| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I VESTRE Bnr.18 u/GURHOLT ETTER 1814

 


 

 

Kristian Gundersen f. 1833 og Anne Helvig Pedersdatter f. 1838 sin familie.

 

 

 

Kristian Gundersen,[1] født 27.08.1833 i Afsøla u/Sølland Siljan TE.,[2] døpt 06.10.1833 i Siljan kirke TE.,2 konfirmert 01.10.1848 i Siljan kirke TE.,[3] død 05.12.1906 i Gurholt Siljan TE.,[4] gravlagt 12.12.1906 i Siljan kirkegård TE.

Han var sønn av Gunder Aslaksen og Ingeborg Andersdatter på Afsøla u/Sølland.

 

Kristian giftet seg i Siljan i 1864. Han var da bosatt på Bestul i Luksefjell i Gjerpen.

 

De ble bosatt i Gjerpen og var leilendinger på Oterholt Søndre frem til 1876.

 

Se gamlegjerpen.no (Oterholt søndre)

 

Fra 1876 var de leilendinger på Listul. Kristian var hele tiden skogsarbeider.

 

Se gamlegjerpen.no (Listul)

 

De kom til Siljan med 6 barn i 1880.

 

Utflytting fra Gjerpen til Slemdal 26/4-1880:

Kristian Gundersen Lidstul (Listul).

Kone Anne H. Pedersdatter.

Børn

Ingeborg Marie Kristiansdatter f. 1866.

Peder Kristiansen f. 1868.

Gunnar Kristiansen (Gunder Kristiansen) f. 1870.

Anne Karine Kristiansdatter f. 1873.

Kristian Kristiansen f. 1875.

Ida Kristiansdatter f. 1880.

 

Kristian kjøpte i 1893 Gurholt/Vestre (Veststua) Bnr.18 og Gurholt/Vestre Bnr.19 av Treschow:

Skjøte på Gurholt/Vestre Bnr.18 og Gurholt/Vestre Bnr.19 fra F W Treschow til Kristian Gundersen for kr. 4800, hvorpå sælger forbeholdt seg retten veirett, strandrett, jagtrett, tømmerlegges osv. Datert 14.02.1893, tinglyst 02.03.1893

 

Siljan 1900 - Gurholt vestre (gaard) Gnr.23 Bnr.18, Bnr.19

Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb.Tru.

Kristian Gunders. Gurholt m g b hf Gaardbruger S 1833 Slemdal herred* n s

Anna Helvik Pedersd. k g b hm Gaardbrugerkone 1838 Slemdal herred* n s

Peder Kristians. Gurholt m ug b s Jord- og Skogbrugsarbeider 1868 Gjerpen Brb n s

Kristian Kristians. Gurholt m ug b s Jord- og Skogbrugsarbeider 1875 Gjerpen Brb n s

Anne Karine Kristiansd. k ug b d Kreaturstel 1873 Gjerpen Brb n s

Ida Kristiansd. k ug b d Husgjerning 1880 Gjerpen Brb n s

 

Matrikkelen 1905

Gurholt Gnr.23

Bnr.18 - Gurholt vestre - eier/bruker Kristian Gundersen.

 

Kristian døde i 1906.

 

 

Gift 29.03.1864 i Siljan kirke TE.,[5] med Anne Helvig Pedersdatter,[6] født 09.03.1838 i Island Siljan TE.,[7] (datter av Peder Nilsen og Marie Nilsdatter), døpt 25.03.1838 i Siljan kirke TE.,7 konfirmert 02.10.1853 i Gjerpen kirke TE.,[8] død 23.07.1915 i Gurholt Siljan TE.,[9] gravlagt 28.07.1915 i Siljan kirkegård TE.

 

Anne:

Hun ble konfirmert i Gjerpen fordi hun var syk. Den egentlige konfirmasjonsdagen 25.09.1853 i Siljan.

 

Hun bodde på Island da hun giftet seg i 1864.

 

Anne Helvig og arvingene solgte i 1906 Gurholt/Vestre Bnr.18 og Gurholt/Vestre Bnr.19 til sønnen Peder mot fritt opphold og pleie for moren:

Skjøte på Gurholt/Vestre Bnr.18 og Gurhol/Vestre Bnr.19 fra Kristian Gundersens enke og arvinger ifølge attest til Peder Kristiansen Gurholt for kr. 4400, med forbehold for enken av livsvarig bruksrett til eiendommen og i sykdomstilfelder forsvarig pleie. Datert 18.12.1906, tinglyst 16.01.1907.

 

Hun bodde hos sønnen på Gurholt Vestre i 1910.

 

Anne Helvig døde i 1915.

 

Barna skrev seg som Gurholt.

 

 

 

 

I.    Ingeborg Marie Kristiansdatter,[10] født 09.03.1866 i Oterholt Gjerpen TE.,[11] døpt 27.05.1866 i Gjerpen kirke TE.,11 konfirmert 10.10.1880 i Siljan kirke TE.,[12] død 03.02.1939 i Gurholt Siljan TE.[13]

      

      

       Gift 05.12.1890 i Siljan kirke TE.,[14] med Hans Jacob Eriksen,[15] født 11.12.1857 i Haugen u/Gurholt Siljan TE.,[16] (sønn av Erik Pedersen og Anne Kristine Olsdatter), døpt 24.01.1858 i Siljan kirke TE.,16 konfirmert 06.10.1872 i Siljan kirke TE.,[17] død 14.01.1936 i Nordheim Siljan TE.13

      

       Se Gurholt/Haugen

 

 

              

II.   Peder Kristiansen, født 23.03.1868 i Listul Gjerpen TE., døpt 01.06.1868 i Gjerpen TE.,[18] konfirmert 14.10.1883 i Siljan kirke TE.,[19] død 28.01.1939 i Gurholt Siljan TE.

      

       Se Gurholt/Vestre denne gården

 

 

 

III. Gunder Kristiansen,[20] født 14.11.1870 i Listul Gjerpen TE.,[21] døpt 12.03.1871 i Gjerpen kirke TE.,52 konfirmert 04.10.1885 i Siljan kirke TE.[22]

      

       Han kom med foreldrene til Siljan i 1880. Han meldte flytting fra Siljan til Skien i 1891.

      

       Han ble kjøpmann på Falkum og de skrev seg som Gurholt.

      

      

       Gift[23] med Sophie Jacobsen, født 08.08.1871 i Brevik TE.,54 (datter av Jacob Jensen og Gurine Sivertsen), døpt 10.09.1871 i Brevik TE.,[24] død 1954.54

      

       Sophie:

       Hennes far var skipstømmermann i Brevik.

 

       Se gamlegjerpen.no (Århusv. 96 under Falkum).

      

 

 

IV. Anne Karine Kristiansdatter,51 født 01.01.1873 i Listul Gjerpen TE., døpt 16.03.1873 i Gjerpen TE.,[25] død ca 1948 i Gurholt Siljan TE.

      

       I 1900 bodde hun hos sine foreldre på Gurholt.

      

       Etter at Peder Kristiansen Gurholt døde i 1906 overtok Karine og søsteren Ida Gurholt gården Gurholt/Vestre Bnr.18 og Gurholt/Vestre Bnr.19:

       Grunnbokshjemmel for søstrene Karine og Ida Gurholt (begge myndige) til Gurholt/Vestre Bnr.18 og Gurholt Bnr.19 i henholdt til testamente oprettet av Peder K Gurholt den 14.02.1939 og døsattest for den samme av 02.06.1939

      

       Etter at Anne Karine Gurholt døde ble søsteren Ida Gurholt eneeier av Gurholt/Vestre Bnr.18:

       Skjøte fra skifteforvalteren i Anne Karine Gurholts dødsbo til Ida Gurholt f. 25.01.1880 på halvparten av Gurholt/Vestre Bnr.18 for kr. 4250. Datert 08.05.1948

      

 

 

V.   Kristian Kristiansen,51 født 26.12.1875 i Listul Gjerpen TE.,[26] døpt 06.02.1876 i Gjerpen kirke TE.,57 konfirmert 05.10.1890 i Siljan kirke TE.,[27] død 11.05.1903 i Gurholt Siljan TE.,[28] gravlagt 15.05.1903 i Siljan kirkegård TE.

      

       I 1900 bodde han hos sine foreldre på Gurholt.

      

 

 

VI. Ida Kristiansdatter,51 født 25.01.1880 i Listul Gjerpen TE.,[29] døpt 08.02.1880 i Gjerpen kirke TE.,60 konfirmert 30.09.1894 i Siljan kirke TE.,[30] død 27.12.1958 i Gurholt Siljan TE.13

      

       I 1900 bodde hun hos sine foreldre på Gurholt.

      

       Etter at Peder Kristiansen Gurholt døde i 1906 overtok hans søstre Karine og Ida Gurholt gården Gurholt/Vestre Bnr.18 og Gurholt/Vestre Bnr.19:

       Grunnbokshjemmel for søstrene Karine og Ida Gurholt (begge myndige) til Gurholt/Vestre Bnr.18 og Gurholt Bnr.19 i henholdt til testamente oprettet av Peder K Gurholt den 14.02.1939 og døsattest for den samme av 02.06.1939

      

       Etter at Anne Karine Gurholt døde ble søsteren Ida Gurholt eneeier av Gurholt/Vestre Bnr.18:

       Skjøte fra skifteforvalteren i Anne Karine Gurholts dødsbo til Ida Gurholt f. 25.01.1880 på halvparten av Gurholt/Vestre Bnr.18 for kr. 4250. Datert 08.05.1948

      

       Matrikkelutkast 1950

       Gurholt Gnr.23

       Bnr.18 - Gurholt vestre - 0 mark 94 øre - Ida Gurholt

      

       Ida Gurholts dødsbo solgte i 1960 Gurholt/Vestre Bnr.18 til Einar Nordheim:

       Skjøte på Gurholt/Vestre Bnr.18 fra Ida Gurholts døsbo til Einar Nordheim f. 29.05.1935 for kr. 17 000. Datert 29.07.1960

      

 

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 246 og 551.

[2]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 6.

[3]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 164.

[4]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 186.

[5]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 233.

[6]  Siljan bygdebok. side 551.

[7]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 17.

[8]  Gjerpen ministerialbok 1834-1857. side 200.

[9]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 130.

[10]  Siljan bygdebok. side 251 og 257.

[11]  Gjerpen ministerialbok 1857-1871. side 127.

[12]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 135.

[13]  Siljan kirkegård.

[14]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 191.

[15]  Siljan bygdebok. side 250 og 257.

[16]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 58.

[17]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 94.

[18]  Gjerpen ministerialbok 1857-1871. side 54.

[19]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 141.

[20]  Siljan bygdebok. side 246.

[21]  Gjerpen ministerialbok 1857-1871. side 66.

[22]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 144.

[23]  Gamle Gjerpen.

[24]  Brevik ministerialbok 1866-1881. side 38.

[25]  Gjerpen ministerialbok 1872-1885. side 81.

[26]  Gjerpen ministerialbok 1872-1885. side 15.

[27]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 155.

[28]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 184.

[29]  Gjerpen ministerialbok 1872-1885. side 105.

[30]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 162.

[31]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 241.

[32]  Flesberg Lyngdal ministerialbok 1879-1905. side 7.

[33]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 136.