................................................................... 425

Peder (1732-1734)............................................................................................................... 863

Peder (f. 1734)..................................................................................................................... 863

Peder (f. omk 1680)............................................................................................................. 383

Peder (f. omk 1740)........................................................................................................... 2167

Per (1758-1769)................................................................................................................... 984

Rasmus (f. ca  1773).......................................................................................................... 2995

Simon (1734-1734)............................................................................................................ 1122

Simon (1741-1761)............................................................................................................ 1123

Simon (f. 1790)................................................................................................................. 3052

Svend (1760-ca  1761)...................................................................................................... 1358

Svend (1761-1762)............................................................................................................ 1359

Svend (1766-1767)............................................................................................................ 1360

Svend (d. 1722)................................................................................................................... 564

Svend (f. 1771).................................................................................................................. 1360

Søren (1736-1736)............................................................................................................. 1122

Søren (1756-1756)............................................................................................................. 1125

Søren (ca  1694-1737)....................................................................................... 226; 692; 1495

Søren (f. 1780).................................................................................................................. 2538

Søren Berg (1762-1763).................................................................................................... 1498

Søren Nilsen (1781-1785).................................................................................................. 3241

Tollef (1741-1803).............................................................................. 1071; 1247; 2497; 3157

Tor (f. omk 1715)................................................................................................................ 825

Torkild (ca  1716-1781)..................................................................................................... 1451

Torsten (1778-1780).......................................................................................................... 2084

Zacharias (f. 1797)............................................................................................................ 3052

Åse Elisabeth (f. 1736)........................................................................................................ 863

Christesdatter

Agnete (ca  1701-1712)....................................................................................................... 544

Christian (f. omk 1720)....................................................................................................... 1680

Christiansdatter

Christiane (f. ca  1748)...................................................................................................... 3444

Christine (1715-1715).......................................................................................................... 329

Dorthea Regina (f. ca  1774).............................................................................................. 3245

Else Margrethe (ca  1744-før 1806)..................................................... 3226; 3251; 3254; 3316

Else Sophie Hedevig (f. 1807)................................................................................. 2034; 2865

Maren (f. 1792)................................................................................................................. 3302

Christiansen

Ander (omk 1670-før 1707)........................................................................................ 207; 261

Anders (ca  1739-1809)..................................................................................................... 3616

Anders (f. omk 1720).......................................................................................................... 923

Christen (f. 1811).............................................................................................................. 3574

Lars (f. 1790)..................................................................................................................... 3302

Marthe Marie (f. 1787)...................................................................................................... 3301

Ole (1709-1756)........................................................................................................ 404; 1438

Peter (ca  1791-1809)........................................................................................................ 3615

Christopher

NN (f. omk 1750).............................................................................................................. 3567

Christophersdatter

Anne (1727-1732)............................................................................................................... 467

Anne (ca  1622-1711).......................................................................................................... 387

Anne Cathrine (f. omk 1770)................................................................................... 1267; 2057

Anne Elisabeth (1763-1809).............................................................................................. 1701

Anne Lisbeth (1755-1761)................................................................................................. 1700

Anne Magdalene (omk 1705-ca  1764).............................................................................. 1446

Anne Margrethe (f. 1781).................................................................................................. 2578

Anne Serine (1779-1780).................................................................................................. 2587

Cathrine (f. ca  1748)..................................................................................... 1313; 2796; 2797

Dorthe (1734-1792)....................................................................................... 1042; 1484; 1485

Dorthe Sibylla (f. ca  1761)........................................................................... 2678; 3339; 3504

Gjertrud (ca  1712-1774)................................................................................. 528; 1393; 1394

Gjertrud Kirstine (f. 1798)................................................................................................. 3113

Gunhild (omk 1630-ca  1696)....................................................................................... 43; 155

Helvig Maria (1784-1786)................................................................................................. 2579

Ingeborg (f. 1719)................................................................................................................ 330

Ingeborg Christine (1800-1800)......................................................................................... 3113

Inger Margrethe (1734-1797)............................................................................................. 1684

Johanne (ca  1732-1801)........................................................................................... 992; 2458

Karen Kristine (ca  1731-1763)..................................................................... 1684; 1698; 1699

Kirsten (1747-1794)................................................................................................ 3027; 3028

Margrethe (1717-1748).......................................................................... 466; 1023; 1024; 2585

Margrethe (f. 1774)........................................................................................ 1933; 2586; 3277

Marthe (f. ca  1787)........................................................................................................... 3567

Mette Marie (f. 1775)......................................................................................................... 2417

NN (ca  1739-1739)........................................................................................................... 1685

Trinke (f. omk 1745)......................................................................................................... 2116

Åse Marie.......................................................................................................................... 2878

Christophersen

Abraham (1721-1766)..................................................................................... 932; 1252; 2415

Amund (ca  1676-1739).................................................................................................... 1830

Anders (1750-1803).......................................................................................................... 2445

Anders (f. 1779)................................................................................................................ 2578

Anders (f. ca  1662)............................................................................................................. 579

Christen (f. 1806).............................................................................................................. 3246

Christian (f. 1744)............................................................................................................... 468

Christopher Jonas (f. 1760)............................................................................................... 1700

Gunder (1805-1805).......................................................................................................... 3507

Hans (1726-1726)................................................................................................................ 467

Holm (f. omk 1720)......................................................................................... 655; 1091; 1249

Isach (1770-1772)............................................................................................................. 2586

Jon (d. 1753)........................................................................................................... 1471; 1843

Knud (f. 1721)..................................................................................................................... 466

Lars (f. 1768)..................................................................................................................... 2585

Lars Christian (f. 1758)...................................................................................................... 1700

Ole (f. 1717)........................................................................................................................ 330

Ole (f. ca  1741)................................................................................................................ 2998

Peder (f. 1739)................................................................................................................... 2098

Simen (f. 1715).................................................................................................................... 330

Tommas (ca  1652-før 1722)............................................................................................... 133

Tor..................................................................................................................................... 3032

Chrystie

Alic (1721-1786)................................................................................................................. 293

Alison (1728-1751)............................................................................................................. 805

Amborg (1725-1792)........................................................................... 227; 294; 760; 945; 947

Andrew (1697-1760)................................................................................................... 225; 805

Anne Marie (1724-1750)..................................................................................................... 294

Boel (1734-1779)................................................................................................................ 297

Boje (1753-1816)...................................................................... 1580; 2031; 2032; 2939; 3481

David (1693-1736)...................................................................................... 227; 291; 818; 947

David (1719-1724).............................................................................................................. 293

David (1727-1750).............................................................................................................. 295

David (1748-1750)............................................................................................................ 1578

David (1752-1753)............................................................................................................ 1579

David (1756-1757)............................................................................................................ 1639

David (1756-1764)............................................................................................................ 1581

David (1759-1779)............................................................................................................ 1640

David (1808-1836).................................................................................................. 2942; 3481

David (f. omk 1660)............................................................................................................ 225

Dorthea (1763-1855)......................................................................................................... 1582

Else (f. 1755)................................................................................................. 1580; 2034; 2865

Else Sophie Hansdatter (f. 1813)....................................................................................... 2866

Hans (1720-1797)........................................................................ 293; 2030; 2031; 2032; 2865

Hans (1759-1761).............................................................................................................. 1581

Hans (1765-1765).............................................................................................................. 1642

Hans (1766-1805).............................................................................................................. 1642

Hans (1804-1879).............................................................................................................. 2941

Hans (ca  1720-1797).............................................................................................. 1575; 2448

Hans Reiersen (f. 1781)..................................................................................................... 2866

Inger (f. 1772)............................................................................................... 1643; 1861; 3231

James (1722-1741).............................................................................................................. 294

James (1763-1813)............................................................................................................ 1641

Jørgen (1729-1783)............................................................................... 295; 1635; 1861; 3231

Jørgen (1756-1757)........................................................................................................... 1639

Jørgen (1758-1788)........................................................................................................... 1640

Karen (1731-1785).............................................................................................................. 295

Karen (1751-1836)............................ 1579; 1580; 1611; 2030; 2718; 2865; 2941; 2985; 3481

Karen (f. 1760).................................................................................................................. 1641

Kirsten (1758-1764).......................................................................................................... 1581

Lars Schwint (1806-1807)................................................................................................. 2942

Marthe (1732-1756)............................................................................................. 297; 817; 818

Simon (1768-1783)............................................................................................................ 1642

Simon Zachariassen (1805-1857)...................................................................................... 2942

Zacharias (1762-1762)....................................................................................................... 1641

Chuurlænder

Tore (d. 1728)...................................................................................................................... 939

Claus (f. omk 1670)....................................................................................................... 498; 499

Clausdatter

Anna Malena (f. 1748)........................................................................................................ 709

Anne (1716-1761)............................................................................................... 258; 284; 799

Clarine (f. 1750).................................................................................................................. 709

Else (1747-1747)............................................................................................................... 2311

Else Dorthe (1755-1756)................................................................................................... 2312

Else Marie (f. ca  1778)..................................................................................................... 3224

Inger (ca  1695-1762)...................................................................... 417; 498; 508; 1544; 1545

Margrethe (ca  1681-1764)........................................................................................ 279; 1690

Maria (f. omk 1700).................................................................................................... 498; 499

Otelia Catharina (f. 1813)........................................................................................ 2948; 3212

Clausen

Hans Nicolay (f. 1745)...................................................................................................... 2311

Johannes (ca  1657-1725).......................................................................................... 418; 1000

Nils (f. 1749)..................................................................................................................... 2311

NN (1734-1734).................................................................................................................. 914

Peder (ca  1647-1720)................................................................................................... 25; 204

Peder (f. omk 1740)........................................................................................................... 1270

Petter (ca  1691-1742)................................................. 495; 498; 621; 1311; 1349; 1352; 1480

Tellef (f. ca  1624)................................................................................................................... 8

Clementsdatter

Karen (f. 1810).................................................................................................................. 3569

Clementsen

Christian (f. omk 1740)..................................................................................................... 2149

Jacob (f. 1772).................................................................................................................. 1462

Clodeberg

Christen Andersen (f. omk 1735)...................................................................................... 2081

Coch

Anne Rosine Carlsdatter (f. 1793)..................................................................................... 2686

Carl (1750-1828)........................................................................................... 1780; 1906; 2682

Carl Nikolai (f. 1814)........................................................................................................ 2685

Caroline Cathrine (ca  1748-1831)..................................................................................... 1905

Caroline Christine (1799-1806)......................................................................................... 2688

Dorthe Carlsdatter (1793-1794)......................................................................................... 2686

Dorthea Carlsdatter (1781-1788)....................................................................................... 2684

Hans Knudsen Carlsen (f. 1783)........................................................................................ 2684

Jacob Grubbe (f. 1796)...................................................................................................... 2687

Johan Solberg (f. 1790)..................................................................................................... 2686

Karen Jacobine Carlsdatter (1788-1795)............................................................................ 2685

Lars Hansen (1760-1841).................................................................... 1443; 1474; 2477; 3406

Lars Norss (f. 1802)........................................................................................................... 2688

Maren Dortea (f. ca  1748)................................................................................................ 1904

Nils (f. omk 1720)................................................................................................... 1780; 1903

Nils Carlsen (f. 1785)........................................................................................................ 2685

Nils Hansen (1757-1825)..................................................................... 1443; 2267; 2830; 2832

Ole Andreas Nilsen (1787-1823)....................................................................................... 2833

Coegius

Jens Thomasen.................................................................................................................... 297

Thomas (1719-1762)........................................................................................................... 297

Coldevey

Cort Jørgensen....................................................................................................................... 85

Jørgen Cortsen (omk 1620-1658).......................................................................................... 85

Coldevin

Elisabeth (f. omk 1645)......................................................................................................... 85

Inger Jocumsdatter (1707-1745).............................................................. 295; 818; 1637; 1638

Johanne Jochumsdtr, (omk 1690-1728)............................................................................... 987

Colling

Andreas Pedersen (f. 1778)............................................................................................... 2014

Peder Andreasen (ca  1755-1798)...................................................................................... 2014

Conradi

Doktor (f. omk 1710).......................................................................................................... 887

Conradisdatter

Christina (1748-1748).......................................................................................................... 887

Cornelisdatter

NN (1708-1708).................................................................................................................. 162

Corneliusdatter

Anne (f. omk 1690)............................................................................................................. 110

Anne Sophie (f. omk 1670)................................................................................................... 69

Boel (f. omk 1685)...................................................................................................... 110; 309

Dorthe Marie Elisabeth (1802-1802).................................................................................. 3416

Larine Marie (1803-1803).................................................................................................. 3416

Maren (ca  1693-1719)................................................................................................ 110; 282

Margrethe (ca  1685-1744).................................................................................................. 458

Margrethe (f. ca  1685).......................................................................................... 53; 110; 461

Margrethe Sørine (f. 1812)................................................................................................. 3501

Sara (ca  1676-1736)..................................................................................................... 69; 403

Sara (f. ca  1676)....................................................................................................... 521; 1587

Corneliusen

Cornelius (1805-1805)....................................................................................................... 3416

Cornelius (f. ca  1699)......................................................................................................... 111

Cornelius (omk 1660-ca  1699)............................................................................................. 53

Gunder (f. omk 1730)........................................................................................................ 1633

Lars (f. 1779)..................................................................................................................... 3416

Lars (f. 1797)..................................................................................................................... 3416

NN (1800-1800)................................................................................................................ 3416

Zacharias (ca  1715-1785)....................................................................................... 1944; 1946

Corneliussen

Christen (1810-1888)......................................................................................................... 3501

Else Sophie (f. 1780)......................................................................................................... 3416

Cornelusen

Cornelius (f. omk 1680)...................................................................................................... 110

Cortzvaldsen

Simon................................................................................................................................ 3077

Coucheron

Berte Sophie (f. ca  1761).................................................................................................... 995

Crantz

Anna Catharina (ca  1671-1749).................................................................................. 693; 696

Cruse

Peter Tønnesen (f. omk 1670)............................................................................................. 277

Peter Tønnesen (f. omk 1700)............................................................................................. 276

Peter Tønnesen (omk 1670-før 1740).................................................................................. 317

Cudrio

Amborg Johannesdatter (omk 1700-1730)............................................................... 1569; 1570

Bolette (f. 1779).................................................................................................................. 822

Cathrine............................................................................................................................. 1642

Frantz Pedersen (1688-1738)....................................................................................... 765; 833

Franz Pettersen (f. 1756)...................................................................................................... 833

Jacob................................................................................................................................... 822

Karen Elisabeth (1784-1812)............................................................................................... 822

Magdalene Frandsdatter (f. omk 1680).............................................................................. 1570

Maren Franzdatter (ca  1701-1785)................................................ 728; 989; 1859; 1868; 1878

Marine Hermine (1767-1801)................................................................ 765; 2945; 2946; 2993

Marthe Fransdatter (1732-1794).......................................................................................... 833

Ole Pedersen (1695-1741)..................................................................................................... 58

Peter Frantzen (1725-1782)............................................................................... 765; 833; 2946

Dahl

Abelone Hansdatter (f. 1777)............................................................................................ 2065

Anne Cathrine Olsdatter (1777-1781)................................................................................ 1838

Anne Christine Conradsdatter (1805-1807)....................................................................... 3436

Conrad Fredrich Olsen (f. 1768).................................................................... 1246; 1837; 3435

Elisabeth Maria Hansdatter (f. 1759)................................................................................. 2064

Halvor Falk Jørgensen (f. 1778).............................................................................. 3429; 3482

Inger Cathrine Olsdatter (1767-1767)................................................................................ 1836

Inger Olsdatter (f. 1773).................................................................................................... 1837

Johan Fredrich Conradsen (f. 1803).................................................................................. 3436

Johanne Conradsdatter (f. 1811)........................................................................................ 3436

Julianne Maria Rasmusdatter (1768-1807)......................................................................... 3086

Jørgen Andersen (f. ca  1740)............................................................................................ 3428

Karen Serine Conradsdatter (f. 1807)................................................................................ 3436

Lars Conradsen (f. 1796)................................................................................................... 3435

Maria Hansdatter (f. 1780)................................................................................................. 2065

Ole Conradsen (f. 1801).................................................................................................... 3436

Ole Fredrich (f. omk 1730)................................................................................................ 1246

Ole Michelsen (f. omk 1735)..................................................................................... 756; 1835

Peter Severin (1811-1873)....................................................................................... 3429; 3482

Rasmus (f. ca  1730).......................................................................................................... 3086

Dalen

Jon (ca  1723-1775)........................................................................................................... 2747

Dam

Jacob (ca  1738-1798)....................................................................................................... 2250

Jens Larsen (f. 1756)......................................................................................................... 1014

Karen Giertsdatter (ca  1711-1796).................................................................................... 2250

Lars Jacobsen (ca  1724-1770)........................................................................ 488; 1011; 1012

Dan

Jacob Saamundsen (f. 1731)................................................................................................ 795

Jacob Såmundsen (f. omk 1720)....................................................................................... 1742

Dangvart

Daniel (f. 1787)................................................................................................................. 2888

Daniel (f. omk 1760)......................................................................................................... 2888

Danielsdatter

Anne Blæhr (1779-1779)................................................................................................... 2394

Anne Christense (1776-1805)............................................................................................ 3507

Karen (f. 1733).................................................................................................................. 2767

Maren Maria (1775-1848/49)............................................................................................. 2393

Marthe............................................................................................................................... 3539

Mette Christine (f. omk 1745)............................................................................................ 2108

Danielsen

Cornelius (omk 1630-ca  1689)............................................................................................. 69

Cornelius (omk 1660-ca  1699)................................................................................... 109; 309

Cornelius (omk 1675-ca  1699)............................................................................................. 69

Jørgen (1735-ca  1781)...................................................................................................... 3418

Lars Fuglesang (f. 1780).................................................................................................... 2394

Mads (f. ca  1750)............................................................................................................... 899

Nils Laurits (f. 1783)......................................................................................................... 2395

Darre

Aage Reinersen (ca  1701-1737).......................................................................................... 909

Davidsen

Halvor (f. 1778)................................................................................................................. 1625

De Coucheron

Anthon Jacob (1732-1802).................................................................................................. 995

de Gansepoel

Susanne................................................................................................................................. 95

de Legardt

Anna Catrina (f. omk 1685)................................................................................................. 380

Debes

Cornelius Larsen (1756-1805)........................................................................................... 3415

Dorph

Marthe Carine (ca  1717-1762)............................................................................................ 893

Ole....................................................................................................................................... 893

Dorthea

Marthe (ca  1676-1751)....................................................................................................... 856

Marthe (f. omk 1700).......................................................................................................... 848

Drammen

Ole (omk 1760-før 1801).................................................................................................. 2917

Drejer

Jacob Jacobsen (ca  1711-1767)........................................................................................ 1716

Drengsdatter

Maria (ca  1730-1790)........................................................................... 687; 1975; 1976; 3072

Due

Barbara Rasmusdatter (1722-1770)................................................................. 289; 1784; 1788

Rasmus Jensen (ca  1689-1727)................................................................................ 289; 1788

Dyken

Dierch (d. 1747).................................................................................................................. 942

Døl

Jens (f. omk 1700)............................................................................................................... 916

Dørcher

David (f. omk 1750).......................................................................................................... 1625

Ebbesdatter

Anne Dorthea (f. 1746)....................................................................................................... 888

Anne Sophia (f. 1743)......................................................................................................... 888

Else Kirstine (1749-1750).................................................................................................... 889

Francischa (1747-1748)....................................................................................................... 889

Inger Maria (f. 1745)........................................................................................................... 888

Margreta Johanna (f. 1742).................................................................................................. 888

Ebbesen

Ebbe (f. omk 1715)..................................................................................................... 888; 929

Eber

Jens Pedersen (ca  1729-1780).......................................................................................... 2203

Eggertsdatter

Anne (1723-1774)..................................................................................................... 504; 1075

Else (ca  1669-1712)............................................................................................................ 643

Eggertsen

Jacob (1726-1757)................................................................................................... 1944; 1945

Knud (1720-1750)............................................................................................................... 146

Lars (1729-1785)............................................................................................. 504; 1918; 3301

Simon (1720-1771)............................................................................................................ 1819

Eilertsdatter

Anne (1780-1781)............................................................................................................. 3257

Anne (f. 1786)................................................................................................................... 3258

Maren (f. 1791)................................................................................................................. 3259

Eilertsen

Hans (f. 1778)......................................................................................................... 2510; 3257

Isach (1794-1799)............................................................................................................. 3259

Nils (1781-1783)............................................................................................................... 3258

Nils (f. 1783)..................................................................................................................... 3258

NN (1709-1709).................................................................................................................. 332

NN (1789-1789)................................................................................................................ 3259

Ole (1713-1715).................................................................................................................. 332

Einarsen

Anders (ca  1702-1741)....................................................................................................... 490

Eivindsen

Kittil......................................................................................................................... 1071; 1991

Elevsdatter

Marie (1746-1807)......................................................................................... 1245; 2426; 3167

Eliasdatter

Justine (1754-1772)............................................................................................................. 792

Valborg (1760-1760)........................................................................................................... 793

Valborg (f. 1763)................................................................................................................. 793

Eliasen

Christen (1752-1753)........................................................................................................... 792

Christen (1757-1758)........................................................................................................... 793

Halvor (f. 1774)................................................................................................................. 2106

Nils Jacob (f. 1776)........................................................................................................... 2106

NN (1803-1803)................................................................................................................ 2302

Eliassen

Daniel (f. ca  1725)............................................................................................................ 3507

Ellefsdatter

Birgithe (ca  1644-1720)...................................................................................................... 390

Ellefsen

Iver (1714-1715)................................................................................................................. 334

Nils (f. 1740)..................................................................................................................... 2104

Peder (ca  1648-1714)......................................................................................................... 192

Åse (1719-1720).................................................................................................................. 334

Ellevsdatter

Barbara Lucilia (1798-1799).............................................................................................. 3079

Elisabeth Sophie (f. 1770)................................................................................................. 3078

Inger (f. 1775)................................................................................................................... 3079

Marthe (1773-1843)................................................................................................. 3078; 3083

Marthe (f. 1773)................................................................................................................ 2676

Ellevsen

Daniel (1768-1769)........................................................................................................... 3078

Ellingsdatter

Marte (1714-1785)................................................................................................... 1162; 1164

Ellingsen

Lars (f. 1727)........................................................................................................... 2407; 3048

Tor (f. 1707)...................................................................................................................... 3358

Else (ca  1649-1713)...................................................................................................... 217; 664

Elsebet (f. omk 1690).............................................................................................................. 46

Emanuelsdatter

Anna Cathrine (f. 1747)......................................................................... 321; 1214; 2805; 2807

Malene Margrethe (1735-1736)........................................................................................... 321

Maren Judith (1749-1751)................................................................................................... 322

Emanuelsen

Anders (f. ca  1730)........................................................................................................... 1017

Petter (1737)........................................................................................................................ 321

Enche

Andres Krabbes (f. omk 1660)............................................................................................ 175

Engebrethsdatter

Marie (ca  1759-1805)....................................................................................................... 3591

Rachel (1792-1795)........................................................................................................... 3383

Engebrethsen

Andreas (f. 1799).............................................................................................................. 3384

Hans (ca  1751-1773)........................................................................................................ 2198

Jørgen (f. 1797)................................................................................................................. 3384

Ole Jørgen (f. 1793)........................................................................................................... 3383

Engebretsdatter

Anne (ca  1715-1797)........................................................................................................ 1205

Anne Marie (1758-1810)............................................................................... 1652; 1739; 3303

Karen (omk 1695-1762).................................................................. 168; 427; 428; 1107; 1563

Engebretsen

Erich (1752-ca  1810)........................................................................................................ 3408

Erich (f. 1752)......................................................................................................... 1651; 2474

Lars (f. 1711)........................................................................................................... 1564; 1566

Lars (f. omk 1775)............................................................................................................. 3535

Engebrictson

Tønnes (ca  1751-1808)..................................................................................................... 3444

Engel (ca  1672-1725)............................................................................................................ 406

Engelbretsen

Adrian (f. ca  1670)............................................................................................................. 647

Engelsen

Jens (f. ca  1604)................................................................................................................... 29

Engvoldsdatter

Dorthe (omk 1600-1686)................................................................................................. 82; 84

Engvoldsen

Jens........................................................................................................................................ 84

enke

Jens Knudsens (f. omk 1660).............................................................................................. 140

Jon Vrangsunds (f. omk 1650)............................................................................................ 138

Enke

Knud Sørensens (ca  1647-1727)......................................................................................... 186

Erichsdatter

Anna Marie (1754-1754)................................................................................................... 1529

Anne (1720-1744)............................................................................................................... 243

Anne (f. ca  1665)............................................................................................................... 678

Anne (f. omk 1690)............................................................................................................. 372

Anne Cathrine (f. 1752)..................................................................................................... 1528

Anne Helene (1783-1839)....................................................................................... 2477; 3408

Anne Turine (1765-1781).................................................................................................. 2208

Berte........................................................................................................................ 1071; 1991

Cathrine (1740-1740)........................................................................................................ 1622

Dorthe (1707-1768)............................................................................................................. 241

Dorthe (f. omk 1670)........................................................................................................... 384

Dorthe Maria (1777-1788)................................................................................................. 2475

Edele Margrethe (1736-1764)............................................................................................ 1620

Gjertrud (ca  1700-1746)..................................................................................................... 143

Gunhild (1718-1778)......................................................................................................... 1971

Ingeborg............................................................................................................................. 2636

Ingeborg (ca  1659-1738).................................................................................... 254; 598; 608

Inger (1762-før 1780)........................................................................................................ 1345

Inger Johanne (1785-1790)................................................................................................ 2477

Johanne (ca  1663-1739)..................................................................................................... 516

Karen Margrethe (f. 1759)................................................................................................. 1530

Malene (ca  1716-1764)........................................................................................... 1333; 1334

Maren (1751-1751)............................................................................................................ 1624

Maren (1761-1761)............................................................................................................ 1629

Maren (1771-1803)............................................................................................................ 2092

Maria (ca  1752-1809)....................................................................................................... 3139

Mette Marie (1794-1794)................................................................................................... 3307

NN (1754-1754)................................................................................................................ 1626

Rønnaug (ca  1713-1764).................................................................................................. 1874

Erichsen

Aache (f. ca  1635).............................................................................................................. 657

Abraham (f. 1733)............................................................................................................. 2077

Anders....................................................................................................................... 717; 2862

Anders (1793-1793).......................................................................................................... 3264

Anders (f. 1738).................................................................................. 1123; 1938; 2450; 3297

Anders (f. 1751)................................................................................................................ 1528

Arnold (ca  1705-1765)..................................................................................................... 2545

Bent (1753-1753).............................................................................................................. 1624

Bent (1757-1757).............................................................................................................. 1626

Carl (f. ca  1690)................................................................................................................. 397

Christen (1732-1794)......................................................................................................... 3579

Christen (1761-1761)......................................................................................................... 1344

Christen (f. 1766).............................................................................................................. 1345

Einar (d. 1720)..................................................................................................................... 390

Erich (1788-1788)............................................................................................................. 2889

Erich (ca  1653-1709).......................................................................................................... 386

Erich (ca  1745-ca  1773).................................................................................................. 2091

Erich (f. 1773-ca 1781)..................................................................................................... 2093

Erich (f. omk 1720)........................................................................................................... 2091

Erich (f. omk 1760)........................................................................................................... 2889

Erland................................................................................................................................ 3024

Even (f. ca  1748).............................................................................................................. 3236

Gjert (f. 1767).................................................................................................................... 1531

Gunder (1715-1718)............................................................................................................ 242

Hanna Bolette (1814-1883)..................................................................................... 3429; 3482

Hans (1758-1775).............................................................................................................. 1626

Hans (1803-1807).............................................................................................................. 3264

Hans (ca  1734-1784)........................................................................................................ 2927

Hans (f. 1757)................................................................................................. 962; 2036; 2716

Hans (f. omk 1690)..................................................................................................... 114; 640

Isach (1795-1795)............................................................................................................. 3264

Isach (1806-1810)............................................................................................................. 3265

Jacob (1727-før 1752)................................................................................... 1690; 1692; 2216

Jacob (f. omk 1770)................................................................................................ 1697; 3404

Jan (1718-1718).................................................................................................................. 243

Johannes (1757-1758)....................................................................................................... 1344

Johannes (1759-1809)............................................................................................. 1344; 3390

Johannes (f. 1793)............................................................................................................. 2478

Jon (ca  1693-1751)..................................................................................................... 143; 573

Karen Simonine Dorothea (f. 1812)......................................................................... 2942; 3481

Knud.................................................................................................................................. 3539

Knud (ca  1759-1805)....................................................................................................... 1627

Lars (1764-1764)............................................................................................................... 2208

Lars (f. 1779)..................................................................................................................... 2476

Lars (f. 1783)............................................................................. 2036; 2718; 2942; 3429; 3481

Levor (1764-1764)............................................................................................................ 2208

Levor (1773-1781)............................................................................................................ 2209

Lorentz (f. 1764)............................................................................................................... 1530

Lucas (f. 1718).................................................................................................................. 2098

Nils (1755-1755)............................................................................................................... 1529

Nils (1756-1756)............................................................................................................... 1529

Nils (1761-1762)............................................................................................................... 1530

Nils (f. 1781)................................................................................................. 2476; 3099; 3470

NN (ca  1750-1750)........................................................................................................... 1623

Ole (1718-1718).................................................................................................................. 243

Ole (1730-1799).................................................................................. 1672; 1764; 1766; 2481

Ole (ca  1716-1800)................................................................................................. 1192; 3098

Ole (f. omk 1760).............................................................................................................. 1081

Ouche (d. 1730)................................................................................................................... 939

Peder (ca  1656-før 1720).................................................................................................... 145

Peder (f. ca  1674)............................................................................................................... 395

Peder (f. omk 1770)........................................................................................................... 3530

Per (1757-1757)................................................................................................................. 1530

Petter (f. omk 1750)................................................................................................... 967; 3090

Simon (1715-1736).............................................................................................................. 242

Sivert (ca  1685-1715)......................................................................................................... 388

Sivert (f. 1709).................................................................................................................... 242

Søren (f. 1771).................................................................................................................. 2089

Søren (f. 1797).................................................................................................................. 3264

Tyge (f. 1800).................................................................................................................... 3264

Erik (f. omk 1660)................................................................................................................. 588

Eriksdatter

Anne (f. 1785)................................................................................................................... 2134

Berte (f. 1737)................................................................................................................... 3557

Boel (f. 1759).................................................................................................................... 1386

Helge (1726-1799)......................................................................................... 1650; 1651; 1739

Inger (ca  1684-1710)........................................................................................................ 1840

Karen (f. ca  1699).............................................................................................................. 418

Lisbeth (ca  1695-1765)......................................................................................... 76; 417; 999

Maria (f. ca  1710)............................................................................................................... 588

Eriksen

Anders (ca  1692-1766)............................................................................. 417; 498; 508; 1544

Anders (f. omk 1700).......................................................................................................... 838

Christen (f. ca  1705)........................................................................................................... 418

Erik (ca  1670-1730).......................................................................................................... 1651

Gunder (ca  1713-1766)...................................................................................................... 588

Gunvald (f. 1751).............................................................................................................. 2884

Hans (f. 1792)................................................................................................................... 3129

Iver Call (f. 1757).............................................................................................................. 1385

Jens (f. omk 1670)............................................................................................................... 183

Jens (omk 1670-1718)......................................................................................................... 183

Lars (f. 1782)..................................................................................................................... 2134

Lucas (ca  1675-1728)......................................................................................................... 530

Nils (1722-1765)............................................................................................................... 1453

Nils (f. 1761)..................................................................................................................... 1386

Ole (1735-1801)................................................................................................................ 3294

Paul (f. omk 1760)............................................................................................................... 969

Søren (1704-1773)........................................................................................... 255; 1806; 2088

Tollef (1728-1804)............................................................................................................ 3086

Erlandsdatter

Berthe Kirstine (1779-1804).................................................................................... 3023; 3024

Erlandsen

Michel (ca  1754-1828)..................................................................................................... 2478

Eskildsdatter

Gunhild (ca  1628-1720)..................................................................................................... 390

Kirsten (f. omk 1670).......................................................................................................... 281

Maren (ca  1667-1717)........................................................................................................ 556

Eskildsen

Glør (f. ca  1677)................................................................................................................... 80

Greger (f. ca  1663)....................................................................................................... 80; 584

Hans (f. ca  1668).................................................................................................................. 80

Eskilsen

Ole (f. omk 1690)................................................................................................................ 199

Espensdatter

Rønnaug............................................................................................................................ 1812

Evensdatter

Aase (ca  1641-1716).......................................................................................................... 389

Anne Marie (f. omk 1735)....................................................................................... 1095; 1097

Inger (ca  1709-1778).................................................................... 423; 966; 1653; 1737; 1849

Karen (f. ca  1700).................................................................................................... 422; 1502

Maren (ca  1717-1793)............................................ 796; 1736; 1740; 1741; 1980; 3328; 3421

Evensen

Anders (1745-1801).......................................................................................................... 2740

Christen (1806-1806)......................................................................................................... 3513

Gunnar (f. 1709).................................................................................................................. 179

Hans (f. omk 1650)............................................................................................................... 56

Herman (1802-1802)......................................................................................................... 3513

Herman (f. 1803)............................................................................................................... 3513

Hironimus (f. 1707)............................................................................................................. 178

Jacob (f. 1761).................................................................................................................. 2761

Kjeld (f. ca  1680)............................................................................................................. 1364

Nils (1722-1785)..................................................................................................... 1162; 2965

Nils (f. omk 1730)............................................................................................................. 1551

NN (d. 1746)....................................................................................................................... 439

Ole (1746-1807)................................................................................................................ 2732

Ole (1805-1806)................................................................................................................ 3513

Ole (ca  1701-1734)..................................................................................................... 422; 598

Ole (f. omk 1750).............................................................................................................. 1327

Søren (ca  1698-1758)................................................................................................. 178; 438

Torger (ca  1737-1794)...................................................................................................... 1904

Torger (ca  1763-1832)...................................................................................................... 3078

Evertsdatter

Kirstine Marie (f. omk 1735)................................................................................... 2468; 2469

Evertsen

Elias (f. omk 1740)............................................................................................................ 2106

Faber

NN (f. omk 1700)................................................................................................................ 847

Sophie Jacobsdatter (f. omk 1735).......................................................................... 1898; 1899

Fagerholm

Andreas Johannesen (ca  1729-1817)............................ 288; 934; 968; 970; 1246; 1972; 3035

Faks........................................................................................................................................ 580

Fakssdatter

Kirstine (f. ca  1704)............................................................................................................ 580

Falch

Gustav Johansen (f. omk 1780)......................................................................................... 3554

Isach Lauritzen (1601-1669).................................................................................................. 82

Lars Michelsen (1797-1797).............................................................................................. 3028

Otto Finne Astrup (ca  1745-1809).......................................................................... 1567; 3027

Ferdinandi

Louis (f. omk 1690)........................................................................................................... 2315

Ferøe

Petter Christiansen (ca  1671-1728)..................................................................................... 316

Finbosdatter

Anne (1741-1783)....................................... 2038; 2039; 2284; 2285; 2768; 3062; 3459; 3522

Findmark

Jørgen Amundsen (1716-1754)........................................................... 1317; 1471; 1843; 3190

Findsen

Anders (f. ca  1670)..................................................................................................... 536; 543

Ole (f. ca  1667).................................................................................................................. 397

Finkenhagen

Anne Maria (f. 1763)......................................................................................................... 1648

Berte Marie (f. omk 1730)................................................................................................. 2069

Birgitha Elisabeth (1760-1761).......................................................................................... 1647

Birgitha Elisabeth (f. 1761)................................................................................................ 1648

Johan Henrich (f. 1764)..................................................................................................... 1648

Morten (ca  1723-1771)..................................................................................................... 2163

Nils (1727-1795)............................................................................................................... 1647

Fischer

Anne Dorthea (f. omk 1765)............................................................................................. 1467

Jens Nicolai (ca  1728-1788)............................................................................................. 1467

Fiuren

Anne (1729-1756)............................................................................................................... 833

Boe Henrich (1699-1758).................................................................................................... 832

Dorothea (ca  1700-1798)........................................................................................ 1004; 1005

Karen (1731-1776).............................................................................................................. 833

Ole Henrich (f. 1735).......................................................................................................... 834

Fleischer

Philip (f. omk 1660)........................................................................................................ 51; 52

Flood

Jørgen Pedersen (1678-1718).............................................................................................. 784

Jørgen Pedersen (1725-1760).............................................................................................. 763

Peder Pedersen (1680-1727)................................................................................................ 763

Flor

Abigail (ca  1683-1704)....................................................................................................... 856

Maren (1686-1748).............................................................................................................. 927

Fofax

Jacob (f. omk 1720).......................................................................................................... 2155

Fogsdatter

Christine (ca  1704-1764).................................................................................................. 2197

Folmersdatter

Anne (ca  1698-1742).......................................................................................... 162; 558; 713

Folmersen

Jørgen (1710-1715)............................................................................................................. 559

Jørgen (ca  1693-1705)........................................................................................................ 558

Jørgen (omk 1640-før 1701)................................................................................................ 121

Ole (f. ca  1695).................................................................................................................. 558

Peder Jørgen (f. omk 1670)................................................................................................. 122

Forbech

Elisabeth Cathrine Larsdatter (1758-1759)......................................................................... 2271

Elisabeth Gregersdatter (f. 1766)....................................................................................... 2270

Elisabeth Sommer Larsdatter (1750-1750)......................................................................... 2267

Gregers Jensen................................................................................................................... 2270

Gunder Buer Larsen (f. 1754)............................................................................................ 2269

Hans Jacob (f. 1756)..................................................................................... 2270; 2706; 2989

Jens Larsen (1751-1751)................................................................................................... 2267

Jens Larsen (f. 1753)............................................................................................... 1063; 2267

Lars Jensen (ca  1712-1778)...................................................... 1063; 1443; 1623; 2264; 2706

Lars Olsen (f. ca  1775)..................................................................................................... 2833

Mariken Larsdatter (1748-1809).......................................................... 1443; 1623; 2266; 2830

Fostrup

John Paulsen (f. ca  1770)................................................................................................. 3187

Frandsen

Frands (ca  1691-1739)........................................................................................................ 479

Jacob (1729-1762)............................................................................................................... 480

Lars (1724-1725)................................................................................................................. 480

Ole (1721-1768).................................................................................................................. 480

Ovei (1732-1735)................................................................................................................ 480

Frankeland

Bendix (omk 1740-før 1775)............................................................................................. 2151

Fransdatter

Anne Marie Andrea (f. 1806)............................................................................................ 3488

Fransen

Andreas (f. 1790).............................................................................................................. 3226

Franstrøm

Ole Jensen (f. omk 1785).................................................................................................. 3184

Frantsdatter

Ingeborg (f. ca  1757).............................................................................................. 2379; 3069

Frantzdatter

Marte Carine (f. 1792)....................................................................................................... 3405

Pernille (ca  1725-1805).................................................................................................... 3614

Fredrica

Paulina (ca  1740-1781)..................................................................................................... 2147

Fredrich

Ole (ca  1737-1779)........................................................................................................... 2203

Fredrichsdatter

Alhed (f. 1708).................................................................................................................... 336

Anne (f. 1797)................................................................................................................... 2902

Anniche (ca  1685-1742)............................................................... 41; 102; 288; 298; 300; 828

Fredrichsen

Anders (f. 1710).................................................................................................................. 336

Fredrich (1771-1771)......................................................................................................... 1475

Fredrik (f. omk 1775)......................................................................................................... 2049

Fredriksen

Fredrik (1809-1809).......................................................................................................... 2050

Friderichsen

Michael Stub (f. omk 1770)..................................................................................... 2872; 3498

Friis

Christina Sophie (ca  1739-1764)............................................................................ 1898; 1899

Dorthe Nilsdatter (omk 1590-ett 1656).................................................................................. 94

Jørgen Petter Olsen (f. 1775)............................................................................................. 2122

Nils Jensen............................................................................................................................. 94

Ole Jørgensen (f. omk 1745)............................................................................................. 2122

From

Maren Catrine Andersdatter (ca  1718-1757)....................................................................... 871

Frølich

Johan Herman (ca  1701-1744)............................................................................................. 59

Fuglesang

Anne (1735-1740)............................................................................................................... 730

Anne (1741-før 1805)......................................................................................................... 731

Boel Christine Lauritzdatter (1750-1812)............................................................................. 732

Gunild Cathrine (1736-1804)............................................................................................... 730

Jacob (1737-1738)............................................................................................................... 731

Jacob (1738-1739)............................................................................................................... 731

Jacob (1743-1805)............................................................................................................... 731

Lars Hvidt (1734-1738)....................................................................................................... 730

Lauritz Mathiasen (1710-før 1764).......................................................... 226; 730; 1623; 2393

Lauritz Widt (1740-1812).................................................................................................... 731

Maria Laurentze (1749-1826)................................................................ 732; 1623; 2392; 2393

Mathias Bentsen........................................................................................................... 226; 730

Nils (1745-før 1805)............................................................................................................ 731

Fugs

Peder Emanuelsen (f. omk 1710)......................................................................................... 831

Funnemark

Jacob Hansen (f. 1789)...................................................................................................... 2687

Færenstrøm

Jonas (ca  1720-1793)................................................................................... 2232; 3116; 3150

Gabrielsen

Fredrich (f. omk 1680)........................................................................................................ 393

Gasmann

Christian.............................................................................................................................. 756

Egedius (f. 1775)................................................................................................................. 756

Jens Severin (1776-1850).................................................................................................... 950

Nils Egedius (1747-1811)............................................................................................ 756; 950

Geers

Sophia Mathias (ca  1687-1742)........................................................................ 781; 789; 1557

Gertsdatter

Berthe (1732-1732)............................................................................................................. 789

Berthe Margrethe (1737-1737)............................................................................................. 789

Margrethe (1735-1736)........................................................................................................ 789

Gertsen

Nils (1733-1734)................................................................................................................. 789

Nils (1739-1758)................................................................................................................. 790

Nils (f. omk 1745)............................................................................................................. 2185

Giering

Hans (f. omk 1720)................................................................................................... 655; 1249

Gierlow

Petter Christensen (f. ca  1680).............................................................................. 69; 403; 404

Giertsdatter

Sissel (f. ca  1771)................................................................................................... 2649; 3310

Gislesdatter

Karen (f. omk 1720)............................................................................................................ 891

Gjerpen

Halvor Nilsen (omk 1660-1712)........................................................ 53; 54; 1549; 1556; 1558

Gjersten

Ole (ca  1684-1752)........................................................................................................... 3604

Gjertsdatter

Anna (1745-1748)............................................................................................................... 724

Anna (1755-1755)............................................................................................................. 1754

Anna Maria (f. 1748)........................................................................................................... 886

Anne Cathrina (f. 1756)..................................................................................................... 1755

Anne Margrete (1803-1808).............................................................................................. 3372

Birthe Margrethe (1738-1765)........................................................................... 728; 789; 1859

Birthe Margrethe (ca  1738-1765)............................................................................ 1643; 1857

Else Magrethe (1743-1748).................................................................................................. 724

Ingeborg............................................................................................................................. 3575

Inger (1735-1790)...................................................................................................... 750; 2520

Karen (ca  1742-1762)....................................................................................................... 2196

Karen (f. 1806).................................................................................................................. 3372

Karen Maria (1799-1801).................................................................................................. 3372

Kari (1737-1780)............................................................................................. 746; 2512; 2513

Kirsti (ca  1737-1797)................................................................ 1929; 1931; 1960; 1961; 2586

Maren (1796-1799)............................................................................................................ 3073

Maren (f. 1744)................................................................................................................. 1752

Margrethe (ca  1681-1717)............................................................ 59; 251; 252; 289; 788; 810

Margrethe (f. 1681).................................................................................................. 1156; 1787

Marthe (1679-1750)..................................................................................................... 257; 284

NN (1750-1750).................................................................................................................. 568

Gjertsen

Abigal (1729-1731)............................................................................................................. 857

Amund (f. omk 1680).......................................................................................................... 568

Anders (f. 1749)............................................................................................ 1753; 2436; 2437

Barbara (1730-1742)........................................................................................................... 857

Christen (f. omk 1790)...................................................................................................... 3221

David (f. 1727).................................................................................................................... 857

Erich (f. 1794)................................................................................................................... 1531

Gerhard (1732-1733)........................................................................................................... 857

Gerhard (f. 1736)................................................................................................................. 858

Halvor (1746-1771)........................................................................................................... 1753

Hans (1733-1733)................................................................................................................ 857

Hans (1739-1762)............................................................................................ 721; 1752; 1757

Henrich Mathias (omk 1695-1766)...................................................................................... 856

Jacob (f. 1801).................................................................................................................. 3372

Jan (1748-1748)................................................................................................................ 1753

Jens (f. 1752)..................................................................................................................... 1754

Jørgen (f. 1737)................................................................................................................... 858

Lars (1735-1762)........................................................................................... 1751; 1764; 1765

Lars (f. omk 1725)............................................................................................................. 2157

Mactele (f. 1734)................................................................................................................. 857

Michel (1798-1800)........................................................................................................... 3073

Michel (ca  1726-1786)................................................................................. 1109; 2161; 3072

NN (1738-1738).................................................................................................................. 858

Ole (ca  1724-1726)............................................................................................................. 856

Ole (f. 1761)...................................................................................................................... 1755

Sivert (1747-1747)............................................................................................................... 724

Sivert (1749-1749)............................................................................................................... 724

Gjeterøya

Lars (f. omk 1630)................................................................................................................. 31

Glad

Anders (f. omk 1690)...................................................................................... 911; 1706; 1940

Glomstad

NN (f. omk 1760).............................................................................................................. 2923

Glower

Mary (ca  1761-1796)........................................................................................................ 2268

Glørsen

Ole (ca  1694-1754)......................................................................................... 321; 1211; 1590

Tollef (ca  1639-1713)......................................................................................................... 152

Godbertsen

Fredrich (f. omk 1680)........................................................................................................ 336

Govertsen

Søren (1771-1773)............................................................................................................. 2053

Gram

Ole (f. omk 1650)................................................................................................................ 364

Grava

Isach (f. omk 1700)............................................................................................................. 915

Green

Isabella (omk 1650-ca  1703)................................................................................................ 45

Gregersdatter

Anne (d. 1745).................................................................................................................... 942

Karen Maria (1760-1760).................................................................................................... 803

Margrete (ca  1705-1707).................................................................................................... 584

Gregersen

Eskel (f. 1707)..................................................................................................................... 585

Hans (f. ca  1701)................................................................................................................ 584

Lars (f. omk 1670)....................................................................................................... 237; 252

Lars (omk 1670-1712)......................................................................................................... 288

Ole (omk 1685-1750)............................................................................................................ 79

Søren (f. 1710).................................................................................................................... 585

Greve

Christen (f. ca  1715)........................................................................................................... 936

Grine

Anne (f. omk 1700)............................................................................................................. 866

Grot

Anne Marie (f. omk 1710)................................................................................................... 242

Grubbe

Anders Kierulf Hermansen (1745-1750)............................................................................. 766

Bent Brevig Nilsen (f. 1745)................................................................................................ 775

Boel Nilsdatter (1740-1740)................................................................................................ 775

Christine Nilsdatter (f. 1743)............................................................................................... 775

Engel Cathrine (1740-1809)............................................................................................... 2946

Engel Cathrine Hermansdatter (1740-1809)......................................................................... 764

Engel Hermansdatter (1738-1738)....................................................................................... 764

Frolina Teodora Hermansdatter (1743-1750)....................................................................... 766

Gunil Kirstine Nilsdatter (1730-1791).................................................................................. 773

Herman (f. 1770)................................................................................................................. 765

Herman Clausen (omk 1650-ca  1715).............................................................. 225; 762; 1772

Herman Hermansen (1738-1752)........................................................................................ 764

Herman Hermansen (ca  1697-1782)......................................................... 249; 762; 774; 3210

Herman Nicolai (f. 1790)................................................................................................... 3211

Hermann Nilsen (1738-1739).............................................................................................. 775

Jacob Nilsen (1735-1785)............................................................................ 763; 774; 959; 961

Karen Hermansdatter (ca  1732-1800)............................................... 249; 763; 774; 959; 2718

Karen Nilsdatter (1733-1772)...................................................... 774; 1777; 1779; 1906; 2683

Lars Nilsen (1729-1729)...................................................................................................... 772

Magdalene Hermansdatter (1693-1769)............................................................................... 737

Mette Margrethe (ca  1742-1800)..................................................................... 775; 2838; 2839

Mette Margrethe Hermansdatter (1734-1818)...................................................................... 763

Mette Nilsdatter (f. 1731)............................................................................................. 294; 773

Morthe Hermandsen (f. omk 1735)..................................................................................... 764

Nils Hansen (1767-1768)................................................................................................... 1782

Nils Hermandsen (f. 1745).................................................................................................. 766

Nils Hermansen (ca  1695-1771)........................... 225; 294; 763; 771; 961; 1772; 1779; 2839

NN Hansen (1769-1769)................................................................................................... 1782

NN Nilsen (ca  1738-1738).................................................................................................. 775

Ole Hermandsen (1736-1813)................................................................................... 764; 3210

Ole Hermandsen (ca  1746-1813)...................................................................................... 2948

Rasmus Jensen (ca  1741-1785).............................................................................. 1309; 2321

Sophie Marine (1792-1854)..................................................................................... 2948; 3211

Grøn

Christopher Larsen (ca  1727-1773)........................................................................ 1684; 1698

Lars (f. omk 1700)............................................................................................................. 1684

Grøtter

Anne Cathrine Kistine (f. 1712)........................................................................................... 755

Anne Cathrine Kistine (f. omk 1700)......................................................................... 755; 1836

Conrad Fredrik (d. 1738)..................................................................................................... 755

Gudbrands

Peder Knudsen (f. 1750).................................................................................................... 2959

Gulbrandsdatter

Anne (1793-1793)............................................................................................................. 3081

Anniken Marie (f. omk 1770)............................................................................................ 3530

Bolette (f. 1799)................................................................................................................ 2627

Dorthe (ca  1682-1770)..................................................................................................... 1901

Guri (ca  1651-1720)........................................................................................................... 212

Karen (f. 1795).................................................................................................................. 2627

Karen Marie (1787-1787).................................................................................................. 3081

Maren Gurine (1802-1805)................................................................................................ 2781

Maria Karine (f. 1790)....................................................................................................... 3081

Marthe (1727-1801)..................................................................... 436; 1498; 1951; 1952; 3005

NN (1788-1788)................................................................................................................ 3081

NN (d. 1738)....................................................................................................................... 437

Ragnild (1791-1791).......................................................................................................... 2626

Gulbrandsen

Anders (f. 1732).................................................................................................................. 436

Anders (f. 1789)................................................................................................................ 2626

Anders (f. 1796)................................................................................................................ 3081

Christen (ca  1723-1772)................................................................................................... 2198

Christen (f. 1786).............................................................................................................. 2626

Christen Berg (1783-1785)................................................................................................ 2625

Erich (ca  1713-1739).......................................................................................................... 941

Erich (f. 1735)..................................................................................................................... 436

Hans (1799-1801).............................................................................................................. 3081

Hans (f. 1792)................................................................................................................... 2627

Kirsten (f. ca  1675)..................................................................................................... 498; 499

Kirsten (f. omk 1670).......................................................................................................... 365

Paul (1721-1794)..................................................................................................... 2727; 3274

Peder (f. omk 1680)............................................................................................................. 540

Guldbrandsdatter

Marthe (1727-1805)........................................................................................................... 3423

Gulichsdatter

NN (1758-1758)................................................................................................................ 1542

Guliksdatter

Anne (f. omk 1745)........................................................................................................... 2183

Gullichsdatter

Birthe Kirstine (f. 1761)..................................................................................................... 1543

Maren (ca  1627-1711)........................................................................................................ 387

Gullichsen

Anders (1751-1796).......................................................................................................... 2697

Anders (f. 1751)...................................................................................................... 1542; 1600

Bernt Christopher (f. 1759)................................................................................................ 1543

Hans (ca  1716-1806)........................................................................................................ 1054

Jens (f. ca  1624)..................................................................................................................... 2

Lauritz (ca  1626-1714)................................................................................................. 38; 125

Ole..................................................................................................................................... 2878

Stener (ca  1754-1788)...................................................................................................... 2928

Gulliksdatter

Tora (1776-1852).............................................................................................................. 3543

Gulliksen

Lars.......................................................................................................................... 1298; 3247

Gundersdatter

Anna (f. 1737)................................................................................................................... 1258

Anna Sophia (omk 1640-ca  1686)........................................................................................ 39

Anna Sophia (omk 1650-ca  1686)...................................................................................... 206

Anne (1700-1747)................................................................................................... 1651; 1811

Anne (1762-1762)............................................................................................................. 1962

Anne (f. 1790)................................................................................................................... 3062

Anne (omk 1700-1747)..................................................................................................... 1812

Anne Sophie (f. 1800)....................................................................................................... 3063

Astrid (1771-1805).................................................................................................. 3336; 3337

Gjertrud............................................................................................................................. 2862

Gjertrud (f. omk 1755)...................................................................................................... 2919

Gunhild (ca  1678-1747)..................................................................................... 410; 411; 521

Guri (1701-1790)......................................................................................................... 253; 742

Helge (1783-1785)............................................................................................................. 2138

Ingeborg............................................................................................................................. 1364

Ingeborg (ca  1646-1713)...................................................................................... 38; 125; 126

Inger (1731-1807)............................................................ 1063; 1443; 1623; 2264; 2266; 2706

Inger (omk 1710-1752)................................................................................................ 409; 413

Johanna (1735-1793)..................................................................................... 1257; 2409; 2410

Johanne (ca  1696-1739)....................................................................... 651; 1086; 1414; 1415

Johanne Marie (f. 1786).................................................................................................... 2138

Karen (1734-1796)............................................................................................................ 1678

Karen (ca  1737-1809)............................................................... 1541; 2506; 2507; 2869; 3257

Karen (omk 1650-ca  1695)................................................................................... 38; 160; 161

Kari (ca  1659-1725)............................................................................................. 91; 369; 370

Kari (f. omk 1725)............................................................................................................. 1541

Kirsten (f. 1780)................................................................................................................ 2138

Live (ca  1707-1787)......................................................................................................... 2928

Maren.................................................................................................................................. 893

Maren (ca  1724-1751)........................................................................................................ 942

Margit (f. ca  1770)............................................................................................................ 2023

Marie (1726-1804)............................................................................... 1669; 1925; 1926; 3252

Marthe (ca  1669-1741)....................................................................................................... 588

Marthe (f. omk 1675).................................................................................................... 91; 359

Sara (omk 1740-1772)....................................................................................................... 2096

Susanne (f. omk 1660).......................................................................................................... 39

Åste (f. ca  1775)............................................................................................................... 2137

Gundersen

Amund (1750-1831).......................................................................................................... 2874

Anders (ca  1712-1790)....................................................................... 1139; 2406; 2533; 3066

Anders (ca  1718-1773)..................................................................................................... 1693

Aslach (f. 1752)................................................................................................................. 3093

Aslach (f. ca  1751)........................................................................................................... 1218

Christopher (f. omk 1775)................................................................................................. 3507

Gunder (1749-1809)...................................................................................... 2041; 3061; 3271

Gunder (ca  1729-1801).................................................................................................... 1960

Gunder (ca  1745-1809).................................................................................................... 3061

Gunder (f. 1787)............................................................................................ 2041; 3062; 3271

Halvor (1702-1758)................................................................................................. 1992; 2023

Halvor (ca  1691-1767)..................................................................................................... 2197

Helge (f. ca  1794)............................................................................................................. 2139

Henrich (f. 1792)............................................................................................................... 3063

Henrik (f. omk 1725)............................................................................................... 1706; 1773

Isach (1789-1854)............................................................................................................. 3407

Jacob (ca  1705-1777)....................................................................................................... 1333

Jacob (f. 1717)........................................................................................................ 1889; 3331

Jens (1740-1740)............................................................................................................... 1258

Jens (1754-1754)............................................................................................................... 1962

Jens (omk 1750-1750)......................................................................................................... 925

Jon (f. 1786)...................................................................................................................... 2138

Kai (f. omk 1680)................................................................................................................ 381

Lars (ca  1714-1801)......................................................................................................... 1811

Lars (ca  1745-1774)......................................................................................................... 1258

Lars (f. 1729)........................................................................................................... 2616; 2668

Lars (f. ca  1721)............................................................................................................... 3229

Michel (f. omk 1710)............................................................................. 542; 1668; 1928; 3315

Nils (1789-1790)............................................................................................................... 3067

NN (1758-1758)................................................................................................................ 1962

Ole (1775-1860)................................................................................................................ 3111

Ole (f. ca  1784)................................................................................................................ 3458

Peder (ca  1714-1793)........................................................................... 749; 1132; 2534; 3062

Peder (f. 1797)................................................................................................................... 3063

Rolf (ca  1685-1744)......................................................................................................... 1983

Sivert................................................................................................................................... 241

Sivert (ca  1720-1815)....................................................................................................... 3546

Svend (f. ca  1686).............................................................................................................. 397

Søren (f. 1778).................................................................................................................. 2009

Torkild (f. ca  1779).......................................................................................................... 2138

Gunild (f. 1734)..................................................................................................................... 866

Gunild?

ev. mor til (f. omk 1750)................................................................................................... 2750

Gunlaksen

Kittil (ca  1780-1809)........................................................................................................ 3615

Gunnarsdatter

Marthe (f. omk 1710).......................................................................................................... 935

Gunnersen

Torger (ca  1788-1808)...................................................................................................... 3614

Gunnerus

Anne Maria (f. 1753)........................................................................................................... 893

Inger Cathrine (1754-1754)................................................................................................. 893

Nils Dorph (f. 1751)............................................................................................................ 893

Olea (1757-1758)................................................................................................................ 894

Petter (ca  1723-1759)......................................................................................................... 893

Rasmus (f. 1756)................................................................................................................. 893

Gunnild (f. omk 1660).......................................................................................................... 187

Gunnulvsdatter

Live................................................................................................................................... 2555

Gunvaldsen

Erik (f. 1785)..................................................................................................................... 2885

Gustavsen

Knud Jacob (f. 1808)......................................................................................................... 3554

Guttormsdatter

Elisabeth Maria (1793-1793)............................................................................................. 2428

Elisabeth Marie (f. 1796)................................................................................................... 2429

Ingeborg (f. 1762).............................................................................................................. 3040

Johanne (f. 1780).................................................................................................... 2423; 3240

Karen (1737-1806).................... 975; 1237; 1242; 1243; 1837; 2499; 3157; 3220; 3435; 3487

Karen (f. 1710).................................................................................................................... 494

Maren (1708-1708).............................................................................................................. 493

Marte (f. 1786).................................................................................................................. 2427

Guttormsen

Brynild (f. 1753)................................................................................................................ 2749

Guttorm (1713-1740)............................................................................. 494; 1233; 1235; 1243

Jacob (1784-før 1807)............................................................................................. 2426; 3496

Jacob (f. 1784).................................................................................................................. 3496

Ole (1776-1777)................................................................................................................ 2423

Ole (1778-1781)................................................................................................................ 2423

Ole (f. 1740)...................................................................................................................... 1238

Ole (f. 1782)...................................................................................................................... 2425

Ole (f. omk 1785).................................................................................................... 3368; 3492

Stoe (1789-1841)............................................................................................................... 2427

Gøstensen

Mathis (f. ca  1681)............................................................................................................. 396

Gøøs

Gustava Adolphia (ca  1750-1788).......................................................................... 3024; 3178

Haagensdatter

Maren Margrethe (1798-1799)........................................................................................... 3401

Marie (f. 1788).................................................................................................................. 3400

Ragnhild (f. ca  1779)........................................................................................................ 3399

Haagensen

Anders (f. ca  1781)........................................................................................................... 3400

Hans Petter (1781-1786).................................................................................................... 3400

Jon (ca  1667-1720)..................................................................................................... 483; 570

Petter (f. 1792)................................................................................................................... 3400

Torger (f. ca  1767)............................................................................................................ 3418

Hafsund

Anne Alfsen (ca  1650-1730)................................................................................................ 93

Johannes Nilsen (f. ca  1681).............................................................................................. 322

Lars Hansen (1709-1751).......................................................................................... 238; 1477

Lars Hansen (ca  1709-1751)............................................................................................. 1477

Nils Hansen (ca  1653-1722)................................................................................................. 93

Haftorsen

Nils (omk 1630-før 1695)........................................................................................ 43; 44; 155

Hag

Jacob Pedersen (ca  1726-1794)........................................................................................ 2922

Halgrimsdatter

Helge (f. omk 1690).................................................................................................... 329; 330

Hall

Jens Nilsen (f. omk 1715)............................................................................................ 824; 825

Jens Olsen (omk 1715-1750)....................................................................................... 824; 825

Hals

Berthe Marie Erlandsdatter (f. omk 1780).......................................................................... 3554

Jens Knutsen (1631-1674)..................................................................................................... 85

Maren Jensdatter.................................................................................................................... 85

Halvorsdatter

Agathe (f. ca  1765)......................................................................................... 727; 3346; 3347

Amborg.............................................................................................................................. 1357

Andrea (1809-1809).......................................................................................................... 3594

Anne (1738-1801)................................................................................................... 2283; 3268

Anne (1778-1786)............................................................................................................. 2349

Anne (ca  1734-1807).......................................................................... 1071; 1247; 2497; 2498

Anne (f. ca  1746)............................................................................... 2554; 2555; 3475; 3477

Anne (f. omk 1770)........................................................................................................... 2897

Anne Christine (f. 1808).................................................................................................... 3326

Anne Helvig (1768-1844)........................................................................................ 3406; 3407

Anne Helvig (f. 1768).................................................................................... 1444; 1474; 3215

Anne Karine (f. omk 1790)............................................................................................... 3121

Berthe Marie (f. omk 1780)............................................................................................... 3613

Christine (f. omk 1740)..................................................................................................... 2906

Elene Dorthea (1789-1802)............................................................................................... 3289

Ellen (ca  1692-1746)............................................ 402; 482; 571; 591; 597; 1217; 1595; 1689

Else Marie (f. 1804)........................................................................................................... 3326

Gjertrud (f. ca  1691)......................................................................................... 53; 1548; 1549

Gjørel Maria (1681-1686)...................................................................................................... 53

Gjøril (ca  1689-1769)................................................................... 54; 1555; 1556; 1557; 1558

Gunild (f. 1813)................................................................................................................. 3476

Guri (1780-1781)............................................................................................................... 2349

Helene (1807-1808)........................................................................................................... 3291

Helge Maria (1765-1807)................................................................................................... 2664

Helvig (1804-1810)........................................................................................................... 3464

Helvig (ca  1739-1808).................................................................................. 2373; 2487; 3023

Ingeborg................................................................................................................... 1041; 1374

Ingeborg (ca  1742-1783).............................................................................. 1315; 2345; 2346

Inger.................................................................................................................................. 2558

Inger (ca  1706-1777)........................................................................................................ 2141

Inger Cathrine (1748-1748)............................................................................................... 1423

Inger Cathrine (f. 1782)..................................................................................................... 1424

Inger Christine (f. ca  1777)..................................................................................... 2223; 3572

Inger Marie (f. omk 1720)......................................................................................... 795; 1742

Johanne (f. 1799).............................................................................................................. 3157

Johanne Marie (f. 1812).................................................................................................... 3034

Karen (1762-1762)............................................................................................................ 2637

Karen (1765-1766)............................................................................................................ 2637

Karen (1771-1851)............................................................................................................ 3111

Karen (1794-1796)............................................................................................................ 3032

Karen (ca  1718-1804)....................................................................................................... 2734

Karen (f. omk 1740).......................................................................................................... 2106

Karen Bolette (ca  1780-1800)........................................................................................... 2930

Kari (ca  1740-1775)......................................................................................................... 2306

Kirsti (1780-1785)............................................................................................................. 2638

Lisbeth (f. ca  1695)............................................................................................................ 622

Live (ca  1752-1781)............................................................................................... 2336; 2337

Maren (1737-1740)............................................................................................................ 1031

Maren (1748-1751)............................................................................................................ 1032

Maren (1801-1801)............................................................................................................ 3033

Maren (f. 1760)................................................................................................................. 2636

Maren (f. ca  1731).......................................................... 1264; 1332; 2053; 2057; 2431; 3320

Maren (f. omk 1775)......................................................................................................... 3609

Maren Kirstine (f. 1792).................................................................................................... 2893

Maria (1686-1686)................................................................................................................. 53

Marthe (f. 1757)................................................................................................................ 2636

Marthe (omk 1670-1720)..................................................................................................... 408

Marthe Marie (f. 1813)...................................................................................................... 3327

Mette Kirstine (1798-1802)................................................................................................ 3290

NN (1785-1785)................................................................................................................ 2350

Pernille................................................................................................................................... 86

Sigri (f. omk 1670)............................................................................................ 483; 570; 1229

Susanne (ca  1759-1789)................................................................................................... 2967

Tone (ca  1670-1720).......................................................................................................... 145

Åse (f. 1810)..................................................................................................................... 3475

Åste (1741-1801)................................................................................. 1992; 2022; 2023; 3380

Halvorsen

Amund (f. omk 1790)........................................................................................................ 3605

Anders (1811-1813).......................................................................................................... 3476

Anders (ca  1695-1763)................................................................................... 977; 1739; 1747

Anders (ca  1776-1834)..................................................................................................... 2049

Anders (f. 1813)................................................................................................................ 3158

Andreas (1797-1797)......................................................................................................... 3032

Andreas (f. 1802).............................................................................................................. 3033

Aslach (f. ca  1734)........................................................................................................... 2545

Christen (f. 1787).................................................................................................... 3036; 3289

Christopher (1792-1793)................................................................................................... 2350

Cornelius (1803-1809)....................................................................................................... 3290

Guttorm (f. 1807).............................................................................................................. 3158

Halvor (1675-1734)............................................................................................................. 813

Halvor (1751-1755)........................................................................................................... 1418

Halvor (1771-1772)........................................................................................................... 2348

Halvor (1807-1817)........................................................................................................... 3033

Halvor (ca  1690-1740)............................................................................................... 53; 1555

Halvor (f. 1775)....................................................................................................... 2349; 3463

Halvor (f. 1801)................................................................................................................. 3158

Halvor (f. 1802)................................................................................................................. 3463

Halvor (f. ca  1629)............................................................................................................. 408

Hans (1744-1773)............................................................ 1422; 1974; 2366; 2367; 3183; 3206

Hans (ca  1685-1742).................................................................................................. 53; 1548

Hans (f. 1711)..................................................................................................................... 556

Hans (f. 1791)................................................................................................................... 3290

Hans (f. 1809)................................................................................................................... 3158

Hans Jørgen (f. 1808)........................................................................................................ 3475

Jacob (1680-1690)................................................................................................................. 53

Jacob (1753-1823)............................................................................................................. 2877

Jacob (1777-1778)............................................................................................................. 2528

Jacob (1795-1795)............................................................................................................. 3290

Jacob (ca  1693-1719)..................................................................................... 451; 1402; 1403

Jacob (ca  1800-1802)....................................................................................................... 3290

Jens (ca  1714-1791)..................................................................................... 1018; 3132; 3454

Jens (ca  1748-1833)............................................................................................... 1165; 2965

Johannes (1707-1707)......................................................................................................... 596

Johannes (ca  1690-1743).............................................................................. 1343; 1546; 2329

Jon..................................................................................................................................... 3503

Jon (1750-1751)................................................................................................................ 1032

Jon (1753-1753)................................................................................................................ 1032

Jon (f. 1772)...................................................................................................................... 2637

Jon (f. omk 1725)................................................................................................................ 898

Jørgen (1707-1710)............................................................................................................. 556

Kittil (f. 1808).................................................................................................................... 3464

Lars (f. 1740)..................................................................................................................... 1031

Lars (f. 1762)..................................................................................................................... 1899

Lars (f. 1804)..................................................................................................................... 3158

Lars (f. omk 1680)....................................................................................................... 158; 680

Lorents (1743-1808)........................................................ 1031; 1055; 2380; 2601; 3143; 3154

Mathis (f. ca  1664)..................................................................................................... 211; 682

Nils (1798-1808)............................................................................................................... 3033

Nils (ca  1737-1795).......................................................................................................... 2557

NN (1746-1748)................................................................................................................ 1423

Ole (1777-1781)................................................................................................................ 2638

Ole (1784-1785)................................................................................................................ 2639

Ole (1805-1805)................................................................................................................ 3033

Ole (f. 1793)...................................................................................................................... 3290

Peder........................................................................................................................ 2332; 3306

Povel (f. 1766)................................................................................................................... 1899

Rasmus (1750-1750)......................................................................................................... 1423

Samuel (1633-1669).............................................................................................................. 52

Samuel (ca  1686-1719)......................................................................................... 53; 110; 458

Søren (1764-1764)............................................................................................................. 2637

Søren (1776-1776)............................................................................................................. 2638

Søren (f. 1773).............................................................................................. 1315; 2348; 3461

Tollef (f. 1805).................................................................................................................. 3158

Tor (f. 1806)...................................................................................................................... 3033

Tosten (f. 1820)................................................................................................................. 2877

Tron (1817-1896).............................................................................................................. 2877

Hambolt

Abraham (f. ca  1672)......................................................................................................... 395

Hamilton

Alison (f. omk 1660)........................................................................................................... 225

Hammer

Elen Maria (ca  1708-1744)............................................................................... 737; 741; 2493

Elen Maria Nicolaisdatter (1708-1744).......................................................................... 59; 741

Jesche Marie Nicolaisdatter (f. 1706)..................................................................................... 59

Nicolai Henrichsen (ca  1674-1745)........................................................................ 56; 58; 741

Peder Nicolaisen (1711-1715)............................................................................................... 59

Hans....................................................................................................................................... 531

Hansdatter

Aaste (f. 1779)................................................................................................................... 3575

Ael (1772-1772)................................................................................................................ 2509

Agnete (1719-1719)........................................................................................................... 1416

Agnete (f. 1727)................................................................................................................ 1417

Agnethe (ca  1741-1791)......................................................................................... 2914; 2915

Anna Catrina (1747-1762)................................................................................................... 769

Anna Magrethe (1750-1751).............................................................................................. 1250

Anna Maria (1799-1801)................................................................................................... 3247

Anna Sophia (1744-1744)................................................................................................... 877

Anne (1718-1773)................................................................................................... 1811; 1812

Anne (1724-1725)............................................................................................................... 605

Anne (1726-1804)............................................................................................................. 1551

Anne (1760-1760)............................................................................................................. 1895

Anne (1760-1809)................................................................................................... 3150; 3151

Anne (ca  1630-1727)............................................................................................................ 69

Anne (ca  1689-1753)...................................................................................... 528; 1394; 1485

Anne (ca  1705-1743).............................................................................................. 1129; 1158

Anne (ca  1729-1803).................................................................................... 2046; 2047; 3364

Anne (ca  1750-1781)........................................................................................................ 1209

Anne (f. 1729)................................................................................................................... 1916

Anne (f. 1785)................................................................................................................... 2877

Anne (f. 1790)................................................................................................................... 3206

Anne (f. 1808)................................................................................................................... 3538

Anne (f. omk 1705)............................................................................................................. 291

Anne (f. omk 1720)....................................................................................... 1114; 1115; 1118

Anne (f. omk 1780)........................................................................................................... 3574

Anne (f. omk 1785)................................................................................................. 3587; 3607

Anne Birthea (1795-1795)................................................................................................. 3203

Anne Carine (1801-1866).................................................................................................. 3204

Anne Elisabeth (f. 1794).................................................................................................... 2864

Anne Karine (f. 1812)....................................................................................................... 3491

Anne Kirstine (f. 1784)...................................................................................................... 2642

Anne Kjerstine (f. 1726)...................................................................................................... 605

Anne Magdalena (ca  1679-1726).................................... 168; 506; 507; 656; 709; 1168; 1546

Anne Margrethe (1756-1774)............................................................................................ 1888

Anne Marie (1780-1781)................................................................................................... 2592

Anne Marie (1782-1809)................................................................................................... 2592

Anne Marie (1826-1917)................................................................................................... 3582

Anne Marie (ca  1750-1810).............................................................................................. 3124

Anne Marine (f. 1808)....................................................................................................... 3468

Anniken Margrethe (1788-1789)....................................................................................... 3133

Anniken Margrethe (f. 1791)............................................................................................. 3134

Antonette (1803-1864)...................................................................................................... 3318

Beate (ca  1637-1725)......................................................................................................... 152

Berte (ca  1684-1764)................................................................................ 613; 614; 662; 1593

Berthe (1794-1794)........................................................................................................... 3207

Berthe (1807-1809)........................................................................................................... 3204

Berthe (f. ca  1699)............................................................................................................ 1946

Berthe Christine (f. 1795).................................................................................................. 3207

Birthe (1758-1758)............................................................................................................ 1948

Birthe Cathrine (f. 1752)........................................................................ 483; 1420; 1422; 1595

Birthe Marie (1793-1793).................................................................................................. 2792

Boel (1720-1775)................................................................................................................ 604

Catarina (ca  1696-1763)......................................................................................... 1690; 1766

Cathrine (1736-1789).......................................................................... 1521; 1522; 1658; 3375

Cathrine Elisabeth (f. 1772)............................................................................................... 2230

Cathrine Marine (ca  1754-1781)....................................................................................... 2204

Charlotta Amalia (f. 1781)................................................................................................. 1160

Chirstine (f. 1758)............................................................................... 1780; 1906; 2682; 2683

Christense (f. 1757)........................................................................................................... 3118

Christine (1744-1747).......................................................................................................... 840

Christine (f. 1749)............................................................................................................. 1594

Clarine (f. ca  1795)........................................................................................................... 2864

Dorthe (1716-1764)............................................................................................................. 640

Dorthe (ca  1642-1662)......................................................................................................... 86

Elen (1759-1765)............................................................................................................... 1287

Elen (f. 1754).......................................................................................................... 2038; 2040

Elisabeth (ca  1653-1724).................................................................................................... 100

Elisabeth (f. omk 1745)..................................................................................................... 2191

Ellen (f. omk 1730)................................................................................................. 1282; 1284

Ellen Johanne (f. 1787)..................................................................................................... 1160

Ellen Johanne (f. 1813)..................................................................................................... 3175

Ellen Karine (f. 1817)........................................................................................................ 3466

Else...................................................................................................................................... 776

Else (1785-1856)............................................................................................................... 3478

Else (f. 1778)..................................................................................................................... 2231

Giøril (f. 1764).................................................................................................................. 1949

Gjertrud (1735-1797)............................................................................. 704; 1408; 3286; 3367

Gjøran (1741-1778)................................................................................................. 2732; 2733

Gunhild (omk 1700-før 1745)..................................................................................... 706; 707

Gunhild Christine (f. 1787)................................................................................................ 2593

Gunhild Kirstine (1786-1787)............................................................................................ 3353

Gunil (f. 1743)..................................................................................................................... 879

Guri (ca  1708-1759)..................................................................................... 1239; 1268; 3003

Gurine Cathrina (f. 1742).................................................................................................... 877

Hanna Dorthea (f. 1831).................................................................................................... 3582

Hanne Carine (1804-1804)................................................................................................ 2511

Hansine (f. 1788)............................................................................................................... 2890

Hansine Marie (f. 1777)..................................................................................................... 2847

Helvig (1781-1783)........................................................................................................... 1089

Ingebor (1737-1740).......................................................................................................... 1419

Ingeborg (1792-1797)........................................................................................................ 2878

Ingeborg (ca  1710-1776)........................................................................................ 1522; 1658

Ingeborg (f. 1763).................................................................................................... 2234; 3116

Ingeborg (f. ca  1722).......................................................................................................... 605

Ingeborg (f. ca  1808)........................................................................................................ 3488

Ingeborg (f. omk 1670)........................................................................................................ 108

Ingeborg Kirstine (f. 1813)................................................................................................ 3584

Ingeborg Marie (f. 1810).................................................................................................... 3490

Inger (1768-1768).............................................................................................................. 1949

Inger (1797-1797).............................................................................................................. 3055

Inger (f. 1751)................................................................................................................... 2381

Inger (f. 1768)............................................................................................... 1974; 2369; 3206

Inger (f. 1784)................................................................................................................... 2593

Inger (f. omk 1740)........................................................................................................... 2294

Inger Carine (1798-1798).................................................................................................. 3207

Inger Carine (1805-1805).................................................................................................. 3208

Inger Kirstine (1799-1814)................................................................................................ 3055

Inger Margrethe (f. 1742)......................................................................................... 2728; 3483

Inger Marie (1716-1718)...................................................................................................... 528

Jacobine (f. 1811).............................................................................................................. 3468

Johanna (f. 1742).............................................................................................................. 1419

Johanne (1709-1709)........................................................................................................... 528

Johanne (ca  1677-1752)................................................................................................... 1819

Johanne (ca  1760-1800)................................................................................................... 3399

Johanne Dorothea (f. 1774)............................................................................................... 2847

Johanne Marie Elisabeth (f. 1781)..................................................................................... 2642

Karen................................................................................................................................... 774

Karen (1713-1730).............................................................................................................. 528

Karen (1732-1732).............................................................................................................. 690

Karen (1738-1807).................................................................................................... 704; 2254

Karen (1789-1789)............................................................................................................ 1977

Karen (1791-1791)............................................................................................................ 2792

Karen (1802-1805)............................................................................................................ 3208

Karen (f. 1724).................................................................................................................. 1550

Karen (f. 1793)........................................................................................................ 1797; 3422

Karen (f. 1808).................................................................................................................. 3490

Karen (f. ca  1665)...................................................................................................... 595; 596

Karen (f. omk 1780).......................................................................................................... 3612

Karen Helene (1800-1800)...................................................................................... 2510; 3257

Karen Jørgine (f. 1811)...................................................................................................... 3232

Karen Kirstine (ca  1759-1780)......................................................................................... 2204

Karen Maria (1764-1814)........................................................................................ 1896; 3080

Karen Marie (f. 1810)........................................................................................................ 3248

Karen Sirene (1790-1805)................................................................................................. 2594

Karen Sørine (f. 1801)....................................................................................................... 3174

Kari (f. ca  1753)..................................................................................................... 2510; 3256

Kari (omk 1710-1742)..................................................................................... 721; 1750; 1765

Kirsten (f. 1754)................................................................................................................ 1595

Kirsten Dorothea Maria (ca  1749-1782)........................................................................... 1876

Kirsti (f. 1754)................................................................................................................... 2389

Kjersti (ca  1696-1738)................................................................................................ 476; 829

Laurits (1708-1709)............................................................................................................. 238

Lisbeth (ca  1703-1739)....................................................................................... 454; 461; 616

Lisbeth (f. omk 1640)............................................................................................................ 42

Mallene (ca  1700-1759)...................................................................................................... 845

Maren (1761-1761)............................................................................................................ 1758

Maren (ca  1690-1754)............................................................................................ 1716; 1717

Maren (ca  1696-1770)...................................................... 526; 1181; 1195; 1325; 1335; 1336

Maren (ca  1711-1789).................................................................................. 1042; 3147; 3260

Maren (f. 1713)........................................................................................................... 238; 807

Maren (f. 1736)................................................................................................................. 1524

Maren (f. ca  1760).................................................................................................. 1286; 3009

Maren (f. omk 1650)............................................................................................................. 93

Maren (f. omk 1700)........................................................................................................... 838

Maren (f. omk 1730)......................................................................................................... 1109

Maren Cathrine (1769-1770)............................................................................................. 2222

Maren Cathrine (1772-1773)............................................................................................. 2222

Maren Cathtine (f. omk 1730)....................................................................... 1110; 2161; 3072

Maren Margrethe (f. 1738)................................................................................................... 691

Maren Maria (f. 1793)....................................................................................................... 2594

Margrethe (1706-1737)............................................................................ 237; 289; 1784; 1786

Margrethe (1726-1789)............................................................................................ 1057; 1059

Margrethe (1762-1763)...................................................................................................... 1913

Margrethe (ca  1745-1809)................................................................................................ 2565

Margrethe (f. omk 1760).................................................................................................... 2889

Margrethe Cathrina (1744-1809)...................................................................... 768; 2567; 2859

Margrethe Cathrina (f. 1744)................................................................................... 1130; 2788

Mari (f. ca  1751)........................................................................................... 1291; 2399; 2663

Maria........................................................................................................................... 252; 257

Maria (f. 1773).................................................................................................................. 2230

Maria Elisabeth (omk 1755-før 1797)................................................................................ 3415

Marichen (ca  1688-1745)................................................................................................. 2266

Marie (1796-1796)............................................................................................................. 2878

Marte Maria (1771-1774)................................................................................................... 2847

Marthe (f. 1717).................................................................................. 1278; 1406; 2507; 2609

Marthe (f. 1746)........................................................................................................ 769; 2059

Marthe (f. 1789)................................................................................................................ 2878

Marthe Dorthea (1762-1787)............................................................................................. 1444

Marthe Maria (f. 1803)...................................................................................................... 3537

Marthe Marie (f. 1783)............................................................................................ 2877; 3537

Mette (f. 1754)................................................................................................................... 1176

Mette (f. 1763)................................................................................................................... 1781

NN (f. 1793)...................................................................................................................... 3207

Oline (1804-1810)............................................................................................................. 3537

Oline (f. 1812)................................................................................................................... 3538

Pauline (1774-1799).......................................................................................................... 2222

Pernille (1730-1764).......................................................................................................... 1552

Ragne Johanne (f. 1804).................................................................................................... 3231

Rebekka Elisabeth (ca  1723-1804)............................................................... 1788; 1911; 1912

Sara (ca  1675-1745)................................................................................................... 425; 544

Sara (ca  1708-1752)......................................................................................................... 2726

Sara Catrine (1765-1769)................................................................................................... 1889

Sissel (1759-1792)................................................................................................... 2234; 3150

Sissel (ca  1668-1721)......................................................................................................... 512

Sissel (f. 1729)......................................................................................................... 1086; 1417

Sissel (f. ca  1705)............................................................................................................... 531

Susanna (1709-1709)........................................................................................................... 299

Susanne (f. 1721)................................................................................................................ 350

Taran (ca  1733-1802)................................................................................... 1547; 2018; 2099

Hansen

Abraham (1705-1705)......................................................................................................... 338

Abraham (ca  1706-1752).................................................................................................. 2726

Abraham (f. 1722)............................................................................................................. 1416

Abraham (f. 1764)............................................................................................................. 1287

Abraham (omk 1670-før 1714)................................................................................... 600; 602

Alexander (1761-1763)..................................................................................................... 1896

Amund (1748-1748).......................................................................................................... 1594

Amund (ca  1694-1763).......................................................................................... 1436; 1796

Anders (f. 1775)................................................................................................................ 2790

Anders (f. 1795)................................................................................................................ 3422

Anders (f. 1804)................................................................................................................ 3174

Anders (f. ca  1647)............................................................................................................... 93

Anders (f. ca  1650)............................................................................................................. 393

Anders (f. ca  1761)........................................................................................................... 3136

Anders (f. omk 1765).............................................................................................. 2446; 3004

Anders (f. omk 1780)........................................................................................................ 3564

Anders Vinstrup (f. 1760).................................................................................................. 1913

Anders Winter (f. omk 1775)............................................................................................. 3583

Andreas (f. omk 1740)...................................................................................................... 1863

Anne Marie (1745-1807)..................................................................................................... 731

Anund (1738-1776)........................................................................................................... 3202

Anund (f. 1795)................................................................................................................. 3203

Arne (omk 1675-ca  1719).................................................................................................. 198

Berthel (f. omk 1745)........................................................................................................ 2171

Bjørn (f. ca  1618)................................................................................................................... 7

Brynhild (f. omk 1740)...................................................................................................... 2597

Christen (1743-1744)........................................................................................................... 691

Christen (1777-1847)......................................................................................................... 3478

Christen (ca  1672-1746)..................................................................................................... 302

Christen (f. 1732).............................................................................................................. 1418

Christen (f. 1790).............................................................................................................. 2791

Cornelius (1782-1872)............................................................................................. 3241; 3501

Cornelius (1797-1808)....................................................................................................... 3203

Elias (f. 1814).................................................................................................................... 3587

Erik (1746-1802)............................................................................................................... 1991

Fredrich (1713-1749)........................................................................................................... 299

Fredrich (ca  1704-1764)................................................................................................... 2196

Gunder (1763-1763).......................................................................................................... 1365

Halvor (f. 1771)................................................................................................................. 2369

Halvor (f. 1808)................................................................................................................. 3208

Halvor (f. ca  1665)............................................................................................................. 556

Halvor Nikolai (1721-1721).............................................................................................. 1550

Halvor Samuel (f. 1719).................................................................................................... 1550

Hans (1762-1763).............................................................................................................. 1758

Hans (1794-1794).............................................................................................................. 2792

Hans (1796-1809).............................................................................................................. 2792

Hans (1805-1808).............................................................................................................. 3055

Hans (1807-1807).............................................................................................................. 3248

Hans (ca  1702-1755).................................................................................. 425; 527; 593; 688

Hans (f. 1727)..................................................................................................................... 605

Hans (f. 1735)..................................................................................................................... 690

Hans (f. 1788)................................................................................................................... 3121

Hans (f. 1799)................................................................................................................... 3207

Hans (f. 1819)................................................................................................................... 3469

Hans (f. ca  1775).............................................................................................................. 3021

Hans (f. omk 1785)........................................................................................................... 3587

Hans Christian (f. 1756).................................................................................................... 1177

Hans Mathias (f. 1823)...................................................................................................... 3582

Helenus Jørgen (f. 1768)................................................................................................... 2846

Henrich (1740-1795)............................................................................................... 1258; 2409

Ib (f. 1706).......................................................................................................................... 338

Ingebret (1736-1784)......................................................................................................... 3322

Isach (ca  1658-1730)................................................................................ 423; 597; 608; 1493

Isach (f. 1724)................................................................................................................... 1417

Isach (f. 1743)......................................................................................................... 1971; 2012

Isak (1722-1790)................................................................................... 466; 1023; 2585; 2661

Jacob (1766-1766)............................................................................................................. 1287

Jacob (ca  1666-1743)................................................................................................. 496; 619

Jacob (ca  1692-1737)......................................................................................................... 602

Jacob (ca  1752-1758)....................................................................................................... 1286

Jacob (f. 1732)........................................................................................................ 1143; 1553

Jacob (f. 1734).................................................................................................................. 1418

Jacob (f. 1741).................................................................................................................. 1350

Jacob (f. 1763)........................................................................................................ 1889; 3331

Jacob (f. 1772)........................................................................................................ 3018; 3267

Jacob (f. 1790)........................................................................................................ 1977; 3073

Jacob (f. 1805).................................................................................................................. 3248

Jacob (f. omk 1670)............................................................................................................ 550

Jan (1710-1741)................................................................................................ 471; 528; 1388

Jan (ca  1704-1708)............................................................................................................. 527

Jens (1762-1769)................................................................................................................. 984

Jens (ca  1698-1758)........... 527; 978; 983; 1652; 1654; 1733; 1751; 1844; 2332; 3303; 3307

Jens (f. 1775)..................................................................................................................... 2065

Jens (f. 1790)..................................................................................................................... 3133

Jens (f. 1796)..................................................................................................................... 2878

Jens (f. 1806)..................................................................................................................... 3490

Jens (f. 1810)..................................................................................................................... 3175

Johan (f. omk 1745).......................................................................................................... 2100

Johan Fredrich (f. 1765).................................................................................................... 2064

Johan Fredrich (f. 1773).................................................................................................... 2065

Johan Friderich (1759-1759)............................................................................................. 1888

Johannes (1729-1777)............................................................................................. 2331; 3343

Johannes (ca  1687-1773)........................................................................................ 1150; 2713

Johannes (f. 1771)............................................................................................................. 3528

Jon (1745-1781)...................................................................................................... 2754; 2755

Jon (f. ca  1764)................................................................................................................ 3292

Jørgen (1754-før 1801)...................................................................................................... 3139

Jørgen (1792-1793)........................................................................................................... 3353

Jørgen (f. ca  1651).............................................................................................................. 170

Kittil (f. 1752).................................................................................................................... 1992

Kittil (f. 1816).................................................................................................................... 3469

Kittil (omk 1660-ca  1706).................................................................................................. 101

Kjærbøl Karsten................................................................................................................... 731

Knud (1706-før 1774)............................................................................................. 1938; 2653

Knud (1766-1769)............................................................................................................. 1782

Knud (ca  1647-1719)......................................................................................................... 212

Knud (f. 1771)................................................................................................................... 1783

Knud (f. ca  1790)............................................................................................................. 2864

Lars (1732-1802)..................................................................................................... 3410; 3415

Lars (1733-1734)............................................................................................................... 1916

Lars (1733-1789)....................... 975; 1238; 1242; 1837; 2499; 3157; 3166; 3220; 3435; 3487

Lars (1749-1749)............................................................................................................... 1992

Lars (1755-1763)............................................................................................................... 1992

Lars (1789-1825)............................................................................................................... 2993

Lars (1821-1824)............................................................................................................... 3581

Lars (ca  1651-ca  1701)........................................................................................................ 93

Lars (ca  1697-1772)............................................................................. 451; 1262; 1402; 1403

Lars (f. 1803)..................................................................................................................... 3248

Lars (f. 1806)..................................................................................................................... 3466

Lars (omk 1650-ca  1701)................................................................................... 210; 405; 519

Lars (omk 1700-før 1772)........................................................................................... 511; 686

Lauritz (1706-1707)............................................................................................................. 631

Lorentz (ca  1695-1741)...................................................................................................... 199

Mathis (ca  1737-1773)...................................................................................................... 1340

Mathis (f. omk 1660)........................................................................................................... 130

Michel (1767-1767)........................................................................................................... 1889

Michel (1798-1798)........................................................................................................... 3055

Michel (1804-1804)........................................................................................................... 3055

Michel (f. 1782)................................................................................................................. 2790

Morten (1720-1755)........................................................................................ 651; 1416; 1630

Morten (f. omk 1650).................................................................................... 78; 317; 320; 488

Nicolai (ca  1727-1801)..................................................................................................... 1319

Nicolai Christian (f. 1815)................................................................................................. 3581

Nils (1706-1759)............................................................................................... 527; 734; 1393

Nils (1756-1838)............................................................................................................... 2529

Nils (1768-1774)............................................................................................................... 1890

Nils (1807-1807)............................................................................................................... 3537

Nils (ca  1655-før 1701)...................................................................................................... 580

Nils (ca  1669-1742)...................................................................................................... 75; 653

Nils (ca  1690-1749).................................................................................. 106; 284; 306; 2310

Nils (f. 1789)..................................................................................................................... 3353

Nils (f. 1804)..................................................................................................................... 3204

Nils (f. ca  1701).................................................................................................. 110; 458; 461

Nils (f. omk 1675)............................................................................................................... 173

NN (1731-1731).................................................................................................................. 605

NN (1750-1750).................................................................................................................. 769

NN (1751-1751).................................................................................................................. 769

NN (1752-1752).................................................................................................................. 769

NN (1764-1764)................................................................................................................ 1782

NN (1770-1770)................................................................................................................ 1783

NN (1810-1810)................................................................................................................ 3581

NN (ca  1748-1748)............................................................................................................. 691

Ochel (ca  1666-1712)......................................................................................... 460; 461; 549

Ole (1713-1769)................................................................................................................ 2127

Ole (1763-1800)................................................................................................................ 3042

Ole (1765-1769)................................................................................................................ 2846

Ole (1828-1836)................................................................................................................ 3582

Ole (ca  1658-1710)............................................................................................................. 386

Ole (f. 1777)...................................................................................................................... 2461

Ole (f. 1795)...................................................................................................................... 3353

Ole (f. 1805)...................................................................................................................... 3174

Ole (f. 1811)...................................................................................................................... 3208

Ole (f. før 1755)................................................................................................................ 1054

Ole (f. omk 1750).............................................................................................................. 2917

Ole (f. omk 1770).............................................................................................................. 3602

Paul (ca  1707-1770)..................................................................... 423; 966; 1653; 1737; 1849

Paul (f. 1777)........................................................................................................... 2223; 3572

Paul (f. 1801)..................................................................................................................... 3248

Peder (1800-1800)............................................................................................................. 3203

Peder (ca  1695-1757)................................................................................................. 282; 307

Peder (d. 1750).................................................................................................................... 943

Peder (f. 1766)......................................................................................................... 2368; 3183

Peder (f. 1795)................................................................................................................... 3054

Peder (f. 1812)................................................................................................................... 3205

Peder (f. ca  1741)............................................................................................................... 798

Peder (f. omk 1680)............................................................................................................. 540

Peder (f. omk 1740)........................................................................................................... 2096

Peder (f. omk 1780)........................................................................................................... 3611

Peder (omk 1600-1668)....................................................................................................... 358

Peder (omk 1690-1750)....................................................................................... 111; 282; 283

Rasmus (ca  1752-1785).................................................................................................... 1303

Rasmus (f. ca  1767)...................................................................................... 1021; 3132; 3133

Rasmus (f. omk 1780)....................................................................................................... 3612

Steffen (ca  1723-1783)....................................................................................................... 797

Stoe (f. 1732)........................................................................................................... 1233; 1237

Svend (ca  1727-1797).............................................................................................. 662; 1593

Svend (ca  1741-1808).................................................................................. 1523; 3120; 3121

Svenke............................................................................................................................... 1364

Søren (1706-1707)............................................................................................................... 461

Søren (1755-ca  1795)............................................................................................. 1286; 3009

Søren (f. 1782).................................................................................................................. 2876

Søren (f. 1813).................................................................................................................. 3469

Søren (f. omk 1700).......................................................................................................... 2086

Tarald (1780-1780)............................................................................................................ 2642

Tarald (1783-1783)............................................................................................................ 2642

Tellef (f. ca  1761)............................................................................................................. 3101

Tellef (f. omk 1765).......................................................................................................... 1185

Tor (1750-1786)................................................................................................................ 1594

Tor (1760-1762)................................................................................................................ 1948

Tor (1763-1763)................................................................................................................ 1948

Tor (f. 1785)...................................................................................................................... 2790

Torger (f. 1790)................................................................................................................. 2878

Tron (f. 1712).......................................................................................................... 1225; 3076

Tønnes (f. 1813)................................................................................................................ 3581

Vilhelm (f. omk 1735)....................................................................................................... 1645

Haraldsdatter

Anne (1712-1752)............................................................................................................... 279

Anne (1725-1804)............................................................................................................. 1818

Gro (1728-1803)............................................................................................ 1819; 2328; 2329

Mari (f. 1734).................................................................................................................... 1820

Haraldsen

Arnold (f. 1779)................................................................................................................ 2455

Jacob (1727-1784)......................................................................................... 1690; 1695; 2317

Knud (1737-1738)............................................................................................................. 1820

Knud (1743-1743)............................................................................................................. 1821

Lars (f. 1730)..................................................................................................................... 1819

Mads (1739-1785)................................................................................................... 1820; 2362

Mogens (f. 1713)............................................................................................. 424; 1456; 1589

Peder (f. ca  1708)................................................................................................... 1087; 1500

Søren (1775-1785)............................................................................................................. 1170

Torgeir (f. 1726)................................................................................................................ 1819

Hartvigsen

Jacob (1726-1776)............................................................................................................. 2992

Haufers

Marte Dorthea Jensdatter (f. ca  1685)................................................................................. 685

Haugaard

Nils (ca  1726-1773).......................................................................................................... 2069

Haugen

Anne i (d. 1728).................................................................................................................. 939

Hauridts

Sophie Christine (omk 1685-1742).................................................................... 79; 1711; 1713

Hauritz

Jens Nielsen....................................................................................................... 79; 1711; 1713

Hechmann

Fredrich Ludvig Christian (f. 1751)......................................................................... 2871; 3493

Hechsdatter

Else (ca  1669-1712)............................................................................................................ 677

Hechsen

Jacob (f. omk 1640).............................................................................................................. 35

Hecksdatter

Else (ca  1675-1742)............................................................................................................ 647

Heiberg

Gunhilde............................................................................................................................ 2977

Hein

Vincentz Jachumsen (ca  1687-1724).................................................................................. 517

Heiss

Fredrik Sigismund.............................................................................................................. 2393

Nicolay Wolfgang (1768-ca  1850).................................................................................... 2393

Helgesdatter

Anne (ca  1751-1809)........................................................................................................ 3598

Anne Mathea (f. omk 1765).............................................................................................. 2909

Berthe (f. omk 1730)......................................................................................................... 2847

Gunild (ca  1626-1713)....................................................................................................... 388

Gunild (f. 1789)................................................................................................................. 2891

Ingeborg (f. omk 1730)...................................................................................................... 2845

Kirsten (ca  1687-1730)............................................................................................... 633; 634

NN (1738-1738).................................................................................................................. 715

Siri (ca  1763-1821)........................................................................................................... 3447

Sophia (f. 1741)................................................................................................................... 716

Helgesen

Ole (ca  1687-1739)............................................................. 494; 734; 1221; 1338; 1396; 1984

Helleberg

Gunild Rasmusdatter (ca  1686-1759)................................................................................. 352

Helletz

Elisabeth Sophia Rasmusdatter (1758-1817)........................................................................ 819

Rasmus (1732-1804)........................................................................................................... 819

Heltzen

Sofie.................................................................................................................................. 1781

Hemmechsen

Jens (omk 1715-1750)......................................................................................................... 845

Hendrichsdatter

Hendricha (1791-1792)..................................................................................................... 2233

Henrichsdatter

Catrine Lisbeth (1713-1715)................................................................................................ 474

Elisabeth (1708-1708)......................................................................................................... 474

Kirsten (ca  1687-1738)............................................................................................... 499; 722

Maren (1766-1767)............................................................................................................ 2411

Maren (1770-1775)............................................................................................................ 2411

Margrethe (f. omk 1755).......................................................................................... 1254; 2760

Sara (1705-1705)................................................................................................................. 473

Henrichsen

Abraham (1710-1712)......................................................................................................... 474

Anders (1774-1774).......................................................................................................... 2411

Antony (f. ca  1685)............................................................................................................ 453

Baltzer (f. ca  1696)............................................................................................................. 553

Boe (f. ca  1700).................................................................................................................. 473

Hans (ca  1672-1717).......................................................................................................... 707

Hans (f. 1768)................................................................................................................... 2411

Holmer (f. 1716).................................................................................................................. 474

Johan (f. omk 1680)............................................................................................................ 816

Jørgen (1707-1764)......................................................................... 287; 473; 932; 1426; 2416

Jørgen (1707-1783)....................................................................... 746; 749; 1133; 2513; 2522

Henriksdatter

Anne (ca  1728-1775)........................................................................................................ 3358

Cathrine (f. omk 1680)........................................................................................................ 381

Else (f. 1713)................................................................................................. 1664; 2543; 2544

Maren (ca  1712-1766)...................................................................................................... 1258

Maria Catharine (ca  1708-1782)....................................................................................... 3236

Henriksen

Søren (1710-1773)............................................................................................................. 1102

Søren (ca  1708-1773)....................................................................................................... 1102

Herbjørnsen

Ole (f. omk 1725)................................................................................................................ 902

Hermandsdatter

Anne (f. omk 1680)............................................................................................................. 382

Anne Barbara (f. omk 1745).............................................................................................. 2175

Christine Birgitte (f. 1797)................................................................................................. 2893

Hermandine Caroline (f. 1813).......................................................................................... 2893

Regine (1789-1789)........................................................................................................... 2892

Hermandsen

Erich (f. 1786)................................................................................................................... 2892

Erich Jørgens (f. 1809)...................................................................................................... 2893

Jørgen Wissing (1804-1806).............................................................................................. 2893

Ludvig (f. omk 1675).......................................................................................................... 235

Reinhard Markus (f. 1799)................................................................................................ 2893

Hermann (f. omk 1650)........................................................................................................ 534

Hermansdatter

Tore (ca  1687-1755)........................................................................................................... 534

Hermansen

Even (ca  1778-1807).............................................................................................. 2301; 3512

Nils (1790-1793)............................................................................................................... 2892

Nils (f. 1793)..................................................................................................................... 2893

Heronimusdatter

Maren (f. ca  1693).............................................................................................................. 476

Margrethe (omk 1690-1731)................................................................................................ 476

Heronimusen

Abraham (ca  1695-1732)............................................................................................ 476; 829

Herstad

Birthe Maria Pedersdatter (1752-1839).............................................................................. 1159

Hertzog

Marie Margrethe Nicolaisdatter.............................................................. 952; 2814; 2952; 3199

Marie Margrethe Nicolaisdatter (1733-1770)....................................................................... 759

Nicolai................................................................................................................................. 759

Hesselberg

Agathe Sørensdatter (1715-1765).......................................... 287; 473; 932; 1426; 1427; 2416

Christen (f. ca  1730)........................................................................................................... 954

Claus (f. omk 1730)........................................................................................................... 1584

Daniel Pettersen (1779-1782)............................................................................................ 3091

Daniel Sørensen (f. 1712).................................................................................................... 287

Hans Daniel (1762-1763).................................................................................................... 969

Kirsten Sørensdatter (1725-1787).................................... 288; 934; 968; 970; 971; 1246; 3035

Lars Sørensen (1709-1709).................................................................................................. 286

Lars Sørensen (1710-1760).................................................................................................. 287

Maren Cathrine (1724-1764)............. 287; 300; 964; 965; 975; 1329; 1654; 2221; 3090; 3220

Søren Andreasen (f. 1764)................................................................................................... 974

Søren Larsen (ca  1677-1727)............................................ 286; 300; 473; 560; 965; 971; 1427

Heuch

Peder Pedersen (omk 1700-før 1785)...................................................................... 1878; 1879

Heyding

Lars Christensen (1727-1771)............................................................ 249; 763; 959; 960; 2718

Hichman

Laurine Jensine (f. omk 1780)................................................................................. 1809; 3221

Hichmann

Anne Marie (1738-1790)................................................................................................... 2910

Anne Severine (f. 1782).................................................................................................... 2872

Annichen Marie (f. ca  1792)............................................................................................. 2872

Christian Ludvig (f. omk 1745)............................................................................... 1806; 1809

Fredrich Ludvig Christian (f. 1813)................................................................................... 2872

Juliana Maria (f. 1783)...................................................................................................... 2872

Laurine Jensine (f. 1786)......................................................................................... 2872; 3498

Malene (1740-1801).......................................................................................................... 2940

Malene (ca  1741-1801)........................................................................................... 1580; 2939

Maren Dorthea Hedevig (f. 1781)............................................................................ 2871; 3493

Maren Dorthea Hedevig (f. ca  1782)................................................................................ 1806

Thobias (f. omk 1700)............................................................................................. 1580; 2940

Tobias (f. 1784)................................................................................................................. 2872

Hierm

Christen (ca  1764-1794)................................................................................................... 2929

Hironimusdatter

Anne (ca  1669-1710).................................................................................................. 178; 368

Maren (ca  1693-1770)............................................................................................ 1453; 1454

Mari (f. 1718).......................................................................................................... 1367; 1368

Hirsching

Fredrich (ca  1733-1772)................................................................................................... 2197

Hirtzholm

Ole Nilsen (1638-1668)......................................................................................................... 87

Hofax

Jacob Jacobsen (ca  1733-1784)........................................................................................ 2817

Hoff

Jon (f. omk 1760).............................................................................................................. 3597

Hoffgaard

Anne Christensdatter (ca  1712-1737)..................................................................... 1569; 1570

Christen Jensen (omk 1670-ca  1743)................................................................................ 1570

Maren (f. omk 1715)......................................................................................................... 1580

Maren Christensdatter (f. omk 1715)................................................................................. 2940

Hoffmann

Charlotte Amalie (f. ca  1753)................................................................................. 2932; 2933

Malene Zachariasdatter (f. omk 1720)............................................................................... 2992

Hofgaard

Dorthe Helvig (ca  1713-1786).......................................................................................... 1573

Holch

Margrethe (1743-1818)...................................................................................................... 3171

Holm

Birthe Knudsdatter (f. 1781).......................................................................... 1315; 2348; 3461

Birthe Magrethe Olsdatter (f. 1768)................................................................................... 1861

Cathrine Elisabeth Olsdatter (1759-1768).......................................................................... 1859

Christian Olsen (1770-1771).............................................................................................. 1861

Christopher (1755-1787)............................................................................... 1091; 1250; 2577

Fredrich Hansen (ca  1727-1768)........................................................................................ 728

Gjert Olsen (1761-1769).................................................................................................... 1860

Hans Hansen (ca  1740-1797)................................................................................... 728; 2229

Hans Olsen (1763-1763).................................................................................................... 1860

Hans Olsen (1764-1764).................................................................................................... 1860

Hans Olsen (f. 1765)..................................................................................... 1643; 1861; 3231

Hans Olsen (f. omk 1700)................................................................................. 728; 790; 1879

Jens Pedersen (ca  1761-1809).................................................................................. 760; 3198

Knud Olsen (omk 1750-før 1789)................................................................. 1315; 2348; 3461

Ole Hansen (ca  1730-1773).......................................................... 728; 790; 1643; 1857; 1879

Holmboe

Elin Gunille (1789-1790)................................................................................................... 2886

Ellen Gunille (f. 1791)....................................................................................................... 2886

Hans (f. 1787)................................................................................................................... 2885

Jens (1746-1823)............................................................................................................... 2885

Maren Ancher (f. 1790)..................................................................................................... 2886

Otto (f. 1786)..................................................................................................................... 2885

Holst

Aase (f. ca  1658)........................................................................................................ 587; 717

Anne Jørgensdatter (ca  1675-1742)............................................................................ 292; 805

Cathrine (1763-1823)........................................................................................................ 2885

Claus Nilsen (ca  1700-1750)................................................................................................ 59

Hans.................................................................................................................................. 1552

Hans Alexandersen............................................................................................................ 2885

Hans Hansen (1737-før 1801)........................................................................................... 1552

Hans Jacob Tomassen (f. 1728)........................................................................................... 353

Jørgen Pedersen (1713-1742).............................................................................................. 227

Karen Sophie (f. ca  1769)................................................................................................. 2975

Karen Tomasdatter (1724-1801).......................................................................................... 352

Karen Tommasdatter (1724-1801)..................................................................................... 2975

Maren Tomasdatter (f. 1725)............................................................................................... 352

Peder Jørgensen................................................................................................................... 227

Rasmus Tomasen (1722-1723)............................................................................................ 352

Sidsel Tomasdatter (f. 1727)................................................................................................ 352

Tomas Rasmussen (ca  1689-1737)..................................................................................... 352

Holsten

Erich (f. ca  1655).......................................................................................................... 17; 143

Holt

Søren (ca  1765-1811)....................................................................................................... 3617

Holte

Anders (f. omk 1720).......................................................................................................... 924

Holter

Halvor Larsen (f. omk 1730)............................................................................................. 1898

Honeratusdatter

Emanuel (f. 1716)................................................................................................................ 309

Honoratusdatter

Anders (f. 1715).................................................................................................................. 309

Dorthe (f. 1719)................................................................................................................... 310

Honoratusen

Cornelius (1718-1718)......................................................................................................... 309

Hoven

Lars (ca  1716-1782)............................................................................................... 2435; 2438

Hovoldsdatter

Karen (ca  1723-1771)................................................................................... 1199; 1200; 1405

Hubner

Paul (ca  1769-1809)......................................................................................................... 3615

hustru

Anders Høst sin 1. (f. omk 1705)...................................................................................... 1532

Emanuel Tranes 1. (omk 1710-før 1745)............................................................................. 321

Gunder Knudsen 1. (f. omk 1610)......................................................................... 38; 126; 161

Jens Larsen 1. (f. omk 1640)............................................................................... 430; 493; 526

Lars Pettersens første (f. omk 1690).................................................................................... 917

Nils Tygesen Lykkes 1. (f. omk 1720)............................................................................... 2165

Petter Panderups 1. (omk 1710-før 1758).......................................................................... 1995

hustrue

Lars Hansens (f. omk 1710)...................................................................................... 238; 1477

Hustvedt

Halvor Olsen (f. omk 1730)............................................................................................... 1429

Husumer

Anders (f. omk 1650).......................................................................................... 254; 598; 608

Huusman

Ole (omk 1745-før 1798).................................................................................................. 2561

Hvistendal

Christen Larsen (f. 1744)..................................................................... 1790; 1802; 2980; 3516

Christen Madsen (ca  1676-1738)........................................................................................ 291

Hans Larsen (1733-1780)........................................................................................ 1788; 1911

Lars Larsen (1710-1766)................................... 237; 252; 289; 1159; 1784; 1802; 2825; 2980

Lars Larsen (f. 1751)......................................................................................................... 1791

Margrethe Larsdatter (1748-1783)................................................................. 1791; 2824; 2825

Margrethe Larsdatter (ca  1749-1783)................................................................................ 1159

Petter Gunerius Larsen (f. 1761)........................................................................................ 1793

Rasmus Due Larsen (1758-1781)...................................................................................... 1793

Hylen

Catrine Elisabeth (ca  1717-1784)............................................................................ 2435; 2438

Hyll

Anne Cathrine (1726-1796)............................................................................................... 2992

Johanna Marie (1694-1774)................................................................................................. 813

Høeg

Anders Jensen (1763-1846)................................................................. 1611; 2033; 2035; 2984

Anne Elise Andersdatter (f. 1801)..................................................................................... 2985

Anne Margrete Eilertsdatter (f. omk 1750)........................................................................... 933

Eilert (f. omk 1720)............................................................................... 974; 1253; 1432; 2347

Eilert Pedersen (f. omk 1720).................................................................................... 932; 2881

Hans Richard (f. omk 1750)................................................................................................ 933

Ingeborg Margrethe Andersdatter (f. 1805)........................................................................ 2985

Jens Andreas Andersen (f. 1803)....................................................................................... 2985

Karen Eilertsdatter (f. omk 1750).............................................................................. 933; 2881

NN Andersen (1798-1798)................................................................................................ 2985

Peder Eilertsen (f. 1759).................................................................................. 933; 3035; 3289

Peder Eilertsen (f. ca  1761)....................................................................................... 974; 3035

Simon Karenius Andersen (f. 1810).................................................................................. 2986

Simon Zachariasen (1808-1808)........................................................................................ 2985

Høg

Maren Jensdatter (1758-1786)........................................................................................... 1610

Severin (ca  1718-1767).................................................................................................... 1231

Høst

Anders (ca  1705-1758)..................................................................................................... 1532

Høyer

Thomas (f. omk 1745)....................................................................................................... 2193

Høymyr

Mogens (ca  1637-1707)...................................................................................................... 375

Hågensen

Arne (ca  1748-1755).......................................................................................................... 897

Erich (ca  1738-1753).......................................................................................................... 897

Erich (f. 1754)..................................................................................................................... 897

Jon (ca  1667-1720)........................................................................................................... 1229

Ibsdatter

Anne Margrethe (f. omk 1670)............................................................................................ 338

Ingeborg (ca  1635-1719)...................................................................................................... 115

Ingeborg (ca  1665-1740).............................................................................................. 122; 558

Ingeborg (f. omk 1710)......................................................................................................... 873

Ingebrethsen

Jacob (ca  1634-1706)......................................................................................................... 463

Nils (f. ca  1698).................................................................................................................. 398

Ingebretsdatter

Anne (1716-1797)............................................................................................. 524; 568; 1206

Anne (f. ca  1703)............................................................................................................... 162

Ellen (f. omk 1680)............................................................................................................. 161

Gunild (f. omk 1600)............................................................................................................... 5

Ingeborg (f. 1766).............................................................................................................. 3322

Karen (f. ca  1697).............................................................................................................. 162

Marthe (f. omk 1680).......................................................................................................... 161

Mette (1722-1724)............................................................................................................... 525

Ingebretsen

Arve (1761-1830).............................................................................................................. 3570

Axel (1720-1720)................................................................................................................ 525

Gunder (f. omk 1680).......................................................................................................... 161

Jørgen (f. 1709)................................................................................................................... 162

Nils (1725-1725)................................................................................................................. 525

Ole (1739-1780)........................................................................................................ 705; 2256

Ole (ca  1743-1780)........................................................................................................... 2254

Peder (1717-1718)............................................................................................................... 524

Peder (f. 1719)..................................................................................................................... 524

Sivert (ca  1700-før 1742)................................................................................... 162; 558; 713

Zacharias (1714-1715)......................................................................................................... 524

Ingebrightsdatter

Margrethe (f. 1785)............................................................................................................ 3133

Inger (omk 1675-1740).......................................................................................................... 116

Ingvoldsdatter

Karen (f. omk 1730).......................................................................................................... 1274

Isachsdatter

Anne (ca  1675-1709).......................................................................................................... 302

Anne (ca  1752-1809)...................................................... 1027; 2400; 2486; 2660; 2661; 3485

Anne (f. 1774)................................................................................................................... 2013

Anne (f. omk 1720)........................................................................................................... 2098

Anne Dorthea (1742-1809)................................................................................................ 1129

Anne Margretha (ca  1696-1763)................................................................................. 423; 598

Anne Maria (1767-1837)................................................................................................... 1374

Berthe (f. 1751)............................................................................................. 1971; 2012; 2013

Birthe (1784-1810)............................................................................................................ 2015

Boel (f. 1779).................................................................................................................... 2677

Carine (ca  1696-1763)........................................................................................................ 651

Dorte (f. 1776)................................................................................................................... 3046

Dorthe (1649-1730)............................................................................................................... 87

Elen (1756-1791)............................................................................................................... 2023

Elisabeth (f. ca  1777)........................................................................................................ 2983

Else (1630-1685)................................................................................................................... 85

Else (1735-1783)..................................................................................................... 2556; 3326

Gunhild (f. 1779)............................................................................................................... 2014

Gunild (1773-1773)........................................................................................................... 2013

Gunild Maria (1772-1772)................................................................................................. 2013

Inger (ca  1684-1737).......................................................................................................... 604

Inger (ca  1722-1787).................................... 661; 1130; 1661; 1662; 2548; 2775; 2789; 3107

Isacha (f. 1782)............................................................................................. 2678; 3339; 3479

Isacha (f. ca  1781)............................................................................................................ 3457

Johanne (omk 1625-ca  1675)............................................................................................... 84

Judith (omk 1630-ca  1696)................................................................................................... 89

Karen (1759-1763)............................................................................................................ 1972

Karen (f. 1781).................................................................................................................. 2014

Kirsten (1639-1667).............................................................................................................. 86

Kirsten Maria (1754-1798).................................................................. 1202; 2569; 2858; 2859

Kirsten Maria (f. 1761)........................................................................................................ 904

Magrethe (1750-1751)....................................................................................................... 1026

Maren (1707-1732).............................................................................................. 527; 593; 688

Maren (1774-1801)............................................................................................................ 2675

Maren (ca  1671-1739).................................................................................................. 75; 653

Maren (omk 1630-før 1669).................................................................................................. 85

Maren Christine (f. 1757).................................................................................................. 3432

Maren Susanna (f. ca  1775).............................................................................................. 2962

Margrethe (ca  1693-1739).................................................................................................. 651

Martha (1726-1770)................................................................................................. 1814; 2868

Marthe (1757-1758)........................................................................................................... 1972

Marthe (ca  1692-1769)......................................................... 597; 608; 694; 1492; 1493; 1497

Mette.................................................................................................................................. 3432

NN (1771-1771)................................................................................................................ 2674

Sibilla Maria (1723-1794)................................................................................ 651; 1416; 1630

Åse Marie (1792-1792)...................................................................................................... 2016

Åse Marie (f. 1787)........................................................................................................... 2015

Isachsen

Abraham (1748-1805)............................................................... 1134; 2520; 2522; 2527; 2528

Anders (1747-1748).......................................................................................................... 1130

Anders (1761-1761).......................................................................................................... 1203

Anders (ca  1705-1791)..................................................................................................... 2928

Anders (f. 1761)............................................................................................ 1973; 2366; 2368

Christen (1745-1793)..................................................................................... 1129; 1566; 2536

Christopher (1745-1805)........................................................... 1025; 1933; 2583; 2585; 3277

Erich Andreas (f. 1769)................................................................................. 1974; 2727; 3263

Gjert (ca  1632-1682)............................................................................................................ 86

Gjert (f. omk 1675)................................................................................................................ 74

Hans (1750-1808).................................................................................. 768; 1130; 1664; 2787

Hans (f. 1777)................................................................................................................... 2014

Hans (f. omk 1675)............................................................................................................... 74

Inger (f. 1774)................................................................................................................... 2223

Isach (1777-1780)............................................................................................................. 2677

Isach (f. 1770)................................................................................................................... 1375

Jacob (1721-1721)............................................................................................................... 651

Jacob (f. 1771).................................................................................................................. 2674

Jens (f. omk 1670)................................................................................................................. 74

Jon (f. 1764)...................................................................................................................... 1374

Jørgen (1709-1715)............................................................................................................. 593

Lars (1776-1826)..................................................................................................... 3079; 3083

Lars (f. 1776)..................................................................................................................... 2676

Lauritz (omk 1630-før 1669)................................................................................................. 85

Michel (1791-1791)........................................................................................................... 3260

Michel (f. ca  1796)........................................................................................................... 3261

Nils (1749-1762)............................................................................................................... 1230

Nils (f. ca  1681).................................................................................................................. 396

Nils (omk 1715-1750)............................................................................................. 1075; 1076

NN (1748-1748)................................................................................................................ 1026

Ole (1765-1765)................................................................................................................ 1203

Ole (1772-1836)................................................................................................................ 2674

Peder (1745-1797)................................................................................................... 1230; 2801

Peder (1752-1757)............................................................................................................. 1202

Peder (1757-1806)................................................................................................... 1202; 3012

Peder (ca  1692-1762)........................................... 402; 482; 571; 591; 597; 1217; 1595; 1689

Peder (f. omk 1675)............................................................................................................... 74

Rasmus (1793-1793)......................................................................................................... 3261

Søren (1763-1781)............................................................................................................. 1973

Torsten (1737-1789)............................................................................ 1344; 1379; 3280; 3390

Torsten (f. omk 1675)............................................................................................................ 74

Isaksdatter

Anne Margrethe (1760-1760)............................................................................................ 1028

Kirsten (1761-1792).......................................................................................................... 2767

Kirsten (ca  1762-1792)..................................................................................................... 2765

Maren Margrethe (1752-1753)........................................................................................... 1026

Sissel (1754-1792)......................................................................................... 1928; 3314; 3315

Åse Marie (f. 1760)........................................................................................................... 2883

Isaksen

Abraham (1758-1758)....................................................................................................... 1028

Anders (f. ca  1703)........................................................................................................... 2443

Hans (1755-ca  1797).............................................................................................. 1027; 2590

Nils (f. 1753)..................................................................................................................... 1027

Solve (1713-1796)............................................................................................................... 242

Svend (1762-1769)........................................................................................................