| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SORTEDAL ETTER 1814

 


 

 

Georg Hermann Gulliksen f. 1883 og Anne Olsdatter f. 1884 sin familie.

 

 

 

Georg Herman Gulliksen,[1] født 28.03.1883 i Prestjordet u/Gonsholt Siljan TE.,[2] døpt 02.09.1883 i Siljan kirke TE.,2 konfirmert 03.10.1897 i Siljan kirke TE.,[3] død 09.06.1967 i Gonsholt Siljan TE.[4]

Han var sønn av Gullik Mathisen og Henrikke Jette Hansdatter på Gonsholt Søndre.

 

Georg giftet seg i 1907. Både han og hans kone kom fra Gonsholt og de døpte et barn bosatt der i 1908.

 

I 1910 nevnes de på Sortedal Bnr.2.

 

Siljan 1910 - Sortedal Bnr.2

Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

Georg Gulliksen m g b hf Leiledning & skovarbeider 28.03.1882 Slemdal n s

Anne Olsen k g b hm Leiled.kone (hus og kraturstel) 28.02.1883 Slemdal n s

Margit Georgsen k ug b d Barn 05.02.1908 Slemdal n s

Dagny Nilsen k ug b tj Kratur og husstel 01.01.1895 Skien n s

 

Gonsholt Søndre/Vestgaard Bnr.15 ble i 1916 utskilt fra Gonsholt Søndre/indmark Bnr.10 til og solgt til Georg Gulliksen Gonsholt året etter:

Skylldelingsforretning avholt på Gonsholt Søndre/indmark Bnr.10 den 23.10.1916, hvorved utskilt til Georg Gulliksen eiendommen Gonsholt Søndre/Vestgaard Bnr.15. Tinglyst 02.12.1916

Skjøte på eiendommen Gonsholt Søndre/Vestgaard Bnr.15 fra Gullik M Gonsholt til Georg Gulliksen Gonsholt for kr. 3300. Tinglyst 14.02.1917


Hans Martin Larsen skilte i 1933 ut eiendommen Rød/Vestgaarddalen Bnr.5 fra Rød/innmarken Bnr.2 til Georg Gulliksen Gonsholt. Georg kjøpte eiendommen i 1935:
Skyldelingsforreting avholdt på Rød/innmarken Bnr.2 den 31.08.1933, hvorved til Georg Gonsholt er utskilt Rød/Vestgaarddalen Bnr.5. Tinglyst 01.12.1933
Skjøte på Rød/Vestgaarddalen Bnr.5 fra Hans L Rød til Georg Gonsholt for kr. 400. Datert 28.12.1934, tinglyst 25.01.1935

 

Georg skilte i 1936 ut eiendommen Gonsholt Søndre/Fjelhaug Bnr.21 fra Gonsholt Søndre/Vestgaard Bnr.15 og solgte den til Hjalmar Finsrød:

Skylldelingsforretning avholt på Gonsholt Søndre/Vestgaard Bnr.15 den 20.06.1936, hvorved utskilt eiendommen Gonsholt Søndre/Fjelhaug Bnr.21

Skjøte på eiendommen Gonsholt Søndre/Fjelhaug Bnr.21 fra Georg Gonsholt til Hjalmar Finsrød f. 30.08.1905 for kr. 100. datert 04.11.1936


Matrikkelutkast 1950
Rød Gnr.27
Bnr.5 - Vestgårddalen - 0 mark 07 øre - Georg Gonsholt

Bnr.15 – Vestgård - 1 mark 45 øre - Georg Gulliksen Gonsholt

 

Georg solgte i 1966 begge eiendommene til Alf Kiste:

Skjøte på eiendommen Gonsholt Søndre/Vestgaard Gnr.28 Bnr.15 og Rød Gnr.27 Bnr.5 fra Georg G Gonsholt til Alf Kiste f. 12.05.1946  for kr. 500. Overdragelsen er en gave på visse vilkår. Datert 05.05.1966

 

Han døde i 1967.

 

 

Gift 10.11.1907 i Siljan kirke TE.,[5] med Anne Olsdatter,[6] født 28.02.1884 i Høiseth Siljan TE.,[7] (datter av Ole Andreassen og Maren Hansdatter), døpt 14.04.1884 i Siljan kirke TE.,7 konfirmert 02.10.1898 i Siljan kirke TE.,[8] død 27.11.1962 i Gonsholt Siljan TE.4

 

Anne:

Hun kom fra Gonsholt og døde i 1962.

 

 

 

I.    Margit Gonsholt,[9] født 05.02.1908 i Gonsholt Siljan TE.,[10] døpt 22.03.1908 i Siljan kirke TE., død 28.11.1950 i Siljan TE.4

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 212.

[2]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 45.

[3]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 104.

[4]  Siljan kirkegård.

[5]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 205.

[6]  Siljan bygdebok. side 221.

[7]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 46.

[8]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 106.

[9]  Siljan bygdebok. side 223.

[10]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 107.