| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SØNTVEDT

 


 

 

 

Anders Halvorsen f. ca 1624 og Inger Tormodsdatter f. omkring 1630 sin familie

 

 

 

Anders Halvorsen, født ca 1624,[1] død ca 1684 på Søntvedt i Siljan.1

 

I 1664 oppgis Anders Halvorsen 40 år gammel som den ene oppsitteren på Søntvedt.

 

Anders Halvorsen nevnes som oppsitter frem til og med 1684. (Tore Olsen var oppsitter på den andre delen.)

 

Anders ble etterfulgt som bruker av sin sønn Johannes.

 

 

Han giftet seg med Inger Tormodsdatter, født omkring 1630.[2]

 

Inger:

Hun er nevnt i skifte etter Johannes Andersen på Søntvedt i 1700 som "Avdøde slekt: Mor, Ingier Tormusd.".

 

 

 

I.    Guri Andersdatter, født omkring 1650.2

      

       Hun nevnes i skifte etter sin bror Johannes i 1700 som "Søster Gyri Andersd. g.m. Ole Guttormsen Gunsholt".

 

      

       Gift[3] med Ole Guttormsen, født omkring 1650,2 (sønn av Guttorm Gonsholt).

      

       Ole:

       Det var nok sønn av Guttorm Gonsholt som en finner i skifte etter Johannes Andersen på Søntvedt i 1700 som gift med hans søster.

 

 

      

II.   Johannes Andersen, født omkring 1650,2 død ca 1700 på Søntvedt i Siljan.

      

       Foruten Tore Olsen nevnes Johannes som bruker på Søntvedt i 1696, 97 og 98. Dette var på den halvdelen som hans far hadde brukt. Enken Ingeborg brukte Johannes sin del i 1699 og 1700.

      

       Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 2 (1695-1705) side 148b
Skifte 5. Feb. 1700 paa Sundtvedt i Slemdahl
Afgangne Johannes Andersen Sundtvedt – hans efterladte hustrue Ingeborg Larsdatter
Den sal. mands arfvinger:
1. Moderen Ingier Tormusdatter.
2. Broderen sal. Ole Andersens børn:
a) Anders Olsen.
b) Tollef Olsen.
c) Colbiørn Olsen.
d) Toer Olsen.
e) Kirsten Olsdatter.
3. Søster Ingier Andersdatter.
4. Søster Gyri Andersdatter, g.m. Ole Guthormsen Gunsholt.
5. Søster Maren Andersdatter
6. Søster sal. Ingeri Andersdatters børn:
a) Maren Pedersdatter.
b) Marthe Pedersdatter.
Brutto: 68-5-1
Netto: 44-1-4

 

      

       Han giftet seg med Ingeborg Larsdatter, født omkring 1650.2

 

 

      

III. Ole Andersen, født omkring 1650, død før 1700.

      

       I skifte etter sin bror Johannes på Søntvedt i 1700 står han som:

       Bror Ole Andersen død,

       barn: a) Anders Olsen. b). Tollef Olsen. c) Colbiørn Olsen. d) Tor Olsen. e) Kisten Olsd.

      

       Det var en Ole Andersen på Sønvedt i 1647 med det passer jo dårlig med alderen til denne Ole.

 

       Kan dette være Ole Rød?

 

      

       A.   Anders Olsen, født ca 1673,[4] død 1753 på Kiste i Siljan,[5] gravlagt 18.03.1753 på Siljan kirkegård.5

            

             Gravlagt som "Anders Olsen Kiste 80 aar".

            

             Jeg trodde først dette var sønn av Ole Paulsen, men han ble gravlagt i 1764, 56 år gammel og var da en del yngre.

            

             Det kan være han som blir nevnt i skifte etter Johannes Andersen på Søntvedt i 1700 som sønn av hans bror Ole Andersen? 

            

 

       B.   Tollef Olsen, født omkring 1680.2

 

 

       C.   Colbjørn Olsen, født omkring 1680.2

            

             Dette kan være han som trolover seg her i Gjerpen:

            

             Trol. i Gjerpen krk. 1/1-1717.

             Colbiørn Olssøn Soldat fra Slemdal og Else Jensdatter.

             Caut: Per Bø og Per Møller.

            

             Det kan også være han som nevnes på Kiste Nordre i 1711?

            

 

       D.   Tor Olsen, født omkring 1680.2

 

 

       E.   Kirsten Olsdatter, født omkring 1680.2

 

 

 

IV. Ingri Andersdatter, født omkring 1660, død før 1700.

      

       I skifte etter sin bror Johannes på Søntvedt i 1700 stod hun som "Søster Ingier Andersd., død, barn: Maren Pedersdatter, Mathe Pedersdatter".

 

      

       Gift[6] med Peder Hansen, født omkring 1670,2 død ca 1698 på Engelstad i Siljan.6

      

       Peder:

       Engelstad i Slemdal 20.8.1698 Sk.pr. 2, Fol. 94b

       Peder Hansen død, o.h. Ingri Andersd.

       Barn: 1. Mari Pedersd. umyndig. 2. Marte Pedersd. umyndig.

       Brt: 9-3-6. Gjeld: 34-1-11.

 

       Se Engelstad

 

 

 

V.   Maren Andersdatter, født omkring 1670.2

      

       I skifte etter sin bror Johannes på Søntvedt i 1700 stod hun som "Søster Maren Andersd.".

 

 

 

VI. Inger Andersdatter, født omkring 1670.2

      

       Hun nevnes i skifte etter sin bror Johannes i 1700 som "Søster Ingier Andersdatter".

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 524.

[2]  Stipulert, Stipulert.

[3]  Skifte etter hennes bror.

[4]  Alder ved død.

[5]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[6]  Skifte etter han.

[7]  Skifte etter faren.