| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I ØVERBØ-FOSHEIM Bnr.26 ETTER 1814 I

 


 

 

 

Hans Omsland f. 1912

 

 

 

Hans Omsland,[1] født 28.09.1912 i Fossheim u/Øverbø Siljan TE.,[2] døpt 17.11.1912 i Siljan kirke TE., død 27.05.1992 i Fossheim u/Øverbø Siljan TE.[3]

Han var sønn av Laurits Hansen (Omsland) og Maren Petrea Arnesdatter på Fossheim u/Øverbø.

 

Laurits Hansen Omsland forpaktet i 1931 bort Sørbø Bnr.3, Øverbø/Rydningerne Bnr.21, Øverbø/Fosheim Bnr.26 og Høiseth/Omslandsmyrene Bnr.33 til sin sønn Hans Omsland:

Kontrakt, hvori Lauritz H Omsland bortforpakter til sønnen Hans Omsland eiendommen Sørbø Bnr.3 og flere bruk mot årlig leie kr 240. osv. Datert 10.04.1931, Tingl. 05.06.1931

      

Alle disse eiendommene var blant det jordgodset som ble solgt på auksjon i 1933.

 

Hans Omsland fikk i 1934 odelskjøte på Øverbø/Fosheim Bnr.26:

Odelskjøte på Øverbø/Fosheim Bnr.26 til Hans Omsland fra Kristian Bøe for kr. 7800. Datert 02.02.1934, tinglyst 02.02.1934.

 

Han nevnes som eier og bosatt på gården Øverbø/Fosheim Bnr.26 i Norske gårdsbruk 1955. Han drev gjestgiveri.

 

Hans mor solgte i 1960 Gurholt/Aasmyren Gnr.23 Bnr.26 til Hans i 1959.
Skjøte på Gurholt/Aasmyren Bnr.26 fra enken Petra Omsland f.27.07.1888 til sønnen Hans Omsland f. 28.09.1912 for kr. 1000. Datert 27.12.1959

 

Hans døde ugift i 1992.

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 345.

[2]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 11.

[3]  Siljan kirkegård.