| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I TVEITEN u/GURHOLT

 


 

 

Find Pedersen f. 1731 sin familie. Han giftet seg 1. gang med Marthe Sørensdatter f. 1737 og 2. gang med Mari Halvorsdatter f. 1755.

 

 

 

Find Pedersen, født 1731 på Gurholt ejet i Siljan,[1] døpt 18.03.1731 i Siljan kirke,1 død 1809 på Tveiten u/Gurholt i Siljan,[2] gravlagt 12.03.1809 på Siljan kirkegård.2

Han var sønn av Peder Findsen og Maren Olsdatter på Tveiten u/Gurholt.

 

Find giftet seg 1. gang i Lardal i 1757.

 

Lardal Cop: 29. des 1757:

Find Pedersen fra Slemdal

Martha Sørensdatter Styrvold

forlovere: Søren Eye og Ingebreth Styrvold

 

Han overtok plassen Tveiten u/Gurholt. Dette var nok etter hans far.

 

Gurholt 1762:

Husmenn og Inderster under Guurholt:

Fin Persen og kone, Dreng Amund Persen

 

Han giftet seg 2. gang i Siljan i 1784.

 

Trol. 11/1-1784 i Sillien. Cop. 15/3-1784.

Enkemand Fin Peders. Twet og P. Maren Halvorsd.

Caut: Ole Michels. Øvrebøe og Ole Anders. Gurholt.

 

Familien nevnes som husmenn under Gurholt i 1801.

 

Bosatt som husmann under Gurholt i 1801:

Find Pedersen m 2det ægteskab Mand Husmand med jord 71 (alder)

Maren Findsdatter k 1ste ægteskab Kone 46 (alder)

Nils Findsen m Ugift Hans søn Dagarbejder 40 (alder)

Peder Findsen m Fælles børn 12 (alder)

Anders Findsen m Fælles børn 9 (alder)       

 

(Ps. Konens navn feilskrevet her i 1801.)

 

Han døde på Tveiten i 1809.

 

Gravlagt som "Find Pedersen Tvedt 79 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 14 (1807-1810) side 224a

Skifte 27. mai 1809 paa pladsen Tveten u/Gureholt i Slemdahl Annex

Afgangen mand Find Pedersen

Enken Mari Halvorsdatter

Barn fra hans første egteskab:

1. Ældste sønn Niels Finsen mundig boer paa pladsen Steendalen under gaarden Graarød i Slemdal

2. Datteren Mari Finsdatter enke etter Torbor Larsen under Høyset

3. Datteren Anne Finsdatter 32 aar og borte og tiener

4. Datteren Sesel Finsdatter 29 aar

Barn fra egteskabet med Mari Halvorsdatter:

5. Sønnen Peder Finsen 20 aar

6. Sønnen Anders Finsen 17 aar

Laugverge for enken Peder Knudsen Guurholt.

 

 

(1) Gift 29.12.1757 i Lardal i Vestfold,[3] med Marthe Sørensdatter, født 1737 på Styrvold i Lardal,[4] (datter av Søren Andersen og Berte Andersdatter), døpt 14.07.1737 i Styrvold kirke i Lardal,[5] død 1783 på Tveiten u/Gurholt i Siljan,[6] gravlagt 07.09.1783 på Siljan kirkegård.6

 

Marthe:

Marthe kom fra Styrvold i Lardal.

 

Hun døde på Tveiten i 1783.

 

Gravlagt som "Marte Sørensd. Twet under Gurholt  46 aar".

 

Gurholt i Slemdal pl. "Tveten" 19.12.1783 Sk.pr. 10b, Fol. 588b

Marthe Sørensdtr. død, g. Fien Pedersen.

Barn: 1. Nils (myndig). 2. Ole 22 år. 3. Maren 13 år. 4. Anne 7 år. 5. Sidsille 4 år.

Formyndere: Gulich Serkland, Ole Jansen Gurholt, Poul Gurholt.

Brt: 37-1-16. Net: 19-2-"

 

 

(2) Gift 15.03.1784 i Siljan kirke,[7] med Mari Halvorsdatter, født 1755 på Sortedal i Siljan,[8],[9] (datter av Halvor Nirisen og Anne Holgersdatter), døpt 04.05.1755 i Siljan kirke,8 konfirmert 03.10.1773 i Siljan kirke.[10]

 

Mari:

Hun kom fra Sortedal.

 

 

 

 

I.    Nils Findsen, (sønn av Find Pedersen og Marthe Sørensdatter) født 1758 i Siljan,[11] døpt 17.12.1758 i Siljan kirke,11 konfirmert 27.10.1776 i Siljan kirke,[12] død 13.06.1833 på Stendalen u/Grorud i Siljan, gravlagt 23.06.1833 på Siljan kirkegård.[13]

      

       Fin Persens barn navnl. Niels                                                      

       Faddere: baaren af Hans Guurholts kone, Sønne Erichsdatter, mandfaddere: Jaen Guurholt, Amund Persen.

      

       Konfirmert i 1776 som "Nils Finsen Twetene 17".

      

       Han var bosatt hos faren på husmansplassen under Gurholt i 1801 som "Nils Findsen, Hans søn, 40 år, Ugift , Dagarbejder".

      

      

       Gift 13.10.1805 i Siljan kirke,7 med Gunild Knudsdatter, født 1778 på Stendalen u/Grorud i Siljan,[14] (datter av Knud Thorsen og Margith Ellefsdatter), døpt 27.12.1778 i Siljan kirke,14 konfirmert 01.11.1795 i Siljan kirke,[15] død 20.12.1832 på Stendalen u/Grorud i Siljan, gravlagt 23.03.1833 på Siljan kirkegård.[16]

      

       Se Stendalen u/Grorud

 

 

      

II.   Ole Findsen, (sønn av Find Pedersen og Marthe Sørensdatter) født 1761 i Siljan,[17] konfirmert 02.07.1780 i Siljan kirke,[18] død 1800 på Høgset eje i Siljan,[19] gravlagt 29.06.1800 på Siljan kirkegård.19

      

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 6. desember 1761 finnes blant introduserte kvinner "Fin Persens kone" etter å ha fått et barn.

      

       Konfirmert i 1780 som "Ole Finsen Twet 18".

      

      

       Gift 04.03.1787 i Lardal,[20] med Maren Olsdatter, født ca 1760.9

      

       Se Høgset

              

 

      

III. Berthe Findsdatter, (datter av Find Pedersen og Marthe Sørensdatter) født 1765 på Tveiten i Siljan,[21] døpt 14.07.1765 i Siljan kirke,21 død 1783 på Tveiten i Siljan,6 gravlagt 02.02.1783 på Siljan kirkegård.6

      

       Find Pedersen Tveten og Marthe Sørensdtr. Berthe

       Faddere: 1. Maren Pedersdtr. Næss 2. Maren Halvorsdtr. Ouestad 3. Jørgen Jørgensen Gonsholt 4. Isach Nielsen Tosholt-Sougen.

      

       Gravlagt som "Berte Finsd. Twet 17 aar".

      

      

 

IV. Peder Findsen, (sønn av Find Pedersen og Marthe Sørensdatter) født 1768 på Tveiten i Siljan,[22] døpt 27.03.1768 i Siljan kirke,22 død 1769 på Tveiten i Siljan,[23] gravlagt 30.04.1769 på Siljan kirkegård.23

      

       Povel Andersen Røe og k. Maren Halvorsdtr. Anne

       Faddere: Kirsten Jacobsdtr. Solverød 2. Kari Jonsdtr. Søland 3. Ingwold Nilsen ibid 4. Abraham Olsen Solverød.

      

       Gravlagt som "Peder Fins. Tweten 1 aar".

      

      

 

V.   Maren Findsdatter, (datter av Find Pedersen og Marthe Sørensdatter) født 1770 på Tveiten u/Gurholt i Siljan,[24] døpt 25.02.1770 i Siljan kirke,24 konfirmert 22.05.1786 i Siljan kirke.[25] død 28.07.1848 på Roligheten u/Prestegården, gravlagt 20.08.1848 på Siljan kirkegård.

 

       Find Pedersen Tweten og k. Marta Sørensdtr. - Maren

       Faddere: 1. Maren Pedersdtr. Næs 2. Kirsten Pedersdtr. Gurholt 3. Arne Nilsen Gonsholt 4. Nils Olsen Rolighed 5. Amun Pedersen Ouestad.

      

       Konfirmert i 1786 som "Mari Finsdatter Twet 17".

 

      

       Gift 25.10.1800 i Siljan kirke,7 med Torbjørn Larsen, født 1775 på Øverbø i Siljan,[26] (sønn av Lars Torbjørnsen og Anne Torsdatter), døpt 10.12.1775 i Siljan kirke,26 konfirmert 01.11.1795 i Siljan kirke,15 død 1809 på Høgset eje i Siljan,2 gravlagt 19.02.1809 på Siljan kirkegård.2

      

       Se Hagen u/Høgset

 

 

      

VI. Peder Findsen, (sønn av Find Pedersen og Marthe Sørensdatter) født 1773 på Tveiten i Siljan,[27] døpt 01.08.1773 i Siljan kirke,27 død 1781 på Tveiten i Siljan,[28] gravlagt 02.09.1781 på Siljan kirkegård.28

      

       Fin Pedersen Twetten og k. Marta Sørensdtr. - Peder

       Faddere: 1. Maren Pedersdtr. Næs 2. Gunil Aanesdtr. Tosholt 3. Nils Olsen Rolighed 4. Amun Pedersen Gurholt 5. Knud Kolbiørnsen ibid.

      

       Gravlagt som "Peder Finson Twet 10 aar".

      

      

 

VII. Anna Findsdatter, (datter av Find Pedersen og Marthe Sørensdatter) født 1776 på Tveiten i Siljan,[29] døpt 05.05.1776 i Siljan kirke,29 konfirmert 16.03.1794 i Siljan kirke,[30] død 03.05.1865 på Høgset i Siljan, gravlagt 07.05.1865 på Siljan kirkegård.[31]

      

       Fin Pedersen Tweiten og k. Marta Sørensdtr. - Anna

       Faddere: 1. Karen Larsdtr. Gurholt 2. Karen Olsdtr. Øvrebøe 3. Nils Olsen Rolighed 4. Amun Pedersen Ouestad 5. Jens Olsen Rolighed.

      

       Konfirmert som "Anne Finsdatter p. Kløverød 17".

      

       Bosatt hos Jacob Nilsen på Høyset i 1801 som "Anne Findsdtr., Tjenestepige, 23 år". 

      

       Trolig hennes uekte barn som gravlegges 15. des. 1805 som "Anne Findsd. uægte barn hdøpt 8 dager"?

 

       Hun døde som legdslem på Høgset i 1865.

      

 

 

VIII. Sissel Findsdatter, (datter av Find Pedersen og Marthe Sørensdatter) født 1779 på Tveiten i Siljan,[32] døpt 22.08.1779 i Siljan kirke,31 konfirmert 01.11.1795 i Siljan kirke,15 død 26.12.1862 på Øverbø i Siljan, gravlagt 31.12.1862 på Siljan kirkegård.[33]

      

       Fin Pedersen Twed og k. Marta Sørensdtr. - Sidsel

       Faddere: 1. Maren Pedersdtr. Næs 2. Ingebor Halvorsdtr. Engelstad 3. Nils Olsen Rolighed 4. Michel Nilsen Gonsholt 5 Amun Pedersen Ouestad.

      

       Konfirmert som "Cicel Finsdatter Twet 16".

      

       Bosatt hos enken Pernille Pedersdatter på Gurholt i 1801 som "Sidsel Findsdtr., Tjenestepige, 20 år".           

      

      

 

IX. Marta Findsdatter, (datter av Find Pedersen og Mari Halvorsdatter) født 1784 på Tveiten i Siljan,[34] døpt 01.01.1785 i Siljan kirke,33 død 1785 på Tveiten i Siljan,[35] gravlagt 20.03.1785 på Siljan kirkegård.34

      

       Fin Pedersen Twed og k. Maren Halvorsdtr. - Marta

       Faddere: 1. Karen Larsdtr. Gurholt 2. Maria Olsdatter Øvrebøe 3. Ole Andersen Gurholt 4. Amun Pedersen Twed 5. Ole Finsen Serkland.

      

       Gravlagt som "Marte Finsd. Twet 8 uger".

      

            

 

X.   Peder Findsen, (sønn av Find Pedersen og Mari Halvorsdatter) født 1786 på Tveiten i Siljan,[36] døpt 12.11.1786 i Siljan kirke,35 død 1787 på Tveiten i Siljan,[37] gravlagt 18.11.1787 på Siljan kirkegård.36

      

       Fin Pedersen Twedt og k. Maren Halvorsdtr. - Peder

       Faddere: 1. Karen Larsdtr. Gurholt 2. Maren Finsdtr. 3. Nils Olsen Rolighed 4. Amun Pedersen Twedt og 5. Nils Finsen ibid.

      

       Gravlagt som "Peder Fins. Twet 1 aar".

      

      

 

XI. Peder Findsen, (sønn av Find Pedersen og Mari Halvorsdatter) født 1789 på Tveiten i Siljan,[38] døpt 01.02.1789 i Siljan kirke,37 konfirmert 17.03.1805 i Siljan kirke,[39] død 13.12.1868 på Tveiten u/Gurholt i Siljan, gravlagt 20.12.1868 på Siljan kirkegård.[40]

      

       Fin Pedersen Twedt og k. Maren Halvorsdtr. - Peder

       Faddere: 1. Karen Larsdtr. Gurholt 2. Maren Finsdtr. Twedt 3. Ole Andersen Gurholt 4. Ole Finsen og 5. Nils Finsen.

      

       Konfirmert som "Peder Findsen Tveten 17".

      

      

       (1) Gift 21.10.1810 i Siljan kirke,7,[41] med Anne Nilsdatter, født 1781 på Tormodsrød i Siljan (datter av Nils Gundersen og Ingeborg Bertelsdatter), døpt 14.10.1781 i Siljan kirke,[42] konfirmert 03.03.1798 i Siljan kirke,15 død 19.04.1823 på Tveiten u/Gurholt i Siljan, gravlagt 25.05.1823 på Siljan kirkegård.[43]

      

      

       (2) Gift 11.01.1824 i Siljan kirke, med Lisbeth Børgesdatter, født 1789 på Øverbø i Siljan,[44] (datter av Børge Torsen og Ellen Mathiasdatter), døpt 28.06.1789 i Siljan kirke,42 konfirmert 22.03.1807 i Siljan kirke,[45] død 08.07.1857 på Tveiten u/Gurholt i Siljan, gravlagt 15.07.1857 på Siljan kirkegård.[46]

      

       Se Tveiten u/Gurholt denne gården

 

 

      

XII. Anders Findsen, (sønn av Find Pedersen og Mari Halvorsdatter) født 1792 på Tveiten i Siljan,[47] døpt 22.07.1792 i Siljan kirke,45 konfirmert 31.07.1808 i Siljan kirke,43 død 22.06.1866 på Kløverød Søndre i Siljan, gravlagt 29.06.1866 på Siljan kirkegård.[48]

      

       Fin Pedersen Twedt og k. Mari Halvorsdtr. - Anders

       Faddere: 1. Pirnille Olsdtr. Gurholt 2. Mari Finsdtr. 3. Jacob Gurholt 4. Anun Pedersen Tvedt 4. Nils Olsen Sillien.

      

       Konfirmert som "Anders Finsen Tveten 16".

      

       Anders fikk et uekte barn i 1818.

 

       Han giftet seg i 1819.

      

       Siljan - viet 23/2-1819

       Uk. Anders Findsen Tveiten, 26. Tjenestedreng.

       Marte Olsd. Rødningen, 38. Huusmandsenke.

       Forl: Peder Findsen Tveiten og Erik Olsen Hagen

 

       De døde begge på Kløverød. Marte i 1847 og Anders i 1866.

 

      

       Forhold til Karen Bentsdatter, født 1794 i Siljan,[49] (datter av Bent Gundersen og Ingeborg Halvorsdatter), døpt 03.08.1794 i Siljan kirke,47 konfirmert 25.03.1810 i Siljan kirke,[50] død 08.12.1882 på Rønningen u/Øverbø i Siljan, gravlagt 17.12.1882 på Siljan kirkegård.[51]

      

       Karen:

       Hun kom fra Sanna u/Tudal.

      

       Hun fikk et uekte barn i 1818 og et i 1827.

      

       I 1865 var hun føderådspike hos Peder Jacobsen i Rønningen under Øverbø.

 

      

       Gift 23.02.1819 i Siljan kirke, med Marte Olsdatter, født 1780 på Tveitan i Siljan,[52] (datter av Ole Larsen og Anne Olsdatter), døpt 08.10.1780 i Siljan kirke,50 konfirmert 03.03.1798 i Siljan kirke,15 død 19.07.1847 på Kløverød i Siljan, gravlagt 08.08.1847 på Siljan kirkegård.[53]

      

       Marte:

       Ei med dette navnet var bosatt hos Jacob Olsen på Øverbøe i 1801 som "Marthe Olsdtr., Husbondens sødskende og tjenestefolk, 19 år". Hun nevnes ikke i skifte etter hans far som søsken og er ikke døpt som det, så dette var Marte Olsdatter fra Tveitan som var der som tjenestejente.

      

       Hun nevnes i skifte etter faren i 1801 "Marthe Olsdatter 18 aar".

 

       Se Kløverød etter 1814

 

 

 

 [1]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 193.

[3]  Kirkebok for Lardal Ministerialbok nr. 4 (1733-1815), skannet av digitalarkivet, side 33.

[4]  Bygdebok for Lardal bind 3, Gunnar Christie Wasberg, side 683.

[5]  Kirkebok for Lardal Ministerialbok nr. 3 (1733-1815), skannet av digitalarkivet, side 59.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 177.

[7]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 177.

[9]  1801 tellingen.

[10]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift gjort av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 191.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 51.

[13]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 258.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 31.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 55.

[16]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 257.

[17]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 52.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 185.

[20]  Kirkebok for Lardal Ministerialbok nr. 4 (1733-1815), skannet av digitalarkivet, side 87.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 4.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 9.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 171.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 12.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 24.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 19.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 176.

[29]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 25.

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 54.

[31]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1864-1908, side 233.

[32]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 33.

[33]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 292.

[34]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 43.

[35]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 178.

[36]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 46.

[37]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 179.

[38]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 61.

[39]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 57.

[40]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 235.

[41]  Øivind Solberg sin database.

[42]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 38.

[43]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 152.

[44]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 62.

[45]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 58.

[46]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 288.

[47]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 67.

[48]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1864-1908, side 233.

[49]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 70.

[50]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 59.

[51]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1864-1908, side 246.

[52]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 36.

[53]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 281.

[54]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 58.

[55]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 148.