| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I JONSRØD u/SØLLAND ETTER 1814

 


 

 

Lars Johan Pedersen f. 1877 sin familie. Han giftet seg 1. gang med Anna Petrea Andersdatter f. 1878 og 2. gang med Tomine Olava Kristensdatter f. 1884.

 

 

 

 

Lars Johan Pedersen,[1] født 02.07.1877 i Stranddalen u/Austad Siljan TE.,[2] døpt 12.08.1877 i Siljan kirke TE.,2 konfirmert 02.10.1892 i Siljan kirke TE.,[3] død 15.01.1955.[4]

Han var sønn av Peder Larsen og Janette Olalia Jansdatter på Holtsrønningen u/Kiste Søndre.

 

Lars giftet seg 1. gang i 1903. Hans far forpaktet Holtrønningen fra 1893. Lars skrev seg som Holt.

 

Han forpaktet Nedre Grorud fra 1907 til 1912 og familien nevnes der i 1910 tellingen.

 

Han forpaktet Afsøla fra 1912 og hadde den til hans 1. kone døde ca 1934.

 

Han giftet seg 2. gang i 1935 med Tomine Christensdatter. Tomine hadde forpaktet Jonsrød u/Sølland sammen med sin bror Johannes. Johannes døde i 1934. Lars Johan og Tomine ble bosatt på Jonsrød.

 

Lars døde i 1955 og etterlot seg ingen barn.

 

 

(1) Gift 01.02.1903 i Siljan kirke TE.,[5] med Anna Petrea Andersdatter, født 13.09.1878 i Kjose Brunlanes VE.,[6] (datter av Anders Jensen og Grete Jonsdatter), døpt 29.11.1878 i Kjose Brunlanes VE., død 03.08.1934 i Afsøla u/Sølland Siljan TE., gravlagt 10.08.1934 i Siljan kirkegård TE.

 

Anna:

Hun var født i Kjose, men foreldrene kom til Kiste Søndre.

 

I 1900 hadde hun oppsyn med jakthus og telefon på Kiste. Ved vielsen hadde hun oppholdssted Kiste.

 

Anne døde i 1934.

 

 

(2) Gift 1935, med Tomine Olava Kristensdatter,[7] født 15.01.1884 i Romsdalen u/Island Siljan TE.,[8] (datter av Kristen Olsen og Maren Kristine Torsdatter), døpt 30.03.1884 i Siljan kirke TE.,8 konfirmert 02.10.1898 i Siljan kirke TE.,[9] død 02.08.1962.4

 

Tomine:

I 1900 var hun tjenestejente hos si halvbror Torkild Kristensen på øvre Grorud. Hun og broren Johannes forpaktet Jonsrød under Tormodsrød fra 1913.

 

Hun døde i 1962.

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 98 og 544.

[2]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 27.

[3]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 158.

[4]  Siljan kirkegård.

[5]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 200.

[6]  Brunlanes Kjose klokkerbok 1866-1890. side 19.

[7]  Siljan bygdebok. side 544 og 569.

[8]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 46.

[9]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 106.