| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I KLØVERØD ETTER 1814

 


 

 

 

Anders Findsen f. 1792 fikk et uekte barn med Karen Bentsdatter f. 1794 og giftet seg med Marte Olsdatter f. 1780.

 

 

 

Anders Findsen,[1] født 1792 i Tveiten u/Gurholt Siljan TE., døpt 22.07.1792 i Siljan kirke TE.,[2] konfirmert 31.07.1808 i Siljan kirke TE.,[3] død 22.06.1866 i Kløverød søndre Siljan TE.,[4] gravlagt 29.06.1866 i Siljan kirkegård TE.4

Han var sønn av Find Pedersen og Mari Halvorsdatter på Tveiten u/Gurholt før 1814.

 

Anders ble far til et uekte barn i 1818.

 

Han giftet seg i 1819 og bodde en tid på Tveiten u/Gurholt. (De døpte et barn bosatt på Rønningen i 1823.)

 

De kom til Kløverød før 1838 og nevnes der på løpenummer 510.

 

Matrikkelen 1838

Kløverød matrikkelnr. 167 (gammelt matrikkelnummer 148)

Løpenummer 510 - Kløverød - skyld 1 hud 1 ½ skinn - oppsitter Anders Findsen

 

Han bodde på Kløverød som enkemann i 1865. Hans svigersønn, Hans Nilsen, bestyrte da gården for han.

 

1865 - Kløverød - løpenummer 510:

Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

Anders Finsen m e Hsfader Gaardbgr, Leilænding 73 (alder) Slemdal Prgj.

Hans Nielsen m g hans Svigersøn bestyrer Faderens Gaardsbrug 38 (alder) Slemdal Prgj.

Maren Andersdatter k g hans Kone bestyrer F. Husholdning 39 (alder) Slemdal Prgj.

Marthe Maria Hansdatter k ug deres Datter 11 (alder) Slemdal Prgj.

Anne Kistine Hansdatter k ug deres Datter 9 (alder) Slemdal Prgj.

Anders Hansen m ug deres Søn 5 (alder) Slemdal Prgj.

Maren Sofie Hansdatter k ug deres Datter 3 (alder) Slemdal Prgj.

Helvig Pedersdatter k ug Fattiglem, nyder Understøttelse af Fattigvæsenet og forrestaae med Spinding og Binding

 

Anders døde på Kløverød i 1866.

 

 

Forhold til Karen Bentsdatter, født 1794 i Rønningen Siljan TE. (datter av Bent Gundersen og Ingeborg Halvorsdatter), døpt 03.08.1794 i Siljan kirke TE., konfirmert 25.03.1810 i Siljan kirke TE.,3 død 08.12.1882 i Rønningene u/Øverbø Siljan TE.,[5] gravlagt 17.12.1882 i Siljan kirkegård TE.5

 

Karen:

Hun ble mor til et uekte barn i 1818. I 1865 var Karen føderådspike hos Peder Jacobsen i Rønningene under Øverbø.

 

 

Gift 23.02.1819, med Marte Olsdatter,[6] født 1780 i Saga u/Tveitan Siljan TE. (datter av Ole Larsen og Anna Olsdatter), døpt 08.10.1780 i Siljan kirke TE., konfirmert 03.03.1798 i Siljan kirke TE.,3 død 19.07.1847 i Kløverød Siljan TE.,[7] gravlagt 08.08.1847 i Siljan kirkegård TE.7

 

Marte:

Hun var enke etter Jacob Nilsen Rønningen u/Tormodsrød. Marte døde på Kløverød i 1847.

 

 

 

I.    Ole Andersen, (sønn av Anders Findsen og Karen Bentsdatter) født 09.04.1818 i Tveiten u/Gurholt Siljan TE.,[8] døpt 12.04.1818 i Siljan kirke TE.,8 konfirmert 02.03.1834 i Siljan kirke TE.[9]

      

       Foreldrene var ugift da han ble født.

      

 

 

II.   Maren Andersdatter, (datter av Anders Findsen og Marte Olsdatter) født 01.03.1821 i Tveiten u/Gurholt Siljan TE.,[10] døpt 04.03.1821 i Siljan kirke TE.,10 død 18.05.1822 i Tveiten u/Gurholt Siljan TE., gravlagt 02.06.1822 i Siljan kirkegård TE.[11]

 

 

 

III. Ole Andersen, (sønn av Anders Findsen og Marte Olsdatter) født 03.01.1823 i Rønningene Siljan TE.,[12] døpt 12.01.1823 i Siljan kirke TE.,12 konfirmert 22.10.1838 i Siljan kirke TE,[13] død 02.04.1903 i Oklungen Eidanger TE., gravlagt 08.04.1903 i Eidanger TE.

 

 

       (1) Gift 29.07.1849 i Siljan kirke TE.,[14] med Inger Marie Olsdatter, født 03.09.1828 i Moholt nordre Siljan TE.,[15] (datter av Ole Andersen og Helvig Jonsdatter), døpt 14.09.1828 i Siljan kirke TE.,15 konfirmert 21.07.1844 i Siljan kirke TE.,[16] død 28.07.1862 i Dåpan u/Kiste Siljan TE.,[17] gravlagt 03.08.1862 i Siljan kirkegård TE.17

      

 

       (2) Gift 07.07.1863 i Siljan kirke TE.,[18] med Maren Pernille Olsdatter, født 06.12.1831 i Moholt nordre Siljan TE.,[19] (datter av Ole Andersen og Helvig Jonsdatter), døpt 01.01.1832 i Siljan kirke TE.,[20] konfirmert 01.10.1848 i Siljan kirke TE,[21] død 25.09.1884 i Sletholt Kjose Brunlanes VE., gravlagt 12.10.1884 i Kjose Brunlanes VE.

       Se Dåpan u/Kiste

 

 

 

IV. Maren Andersdatter,[22] (datter av Anders Findsen og Marte Olsdatter) født 08.10.1827 i Tveiten u/Gurholt Siljan TE.,[23] døpt 20.10.1827 i Siljan kirke TE.,23 konfirmert 31.07.1842 i Siljan kirke TE.,[24] død 18.11.1898 i Høiseth Siljan TE.,[25] død 26.11.1898 på Siljan kirkegård TE.

      

 

       Gift 06.08.1854 i Siljan kirke TE., med Hans Nilsen,[26] født 23.08.1828 i Skilbred Siljan TE.,[27] (sønn av Nils Olsen og Maren Hansdatter), døpt 31.08.1828 i Siljan kirke TE.,27 konfirmert 21.07.1844 i Siljan kirke TE.,[28] død 04.07.1867 i Kløverød Siljan TE.,[29] gravlagt 08.07.1867 i Siljan kirkegård TE.29

      

       Se Kløverød denne gården

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 253 og 502.

[2]  Eidanger ministerialbok 1764-1814. side 67.

[3]  Jørn Olsens gårds og slektshistorie for Siljan før 1814.

[4]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 233.

[5]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 246.

[6]  Siljan bygdebok. side 253-254.

[7]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 281.

[8]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 58.

[9]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 148.

[10]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 67.

[11]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 151.

[12]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 70.

[13]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 153.

[14]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 224.

[15]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 80.

[16]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 161.

[17]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 291.

[18]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 232.

[19]  Siljan ministerialbok 1831-1870.

[20]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side ?.

[21]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 165.

[22]  Siljan bygdebok. side 490 og 502.

[23]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 79.

[24]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 159.

[25]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 182.

[26]  Siljan bygdebok. side 490.

[27]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 82.

[28]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 160.

[29]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 235.