| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SERKLAND ETTER 1814

 


 

 

Hans Jacob Andersen f. 1871 og Elise Magdalene Antonsdatter f. 1880 sin familie.

 

 

 

Hans Jacob Andersen,[1] født 07.10.1871 i Gonsholt Siljan TE.,[2] døpt 12.11.1871 i Siljan kirke TE.,2 konfirmert 10.10.1886 i Siljan kirke TE.,[3] død 07.06.1951 i Serkland Siljan TE.[4]

Han var sønn av Anders Isaksen og Anne Helvig Sigurdsdatter på Gonsholt/Engelstad.

 

Treschow skilte i 1891 ut Serkland/Nordre Bnr.5 fra Serkland/indmarken Bnr.2 i 1891:

Skyldelingsforretning avholdt paa Serkland/indmarken Bnr.2 den 30.06.1891, hvorved utskilt Serkland Bnr.5 og Serkland Bnr.6. Tinglyst 11.09.1891

 

Treschow solgte i 1894 Serkland/Nordstua Bnr.5 til Hans Jacob Andersen:

Skjøte på Serkland/Nordre Bnr.5 fra F W Treschow til Hans Jacob Andersen for kr. 3800, med forbehold som driftsveier, jaktrett, tømmerlegger, vanrett. Datert 21.12.1893, tinglyst 09.01.1894

 

Han nevnes som ungkar i 1900 på Serkland (Nordstua) Bnr.5. Hans søster, Anne Bertea, bodde der sammen med han. Søsteren Helge Amalie bodde også der, men var for tiden i Skien. Hans foreldre bodde der som føderådsfolk.

 

Siljan 1900 - Serkland Gnr.22 Bnr.5

Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb.Tru.

Hans Jakob Anders. m ug b hf Gaardbruger S. Skogarbeider 1871 Slemdal herred* n s

Anna Berthea Anders. k ug b tj Hus- og Kreaturstel 1878 Slemdal herred* n s

Severin Hanss. m ug b tj Gjætergut 1888 Slemdal herred* n s

Helga Amalia Anders. k ug f fl Sypige 1881 Slemdal herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Skien

Anders Isaks. m g b hf Føderaadsmand 1835 Slemdal herred* n s

Anne Helvik Sigurdsd. k g b hm Føderaadskone 1842 Slemdal herred* n s

 

Hans Jacob giftet seg i 1902.

 

Hans mor døde bosatt hos dem i 1903.

 

Matrikkelen 1905

Serkland Gnr.22

Bnr.4 - Serkland nordre - eier/bruker Hans Jacob Andersen

 

I 1910 ser vi fortsatt at hans far bodde hos dem.

 

Siljan 1910 - Serkland nordre Gnr.22 Bnr.5

Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

Hans Andersen m g b hf Gaardbruker, selveier 07.11.1871 Slemdal n s

Elise Andersen k g b hm Gaardmandskone 25.05.1880 Larvik n s

Arthur Hansen m ug b s Søn 06.07.1903 Slemdal n s

Hilda Hansen k ug b d Datter 12.01.1905 Slemdal n s

Anton Hansen m ug b s Søn 11.01.1908 Slemdal n s

Julia Hansen k ug b d Datter 09.01.1910 Slemdal n s

Marta Martinsen k ug b tj Hus- og kreaturstel 23.09.1895 Skien n s

Anders Isaksen m e b fl Har ophold hos sin søn, hf. Deltar i Gaardsarbeide 29.08.1835 Slemdal n s

Severin H. Serkland m ug b el Skog- og fløtningsarbeide 20.12.1888 Slemdal n s

 

Hans far døde bosatt hos dem i 1918.

 

Hans Jacob skilte i 1945 ut Serkland/Bakkevold Bnr.13:

Skyldelingsforretning avholdt paa Serkland/Nordre Bnr.5 den 01.11.1945, hvorved ustkilt Serkland/Bakkevold Bnr.13.

 

Hans Jacob solgte i 1946 Serkland/Nordre Bnr.5 til sønnen Halfdan:

Skjøte på Serkland/Nordre Bnr.5 fra Hans Serkland f. 07.10.1871 sønnen Halfdan Serkland f. 11.02.1913 for kr. 10 000, hvorav for løsøre kr. 3000, samt med forbehold om føderød for selger og hustru osv. Datert 15.01.1946.

 

Hans Jacob døde på Serkland i 1951.

 

 

Gift 15.06.1902 i Siljan kirke TE.,[5] med Elise Magdalene Antonsdatter,[6] født 25.05.1880 i Larvik VE.,[7] (datter av Syvert Anton Jensen og Inger Johanne Sivertsdatter), døpt 04.07.1880 i Larvik kirke VE.,7 konfirmert 30.09.1894 i Siljan kirke TE.,[8] død 05.07.1953 i Serkland Siljan TE.4

 

Elise:

Elise Magdalene konfirmeres i Siljan i 1894. Hun var født i Larvik, men foreldrene hennes nevnes på Kiste i Siljan i 1900. I 1900 var Elise Magdalene tjenestejente hos skogbetjent Erik Svendsen Eilaugdalen på Austad.

 

Hun døde på Serkland i 1953.

 

 

 

I.    Arthur Serkland,[9] født 06.07.1903 i Serkland Siljan TE.,[10] døpt 06.09.1903 i Siljan kirke TE.,10 død 17.10.1929 i Serkland Siljan TE.,4 konfirmert 30.09.1917 i Siljan kirke TE.[11]

 

 

 

II.   Hilda Serkland,9 født 12.01.1905 i Serkland Siljan TE.,[12] døpt 19.03.1905 i Siljan kirke TE.

 

 

 

III. Anton Serkland,9 født 17.01.1907 i Serkland Siljan TE.,[13] døpt 17.01.1907 i Hjemme., død 18.01.1907 i Serkland Siljan TE.,[14] gravlagt 27.01.1907 i Siljan kirkegård TE.

 

 

 

IV. Anton Serkland, født 11.01.1908 i Serkland Siljan TE.,[15] døpt 22.03.1908 i Siljan kirke TE., død 17.03.1930 i Serkland Siljan TE.4

 

 

 

V.   Julie Serkland,9 født 09.01.1910 i Serkland Siljan TE.,[16] døpt 27.03.1910 i Siljan kirke TE., død 06.05.2001 i Skien TE.[17]

      

       Ifølge gamlegjerpen.no så bodde enken Julie Isaksen i 1994 i Chr. Magnus Falsensg. 30, 3714 Skien.

      

 

       Gift 1937 i Siljan kirke TE., med Nils Andreas Isaksen, født 31.03.1908 i Bratsberg Gjerpen TE.,17 (sønn av Karl Isaksen og Kirsten Kirstine Abrahamsen), død 15.12.1991 i Bratsberg Gjerpen TE.17

      

       Nils:

       Han overtok gården etter foreldre.

      

       Se gamlegjerpen.no (Bratsberg 26 (63) - Langeland).

      

 

 

VI. Halvdan Serkland,9 født 11.02.1913 i Serkland Siljan TE.,[18] døpt 23.03.1913 i Siljan kirke TE., død 20.01.1993 i Serkland Siljan TE.4

      

      

       Gift 1948, med Hilda Ingebretsen,[19] født 03.07.1921 i Rønningene Siljan TE.,[20] (datter av Martin Ingebretsen og Aslaug Hansdatter), døpt 18.09.1921 i Siljan kirke TE.,20 død 13.12.2016 i Siljan TE., gravlagt 27.12.2016 i Siljan kirkegård TE.

      

       Se Serkland denne gården

 

 

 

VII. Einar Serkland,9 født 23.04.1917 i Serkland Siljan TE.,[21] døpt 27.05.1917 i Siljan kirke TE., død 04.10.1984 i Gjerpen TE., gravlagt 10.10.1984 i Gjerpen kirkegård TE.[22]

      

        

       Gift 1946,[23] med Hjørdis Grorud,[24] født 22.05.1926 i Grorud Siljan TE.,[25] (datter av Johannes Hansen og Laura Mathilde Stendalen), døpt 29.08.1926 i Siljan kirke TE., død 10.05.1947 i Serkland Siljan TE.4

      

       Se Serkland/BekkevoldBnr.13

 

 

 

VIII. Johan Serkland,9 født 16.08.1919 i Serkland Siljan TE.,[26] døpt 26.10.1919 i Siljan kirke TE.

      

 

       Gift 1945,[27] med Helena Lygre, født 21.03.1923 i Toklev u/Island Siljan TE.,[28] (datter av Elias Lygre og Ingeborg Lygre), døpt 22.07.1923 i Siljan kirke TE.

      

       Se Serkland/LyngetsadBnr.15

 

 

 

IX. Klara Serkland, født 12.11.1922 i Serkland Siljan TE.,[29] døpt 12.11.1922 i Hjemme., død 12.11.1922 i Serkland Siljan TE.,[30] gravlagt 19.11.1922 i Siljan kirkegård TE.

      

       Hun døde før dåpen ble stadfestet.

      

 

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 211 og 262.

[2]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 17.

[3]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 147.

[4]  Siljan kirkegård.

[5]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 199.

[6]  Siljan bygdebok. side 106.

[7]  Larvik ministerialbok 1871-1883. side 197.

[8]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 134.

[9]  Siljan bygdebok. side 262.

[10]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 98.

[11]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 100.

[12]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 101.

[13]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 106.

[14]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 186.

[15]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 108.

[16]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 31.

[17]  Gamle Gjerpen.

[18]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 13.

[19]  Siljan bygdebok. side 571.

[20]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 45.

[21]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 27.

[22]  Gravminner i Norge.

[23]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 33.

[24]  Siljan bygdebok. side 624.

[25]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 61.

[26]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 37.

[27]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 32.

[28]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 49.

[29]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 48.

[30]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 139.