| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I ROLIGHETEN u/PRESTEGÅRDEN ETTER 1814

 


 

 

 

Ivar Simonsen Moe f. 1856 og Gunvor Olsdatter f. 1862 sin familie.

 

 

Ivar Simonsen Moe, født 22.09.1856 i Moe i Hosanger HO.,[1] døpt 28.09.1856 i Hosanger kirke HO.,[2] død 05.05.1937 i Nyhagen u/Høiseth Siljan TE.,1 yrke, Kirkesanger og lærer.

Han var sønn av Simon Olsen og Kari Johannesdatter på Mo i Hosanger.

 

Hans far var gårdbruker.

 

Ivar Mo giftet seg i Hjartdal i 1884 og døpte barn der til 1893.

 

Han kom til Roligheten i Siljan i 1896 som lærer og kirkesanger.

 

I 1900 og 1910 bodde familien i lærerboligen/skolen Roligheten u/Prestegården i Siljan.

 

Roligheten 1900:

Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb.Tru.

Ivar Moe m g b hf Kirkesanger og Folkeskolelærer 1856 Hosanger SB n s

Gunvor Moe k g b hm Husligt Arbeide 1862 Hjartdal Brb n s

Sigmund Moe m ug b s Søn 1888 Hjartdal Brb n s

Johannes Moe m ug b s Søn 1893 Hjartdal Brb n s

Karen Guttormsd. k ug b Tjener Kreaturstel 1837 Slemdal herred* n s

 

Roligheten 1910:

Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

Ivar Moe m g b hf Kirkesanger og folkeskolelærer 22.09.1856 Hosangern s

Gunvor Moe k g b hm Hus- og kreaturstel 31.07.1862 Hjartdal n s

Sigmund Moe m ug f s Folkeskolelærer 14.08.1888 Hjartdal n s Sannsynleg opphaldstad: Kristiania

Ragnvald Martinsen Rød m ug b tj Gjæter. Behjelpelig med gaardsarbeide 19.12.1896 Slemdal n s

Inga Hanssen k ug b pleiebarn Forpleies for fattigv. regning. Hjælper til med hus- og kreaturstellet

 

Kristian Mathisen Holte skilte i 1929 ut Nyhagen Bnr.15 fra Holte Bnr.1 og solgte plassen til Ivar Moe:
Skylldelingsforretning avholdt på Holte Bnr.1 10.10.1929, tinglyst 16.12.1929, hvorved til Ivar Moe er utskilt Nyhagen Bnr.15
Skjøte på Nyhagen Bnr.15 fra Kristian M Holte og hustru til Ivar Moe for kr.475. Tinglyst 17.02.1930


Ivar Moe solgte i 1938 Nyhagen Bnr.15 til sønnene Olaf og Sigmund Moe:
Skjøte på Nyhagen Bnr.15 fra Ivar Moe og hustru Gunvor Moe til sønnene Olaf og Sigmund Moe for kr.400. Tinglyst 02.08.1938

 

Han ble etterfulgt av Lars Nesje som lærer i 1925. Ivar Moe døde i Siljan i 1937.

 

 

Gift 28.02.1884 i Hjardal TE.,[3] med Gunvor Olsdatter, født 07.07.1862 i Særsland i Hjartdal TE.,1,[4] (datter av Ole Haraldsen Nordbø og Anne Jonsdatter), døpt 17.07.1862 i Hjartdal TE.,[5] død 12.11.1955.1

 

Gunvor:

Hennes far var skoleholder i Hjartdal. Hun døde i Siljan i 1955.

 

 

 

I.    Olav Moe, født 17.05.1886 i Holm Hjartdal TE.,[6] døpt 30.05.1886 i Hjartdal TE.,6 konfirmert 30.09.1900 i Siljan kirke TE.[7]

 

       Olav:

       Ivar Moe solgte i 1938 Nyhagen Bnr.15 u/Holte til sønnene Olaf og Sigmund Moe:
Skjøte på Nyhagen Bnr.15 fra Ivar Moe og hustru Gunvor Moe til sønnene Olaf og Sigmund Moe for kr.400. Tinglyst 02.08.1938

 

       I 1950 var det brødrene Olaf og Sigmund Mo som bodde på Nyhagen Bnr.9 u/Høiseth. De drev også Nyhagen Bnr.15 u/Holte.

Matrikkelutkast 1950
Høgset Gnr.15 
Bnr.9 - Nyhagen - 0 mark 22 øre - Olaf og Sigmund Moe

       Holte Gnr.16
Bnr.15 - Nyhagen - 0 mark 08 øre - Olaf og Sigmund Moe

 

 

II.   Sigmund Moe, født 14.08.1888 i Holm Hjartdal TE.,[8] døpt 26.08.1888 i Hjartdal TE.,8 konfirmert 13.12.1903 i Siljan kirke TE.[9]

 

      Sigmund:

      Se under hans bror Olav.

 

 

 

III. Johannes Moe, født 14.02.1893 i Hjartdal TE., død 28.03.1917 i Bærum AH.,[10] gravlagt 03.04.1917 i Bærum AH., døpt 12.03.1893 i Hjartdal TE.[11]

 

 

 

 

 [1]  Siljan kirkegård.

[2]  Hosanger ministerialbok 1849-1863. side 69.

[3]  Hjartdal Hjartdal ministerialbok 1880-1929. side 165.

[4]  1910 tellingen.

[5]  Hjartdal Hjartdal ministerialbok 1860-1879.

[6]  Hjartdal Hjartdal ministerialbok 1880-1929. side 15.

[7]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 109.

[8]  Hjartdal Hjartdal klokkerbok 1854-1888. side 178-179.

[9]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 113.

[10]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 132.

[11]  Hjartdal Hjartdal ministerialbok 1880-1929. side 32.