| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I NYHAGEN-BN9-HØISETH ETTER 1814

 


 

 

 

Gullik Jacobsen f. 1854 og Maria Anne Hansdatter f. 1853 sin familie.

 

 

 

Gullik Jacobsen,[1] født 19.12.1854 i Serkland Siljan TE.,[2] døpt 14.01.1855 i Siljan kirke TE.,2 konfirmert 24.04.1870 i Siljan kirke TE.[3]

Han var sønn av Jacob Gulliksen og Marte Isaksdatter på Serkland/Engrønningen.

 

Gullik giftet seg i Gjerpen i 1881. De døpte barn bosatt på Mæla i Gjerpen og bodde på Mæla i 1891.

 

Se gamlegjerpen.no (Mæla 1891 - Familie 67)

 

De kom til Siljan da Gullik kjøpte Nyhagen Bnr.9, Haugen Bnr.12 og Haugen Bnr.14 i 1895 av skomaker Kristian Kristensen:

Skjøte fra Kristen Kristensen til Gullik Jacobsen på Hagen Bnr.9, Haugen Bnr.12 og Haugen Bnr.14 for kr. 2400. Tinglyst 02.03.1895

 

Siljan - Haugen Bnr.9 med Bnr.12 og 14 - 1900

Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb.Tru.

Gullek Jakobs. Haugen m g b hf Jordbrugs- og Skogarbeide Leilænding 1854 Slemdal herred* n s

Marianne Hansd. k g b hm Hus- og Kreaturstel 1853 Gjerpen Brb n s

Jakob Gulleks. m ug b s Behjælpelig med Gaardsarb 1887 Gjerpen Brb n s

Johanna Gulleksd. k ug b d Datter 1890 Gjerpen Brb n s

Hans Gulleks. m ug b s Søn 1893 Gjerpen Brb n s

Martinus Gulleks. m ug b s Søn 1896 Slemdal herred* n s

Torvald Gulles. m ug b s Søn 1898 Slemdal herred* n s

 

Matrikkelen 1905

Høgset Gnr.15

Bnr.9 - Hagen - eier/bruker Gullik Jacobsen

Bnr.12 - Haugen - eier/bruker Gullik Jacobsen

Bnr.14 - Haugen - eier/bruker Gullik Jacobsen

 

Han mor bodde hos dem i 1910, feilaktiv skrevet som Gulliksen.

 

Siljan - Haugen Bnr.9 med Bnr.12 og 14 - 1910

Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

Gullik Jakobsen m g b hf Leilænding, Jordbrug og skogarbeide

Marianne Hansen k g b hm Leilændingskone, Hus- og kreaturstel 11.04.1853 Gjerpen n s

Johanna Gulliksen k ug b d Hus- og kreaturstel 14.02.1890 Gjerpen n s

Hans Gulliksen m ug b s Jordbrug og skogarbeide 14.01.1893 Gjerpen n s

Martinius Gulliksen m ug b s Jord- og skogarbeide 15.01.1896 Slemdal n s

Torvald Gulliksen m ug b s Søn 31.10.1898 Slemdal n s

Marte Gulliksen k e b Mor til hf Understøttes av fattigvæsenet

 

Gulikk solgte i 1915 Hagen Bnr.9, Haugen Bnr.12 og Haugen Bnr.14 til Olai Høiseth:

Skjøte fra Gullik Jacobsen Haugen til Olai Høiset paa Hagen Bnr.9, Haugen Bnr.12 og Haugen Bnr.14 med avling og havnerett i Høiset skog og gjerdefang i Bnr.7 sin skog for kr 7400 hvorav kr 1000 for avlingen. Tinglyst 25.09.1915.

 

 

Gift 18.10.1881 i Gjerpen kirke TE.,[4] med Maria Anne Hansdatter,[5] født 11.04.1853 i Fossum Gjerpen TE.,[6] (datter av Hans Knutsen og Johanne Olsdatter), døpt 24.07.1853 i Gjerpen kirke TE.

 

Maria Anne:

Hun kom fra Gjerpen og skrev seg som Marianne.

 

 

 

I.    Jacob Gulliksen,5 født 09.02.1887 i Mæla Gjerpen TE.,[7] døpt 15.05.1887 i Gjerpen kirke TE.,7 konfirmert 29.09.1901 i Siljan kirke TE.[8]

      

       Ved konfirmasjonen bodde han på Haugen under Høiseth. Han meldte flytting til Skien i 1909.

      

 

 

II.   Johanna Marie Gulliksdatter,5 født 14.02.1890 i Mæla Gjerpen TE.,[9] døpt 08.06.1890 i Gjerpen kirke TE.,9 konfirmert 02.10.1904 i Siljan kirke TE.[10]

      

 

       Gift 04.06.1911 i Siljan kirke TE.,[11] med Olaf Beier, født 1889 i Skien TE.,11 konfirmert 10.04.1904 i Skien TE.11

      

 

 

III. Hans Gulliksen,5 født 14.01.1893 i Mæla Gjerpen TE.,[12] døpt 07.05.1893 i Gjerpen kirke TE.,12 konfirmert 06.10.1907 i Siljan kirke TE.[13]

 

 

 

IV. Martinius Gulliksen,5 født 15.01.1896 i Haugen u/Høiseth Siljan TE.,[14] døpt 26.04.1896 i Siljan kirke TE.,14 konfirmert 02.10.1910 i Siljan kirke TE.[15]

        

 

 

V.   Torvald Gulliksen,5 født 31.10.1898 i Haugen u/Høiseth Siljan TE.,[16] døpt 26.02.1899 i Siljan kirke TE.,16 konfirmert 05.10.1913 i Siljan kirke TE.[17]

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 265 og 488.

[2]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 54.

[3]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 90.

[4]  Gjerpen ministerialbok 1872-1885. side 260.

[5]  Siljan bygdebok. side 488.

[6]  Gjerpen ministerialbok 1834-1857. side 144.

[7]  Gjerpen ministerialbok 1886-1895. side 14.

[8]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 110.

[9]  Gjerpen ministerialbok 1886-1895. side 45.

[10]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 115.

[11]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 106.

[12]  Gjerpen ministerialbok 1886-1895. side 77.

[13]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 119.

[14]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 79.

[15]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 87.

[16]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 87.

[17]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 92.