| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I ØVERBØ ETTER 1814

 


 

 

 

Hans Jacob Øverbø f. 1897

 

 

 

Hans Jakob Øverbø,[1] født 18.12.1897 i Øverbø Siljan TE.,[2] 16.01.1898 i Siljan kirke TE.,2 død 09.09.1960 i Øverbø Siljan TE.,[3] konfirmert 06.10.1912 i Siljan kirke TE.[4]

Han var sønn av Ole Petter Solvesen og Andrine Gunelia Nilsdatter på Øverbø.

 

Øverbø/Skog Bnr.43 ble utskilt fra Øverbø Bnr.4 i 1924 og solgt i 1931, sammen med flere bruk, fra Petter Solvesen Øverbø og hustru Gunelia til sønnene Solve Øverbø og Hans Øverbø:

Skjøte på Øverbø/Skog Bnr.43 med flere bruk fra Petter S Øverbø og hustru Gunelia til sønnene Solve og Hans Øverbø for kr. 35 200. Datert 31.08.1931, tinglyst 04.09.1931.

 

Petter Solvesen Øverbø og hans kone solgte i 1931 Øverbø Bnr.4 og Øverbø Bnr.25 til sønnen Hans Øverbø:

Skjøte på Øverbø Bnr.4 og Øverbø Bnr.25 fra Petter S Øverbø og hustru Gunelia til sønnen Hans Øverbø for kr 23 400 hvorav for løsøre kr 4000. Datert 31.08.1931, tingl. 04.09.1931.

 

Ole Petter Solvesen Øverbø solgte og hans kone solgte i 1931, blant annet, Høiseth Bnr.27 til sønnene Solve Øverbø og Hans Øverbø:

Skjøte fra Petter S Øverbø og hans hustru Gunelia til sønnene Solve Øverbø og Hans Øverbø på Bnr.27 m.m. for kr. 35 200. Tinglyst 04.09.1931

      

Solve Øverbø og Hans Øverbø skilte i 1932 ut og solgte Høiseth/Kjønaasen Bnr.42 fra Høiseth Bnr.27 til deres far bror Nils Olaf Øverbø:

Skylldelingsforetning på Bnr.27 avh. 28.11.1931 og tingl. 21.12.1931, hvorved til Olav Øverbø Høiset er utskilt Kjønaasen Bnr.42

Skjøte på Kjønaasen Bnr.42 fra Hans Øverbø og Solve Øverbø med hustru Berthe til Olav Øverbø - Høiseth og hustru Agnes for kr. 1000. Tinglyst 08.01.1932

      

Solve Øverbø og Hans Øverbø solgte i 1932 Høiseth Bnr.27 til Johan Skilbred:

Skjøte på Bnr.27 fra Solve Øverbø og Hans Øverbø med hustru Bertha til Johan Skilbred for kr. 7500. Tinglyst 11.11.1932

      

Han skilte i 1935 ut Øverbø/Snippen Bnr.47 fra Øverbø Bnr.4:

Skylldelingsforetning avholt på Øverbø Bnr.4 den 11.12.1935, hvorved er ustkilt til Skien-Lardal kommunale veiselskap Øverbø/Snippen Bnr.47.

 

Han skilte i 1936 ut Øverbø/Øverland Bnr.48 fra Øverbø Bnr.4 og solgte den til Oskar Myrvang:

Skylldelingsforetning avholt på Øverbø Bnr.4 den 08.02.1936, hvorved er utskilt Øverbø/Øverland Bnr.48.

Skjøte på Øverbø/Øverland Bnr.48 fra Hans P Øverbø til Oskar Myrvang for kr. 350. Datert 06.06.1936.

 

Øverbø/Granlund Bnr.50 ble i 1936 utskilt fra Øverbø/Skog Bnr.43 og solgt fra Hans og Solve Øverbø til Albert Kiste:

Skylldelingsforetning avholt på Øverbø/Skog Bnr.43 avholdt den 30.04.1936, hvorved er utskilt Øverbø/Granlund Bnr.50.

Skjøte på Øverbø/Granlund Bnr.52 fra Hans Øverbø f. 08.12.1897 og Solve Øverbø 22.10.1891 til Albert Kiste f. 1897 for kr. 200. Datert 13.01.1937.

 

Øverbø/Skog Bnr.43 ble i 1939 solgt fra Solve Øverbø til Hans Øverbø:

Skjøte på Øverbø/Skog Bnr.43 fra Solve Øverbø f. 22.10.1891 til Hans Øverbø f. 18.12.1897 for kr. 12 000. Datert 18.12.1939.

 

Øverbø/Øverbøjordet-skog Bnr.58 ble i 1939 utskilt fra Øverbø/Skog Bnr.43 og solgt fra Hans Øverbø til Solve Øverbø:

Skylldelingsforetning avholt på Øverbø/Skog Bnr.43 avholdt den 26.05.1939, hvorved er utskilt halvparten av Øverbø/Skog Bnr.43 kaldt Øverbø/Øverbøjordet skog Bnr.58.

Skjøte på Øverbø/Øverbøjordet-skog Bnr.58 fra Hans Øverbø f. 18.12.1897 til Solve Øverbø f. 22.10.1891 for kr. 12000. Datert 18.12.1939.

 

Øverbø/Hagen Bnr.66 ble i 1946 utskilt fra Øverbø/Hagen Bnr.25 og selges i 1950 fra Hans Øverbø til Johannes J Hagen:

Skylldelingsforetning avholt på Øverbø/Hagen Bnr.25 den 30.08.1946, hvorved til Johannes J Hagen er utskilt Øverbø/Hagen Bnr.66.

Skjøte på Øverbø/Hagen Bnr.66 fra Hans Øverbø f. 18.12.1897 til Johannes J Hagen f. 02.06.1899 for kr. 1000. Datert 23.08.1950.

 

Hans Jacob solgte i 1950 Øverbø Bnr.4, Øverbø Bnr.25 og Øverbø/Skog Bnr.43 til sin brors sønn Hans Øverbø Høiseth:

Skjøte på Øverbø Bnr.4 med flere bruk fra Hans P Øverbø f. 18.12.1897 til Hans Øverbø Høiseth f. 26.11.1922 for kr. 37 000, hvorav for løsøre kr. 6000 med forbehold om føderåd. Datert 19.05.1950.

Skjøte på Øverbø/Hagen Bnr.25 med flere bruk fra Hans P Øverbø f. 18.12.1897 til Hans Øverbø Høiseth f. 26.11.1922 og hustru Margit f. 14.12.1924 for kr. 37 000, hvorav for løsøre kr. 6000. Datert 19.05.1950

Skjøte på Øverbø/Skog Bnr.43 med flere bruk fra Hans Øverbø f. 18.12.1897 til Hans Øverbø Høiseth f. 26.11.1922 og hustru Margit f. 14.12.1924 for kr. 37 000, hvorav for løsøre kr. 6000. Datert 19.05.1950.

 

Ps. Hans Øverbø f. 1922 døde bare noen måneder etter at han kjøpte gården.

 

Hans Jacob døde i 1960.

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 335.

[2]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 84.

[3]  Siljan kirkegård.

[4]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 90.