| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I ØDEGÅRDEN Bnr.3 u/GURHOLT ETTER 1814

 


 

 

Ole Andersen f. 1798 og Pernille Siulsdatter f. 1795 sin familie.

 

 

 

Ole Andersen,[1] født 1798 i Kjølnes u/Gurholt Siljan TE., døpt 09.09.1798 i Siljan kirke TE.,[2] konfirmert 19.03.1815 i Siljan kirke TE.,[3] død 25.10.1868 i Ødegården u/Gurholt Siljan TE.,[4] gravlagt 01.11.1868 i Siljan kirkegård TE.[5]

Han var sønn av Anders Paulsen og Maren Olsdatter på Kjølnes u/Gurholt før 1814.

 

Ole giftet seg i 1823. Han kom fra Kjølnes Nordre u/Gurholt.

 

De døpte barn som husmenn på Kjølnes u/Gurholt i 1823 og 1826. I 1828 døpte de barn som inderster på Prestejordet u/Gurholt. I 1830 og 1833 døpte de barn som ”inderster” på Kjølnes. I 1833 nevnes Ole som arbeidsmann. Hans foreldre bodde på Kjølnes Nordre på denne tiden så de bodde trolig der.

 

Han overtok feste på Ødegården i 1841 som Ole Kiste.

 

Festeseddel fra Etatsraad Treschow til Ole Kjølnes paa pladsen Ødegaarden under Guurholt. Datert 10.08.1841, tinglyst 30.08.1841

 

I 1865 bodde de på Ødegården sammen med sønnen Kristen og hans familie.

 

Siljan 1865 - Ødegaarden u/Gurholt

Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

Ole Andersen m g Husfader Husmand med Jord 68 (alder) Slemdal Prgj.

Pernille Sigurdsdatter k g hans Kone 70 (alder) Slemdal Prgj.

Christen Olsen m g deres Søn Tømmermand 36 (alder) Slemdal Prgj.

Maren D. Jensdatter k g hans Kone 27 (alder) Slemdal Prgj.

Ole P. Christensen m ug deres Søn 1 (alder) Slemdal Prgj.

Maren Olsdatter k ug Husfaderens Datter 31 (alder) Slemdal Prgj.

 

Ole døde på Ødegården i 1868.

 

 

Gift 27.07.1823 i Siljan kirke TE.,[6] med Pernille Siulsdatter,[7] født 1795 i Toa u/Island Siljan TE. (datter av Siul Siulsen og Dorte Pedersdatter), døpt 11.01.1795 i Siljan kirke TE.,[8] konfirmert 24.09.1813 i Siljan kirke TE.,[9] død 17.01.1870 i Ødegården u/Gurholt Siljan TE.,[10] gravlagt 25.01.1870 i Siljan kirkegård TE.10

 

Pernille:

Hun kom fra Toa u/Island. Pernille døde som enke på Ødegården i 1870.

 

 

 

I.    Jacob Olsen,[11] født 28.09.1823 i Kjølnes u/Gurholt Siljan TE.,[12] døpt 19.10.1823 i Siljan kirke TE.,12 konfirmert 22.10.1838 i Siljan kirke TE.[13]

      

       Jacob giftet seg i Tønsberg i 1857.

 

       Familien nevnes der i 1865 tellingen.

 

       Tønsberg - 1865:

       Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

       Jakob Olsen 43 Slemdal hf g Tømmermd.

       Elise Jakobsdatter 31 Nøtterø Hans Kone g

       Julie Anette Jakobsdatter* 8 Tønsberg d ug

       Oskar Jakobsen* 5 Tønsberg s ug

       Bernt Jakobsen* 5 Tønsberg s ug

       Petra?? Jakobsdatter* 2 Tønsberg d ug

      

       Han bodde fortsatt i Tønsberg i 1900, men da som enkemann.

 

      

       Gift 27.12.1857 i Tønsberg VE.,[14] med Elisa Jacobsdatter, født 27.10.1825 i Smidsrød Nøtterøy VE. (datter av Jacob Christoffersen og Anne Catrine Hansdatter), døpt 03.11.1825 i Nøtterøy VE.[15]

      

       Elisa:

       Hennes far var matros og foreldrene var inderster på Smidsrød på Nøtterøy da hun ble født.

      

 

 

II.   Siul Olsen, født 28.02.1826 i Kjølnes u/Gurholt Siljan TE.,[16] døpt 12.03.1826 i Siljan kirke TE.16

 

 

 

III. Daniel Olsen,11 født 28.04.1828 i Prestjordet u/Gonsholt Siljan TE.,[17] døpt 01.06.1828 i Siljan kirke TE.,16 konfirmert 21.07.1844 i Siljan kirke TE.,[18] død 13.01.1889 i Myra u/Sørbø Siljan TE.,[19] gravlagt 19.01.1889 i Siljan kirkegård TE.18

      

       Ved konfirmasjonen bodde han i Kjølnes.

      

      

       Gift 28.01.1849 i Siljan kirke TE., med Anne Siulsdatter,[20] født 25.02.1820 i Snurren u/Prestegården Siljan TE.,[21] (datter av Siul Larsen og Lisbet Larsdatter), døpt 12.03.1820 i Siljan kirke TE.,20 konfirmert 16.10.1836 i Siljan kirke TE.,[22] død 09.09.1891 i Myra u/Sørbø Siljan TE.,[23] gravlagt 16.09.1891 i Siljan kirkegård TE.22

      

       Se Myra u/Sørbø

 

 

 

IV. Kristen Olsen,11 født 12.10.1830 i Kjølnes u/Gurholt Siljan TE.,[24] døpt 19.12.1830 i Siljan kirke TE.,23 konfirmert 09.08.1846 i Siljan kirke TE.,[25] død 13.03.1913 i Gromstul under Bø Gjerpen TE.[26]

      

       Ved konfirmasjonen bodde han i Kjølnes.

      

      

       Gift 04.11.1864 i Siljan kirke TE., med Maren Dortea Jensdatter,[27] født 06.09.1839 i Grorud Siljan TE.,[28] (datter av Jens Hansen og Grete Jacobsdatter), døpt 06.10.1839 i Siljan kirke TE.,27 konfirmert 12.08.1855 i Siljan kirke TE.,[29] død 29.09.1897 i Gromstul under Bø Gjerpen TE.25

      

       Se Ødegården u/Gurholt

 

 

 

V.   Maren Olsdatter,[30] født 13.02.1833 i Kjølnes u/Gurholt Siljan TE.,[31] døpt 03.03.1833 i Siljan kirke TE.,29 konfirmert 01.10.1848 i Siljan kirke TE.,[32] død 21.08.1890 i Serkland Siljan TE.,[33] gravlagt 27.08.1890 i Siljan kirkegård TE.31

      

 

       Gift 05.11.1880 i Siljan kirke TE.,[34] med Peder Gulliksen,[35] født 01.04.1819 i Serkland Siljan TE.,[36] (sønn av Gullik Olsen og Helvig Pedersdatter), døpt 07.05.1819 i Siljan kirke TE.,34 konfirmert 02.03.1834 i Siljan kirke TE.,[37] død 07.06.1911 i Serklandrønningen Siljan TE.,[38] gravlagt 13.06.1911 i Siljan kirkegård TE.

      

       Se Serkland

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 248-250.

[2]  Eidanger ministerialbok 1764-1814. side 80.

[3]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 279.

[4]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 298.

[5]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 235.

[6]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 218.

[7]  Siljan bygdebok. side 592.

[8]  Eidanger ministerialbok 1764-1814. side 71.

[9]  Jørn Olsens gårds og slektshistorie for Siljan før 1814.

[10]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 299.

[11]  Siljan bygdebok. side 249 og 250.

[12]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 72.

[13]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 152.

[14]  Tønsberg ministerialbok 1855-1864. side 226.

[15]  Nøtterøy ministerialbok 1814-1838. side 126-127.

[16]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 77.

[17]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 81.

[18]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 160.

[19]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 251.

[20]  Siljan bygdebok. side 455.

[21]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 64.

[22]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 151.

[23]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 254.

[24]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 85.

[25]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 162.

[26]  Gamle Gjerpen.

[27]  Siljan bygdebok. side 250.

[28]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 21.

[29]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 173.

[30]  Siljan bygdebok. side 249.

[31]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 4.

[32]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 165.

[33]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 253.

[34]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 184.

[35]  Siljan bygdebok. side 261.

[36]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 61.

[37]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 148.

[38]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 125.