| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I KISTE NORDRE

 


 

 

 

Peder Olsen f. 1730 og Gunhild Jensdatter f. 1735 sin familie.

 

 

 

Peder Olsen, født 1730 på Rød i Siljan,[1] døpt 03.09.1730 i Siljan kirke,[2] død 1795 på Nordre Kiste i Siljan,[3] gravlagt 12.04.1795 på Siljan kirkegård.[4]

Han var sønn av Ole Olsen og Gunhild Pedersdatter på Rød.

 

Det er verdt å merke seg at det var to Peder Olsen i Siljan på denne tiden. De fikk hver sin sønn i 1759. Peder Dåpan døpte sønnen Hans 18. mars 1759 og Peder Rød døpte sønnen 27. mai 1759. Peder Dåpan døde på Dåpan i 1765. Denne Peder som giftet seg med Kirsten Andersdatter Moholt (Peder Dåpan) var født i 1726 i Tudal i Siljan som sønn av Ole Larsen. Ole Larsen flyttet siden til Søndre Kiste og der bodde denne Peder da han giftet seg i 1750.

 

Peder Olsen Rød giftet seg i 1756.

 

Trol. 1/11-1756 i Slemdal. Copul. 27/12-1756.

Per Olsen Røe og Gunild Jensd. Kiste.

Caut: Arve og Svend Auestad.

 

Han overtok en brukerpart på halvparten (3 huder 3 skinn) av Nordre Kiste (Oppstua) på bygselkontrakt i 1757 etter sin svigerfar Jens Mikkelsen. (Bygselseddel datert 12.03.1757)

 

Kiste Nordre 1762:

Gaardsnavn: Kiste nordre

Eier: Propriatair gods til græv Laurvig

Mand og hustru: Simen Kiste og kone, Per Kiste og kone,

Anders Kiste og kone

Børn over 12 aar: Anne Simensdatter

Drenger over 12 aar: Even Nilsen, Jacob Larsen,

Jacob Sørensen

Piiger over 12 aar: Anne Jensdatter, Kari Jensdatter,

Anne Olsdatter

Andre husboende: Johannes Blank Skolemæster

 

Han ble nevnt på Kiste Nordre i 1782:

Kiiste Nordre, Gård, Peder Olsen

 

Han døde på Kiste Nordre i 1795, men skifte ble holdt på husmannsplassen Børja (Borgen) u/Kiste Nordre. De bodde trolig der da han døde.

 

Han gravlegges i 1795 som "Peder Ols. Kiste 65 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotoll nr.12 (1792-1803) side 185a

Skifte 30. oktober 1795 Borgen under gaarden nordre Kiiste i Slemdahl annex

Peder Olsen, død - Enke Gunil Jensdatter

Barn:

1. Nils Pedersen, myndig og boer paa gaarden Kiste

2. Ole Pedersen, myndig og boer paa gaarden Serkland

3. Jens Pedersen 21 aar

4. Berthe Pedersdatter i egteskab med Anders Moholt

5. Anne Pedersdatter gift med Nils Kløverød

6. Inger Pedersdatter gift med Jon Ougestad

7. Helvig Pedersdatter 24 aar

8. Gunild Pedersdatter 18 aar

 

 

Gift 27.12.1756 i Siljan kirke,[5] med1 Gunhild Jensdatter, født 1735 på Hogstad Nedre i Siljan,[6] (datter av Jens Mikkelsen og Inger Larsdatter), døpt 08.05.1735 i Siljan kirke,[7] konfirmert 04.07.1751 i Siljan kirke,[8] død 1801 på Kiste i Siljan,[9] gravlagt 06.12.1801 på Siljan kirkegård.9

 

Gunhild:

Hun kom fra Hogstad Nedre.

 

Hun var bosatt hos sønnen Nils på Nordre Kiste i 1801 som "Gunnild Jensdtr., Husbondens moder, 67 år, Enke 1ste gang".

 

Hun døde der samme året.

 

Gravlagt som "Gunnild Jensd. Kiste 67 aar".

 

 

 

I.    Nils Pedersen, født 1757 på Rød i Siljan,3,[10] døpt 03.04.1757 i Siljan kirke,10 konfirmert 03.10.1773 i Siljan kirke,[11] død 24.05.1822 på Kiste Nordre i Siljan,[12] gravlagt 02.07.1822 på Siljan kirkegård.[13]

            

       Per Olsen Røes barn navnl. Niels                                                

       Faddere: baaren af Gulbrand Kistes kone, Anne Jensdatter Kiste, mandfaddere: Simen Kiste, Ole Olsen Røe.

      

       Konfirmert i 1773 som "Nils Pedersen Kiste 16".

      

      

       (1) Gift 31.12.1780 i Siljan kirke,3,5 med Anne Danielsdatter, født 1756 på Torsholt i Siljan,3 (datter av Daniel Kittelsen og Dorthe Nilsdatter), døpt 05.12.1756 i Siljan kirke,[14] død 1789 på Kiste Nordre i Siljan,[15] gravlagt 17.05.1789 på Siljan kirkegård,14 konfirmert 05.10.1772 i Siljan kirke.11

      

      

       (2) Gift 27.12.1789 i Siljan kirke,5 med Ingeborg Jacobsdatter, født 1751 på Sølland i Siljan,[16] (datter av Jacob Jensen og Ingeborg Nilsdatter), døpt 27.12.1751 i Siljan kirke,15 konfirmert 22.02.1767 i Siljan kirke,11 død 13.12.1830 på Kiste i Siljan, gravlagt 19.12.1830 på Siljan kirkegård.[17]

      

       Se Kiste Nordre denne gården

 

 

 

II.   Ole Pedersen, født 1759 på Nordre Kiste i Siljan,3 døpt 27.05.1759 i Siljan kirke,[18] konfirmert 08.10.1775 i Siljan kirke,[19] død 25.04.1834 på Serkland i Siljan,[20] gravlagt 11.05.1834 på Siljan kirkegård.19

      

       Per nordre Kistes barn navnl. Ole                                                           

       Faddere: baaren af Anders nordre Kistes kone, Anne Jensdatter Kiste, mandfaddere: Simen Kiste, Ole Olsen Røe.

      

       Konfirmert i 1775 som "Ole Pedersen Kiste 17".

      

      

       Forlovet 09.08.1788 i Siljan,5 gift 1788,5 med[21] Taran Hansdatter, født 1770 på Årholt i Siljan,[22] (datter av Hans Halvorsen og Rønnaug Svendsdatter), døpt 11.05.1770 i Siljan kirke,[23] konfirmert 16.09.1787 i Siljan kirke,[24] død 04.12.1837 på Serkland i Siljan,[25] gravlagt 01.01.1838 på Siljan kirkegård.24

      

       Se Serkland

 

 

       

 

III. Birthe Pedersdatter, født 1761 på Kiste i Siljan,12,[28] konfirmert 09.11.1777 i Siljan kirke,19 død 1801 på Moholt i Siljan, gravlagt 21.06.1801 på Siljan kirkegård.9

      

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 5. juli 1761 finnes blant introduserte kvinner "Per Kistes kone" etter å ha fått et barn. Dette var datteren Birthe.

      

       Hun nevnes i skifte etter sin far som "Berthe Pedersdatter i egteskab med Anders Moholt".

      

       Konfirmert i 1777 som "Birte Pedersdatter Kiste 16".

      

      

       Gift 22.09.1782 i Siljan kirke,5 med Anders Sørensen, født 1757 på Moholt i Siljan,[29] (sønn av Søren Jonsen og Karen Larsdatter), døpt 03.07.1757 i Siljan kirke,28 konfirmert 08.10.1775 i Siljan kirke,18 død 15.01.1824 på Moholt i Siljan, gravlagt 01.02.1824 på Siljan kirkegård.

 

       Se Moholt

 

 

 

IV. Anna Pedersdatter, født 1764 på Kiste i Siljan,25 død 1764 på Kiste i Siljan,[30] gravlagt 30.09.1764 på Siljan kirkegård.29

      

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 19. februar 1764 finnes blant introduserte kvinner "Peder Kistes kone" etter å ha fått et barn.

      

       Det var hun som ble gravlagt som "Anna Pedersdatter Kiste 8 mnd".

      

 

 

V.   Anne Pedersdatter, født 1765 på Kiste i Siljan,[31] døpt 25.08.1765 i Siljan kirke,30 konfirmert 25.10.1781 i Siljan kirke,[32] død 20.07.1826 på Kløverød i Siljan, gravlagt 30.07.1826 på Siljan kirkegård.[33]

      

       Peder Olsen Kiste og Gunild Jensdtr.  Anne

       Faddere: Aasta Laersdtr. Kiste, Karen Jensdtr. ibid, Simon Svensen ibid, Ole Olsen Røe, og Laers Olsen ibidem.

      

       Konfirmert i 1781 som "Anne Pedersdatter Kiste 16".

 

       Hun giftet seg i 1791 bodde hun på Serkland hos sin bror Ole.

 

      

       Gift 04.12.1792 i Siljan kirke,[34],[35] med Nils Isaksen, født 1767 på Kløverød i Siljan,33 (sønn av Isak Nilsen og Marthe Olsdatter), døpt 24.05.1767 i Siljan kirke,[36] konfirmert 04.07.1784 i Siljan kirke,31 død 1813 på Kløverød i Siljan,[37] gravlagt 13.06.1813 på Siljan kirkegård.36

      

       Se Kløverød

 

 

      

VI. Inger Pedersdatter, født 1768 på Kiste i Siljan,3,[38] døpt 16.10.1768 i Siljan kirke,37 konfirmert 22.05.1786 i Siljan kirke,23 død 03.05.1828 på Austad i Siljan, gravlagt 15.05.1828 på Siljan kirkegård.[39]

      

       Peder Olsen Kiste og k. Gunil Jensdtr. - Inger

       Faddere: 1. Ane Jensdtr. Røe 2. Karen Jensdtr. Kiste 3. Jacob Pedersen Island 4. Ole Olsen Røe 5. Nils Andersen Kiste.

      

       Konfirmert i 1786 som "Inger Pedersdatter Kiste 17".

            

            

       (1) Forlovet 19.06.1791 i Siljan,5 gift 1791, med Jon Svendsen, født 1755 på Austad i Siljan,[40] (sønn av Svend Nilsen og Taran Henriksdatter), døpt 14.12.1755 i Siljan kirke,[41] konfirmert 03.10.1773 i Siljan kirke,11 død 1809 på Austad i Siljan,[42] gravlagt 09.04.1809 på Siljan kirkegård.41

      

       Se Austad

 

      

       (2) Gift 08.09.1810 i Siljan kirke,5 med Nils Nilsen, født 1785 på Austad i Siljan,[43] (sønn av Nils Svendsen og Ingeborg Jacobsdatter), døpt 20.03.1785 i Siljan kirke,[44] konfirmert 08.12.1799 i Siljan kirke,[45] død 01.08.1840 på Island i Siljan, gravlagt 05.08.1840 på Siljan kirkegård.[46]

      

       Se Austad

 

 

      

VII. Helvig Pedersdatter, født 1771 på Kiste i Siljan,[47] døpt 07.07.1771 i Siljan kirke,46 konfirmert 02.09.1788 i Siljan kirke,23 død 1812 på Torsholt i Siljan,[48] gravlagt 19.07.1812 på Siljan kirkegård.47

      

       Peder Olsen Kiste og k. Gunil Jensdtr. - Helvig

       Faddere: 1. Anne Olsdtr. Moholt 2. Anne Jendtr. Røe 3. Hendric Olvesen Kiste 4. Simon Nilsen Moholt  og 5. Ewen Nilsen Wærgenæs af Qvelle.

      

       Konfirmert som "Helvig Pedersdatter Kiste 16".

      

      

       Gift 31.10.1802 i Siljan kirke,5 med Reier Nilsen, født 1773 på Torsholt i Siljan,[49] (sønn av Nils Jonsen og Ingeborg Jonsdatter), døpt 09.05.1773 i Siljan kirke,48 konfirmert 02.09.1788 i Siljan kirke,23 død 1813 på Torsholt i Siljan,47 gravlagt 02.05.1813 på Siljan kirkegård.47

      

       Se Torsholt

 

 

      

VIII. Jens Pedersen, født 1774 i Kiste i Siljan,3,[50] døpt 05.06.1774 i Hvarnes kirke,[51],49 konfirmert 14.07.1792 i Siljan kirke,[52] død 05.01.1832 på Lysebo i Hedrum,[53],[54] gravlagt 15.01.1832 i Hedrum.53

      

       Peder Olsen Kistes sønn Jens

       Faddere: Ronnow Svendsdatter, Anne Jensdatter Kiste, Henric ibid, Halvor Sørensen og Niels Pedersen ibid.

      

       I Siljan kirkebok registreringer av døpte ser vi at hans mor Gunhild Jensdatter, "har i Slemdal introd. efter sit ved Hvarnes d. 5.te Juni døbte B. Jens". Jeg finner registreringen på dette i kirkeboken for Hedrum.

      

       Konfirmert i 1792 som "Jens Pedersen p. Serkland 17".

 

       Jens giftet seg i Hedrum i 1801 og flyttet til Hedrum.

      

       Han var brukere på Lysebo Bnr.1 i Hedrum fra 1801 til han døde der i 1832. Dette var en fjerde part av gården.

      

       Ved skifte hadde Jens stor gjeld til Fritzøe verk og boet viste stort underskudd. Datteren Lene bekostet begravelsen.

 

      

       Gift 21.02.1801 i Hedrum,52,[55] med Karen Larsdatter, født 1778 på Lysebo i Hedrum,52,[56] (datter av Lars Olsen og Anne Ambjørnsdatter), døpt 13.09.1778 i Hedrum kirke,55 død 22.08.1854 på Lysebo i Hedrum,52 gravlagt 03.09.1854 i Hedrum.[57]

      

       Karen:

       Hun brukte gården i mange år efter mannen Jens, og tok opphold i 1849 hos sønnen.

      

 

 

IX. Gunil Pedersdatter, født 1778 på Kiste i Siljan,[58] døpt 05.04.1778 i Siljan kirke,57 konfirmert 16.03.1794 i Siljan kirke.51

      

       Peder Olsen Kiste og k. Gunil Jensdatter - Gunil

       Faddere: 1. Anne Jensdtr. Røe 2. Birte Pedersdtr. Kiste 3. Ole Olsen Røe, 4. Isac Andersen Kiste 5. Nils Larsen Ouestad.

      

       Konfirmert som "Gunil Pedersdatter Kiste 16".

      

       Hun var bosatt hos Nils Pedersen på Nordre Kiste i 1801 som "Gunnild Pedersdtr., Tjenestepige, 22 år, Ugift".

      

      

 

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 231.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197, uten sidetall.

[3]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 104.

[4]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 182.

[5]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[6]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 583.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 25.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 154.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 186.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 185.

[11]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift gjort av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.

[12]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, 104.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 151.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 184.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 179.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 155.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 159.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 193.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 51.

[20]  Kirkebok for Siljan nr 1 1831-1870 NO275, side 259.

[21]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 261.

[22]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, 261.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 13.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[25]  Kirkebok for Siljan nr 1 1831-1870 NO275, side 265.

[26]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 1.

[28]  Alder ved konfirmasjonen.

[29]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 186.

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 2.

[31]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 5.

[32]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 52.

[33]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 154.

[34]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 500.

[35]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 121.

[36]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 8.

[37]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 197.

[38]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 10.

[39]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 156.

[40]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 162.

[41]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 180.

[42]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 193.

[43]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 165.

[44]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 43.

[45]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 56.

[46]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 271.

[47]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 15.

[48]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 196.

[49]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 19.

[50]  Kirkebok for Hedrum Ministerialbok nr. 1 (1751-1785), skannet av digitalarkivet, side 118.

[51]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, folio 21b.

[52]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 54.

[53]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 814.

[54]  Kirkebok for Hedrum Ministerialbok nr. 4 (1817-1835), skannet av digitalarkivet, side 247.

[55]  Kirkebok for Hedrum Ministerialbok nr. 2 (1785-1807), skannet av digitalarkivet, folio 279a.

[56]  Kirkebok for Hedrum Ministerialbok nr. 1 (1751-1785), skannet av digitalarkivet, folio 148b.

[57]  Kirkebok for Hedrum Ministerialbok nr. 6 1849-1857, skannet av digitalarkivet, side 303.

[58]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 29.