| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I VESTRE Bnr.18 u/GURHOLT ETTER 1814

 


 

 

Peder Kristiansen f. 1868

 

 

 

Peder Kristiansen, født 23.03.1868 i Listul Gjerpen TE., døpt 01.06.1868 i Gjerpen TE.,[1] konfirmert 14.10.1883 i Siljan kirke TE.,[2] død 28.01.1939 i Gurholt Siljan TE.

Han var sønn av Kristian Gundersen og Anne Helvig Pedersdatter på Gurholt Vestre.

 

Han kom til Siljan med foreldrene i 1880. I 1900 bodde han hos sine foreldre på Gurholt.

 

Peder ble i 1901 ble han utlagt som far til et uekte barn. Barnets mor var Ingeborg Emilsdatter f. 1880 i Flesberg. Hun bodde i 1901 på Kjølnes u/Gurholt i Siljan. I ministerialboken kan vi lese at Peder Kristiansen under ed benektet at han var far til dette barnet. Ved dom av 26.10.1903 ble dette at han skulle være far til dette barnet endret. Ved konfirmasjonen til barnet i 1915 står det far ukjent.

 

Hans mor og arvingene solgte i 1906 Gurholt/Vestre Bnr.18 og Gurholt/Vestre Bnr.19 til Peder:

Skjøte på Gurholt/Vestre Bnr.18 og Gurhol/Vestre Bnr.19 fra Kristian Gundersens enke og arvinger ifølge attest til Peder Kristiansen Gurholt for kr. 4400, med forbehold for enken av livsvarig bruksrett til eiendommen og i sykdomstilfelder forsvarig pleie. Datert 18.12.1906, tinglyst 16.01.1907

 

Han var i 1910 eier og bruker av Gurholt Vestre Bnr.18 og Bnr.19. Hans bodde der med to søsken og sin mor.

 

Siljan 1910 - Gurholt vestre Gnr.23 Bnr.18, Bnr.19

Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

Peder Kristiansen m ug b hf Gaardbruker, selveier 23.03.1868 Gjerpen n s

Karine Kristiansen k ug b tj Hus- og kreaturstel 01.01.1873 Gjerpen n s

Ida Kristiansen k ug b tj Hus- og kreaturstel 25.01.1880 Gjerpen n s

Kristian Hansen m ug b tj Gaardsarbeide 20.03.1896 Slemdal n s

Anne Hedvik Kristiansen k e b fl Ophold hos sin søn, hf. Deltar i Huslige sysler

 

Peder skilte i 1932 ut Gurholt/Norstad Bnr.27 fra Gurholt/Vestre Bnr.19 og solgte den til Peder Norheim:

Skyldelingsforretning avholdt på Gurholt/Vestre Bnr.19 den 31.01.1931, hvorved utskilt Gurholt/Norestad Bnr.27. Tinglyst 06.02.1931

Skjøte på Gurholt/Norstad Bnr.27 fra Peder K Gurholt (ugift) til Peder Norheim for kr. 125. Datert 10.04.1931, tinglyst 03.07.1931

 

Peder døde i 1939.

 

Etter at han døde overtok hans søstre Karine og Ida Gurholt gården Gurholt/Vestre Bnr.18 og Gurholt/Vestre Bnr.19:

Grunnbokshjemmel for søstrene Karine og Ida Gurholt (begge myndige) til Gurholt/Vestre Bnr.18 og Gurholt Bnr.19 i henholdt til testamente oprettet av Peder K Gurholt den 14.02.1939 og døsattest for den samme av 02.06.1939.

 

 

 

 

 [1]  Gjerpen ministerialbok 1857-1871. side 54.

[2]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 141.

[3]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 241.

[4]  Flesberg Lyngdal ministerialbok 1879-1905. side 7.

[5]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 136.

[6]  Siljan bygdebok. side 97 og 175.

[7]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 93.

[8]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 96.

[9]  Siljan kirkegård.

[10]  Siljan bygdebok. side 175.

[11]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 97.