| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I GONSHOLT SØNDRE/PRESTEJORDET Bnr.8  ETTER 1814

 


 

 

Knut Arnesen f. 1880 og Marthe Marie Gulliksdatter f. 1885 sin familie.

 

 

 

Knut Arnesen,[1] født 31.07.1880 i Kiste Siljan TE.,[2] døpt 12.09.1880 i Siljan kirke TE.,2 konfirmert 06.10.1895 i Siljan kirke TE.,[3] død 05.04.1920 i Prestjordet u/Gonsholt Siljan TE.,[4],[5] gravlagt 10.04.1920 i Siljan kirkegård TE.

Han var sønn av Arne Pedersen og Lina Andrea Olsdatter på Kiste Søndre.

 

Han var bosatt på Gjerpen Lille i 1900. Knut jobbet da ved Skien telefonforretning.

 

Han kjøpte i 1908 eiendommen Øverbø/Fosheim Bnr.26.

 

Øverbø/Fosheim Bnr.26 ble i 1908 solgt fra Nils Olsen Gonsholt til Knut Arnesen Kiste:

Skjøte på Øverbø/Fosheim Bnr.26 fra Nils Olsen Gonsholt til Knut A Kiste for kr. 6000. Datert 27.05.1908, tinglyst 10.07.1908.

 

Knut giftet seg i 1910.

 

Han solgte i 1913 eiendommen Øverbø/Fosheim Bnr.26.

 

Øverbø/Fosheim Bnr.26 ble i 1913 solgt fra Knut Arnesen Kiste til Laurits Omsland:

Skjøte på Øverbø/Fosheim Bnr.26 fra Knut A Kiste til L Omsland for kr. 6000. Datert 18.02.1913, tinglyst 12.03.1913.

 

Knut sin kone, Marthe Marie, kom fra Gonsholt Siljan. I 1913 døpte Knut og Marthe Marie barn bosatt på Prestjordet u/Gonsholt Søndre.

 

Knut døde på Prestjordet i 1920.

 

 

Gift 28.01.1910 i Gjerpen kirke TE.,[6] med Marthe Marie Gulliksdatter,[7] født 30.05.1885 i Prestjordet u/Gonsholt Siljan TE.,[8] (datter av Gullik Mathisen og Henrikke Jette Hansdatter), døpt 28.06.1885 i Siljan kirke TE.,8 konfirmert 01.10.1899 i Siljan kirke TE.,[9] død 21.06.1956 i Siljan TE.5

 

Marthe:

Hun kom fra Gonsholt Søndre.

 

I 1922 skilte Treschow ut eiendommen Prestejordshagen Bnr.18 fra Prestejordet Bnr.8 og solgte den til (Marte) Marie:

Skylldelingsforretning avholt på Gonsholt Søndre/Præstejordet Bnr.8 den 07.06.1922, hvorved er utskilt til Treschow eiendommen Gonsholt Søndre/Præstejordshagen Bnr.18. Tinglyst 24.06.1922

Skjøte på eiendommen Gonsholt Søndre/Præstejordshagen Bnr.18 fra Treschow til Marie Kiste for kr. 7000, hvorhos selger har forbeholdt seg veirett, strandrett, jagtrett osv. Datert 11.09.1922, tinglyst 18.10.1922.

 

Det fulgte med havnerett i Prestejordet Bnr.8. Det var husene og noe jord som da ble skilt ut fra Prestejordet Bnr.8. Treschow beholdt resten som da var skogseiendommen. (I Norske gårdsbruk står det at hovedhuset på Prestejordshagen er fra 1912.)

 

Sønnen Arne overtok eiendommen Prestejordshagen Bnr.18 i 1955.

 

Hun døde i 1956.

 

 

 

 

I.    Arne Kiste,[10] født 30.11.1913 i Prestjordet u/Gonsholt Siljan TE.,[11] døpt 01.01.1914 i Siljan kirke TE., død 15.04.1988 i Siljan TE.5

      

 

       Gift 01.02.1941 i Siljan kirke TE.,[12] med Alvhild Lovise Eliassen,10 født 28.02.1918 i Skien TE.,12 død 11.09.2012 i Siljan TE., gravlagt 21.09.2012 i Siljan kirkegård TE.[13]

      

       Se Gonsholt Søndre/Præstejordshagen Bnr.18

 

 

 

II.   Helene Kiste, født 17.04.1916 i Siljan TE.,[14] døpt 28.05.1916 i Siljan kirke TE.

      

 

       Gift 1944, med Anders Bårnes,[15] født 01.04.1912 i Thorsrud Lardal VE.,[16] (sønn av Paul Albert Andersen og Maren Olsdatter), døpt 27.05.1912 i Lardal VE.

      

 

     Barn:

 

     A.    Marit Bårnes, født 1947 i Thorsrud Lardal VE.[17]

 

 

        B.    Kjell Arne Bårnes, født 1953 i Thorsrud Lardal VE.21

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 88 og 216.

[2]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 35.

[3]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 163.

[4]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 137.

[5]  Siljan kirkegård.

[6]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 164.

[7]  Siljan bygdebok. side 212.

[8]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 51.

[9]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 108.

[10]  Siljan bygdebok. side 216.

[11]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 16.

[12]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 29.

[13]  Telemarksavisa.

[14]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 24.

[15]  Lardal bygdebok bind 3. side 803.

[16]  Lardal Styrvoll klokkerbok 1894-1918. side 32.

[17]  Lardal bygdebok bind 3. side 804.