| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SANNE u/TUDAL

 


 

 

 

Ingeborg Halvorsdatter f. 1753 sin familie. Han giftet seg 1. gang med Bent Gundersen f. 1746 og 2. gang med Knud Thomasen f. ca 1781.

 

 

 

Ingeborg Halvorsdatter, født 1753 på Slettekollen i Siljan,[1] døpt 05.08.1753 i Siljan kirke,1 konfirmert 18.08.1771 i Siljan kirke.[2]

Hun var datter av Halvor Helgesen og Maren Pedersdatter på Neset.

 

Hun kom fra Neset da hun giftet seg 1. gang i 1780.

 

Trol. 21/5-1780. Cop. 13/8-1780.

Uk. Bent Gundersen Myren u. Øvrum i Gierpen Sogn og p. Ingebor Halvorsd. Næs.

Caut.: Daniel Kittils. og Ole Daniels. Tosholt.

 

De bodde en liten tid på Båserød i Gjerpen. Se gamlegjerpen.no

 

De kom til Tudal før 1786. De ble der husmenn på plassen Sanne under Tudal.

 

Bosatt som husmann på Tudal i 1801:

Bent Gundersen m 1ste ægteskab Mand Husmand med jord 60 (alder)

Ingebor Halvorsdatter k 1ste ægteskab Kone 41 (alder)

Gunder Bentsen m Ugift Deres børn 20 (alder)

Hans Bentsen m Deres børn 12 (alder)

Halvor Bentsen m Deres børn 9 (alder)

Karen Bentsdatter k Deres børn 7 (alder)

 

Hun giftet seg 2. gang i 1810.

 

Siljan- viet 15/4-1810.

Uk. Knud Thomasen og Enken Ingebor Halvorsd. Sanne.

Caut: Jacob Høysæt og Christen Præsteg.

 

 

(1) Gift 13.08.1780 i Siljan kirke,[3] med Bent Gundersen, født 1746 i Gjerpen (sønn av Gunder Gundersen og Anne Vernersdatter), døpt 27.11.1746 i Gjerpen,[4] død 1804 på Siljan, gravlagt 30.12.1804 på Siljan kirkegård.[5]

 

Bent:

Gunder Gundersens barn Bent.

Test: Ingebret Løbergs kone, Anna Gundersdatter, Ole Jacobsen, Abraham Lia, Christen Gundersen.

 

Hans far var Gunder Gundersen f. 1705 som sønn av Gunder Clausen og Gunhild Olsdatter på Øvrum i Gjerpen. Moren var Anne Vernesdatter f. 1706 som datter av Verner Riis og Anne Sørensdatter på Riis i Gjerpen.

 

Foreldrene giftet seg i Gjerpen i 1744:

Trol. 11/11-1744. Cop. 29/12-1744.

Gunder Gunderssøn og Anne Vernersdatter.

 

Faren, Gunder Gundersens søster Anne Gundersdatter og hans bror Christen Gundersen var faddere før sønnen Bent. Gunder Gundersen bodde i Skien under skifte etter sin mor i 1742.

 

Moren, Anne Vernersdatter var enke etter Anders Bentsen f. 1704 på Eikåsen. Han døde på Myra under Øvrum i 1742. De hadde døtrene Thore f. 1732 og Karen f. 1734 som ble gift og levde opp og to som døde små. Abraham Lia som var fadder for sønnen Bent, var gift med Annes søster Lisbeth.

 

Dette at det var denne Anne Vernersdatter som giftet seg med Gunder Gundersen Buer nevnes ikke på gamlegjerpen.no. Rotet i skifte under her er nok grunnen til det.

 

Anne Vernersdatter nevnes i skifte etter sin søster, men her er det blitt noe rot.

 

8/1/1773       LISBET WERNERSDATTER   Bamble Skifteprot. nr. 7, s. 103b.

Lia u/Meen     Arvinger: Enkem. Abraham Larsen Lien og Lisbets søsken:

               1. Hans Wærnerssen, fullbror og myndig.

               2. Søren Wærnerssen ---”--- , død, etterlatt seg barna:

                  a. Sivert Sørenssen, myndig.

                  b. Anders Sørenssen 18 år. Verge broren Sivert.

                  c. Johannes Sørenssen 15 ”   --”-- --”--  --”--

                  d. Hans Sørenssen, myndig.

                  e. Anne Sørensdtr. g.m. Hans Solie.

                  f. Ingeborg Sørensdtr. 38 år. Formynder Hans Solie.

                  g. Karen Sørensdtr. g.m. Christen Torgrimssen.

                  h. Kirsten Sørensdtr. 29 år. Formynder Hans Solie.

                  i. Liv Sørensdtr. 25 ”   ----”---- -”-  --”--

               3. Johannes Wærnerssen, fullbror, død, etterl. seg barna:

                  a. Knut Johannessen, myndig.

                  b. Inger Johannesdtr. død, etterlatt seg 1 barn:

                      i. Jens Isakssen, Form. Hans Jenssen Ballestad.

                  c. Anne Johannesdtr. g.m. Hans Ballestad.

               4. Maria Wærnersdtr. død, etterlatt seg barna:

                  a. Christen Larssen, myndig.

                  b. Liv Larsdtr. g.m. Knut Nielssen.

                  c. Ingeborg Larsdtr. g.m. Peder Olssen.

                  d. Inger Larsdtr. død, etterlatt seg barna:

                      i. Bent Gunderssen, myndig.

                     ii. Anders Gunderssen, myndig.

                    iii. Karen Gundersdtr. g.m. Ole Olssen.

                   iiii. Thor(e) Gundersdtr. g.m. Mathias Myra.

               5. Anne Wærnersdtr.

                  a. Anne Knutsdtr.  19 år. Formynder faren Knut Øvrum.

                  b. Karen Knutsdtr. 17 ”   ----”---- --”-- -”-  --”--

Brt: 65 - 0 - 8

Gjeld: 88 - 0 - 17 (insolvent).

 

De barna som nevnes under Inger Larsdatter i skifte er barna til Anne Vernersdatter. Karen og Thore skulle stått som Andersdatter da de er fra hennes første ekteskap.

 

  d. Inger Larsdtr. død, etterlatt seg barna:

                      i. Bent Gunderssen, myndig.

                     ii. Anders Gunderssen, myndig.

                    iii. Karen Gundersdtr. (Hun het Andersdatter. JO) g.m. Ole Olssen.

                   iiii. Thor(e) Gundersdtr. (Hun het Andersdatter. JO) g.m. Mathias Myra.

 

Det stod to barn under Anne Vernersdatter. Dette er ikke hennes barn. Dette var barna til søsteren Marie Vernersdatter sin datter Liv Larsdatter og Knud Nilsen som nevnes tidligere i skifte.

 

               5. Anne Wærnersdtr.

                  a. Anne Knutsdtr.  19 år. Formynder faren Knut Øvrum.

                  b. Karen Knutsdtr. 17 ”   ----”---- --”-- -”-  --”--

 

Slik leser jeg originalskifte. Dermed er det den som skrev skiftet som rotet:

1.      Fuld Broder Hans Wernersen Myndig

2.      Fuld broder Søren Wernesen – død og effterlat sig Børn navnlig, a. Sivert Sørensen myndig, b. Hans Sørensen myndig, c. Anders Sørensen gammel 18 aar, d. Johannes Sørensen gammel 18 aar, for dem begge blir Broderen Peder Sørensen Sat til værge, e. Anne Sørensdatter gift med Hans Solie, f. Ingeborg Sørensdatter gammel 38 aar, g. Karen Sørensdatter gift med Christen Torgrimsen, h. Kirsti Sørensdatter gl. 29 aar, i, Live Sørensdatter gammel 25 aar, for dem begge saavel som og for søsteren Ingeborg bliver svogeren Hans Solie sat til formynder.

3.      Fuldbroder Johannes Wernesesen - død og eftterlat sig Børn navnlig, a. Knud Johannesen myndig, b. Inger Johannesdatter – død og etterlat sig 1. sønn, Jens Isachsen hvilken Hans Jensen Ballestad blir sat til formynder, c. Anne Johannesdatter gift med Hans Ballestad.

4.      Den afdødes søster nafnlig (Navn ikke nevnt. JO) - død og eftterlat sig Børn, a. Christen Larsen Myndig, b. Live Larsdatter gift med Knud Nielsen, c. Ingeborg Larsdatter gift med Peder Olsen, Inger Larsdatter - død og eftterlat sig Børn, 1. Bent Gundersen myndig, 2. Anders Gundersen myndig, 3. Karen Gundersdatter gift med Ole Olsen, 4. Thor Gundersdatter gift med Matias Myra.

5.      Og endelig ere endnu 2.de  Søsters Børn, Anne Knudsdatter gammel 19 aar, og Karen Knudsdatter 17 aar gammel, for hvilke begge  faderen Knud Øvrum bliver sat til formynder

Flere arvinger var ei efter den afdøde

 

Bent Gundersen var fadder for sin halvsøster, Karen Andersdatters barn. Anders Gundersen som også var fadder var Bents bror som ble født på Øvrum i 1745.

 

Fra gamlegjerpen.no:

Arbeider, husmann uten jord

Ole Olsen f. ca. 1731 bg. 16/2-1783. ”Ole Olsen f. Øfrum ejet 52 aar.”, s.a. Ole NN.

g. 7/1-1764 m. Karen Andersdatter herfra dpt. 11/4-1734 bg. 25/2-1795. ”Simon Rollevssøn Myrens kone Karen Andersdtr. u/Øfrum, 62 aar.”

1. Søren Olsen dpt. 11/6-1764. Se nedenfor.

2. Ole Olsen dpt. 10/5-1767.

3. Enok Olsen dpt. 17/2-1771.

Br. fra ca. 1760.

 

F.f. Ole Olsens db. Søren fra Øfrum Ejet: Søren Riises enke, Kisten Sørensdtr., Abraham Lia, Anders Gundersen.

F.f. Ole Olsens db. Ole fra Øfrum Ejet: Sivert Riises kone, Kisten Sørensdtr., Mathis Engebretsen, Bent og Anders Gundersønner.

F.f. Ole Olsens db. Enok fra Øfrum Ejet: Sivert Riises kone, Anne Olsdtr., Mathis Engebretsen, Bent Gundersen.

 

Bent Gundersen og Ingeborg bodde en liten tid på Båserød i Gjerpen før de kom til Tudal fra ca 1786. De ble der husmenn på plassen Sanne under Tudal,

 

De nevnes som husmenn på Tudal i 1801:

Bent Gundersen m 1ste ægteskab Mand Husmand med jord 60 (alder)

Ingebor Halvorsdatter k 1ste ægteskab Kone 41 (alder)

Gunder Bentsen m Ugift Deres børn 20 (alder)

Hans Bentsen m Deres børn 12 (alder)

Halvor Bentsen m Deres børn 9 (alder)

Karen Bentsdatter k Deres børn 7 (alder)

 

Han døde i 1804.

 

Gravlagt som "Bent Gunnersen Sanne 60 aar".         

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 14 (1807-1810) side 289b

Skifte 24. mars 1810 paa pladsen Sanne under gaarden Tudahl i Slemdahl anex

Afdøde huusmand Bent Gundersen

Enke Ingeborg Halvorsdatter

Barn.

1. Ældste sønn Gunder Bentsen 31 aar

2. Niels Bentsen 27 aar

3. Ole Bentsen 25 aar

4. Hans Bentsen 22 aar

5. Halvor Bentsen 18 aar

6. Kari Bentsdatter 16 aar

      

 

(2) Gift 15.04.1810 i Siljan kirke,3 med Knud Thomasen, født ca 1781,[6] konfirmert 03.03.1798 i Siljan kirke,[7] død 28.02.1851 på Rønningen u/Øverbø i Siljan, gravlagt 16.03.1851 på Siljan kirkegård.[8]

 

Knud:

Han konfirmeres i Siljan i 1798 bosatt på Søntvet som "Knud Thomassen Søntved 17".

 

Bosatt hos Ingebreth Erichsen på Tveitan i 1801 som "Knud Thomassen, Tjenestefolk, 20 år, Ugift".

 

Knud var fadder for Gjertrud Thomasdatter på Høgset ejet som Knud Thomassen Høgset i 1807. Gjertrud ble gift med Johannes Jacobsen og bosatt på Haugen u/Høgset i Siljan. Hun var heller ikke døpt i Siljan.

 

Knut nevnes som husmann på Rødningerne u/Øverbø i 1846. Han døde der i 1851.

 

Siljan 1846

Øverbøe
Mtr.No 173 Løbe.No. 531
3. Rødningerne
Huusmand med jord enkemand Knud Thomasen 66 aar
(Bruger af pladsen)
Peder Jacobsen 24 ½ aar
Hans kone Anne Larsd. 21 ¾ aar
Tjenere:
Kari Bentsdatter 52 aar

 

 

 

I.    Gunder Bentsen, (sønn av Bent Gundersen og Ingeborg Halvorsdatter) født 1781 på Båserød i Gjerpen, døpt 04.03.1781 i Gjerpen,4 konfirmert 03.03.1798 i Siljan kirke,7 død 15.01.1838 på Lysa u/Sem i Gjerpen.4

      

       Bent Gundersens db. Gunder fra Baaserøe Ejet

       Faddere: Christen Fløtterøes kone, Kisten Knudsdtr., Ole Olsen, Mathis Engebretsen, Anders Gundersen.

      

       Konfirmert som "Gunder Bendtsen Tufdal 17".

      

       Bosatt på Lya under Sem i Gjerpen.

 

      

       Gift 30.03.1818 i Gjerpen,4 med Anne Jonsdatter, født 1792 på Bestul i Gjerpen (datter av Jon Olsen og Jøran Gunnuldsdatter), døpt 12.02.1792 i Gjerpen.4

      

       Anne:

       Jon Bestuuls pb. Anne

       Faddere: Tore Listuuls k., Aaste Torkildsdtr., Ole Berreberg, Ole Olessøn, Tore Listuul.

 

 

      

II.   Nils Bentsen, (sønn av Bent Gundersen og Ingeborg Halvorsdatter) født 1783 på Sanne u/Tudal i Siljan, døpt 07.12.1783 i Gjerpen,4 konfirmert 27.03.1803 i Siljan kirke,15       død14.03.1837i Plassen u/Holte Siljan, gravlagt02.04.1837i Siljan kirkegård.

 

       Bent Gundersens db. Nils fra Sanne

       Faddere: Isak Sannes kone, Gunnil Catrine Larsdatter, Isak Larsen, Ole Larsen.

      

       Bosatt hos Peder Knudsen på Gurholt i 1801 som " Nils Bentsen, Tjenestedreng,16 år".         

      

       Konfirmert som "Nils Bentzen Gurholt 20".

      

       Han giftet seg i 1812.

      

       Siljan - viet 28/6-1812.

       Uk. Niels Bentsen Øvrebøe og Pigen Kirsten Larsd. Øvrebøe.

       Caut: Jacob og Svend Øvrebøe.

 

      

       Gift 28.06.1812 i Siljan kirke,[9] med Kirsten Larsdatter, født 1789 i Stendalen u/Grorud i Siljan,[10] (datter av Lars Christoffersen og Gunild Olsdatter), døpt 25.10.1789 i Siljan kirke,28 konfirmert 22.03.1807 i Siljan kirke,21 død 19.11.1852 på Plassen u/Holte i Siljan, gravlagt 26.12.1852 på Siljan kirkegård.26

      

       Se Plassen u/Holte etter 1814

 

 

 

III. Ole Bentsen, (sønn av Bent Gundersen og Ingeborg Halvorsdatter) født 1786 i Tudal i Siljan,[11] døpt 09.04.1786 i Siljan kirke,9 konfirmert 1801 i Siljan kirke,[12] død 17.09.1878 på Gurholt i Siljan, gravlagt 24.09.1878 på Siljan kirkegård.[13]

      

       Bent Gundersen Tufdal og k. Ingebor Halvorsdtr. - Ole

       Faddere: 1. Helvig Andersdtr. Tosholt 2. Gunil Aslesdtr. ibid 3. Ole Danielsen ibid 4. Lars Nilsen Saugen 5. Ole Finsen Høysæt.

      

       Konfirmert som "Ole Bentsen Sanne". Alder og dato ikke notert.

      

       Han ble ikke nevnt hos foreldrene i 1801. Han var da hos Lars Knudsen på Høgset i 1801 som " Ole Bentsen, Tjenestefolk, 15 år, Ugift ".

 

       Han giftet seg i 1813.

      

       Siljan - viet 2/5-1813.

       Ole Bentsen Høysæt og Pigen Gunild Larsd. Øvrebøe.

       Caut: Lars Høysæt og Christen Præstegaarden.

 

      

       Gift 02.05.1813 i Siljan kirke,[14] med Gunild Larsdatter, født ca 1778,6 konfirmert 08.12.1799 i Siljan kirke,10 død11.04.1878 i Riset u/Høiseth Siljan, gravlagt18.04.1878i Siljan kirkegård.

 

       Gunild:

       Konfirmert i Siljan i 1799 bosatt på Austad som "Gunild Larsdatter Ouestad 21".

      

       Bosatt hos Lars Arvesen på Austad i 1801 som "Gunnild Larsdtr., Tjenestefolk, 23 år".

 

       Det kan ha vært hun som giftet seg i 1813.

 

       Se Riseth u/Høiseth etter 1814

      

      

      

IV. Hans Bentsen, (sønn av Bent Gundersen og Ingeborg Halvorsdatter) født 1788 på Holte i Siljan,[15],[16] døpt 12.10.1788 i Siljan kirke,13 konfirmert 17.03.1805 i Siljan kirke,[17] død 1838.14

      

       Bent Gundersen Holte og k. Ingebor Halvorsdtr. - Hans

       Faddere: 1. Karen Pedersdtr. Høysæt 2. Ingebor Pedersdtr. ibid 3. Ole Solvesen ibid 4. Lars Knudsen ibid 5. Hans Nilsen Holte.

      

       Konfirmert som "Hans Bentsen Sanne 17".

 

       Han giftet seg i Eidanger i 1819.

      

       Copul. - 9/7-1819 i Eid.

       Uk. Hans Bentsen Kiendalen, 33. Tienestedreng.

       Maren Nielsd. Kiendalen, 25. Tienestepige.

       Forl: Jacob Olsen Kiendalen, Jacob Pedersen Kiendalen.

      

      

       Gift 09.07.1819 i Eidanger kirke,14,[18] med Maren Nilsdatter, født 1797 på Lien u/Oklungen i Eidanger,14 (datter av Nils Olsen og Karen Isachsdatter), dåp 12.02.1797 i Eidanger kirke,[19] konfirmert 14.07.1811 i Eidanger kirke,[20] død 1887 på Lien u/Oklungen i Eidanger.[21]

      

       Maren:

       Hun giftet seg 2. gang med Ole Pedersen, sønn av Peder Sørensen Skautvedt u/Naphaug.

      

      

 

V.   Halvor Bentsen, (sønn av Bent Gundersen og Ingeborg Halvorsdatter) født 1791 på Gurholt i Siljan, døpt 19.06.1791 i Siljan kirke,[22] konfirmert 22.03.1807 i Siljan kirke,12 død 04.07.1830 på Klevstrand i Eidanger, gravlagt 11.07.1830 på Eidanger kirkegård.[23] .

      

       Bent Gundersen Gurholt-Sanne og Ingebor Halvorsdtr. - Halvor

       Faddere: 1. Helvig Jørgensdtr. Tufdal 2. Pirnille Jensdtr. ibid 3. Ole Dan. [Danielsen. IK] Tosholt 4. Jon ibid 5. Sven Olsen Øvrebøe.

      

       Han ble konfirmert som "Halvor Bentsen Sanna 17".

      

       Han ble gift med Margit Olsdatter i Holla i 1818.

      

       Hans bror var fadder for deres barn i Holla som "Hans Bentsen Kindalen". Hans bror var fadder for hans barn i Porsgrunn som "Bonde Hans Bentsen, Begge fra Eidanger Sogn".

      

       Viet Holla 26/12-1818

       Tjenestekarl Halvor Bentsen Romnæs, 29          

       Tjenestepige Margith Olsdatter, 27        

       Hr. A, Wille og Isach Romnæs   

 

       I kirkeboken står de utflyttet fra Holla til Porsgrunn i 1820. Da uten barnet de fikk i Holla i 1819. Dette døde nok da tidlig.

      

       Gravlagt som "Halvor Bentsen, huusmand paa Klevstrand 36 aar".

 

      

       Gift 26.12.1818 i Holla,[24] med Margit Olsdatter, født ca 1796, død 15.01.1853 på Klevstrand i Eidanger, gravlagt 23.01.1853 på Eidanger kirkegård.21

      

       Margit:

       Gravlagt som "Margit Olsdatter 57 år - Enke efter Halvor Bentsen - Klevstranden".

      

 

       Barn frem til 1828:

 

      

        A.    Ingebor Maria Halvorsdatter, født 1819 på Romnes i Holla, døpt 17.02.1819 i Romnes Kirke i Holla.28

              

               Ingebor Maria. Inderste Halvor Bentsen Romnæs og Margith Olsd.

               Fadd: Gunnil Romnæs, Kari Romnæs, Jon Romnæs, Anders Bakken og Hans Bentsen Kindalen.

              

 

 

        B.    Anne Thurine Halvorsdatter, født 03.07.1822 i Østre Porsgrunn, døpt 04.08.1822 i Østre Porsgrunn.[25]

              

               Født 03.07.1822 – hjemmedøpt 09.07.1822 – bekreftet i kirken 04.08.1822: Anne Thurine – Dagarbeider Halvor Bentsen og Hustrue Margit Olsdatter af østre Porsgrund, faddere: Pige Gunild Hansdatter, Do Maren Christine Christoffersdatter, Begge af Tyendeclassen i østre Porsgrund, Dagarbeider Knud Johnsen, Bonde Hans Bentsen, Begge fra Eidanger Sogn, Tjenestkarl Lars Hansen, Do Lars Jacobsen fra østre Porsgrund.

              

 

 

        C.    Benedicte Halvorsdatter, født 25.04.1825 i Østre Porsgrunn, døpt 26.06.1825 i Østre Porsgrunn.29

              

               Født 25.04.1825 – hjemmedøpt 26.04.1825 – bekreftet i kirken 26.06.1825: Benedicte Halvorsd. – Dagarbeider Halvor Bentsen og Hustrue Margit Olsd. fra østre Porsgr., faddere: Baadsmand Hans Tangens Kone Marte Hansd., Pige Johanne Marie Christensdatter, Skibstømmermand Carl Nilsen, Oldermand Hans Tangen, Skomager Stoe Engelbrethsen, Alle fra østre Porsgr.

              

              

 

        D.    Karen Halvorsdatter, født 07.09.1828 i Østre Porsgrunn, døpt 1828 i Østre Porsgrunn.29

              

               Født 07.09.1828 – døpt er ikke nevnt: Karen Halvorsdatter – Dagarbeider Halvor Bentsen og Hustrue Margith Olsdatter af østre Porsgr., faddere: Matros Hans Sivertsens Kone Gunborg Olsd., Pige Gunild Maria Olsdatter, Skomager Stoe Engelbretsen, Blikkenslager Hans Pedersen, Alle fra østre Porsgr., Dagarbeider Thorgrim Kaasen fra Eidanger.

      

 

 

VI. Karen Bentsdatter, (datter av Bent Gundersen og Ingeborg Halvorsdatter) født 1794 i Siljan,[26] døpt 03.08.1794 i Siljan kirke,22 konfirmert 25.03.1810 i Siljan kirke,18 død 08.12.1882 på Rønningen u/Øverbø i Siljan, gravlagt 17.12.1882 på Siljan kirkegård.[27]

      

       Bent Gundersen og k. Ingebor Halvorsdtr. - Karen

       Faddere: 1. Aaste Gullicsdtr. Engelsta 2. Margrete Gullicsdtr. ibid 3. Peder Halvorsen Tosholt 4. Lars Knudsen Høysæt.

      

       Konfirmert som "Kari Bendtsdatter Tufdal 16".

 

       Hun fikk et uekte barn i 1818 med Anders Findsen f. 1792 fra Tveiten u/Gurholt. Han var sønn av Find Pedersen Tveiten.

 

       Se Kløverød etter 1814

 

 

       Hun fikk et nytt uekte barn i 1821 med Jacob Pedersen f. 1796 fra Prestegården i Siljan. Han var sønn av Peder Jacobsen Prestegården.

 

       Se Gonsholt Søndre/Prestejordet

 

 

       Hun fikk så enda et nytt uekte barn i 1827.

      

       I 1865 var hun føderådspike hos sønnen hun fikk med Peder Jacobsen Prestegården, Peder Jacobsen i Rønningen under Øverbø.

 

      

       Forhold til Lars Jacobsen, født 1807 på Øverbøhagen i Siljan,[28] (sønn av Jacob Isachsen og Helvig Larsdatter), døpt 26.04.1807 i Siljan kirke,24 konfirmert 15.08.1824 i Siljan kirke,[29] død 21.05.1853 på Snurren u/Prestegården i Siljan, gravlagt 05.06.1853 på Siljan kirkegård.[30]

      

 

       Karen og Lars Jacobsen sitt uekte barn:

 

        A.    Jacob Larsen, født 15.10.1827 på Øverbø i Siljan, døpt 20.01.1828 i Siljan kirke,[31] død 12.04.1828 på Øverbø i Siljan, gravlagt 15.05.1828 på Siljan kirkegård.[32]      

 

 

 

 [1]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 171.

[2]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift gjort av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.

[3]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen"

[4]  gamlegjerpen.no.

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 189.

[6]  Alder ved konfirmasjonen.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 55.

[8]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 284.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 131.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 62.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 45.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 56.

[13]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1864-1908, side 242.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 132.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 60.

[16]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 226.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 57.

[18]  Viede i Eidanger 1815 -1823 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen" på internett.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 75.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 59.

[21]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 227.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 65.

[23]  Eidanger, gravlagte 1814-1831, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[24]  gamleholla.no.

[25]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av døpte1814-1828, på Eidangerslekt.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 70.

[27]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1864-1908, side 246.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 147.

[29]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 286.

[30]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 285.

[31]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 80.

[32]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 156.