| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SERKLAND/LYNGSTAD Bnr.15 ETTER 1814 I

 


 

 

Johan Serkland f. 1919 og Helena Lygre f. 1923 sin familie.

 

 

 

Johan Serkland,[1] født 16.08.1919 i Serkland Siljan TE.,[2] døpt 26.10.1919 i Siljan kirke TE.

Han var sønn av Hans Jacob Andersen og Elise Magdalene Antonsdatter på Serkland.

 

Halfdan Serkland skilte i 1947 ut eiendommen Serkland/Lyngestad Bnr.15 fra Serkland/Nordre Bnr.5 og solgte den til bror Johan Serkland:

Skyldelingsforretning avholdt paa Serkland/Nordre Bnr.5 den 04.10.1947, hvorved utskilt Serkland/Lyngestad Bnr.15.

Skjøte på Serkland/Lyngestad Bnr.15 fra Halfdan Serkland til bror Johan Serkland f. 09.08.1919 for kr. 150. Datert 05.01.1848

 

Matrikkelutkast 1950

Serkland Gnr.22

Bnr.15 - Lyngstad - 0 mark 02 øre - Johan Serkland

 

Johan Serkland solgte i 1964 Serkland/Lyngestad Bnr.15 til Arvid Karsteen Johannsen:

Skjøte på Serkland/Lyngestad Bnr.15 fra Johan Serkland f. 09.08.1919 til Arvid Karsteen Johannsen f. 14.12.1923 for kr. 35 000. Datert 29.11.1964

 

 

Gift 1945,[3] med Helena Lygre, født 21.03.1923 i Toklev u/Island Siljan TE.,[4] (datter av Elias Lygre og Ingeborg Lygre), døpt 22.07.1923 i Siljan kirke TE.

 

Helena:

Hun kom fra Toklev u/Island.

 

 

 

I.    Arnfinn Serkland, født 20.03.1946 i Siljan TE.[5]

      

 

       Han giftet seg med Åshild Eidet,[6] født 08.12.1949 i Eidet Siljan TE.,5 (datter av Harald Eidet og Borghild Bertelsen).

      

 

 

II.   Svein Serkland.

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 262.

[2]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 37.

[3]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 32.

[4]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 49.

[5]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 63.

[6]  Siljan bygdebok. side 40.