| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I HAUGEN-u/HØISETH ETTER 1814

 


 

 

 

Ole Larsen f. 1853 og Anne Bredine Kristoffersdatter f. 1857 sin familie.

 

 

 

Ole Larsen,[1] født 02.10.1853 i Haugen u/Høiseth Siljan TE.,[2] døpt 16.10.1853 i Siljan kirke TE.,2 konfirmert 18.04.1869 i Siljan kirke TE.,[3] død 08.10.1938 i Bjerke Tjølling VE., gravlagt 1938 i Tjølling kirkegård VE.

Han var sønn av Lars Halvorsen og Oline Olsdatter på Haugen u/Høiseth.

 

Ole giftet seg i Siljan i 1878. Han kom fra husmannsplassen Haugen u/Høiseth og ble bosatt der en del år.

 

Ole kjøpte i 1888 plassen og den ble utskilt som Haugen Bnr.12. Han kjøpte også Hagen Bnr.9

 

Lars Knudsen Høiseth skilte ut Haugen Bnr.12 fra Høiseth Bnr.10 i 1888 og solgte den til Ole Larsen Haugen:

Skyldelingsforetning avholt på Bnr.12 den 10.september, tinglyst 01.11.1888, hvorved er utskilt Bnr.12

Skjøte fra Lars Knudsen Høgset til Ole Larsen Haugen paa Haugen Bnr.12 for kr 250. Tinglyst 01.11.1888

 

Nils Larsen, skilte i 1875 ut Nyhagen Bnr.9 fra Høiseth Bnr.7 og solgte den til Ole Larsen Haugen:

Skyldsetning af 16. oktober, thinglyst 01.12.1875, hvorved til Ole Larsen Haugen utskilt løbenummer 514e.(Bnr.9)

Skjøte fra Nils Larsen Høiset til Ole Larsen Haugen på Hagen Bnr.9. Tinglyst 01.12.1875

 

Ole flyttet med familien til Eidanger i 1889 og døpte da barn bosatt på Myrene.

 

Ole Larsen Haugen solgte i 1891 Haugen Bnr.12 til Kristian Kristensen:

Skjøte fra Ole Larsen Haugen til skomager Kristian Kristensen paa Haugen Bnr.12 m. m. for kr 2000. Tinglyst 02.05.1891

 

Han solgte også i 1891 Hagen Bnr.9 til Kristian Kristensen:

Skjøte fra Ole Larsen til Skomager Kristen Kristensen på Hagen Bnr.9 for kr. 2000. Tinglyst 02.05.1891.

 

De flyttet så til Tjølling og kom der til Bjønnes i 1899. 

 

I 1900 og 1910 bodde de på Bjønnes i Tjølling. (I 1910 er han også notert som midlertidig bosatt på Førstad nordre i Sandherred.)

 

Ole ble enkemann i 1918. Han døde selv på Bjerke i Tjølling i 1938 og ble gravlagt under navnet Ole Bjønnes.

 

 

 

Gift 27.12.1878 i Siljan kirke TE., med Anne Bredine Kristoffersdatter,[4] født 16.03.1857 i Bårnes Hedrum VE.,[5] (datter av Kristoffer Karlsen og Marie Kristine Mathiasdatter), døpt 13.04.1857 i Hedrum kirke VE.,5 død 22.02.1918 i Bjønnes Tjølling VE., gravlagt 28.02.1918 i Tjølling kirkegård VE.

 

Anne:

Hun kom fra Bårnes i Hedrum og døde på Bjønnes i Tjølling i 1918.

 

 

 

I.    Lars Olsen,[6] født 08.05.1879 i Haugen Siljan TE.,[7] døpt 02.06.1879 i Siljan kirke TE., død 11.09.1893 i Myrene Eidanger TE.

      

       Han flyttet med foreldrene til Eidanger i 1889 og døde på Myrene i 1893.

      

 

 

II.   Hans Gustav Olsen,[8] født 02.03.1881 i Haugen u/Høiseth Siljan TE.,[9] døpt 24.04.1881 i Siljan kirke TE., død 1960 i Bjønnes Tjølling VE.

      

       Han flyttet med foreldrene til Eidanger i 1889 og videre til Tjølling der han ble gift.

 

       I 1910 bodde familien på Unneberg i Sem. De skriver seg som Bjønnes.

 

      

       Gift 14.06.1908 i Tjølling kirke VE.,[10] Gunda Dortea Gulliksdatter, født 10.02.1884 i Lamøya Tjølling VE. (datter av Gullik Gjertsen og Bertine Andrea Hansdatter), døpt 09.03.1884 i Tjølling kirke VE.,[11] død i Bjønnes Tjølling VE.

      

 

 

III. Mathilde Olsdatter,6 født 02.08.1883 i Haugen u/Høiseth Siljan TE.,[12] døpt 02.09.1883 i Siljan kirke TE., død 29.08.1893 i Myrene Eidanger TE.

      

       Hun flyttet med foreldrene til Eidanger i 1889 og døde på Myrene i 1893.

      

 

 

IV. Inga Olsdatter,6 født 27.02.1886 i Haugen u/Høiseth Siljan TE.,[13] døpt 26.04.1886 i Siljan kirke TE., død 20.08.1892 i Myrene Eidanger TE.

      

       Hun flyttet med foreldrene til Eidanger i 1889. og døde på Myrene i 1892.

      

 

 

V.   Kristian Olsen,[14] født 05.05.1888 i Haugen u/Høiseth Siljan TE.,[15] døpt 24.06.1888 i Siljan kirke TE., død i USA.

      

       Han flyttet med familien til Eidanger i 1889 og reiste til Amerika i 1907 og døde der.

      

 

 

VI. Olaf Bertinius Olsen,8 født 08.06.1890 i Myrene Eidanger TE.,[16] døpt 20.07.1890 i Eidanger kirke TE.,15 død 1965 i Bjønnes Tjølling VE.

      

       Han ble gift i Tjølling.

 

 

       Gift 16.04.1912 i Tjølling kirke VE., med Gunda Marie Torvaldsdatter, født 27.03.1893 i Bjønnes Tjølling VE. (datter av Torvald Olsen og Anne Amalie Larsdatter), døpt 22.05.1893 i Tjølling kirke VE.,[17] død 00.01.1964 i Bjønnes Tjølling VE., gravlagt 19.01.1964 i Tjølling kirkegård VE.

      

 

 

VII. Anna Josine Olsdatter,8 født 12.07.1892 i Myrene Eidanger TE.,[18] døpt 28.08.1892 i Eidanger kirke TE.17

      

       Hun ble gift i Tjølling.

 

 

       Hun giftet seg med Anders Jørgen Bernardsen, født 21.08.1885 i Kaupang Tjølling VE. (sønn av Bernard Olsen og Helvig Andersdatter), døpt 27.09.1885 i Tjølling kirke VE.[19]

      

 

 

VIII. Inga Mathilde Olsdatter,8 født 20.12.1894 i Myrene Eidanger TE.,[20] døpt 11.04.1895 i Eidanger kirke TE.,19 død 14.04.1938 i Gjerpen TE.[21]

      

        De var søskenbarn.

 

 

       Gift 08.07.1920 i Larvik VE.,[22] med Georg Gundersen, født 07.10.1888 i Ballestad Gjerpen TE.,[23] (sønn av Gunnar Gundersen og Helene Larsdatter), døpt 18.11.1888 i Gjerpen kirke TE.,22 død 12.01.1949 i Gjerpen TE.

      

       Se under hans morfar på Haugen u/Høiseth

      

      

      

IX. Lars Olsen,8 født 10.11.1901 i Bjønnes Tjølling VE., døpt 01.01.1902 i Tjølling kirke VE.,[24] død i USA.

 

     Han døde i USA.

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 488.

[2]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 51.

[3]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 187.

[4]  Hedrum bygdebok bind 3. side 979.

[5]  Hedrum ministerialbok 1849-1857. side 239.

[6]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 240.

[7]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 32.

[8]  T.B.

[9]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 37.

[10]  Tjølling ministerialbok 1906-1923. side 254.

[11]  Tjølling ministerialbok 1877-1886. side 78.

[12]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 45.

[13]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 53.

[14]  Siljan bygdebok. side 365.

[15]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 59.

[16]  Eidanger ministerialbok 1879-1900. side 54.

[17]  Tjølling ministerialbok 1887-1905. side 54.

[18]  Eidanger ministerialbok 1879-1900. side 57.

[19]  Tjølling ministerialbok 1877-1886. side 96.

[20]  Eidanger ministerialbok 1879-1900. side 64.

[21]  Gamle Gjerpen.

[22]  Tjølling ministerialbok 1906-1923. side 287.

[23]  Gjerpen ministerialbok 1886-1895. side 28.

[24]  Tjølling ministerialbok 1887-1905. side 127.