| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I AFSØLA u/SØLLAND ETTER 1814

 


 

Manntall Afsøla

 

 

 

 

1846

 

 

Afsøla

Mtr.No 155 Løbe.No. 480

 

G. Leilending Gunder Aslaksen 53 ¾ aar

Hans kone Ingeborg Andersd. 51 ¾ aar

Deres børn:

Anders 24 aar

Aslak 15 aar

Christen 12 ½ aar

Peder 9 ½ aar

Dorthe 26 ½ aar

Anne Marie 17 ½ aar

 

Udsæden:

1/8 tn Rug

½ tn Bygg

¼ tn Blandekorn

4 tn Havre

4 ½ tn Poteter

 

Kreaturhold:

2 Hester

6 Kuer

10 Faar

1 Svin

 

 

 

 

1865

 

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Løpenr. Heimehørande

0001 001 øvre Søland Afsølia 480 9

Merknad: (S/L: 236/1)

Eigar: Gaardbruger og Leilænding Peder Gundersen Utsæd: hv1/4 by1/2 ha3 po4 , kreaturhald: he3 ku7 få13 sv1

 

Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

Peder Gundersen m g Husfader Gaardbruger og Leilænding 30 (alder) Slemdals Prgj.

Maren Jensine Olsdatter k g hans Kone 35 (alder) Gjerpen Prgj.

Ingeborg Maria Pedersdatter k ug deres Datter 5 (alder) Slemdals Prgj.

Anne Gurine Pedersdatter k ug deres Datter 3 (alder) Slemdals Prgj.

Elise Pedersdatter k ug deres Datter 2 (alder) Slemdals Prgj.

Ole Nielsen m ug Tjenestekarl 21 (alder) Gjerpen Prgj.

Karen Maria Hansdatter k ug Tjenestepige 26 (alder) Gjerpen Prgj.

Gurine Juliusdatter k ug Barnevogterske 11 (alder) Slemdals Prgj.

Bernt Pedersen m e Lægdslem 56 (alder) Slemdals Prgj.

 

 

 

 

 

1875

 

 

Afsølen – løpenummer 480

Peder Gundersen f. 1836 – husfader – leilending

Maren Jensine Olsdatter f. 1831 – kone

Ingeborg Marie f. 1861 – datter

Anne Gurine f. 1863 – datter

Eline f. 1864 – datter

Gunder f. 1866 – sønn

Ole f. 1869 – sønn

Peder f. 1871 – sønn

Aslak f. 1873 – sønn

Ole Markusen f. 1858 i Gjerpen – ugift tjenestegutt

 

 

 

 

1900

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Bnr. Tilstades Heimehørande

0016 002 Afsøle 1 1, 2 6 6

Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei

 

Namn Kj. Siv. Bust. Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb.Tru.

Ole Peders. m g b hf Gaardbruger - leilænding. Sysselsat med skogdrift i grundeierens tjeneste

Elise Johannesd. k g b hm Gaardmandskone 1867 Slemdal herred* n s

Peder Ols. m ug b s Søn 1892 Slemdal herred* n s

Pauline Olsd. k ug b d Datter 1893 Slemdal herred* n s

Johanne Olsd. k ug b d Datter 1896 Slemdal herred* n s

Emma Olsd. k ug b d Datter 1898 Slemdal herred* n s

 

 

 

 

 

1910

 

Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Heimehørande

0026 002 Opdalen Avsøla 1 2 66 6

 

Namn Kj. Siv. Bust. Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

Kristian Avsøla m g b hf Leilænding og skogarbeider 10.07.1874 Slemdal n

Maren Gulliksdatter k g b hm Gaardmandskone 05.12.1881 Laurdal, Jarlsb. n s

Georg Kristiansen m ug b s Søn 11.06.1906 Slemdal n s

Anna Kristiansdatter k ug b d Datter 03.03.1908 Slemdal n s

Helga Kristiansdatter k ug b d Datter 03.07.1910 Slemdal n s

Andrine Granli k ug b tj Husgjerning og kreaturstel 13.01.1893 Slemdal n s

 

 

 

Matrikkelutkast 1950:Sølland Gnr.1
Bnr.1 - Afsøla - cand. jur. Herman Løvenskiold  
Bnr.2 - Afsøla - F. M. Treschow