| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I OMSLANDSMYRENE-BN33-HØISETH ETTER 1814

 


 

 

Ole Kristian Bøe f. 1910 og Edit Synnøve Anundsen f. 1916 sin familie.

 

 

 

Ole Kristian Bøe, født 13.11.1910 i Bøe Kvelde Hedrum VE.,[1] døpt 26.12.1910 i Hedrum VE., død 08.12.1976 i Siljan TE.[2]

Han var sønn av Johan Anton Kristiansen og Hella Andrea Olsdatter.

 

Hans far var landhandler i Kvelde da Ole Kristian ble født. (Foreldre nevnes til Røsholtmoen i Lardal. Se Lardal bygdebok bind 3, side 880.)

 

Ole Kristian ble kjøpmann i Siljan. Han brukte nok mest bare navnet Kristian.

 

Gustav Gulliksen leide bort Torsholt/Fostvedt Bnr.12 (med en butikk) til (Ole) Kristian i 1924:

Leiekontrakt, hvorved Gustav Gulliksen bortleier til Christian Bøe på eiendommen Torsholt/Fostvedt Bnr.12, butikk med kontor, 2 værelser i 2. etg. osv. datert 06.04.1924, tingl. 14.05.1924

 

Bakken skriver at i 1933 så begynte Kristian Bøe handelen på Saga og han bygget han seg en stor og moderne butikk.

 

Han kjøpte Omslandsmyra Bnr.33 u/Høiseth i 1933. Han solgte plassen igjen i 1936.

 

Nils E Austad solgte i 1933 Omslandsmyrene Bnr.33 u/Høiseth til Kristian Bøe:

Skjøte fra Nils E Austad til Kristian Bøe på Omslandsmyrene Bnr.33 m.m. for kr. 12 000. Tinglyst 11.09.1933

 

Øverbø/Fosheim Bnr.26 ble i 1933 solgt fra Nils Austad til Kristian Bøe:
Skjøte på Øverbø/Fosheim Bnr.26 med flere bruk fra Nils Austad til Kristian Bøe for kr. 12 000. Datert 16.08.1933, tinglyst 11.09.1933.

Kristian Bøe fikk i 1934 odelskjøte på Øverbø/Fosheim Bnr.26 fra Hans Omsland:
Odelskjøte på Øverbø/Fosheim Bnr.26 til Hans Omsland fra Kristian Bøe for kr. 7800. Datert 02.02.1934, tinglyst 02.02.1934.

 

Kristian Bøe solgte i 1936 Omslandsmyrene Bnr.33 til Ole Hagen:

Skjøte fra Kristian Bøe (over 25 år) til Ole Hagen, Siljan f. 18.06.1882 for kr. 1000. Datert 29.06.1936.

 

Øverbø/Fossli Bnr.51 ble i 1937 utskilt fra Øverbø Bnr.17 og solgt fra Hans Aasen til Kristian Bøe:
Skjøte på Øverbø/Fossli Bnr.51 fra Hans Aasen f. 22.02.1887 til Kristian Bøe f. 13.10.1910 for kr. 500 med blant annet forkjøpsrett for selgeren osv. Datert 19.06.1937.

 

Torsholt/Evju Bnr.24 ble i 1949 skilt ut fra Torsholt/Saga Bnr.6 og solgte fra Treschow til Kristian Bøe i 1950:
Skylddelingsforretning avholt den 01.11.1949 på Torsholt/Saga Bnr.6, hvorved utskilt Torsholt/Evju Bnr.24 til Kristian Bøe og Torsholt/Fostvedt Bnr.25 til Gustav Gulliksen.
Skjøte på Torsholt/Evju Bnr.24 til fra F.M. Treschow til Kristian Bøe f. 13.11.1911 for kr. 900. datert 24.02.1950

 

Øverbø/Fossli Bnr.51 ble i 1950 solgt fra Kristian Bøe til Hans Aasen:
Skjøte på Øverbø/Fossli Bnr.51 fra Kristian Bøe f. 13.10.1910 til Hans Aasen f. f. 22.02.1887 for kr. 500 osv. Datert 01.09.1950.

 

Matrikkelutkast 1950
Torsholt Gnr.17 
Bnr.24 - Evju - 0 mark 03 øre - Kristian Bøe

Øverbø Gnr.19 
Bnr.26 - Fosheim - 0 mark 27 øre - Kristian Bøe 

 

Han døde i Siljan i 1976.

 

 

Gift 13.02.1938 i Siljan kirke TE.,[3] med Edit Synnøve Anundsen, født 21.03.1916 i Rønningen Siljan TE.,[4] (datter av Aslak Anundsen og Nina Bertea Pedersdatter), døpt 07.05.1916 i Siljan kirke TE., død 10.02.2008 i Siljan TE.2

 

Edit Synnøve:

Hun døde i Siljan i 2008.

 

 

I.    Karin Bøe

 

 

 

II.   Arnfinn Bøe

 

 

 

III. Elin Bøe

 

 

 

IV. Morten Bøe, født 19.08.1948 i Siljan TE.[5]

      

 

       Gift 22.12.1973 i Siljan kirke TE.,5 med Aud Vasdal,[6] født 12.12.1945 i Skien TE.,[7] (datter av Einar Vasdal og Ruth Elfrida Aadna), død 18.05.2014 i Siljan TE.,[8] gravlagt 27.05.2014 i Siljan kirkegård TE.8

      

       Aud:

       Hun var enke etter Arvid Gonsholt f. 1945 d. 1969. (Hennes foreldre er gravlagt i Siljan: Einar Vasdal f. 10.01.1911 d. 06.03.1965 og Ruth Elfrida Aadna f. 05.01.1917 d. 13.08.1975)

 

 

       Barn:

 

        A.    Catherine Bøe.

 

 

        B.    Christian Bøe.

 

 

 

V.   Nina Helene Bøe, født 15.03.1953 i Siljan TE.[9]

      

 

       Hun giftet seg med Jon Harald Østensen, født 30.08.1948 i Skien TE.,9 (sønn av Aksel Østensen og Aase Gjerding).

      

       Jon Harald:

       Hans far var blikkenslagsmester i Skien.

 

 

 

 VI.  Sigrund Bøe

 


 


[1]  Hedrum Hedrum klokkerbok 1902-1920. uten sidetall.

[2]  Siljan kirkegård.

[3]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975.

[4]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 23.

[5]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 68.

[6]  Siljan bygdebok. side 518.

[7]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 60.

[8]  Telemarksavisa.

[9]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 69.