| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I TORSHOLT 

 


 

 

 

Gulbrand Pedersen f. omkring 1650 og Ingri Ingebretsdatter f. omkring 1660 sin familie.

 

 

 

Gulbrand Pedersen, født omkring 1650,[1] død ca 1699 på Torsholt i Siljan.[2]

 

Gulbrand var ifølge skattelistene på Tudal i Siljan frem til 1693. Det var nok samme Gulbrand som nevnes på Torsholt fra 1698 til 1700. Han brukte 2 1/2 huder av (halve) gården. Hans kone Ingri Ingebretsdatter var datter av Anne Madsdatter Island. Anne Madsdatter var søster av Torbjørg Madsdatter som igjen var gift med Michel Alfsen som brukte Torsholt frem til Gulbrand overtok. Michel Alfsen sin sønn, Jacob Mikkelsen, drev den andre halvdelen av Torsholt den tiden Gulbrand var der.

 

De døde i 1699 på Torsholt.

 

Torsholt i Slemdal 5.2.1700 SK.pr. 2, Fol. 149b

Guldbrand Pedersen død o.h. Ingeri Ingebretsd. død.

Barn: 1. Stephen Guldbrandsen, umyndig. 2. Mads Guldbrandsen, umyndig. 3. Peder Guldbrandsen, 14 uker. 4. Gunild Guldbrandsd., umyndig., 5. Ragnhild Gulbrandsdatter umyndig.

Barnas formyndere: 1. Morbror Isach Sneltvedt. 2. Erich Poulsen. 3. Lucas Ingebretsen. 4. Michel Tormusrød.

Brt: 63-3-2. Nt: 48-2-16.

 

 

Gift2 med Ingri Ingebretsdatter, født omkring 1660,1 (datter av Ingebret Pedersen og Anne Madsdatter), død ca 1699 på Torsholt i Siljan.2

 

Ingri:

Hun nevnes ikke i skifte etter Trine og Vincent Røe i Brevik i Brevik i 1719. Hun og hennes mann var da døde.

      

I skifte dem ble det nevnt følgende formynder for barna "Morbror Isach Sneltvedt". Dette var hennes bror Isach Ingebretsen, sønn av Ingebret Pedersen på Island i Siljan. Denne Erik Paulsen som etterfulgte dem på gården Torsholt var gift med Lisbeth Ingebretsdatter. Dette var Ingri sin søster og en finner Erik Paulsen igjen som formynder for hennes barn.

 

 

 

I.    Steffen Gulbrandsen, født omkring 1680,1 død ca 1743 i Porsgrunn.2

      

 

       Gift 26.04.1719 i Gjerpen,[3] med Astrid Gulliksdatter, født 1694 på Espedalen i Gjerpen,1 (datter av Gullik Amundsen og Marthe Engebretsdatter), døpt 17.06.1694 i Gjerpen,[4] død 1776 i Østre Porsgrunn, gravlagt 08.11.1776 på Østre Porsgrunn kirkegård.[5]

      

       Østre Porsgrunn i 1725-1762

      

 

 

II.   Mads Gulbrandsen, født omkring 1685.1

      

       Han giftet seg i Eidanger i 1713.

 

       Trol. 3/9-1713. Copul. 8/10-1713.

       Eidanger: Madz Guldbrandsøn og Marthe Pedersd.

       Caut: Magnus Eyed i Slemdal og N. Sneltved af Gierpen Sogn.

       Hafde copulationsseddel fra Consumptions forpagterens fuldmægtig i Schein (Skien), Peder Jensen.

      

      

       Gift 08.10.1713 i Eidanger kirke,[6] med Marthe Pedersdatter, født omkring 1685.1

      

       Marthe:

       Det kan ha vært hun som gravlegges 26. januar 1744 i Eidanger som "Enken Marte Pedersdatter fra Ochlungen 62 aar"?

 

 

      

III. Gunhild Gulbrandsdatter, født ca 1686,[7] død 1746 på Kiste i Siljan,[8] gravlagt 20.03.1746 på Siljan kirkegård.8

      

      

       Gift[9] med Ole Larsen, født ca 1678,7 død 1754 på Kiste i Siljan,8 gravlagt 04.06.1754 på Siljan kirkegård.8

      

       Se Tudal

 

 

 

IV. Ragnhild Gulbrandsdatter, født ca 1695,1 død 1745 på Åsterød i Gjerpen, gravlagt 18.07.1745 i Gjerpen.[10]

      

       Hun nevnes i skifte etter foreldrene på Torsholt i Siljan i 1700 som "Ragnhild Gulbrandsdatter umyndig".

      

       Hun kom fra Sneltvedt da hun giftet seg. Henns mors bror Isak bodde jo der.

      

       Gravlagt som "Johannes Aasterøs qde Ragnild".

 

      

       Gift 29.04.1714 i Gjerpen,10 med Johannes Børgersen, (sønn av Børger Einarsen og Anna) født ca 1681, døpt 1764 på Ballestad i Gjerpen, død 24.04.1764 i Gjerpen.10

      

       Johannes:

       Hans far var bosatt på Myra u/Ballestad. Det er uvisst hvor foreldrene kom fra. De giftet seg ikke i Gjerpen. Moren ble gravlagt som "Børger Myrens qde Anna 65 aar 3 maaneder" i 1714. Børge døde der i 1719.

 

       Han bodde på Myra under Ballestad i Gjerpen før han ble husmann på Åsterød i Gjerpen.

 

       Johannes ble utlagt som far til et uekte barn i Gjerpen i 1713. Det var en gutt som ble døpt Jon. Astrid Gulliksdatter f. 1694, som senere nevnes i Østre Porsgrunn, var mor til denne gutten. I skriftemålet ble han nevnt som "Johannes Børgersen Myra", og utlagt som barnefar av moren selv. 
  
Johannes giftet seg 2. gang i Gjerpen i 1745 med enken Kirsten Christensdatter f. 1702. Hun var datter av Christen Torjersen på Skauen u/Bratsberg i Gjerpen.      

Gravlagt som "Johannes Borgersen f. Ballestad 81 aar".

 

 

       Barn:

 

        A.    Nils Johannesen, født 1728 på Åsterød i Gjerpen, døpt 18.04.1728 i Gjerpen,30 død 1812 på Åsterød i Gjerpen, gravlagt 11.12.1812 på Gjerpen kirkegård.30

              

               Joh: Aasterøes Nils

               Faddere: Morten Aasterø, Mads skomager, Ole Aasterød, Stephens qde Astrj, Maren ...datter.

              

              

               (1) Gift 29.12.1764 i Gjerpen,30 med Amborg Knudsdatter, født 1731 på Gonsholt i Siljan,16 (datter av Knud Halvorsen og Helje Gulliksdatter), døpt 16.11.1731 i Siljan kirke,16 død 1777 på Åsterød i Gjerpen, gravlagt 23.02.1777 i Gjerpen.30

              

                                   

               (2) Gift 07.10.1777 i Siljan kirke,17 med Anne Gundersdatter, født 1739 på Tormodsrød i Siljan,[11] (datter av Gunder Nilsen og Åste Pedersdatter), døpt 18.10.1739 i Siljan kirke,31 konfirmert 29.08.1756 i Siljan kirke,[12] død 1789, gravlagt 01.04.1789.

              

 

 

 

V.   Peder Gulbrandsen, født omkring 1700.[13]

      

       Han nevnes i skifte etter forledrene på Torsholt i Siljan i 1700 som "Peder Guldbrandsen, 14 uker".

      

 

 

 

 

 [1]  Stipulert, Stipulert.

[2]  Skifte etter han.

[3]  Gjerpen, viede 1681-1814, registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[4]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[5]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 68-69.

[6]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[7]  Alder ved død.

[8]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[9]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 277.

[10]  gamlegjerpen.no.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 55.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 183.

[13]  Skifte etter foreldrene.