| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I RØD 


 

 

 

Ole Olsen f. ca 1660 og Kjersti Nirisdatter f. ca 1670 sin familie.

 

 

 

Ole Olsen, født ca 1660 på Rød i Siljan,[1] død 1741 på Rød i Siljan,1,[2] gravlagt 05.11.1741 på Siljan kirkegård.2

Han kan ha vært sønn av Ole Rød og Inger Tollefsdatter?

 

De bodde på Kiste Nordre da de døpte sønnen Lauritz (Lars) i 1714. 

 

Vi ser her at Ingeborg Halvorsdatter Kiste Nordre var en av fadderne. Hun var gift med Knud Olsen Kiste Nordre. En fadder var Kolbjørn Olsen. Det bodde en Kolbjørn Olsen på Kiste i 1711. Vi finner også en Tommas Olsen Rød som fadder. Her er mulige søsken.

 

Han overtok Rød i ca 1718. I 1723 nevnes han som eier av 2 huder og 6 skinn. (Eidanger presteboel stod som eier av 7 skinn.) Vi ser ut fra skifte etter hans kone i 1734 at boet da eide 2 1/2 hud i Rød. Det vises til et skjøte datert 27.06.1718. Det er desverre en lakune i tingboken mellom 1714 og 1719, så tinglysningen finnes nok ikke. De har nok da kommet hit ca 1718.

 

Han nevnes der i 1723:

Oppsittere: Ole - Skyld 3 huder 1 skind - eiere var Ole Olsen 2 huder 6 skind, Edanger Presteboel 7 skind

 

Han gravlegges som "Gamle Enkemand Ole Røe 80 aar".

 

 

Gift ca 1700,1 med Kjersti Nirisdatter, født ca 1670,[3] død 1733 på Rød i Siljan,[4],2 gravlagt 04.10.1733 på Siljan kirkegård.2

 

Kjersti:

Hun døde på Rød i 1733.

 

Hun gravlegges som i 1733 som "Kistine Nirisdatter 63 aar".

 

Rød i Slemdal 2.3.1734 Sk.pr. 3b, Fol. 106b

Kirsti Nerisd. død em. Ole Olsen.

Barn: 1. Nerie Olsen 32 år. 2. Ole Olsen 30 år, gift. 3. Aadne Olsen 22 år. 4. Lars Olsen 18 år. 5. Jøran Olsd. 27 år. 6. Randi Olsd. 24 år g.m. Halvor Olsen Gurholt.

Formyndere for de umyndige: for Aadne Olsen Niri Olsen, for Lars Olsen Knud Gonsholt, for Jøran Olsdatter Broderen Ole Olsen.

Brt: 168-3-16. Nt: 86-1-16. Hvori medregnet jordegods: Rød 2 ½ hud. Takst 150 rd. (De vises til skjøte datert 27.6.1718, tinglyst samme år)

 

Angående jordgodset: (Transkibert av Jan Christensen)

Jordegods udj Arvetompten Gaarden Røe i Slemdals Annex som udi alt skylder 3 Huder med bøxel og Herlighed er dette Sterfboe eyende 2 Huder med Bøxel og Herlighed efter den udj Skifte Retten anviiste Kiøbe brev af 27 Junj 1718 tinglyst same Aar. Endnu eyer Sterfboet udj bemte Gaard Røe efter een Jmellem Sr Jørgen Twedt i Scheen og Enkemanden den oprettede Contract ½ Hud som efter bemte Contracts formeld er Kiøbt af ham for 30 Rdr Hvor paa Enkemanden berettede ey endnu at have erholdet Nogen skiøde, er da i alt som Sterfboet er tilhørende 2.1/2 Hud, hvilken er bleven anseet og Wurderet for den Suma…….. 130(?) Rd

Gjelden.
Til Sal. Jørgen Tveds Sterfboe Skyldig efter een oprettet Contract om een Halv Hud udj Arvetompten Gaarden Røe som Enkemenden tilstod. 26 rd

Vi ser her da at det ble vurdert slik at boet eide 2 ½ hud, men 1/2 hud av dette hadde de ifølge en kontrakt med Jørgen Twedt i Skien kjøpt av han, men ikke fått skjøte på. Denne delen ble da Jørgen Tvedts «sterfboe» skyldig dette boet 26 rd. (Det var vel da om ikke skjøte ble levert.) To av sønnene selger senere 2 ½ hud i Rød til Greven så det har nok ikke senere blitt noe problem. De har nok da fått skjøte.

 

 

I.    Niri Olsen, født ca 1702.[5],[6]

      

       Han nevnes i skifte etter moren i 1734 som "Nerie Olsen 32 år".

 

      

 

II.   Ole Olsen, født ca 1704 på Rød i Siljan,5,3,6 død 1772 på Rød i Siljan,[7] gravlagt 11.10.1772 på Siljan kirkegård.7

      

       Han nevnes i skifte etter moren i 1734 som "Ole Olsen 30 år, gift".

 

      

       Gift 22.08.1728 i Siljan kirke,[8] med5 Gunhild Pedersdatter, født ca 1705 på Tveitan i Siljan,[9],3 (datter av Peder Olsen og Anne Jacobsdatter), død 1791 på Rød i Siljan,[10] gravlagt 10.04.1791 på Siljan kirkegård.10

      

       Se Rød denne gården

 

 

      

III. Jøran Olsdatter, født ca 1705 på Rød i Siljan,5,6,3 død 1761 på Serkland i Siljan,2 gravlagt 12.05.1761 på Siljan kirkegård.2

 

       Hun nevnes i skifte etter moren i 1734 som "Jøran Olsd. 27 år ".

 

      

       (1) Gift 06.10.1735 i Siljan kirke,8 med[11] Halvor Pedersen, født ca 1710 på Serkland i Siljan,3 (sønn av Peder Halvorsen og Maren Torsdatter), død 1742 på Serkland i Siljan,[12] gravlagt 30.09.1742 på Siljan kirkegård.2

      

       Se Serkland

 

      

       (2) Gift 07.07.1743 i Siljan kirke,8 med Gullik Ellefsen, født 1720 på Bergan i Lardal,[13] (sønn av Ellef Gulliksen og Maren Amundsdatter), død 1789 på Serkland i Siljan,[14] gravlagt 07.06.1789 på Siljan kirkegård.14

 

       Se Serkland

 

 

      

IV. Randi Olsdatter, født ca 1710 på Rød i Siljan,5,6 død 1773 på Austad Saga i Siljan,7 gravlagt 18.04.1773 på Siljan kirkegård.7

      

       Hun nevnes i skifte etter moren i 1734 som "Randi Olsd. 24 år g.m. Halvor Olsen Gurholt ".

 

      

       Gift 13.08.1730 i Siljan kirke,5,8 med Halvor Olsen, født ca 1692 på Gurholt i Siljan,[15] (sønn av Ole Torsen og Ole Torsens 1. hustru), død 1764 på Austad Saga i Siljan,[16] gravlagt 06.05.1764 på Siljan kirkegård.15

      

       Se Gurholt

 

 

      

V.   Ådne Olsen, født ca 1710 på Rød i Siljan,5,6,3 død 1765 på Rød i Siljan,[17] gravlagt 30.06.1765 på Siljan kirkegård.16

      

       Han nevnes i skifte etter moren i 1734 som " Aadne Olsen 22 år".

 

      

       Gift 27.06.1734 i Siljan kirke,5,8 med Ingeborg Olsdatter, født ca 1706,5,3,[18] (datter av Ole Torsen og Mette Paulsdatter), død 1765 på Rød i Siljan,5,16 gravlagt 06.10.1765 på Siljan kirkegård.16

 

       Se Rød denne gården

 

 

      

VI. Lars Olsen, født 1714 på Nordre Kiste i Siljan,5,[19] døpt 07.10.1714 i Siljan kirke,17 død 1757 på Nordre Kiste i Siljan,2 gravlagt 08.05.1757 på Siljan kirkegård.2

      

       Olle Olsen Nordre Kiiste og Kristi Nirisdatter - Lauridtz

       Faddere: baaren af Karen Svendsdatter S. Kiste, assist: Ingeborg Hovaldsdatter N. Kiste, mandfaddere: Thomas Olsen Røe, Niels Svendsen Suurdahlen, Kolbiørn Olsen Guurholt.

      

       Han nevnes i skifte etter moren i 1734 som " Lars Olsen 18 år".

 

      

       Gift 25.01.1739 i Siljan kirke,8 med Gjertrud Evensdatter, født 1715 i Gjerpen (datter av Even Simensen og Gunild Nilsdatter), døpt 04.08.1715 i Gjerpen,[20] død 1764 på Kiste i Siljan,[21] gravlagt 26.08.1764 på Siljan kirkegård.19

      

       Se Kiste Nordre

      

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 230.

[2]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[3]  Alder ved død.

[4]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, 230.

[5]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 231.

[6]  Skifte etter moren.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 173.

[8]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[9]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 515.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 180.

[11]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 261.

[12]  Skifte etter han.

[13]  Bygdebok for Lardal bind 3, Gunnar Christie Wasberg, side 916.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 179.

[15]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 242.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 05 1760-1764,  skannet av digitalarkivet, side 287.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 170.

[18]  Skifte etter farfaren.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 7.

[20]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 1.