| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SKILBRED 

 


 

 

 

Nils Olsen f. 1775 sin familie. Han giftet seg 1. gang med Anne Jacobsdatter f. 1780 og 2. gang med Maren Hansdatter f. 1800.

 

 

 

Nils Olsen, født 1775 på Skilbred i Siljan,[1] døpt 06.08.1775 i Siljan kirke,1 konfirmert 16.03.1794 i Siljan kirke,[2] død 28.02.1863 på Skilbred i Siljan, gravlagt 08.03.1863 på Siljan kirkegård.[3]

Han var sønn av Ole Jonsen og Helvig Jacobsdatter Skilbred.

  

Nils giftet seg 1. gang i 1801.

 

Trol. 12/10-1800 i Sillien. Cop. 8/7-1801.

Nils Olsen Schieldbredt og P. Anne Jacobsd. Præstegaarden.

Caut: Anund Jacobsøn og Solve Olsen Præstegaarden.

 

Han overtok som selveier på en brukerpart av Skilbred etter sin far.

 

Bosatt på Skilbred i 1801:

Nils Olsen m 1ste ægteskab Husbonde Gaardbruger 26 (alder)

Anne Jacobsdatter k 1ste ægteskab Kone 21 (alder)

Mari Larsdatter k Ugift Tjenestepige 24 (alder)

 

Han foreldre bodde også der i 1801. De nevnes som inderster (leieboere).

 

Fra 1807 ble også hans bror Jon også bruker på gården Skilbred. Gården ble da delt på denne tiden. Nils ble bosatt på "Søstua" og Jon på "Nordstua".

 

Nils solgte i 1827 sin eierdel i Skilbred til Løvenskiold og fikk feste på gården på livstid for han og hans kone.

 

Skjøte fra Niels Olsen til Statsraad Løvenskiold på 6 skinn i Skjelbred løbenummer 507. (thingl. 01.09.1827)

Festebrev fra Statsraad Løvenskiold til Niels Olsen og hans kone for begges livstid på 6 skinn i Skjelbred. (thingl. 01.09.1827)

 

Han giftet seg 2. gang i 1827.

 

Siljan - 20/10-1827

Enkem. Nils Olsen Skilbred, 51. Gaardmand.

Pige Maren Hansd. Højset, 27.

Forl: Lars Knudsen Højset og Peder Øverbøe.

 

Matrikkelen 1838
Skjældbred matrikkelnr. 166 (gammelt matrikkelnummer 165)
Løpenummer 507 - Skjældbred - skyld 6 skinn - oppsitter Niels Olsen 

 

Nils døde på Skilbred i 1863.  

 

 

(1) Gift 08.07.1801 i Siljan kirke,[4] med Anne Jacobsdatter, født 1780 på Prestegården i Siljan,[5] (datter av Jacob Christensen og Helvig Torgersdatter), døpt 11.06.1780 i Siljan kirke,5 konfirmert 01.11.1795 i Siljan kirke,[6] død 13.01.1824 på Skilbred i Siljan, gravlagt 27.01.1824 på Siljan kirkegård.[7]

 

Anne:

Hun døde på Skilbred i 1824.

 

(2) Gift 20.10.1827 i Siljan kirke, med Maren Hansdatter, født 1800 på Høgset i Siljan,[8] (datter av Hans Olsen og Karen Pedersdatter), døpt 14.12.1800 i Siljan kirke,8 konfirmert 19.03.1815 i Siljan kirke,[9] død 14.10.1880 på Skilbred i Siljan, gravlagt 23.10.1880 på Siljan kirkegård.[10]

 

Maren:

Hun bodde som enke på en del av Skilbred i 1865.

 

Skilbred - løpenummer 507 - 1865:
Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad
Maren Hansdatter k e Husmoder Gaardbger, Leilænding 65 (alder) Slemdal Prgj.
Peder Nielsen m ug hendes Søn bestyrer Moderens Gaardsbrug 33 (alder) Slemdal Prgj.
Anne Nielsdatter k ug hendes Datter 35 (alder) Slemdal Prgj.
Tollef Endresen m ug Tjenestedreng 18 (alder) Saude Prgj.

 

Hun døde der i 1880.

 

 

 

I.    Knud Nilsen, (sønn av Nils Olsen og Anne Jacobsdatter) født 1801 på Skilbred i Siljan,[11] døpt 26.04.1801 i Siljan kirke,11 død 1801 på Skilbred i Siljan,[12] gravlagt 31.05.1801 på Siljan kirkegård.12

      

       Nils Olsen Schildbred og Anne Jacobsdatter - Knud

       Faddere: Karen Olsdtr. Holte, Ingebor Olsdtr. Schielbred, Hans Nilsen Holte, Anund Jacobsen Præstegaarden, Christen Jacobsen ibid.

      

       Gravlagt som "Knud Nielsen Schieldbred 4 uger".

      

      

 

II.   Jacob Nilsen, (sønn av Nils Olsen og Anne Jacobsdatter) født 1802 på Skilbred i Siljan,[13] døpt 01.08.1802 i Siljan kirke,13 død 1802 på Skilbred i Siljan,[14] gravlagt 29.08.1802 på Siljan kirkegård.14

      

       Nils Olsen Schielbred og Anne Jacobsdatter - Jacob

       Faddere: Karen Pedersdtr. Høyseth, Ingebor Olsdtr. Schieldbred, Anund Jacobsen Præstegaarden, Hans Nilsen Holte, John Olsen Schielbred.

      

       Gravlagt som "Jacob Nilsen Schielbred 3 uger".

      

      

 

III. Maria Nilsdatter, (datter av Nils Olsen og Anne Jacobsdatter) født 1803 på Skilbred i Siljan,[15] døpt 09.10.1803 i Siljan kirke,15 død 1803 på Skilbred i Siljan,[16] gravlagt 27.10.1803 på Siljan kirkegård.16

      

       Nils Olsen Schieldbred og Anne Jacobsdatter - Maria

       Faddere: Karen Pedersdtr. Høyseth. Ingebor Olsdtr. Schielbred, Anund Jacobsen Præstegaarden, Torger Jacobsen ibid, Jon Olsen Schieldbred.

      

       Gravlagt som "Maria Nilsd. Schielbred 3 uger".

      

      

 

IV. Marie Nilsdatter, (datter av Nils Olsen og Anne Jacobsdatter) født 1805 på Skilbred i Siljan,[17] døpt 13.01.1805 i Siljan kirke,17 død 04.12.1890 i Island Siljan TE., gravlagt 11.12.1890 i Siljan kirkegård TE.

 

       Nils Olsen Schielbred og Anne Jacobsdatter - Marie

       Faddere: Kari Olsdtr. Holte, Ingeborg Olsdtr. Schielbred, Anund Jacobsen Præstegaarden, Jacob Nilsen Høysæth, John Olsen Schielbred.

      

       De var i 1865 bosatt på Opjordet u/Island.

 

      

       Gift 21.10.1832 i Siljan, med Peder Nilsen, født 1801 på Island i Siljan,[18] (sønn av Nils Jacobsen og Ingeborg Abrahamsdatter), døpt 25.10.1801 i Siljan kirke,18 død 11.09.1871 på Oppjordet u/Island i Siljan, gravlagt 17.09.1871 på Siljan kirkegård.[19]

      

       Se Opjordet i/Island etter 1814

 

      

      

V.   Knud Nilsen, (sønn av Nils Olsen og Anne Jacobsdatter) født 1807 på Skilbred i Siljan,[20] døpt 02.08.1807 i Siljan kirke,20 konfirmert 15.08.1824 i Siljan kirke.[21]

      

       Nils Olsen Schieldbred og Anna Jacobsdatter - Knud

       Faddere: Ingeborg Erichsdtr. Præstegaarden, Margrethe Andersdtr. ibid, Anund Jacobsen ibid, Hans Nilsen Holte, John Olsen Schieldbredt.

      

      

 

VI. Ole Nilsen, (sønn av Nils Olsen og Anne Jacobsdatter) født 01.02.1810 på Skilbred i Siljan,[22] døpt 11.02.1810 i Siljan kirke,22 død 10.09.1815 på Skilbred i Siljan, gravlagt 11.10.1815 på Siljan kirkegård.[23]

      

       Niels Olsen Skieldbred og Anne Jacobsdatter - Ole

       Faddere: Kirsten Skielbred, Karen Høysæt, Henrik og Bent Skielbred, Christen Præstegaarden.

      

 

 

VII. Helvig Nilsdatter, (datter av Nils Olsen og Anne Jacobsdatter) født 28.05.1812 på Skilbred i Siljan,[24] døpt 07.06.1812 i Siljan kirke,24 konfirmert 13.07.1828 i Siljan kirke.[25]

      

       Niels Olsen Skielbred og Anne Jakobsdatter - Helvig

       Faddere: Kirsten Skielbred, Else Skielbred, Anund Præstegaarden, Jakob og Mathias Skielbred.

 

       Hun meldte flytting til Larvik 30. juli 1843.

      

 

 

VIII. Jacob Nilsen, (sønn av Nils Olsen og Anne Jacobsdatter) født 27.11.1814 på Skilbred i Siljan, døpt 18.12.1814 i Siljan kirke,[26] død 10.09.1815 på Skilbred i Siljan, gravlagt 11.10.1815 på Siljan kirkegård.23

 

 

 

IX. Ole Nilsen, (sønn av Nils Olsen og Anne Jacobsdatter) født 18.09.1816 på Skilbred i Siljan, døpt 22.09.1816 i Siljan kirke,[27] konfirmert 09.09.1832 i Siljan kirke,[28] død 19.08.1901 på Kamperhaug u/Høyset i Siljan, gravlagt 26.08.1901 på Siljan kirkegård.[29]

      

       Han og kone flyttet til Kamperhaug u/Høyset

 

      

       Gift 31.08.1845 i Siljan kirke, med Marie Siulsdatter, født 12.11.1821 på Myra i Siljan (datter av Siul Larsen og Lisbeth Larsdatter), døpt 06.01.1822 i Siljan kirke,[30] konfirmert 22.10.1838 i Siljan kirke,[31] død 07.06.1907 på Kamperhaug u/Høyset i Siljan, gravlagt 13.06.1907 på Siljan kirkegård.[32]

 

       Se Kamperhaug Bnr.8 u/Høiseth etter 1814

 

 

 

X.   Ingeborg Nilsdatter, (datter av Nils Olsen og Anne Jacobsdatter) født 12.02.1819 på Skilbred i Siljan, døpt 28.02.1819 i Siljan kirke,[33] død 21.03.1819 på Skilbred i Siljan, gravlagt 07.05.1819 på Siljan kirkegård.[34]

      

       Hun stod nok feilaktig som Karen da hun ble gravlagt.

      

 

 

XI. Karen Nilsdatter, (datter av Nils Olsen og Anne Jacobsdatter) født 09.05.1820 på Skilbred i Siljan, døpt 28.05.1820 i Siljan,[35] konfirmert 16.10.1836 i Siljan kirke,[36] død 14.09.1903 på Nøklegård i Gjerpen.

 

       De kom til Nøklegård i Gjerpen. Nøklegård 2 - Nøklegård søndre

 

 

       Gift 17.09.1846 i Siljan,[37] med Abraham Nilsen, født 24.08.1811 på Island i Siljan,[38] (sønn av Nils Jacobsen og Ingeborg Abrahamsdatter), døpt 25.08.1811 i Siljan kirke,38 konfirmert 30.07.1826 i Siljan kirke, død 14.12.1868 på Nøklegård i Gjerpen.[39]

 

       Se gamlegjerpen.no

 

 

 

XII. Ingeborg Nilsdatter, (datter av Nils Olsen og Anne Jacobsdatter) født 26.05.1823 på Skilbred i Siljan, døpt 15.06.1823 i Siljan kirke,[40] konfirmert 22.10.1838 i Siljan kirke.[41]

 

 

 

XIII. Hans Nilsen, (sønn av Nils Olsen og Maren Hansdatter) født 23.08.1828 på Skilbred i Siljan, døpt 31.08.1828 i Siljan kirke,[42] konfirmert 21.07.1844 i Siljan kirke,[43] død 04.07.1867 på Kløverød i Siljan, gravlagt 08.07.1867 på Siljan kirkegård.[44]

      

 

       Gift 06.08.1854 i Siljan kirke, med Maren Andersdatter, født 08.10.1827 på Tveiten u/Gurholt i Siljan (datter av Anders Findsen og Marte Olsdatter), døpt 20.10.1827 i Siljan kirke,[45] konfirmert 31.07.1842 i Siljan kirke,[46] død 18.11.1898 i Høiseth Siljan, [8] død 26.11.1898 på Siljan kirkegård.

 

       Se Kløverød etter 1814

 

 

 

XIV. Anne Nilsdatter, (datter av Nils Olsen og Maren Hansdatter) født 08.12.1830 på Skilbred i Siljan, døpt 19.12.1830 i Siljan kirke,[47] konfirmert 09.08.1846 i Siljan kirke.[48]

      

 

       Gift 16.09.1867 i Siljan kirke, med Ole Gundersen, født 01.01.1825 på Afsøla u/Sølland i Siljan (sønn av Gunder Aslaksen og Ingeborg Andersdatter), døpt 25.01.1825 i Siljan kirke,[49] konfirmert 06.11.1840 i Siljan kirke,[50] død 10.11.1887 på Holt i Gjerpen.39

      

       Ole:

       Han var enkemann etter Marie Guttormsdatter f. 1829 d. 1865. Hun var datter av Guttorm Larsen og kom fra Søntvedt. Hun døde på Berberg i Gjerpen.

 

 

XV. Peder Nilsen, (sønn av Nils Olsen og Maren Hansdatter) født 17.10.1833 på Skilbred i Siljan, døpt 21.10.1833 i Siljan kirke,[51] konfirmert 01.10.1848 i Siljan kirke,[52] død 31.01.1904 på Hagen u/Sørbø i Siljan, gravlagt 06.02.1904 på Siljan kirkegård.[53]

      

       

       Gift 15.08.1870 i Siljan kirke, med Gunhild Guttormsdatter, født 16.03.1847 på Søntvedt i Siljan (datter av Guttorm Larsen og Marthe Halvorsdatter), døpt 06.06.1847 i Siljan kirke,[54] konfirmert 18.08.1861 i Siljan kirke.[55]

      

       Se Skilbred etter 1814

 

 

 

 [1]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 23.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 54.

[3]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 292.

[4]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 35.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 55.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 152.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 92.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 279.

[10]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1864-1908, side 244.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 95.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 186.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 99.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 187.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 103.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 188.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 139.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 96.

[19]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1864-1908, side 237.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 148.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 287.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 155.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 145.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 160.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 273.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 48.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 53.

[28]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 146.

[29]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1864-1908, side 262.

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 68.

[31]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 154.

[32]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr. 3 (1896-1910), skannet av digitalarkivet, side 187.

[33]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 61.

[34]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 149.

[35]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 64.

[36]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 151.

[37]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 221.

[38]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 158.

[39]  gamlegjerpen.no.

[40]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 72.

[41]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 153.

[42]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 82.

[43]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 160.

[44]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1864-1908, side 235.

[45]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 79.

[46]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 159.

[47]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 84.

[48]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 163.

[49]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 75.

[50]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 155.

[51]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 6.

[52]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 164.

[53]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr. 3 (1896-1910), skannet av digitalarkivet, side 185.

[54]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 36.

[55]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 179.