| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I TVEITAN

 


 

 

 

Peder Olsen f. ca 1680 sin familie. Han giftet seg 1. gang med Anne Jacobsdatter f. ca 1673 og 2. gang med Maren Nilsdatter f. ca 1707.

 

 

 

Peder Olsen, født ca 1680 på Eidet i Siljan,[1],[2] død 1762 på Tveitan i Siljan,[3] gravlagt 06.01.1762 på Siljan kirkegård.3

Han var sønn av Ole Nilsen og Sissel Jacobsdatter på Eidet u/Moholt.

 

Han overtok en del (1 hud 1 1/2 skinn) av gården Tveitan i 1706. Det nevnes en tilliggende sag. (Bygselsbrev datert 10.02.1706)

 

I 1707 var gården delt. Tønnes Jacobsen og Peder hadde hver sin halvdel. I 1711 var de samme to brukere og Peder Olsen nevnes med kvinne og et barn. De brukte fortsatt hver sin del i 1723.

 

I 1723 nevnes han som eier av en del (3 settinger eller 1/4 tønne) på Brattås som Peder Tvetten. (Han var nok den Peder som brukte en del av Brattås i 1723. Han brukte den sammen med Tveitan.)

 

Han giftet seg 2. gang i 1733.

 

Trol. 21/10-1733 i Slemdal. Copul. 27/12-1733.

Corporal Peder Olsøn Tveten og Maren Nielsd. Solverøed.

Caut: Ingebricht Larsøn Island og Olle Thomæsøn Eye.

 

Han gravlegges som " Per Tveten 82 aar".

 

I  skifte i 1762 finner vi igjen eierdelen (1/4 tønne) i  Brattaas. 

 

Tveitan i Slemdal 24.2.1762 Sk.pr. 6a, Fol. 253b

Peder Olsen død g. Maren Nielsdtr.

Barn:

1. Lars Pedersen død og etterlater seg 1 sønn og 2 døtre:

    a. sønnen Ole Larsen myndig

    b. eldste datter Marthe Larsdatter gift med Rasmus Kløverød

    c. datteren Anne Larsdatter gift med Daniel Kittilsen Thorsholt

2. Jacob Pedersen ,myndig og bor på gården Island i Slemdal

3. Gunnild Pedersdatter, gift med Ole Rue

4. Aaste Pedersdatter gift med Gunder Tormoesrød

5. Lisbet Pedersdatter gift med Jacob Øverbøe

6. Anne Pedersdatter gift med Anders Olsen boende på samme gaard

7. Pernille Pedersdatter 19 år.

8. Ingebor Pedersdatter 16 år.

9. Kirstie Pedersdatter 10 år.

Brt: 58-1-22. Net: 8-"-14. Hvori medregnet jordegods: Brataas. 1 qvarter m.b. takst 20 rd. Skjøte 7.11.1720.

 

 

(1) Han giftet seg med1 Anne Jacobsdatter, født ca 1673,1,2 (mulig datter av Jacob Tønnesen og Jacob Tønnesen sin 1. hustru) død 1733 på Tveitan i Siljan,1,[4] gravlagt 14.01.1733 på Siljan kirkegård.4

 

Anne:

Hun var fadder til Merete Jacobsdatter Tormodsrød sin datter Karen i 1713. Kan de være søstre? Der var også Tommas Jacobsen Tvetten fadder. Han kan også ha vært en bror, men han var jo også nabo? Hun var da en mulig datter av Jacob Tønnesen på Friborg.

 

I skifte etter henne finner vi eierdelen (1/4 tønne) i Brattås. 

 

Hun gravlegges som "Peder Twetens qvinde begravet, med nafn Anna Jacobsdatter 59 aar".

 

Tveitan i Slemdal 11.3.1733 Sk.pr. 3b, Fol. 50b

Anne Jacobsd. død em. Peder Olsen.

Barn:

1. Lars Pedersen 30 år, gift, boende paa Sundtvet.

2. Jacob Pedersen 15 år, hiemme hos fadere.

3. Gunnild Pedersd. 27 år, g.m. Ole Olsen Rød.

4. Aaste Pedersd. 24 år g.m. Gunder Nielsen Tormosrød.

5. Lisbet Pedersd. 21 år, hiemme hos faderen.

Brt: 226-2-1. Nt: 166-2-1. Hvori medregnet jordegods: Brataas. 1 qvarter m.b. takst 20 rd. Skjøte 7.11.1720.

 

 

(2) Gift 27.12.1733 i Siljan kirke,[5] med Maren Nilsdatter, født ca 1707,2 (datter av Nils Olsen og Ingeborg Gundersdatter), død 1784 på Moe i Gjerpen,[6],[7] gravlagt 09.09.1784 på Gjerpen kirkegård.7

 

Maren:

Hun kom fra Solverød.

 

Hun giftet seg 2. gang med Hans Aslaksen fra Mo i Gjerpen.

 

Trol. 4/4-1762 i Slemdal.

Enkemanden Hans Aslaksen Moe fra Gierpen og Enken Maren Nilsdatter Tveten

Caut.: Niels Tveten og Christen Præstegaarden.

Begge havde Skiftebrev.

 

Hun gravlegges som "Hans Moes enke 77 aar".

 

Maren Nilsdatter forlovet seg 04.04.1762 i Siljan med Hans Aslachsen, født 1712 på Kise i Gjerpen,[8] (sønn av Aslach Halvorsen og Ellen Christophersdatter), døpt 27.11.1712 i Gjerpen kirke,7 død 1765 på Moe i Gjerpen,[9] gravlagt 08.08.1765 på Gjerpen kirkegård.8

 

De ble bosatt på Mo i Gjerpen.

 

Se gamlegjerpen.no

 

 

 

 

I.    Lars Pedersen, (sønn av Peder Olsen og Anne Jacobsdatter) født ca 1703 på Tveitan i Siljan,1,[10] død 1737 på Søntvedt i Siljan,[11],4 gravlagt 27.01.1737 på Siljan kirkegård.4

      

       Han ble nevnt som " Lars Pedersen 30 år, gift, boende paa Sundtvet " under skifte etter moren i 1733 og som " Lars Pedersen død og etterlater seg 1 sønn og 2 døtre" under skifte etter faren i 1762.

 

      

       Gift 13.07.1727 i Siljan kirke,5 med Åste Olsdatter, født ca 1702 på Øverbø i Siljan,[12],2 (datter av Ole Solvesen og Kari Jacobsdatter), død 1765 på Engelstad i Siljan,9 gravlagt 27.10.1765 på Siljan kirkegård.[13]

      

       Se Søntvedt

 

 

      

II.   Gunhild Pedersdatter, (datter av Peder Olsen og Anne Jacobsdatter) født ca 1705 på Tveitan i Siljan,1,2 død 1791 på Rød i Siljan,[14] gravlagt 10.04.1791 på Siljan kirkegård.12

      

       Hun ble nevnt som "Gunnild Peersd. 27 år, g.m. Ole Olsen Rød" under skifte etter moren i 1733 og som "Gunnild (g. Ole Rue)" under skifte etter faren i 1762.

      

      

       Gift 22.08.1728 i Siljan kirke,5 med[15] Ole Olsen, født ca 1704 på Rød i Siljan,13,2,8 (sønn av Ole Olsen og Kjersti Nirisdatter), død 1772 på Rød i Siljan,[16] gravlagt 11.10.1772 på Siljan kirkegård.14

      

       Se Rød

 

 

      

III. Åste Pedersdatter, (datter av Peder Olsen og Anne Jacobsdatter) født ca 1709 på Tveitan i Siljan,1,2 død 1764 på Tormodsrød i Siljan,[17] gravlagt 06.05.1764 på Siljan kirkegård.[18]

      

       Hun ble nevnt som "Aaste 24 år g.m. Gunder Nielsen Tormosrød" under skifte etter moren i 1733 og som "Aaste (g. Gunder Tormoesrød)" under skifte etter faren i 1762.

      

      

       Gift 22.06.1732 i Siljan kirke,1,5 med Gunder Nilsen, født ca 1704,2 (sønn av Nils Olsen og Ingeborg Gundersdatter), død 1779 på Gurholt i Siljan,[19] gravlagt 14.03.1779 på Siljan kirkegård.17

      

       Se Tormodsrød

 

 

      

IV. Elisabeth Pedersdatter, (datter av Peder Olsen og Anne Jacobsdatter) født ca 1712 på Tveitan i Siljan,1,8 død 1770 på Øverbø i Siljan,[20] gravlagt 18.08.1770 på Siljan kirkegård.[21]

      

       Hun ble nevnt som "Lisbet Peersd. 21 år" under skifte etter moren i 1733 og som "Lisbet (g. Jacob Øvrebøe)" under skifte etter faren i 1762.

      

      

       Gift 15.06.1734 i Siljan kirke,5 med Jacob Olsen, født ca 1706 på Øverbø i Siljan,10,2 (sønn av Ole Solvesen og Kari Jacobsdatter), død 1769 på Øverbø i Siljan,10 gravlagt 16.05.1769 på Siljan kirkegård.[22]

      

       Se Øverbø

 

 

      

V.   Pernille Pedersdatter, (datter av Peder Olsen og Anne Jacobsdatter) født 1714 på Tveitan i Siljan,1 døpt 12.08.1714 i Siljan kirke,[23] død 1715 på Tveitan i Siljan,[24] gravlagt 19.05.1715 på Siljan kirkegård.22

      

       Peder Olsen Tveeten og Anne Jacobsdatter - Pernelle

       Faddere: baaren af Birthe Pedersdatter Tormosrød, assist: Kirsten Ingebretsdatter Suntveedt, Birthe Pedersdatter Tvetten, mandfaddere: Mogens Olsen Ejet, Tønnis Jacobsen Tvetten.

      

       Hun gravlegges som "Peder Olson Tvetens dattter Pernille 1 aar 14 dager".

 

      

 

VI. Jacob Pedersen, (sønn av Peder Olsen og Anne Jacobsdatter) født 1717 på Tveitan i Siljan,1 døpt 30.05.1717 i Siljan kirke,[25] død 1781 på Island i Siljan,[26] gravlagt 04.02.1781 på Siljan kirkegård.[27]

      

       Peder Olsen Tveten og Anne Jacobsdatter - Jacob

       Faddere: baaren af Karen Hansdatter Tveten, assist: Kirsten Ingebrechsdatter Søndtveet, mandfaddere: Magnus Olsen Ejet, Niels Olsen Solvferøe, Lars Povelsen Island.

      

       Han ble nevnt som "Jacob Persen 15 år" under skifte etter moren 1733, og som "Jacob (myndig)" under skifte etter faren i 1762.

      

      

       Gift 07.06.1744 i Siljan kirke,5 med24 Marthe Vetlesdatter, født 1717 på Høgset i Siljan,[28] (datter av Vetle Pedersen og Margrete Nilsdatter), døpt 21.03.1717 i Siljan kirke,26 død 1794 på Island i Siljan,[29] gravlagt 13.07.1794 på Siljan kirkegård.27

      

       Se Island

 

 

      

VII. Anne Pedersdatter, (datter av Peder Olsen og Maren Nilsdatter) født 1734 på Tveitan i Siljan,[30],[31] døpt 31.10.1734 i Siljan kirke,29 død 1790 på Tveitan i Siljan,12 gravlagt 30.05.1790 på Siljan kirkegård.12

      

       Peder Olsen Tveten og Maren Nielsdatte -  Anna

       Faddere: baaren af Ingeborg Gundersdatter Solverøed, Aaste Pedersdatter Tormoedsrøed, Anna Kittilsdatter Tormoedsrøed, mandfaddere: Lars Pedersen Søndtveedt, Olle Nielsen Solverøed.

 

       Hun ble nevnt som "Anne Pedersdatter gift med Anders Olsen boende på samme gaard" under skifte etter faren i 1762.

      

      

       Gift 09.03.1754 i Siljan kirke,5 med[32] Anders Olsen, født 1730 i Tudal i Siljan,28,[33] (sønn av Ole Larsen og Gunhild Gulbrandsdatter), døpt 19.03.1730 i Siljan kirke,31 død 1784 på Tveitan i Siljan,[34] gravlagt 21.11.1784 på Siljan kirkegård.32

      

       Se Tveitan denne gården

 

 

      

VIII. Ole Pedersen, (sønn av Peder Olsen og Maren Nilsdatter) født 1737 på Tveitan i Siljan,[35] døpt 23.04.1737 i Siljan kirke,33 død 1741 på Tveitan i Siljan,4 gravlagt 27.08.1741 på Siljan kirkegård.4

      

       Peder Tveten og Maren Nielsdatter - Ole

       Faddere: baaren af Niels Solverøds kone Ingeborg Gundersdatter, Kirsten Kittilsdatter, mandfaddere: Jacob Øverbøe, Gunder Tormosrød og Anders Nielsen Solverød.

      

       Gravlagt som "Peder Tvetens liden søn Ole 4 aar".

 

      

 

IX. Pernille Pedersdatter, (datter av Peder Olsen og Maren Nilsdatter) født 1740 på Tveitan i Siljan,[36] dåp 03.04.1740 i Siljan kirke,34 død 1742 på Tveitan i Siljan,4 gravlagt 15.04.1742 på Siljan kirkegård.4

      

       Peder Tveten og Maren Nielsdatter - Pernille

       Faddere: baaren af Niels Solverøds kone, Niels Tvetens kone Ingri Jonsdatter, mandfaddere: Niels Tveten, Anders Nielsen Solverød.

      

       Hun gravlegges som "Peder Tvetens liden datter Pernille 2 aar".

 

      

 

X.   Pernille Pedersdatter, (datter av Peder Olsen og Maren Nilsdatter) født 1743 på Tveitan i Siljan,[37] dåp 26.05.1743 i Siljan kirke,35 død 1807 på Gurholt i Siljan,[38] gravlagt 21.06.1807 på Siljan kirkegård.36

      

       Peder Tveten og Mari Nielsdatter - Pernille

       Faddere: baaren af Niels Solverøds kone Ingeborg Gundersdatter, Niels Tvetens kone Ingri Joensdatter og pigen Maren Ingebretsdatter, mandfaddere: Anders Nielsen Solverød og Jan Olsen Grorøe.

      

       Nevnt på Tveitan i 1762:

       Piiger over 12 aar: Pernille Persdatter

      

      

       (1) Gift 04.01.1767 i Siljan kirke,5 med Jan Christensen, født 1727 på Island i Siljan,[39] (sønn av Christen Eriksen og Maren Larsdatter), døpt 03.08.1727 i Siljan kirke,[40] død 1769 på Gurholt i Siljan,[41] gravlagt 23.07.1769 på Siljan kirkegård.20

      

      

       (2) Gift 24.06.1770 i Siljan kirke,39,5 med Knud Arnesen, født 1746 på Gonsholt i Siljan,[42] (sønn av Arne Nilsen og Helje Gulliksdatter), døpt 09.10.1746 i Siljan kirke,40 død 1783 på Gurholt i Siljan,[43] gravlagt 06.04.1783 på Siljan kirkegård.41

      

      

       (3) Gift 04.07.1784 i Siljan kirke,5 med Erik Hansen, født 1752 på Mo søndre i Gjerpen,7 (sønn av Hans Aslachsen og Maren Jensdatter), døpt 09.07.1752 i Gjerpen kirke.7

      

       Se Gurholt

 

 

      

XI. Ingeborg Pedersdatter, (datter av Peder Olsen og Maren Nilsdatter) født 1746 på Tveitan i Siljan,[44] dåp 19.05.1746 i Siljan kirke,42 død 25.11.1819 på Mo søndre i Gjerpen.7

      

       Peder Tveten og Mari Nielsdatters datter Ingeborg                                           

       Faddere: baaren af Anne Jacobsdatter Solverød, Margrete Olsdatter Solverød, mandfaddere: Gunder Tormosrød , Jacob Pedersen Iisland.

 

       Bosatt på Mo søndre i Gjerpen.

      

       Gravlagt som "Enke efter afg. Aslak Moe, 75 aar".

      

 

       Gift 19.06.1767 i Gjerpen kirke,7 med Aslak Hansen, født 1745 på Foss i Gjerpen,7 (sønn av Hans Aslachsen og Maren Jensdatter), døpt 02.02.1745 i Gjerpen kirke,7 død 1814 på Mo søndre i Gjerpen,7 gravlagt 11.01.1814 på Gjerpen kirkegård.7

      

       Aslak:

       Hans Fosses Aslak

       Faddere: Nils Jochumssøn, Johannes Qvernen, Christopher Halvorssøn, Halvor Qvernens qde. Karen Jensdatter.

      

       Gravlagt som "Aslak Moe 72 aar".

 

       Se gamlegjerpen.no

 

      

       De fikk flere barn men jeg tar med Hans som kom til Siljan:

 

 

       A.   Hans Aslaksen, født 1772 på Mo søndre i Gjerpen,68 døpt 10.05.1772 i Gjerpen,68 død 13.11.1840 på Grorudplassen u/Grorud i Siljan.[45]

            

             Aslak Moes db. Hans

             Faddere_ Nils Moes kone, Nils Hynies kone, Nils Moe, Nils Hynie, Christopher Hansen.

            

            

             Gift 22.09.1803 i Gjerpen kirke,7 med Sara Dorthea Jensdatter, født 1780 i Gjerpen,7 (datter av Jens Jonsen og Marthe Jacobsdatter), døpt 05.11.1780 i Gjerpen kirke,7 død 15.02.1850 på Grorudplassen u/Grorud i Siljan, gravlagt 24.02.1850 i Siljan.[46]

            

             Sara:

             Jens Aarhuuses pb. Sara Dorothea

             Faddere: Anders Aarhuuses kone, Aase Jacobsdatter, Alf Aarhuus, Jens Hynie, Lars Knudsen Aarhuus.

 

             

 

 

XII. Kirsten Pedersdatter, (datter av Peder Olsen og Maren Nilsdatter) født 1751 på Tveitan i Siljan,[47] døpt 16.05.1751 i Siljan kirke.43

      

       Peder Tveten og Maren Nielsdatters datter Kisten                                                         

       Faddere: baaren af Jacob Islands kone Marte Vetlesdatter, Niels Tvetens kone Ingri Joensdatter, mandfaddere: Jacob Øvrebøe, Niels Tveten.

 

       Bosatt på Søndre Hyni i Gjerpen.

 

      

       Gift 03.10.1771 i Gjerpen,7 med Nils Torbjørnsen, født 1750 på Søndre Hyni i Gjerpen (sønn av Torbjørn Nilsen og Helvig Henriksdatter), døpt 04.05.1750 i Gjerpen,7 død 1804 på Søndre Hyni i Gjerpen, gravlagt 09.04.1804 i Gjerpen.7

      

       Nils:

       Gravlagt som "Nils Tobjørnssøn f. S.Hynie 54 aar".

 

       Se gamlegjerpen.no

 

 

 

       De fikk flere barn, men jeg tar med Kirsten Thorine og Maren Helvig som ble gift og bosatt henholdsvis på Herøya og i Østre Porsgrunn:

 

 

        A.    Kirsten Thorine Nilsdatter, født 1796 i Gjerpen, døpt 21.08.1796 i Gjerpen, konfirmert 19.04.1812 i Østre Porsgrunn kirke,[48] død 1873.[49]

              

               Kirsten Torine - Niels Torbjørnssøn f. S.Hynie.

               Faddere: Ole Simonssøns k., Karen Arnesdtr., Ole Alfssøn, Jens Anderssøn, Jacob Jenssøn.

              

               Konfirmert som "Kirsten Thorine Nielsdatter Hyni - Døpt i Gjerpen kirke 21. aug 1796".

              

               Hun kom fra Søndre Hyni.

 

             

             Gift 20.06.1822 i Østre Porsgrunn med Ole Petter Christensen, født 1794 på Herøya i Eidanger,[50] (sønn av Christen Larsen og Engel Mathea Olsdatter Bradsberg), døpt 12.09.1794 i Eidanger kirke,163 konfirmert 04.10.1812 i Eidanger kirke,[51] død 1882.162

            

               Ole:

               Christen Larsen Herøe og Engel Mathea Bratsberg - Ole Petter

               Faddere: 1. Mad. Controleur Bruns 2. Jfr. Ingebor Andersen 3. Jens Halvorsen 4. Jens Bukka 5. Halvor Falk Dahl.

              

               Konfirmert som "Ole Peder Christensen Herøen 18".

              

               Østre Porsgrunn viet 20.06.1822:

               Ungkarl og Understyrmand Ole Petter Christensen 27 aar af østre Porsgrund,

               og Pige Kirsten Thurine Nielsdatter 26 aar af Tyendeclassen i østre Porsgrund.

               Forlovere Niels Jacobsen og Ole Meen.

              

               Han var bruker på Rønningen Bnr. 3 under Herøya.

 

 

              

        B.    Maren Helvig Nilsdatter, født 1772 på Hyni Søndre i Gjerpen,94,54 døpt 09.08.1772 i Gjerpen.54

              

               Nils Hynies pb. Maren-Helvig

               Faddere: Hans Moes enke, Dorthe Torbiønsdtr., Arne Eriksen, Aslak Moe, Christopher Hansen.

              

               Hun og søsteren Kirsten Turine nevnes i skifte etter sin far i 1804.

              

                8/6-1804       NIELS TORBJØRNSSEN        Bamble Skifteprot. nr. 14, s. 144a.

               Hyni           Arvinger:

                              Enka Kirsti Pedersdatter og barna:

                              1. Ole Nielssen 11 år.

                              2. Maren Helvig Nielsdtr. g.m. Ole Halvorssen, bor i østre Porsgrunn.

                               3. Kirsti Nielsdtr.          30 år.

                              4. Dorthe Kirstine Nielsdtr. 23 ”

                              5. Pernille Nielsdtr.        20 ”

                              6. Ingeborg Nielsdtr.        16 ”

                              7. Kirsten Turine Nielsdtr.   7 ”

                              Enkas laugverge ble Jens Jonssen Aarhus.

                              Formynder for de umyndige ble morbror Aslak Hanssen Moe.

               Brt:   111 - 2 - 20

               Gjeld: 180 - 0 - 20 (insolvent).

              

               Hennes søster, Kirsten Thorine Nilsdatter f. 1796 var gift med Ole Petter Christensen f. 1794, sønn av Christen Larsen Herøya.

              

               Denne søster, Kirsten Turine, bodde hos dem i 1815. Dette var før hun giftet seg.

 

              

               Gift 22.04.1798 i Østre Porsgrunn,[52] med Ole Halvorsen, født 1771 på Gonsholt i Siljan,94 (sønn av Halvor Knudsen og Marichen Olsdatter), døpt 08.09.1771 i Siljan kirke,155 død 25.03.1831 i Østre Porsgrunn, gravlagt 05.04.1831 i Østre Porsgrunn.[53]

              

               Ole:

               Halvor Knudsen Gonsholt og k. Marichen Olsdtr. - Ole

               Faddere: 1. Inger Larsdtr. Gonsholt 2. Anne Gundersdtr. ibid 3. Arne Nilsen ibid 4. Jacob Gundersen ibid 5. Knud Arnesen Gurholt.

              

               Han ble født på Gonsholt i Siljan, men hans foreldre kom siden til Søli u/Meen i Gjerpen.

              

               Han giftet seg i 1798.

              

               Cop. 22/4-1798. Kongl. bev.

               Uk. Ole Halvorsen med p. Maren Helvig Olsd.

               Forl: Søren Rasch, Jens Kiil.

              

               Østre Porsgrunn 1801:

               Nr. 76

               Ole Halvorsen - Huusejer - 30 aar - Begge i 1ste ægteskab - Tømmerhugger

               Maren Helvig Nielsdtr - Hans kone - 29 aar - Begge i 1ste ægteskab

               Mari Thomasdtr - Logerende - 51 aar - Enke efter 1ste ægteskab - Haandarbejde

              

               Østre Porsgrunn 1815

                Hus.102

               Avskrift 1

               Hugger Ole Meen 44 aar

               Kone Maren Helvig Nilsdatter 43 aar

               Hendes søster Kirsten Nilsdatter 17 aar

              

               Avskrift 2

               Husejer Hugger Ole Halvorsen 43 ½ aar

               Kone Maren Helvig Nilsdatter 43 aar

               Søster Kirsten Turine Nilsdatter 18 ½ aar

               Logerende

               Underbetient Stener Knudsen 50 aar

              

               F. C. Knudsen kaller han for Meen.

              

               F.C. Knudsen:

               Gamleveien 2, L.matr.no. 102. Hagbart Olsens hus.

               I 1797 er hugger Ole Halvorsen Meen eier. Han eier det ogsaa i

               I 1817, da det takseres for 30 Spd.

              

               Østre Porsgrunn 1825

                Rode 26

               Hus 102

               Ole Meen - 54 aar - Hugger

               Maren Helvig Nilsdatter - 53 aar - Konen

               Ane Turine Thorsdatter - 14 aar - Tjenestepige

               Mathias Elias Torstensen - 21 aar - Logerende Tobaksspinder Mæster

              

               Gravlagt som "Biælkehugger Ole Halvorsen Meen, 59½ aar, østre Porsgrund".

              

               Se Østre Porsgrunn 1801

 

      

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 515.

[2]  Alder ved død.

[3]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen.

[4]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[5]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[6]  Skifte etter mannen.

[7]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[8]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[9]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[10]  Skifte etter moren.

[11]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 524.

[12]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 332.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 170.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 180.

[15]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 231.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 173.

[17]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 561.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 05 1760-1764, skannet av digitalarkivet, side 287.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 175.

[20]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, 333.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 172.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 171.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, HF-197, side 7.

[24]  Eidanger, gravlagte 1712-1720, Registrert av Jørn Olsen.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, HF-197, side 14.

[26]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 551.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 176.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 13.

[29]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 181.

[30]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 519.

[31]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 19.

[32]  Skifte etter hennes far.

[33]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[34]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 178.

[35]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 37.

[36]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 59.

[37]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 82.

[38]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 191.

[39]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 555.

[40]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197, uten sidetall.

[41]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 243.

[42]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 119.

[43]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 177.

[44]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 116.

[45]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 271.

[46]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 283.

[47]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 153.

[48]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 302-303.

[49]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 277.

[50]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 70.

[51]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 60.

[52]  Porsgrunn, Vielser og Trolovelser 1764 til 1839 registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen"

[53]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 5 (1828-1840), skannet av digitalarkivet, side 167.