| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I NYHAGEN-BN9-HØISETH ETTER 1814

 


 

 

 

Syvert Kristian Christensen f. 1860 og Hella Karine Jacobsdatter f. 1857 sin familie.

 

 

 

Syvert Kristian Christensen, født 20.11.1860 i Botne VE.,[1] døpt 17.03.1861 i Botne VE., yrke Skomaker.[2]

Han var sønn av Christen Nilsen og Anne Dortea Mathisdatter.

 

Han kom med foreldrene til Solli u/Prestegården i Siljan i 1870 og flyttet med dem til Sandsvær i 1874. Han ble skomaker som sin far. Han skrev seg bare som Kristian.

 

Han giftet seg i Gjerpen i 1885.

 

Gjerpen - viet 7/4-1885

Sivert Kristian Kristensen Kolsrud, uk., f. Sandshver 1860, o. Tufte. F: Kristen Nilssøn Kolsrud.

Hella Karine Jakobsd., p., f. Slemdal 1857. F: Jakob Guleikssøn Engrødningen.

 

De døpte barn i Gjerpen på Tufte i 1885, på Bøle i 1887 og på Menstad i 1888.

 

De nevnes på Haugen Bnr.12 og 14 i tellingen i 1891.

 

Han kjøpte plassen Hagen (Nyhagen) Bnr.9, Haugen Bnr.12 og Haugen Bnr.14, alle u/Høiseth i 1891 av Ole Larsen:

Skjøte fra Ole Larsen til Skomager Kristen Kristensen på Hagen Bnr.9 for kr. 2000. Tinglyst 02.05.1891

Skjøte fra Ole Larsen Haugen til skomager Kristian Kristensen paa Haugen Bnr.12 m. m. for kr 2000. Tinglyst 02.05.1891

Skjøte fra Ole Larsen til skomaker Kristian Kristensen på Haugen Bnr.14 for kr 2000. Tinglyst 02.05.1891

De bodde der noe år, men solgte brukene igjen i 1895 til Gullik Jacobsen Hagen:

Skjøte fra Kristen Kristensen til Gullik Jacobsen på Hagen Bnr.9, Haugen Bnr.12 og Haugen Bnr.14 for kr. 2400. Tinglyst 02.03.1895

 

De bodde på Mæle Store i Gjerpen i 1900.

Navn - Alder/født - Fødested - Familiestilling - Sivilstand - Yrke - Bostatus

Kristian Kristens. 1860 Botne JL hf g Skomager huseier b

Hella Jacobsd. 1857 Slemdal Brb hm g Skomagerkone b

Anne Kristiansd. 1885 Gjerpen herred* d ug Tjenestepige b

Marta Kristiansd. 1887 Gjerpen herred* d ug Skoleelev b

Kristiane Kristiansd. 1888 Gjerpen herred* d ug Skoleelev b

Karl Kristens. 1891 Gjerpen herred* s ug Skoleelev b

Hilda Kristiansd. 1893 Gjerpen herred* d ug Skoleelev b

Gunda Kristiansd. 1894 Gjerpen herred* d ug Datter b

Otto Kristens. 1897 Gjerpen herred* s ug Søn b

 

De bodde på Hole i Ramnes i 1910. (De skrev seg nå som Fjelddalen.)

Navn - Alder/født - Fødested - Familiestilling - Sivilstand - Yrke - Bostatus

Kristian Fjelddalen 29.11.1860 Botne hf g Gårdbruker, selveier b

Hella Karine Fjelddalen 02.08.1857 Slemdal hm g gårdmandskone b

Karl Fjelddalen 06.03.1891 Slemdal s ug fyrbøter, tilsjøs f

Otto Fjelddalen 18.12.1896 Gjerpen s ug søn b

Rakel Fjelddalen 19.07.1900 Gjerpen d ug datter b

Jakob Fjelddalen 27.12.1903 Gjerpen s ug søn b.

 

 

Gift 07.04.1885 i Gjerpen TE., med Hella Karine Jacobsdatter,[3] født 02.08.1857 i Prestjordet u/Gonsholt Siljan TE.,[4] (datter av Jacob Gulliksen og Marte Isaksdatter), døpt 30.08.1857 i Siljan kirke TE.,4 konfirmert 06.10.1872 i Siljan kirke TE.[5]

 

Hella:

Hun kom fra Haugen u/Høiseth og flyttet til Gjerpen i 1881 og giftet seg der i 1885.

 

 

 

I.    Anna Dortea Christensen,[6] født 26.09.1885 i Tufte Gjerpen TE., døpt 08.11.1885 i Gjerpen kirke TE.[7]

 

 

 

II.   Marta Marie Christensen,6 født 01.05.1887 i Bøle Gjerpen TE., døpt 05.06.1887 i Gjerpen kirke TE.[8]

 

 

 

III. Kristiane Christensen,6 født 08.09.1888 i Menstad Gjerpen TE., døpt 14.10.1888 i Gjerpen kirke TE.[9]

 

 

 

IV. Karl Johan Christensen, født 26.03.1891 i Nyhagen u/Høiseth Siljan TE.,[10] døpt 24.05.1891 i Siljan kirke TE.

 

 

 

V.   Hilda Karoline Christensen, født 13.01.1893 i Nyhagen u/Høiseth Siljan TE.,[11] døpt 30.04.1893 i Siljan kirke TE.

 

 

 

VI. Gunda Christensen, født ca 1894 i Gjerpen TE.[12]

 

 

 

VII. Otto Christensen, født 18.12.1896 i Gjerpen TE.12,[13]

 

 

 

VIII. Rakel Christensen, født 19.07.1900 i Gjerpen TE.13

 

 

 

IX. Jacob Christensen, født 27.12.1903 i Gjerpen TE.13

 

 

 

 

 

 [1]  Botne ministerialbok 1836-1877. side 83.

[2]  Siljan bygdebok. side 265 og 488.

[3]  Siljan bygdebok. side 265.

[4]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 58.

[5]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 95.

[6]  Siljan bygdebok. side 488.

[7]  Gjerpen ministerialbok 1872-1885. side 139.

[8]  Gjerpen ministerialbok 1886-1895. side 12.

[9]  Gjerpen ministerialbok 1886-1895. side 24.

[10]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 67.

[11]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 72.

[12]  1900 tellingen.

[13]  1910 tellingen.