| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I KISTE SØNDRE/DÅPAN-NEDRE BNR.2  ETTER 1814

 


 

 

 

Ole Andersen f. 1823 sin familie. Han giftet seg 1. gang med Inger Marie Olsdatter f. 1828 og 2. gang med Maren Pernille Olsdatter f. 1831.

 

 

 

Ole Andersen, født 03.01.1823 i Rønningene Siljan TE.,[1] døpt 12.01.1823 i Siljan kirke TE.,1 konfirmert 22.10.1838 i Siljan kirke TE.,[2] død 02.04.1903 i Oklungen Eidanger TE.,[3] gravlagt 08.04.1903 i Eidanger TE.

Han var sønn av Anders Findsen og Marte Olsdatter på Kløverød.

 

Ole giftet seg 1. gang i 1849.

 

Ole fikk leie Dåpan nedre i 1854. Hans 1. kone døde der i 1862 og Ole giftet seg på nytt i 1863 med hennes søster som da var enke.

 

Ole nevnes på Dåpan nedre med familien i 1865. Vi ser der også to av hans kones barn fra hennes 1. ekteskap. Enken etter Arne Halvorsen, Karen Kirsrtine Johnsdatter, var bosatt hos dem på føderaad.

 

Siljan 1865 - Kiste Søndre - Daapen (nedre)

Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

Ole Andersen m g Husfader Husmand med Jord 44 (alder) Slemdal Prgj.

Maren P. Olsdatter k g hans Kone 34 (alder) Slemdal Prgj.

Ole N. Svendsen m ug hendes Søn 8 (alder) Slemdal Prgj.

Anne H. Svendsdatter k ug hendes Datter 6 (alder) Slemdal Prgj.

Arne Olsen m ug deres Søn 1 (alder) Slemdal Prgj.

Anund Andersen m ug Tjenestekarl 68 (alder) Gjerpen Prgj.

Karen K. Johnsdatter k e deres Føderaadskone 73 (alder) Hedrum Prgj.

Amalia Andreasdatter k ug Tjenestepige 18 (alder) Sverige

 

Ole og familien flyttet før 1875, for da bodde de på Langestrand i Larvik i 1875. Ole og Maren Pernille bodde der med hennes datter Anne Helvig Svendsdatter og deres barn Inger Sofie og Arne.

 

De bodde som leilending på Sletholt i Kjose da sønnen Arne ble konfirmert i 1880.

 

Da Arne giftet seg i Eidanger i 1894 skrives Ole også som Ole Sletholt. Ole ble enkemann da han 2. kone døde på Sletholt i 1884. I 1900 var Ole bosatt hos sønnen Arne og hans familie Dale u/Nordalsetret i Eidanger. Ole kalles da Ole Slethold og han ble underholdt av sønnen.

 

Han døde på Oklungen i Eidanger i 1903 og ble gravlagt som "enkemann Ole Andersen Sletholdt".

 

 

(1) Gift 29.07.1849 i Siljan kirke TE.,[4] med Inger Marie Olsdatter, født 03.09.1828 i Moholt nordre Siljan TE.,[5] (datter av Ole Andersen og Helvig Jonsdatter), døpt 14.09.1828 i Siljan kirke TE.,5 konfirmert 21.07.1844 i Siljan kirke TE.,[6] død 28.07.1862 i Dåpan u/Kiste Siljan TE.,[7] gravlagt 03.08.1862 i Siljan kirkegård TE.7

 

Inger Marie:

Hun kom fra Moholt og døde på Dåpan u/Kiste u 1862.

 

 

(2) Gift 07.07.1863 i Siljan kirke TE.,[8] med Maren Pernille Olsdatter, født 06.12.1831 i Moholt nordre Siljan TE.,[9] (datter av Ole Andersen og Helvig Jonsdatter), døpt 01.01.1832 i Siljan kirke TE.,[10] konfirmert 01.10.1848 i Siljan kirke TE.,[11] død 25.09.1884 i Sletholt Kjose Brunlanes VE., gravlagt 12.10.1884 i Kjose Brunlanes VE.[12]

 

Maren Pernille:

Hun var søster til overnevnte Inger Marie og var enke etter Sven Nilsen Austad da hun giftet seg i 1863.

 

Maren Pernille døde på Sletholt i Kjose i Brunlanes i 1884.

 

 

 

I.    Arne Olsen, (sønn av Ole Andersen og Maren Pernille Olsdatter) født 29.11.1865 i Dåpan u/Kiste Siljan TE.,[13] døpt 21.01.1866 i Siljan kirke TE.,13 konfirmert 26.09.1880 i Kjose kirke VE.[14]

      

       Han ble konfirmert i Kjose 26.09.1880 bosatt på Sletholt.

      

       Han ble nevnt som Arne Sletholt. Arne kjøpte plassen Dale u/Nordalsetret i Eidanger. De nevnes der i 1900. Da var hans far bosatt der og de hadde to barn. (Eidanger bind 2 side 249)

      

 

       Gift 22.06.1894 i Eidanger kirke TE.,[15] med Karen Marie Eriksdatter,15 født 1867 i Viersdalen Eidanger TE. (datter av Erik Jacobsen og Boel Christine Nilsdatter).

      

 

 

 

 [1]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 70.

[2]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 153.

[3]  Eidanger ministerialbok 1900-1913. side 192.

[4]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 224.

[5]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 80.

[6]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 161.

[7]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 291.

[8]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 232.

[9]  Siljan ministerialbok 1831-1870.

[10]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side ?.

[11]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 165.

[12]  Brunlanes Kjose ministerialbok 1878-1917. side 129.

[13]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 76.

[14]  Brunlanes Kjose ministerialbok 1878-1917. side 73.

[15]  Eidanger klokkerbok 1893-1911. side 184.