| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I VIKEN ETTER 1814


 

Manntall Viken

 

 

 

 

 

Matrikkelen 1838

Viken matrikkelnr.179 (gammelt matrikkelnummer 168)

 

Løpenummer 544 – Viken – skyld 3 skinn - oppsitter Svend Nilsen 

Løpenummer 545 – Viken – skyld 3 skinn - oppsitter Nils Nilsen og Peder Johnsen

Løpenummer 546 – Viken – skyld 3 skinn - oppsitter Ole Larsen og Jacob Nilsen 

Løpenummer 547 – Viken – skyld 3 skinn - oppsitter Ole Olsen og Ole Arvesen  

 

 

1865

 

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Løpenr. Heimehørande

0025 002 yttre Wigen 544, 45, 46, 47 3

Merknad: (S/L: 266/20)

En Del af Wigen drives som Underbrug af Opsidderne paa Auestad, hvilke ikke have Folk, Fæ eller Sæd der.

Eigar: Forpagter Jens Hansen Utsæd: by1/2 ha1/2 po1, kreaturhald: ku1 få2

Nr. Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

001 Jens Hansen m g Husfader Forpagter 52 (alder) Slemdal Prgj.

002 Anne Jacobsdatter k g hans Kone 63 (alder) Slemdal Prgj.

003 Maren Tollefsdatter k ug Tjenestepige 11 (alder) Slemdal Prgj.

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Løpenr. Heimehørande
0026 002 yttre Tangen 4
Merknad: (S/L: 266/23)
Eigar: Husmand med Jord John Alfsen Utsæd: hv1/16 by1/4 ha1 1/8 po2, kreaturhald: ku2 få3
Nr. Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad
001 John Alfsen m g Husfader Husmand med Jord 42 (alder) Slemdal Prgj.
002 Inger Halvorsdatter k g hans Kone 42 (alder) Slemdal Prgj.
003 Anne H. Johnsdatter k ug deres Datter 11 (alder) Slemdal Prgj.
004 Anders Johnsen m ug deres Søn 7 (alder) Slemdal Prgj.

 

 

1875

 

Vigen - skov – løpenummer 549a

 

Vigen skov ubeboet

 

 

Vigen - jordbrug – løpenummer 549b

 

Vigen jordbrug ubeboet

 

 

Vigen - skov – løpenummer 545a

 

Vigen skov ubeboet

 

 

Vigen – jordbrug – løpenummer 545b

 

Vigen jordbrug ubeboet

 

 

Vigen – jordbrug – løpenummer 545c

 

Vigen jordbrug ubeboet

 

 

Tangen – løpenummer 544c, 545d

 

Jens Hansen f. 1813 – husfader – husleier – forskjellig arbeid

Anne Jacobsdatter f. 1804 – kone

 

 

Vigen – jordbrug – løpenummer 546

 

Vigen jordbrug ubeboet

 

 

Vigen – jordbrug – løpenummer 546

 

Vigen jordbrug ubeboet

 

 

Vigen – jordbrug – løpenummer 547

 

Vigen jordbrug ubeboet

 

 

 

Gården nevnes ikke i 1900 og 1910 tellingen. Det var ikke noen bosatt på gården.

 

 

Matrikkelen 1905

Viken Gnr.25

 

Bnr.1 – Viken (skogen) – eier/bruker F M Treschow

Bnr.2 – Viken (indmarken) – eier/bruker F M Treschow

Bnr.3 – Tangen – eier/bruker F M Treschow

Bnr.4 – Skog - eier/bruker F M Treschow

Bnr.5 – Viken - eier/bruker F M Treschow

Bnr.6 – Viken - eier/bruker F M Treschow

Bnr.7 – Viken - eier/bruker F M Treschow

Bnr.8 – Viken - eier/bruker F M Treschow

 

 

Matrikkelutkast 1950

Viken Gnr.25

 

Bnr.1 - Viken skog - 0 mark 66 øre  -F. M. Treschow 

Bnr.2 - Viken (innmarken) - 0 mark 21 øre - F. M. Treschow

Bnr.3 – Tangen - 0 mark 13 øre - F. M. Treschow 

Bnr.4 - Viken (skog) - 0 mark 66 øre - F. M. Treschow

Bnr.5 – Viken - 0 mark 11 øre - F. M. Treschow 

Bnr.6 – Viken - 0 mark 11 øre - F. M. Treschow

Bnr.7 – Viken - 0 mark 94 øre - F. M. Treschow

Bnr.8 – Viken - 0 mark 94 øre - F. M. Treschow

Bnr.9 – Gorningsdammen - 0 mark 05 øre - Vestfold kraftselskap