| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I RØD 

 


 

 

Ole Olsen f. ca 1704 og Gunhild Pedersdatter f. ca 1705 sin familie.

 

 

Ole Olsen, født ca 1704 på Rød i Siljan,[1],[2],[3] død 1772 på Rød i Siljan,[4] gravlagt 11.10.1772 på Siljan kirkegård.4

Han var sønn av Ole Olsen og Kjersti Nirisdatter på Rød.

 

Ole giftet seg i 1728.

 

Trol. 6/6-1728 i Slemdahl. Copul. 22/8-1728.

Olle Olssøn Røe, Soldat ogsaa under Hr. Capitajn Bredals Compagnie, med Gunnill Pedersd. Tvetten.

Seddel fra Hr. Oberste Tieylling.

Caut: Sergeandt Christopher Jørgenssøn og Jacob Pederssøn Præstegaarden.

 

Ole ble bruker på gården Rød etter sin far. Gården ble senere solgt til Greven i Larvik. Ole og hans bror Adne tilbød 16.juli 1743 gården (2 1/2 hud) til salgs til greven av Larvik. Saken ble liggende, men i 1745 solgte Ole og de andre arvingene gården til Greven i Larvik for 150 rdl. Gården ble delt i to og hans bror Aadne bygslet den andre parten. Da Aadne døde i 1765 bygsler Ole hele gården.

 

Han nevnes på den ene delen av Rød i 1762.

 

Rød i 1762:

Gaardsnavn: Røe

Eier: Propriatair gods til græv Laurvig

Mand og hustru: Ole Røe og kone, Aani Røe og kone

Børn over 12 aar: Ole Olsen, Arne og Kisti Olsdatter,

Ole og Povel Aanisen, Gunild Aanisdatter

 

Ole avstod sin bygselen på Rød til sønnen Ole i 1765.

 

Ole døde på Rød i 1772.

 

Han gravlegges i 1772 som "Ole Ols. Røe 71 aar".

 

 

Gift 22.08.1728 i Siljan kirke,[5] med1 Gunhild Pedersdatter, født ca 1705 på Tveitan i Siljan,[6],2 (datter av Peder Olsen og Anne Jacobsdatter), død 1791 på Rød i Siljan,[7] gravlagt 10.04.1791 på Siljan kirkegård.7

 

Gunhild:

Hun ble nevnt som "Gunnild Peersd. 27 år, g.m. Ole Olsen Rød" under skifte etter moren i 1733 og som "Gunnild (g. Ole Rue)" under skifte etter faren i 1762.

 

Gunhild døde på Rød i 1791.

 

Gravlagt som "Gunil Pedersd. Røe 86 aar".

 

 

 

I.    Ole Olsen, født 1729 på Rød i Siljan,1,[8] døpt 19.04.1729 i Siljan kirke,8 død 1793 på Rød i Siljan,[9] gravlagt 13.10.1793 på Siljan kirkegård.9

      

       Olle Olsen Rød og Gunnill Pedersdatter første ægte barn Olle.

       Faddere: baaren af Anne Arnisdatter Ovestad, Giørand Olsdatter Røe, mandfaddere: Kiell Svendsen Ovestad, Lars Pedersen Søntvedt og Nirj Olsen Røe.

 

      

       Gift 22.06.1766 i Siljan kirke,5 med Anne Jensdatter, født 1737 på Hogstad Nedre i Siljan,1,[10] (datter av Jens Mikkelsen og Inger Larsdatter), døpt 27.12.1737 i Siljan kirke,10 død 1806 på Rød i Siljan,1 gravlagt 22.06.1806 på Siljan kirkegård.[11]

      

       Se Rød denne gården

 

 

      

II.   Peder Olsen, født 1730 på Rød i Siljan,1 døpt 03.09.1730 i Siljan kirke,[12] død 1795 på Nordre Kiste i Siljan,[13] gravlagt 12.04.1795 på Siljan kirkegård.[14]

      

       Olle Olsen Rød og Gunnill Pedersdatter - Peder

       Faddere: baaren af Maren Joensdatter Surdallen, Ingeborg Halfvorsdatter Gunsholt, Lispett Pedersdatter Tvetten, mandfaddere: Kiell Svendsen Ovestad og Knudt Halfvorsen Gunsholt og Aanj Olsen Røe.

      

      

       Gift 27.12.1756 i Siljan kirke,5 med1 Gunhild Jensdatter, født 1735 på Hogstad Nedre i Siljan,[15] (datter av Jens Mikkelsen og Inger Larsdatter), døpt 08.05.1735 i Siljan kirke,[16] konfirmert 04.07.1751 i Siljan kirke,[17] død 1801 på Kiste i Siljan,[18] gravlagt 06.12.1801 på Siljan kirkegård.18

      

       Se Kiste Nordre

 

 

      

III. Anders Olsen, født 1733 på Rød i Siljan,1 døpt 01.02.1733 i Siljan kirke,[19] konfirmert 25.06.1752 i Siljan kirke.[20]

      

       Olle Olsen Røe og Gunnild Pedersdatter - Anders

       Faddere: baaren af Helge Gullichsdatter, Giørell Olsdatter Røe, mandfaddere: Povel Olsen Kiste, Sergiant Christopher Vaxmouth.

      

       Han konfirmeres i Siljan i 1752 som "Anders Olsen Røe 18 aar".

      

 

 

IV. Kirsten Olsdatter, født 1735 på Rød i Siljan,[21] døpt 04.09.1735 i Siljan kirke.21

      

       Olle Olsen Røe og Gunnild Pedersdatter - Kirsten

       Faddere: baaren af Helge Gullichsdatter, Randi Joensdatter, Anna Helgisdatter, mandfaddere: Jacob Knutsen, Aani Røe, Niri Olsen.

      

      

      

V.   Anne Olsdatter, født 1738 på Rød i Siljan,[22] døpt 09.11.1738 i Siljan kirke,[23] konfirmert 07.09.1755 i Siljan kirke,[24] død 1790 på Moholt i Siljan,7 gravlagt 21.11.1790 på Siljan kirkegård.7

      

       Ole Røes og Gunild Pedersdatter - Anne

       Faddere: baaren af Aane Røes kone Ingeborg Olsdatter, Anne Holgersdatter Gonsholt, mandfaddere: Gunder Tormosrød, Lars Kiste og Aane Røe.

      

       Konfirmert som "Anna Olsdatter Røe 18 aar".

      

      

       (1) Gift 24.06.1767 i Siljan kirke,5 med Simen Nilsen, født 1733 på Moholt i Siljan,[25] (sønn av Nils Simensen og Ingeborg Simensdatter), døpt 03.04.1733 i Siljan kirke,[26] død ca 1773 på Moholt i Siljan.[27]

      

      

       (2) Gift 19.06.1774 i Siljan kirke,5 med Helge Jørgensen, født 1750 på Gonsholt i Siljan,[28],[29] (sønn av Jørgen Jørgensen og Tora Helgesdatter), døpt 27.12.1750 i Siljan kirke,29 konfirmert 21.02.1768 i Siljan kirke,[30] død 1789 på Moholt i Siljan,[31] gravlagt 05.04.1789 på Siljan kirkegård.31

      

       Se Moholt

 

 

      

VI. Lars Olsen, født 1741 på Rød i Siljan,[32] dåp 16.07.1741 i Siljan kirke,32 død 1771 på Rød i Siljan,[33] gravlagt 22.12.1771 på Siljan kirkegård.33

      

       Ole Røe og Gunild Pedersdatter - Lars

       Faddere: baaren af Aanie Røes kone Ingeborg Olsdatter, Lisbeth Holgersdatter Gonsholt, mandfaddere: Aanie Røe, Niels Gulichsen Engelstad, Jacob Pedersen Tveten.

      

       Han druknet i 1771. Gravlagt som "Lars Ols. Røe drugnet 29 aar 20 uger".

      

 

 

VII. Kirsten Olsdatter, født 1749 på Rød i Siljan,[34] dåp 26.01.1749 i Siljan kirke,34 konfirmert 22.02.1767 i Siljan kirke,30 død 1781 på Fossum i Gjerpen, gravlagt 17.04.1781 i Gjerpen.[35]

      

       Ole Røe og Gunild Pedersdatter  s datter Kirsten                                              

       Faddere: baaren af Aane Røes kone, Gulich Serklands kone, mandfaddere: Jacob Øverbøe, Aane Røe.

      

       Konfirmert i Siljan i 1767 som "Chirsten Olsdatter Røe 17".

 

       Hun forlovet seg i Siljan, men giftet seg i Gjerpen i 1771.

      

       Trol. 12/10-1771. Cop. 16/11 ved Gierpen.

       Arne Erichsøn, Stiger ved Fossum Værk og p. Kirsten Olsd. Røe.

       Caut.: Jacon Nilsøn Eegelun Hammersmed og Daniel Kittelssøn Tosholt.

      

       Gravlagt som "Arne Eriksens kone 32 1/4 aar".

 

      

       Forlovet 12.10.1771 i Siljan,5 gift 16.11.1771 i Gjerpen kirke,5 med Arne Erichsen, født ca 1733,2 død 1808 på Fossum i Gjerpen, gravlagt 20.03.1808 i Gjerpen.35

      

       Arne:

       Arne nevnes i Fossum jernverk i 1782. Han nevnes som "stiger, skriver, skoleholder".

      

       Gravlagt som "skoleholder Arne Erikssøn f. Fossum Verk, anm. at være 68 5/12 aar". 

 

       Se gamlegjerpen.no (Fam.16)

 

 

      

VIII. Nils Olsen, født 1751 på Rød i Siljan,1,[36] døpt 01.06.1751 i Siljan kirke,36 død 1752 på Rød i Siljan,[37] gravlagt 23.01.1752 på Siljan kirkegård.37

      

       Ole Røe og Gunild Pedersdatter  s søn Niels                                                      

       Faddere: baaren af Aani Røes kone Ingeborg Olsdatter, Gullik Serclands kone Giøran Olsdatter, mandfaddere: Aani Røe, Gullik Sercland.

      

       Han gravlegges som "Ole Røes søn Niels ½ aar".

      

 

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 231.

[2]  Alder ved død.

[3]  Skifte etter moren.

[4]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 173.

[5]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[6]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 515.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 180.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 181.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 42.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 190.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197, uten sidetall.

[13]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 104.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 182.

[15]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 583.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 25.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 154.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 186.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 1.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 157.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 28.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 48.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 48.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 179.

[25]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 10.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 3.

[27]  Skifte etter han.

[28]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 219.

[29]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 151.

[30]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift gjort av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.

[31]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 179.

[32]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 69.

[33]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 172.

[34]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 136.

[35]  gamlegjerpen.no.

[36]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 154.

[37]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.