| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SERKLAND ETTER 1814

 


 

 

Halvdan Serkland f. 1913 og Hilda Ingebretsen f. 1921 sin familie.

 

 

 

Halvdan Serkland,[1] født 11.02.1913 i Serkland Siljan TE.,[2] døpt 23.03.1913 i Siljan kirke TE., død 20.01.1993 i Serkland Siljan TE.[3]

Han var sønn av Hans Jacob Andersen og Elise Magdalene Antonsdatter på Serkland.

 

Halfdan kjøpte i 1946 Serkland/Nordre Bnr.5 av sin far:

Skjøte på Serkland/Nordre Bnr.5 fra Hans Serkland f. 07.10.1871 sønnen Halfdan Serkland f. 11.02.1913 for kr. 10 000, hvorav for løsøre kr. 3000, samt med forbehold om føderød for selger og hustru osv. Datert 15.01.1946

 

Han skilte i 1947 ut Serkland/Lyngestad Bnr.15:

Skyldelingsforretning avholdt paa Serkland/Nordre Bnr.5 den 04.10.1947, hvorved utskilt Serkland/Lyngestad Bnr.15.

 

Halvdan giftet seg i 1948.

 

Datteren Gerd og hennes mann overtok Serkland/Nordre Bnr.5 i 1980.

 

Halvdan døde i 1993.

 

 

Gift 1948, med Hilda Ingebretsen,[4] født 03.07.1921 i Rønningene Siljan TE.,[5] (datter av Martin Ingebretsen og Aslaug Hansdatter), døpt 18.09.1921 i Siljan kirke TE.,5 død 13.12.2016 i Siljan TE., gravlagt 27.12.2016 i Siljan kirkegård TE.

 

Hilde:

Hennes far bodde på Granheim u/Sølland.

 

 

 

I.    Gerd Serkland,1 født 30.04.1949 i Serkland Siljan TE.[6]

      

       De overtok Serkland/Nordre Bnr.5 i 1980.

      

 

       Gift 1969,[7] med Nils Olav Grorud,1 født 13.12.1946 i Grorud Siljan TE.,6 (sønn av Hans Grorud og Grethe Gunelia Tomta).

      

 

       Barn:

 

        A.    Morten Grorud, født 1970.7

              

 

               Gift 1994, med Ruth Helene Jacobsen, født 13.05.1971 (datter av Frank Erik Jacobsen og Solveig Margrethe Aadalen).

              

 

 

        B.    Heidi Grorud, født 1971.7

 

 

 

II.   Jorunn Serkland,1 født 1951 i Serkland Siljan TE.

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 262.

[2]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 13.

[3]  Siljan kirkegård.

[4]  Siljan bygdebok. side 571.

[5]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 45.

[6]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 63.

[7]  Norske Gårdsbruk (2002)